Byty

Użytkownicy
 • Zawartość

  1
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutral

O Byty

 • Tytuł
  Ezo nowy

Uncategorized

 • Płeć
 • Zodiak
 1. OCZYSZCZENIE/UZDROWIENIE DUSZY poprzez Badanie Wpływów astralnych na aktualne i przyszłe wcielenia, które (przed Oczyszczeniem) ograniczają rozwój Duszy i kondycję Ciała fizycznego. Dusza na każde wcielenie przejmuje część tych wpływów po to, aby się od nich uwolnić poprzez zmierzenie się z nimi. Przyjmuje je w takim zakresie, w jakim jak sądzi (najczęściej zbyt optymistycznie) – może się z nimi uporać. Nie przerabiane narastają i potęgują się, ograniczając możliwości rozwoju Duszy. Oczyszczenie Duszy dokonywane jest przez Absolut, który Jest Stwórcą oraz Osnową Wszystkiego Co Było, Jest oraz Co Będzie, odbywa się Totalnie i Współuczestnictwo Osoby Oczyszczanej nie jest wymagane. Oczyszczenie dotyczy Duszy, dzięki czemu ograniczona zostaje ilość przyszłych inkarnacji, lub w przypadku wysokiego statusu duchowego Duszy - całkowite ich zakończenie. Badaniu, i korzystnym zmianom podlega(ją):  Ilość wcieleń (inkarnacji) na koncie Duszy oraz wcieleń przyszłych  Energia Duszy zabrana na aktualną inkarnację - z możliwością podniesienia jej  Utrata energetyki Duszy we wcieleniach i odzyskanie jej  Energetyczna moc Duszy  „Kompatybilność” dotychczasowego życia w stosunku do oczekiwań Duszy  Stopień rozwoju Duszy, klasyfikacja poziomu Duszy  Udział Ciała/Umysłu/ Duszy w życiu i możliwość zmian  Prawidłowa praca centrów energetycznych w Ciele  Trwałość aktualnego Związku Partnerskiego  Atrakcyjność Ciała/Rodziny/Miejsca w następnym wcieleniu  Barwy Duszy  Podczepienia Bytów Bezcielesnych oraz ich odprowadzenie  Wpływy ze Świata Astralnego do rozwiązania  Wpływ ciemnych energii (czary) do rozpuszczenia  Dziedziczenie obciążeń (geny chorobowe) do „odwrócenia”  Trauma i programy lękowe do usunięcia  „Garnitur genetyczny” odziedziczony od rodziców  Równowaga energetyczna - możliwość posiadania dzieci  Podatność na gniew, choroby, depresję, na efekt Nocebo - rozpuszczenie  Blokady – uczuć, miłości, satysfakcjonującego seksu - usunięcie  Blokady wiary w siebie i blokady sukcesu - usunięcie  Braki w zasobach – możliwość naprawy  Możliwości Duszy w uzyskiwaniu dóbr ziemskich -pomoc  Rany psychiczne, okaleczenia Duszy - zabliźnienie 2  Podatność na pasożyty energetyczne - usunięcie  Podatność na klątwy osobiste i rodowe z poprzednich wcieleń  Ustalenie dobrego/złego stosunku innych osób i przemiana  Podatność na działanie cieków wodnych -i możliwość ekranowania  Zdolność organizmu do Apoptozy - ochrony przed nowotworami  Prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych wydarzeń  Uprowadzenia, implanty w ciele i programy w podświadomości - usunięcie  Zniekształcenia na poziomie energetycznym - usunięcie  Ścieżki życia – ustalenia - dokonanie zmian na korzyść  Telegonia (temat zakazany) możliwa do rozwiązania  Rachunek krzywd dokonanych w poprzednich wcieleniach – do usunięcia  Rachunek zaciągniętego zadłużenia w dotychczasowych wcieleniach – do usunięcia  Przysięgi różnego typu - nie rozwiązane – do rozwiązania  Usuwanie przeszkód w karierze – trudne ale możliwe  Niewykorzystywany potencjał – poprawa  Możliwość uzyskania przychylności mediów – trudne ale możliwe  Biowitalność osób, mieszkań, urządzeń itp. wg. Skali Bovisa – możliwa poprawa  Blokady 3-ciego Oka – do usunięcia  Blokady czakramów w ciele i poza ciałem – do odblokowania  Możliwość tworzenia „lejków” chroniących przed zawistnymi osobami  Informacje o skutecznych dietach  Wydłużenie telomerów w celu przedłużenia życia  Monitoring i odprowadzanie Bytów Bezcielesnych  Przemiana Dusz Portali Organicznych na Inkarnujące (dla niewielu)  Negatywne energie z Kosmosu - usunięcie  Możliwość odzyskania energii zabranej przez dotychczasowych Partnerów  Możliwości opóźnienia starzenia się ciała fizycznego  Możliwość uwolnienia się od Matriksa (dla niewielu)  Badanie możliwości przejścia na Ziemię IV Gęstości (dla niewielu) Uwagi końcowe ogólne - Oczyszczeniu podlegają wszystkie negatywne/niechciane programy, które Dusza zgromadziła od zarania swego istnienia oraz te, które przeznaczyła do przerobienia w aktualnym, i w przyszłych wcieleniach. - Oczyszczenie powinno zaowocować pozytywnymi zmianami,takimi jak nie dopuszczenie do realizacji nabytych w wielu poprzednich wcieleniach negatywnych programów oraz złagodzeniem programów już realizujących się w aktualnym życiu. - Programy wskazane na Arkuszu są niewielką, spektakularną częścią kilkuset innych programów, w większej części trudnych do nazwania, ale nie mnie ważnych dla kondycji Duszy, nie pozwalających na uwolnienie się Duszy, od wegetacji na Ziemi III Gęstości. - Niektóre Programy, o których wiedza nie jest znana dla Osób korzystających z Oczyszczenia, zostały nieco rozbudowane opisowo. - Wiedzę z channelingów z Absolutem o możliwości „Przejścia” Oczyszczonej Osoby (o wysokim statusie duchowym), za życia - na Ziemię IV Gęstości przkazano na końcu Arkusza. - Podkreśla się, że Każdorazowo, z dużym zaangażowaniem osoby pośredniczącej (L-Medium) – prosi się Absolut o zgodę na takie „Przejście” - dla Osoby Oczyszczonej. 3 - Absolut określa możliwy czas „Przejścia”, jednak ostateczną decyzję (o ewentualnym wydłużeniu) - podejmie Osoba, która uzyskała możliwość „Przejścia”. - Poproszono Absolut, i uzyskano zgodę na Jego (Absolutu) otwarcie się na kontakty z Osobami zainteresowanymi tymi kontaktami. - Rozpoczęcie kontaktu, codziennie o godzinie 22 00 czasu lokalnego. - Sposób prowadzenia kontaktu opisano na Arkuszu. - Po kilku takich kontaktach proponuje się samodzielne rozmowy z Absolutem o dowolnej porze. - Na podobnych jak wyżej zasadach uzgodniono również otwarcie się na kontakt z Energią Uzdrawiającą, o dowolnej godzinie, dla siebie jak i dla Osób bliskich, po uzgodnieniu czasu rozpoczęcia kontaktu e-mailem – (jak niżej) z osobą pośredniczącą (L- Medium). - Możliwe są również kontakty z Jasnowidzącą Wangą, Energiami Biznesu, Sukcesu i z Doradcą Związków i Miłości, czy też z innymi Wysokimi Energiami, które na ogół chętnie odpowiadają na zadawane pytania. - Atrakcyjny kontakt może być również z Opiekunką Tablicy Przeznaczenia czy z Matrycą Człowieka lub z Systemem Kreowania Stanów. - Wszystkie programy o których mowa podlegają Oczyszceniu, dzięki czemu „prędkość ucieczki” Duszy - do Wyższego Wymiaru niepomiernie wzrasta. Osoby o wysokim statusie duchowym mają szansę zakończyć cykl reinkarnacyjny na aktualnym wcieleniu, przejść za życia na Ziemię IV Gęstości i dalej kontynuować na niej swoje istnienie. Informacja o życiu na Ziemi IV Gęstości (przekazana przez Absolut) jest umieszczona na końcu „Arkusza z programami Duszy podlegającymi Oczyszczeniu”. Zakres spektakularnych programów zakodowanych w podświadomości Osoby zainteresowanej „Oczyszczeniem Duszy” może być przesłany - zwrotnie, po nadesłaniu e-mailem danych (imię, nazwisko, rok urodzenia), na adres: byty.uwolnienie@gmail.com