Gość

Planety w znakach.

32 postów w tym temacie

Słońce w znakach zodiaku

Słońce w horoskopie:

Sygnifikacja energii: świadomość, siła woli, żywotność, witalność, ambicja, aktywność, twórczość, niezależność, wiara w siebie, poczucie własnej wartości, sposób odnoszenia się do mężczyzn, stosunek do męskości, charakter posiadanej męskiej energii, relacje z ojcem

Sygnifikacja osoby: mężczyzna, mąż, ojciec, przywódca, szef, nestor, opiekun, zwierzchnik, osoba ?spod znaku Lwa?, czyli ze Słońcem we Lwie, z silnymi wpływami tego znaku, lub silnie obsadzonym przez planety, piątym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: władza, klasa rządząca, organizacja wspierająca

Sygnifikacja ciała: serce, układ krążenia, kręgosłup

Słońce w Baranie ? duża inicjatywa, wysoka aktywność, doskonała przedsiębiorczość, ryzykanctwo, sarkazm, brak ogłady, zapalczywość

Słońce w Byku ? chęć posiadania, wytrwałość i upór, rozwinięty zmysł praktyczny, materializm, bierność, flegmatyzm, rutyna

Słońce w Bliźniętach ? wszechstronny intelekt, nonkonformizm, ciekawość świata, powierzchowność, lekkomyślność, nerwowość

Słońce w Raku ? silne domatorstwo, bogata wrażliwość, wierność i przywiązanie, przewrażliwienie, zazdrość, przesądność

Słońce we Lwie ? wysoka witalność, duży autorytet, potrzeba sprawowania władzy, próżność, egocentryzm, snobizm

Słońce w Pannie ? zdolności analityczne, zmysł porządku i dobrej organizacji, cierpliwość, krytykanctwo, bierność, drażliwość

Słońce w Wadze ? harmonia, bezkonfliktowość, koleżeństwo, dobra współpraca i partnerstwo, niezdecydowanie, ustępliwość, narcyzm

Słońce w Skorpionie ? zdolność do regeneracji, dociekliwość, pomysłowość, dyskrecja, podejrzliwość, skrytość, apodyktyczność

Słońce w Strzelcu ? wysoka ambicja, umiłowanie wolności, odkrywczość, wszechstronność, nieostrożność, brak umiaru, niestaranność

Słońce w Koziorożcu ? chęć dominacji, przywiązanie do tradycji, poczucie sprawiedliwości, formalizm, nieprzejednanie, nieufność

Słońce w Wodniku ? indywidualizm, humanitaryzm, oryginalność, niezależność, społeczność, dogmatyzm, sceptycyzm, ekscentryczność

Słońce w Rybach ? głęboka uczuciowość, dobra intuicja, zdolność do wyrzeczeń, empatia, znerwicowanie, chaotyczność, sentymentalizm

http://astromix.pl/content/view/35/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Księżyc w znakach zodiaku

Księżyc w horoskopie:

Sygnifikacja energii: uczucia, podświadomość, emocje, nieświadome odruchy, instynkt, intuicja, empatia, opiekuńczość, sposób odnoszenia się do kobiet, stosunek do kobiecości, charakter posiadanej kobiecej energii, relacje z matką

Sygnifikacja osoby: kobieta, żona, matka, kobieta, powiernik, osoba ?spod znaku Raka?, czyli ze Słońcem w Raku, z silnymi wpływami tego znaku, lub silnie obsadzonym przez planety, czwartym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: rodzina, niższe warstwy społeczne, rolnictwo, robotnicy, tłum

Sygnifikacja ciała: żołądek, piersi, układ trawienny

Księżyc w Baranie ? niezależność, wysoka ekspresja, optymizm, szczerość, chwiejność emocjonalna, nadwrażliwość, impulsywność

Księżyc w Byku ? uprzejmość, pragmatyzm, dobre zarządzanie kapitałem, przewidywalność, apatyczność, lenistwo, gnuśność

Księżyc w Bliźniętach ? dobra adaptacja do różnych warunków życia, szybka asymilacja wiedzy, niestabilność, rozkojarzenie, niecierpliwość

Księżyc w Raku ? głębokie i intensywne uczucia, wierność, wrażliwość, nieśmiałość, przesądność, kompleksy psychiczne

Księżyc we Lwie ? romantyczność, pogodne usposobienie, szczerość, skłonność do egzaltacji, wybujałe ambicje, zarozumiałość

Księżyc w Pannie ? dokładność, umiejętność planowania, skromność, krytycyzm, nieśmiałość, brak poczucia bezpieczeństwa, kapryśność

Księżyc w Wadze ? sympatia, uprzejmość, refleksyjność, popularność, niezdecydowanie, fantazjowanie, bojaźń, uleganie wpływom

Księżyc w Skorpionie ? bogata inwencja, skłonność do introspekcji, znajomość psychologii, pamiętliwość, nieszczerość, zaborczość

Księżyc w Strzelcu ? bogata wyobraźnia, pomysłowość, intelektualizm, idealizm, arogancja, egocentryzm, brak obiektywności, brak taktu

Księżyc w Koziorożcu ? powściągliwość, ostrożność, ambicja, upór, konsekwencja, przerost ambicji, zazdrość, egoizm, nieprzystępność

Księżyc w Wodniku ? atrakcyjność, nowatorstwo, idealizm, humanitaryzm, uczuciowa konfuzja, nieliczenie się z realiami, nieprzewidywalność

Księżyc w Rybach ? umiejętność introspekcji, współczucie, poświęcenie, zdolności parapsychiczne, zmienność nastrojów, bojaźń, apatyczność, uległość

http://astromix.pl/content/view/35/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Merkury w znakach zodiaku

Merkury w horoskopie:

Sygnifikacja energii: umysł, intelekt, wiedza praktyczna, inteligencja, logika, racjonalizm, spryt, ciekawość, komunikatywność, porozumiewanie się, analiza i synteza, uczenie się, nauczanie, postrzeganie

Sygnifikacja osoby: rodzeństwo, kuzyni, handlowiec, wspólnik, gaduła, nauczyciel, instruktor, doradca, osoba ?spod znaku Bliźniąt, lub Panny?, czyli ze Słońcem w Bliźniętach, lub Pannie, z silnymi wpływami tych znaków, lub silnie obsadzonym przez planety, trzecim, lub szóstym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: intelektualiści, pisarze, dziennikarze, handel, komunikacja, korespondencja, krótkie podróże, informacje, dokumenty, umowy

Sygnifikacja ciała: mózg, układ nerwowy, płuca, oskrzela, tarczyca

Merkury w Baranie ? bystrość, odkrywczość, dowcip, szybkość w podejmowaniu decyzji, wysoka aktywność umysłowa, brak równowagi psychicznej, nerwowość, decyzje podejmowane pod wpływem emocji

Merkury w Byku ? logika, pragmatyzm, racjonalizm, zapobiegliwość, przedsiębiorczość, ograniczona inicjatywa, złośliwość, słaba reaktywność, rutyna

Merkury w Bliźniętach ? spryt, elokwencja, błyskotliwość, szybka reakcja na bodźce, łatwość adaptacji, nowatorstwo, powierzchowność, sceptycyzm, niedokładność, brak koncentracji, gubienie się w szczegółach

Merkury w Raku ? ostrożność, wytrwałość, rozwaga, zdolność uczenia się, bogata wyobraźnia, bierność, brak inicjatywy, obawa przed zmianami, brak logiki

Merkury we Lwie ? dobra werbalizacja myśli, zdolność do tworzenia ciekawych koncepcji, umiejętność dobrego planowania, niecierpliwość, brak obiektywizmu, powierzchowność osądu

Merkury w Pannie ? analityczność, trzeźwość sądu, perfekcjonizm, staranność, precyzyjność, drobiazgowość, brak polotu, zbytni krytycyzm, brak całościowej wizji, wybiórcze traktowanie złożonych problemów

Merkury w Wadze ? wszechstronność, umiejętność wysławiania się, kompromisowość, kontaktowość, szybkie przyswajanie wiedzy, niezdecydowanie, nielogiczność, brak dynamizmu, ustępliwość, dezintegracja myśli

Merkury w Skorpionie ? dociekliwość, umiejętność koncentracji umysłowej, spostrzegawczość, spryt, zdolność przewidywania, przebiegłość, cynizm, zjadliwość, sarkazm, napastliwość

Merkury w Strzelcu ? pomysłowość, idealizm, otwarcie na nowe trendy, ciekawość świata, dążenie do wiedzy, bezmyślność, nierzetelność, wyolbrzymianie, nadgorliwość, niestaranność

Merkury w Koziorożcu ? konkretne i logiczne podejście do problemów, dobre zorganizowanie, umiejętne planowanie i konsekwencja w realizacji założeń, subiektywizm, konserwatyzm, niechęć do nowinek

Merkury w Wodniku ? obiektywizm, inicjatywa, oryginalność koncepcji, wszechstronność, brak samokrytycyzmu, sarkazm, arogancja, nieliczenie się z realiami

Merkury w Rybach ? umiejętność myślenia abstrakcyjnego, dobra intuicja, oryginalne koncepcje, bogactwo inspiracji, niespójność rozumowania, brak logiki, kłopoty z koncentracją

http://astromix.pl/content/view/35/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wenus w znakach zodiaku

Wenus w horoskopie:

Sygnifikacja energii: partnerstwo, małżeństwo, piękno, zadowolenie, powodzenie, popularność, atrakcyjność, wdzięk, zmysłowość, flirt, przyjemność, radość, harmonia, sztuka, ekspresja artystyczna, spełnienie, wyobrażenie partnera, oczekiwania partnerskie

Sygnifikacja osoby: artysta, kochanek, doradca finansowy, bankowiec, finansista, koneser sztuki, sybaryta, osoba ?spod znaku Byka, lub Wagi?, czyli ze Słońcem w Byku, lub Wadze, z silnymi wpływami tych znaków, lub silnie obsadzonym przez planety, drugim, lub siódmym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: sfery artystyczne, świat finansów, przemysł rozrywkowy, świat mody, sztuka, polityka, kultura, życie towarzyskie

Sygnifikacja ciała: gardło, nerki, lędźwie, układ moczowy

Wenus w Baranie ? pogoda ducha, otwartość, bezpośredniość, szczerość intencji, nonkonformizm, brak taktu, niecierpliwość, bezmyślność, niekonsekwencja

Wenus w Byku ? łagodność, zmysłowość, pragmatyzm, solidność, umiłowanie natury, lenistwo, wygodnictwo, samolubstwo, bierność, materializm

Wenus w Bliźniętach ? samodzielność, komunikatywność, ciekawość świata i ludzi, inicjatywa, niestaranność, powierzchowność, plotkarstwo, lekkomyślność, niesłowność

Wenus w Raku ? życzliwość, słowność, romantyczność, gościnność, wyrozumiałość, sentymentalizm, przewrażliwienie, zazdrość, przesądność, zgryźliwość

Wenus we Lwie ? wrażliwość na piękno, szlachetność, witalność, wspaniałomyślność, próżność, niecierpliwość, egoizm, zarozumiałość, pompatyczność

Wenus w Pannie ? takt, staranność, słowność, dyspozycyjność, powściągliwość, nieśmiałość, krytycyzm, marudność, drażliwość, brak inicjatywy

Wenus w Wadze ? uprzejmość, towarzyskość, wdzięk osobisty, poczucie partnerstwa, bezstronność, zmienność, niezdecydowanie, narcyzm, ustępliwość, pozerstwo

Wenus w Skorpionie ? zaangażowanie, intensywność uczuć, wnikliwość, znajomość psychiki, wytrwałość, wulgarność, zaborczość, złośliwość, podejrzliwość, kłamliwość

Wenus w Strzelcu ? ambicja, pomysłowość, optymizm, aktywność, uczciwość, gadulstwo, rubaszność, niestaranność, impulsywność, skłonność do przesady

Wenus w Koziorożcu ? lojalność, wierność, przywiązanie, wiarygodność, sumienność, melancholia, nieprzystępność, bierność, oschłość, nieufność

Wenus w Wodniku ? uczuciowość, inwencja twórcza, fantazja, tolerancja, humanitaryzm, niemoralność, niepraktyczność, ekscentryczność, słaba koncentracja, niesystematyczność

Wenus w Rybach ? empatia, idealizm, intuicja, uczuciowość, altruizm, pobłażliwość, przewrażliwienie, introwertyzm, gnuśność, fatalizm

http://astromix.pl/content/view/37/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Mars w znakach zodiaku

Mars w horoskopie:

Sygnifikacja energii: siła życiowa, forma działania, sposób na osiągnięcie celu, instynkty, popędy, poziom aktywności i zaangażowania, agresja, chęć współzawodnictwa, sposób wydatkowania energii, charakter przejawiania inicjatywy, siła i drogi realizacji popędu seksualnego

Sygnifikacja osoby: żołnierz, kochanek, mechanik, sportowiec, chirurg, policjant, strażnik, agresor, nieprzyjaciel, osoba ?spod znaku Barana, lub Skorpiona?, czyli ze Słońcem w Baranie, lub Skorpionie, z silnymi wpływami tych znaków, lub silnie obsadzonym przez planety, pierwszym, lub ósmym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: siły zbrojne, policja, straż miejska, firma ochroniarska, technika, przemysł metalowy i elektromaszynowy, sport, współzawodnictwo

Sygnifikacja ciała: mięśnie, narządy płciowe

Mars w Baranie ? niespożyta energia, pęd do działania, potrzeba samorealizacji, odwaga, zdolności przywódcze, porzucanie niedokończonych zadań, brak rozsądku, skłonność do popadania w gniew, gwałtowność, brak cierpliwości, niezdolność do empatii

Mars w Byku ? pragmatyzm, nastawienie na realizację użytecznych przedsięwzięć i zdobywanie dóbr materialnych, cierpliwość, determinacja, powolność, zazdrość, brak inicjatywy, żądza posiadania

Mars w Bliźniętach ? aktywny i krytyczny umysł, zdolności techniczne, zamiłowanie do dysput i sporów, wszechstronność, kłótliwość, skłonność do irytacji, brak wytrwałości, złośliwość

Mars w Raku ? ostrożne i rozważne działanie, wyczucie sytuacji, znajomość psychologii, rozsądek, nastrojowość, chwiejna psychika, przywiązanie do dóbr materialnych, zaborczość, lękliwość, brak wiary we własne siły

Mars we Lwie ? duży zasób energii życiowej, zdolności twórcze, przedsiębiorczość, chęć przewodzenia, wiara we własne siły, namiętność, witalność, skłonność do dramatyzowania i przesady, przeświadczenie o własnej nieomylności, lekceważenie cudzych poglądów

Mars w Pannie ? precyzja myśli i ręki, staranność, systematyczność, dokładne planowanie zadań i ich konsekwentna realizacja, dobre zorganizowanie, nerwowość, drażliwość, brak inicjatywy, przesadna drobiazgowość, rutyna

Mars w Wadze ? rozważne podejście do problemów, potrzeba aprobaty otoczenia, chęć współpracy, poczucie sprawiedliwości, niezdecydowanie, histeryczne zachowanie, brak wiary we własne siły, zbytnia kompromisowość, brak motywacji

Mars w Skorpionie ? pasja, waleczność, bezkompromisowość, zaangażowanie emocjonalne, zaradność, poświęcenie, zapalczywość, brak kontroli nad emocjami, pamiętliwość, niechęć do wybaczania, szorstkość zachowania, introwertyzm, zachłanność

Mars w Strzelcu ? walka w imię ideałów, chęć poprawiania świata, entuzjazm, przełamywanie barier, uczciwość, spontaniczność, dogmatyzm, skłonność do przesady, brak umiaru, bezkrytyczność w stosunku do własnego zachowania, niechęć do przestrzegania zasad i uznawania autorytetów

Mars w Koziorożcu ? dobra organizacja, przemyślane działania, duża ambicja, jasno określone cele, sumienność, rzeczowość, dyscyplina, efektywność, pracoholizm, chłód emocjonalny, , niechęć do współpracy, pęd do władzy i korzyści materialnych, niezdolność do współczucia, wyrachowanie

Mars w Wodniku ? pragnienie niezależności, talent organizatorski, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, posiadanie własnego zdania, ambicje reformatorskie, narzucanie własnych zasad, nieuznawanie ograniczeń, nieprzestrzeganie reguł, destruktywność

Mars w Rybach ? kierowanie się intuicją, korzystanie z podświadomości, wyczucie sytuacji, empatia, subtelność, dyskrecja, uzdolnienia artystyczne, rozpamiętywanie niepowodzeń, brak siły przebicia, niekonsekwencja, brak jasno określonych celów, unikanie konfrontacji

http://astromix.pl/content/view/38/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Jowisz w znakach zodiaku

Jowisz w horoskopie:

Sygnifikacja energii: rozwój, wiedza, mądrość, moralność, idealizm, optymizm, uznanie, popularność, szczęście, powodzenie, majątek, zaszczyty, sława

Sygnifikacja osoby: duchowny, polityk, wykładowca, uczony, prawnik, filozof, przywódca, lub przewodnik duchowy, powiernik, idealista, obcokrajowiec, osoba ?spod znaku Strzelca?, czyli ze Słońcem w Strzelcu, z silnym wpływem tego znaku, lub silnie obsadzonym przez planety, dziewiątym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: duchowieństwo, religia, filozofia, prawo, wymiar sprawiedliwości, nauka, biznes, polityka, sport wyczynowy, zagranica

Sygnifikacja ciała: wątroba, woreczek żółciowy

Jowisz w Baranie ? optymizm i silna wiara, dążenie do doskonalenia się i poprawy warunków funkcjonowania w lokalnej społeczności i rodzinie, duże zasoby energii psychicznej, bogactwo pomysłów, pewność siebie, forsowanie własnego zdania, brak obiektywizmu, popędliwość, przecenianie własnych możliwości, hołdowanie zasadzie ?cel uświęca środki?, pochopne osądzanie ludzi

Jowisz w Byku ? umiejętność właściwego wykorzystywania dóbr materialnych, gromadzenie wiedzy i sztuki użytkowej, talent do pomnażania środków finansowych i lokowania ich w pożytecznych dla siebie inwestycjach, świadome prowadzenie swoich spraw gospodarczych i domowych, niedostrzeganie wartości duchowych, niezwiązanych ze sprawami doczesnymi, tradycjonalizm, dogmatyzm, brak polotu i wyobraźni

Jowisz w Bliźniętach ? zamiłowanie do zgłębiania wiedzy z różnych dziedzin i systemów kulturowych, umiejętność dobrego zrozumienia problemów polityki, prawa, religii i ekonomii, wszechstronność i otwarcie na każdy rodzaj wiedzy, powierzchowność, brak umiejętności praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, intelektualny snobizm, trudności z właściwą oceną poziomu czyjejś pracy, brak krytycyzmu wobec twórczości niskich lotów

Jowisz w Raku ? szlachetność, kierowanie się przyjętymi zasadami moralnymi, życzliwość i chęć niesienia pomocy potrzebującym, spokojne i rzeczowe podejście do problemów życiowych, przywiązanie do rodziny i własnego domostwa, przesadny idealizm, oderwanie od rzeczywistości, niechęć do zmian, wycofywanie się w obliczu sytuacji zagrażających istniejącemu porządkowi rzeczy, działanie wbrew życzeniom i sugestiom innych osób, narzucanie własnego zdania

Jowisz we Lwie ? wysokie mniemanie o sobie, zainteresowanie twórczością o tematyce religijnej, historią sztuki, skłonność do urządzania wystawnych przyjęć i uroczystych ceremonii, upodobanie do rytuałów, popadanie w przesadę, folgowanie sobie i uleganie słabościom, niedostrzeganie własnej próżności i arogancji, zagrożenie nałogowym hazardem

Jowisz w Pannie ? docenianie wartości pracy, umiejętność służenia innym, dobre wywiązywanie się z powierzonych zadań, skrupulatność, wnikliwe i wszechstronne podejście do napotykanych problemów, pracoholizm, nadwerężanie organizmu wskutek podejmowania się zbyt ambitnych i absorbujących zadań, za wysokie wymagania wobec współpracowników i podwładnych, kłopoty z rozróżnianiem czynników ważnych od nieistotnych i utrzymywania między nimi odpowiednich proporcji

Jowisz w Wadze ? kierowanie się sztywnymi zasadami moralnymi, rozwinięta potrzeba współpracy, poczucie sprawiedliwości, zainteresowanie kwestiami światopoglądowymi, religijnymi, zagadnieniami prawnymi i wychowawczymi, potrzeba akceptacji, popularności, stałej aprobaty, talent do prowadzenia mediacji, szerzenia społecznych idei, przekonywania ludzi do podjęcia określonych działań, stosowania właściwych zasad, skłonność do podejmowania decyzji za innych, przekonanie o własnej nieomylności, wyolbrzymianie problemów

Jowisz w Skorpionie ? bezkompromisowość, przywiązanie do surowych zasad moralnych, stosowanie się do kanonów postępowania i wychowania, emocjonalny stosunek do wartości materialnych, skłonność do gromadzenia dóbr materialnych, zainteresowanie historią, szczególnie sprawami tajemniczymi i niewyjaśnionymi, fascynacja okultyzmem, mistyką, spirytyzmem

Jowisz w Strzelcu ? przywiązanie do określonej filozofii, lub systemu myślenia, chęć podróżowania, poznawania obcych kultur, kierowanie się w życiu jasno określonymi zasadami moralnymi, potrzeba zgłębiania tajemnic ludzkiej świadomości, sposobów dostosowywania się do istniejącego porządku społecznego, bezkrytyczne stosowanie własnych zasad i uporczywe narzucanie swoich poglądów innym osobom, stronniczość, dogmatyzm, brak obiektywizmu

Jowisz w Koziorożcu ? postępowanie w zgodzie z powszechnie stosowanymi zasadami moralnymi, przestrzeganie obowiązującego prawa, szanowanie tradycyjnych reguł i kanonów zachowania, wysokie ambicje i poczucie obowiązku społecznego, osiąganie wpływowych stanowisk dzięki pracowitości wytrwałości i poświęceniu dla dobra ogółu, bezduszne stosowanie się do przepisów moralnych i prawnych, ukrywanie prawdziwych uczuć pod maską godności i ważności

Jowisz w Wodniku ? propagowanie i stosowanie uniwersalnych wartości moralnych, bezklasowego porządku społecznego, tolerancja dla poglądów innych niż własne, współpraca oparta na szacunku i przestrzeganiu zasad demokratycznych, sprzeciw wobec uprzedzeń rasowych, kulturowych i społecznych, zrozumienie i otwarcie dla nowych idei, humanitaryzm, bezstronność, traktowanie współpracowników w sposób przedmiotowy, skoncentrowanie się na własnych ambicjach i dążeniach, opieszałość, niestaranność, brak dyscypliny i odpowiedzialności, przesadny idealizm

Jowisz w Rybach ? bogata wyobraźnia i dobrze rozwinięta sfera emocjonalna, umiejętność wczuwania się w sytuację innych ludzi, gotowość do niesienia pomocy, podtrzymywania na duchu, zasypywania innych dobrymi radami, skłonność do mistyki, dostrzeganie duchowej strony bytu, bezkrytyczne stosowanie dogmatów wiary, ucieczka od rzeczywistości, zbyt łatwe zdawanie się na łaskę przyjaciół, brak rzeczowego spojrzenia na własne problemy

http://astromix.pl/content/view/51/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Saturn w znakach zodiaku

Saturn w horoskopie:

Sygnifikacja energii: system, ograniczenie, przeszkoda, konsekwencje, konsolidacja, stabilizacja, kara, strata, porażka, pesymizm, melancholia

Sygnifikacja osoby: nauczyciel, wychowawca, naukowiec, kurator, opiekun, zwierzchnik, nestor, emeryt, rolnik, właściciel ziemski, fabrykant, zakonnik, odludek, osoba ?spod znaku Koziorożca?, czyli ze Słońcem w Koziorożcu, z silnym wpływem tego znaku, lub silnie obsadzonym przez planety, dziesiątym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: administracja państwowa, aparat przymusu, posiadłości ziemskie, kopaliny

Sygnifikacja ciała: kości, skóra

Saturn w Baranie ? akordowy sposób pracy, kłopoty ze skoncentrowaniem się na istocie problemów, praca zrywami, brak systematyczności, podejmowanie się ambitnych wyzwań, rzucanie wszystkiego na jedną szalę, odważne podejście do skomplikowanych spraw, załatwianie problemów na poczekaniu, unikanie rutyny i stabilizacji, potrzeba samodzielności, brak krytycyzmu i obiektywnego spojrzenia

Saturn w Byku ? poważne i rzeczowe podejście do wypełnianych obowiązków i wykonywanych prac, dobrze zaplanowany rozkład zajęć, ostrożne i stopniowe rozwiązywanie napotykanych problemów, początkowa niechęć do podejmowania się trudnych i rozległych zadań, brak spontaniczności i niekonwencjonalnego podejścia do nietypowych zagadnień

Saturn w Bliźniętach ? bezproblemowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, nie zagłębianie się w nieistotne szczegóły, dobry osąd sytuacji i szybkie wychwytywanie możliwych do napotkania problemów, otwarte podejście do realizacji nowych zadań, niechęć do prowadzenia bardzo skomplikowanych spraw, wszechstronność i pomysłowość

Saturn w Raku ? wkładanie dużego wysiłku i poważne traktowanie wykonywanej pracy, umiejętność dobrego ułożenia relacji interpersonalnych, unikanie brawury i zbyt ryzykownych rozwiązań, potrzeba stabilizacji zawodowej, dobra koncentracja, wnikliwość, słaba odporność na stres i krytykę

Saturn we Lwie ? potrzeba kierowania zespołem pracowników, rozliczania podwładnych z wykonania zadań, planowanie nowych przedsięwzięć, niechęć do pracy monotonnej, pozbawionej możliwości wykazania się, zaistnienia w szerszym otoczeniu, duży optymizm i nie przejmowanie się przejściowymi niepowodzeniami, skłonność do pouczania innych, brak samokrytycyzmu

Saturn w Pannie ? emocjonalne angażowanie się w wykonywaną pracę, analityczne spojrzenie i szybkie ogarnianie skomplikowanych problemów, solidność, uczciwość, doskonałe wywiązywanie się z obowiązków, ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów, chroniczny krytycyzm i wynikające z niego konflikty, obawa przed przekraczaniem barier, traktowanie z przesadą nieistotnych szczegółów, mała ekspansywność i brak własnej inicjatywy

Saturn w Wadze ? rozwiązywanie konfliktów dyplomatycznymi i zakulisowymi sposobami, umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji, łagodzenia sporów i zadowolenia każdej ze stron, talent organizacyjny, dobra dyscyplina i poczucie odpowiedzialności za sprawy ogółu, niechęć do przemęczania się, brania na siebie zbyt wielu obowiązków, unikanie otwartej konfrontacji

Saturn w Skorpionie ? pasjonackie podejście do spraw zawodowych, potrzeba współzawodnictwa, duża wnikliwość, szukanie ukrytych aspektów i zależności w prowadzonych przedsięwzięciach, brak pokory, gotowość do podejmowania wszystkich wyzwań, dobra koncentracja i silne zaangażowanie, upór, stanowczość, dążenie do uzyskania autorytetu za wszelką cenę, skłonność do snucia intryg

Saturn w Strzelcu ? chęć podejmowania zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć, działanie z rozmachem, stosowanie się do uniwersalnych zasad moralnych, szanowanie naukowych kanonów i zdobyczy, silne poczucie sprawiedliwości, łatwe przyswajanie nowych zagadnień i szybkie ich porzucanie, narzucanie własnego zdania i brak krytycyzmu w odniesieniu do własnych poglądów

Saturn w Koziorożcu ? szacunek dla pracy i jej rezultatów, obowiązkowość, poważne podejście do każdego problemu, stosowanie się do tradycyjnych zasad postępowania i korzystanie z kanonów wiedzy, nie zrażanie się niepowodzeniami, dążenie do zdobycia wpływowego stanowiska, stabilność, wytrwałość, despotyzm, chorobliwa ambicja

Saturn w Wodniku ? szukanie zajęć przynoszących niecodzienne doznania, wykorzystujących nowoczesne technologie, bądź nowe metody zarządzania i organizacji pracy, uciekanie od prac typowych, lub żmudnych, wszechstronność i bogata wyobraźnia, własna inicjatywa, lojalność i odpowiedzialność wobec pracowników i przełożonych, zarozumialstwo, nieliczenie się z realiami

Saturn w Rybach ? chęć współpracy, wzajemnego wspierania się przy rozwiązywaniu trudnych problemów, skłonność do poświęcania się wyższej idei, lub działalności społecznej, potrzeba stabilnego zajęcia, uczestniczenia w pracy grupowej, dającej duchową satysfakcje i poza materialne spełnienie, mała odporność na niepowodzenia, emocje biorące górę nad rozumem, rozpamiętywanie błędów i niepowodzeń

http://astromix.pl/content/view/52/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Uran w znakach zodiaku

Uran w horoskopie:

Sygnifikacja energii: dewiacja, eksperyment, zakłócenie, pobudzenie, obnażenie, olśnienie, przewartościowanie, nagła zmiana, nieprzewidywalność, ekscentryczność

Sygnifikacja osoby: ekscentryk, inżynier, elektryk, elektronik, informatyk, wynalazca, astrolog, okultysta, psycholog, osoba umysłowo chora, fanatyk, wizjoner, idealista, osoba ?spod znaku Wodnika?, czyli ze Słońcem w Wodniku, z silnym wpływem tego znaku, lub silnie obsadzonym przez planety, jedenastym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: przemysł energetyczny, telekomunikacja, opozycja, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, zespoły badawcze, przemysł maszynowy, najnowsze technologie, informatyka, internet, transport drogowy i powietrzny

Sygnifikacja ciała: obwodowy układ nerwowy, procesy umysłowe

Uran w Baranie ? pobudliwość, postępowość, rewolucyjność, nieprzewidywalność, brak zahamowań, nieobliczalność, wysoka reaktywność, nieopanowanie

Uran w Byku ? upodobanie do niekonwencjonalnych rozrywek, oryginalny gust, tolerancyjne usposobienie, ekstrawaganckie przyzwyczajenia

Uran w Bliźniętach ? dynamiczne procesy myślowe, potrzeba zawierania wielu znajomości i utrzymywania ożywionych kontaktów, oryginalne poglądy, intelektualna niezależność, błyskotliwość

Uran w Raku ? nietypowe układy rodzinne, problemy ze stabilizacją życiową, dziwne przyzwyczajenia, potrzeba urozmaicania życia codziennego i modernizowania środowiska mieszkalnego

Uran we Lwie ? potrzeba wyróżniania się z otoczenia, szokowania ubiorem i zachowaniem, skłonność do publicznego wyrażania krańcowych poglądów i prowokowania otoczenia

Uran w Pannie ? wysoka aktywność umysłowa, szybka asymilacja z nowym środowiskiem, niekonwencjonalne wymagania dotyczące warunków pracy zawodowej, zaabsorbowanie nowinkami technicznymi, skłonność do irytacji i przeceniania znaczenia szczegółów

Uran w Wadze ? niekonwencjonalne podejście do związków partnerskich, duża potrzeba niezależności, kłopoty w określeniu i znalezieniu idealnego partnera, bezkompromisowość, skłonność do ekscentrycznego zachowania w towarzystwie przyjaciół, lub znajomych

Uran w Skorpionie ? porywcze usposobienie, tendencja do szukania drugiego dna i ukrytego sensu wydarzeń, wyznawanie spiskowej teorii dziejów, drażliwość, nagłe wybuchy emocjonalne, bezwzględność

Uran w Strzelcu ? wyznawanie zasady, że cel uświęca środki, dążenie do konfrontacji, skłonność do fanatycznych zachowań, irracjonalizm, opieranie się na skrajnych osądach, ekstremalność, anarchizm

Uran w Koziorożcu ? dążenie do ustanawiania nowego porządku, przeświadczenie o nieomylności, wysokie ambicje, determinacja, nieprzejednanie

Uran w Wodniku ? skłonność do stosowania szybkich i drastycznych rozwiązań, bez oglądania się na uboczne skutki, wszechstronność, wizjonerstwo, łatwość tworzenia rewolucyjnych koncepcji

Uran w Rybach ? mistycyzm, uduchowienie, iskra geniuszu, postępowość, humanitaryzm, tolerancja, niezależność sądów, ponadprzeciętna intuicja, altruizm, irracjonalizm, działanie wbrew logice

http://astromix.pl/content/view/93/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Neptun w znakach zodiaku

Neptun w horoskopie:

Sygnifikacja energii: inspiracja, natchnienie, uniesienie, iluminacja, błądzenie, mistyka, nieokreślenie, fatalizm, bierność

Sygnifikacja osoby: mistyk, duchowny, lekarz, psycholog, pielęgniarz, strażnik więzienny, aktor, fałszerz, aferzysta, oszust, muzyk, marynarz, chemik, narkoman, alkoholik, lekoman, ofiara, pechowiec, jasnowidz, astrolog, wróżbita, wizjoner, hipnotyzer, dziwak, samotnik, osoba ?spod znaku Ryb?, czyli ze Słońcem w Rybach, z silnym wpływem tego znaku, lub silnie obsadzonym przez planety, dwunastym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: duchowieństwo, medycyna, więziennictwo, przemysł telewizyjny i filmowy, przemysł chemiczny, przemysł spirytusowy, marynarka handlowa, sekty, stowarzyszenia ezoteryczne, więziennictwo

Sygnifikacja ciała: płyny ustrojowe ? krew i limfa

Neptun w Baranie ? odważne posługiwanie się intuicją, korzystanie z usług wróżek, astrologów i jasnowidzów, przeświadczenie o własnej nieomylności, stawianie wszystkiego na jedną kartę, lekceważenie logicznych i zdroworozsądkowych rozwiązań

Neptun w Byku ? skłonność do wygodnictwa i bezstresowego trybu życia, uzdolnienia artystyczne, folgowanie słabościom, powolność w planowaniu i działaniu, opiekuńczość, dobrotliwość

Neptun w Bliźniętach ? wykorzystywanie intuicji przy zawieraniu kontaktów towarzyskich i handlowych, zainteresowanie parapsychologią, chęć służenia pomocą, lekkomyślność, problemy z ogarnięciem własnych spraw osobistych i zawodowych

Neptun w Raku ? poświęcenie dla dobra rodziny, troskliwość, wrażliwość, emocje biorące górę nad rozsądkiem, sentymentalizm, unikanie konfrontacji, mentalna ucieczka w problemy życia codziennego

Neptun we Lwie ? tendencja do popadania w samozadowolenie, poczucie misji, skłonność do roztaczania opieki nad słabszymi i potrzebującymi pomocy, wspaniałomyślność, lekceważenie realiów, nadrabianie miną, niechętne przyznawanie się do porażek

Neptun w Pannie ? nieśmiałość, brak inwencji, unikanie problemów, przyjazne nastawienie do otoczenia, zdolności organizacyjne, brak wiary we własne możliwości, kolektywizm

Neptun w Wadze ? emocjonalne zaangażowanie w życie towarzyskie, kierowanie się intuicją przy doborze przyjaciół i zawieraniu nowych znajomości, łatwość popadania w zauroczenie i uczucie miłości od pierwszego wejrzenia

Neptun w Skorpionie ? głębokie przeżywanie własnych problemów, wyolbrzymianie nieistotnych spraw, zainteresowanie ezoteryką i zagadnieniami z pogranicza życia i śmierci, częste doświadczanie poczucia absolutu

Neptun w Strzelcu ? idealizm, poświęcenie dla wyższych celów, humanitaryzm, częste uniesienia duchowe i przeżycia mistyczne, bogata wyobraźnia, niepraktyczność, roztargnienie

Neptun w Koziorożcu ? nadwrażliwość, przesądność, nieuzasadnione lęki, unikanie towarzystwa, wzgląd na dobro ogółu, obiektywizm, determinacja, lojalność

Neptun w Wodniku ? internacjonalizm, walka z podziałami społecznymi i rasowymi, służba w imię wyższych celów, łatwa inspiracja, czerpanie z natchnienia, fantazjowanie, niestabilność, niepraktyczność, subiektywizm

Neptun w Rybach ? predyspozycje parapsychiczne i mediumiczne, uzdolnienia artystyczne, filantropia, gotowość do poświęceń, romantyczność, eskapizm, znerwicowanie, lękliwość, chorobliwe obsesje

http://astromix.pl/content/view/95/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Pluton w znakach zodiaku

Pluton w horoskopie:

Sygnifikacja energii: transformacja, przebudowa, odnowienie, eliminacja, unicestwienie, przemoc, dominacja, narodziny, śmierć, armagedon, odrodzenie

Sygnifikacja osoby: policjant, detektyw, przestępca, zbrodniarz, grabarz, bogacz, prostytutka, fabrykant, dyktator, psychoterapeuta, hipnotyzer, powiernik, notariusz, sędzia, adwokat, górnik, hutnik, wojskowy, guru, polityk, szpieg, osoba ?spod znaku Skorpiona?, czyli ze Słońcem w Skorpionie, z silnym wpływem tego znaku, lub silnie obsadzonym przez planety, ósmym domem horoskopowym

Sygnifikacja społeczna: wojsko, policja, aparat przymusu administracyjnego, sądy, finansjera, przemysł wydobywczy, mafia, podziemie gospodarcze, polityka, wywiad, instytuty badawcze, pieniądze, seks, prostytucja, pornografia

Sygnifikacja ciała: narządy płciowe, strefy erogenne

Pluton w Baranie ? agresywne zachowanie, pasja, bezkompromisowość, odwaga, stawianie spraw na ostrzu noża, zaborczość, nietolerowanie sprzeciwu, bezmyślność, porywczość

Pluton w Byku ? zachłanność, lubieżność, kult posiadania, wytrwałość, oszczędność, rozsądek, zapobiegliwość, upór

Pluton w Bliźniętach ? wścibstwo, knucie, podejrzliwość, intryganctwo, kombinacje finansowe, obiektywizm, uporczywe dochodzenie prawdy, intelektualizm, wszechstronność

Pluton w Raku ? chęć posiadania, potrzeba kontrolowania i nadzorowania, umiejętność zabezpieczania realizacji różnych potrzeb, zdolności logistyczne, umiejętność planowania, przewrażliwienie, asekuranctwo

Pluton we Lwie ? chęć dominacji i przewodzenia, wpływ na bieg wydarzeń, ambicja, godność, wspaniałomyślność, rozrzutność, bezwzględność, brak obiektywizmu, egocentryzm

Pluton w Pannie ? poszukiwanie prawdy, zdolności analityczne, świetna organizacja, perspektywiczne myślenie, precyzja w działaniu, obsesje, skłonności maniakalne, nieufność

Pluton w Wadze ? wykorzystywanie znajomości i kontaktów towarzyskich do realizacji osobistych celów, czerpanie korzyści z poufnych informacji, umiejętność kierowania zachowaniem i postępowaniem innych ludzi

Pluton w Skorpionie ? energia psychiczna, siła przebicia, zdecydowanie, brak kompleksów, dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów bez względu na skutki uboczne i stanowisko otoczenia, autodestrukcja, stosowanie przymusu, żądza władzy

Pluton w Strzelcu ? fanatyzm, brak obiektywizmu i dystansu wobec własnych poglądów, nieliczenie się z realiami środowiska i dążeniami jednostki, dobre intencje, niezależność, optymizm

Pluton w Koziorożcu ? determinacja, emocjonalne traktowanie spraw zawodowych, dążenie do postawienia na swoim za wszelką cenę, gotowość do poświęceń dla dobra sprawy, ambicjonalizm, nieprzejednanie

Pluton w Wodniku ? dążenie do dominacji, poświęcenie dla idei, zdolności do wytyczania nowych ścieżek rozwoju i przekształcania swojego środowiska, utylitaryzm, perspektywiczne spojrzenie, ekscentryczność, upodobanie do szokowania zachowaniem i prezentowanymi poglądami, problemy z kontrolą własnych emocji.

Pluton w Rybach ? mistycyzm, ofiarność, uduchowienie, bogata sfera psychiczna, skłonność do nałogów, brak pragmatyzmu, oderwanie od rzeczywistości, wyobcowanie

http://astromix.pl/content/view/94/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Aspekty urodzeniowe

Sekstyle i trygony Słońca

Słońce w sekstylu, lub trygonie, zapewnia harmonię, oraz współgranie woli i uświadomionych dążeń - w aspekcie z udziałem:

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Słońca

Słońce w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy świadomymi dążeniami i przejawami woli - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Słońca

Słońce w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się witalności i potrzeby osobistej ekspresji - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Księżyca

Księżyc w sekstylu, lub trygonie, powoduje harmonijne współdziałanie instynktów podświadomych, uczuć, oraz intuicyjnych wyobrażeń - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Księżyca

Księżyc w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy odczuciami i sferą podświadomości - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Księżyca

Księżyc w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się sfery emocjonalnej i wyobraźni - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Merkurego

Merkury w sekstylu, lub trygonie, owocuje dobra współpracą inteligencji i sfery intelektualnej - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Merkurego

Merkury w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy intelektem - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Merkurego

Merkury w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się wiedzy i myśli - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Wenus

Wenus w sekstylu, lub trygonie, zapewnia optymalny rozwój wyobrażeń i oczekiwań partnerskich - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Wenus

Wenus w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy potrzebami towarzyskimi i estetycznymi - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Wenus

Wenus w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się poczucia piękna i partnerskiego spełnienia - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Marsa

Mars w sekstylu, lub trygonie, przynosi pozytywne współdziałanie fizycznej energii i wysokiej aktywności - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Marsa

Mars w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy fizycznymi potrzebami i instynktami - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Marsa

Mars w koniunkcji powoduje przenikanie się biologicznych popędów i własnej inicjatywy - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Jowisza

Jowisz w sekstylu, lub trygonie, wzmacnia zasady moralne i wzbogaca życiową mądrość, łącząc je - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Jowisza

Jowisz w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy wyznawanym światopoglądem i przyjętym systemem moralnym - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Jowisza

Jowisz w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się wiary, optymizmu i dążenia do doskonałości - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Saturna

Saturn w sekstylu, lub trygonie, systematyzuje tradycyjne poglądy i wartości, konsolidując je w formalnym układzie - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Saturna

Saturn w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy wewnętrzną dyscypliną i dobrowolnymi wyrzeczeniami - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Saturna

Saturn w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się uporu i determinacji w dążeniu do wytyczonego celu - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Urana

Uran w sekstylu, lub trygonie, zapewnia przenikliwe i perspektywiczne spojrzenie, połączone - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Neptuna - z wartościami duchowymi

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Urana

Uran w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy potrzebą wolności i samostanowienia - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Urana

Uran w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się nieprzewidywalnych zachowań i ekscentrycznych pomysłów - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Neptuna

Neptun w sekstylu, lub trygonie, przynosi ukojenie, inspirację i wsparcie sił psychicznych, połączonych - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Plutona - z pragnieniem dominacji

Kwadratury i opozycje Neptuna

Neptun w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy nieuświadomionymi lekami, kompleksami i zahamowaniami - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Neptuna

Neptun w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się wyobraźni wartości duchowych i zdolności parapsychicznych - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Sekstyle i trygony Plutona

Pluton w sekstylu, lub trygonie, dostarcza energii i zdolności regeneracji psychofizycznej, wykorzystując je w relacjach - w aspekcie z udziałem:

Słońca - z poczuciem własnej wartości

Księżyca - z instynktami podświadomymi

Merkurego - z koncepcjami intelektualnymi

Wenus - z wyobrażeniami partnerskimi

Marsa - z działaniami doraźnymi

Jowisza - z zasadami moralnymi

Saturna - z wizjami długoterminowymi

Urana - z potrzebą indywidualizmu

Neptuna - z wartościami duchowymi

Kwadratury i opozycje Plutona

Pluton w kwadraturze, lub opozycji, oznacza konfrontację, oraz napięcia, pomiędzy pragnieniem dominacji i pokusą bezkompromisowych rozwiązań - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

Koniunkcje Plutona

Pluton w koniunkcji powoduje integrowanie, oraz wzajemne przenikanie się nieustannej transformacji i dążenia do eksploracji ukrytych obszarów - w przypadkach aspektów z planetami jak wyżej.

http://astromix.pl/content/view/55/66/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith - ciemna strona duszy

Jej nazwa pochodzi z mitologii hebrajskiej. Miała być pierwszą żoną biblijnego Adama, która sprzeciwiła mu się i opuściła raj, będący dla niej więzieniem. Po niej dopiero pojawiła się Ewa. W astrologii uważa się Lilith za ciemną, negatywną stronę Księżyca, symbolizującego macierzyństwo, płodność i emocje.

Lilith wskazuje na najbardziej mroczne, ukryte obszary naszej psychiki. Często stanowi źródło bólu, cierpienia niepewności i obsesji. Symbolizuje naszą demoniczną naturę i grzeszny aspekt duszy, ale nie zawsze bywa jednoznacznie zła. Czarny Księżyc może być bowiem również postrzegany jako kreatywna, magiczna moc, pomagająca nam w osiągnięciu wewnętrznej autonomii i niezależności.

Nie każdy astrolog, interpretując horoskop, uwzględnia jej działanie. Nie znajdziecie jej również w tablicach planet - tzw. efemerydach. Aby dotrzeć do wiedzy o Lilith, trzeba się trochę postarać. A bardzo mocno trzeba się postarać, gdy chcemy pozbyć się jej negatywnych wpływów - pozornie nieznaczących, nieszkodliwych, najczęściej nieuświadomionych dziwactw i przywar, które potrafią bardzo poważnie zablokować nasz rozwój i sprawić, że ludzie po prostu nie mogą z nami wytrzymać.

LILITH - CZARNY KSIĘŻYC W ZNAKACH ZODIAKU

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jakim znaku zodiaku ty i twoi bliscy macie Czarny Księżyc, poszukaj przedziału czasowego, w którym zawiera się interesująca cię data urodzenia, a następnie odczytaj, gdzie była wówczas Lilith.

14.02.1930-08.11.1930 - w znaku Wodnika

09.11.1930-05.08.1931 - w znaku Ryb

06.08.1931-02.05.1932 - w znaku Barana

03.05.1932-25.01.1933 - w znaku Byka

26.01.1933-21.10.1933 - w znaku Bliźniąt

22.10.1933-17.07.1934 - w znaku Raka

18.07.1934-14.04.1935 - w znaku Lwa

15.04.1935-08.01.1936 - w znaku Panny

09.01.1936-02.10.1936 - w znaku Wagi

03.10.1936-28.06.1937 - w znaku Skorpiona

29.06.1937-26.03.1938 - w znaku Strzelca

27.03.1938-20.12.1938 - w znaku Koziorożca

21.12.1938-14.09.1939 - w znaku Wodnika

15.09.1939-10.06.1940 - w znaku Ryb

11.06.1940-07.03.1941 - w znaku Barana

08.03.1941-01.12.1941 - w znaku Byka

02.12.1941-26.08.1942 - w znaku Bliźniąt

27.08.1942-23.05.1943 - w znaku Raka

24.05.1943-17.02.1944 - w znaku Lwa

18.02.1944-13.11.1944 - w znaku Panny

14.11.1944-07.08.1945 - w znaku Wagi

08.08.1945-04.05.1946 - w znaku Skorpiona

05.05.1946-29.01.1947 - w znaku Strzelca

30.01.1947-26.10.1947 - w znaku Koziorożca

27.10.1947-20.07.1948 - w znaku Wodnika

21.07.1948-15.04.1949 - w znaku Ryb

16.04.1949-10.01.1950 - w znaku Barana

11.01.1950-07.10.1950 - w znaku Byka

08.10.1950-02.07.1951 - w znaku Bliźniąt

03.07.1951-27.03.1952 - w znaku Raka

28.03.1952-23.12.1952 - w znaku Lwa

24.12.1952-18.09.1953 - w znaku Panny

19.09.1953-13.06.1954 - w znaku Wagi

14.06.1954-09.03.1955 - w znaku Skorpiona

10.03.1955-05.12.1955 - w znaku Strzelca

06.12.1955-30.08.1956 - w znaku Koziorożca

31.08.1956-25.05.1957 - w znaku Wodnika

26.05.1957-18.02.1958 - w znaku Ryb

19.02.1958-16.11.1958 - w znaku Barana

17.11.1958-13.08.1959 - w znaku Byka

14.08.1959-07.05.1960 - w znaku Bliźniąt

08.05.1960-30.01.1961 - w znaku Raka

31.01.1961-28.10.1961 - w znaku Lwa

29.10.1961-25.07.1962 - w znaku Panny

26.07.1962-19.04.1963 - w znaku Wagi

20.04.1963-12.01.1964 - w znaku Skorpiona

13.01.1964-09.10.1964 - w znaku Strzelca

10.10.1964-06.07.1965 - w znaku Koziorożca

07.07.1965-31.03.1966 - w znaku Wodnika

01.04.1966-25.12.1966 - w znaku Ryb

26.12.1966-21.09.1967 - w znaku Barana

22.09.1967-17.06.1968 - w znaku Byka

18.06.1968-12.03.1969 - w znaku Bliźniąt

13.03.1969-06.12.1969 - w znaku Raka

07.12.1969-02.09.1970 - w znaku Lwa

03.09.1970-30.05.1971 - w znaku Panny

31.05.1971-23.02.1972 - w znaku Wagi

24.02.1972-17.11.1972 - w znaku Skorpiona

18.11.1972-14.08.1973 - w znaku Strzelca

15.08.1973-11.05.1974 - w znaku Koziorożca

12.05.1974-04.02.1975 - w znaku Wodnika

05.02.1975-30.10.1975 - w znaku Ryb

31.10.1975-26.07.1976 - w znaku Barana

27.07.1976-23.04.1977 - w znaku Byka

24.04.1977-16.01.1978 - w znaku Bliźniąt

17.01.1978-11.10.1978 - w znaku Raka

12.10.1978-08.07.1979 - w znaku Lwa

09.07.1979-04.04.1980 - w znaku Panny

05.04.1980-29.12.1980 - w znaku Wagi

30.12.1980-23.09.1981 - w znaku Skorpiona

24.09.1981-19.06.1982 - w znaku Strzelca

20.06.1982-17.03.1983 - w znaku Koziorożca

18.03.1983-11.12.1983 - w znaku Wodnika

12.12.1983-04.09.1984 - w znaku Ryb

05.09.1984-31.05.1985 - w znaku Barana

01.06.1985-26.02.1986 - w znaku Byka

27.02.1986-22.11.1986 - w znaku Bliźniąt

23.11.1986-17.08.1987 - w znaku Raka

18.08.1987-12.05.1988 - w znaku Lwa

13.05.1988-07.02.1989 - w znaku Panny

08.02.1989-03.11.1989 - w znaku Wagi

04.11.1989-29.07.1990 - w znaku Skorpiona

30.07.1990-24.04.1991 - w znaku Strzelca

25.04.1991-20.01.1992 - w znaku Koziorożca

21.01.1992-15.10.1992 - w znaku Wodnika

16.10.1992-10.07.1993 - w znaku Ryb

11.07.1993-05.04.1994 - w znaku Barana

06.04.1994-01.01.1995 - w znaku Byka

02.01.1995-28.09.1995 - w znaku Bliźniąt

29.09.1995-22.06.1996 - w znaku Raka

23.06.1996-18.03.1997 - w znaku Lwa

19.03.1997-13.12.1997 - w znaku Panny

14.12.1997-10.09.1998 - w znaku Wagi

10.09.1998-04.06.1999 - w znaku Skorpiona

05.06.1999-28.02.2000 - w znaku Strzelca

29.02.2000-24.11.2000 - w znaku Koziorożca

25.11.2000-21.08.2001 - w znaku Wodnika

22.08.2001-16.05.2002 - w znaku Ryb

17.05.2002-09.02.2003 - w znaku Barana

10.02.2003-07.11.2003 - w znaku Byka

08.11.2003-02.08.2004 - w znaku Bliźniąt

03.08.2004-27.04.2005 - w znaku Raka

28.04.2005-21.01.2006 - w znaku Lwa

22.01.2006-20.10.2006 - w znaku Panny

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=37&t=2632

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith w Baranie: wszystko jest zdominowane przez impuls, pasje i energię, które rodzą się z każdego nowego działania, pragnienia, i poprzez siebie. wszystko jest "teraz albo nigdy", wszystko jest złożone do czasu, którym szczerze gardzą. Osoba nie ma czasu na pytania, porywcza. Wizualnie, osoba ta tryska zmysłowością i agresywną, kuszącą erotyką, chce wyglądać pięknie, więc ich ciało staje się ich głównym narzędziem, w realizacji tego celu stosują diety i katują się na siłowni. Rzadko wykazują zrozumienie dla słabości innych. Noszą wyzywające ubrania, wulgarne w zachowaniu i wypowiedzi.

Gdy osoba jest ograniczana, czy z powodu uprzedzeń, środowiska, niewiedzy, wtedy staje się zablokowana dla każdego rodzaju działań. Żyją w strachu przed sobą; w strachu przed bólem, może uciec z każdej sytuacji, w których mogą stanąć w jego obliczu (od dentysty do emocjonalnej więzi); mają wyraźną potrzebę odwetu, wielkie pragnienie władzy, młodzi duchem do późnej starości.

Dla kobiet takie położenie Lilith może oznaczać również porody poprzez cesarskie cięcie.

Lilith W Byku: jedna z najbardziej naturalnych stanowisk Lilith, osoby urodzone pod jej wpływem są bardzo zmysłowe, płodne, że niemal regularnie przynosi niechciane ciąże dla kobiet i problemy z genitaliami mężczyznom, zakażenia narządów płciowych i innych chorób, a także pożądliwość, nierząd i hedonizm . W młodości są zwykle zainteresowani przyjemnościami, wszystko jest podporządkowane przyjemnościom i pięknu. Później, kiedy po raz pierwszy zaczynają obawiać się starości i śmierci, rozpoczynają poszukiwania "eliksiru nieśmiertelności", tak aby pozbyć się skutków dotychczasowego trybu życia i wszelkich zatruć organizmu. Bywają niezwykle utalentowani artystycznie. Partnerstwo, od wczesnej młodości, jest ważną częścią ich życia. Są to ludzie, których życie seksualne jest oparte na wzroku i dotyku…

Finansowo powodzi im się dobrze, ale często źle inwestują, łatwo marnują pieniądze na przyjemności, miłości, hazard ...

Istotne jest, aby w trakcie swojego życia utrzymywali bezpośredni kontakt z przyrodą, która jest dla nich największą tajemnicą istnienia. Są podłączone do ziemi i jej energii. Tradycjonaliści, mający wiele szacunku dla kultu rodziny.

Lilith w Bliźniętach: przeciwieństwa. Dwie natury, które są przeciwieństwami wobec siebie nawzajem. Tak umieszczona Lilith daje możliwość dla tych dwóch przeciwieństw do spełnienia. Tysiące myśli, psychiczne blokady. Dążenie do pokonania słabości, wad, złych nawyków. Ze względu na silną intuicję, mogą przewidzieć przyszłości na podstawie faktów, astrologii, numerologii… Są doskonałe do pracy z młodzieżą, w mediach, jako animatorzy, naśladowców, aktorzy. Niebezpieczeństwo wypadków samochodowych, ponieważ ich pasją jest duża prędkość… Wydają się naiwni, obliczalni, klarowny i dziecinni. Ich komunikacja z innymi idzie z jednej skrajności do drugiego, od słodyczy i życzliwości do najgorszych gróźb.

Seksualność bardzo skompilowana, z powodu powodzi myśli, niepozwalającej na relaks psychiki, dlatego często uciekają się do (szczególnie w młodości) do alkoholu, narkotyków. Tysiące różnych możliwości przychodzi im na myśl, z których tylko niewielka liczba mogą faktycznie zrealizować. Czasami w rodzinie zdarzają się patologiczne związki.

Lilith w Raku: W dziedziczeniu bardzo wyraźny, kod genetyczny od strony kobiet...

Mają dobre wspomnienia, zwłaszcza dotyczące dzieciństwa, przodków, rodziców, szkoły. Jednak bardzo często rodzina owiana mgłą tajemnicy, porzucone dzieci, cierpiące kobiety, alkoholizm, nieszczęścia rodzinne. Osoby te tracą wiarę w kobiety, często ze względu na postawę ich matek… Obawiają się samotności, a jeżeli nie mogą znaleźć to, czego szukają w, to po czasie przechodzą do ekstremalnych i absolutnie niedostępnych dla innych uczuć, czując się jest samotnymi i odrzuconymi.

Odrzucają możliwości przyjęcia pomocy, jednak są gotowi do udzielenia jej. Ich zachowanie przyciąga do nich ludzi o podobnych potrzebach, które mogą później przenosić ciężar z ich zachowań. Dusza tych osób jest moczona w cierpieniu i strachu, zwłaszcza przed utratą bliskiej osoby… W życiu erotycznym pojawiają się częste nieporozumienia i wątpliwości z powodu silnych obaw przed odrzuceniem. Kobiety chętnie dają radość innym, aby zaprzeczyć samej sobie, podczas gdy mężczyźni często zdecydują się na "łatwe" kobiety, relacje, których nie są pewni…

Jako matki kobiety z Lilith w Raku są zimne, na odległość, nie okazujące uczuć, preferują „zimny chów”.

Lilith w Lwie: daje silne ego, ogromną charyzmę, osoba jest w stanie osiągnąć niewiarygodne cele, życie reguluje zasada "cel uświęca środki". Bywają niedyskretne, niecierpliwe, niezdolne do pracy w zespole i wszelkiego rodzaju kompromisu. Szybko porzucają stary związek, który wymaga dostosowania i wysiłku, działa w zależności od sytuacji, w których mogłyby one zostać odrzucone lub niezauważone. Lilith w Lwie jest bardzo dramatyczna i energetyczne, a więc na pierwsze spotkanie z nimi ludzie czują się jak są one zasypany przez gigantyczne fali potężnych energii słonecznej, wolnej i magnetycznej. Zawsze chcą "więcej z życia", postrzegają siebie jako centrum świata.

Oni dyktują własny styl, zasady, sposoby, znajduje się wielu, którzy chętnie się ślepo i skopiują je! Czasami (gdy LI, gdy jest źle aspektowana) postrzegają siebie jako wybrańcami, stając się bardzo niebezpiecznymi dla samych siebie, jak również do innych osób.

Kobieta będzie starać się o mężczyznę, który będzie służyć i spełniać jej pragnienia… mają wielka potrzebę kochania, dawania miłości, często tkwią w niedojrzałych, przypadkowych związkach.

Mężczyźni często znajdują się na pozycjach władzy przez co mogą stawać się próżnymi, zwłaszcza w średnim wieku. Mężczyźni i kobiety są bardzo energicznymi, o dużym temperamencie seksualnym, pozostają one aktywne seksualnie do późnej starości.

Lilith w Pannie gwarantuje genialny umysł, który może prowadzić osoby do wysokich stanowiskach, udanej kariery. Maniak pracy, zdolny do bezustannej pracy... Gdy Lilith jest źle aspektowana, nabywa pracę i pieniądze z trudem, częste zmiany pracy lub w trudnych warunkach, które mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia. Są nadwrażliwe, oderwane od rzeczywistości. Powinni mieć silne więzy łączące z ziemią i rytmem natury, intelektualnej kontemplacji, podróży i wyzwalającym ducha. Ich życie emocjonalne jest zagrożone z powodu trudnej sytuacji w dzieciństwie i młodości, ubóstwa i skromności.

Kobiety i mężczyźni łatwo wchodzą w relacje emocjonalne, jednak tłumią swoje potrzeby seksualne. Kobiety z Lilith są zmysłowe i kochają mężczyzn, jednak zbyt często poświęcają się pracy. Mężczyźni zazwyczaj wolą młodsze, niedoświadczone kobiety.

Lilith w Wadze daje bardzo przychylne nastawieni do zewnętrznych wpływów, swoje decyzje uzależniają od opinii innych, co może przynieść strach przed podejmowaniem jakiejkolwiek decyzji. Uwodzą przy użyciu wszystkich dostępnych środków. Gdy czują się bezradne lub odrzucone, mogą być bezwzględne, egoistyczne.

Mogą cierpieć przez całe życie z powodu niesprawiedliwości, ponieważ widzi siebie jako bojownika o sprawiedliwość społeczną i równość; niespełnione ambicje, są podatne na media, nie mogą żyć bez publiczności, posiadają dużą zmysłowość i talenty artystyczne.

W ramach partnerstwa będzie działać dziwnie, jako partner może być zaborczą i niezwykle trudną osobą, będzie udowodnić swoje zaangażowanie poprzez impulsowe i agresywne zachowanie, nieuzasadnione reakcje, które będą dalej podważać jej pewność siebie i pewności w istnienie stałych emocji. I większe niepewności, tym bardziej obsesyjne muszą być adorowani i kochani… do zdobycia nowego obiektu miłości, namiętności.

Lilith w Skorpionie: (jedno z trudniejszych położeń) to: „być albo nie być!”. Wszystko jest walką na śmierć lub życie. I nikt nie może zrozumieć tych ludzi, gdy mówią, że miłość nie jest miłością, jeśli nie boli, gdy nie ma zazdrości. Często targają nim opętańcze pasje i niezrównoważone pragnienia, gwałtowne zapotrzebowanie na uwagę…Gdy poczują się oszukani mogą przejść od miłości do fanatycznej nienawiści. Często używają rytuałów i obrzędów, magii w celu skrzywdzenia, uzyskania władzy nad druga osobą. Jeśli jednak osoba, która Lilith umieszczony tutaj nie ma agresywnego, gwałtownego temperamentu, to ona sama może być ofiarą czyjejś wściekłość, to ona, jej miłości, że są w niebezpieczeństwie…

Największym problemem może stać się poczucie degradacji i braku własnej wartości, dwufazowość: od apatii do euforii, od depresji do histerii.

Mężczyźni wyróżniają się brakiem zaufania do kobiet, czasami nawet aż do pełnego goryczy wobec płci żeńskiej. Złośliwe wykorzystania energii seksualnej, płci i manipulacji wobec swojego partnera, erotyczne dominacje.

Często wybierają fanatycznego, antyspołecznego partnera, stwarzającego zagrożenie dla nich samych, ściągającego ich na dno… Są skłonni (szczególnie w młodości) do spirytualistyczny seansów, zainteresowani okultyzmem, astrologią, hipnozą, magicznymi obrzędami.

Lilith w Strzelcu: Ogromna skłonność do pokus, zwłaszcza w podróży i za granicą, gdzie mają więcej wolności, gotowość do ryzyka, przygody, zakręty w życiu, chce czuć, że jest on wolny, mężczyzna „wieczny chłopiec”, problemy z prawem. Porywcza energia przenosząca się do działania nie tylko na siebie, ale także wszystkich innych, które wchodzą w kontakt z taką osobą,budzi niemoralność w innych, zmusza ich do niebezpiecznej gry.Problem z otaczającym światem, duża potrzeba akceptacji. Zainteresowanie parapsychologią, w życiem po śmierci, mitami, tajemnicami starożytnej cywilizacji, archeologią, religią...

Lilith w Koziorożcu: są one w stanie panować nad innymi, zwykle poprzez ostre, sztywne metody, które stosują się do każdego, z wyjątkiem przypadków, gdy widzą w tym możliwość osiągnięcia osobistych korzyści, która jest odszkodowaniem dla ich osobistej frustracji o charakterze emocjonalnym… Mają niezwykłą wytrzymałość, gdy dojdzie do konfliktu, gdy istnieje coś, co należy postrzegać do samego końca. Podatne na zdobywanie majątku dla kaprysu. Żyją pod presją, że nakładają one na siebie tak wielkie, co w połączeniu z niepewnością może doprowadzić do załamań nerwowych, depresji, prób samobójczych itp. Silne emocje mogą doprowadzić do całkowitej blokady libido, seks staje się torturą; seksualna wyobraźnia jest bezgraniczna…

Kobiety mogą całkowicie koncentrować się na macierzyństwie i gdy dziecko jest jeszcze małe i pod ich nadzorem, działają one jako wzorowe matki, ale kiedy dzieci dorosną i odejdą odbierają to jako kara i niewdzięczność...

Lilith w Wodniku: uważają, że mają bezwzględny monopol naprawdę. Stale są w pośpiechu, chcą wszystko „teraz i już”, ce****e ich duża niecierpliwość. Z ich perspektywy wszystko wydaje się możliwe, co powoduje późniejsze opóźnienia w wykonywaniu zadań. Bardzo ważna jest dla nich absolutna wolność i niezależność w pracy. Potrzebują rewolucyjnych zmian postaw i zachowań.

Ponieważ jest to dusza, która aspiruje do indywidualności, to zawsze będą rozczarowani, gdy będą musieli działać w grupie, stowarzyszeniu. Działają zawsze indywidualnie, są wystawione na wielkie idee, wielkie działania, dzięki czemu mogą one naiwnie paść ofiarą manipulacji do innych...

Czasami mogą przyjmować na siebie tak wiele obowiązków i odpowiedzialności za innych, często zmieniają przyjaciół, znajomych bądź też są przez nich zdradzani… Mają ogromne możliwości twórcze, oraz potrafią robić interesy w pracy humanitarnej …

kobiety poszukują partnera, która musi być autentyczny, oryginalny, wyjątkowy, inny, odważny facet, którego poglądy wydają się dziwne w oczach innych...

Są bardzo liberalni, na każdy zakaz, będą reagować buntem, ale nie agresywni. Silna fantazja erotyczna. Mężczyźni mają duże powodzenie wśród kobiet.

Lilith w Rybach stanowi królestwo marzeń, fantazji, utopii, są oderwani od rzeczywistości, skupiają się na bezkresnych horyzontach i nieskończoności wszystkiego. Mogą latami prowadzić dziwny tryb życia, być oderwanym od niego, czekając na coś co już dawno odeszło... Ciężko im pozbierać się po życiowych zakrętach, mają problemu w odbiciu od własnych słabości, skłonności do depresji, którą sami próbują leczyć… alkoholem, narkotykami…

Są przyjacielskie, ale nie zwierzają się; bardzo otwarci na innych ludzi, ich negatywne energie, powinni nauczyć się mówić "nie" w celu ochrony życia lub z wyczerpaniem się. Zwłaszcza jeżeli pracują w szpitalach i podobnych miejscach, które z definicji są wypełnione negatywną energią.

Osoby te często wydają się być zadowoleni i treści do innych, a jeśli nie ma opieki w świecie, ponieważ są one same boją się zagłębić w głąb siebie i twarzy pala z obawy i rozczarowań, które głęboko stłumiony zwykle w pewnych nowych złudzeń

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

LILITH W ASTROLOGII

Cierpienie, brud, miłość

Archetyp Lilith ściśle wiąże się z symboliką astrologiczną. Powszechnie przyjmuje się, że Lilith włada znakiem Koziorożca, a wywyższona jest w Skorpionie. Jest ona zatem ciemną, negatywną stroną Księżyca, ponieważ związana jest ze znakami, w których Księżyc znajduje się na wygnaniu (Koziorożec - Księżyc włada Rakiem) i w upadku (Skorpion - Księżyc wywyższony jest w Byku).

Dzięki wyznaczeniu Lilith w horoskopie możemy zajrzeć na dno duszy urodzonego, możemy również odkryć to, co jest najbardziej ukryte, ciemne i mroczne. Wyznaczając pozycję Czarnego Księżyca nie jest się obecnie prekursorem jakiś modernistycznych rozwiązań i poszukiwań astrologicznych, bowiem Lilith była znana już w astrologii babilońskiej i asyryjskiej, bardzo popularna była ona również w średniowieczu. Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że ta ciemna energia, którą w owych czasach wypierano ze świadomości, cieszyła się w astrologii tak dużym zainteresowaniem. Zdaniem wielu kulturoznawców również i czasy współczesne nawiązują do wartości średniowiecznych, wyraża się to m.in. poprzez kult szlachetnego rycerza, szukania ideału etc. Najczęściej jednak potrzeba ideału projektowana jest na lansowane przez media i reklamę wizerunki „pięknych” kobiet i „walecznych” mężczyzn. Stajemy się coraz bardziej fanatyczni i dogmatyczni, a nasza tęsknota za duchowością wyraża się albo w działalności w podejrzanych sektach „duchowego rozwoju”, albo też oddajemy swoją cześć pieniądzu, konsumpcji i materii. Lilith zatem staje się zwierciadłem naszych „średniowiecznych” czasów. Pomijanie jej w interpretacji horoskopu uniemożliwia nie tylko uświadomienie sobie własnej ciemnej, grzesznej natury, lecz również pozbawia nas możliwości dostrzeżenia faktu współzależności z kulturą, w której wzrastamy, żyjemy i umieramy. Wiele można obecnie usłyszeć o zbliżającym się końcu świata, o Szatanie, który manipuluje ludzkim umysłem, czy wreszcie o Kali Judze, wieku ciemności, w którym żyjemy. Te fundamentalne lęki współczesnego człowieka znajdują swój wyraz w kosmicznej zasadzie, którą określa się jako Lilith.

W astrologii Lilith symbolizuje nie zintegrowaną animę, a więc żeński aspekt naszej psychiki, który leży poza progiem świadomości i który często stanowi źródło lęku, niepewności i cierpienia. Jako nie zintegrowana anima Lilith będzie miała inny wpływ w horoskopach kobiet, inaczej też będzie się manifestowała w horoskopie mężczyzn. Wydaje się jednak, iż jej wpływ wyraźniejszy jest przede wszystkim w kosmogramach kobiet. U mężczyzn Czarny Księżyc często ma odmienne znaczenie, może on bardziej symbolizować problemy w relacjach z kobietami, np. matką, żoną, kochanką, córką, przyjaciółką etc., niż wewnątrzpsychiczne kompleksy. Jakkolwiek wpływ Lilith często jest zaskakujący, działa poza progiem naszej świadomej percepcji, trudny jest zatem do jednoznacznego określenia, zarówno w horoskopach kobiet, jak i mężczyzn.

Lilith w horoskopie ukazuje naszą demoniczną naturę, grzeszny aspekt duszy. Jest ona często odpowiedzialna za złość, wściekłość, warunkuje skłonności do podstępu, dominacji i manipulacji. Symbolizuje ona zasadę niespełnionego życzenia. Położenie Lilith w horoskopie wskazuje na sferę, w której trudno przychodzi zaspokojenie swoich potrzeb emocjonalnych. Jest ona miejscem chłodu i wygnania. Często jednak to my sami nie utożsamiamy się ze swoją mroczną naturą, lecz konsekwentnie wypieramy ją ze świadomości. Dlatego wpływ Czarnego Księżyca można porównać do znaczenia piwnicznego dwunastego domu w horoskopie. Jest to bowiem miejsce w naszej psychice, którego jesteśmy najmniej świadomi, a także obszar podatny na podszepty nieświadomości. Często się również mówi, że dwunasty dom, podobnie jak i Lilith, jest sferą upadku i zniszczenia.

To, co wypieramy ze swojej świadomości, a czego źródłem najczęściej jest lęk przed konfrontacją z tą demoniczną stroną naszej duszy, zaczyna działać poza progiem świadomości, a przez to staje się niebezpieczne, lękotwórcze i stresogenne. Wszelkie wyparte treści zaczynają z ukrycia kontrolować nasze działania, nie mamy bowiem dostępu do mechanizmów, które rządzą tymi procesami, dlatego treści te składają się na kształtowanie neurotycznych zachowań, poczucia osamotnienia i głębokiego cierpienia. To właśnie Lilith jest odpowiedzialna za wszelkie neurozy, nerwice, a nawet choroby psychiczne lub też zjawiska zwane przez egzorcystów opętaniem. Znamienny jest fakt, że tranzytująca Lilith przez ascendent uwalnia z podświadomości najbardziej pierwotne lęki i atawistyczne zachowania. Okres, w którym tranzytujący Czarny Księżyc znajduje się na ascendencie, często pokrywa się z ważnym przełomem życiowym, jest się także bardziej podatnym na różne lęki, dlatego ważne jest, aby osoby sensytywne i podatne na sugestie unikały w tym czasie wszelkich kontaktów z nieznanym obszarem energetycznym, astralem, seansami spirytystycznymi itp.

Lilith wiąże się z brudem, a więc z wszystkimi nieczystościami, brakiem porządku i „czarnymi plamami” w psychice. Jest ona także siedliskiem wstrętu i niechęci. Przestajemy się identyfikować z tą częścią naszej psychiki, która symbolizowana jest przez Czarny Księżyc, ponieważ zostaje ona wyparta, a przez to obca i groźna. W konsekwencji odczuwamy poczucie niechęci wobec tej sfery, pogłębia się również nasz wstręt, osamotnienie i cierpienie. Dręczy nas także poczucie wyobcowania i wygnania, nie możemy bowiem w pełni doświadczać sfery, która reprezentowana jest przez Lilith. Obszar ten nabiera charakteru obcości i staje się źródłem wyparcia, niechęci i wstrętu. Trudno jest nam zaakceptować tę część nas samych i albo stanie się ona źródłem naszej obsesji, albo też poczucia obcości. Obsesje są szczególnie zauważane przy aspektach Czarnego Księżyca z Merkurym.

Lilith zawsze będzie się wiązać z cierpieniem i niespełnionym życzeniem. Czarny Księżyc jest też odpowiedzialny za ból, którego człowiek doświadcza. Gdy nie możemy zrealizować własnych pragnień, najczęściej odczuwamy cierpienie, z którym w różny sposób sobie radzimy. Jedną z przyjmowanych opcji w takich sytuacjach jest mechanizm racjonalizacji, który polega na „racjonalnym” wytłumaczeniu sobie bezwartościowości własnych pragnień. Innym efektem może być frustracja, a w następstwie tego doświadczanie bólu i cierpienia.

Istnieje także i inna, charakterystyczna dla oddziaływania Lilith reakcja, a mianowicie kompensacja. Gdy nie możemy zrealizować własnych pragnień, wówczas nie tylko uruchamiamy mechanizm racjonalizacji oraz odczuwamy frustrację, lecz także skłaniamy się ku kompensowaniu własnych życzeń, szukając substytutów pierwotnych pragnień. Takie rozwiązanie jednak nie jest satysfakcjonujące i wkrótce ponownie odczuwa się frustrację, której tak bardzo staraliśmy się uniknąć.

Położenie Lilith w horoskopie wskazuje właśnie na te życzenia, które najtrudniej jest spełnić, niejednokrotnie nawet przez całe życie nie mogą być one zrealizowane. Ból, który wówczas odczuwamy, staje się często przyczyną zemsty. Szukamy bowiem w swoim otoczeniu przyczyn własnych niepowodzeń. Najczęściej ofiarami zemsty padają nasi partnerzy. Ale niszcząca siła Lilith może się także manifestować w postaci autoagresji, poniżaniu siebie i konstruowaniu zaniżonej samooceny. Stąd już tylko krok do tworzenia „sadomasochistycznych” związków lub też takich relacji partnerskich, w których centralne miejsce zajmują dominacja, zemsta i agresja. Lilith najczęściej znajduje się wtedy w aspektach ze Słońcem, Marsem, Plutonem lub Juno.

Czarny Księżyc może również reprezentować niszczycielską miłość, u podłoża której leży egoizm oraz chęć całkowitego podporządkowania sobie partnera. Współczesny egoista zrzuca cały ciężar codziennego i rodzinnego życia na kobietę, stara się kontrolować jej życie, spotkania towarzyskie, aktywność społeczną. Egoizm kobiecy jest bardziej zawoalowany, ukochany ma należeć tylko do niej, powinien wytężyć całą twórczość dla niej, złożyć samego siebie na ołtarzu miłości. Jego praca naukowa, zainteresowania, przeszłość, zawód - mogą stać się przedmiotem zazdrości. Wirtuoz skrzypiec Niccolo Paganini uległ pokusie zaborczej i niszczącej miłości. Jego wybranka zniewoliła go do tego stopnia, że nie grał on przez dwa lata. Cieszyła się nawet z tego, jeśli Paganini, przebywając z nią, zapominał ćwiczyć, co więcej, artysta ten nie mógł grać, gdy mieszkał ze swoją ukochaną. Niccolo Paganini miał w swoim horoskopie Lilith w kwinkunksie do Słońca oraz w trygonie do Marsa, Neptuna oraz Plutona - władcy Słońca, zaś władca Lilith, Merkury, znajdował się w Skorpionie w kwadraturze do Juno! Jego problemy, a także niezwykły geniusz i temperament twórczy symbolizowane były również przez koniunkcję Neptuna, Marsa i Wenus w Wadze w kwadraturze do Urana i Księżyca.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith i problemy seksualne

Destruktywny wpływ Lilith widoczny jest również w problemach seksualnych. Najczęściej ma to miejsce wówczas, jeśli Czarny Księżyc tworzy w horoskopie aspekty z Wenus lub Plutonem albo też gdy znajduje się w piątym bądź ósmym domu. Patologie seksualne, które symbolizowane są przez Lilith, mogą manifestować się w różnej postaci; dotyczy to w szczególności obsesji seksualnych, a więc erotomania i nimfomania; dewiacji seksualnych, takich jak: współżycie grupowe, masochizm, sadyzm, fetyszyzm; nerwic seksualnych, u podłoża których leży poczucie winy za dopuszczenie się „zabronionego” seksu, np. seksu przedmałżeńskiego. Lilith jest także odpowiedzialna za brutalność i agresję w seksie, dlatego może ona reprezentować gwałt oraz przemoc erotyczną. Niejednokrotnie także wskazuje na brak dojrzałości seksualnej oraz całą gamę prymitywnych zachowań erotycznych.

Masochistyczny rys osobowości, który może być sygnalizowany przez położenie Lilith w horoskopie urodzeniowym, charakteryzuje się nadmiernym poczuciem niższości, znikomości, irracjonalną samokrytyką, nadmiernym uleganiem w miejscu pracy, w środowisku, czy wreszcie szukaniem cierpienia, aby „narazić się na karę”. Przemoc rodziców wobec dzieci ma również związki z archetypem Lilith. Niektórzy psychiatrzy sądzą, że bicie w okresie dzieciństwa może wywołać poprzez przekrwienie miednicy wzwód, a nawet ejakulację. To skojarzenie ma tendencję do powtarzania zgodnie z prawem pierwszych połączeń. Z kolei według Zygmunta Freuda masochizm jest wytworem instynktu śmierci. W astrologii symbolizowane jest to przez Lilith, Plutona, Skorpiona oraz ósmy dom. Erich Fromm upatruje genezę masochizmu w poczuciu samotności i braku osobistego znaczenia. Przerażona jednostka szuka czegoś albo kogoś, do kogo mogłaby się przywiązać, niezdolna jest bowiem dłużej być swoim własnym, indywidualnym „ja”, desperacko usiłuje więc pozbyć się go i poczuć się znowu bezpieczna, a masochizm jest jedną z dróg wiodących do tego celu.

Według opinii wielu psychologów, sadyzm jest cechą występującą u wszystkich ludzi, ale w bardzo różnych formach. Każdy z nas ma przecież w swoim horoskopie urodzeniowym Lilith i zajmuje ona w nim, podobnie zresztą jak inne obiekty, niepowtarzalną pozycję. Sadyzm może się manifestować na kilka sposobów: uzależnianie innych od siebie, pragnienie posiadania absolutnej władzy nad innymi, wykorzystywanie innych. Te zachowania odzwierciedlają połączenie archetypowych zasad Koziorożca i Skorpiona, które wyraża kosmiczna zasada Lilith. Ale sadyzm to także zadawanie bólu innym oraz oglądanie ich cierpienia, które staje się dla sadysty przedmiotem satysfakcji i podniecenia. Jako genezę zachowań sadystycznych wymienia się najczęściej: kompensację poczucia małowartościowości, niemożność znoszenia samotności, niepowodzenia seksualne etc. Warto zwrócić uwagę, że przyczynami sadyzmu są jednocześnie zachowania symbolizowane przez Lilith.

W horoskopach mężczyzn Lilith w połączeniu z Księżycem lub Ceres może także sygnalizować skłonności homoseksualne, niekoniecznie jednak muszą być one w pełni uświadamiane. Współczesne standardy seksuologii nie dopatrują się w zachowaniach homoseksualnych patologii ani dewiacji, a jedynie odstępstwo od powszechnie przyjętych norm obyczajowych. Niemniej wiele osób dotkniętych tą skłonnością w podświadomości ukrywa swój ból, którego źródłem jest przygnębiające poczucie inności oraz odrzucenia. Trudno jest znaleźć jednoznaczne przyczyny powstawania homoseksualizmu, wiadomo jednak, że częściej występuje on u mężczyzn niż kobiet. Taka prawidłowość pozwoliła psychologom przypuszczać, że genezę tych skłonności najłatwiej jest odnaleźć analizując relacje, jakie zachodzą pomiędzy matką a synem. Matki homoseksualistów są najczęściej nadopiekuńcze, zaborcze i przygniatające swoją osobowością psychikę syna. Kontrolują one niemalże każdą sferę jego aktywności, a syn zaczyna patrzeć na świat przez pryzmat własnej matki. Tak dalece się z nią utożsamia, iż przyjmuje za własną nawet jej orientację seksualną. Rola ojca w takich rodzinach jest najczęściej znikoma, może być on nieobecny lub też zbyt agresywny i chłodny emocjonalnie, aby z miłością i szczerością otworzyć się przed synem, wtajemniczając go jednocześnie w arkana „zdrowej” męskości. W ten sposób młody mężczyzna zdradzony przez swego ojca, jak pisze Wojciech Eichelberger, szuka miłości drugiego mężczyzny. W astrologii to właśnie Księżyc i Ceres personifikują matkę, a gdy łączy je jakiś dowolny aspekt z Lilith, wówczas istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu skłonności. Niemniej, oczywiście nie w każdym horoskopie aspekty te muszą świadczyć o jawnym bądź ukrytym homoseksualizmie. Zaborczość i nadopiekuńczość matki często staje się bowiem przyczyną i innych problemów. Silny związek matki z synem utrudnia mężczyznom rozpoczęcie dojrzałego życia partnerskiego, występuje też lęk przed kobietami, a nawet rezygnacja z życia seksualnego. Również i te patologie sygnalizowane są przez obecność w horoskopie aspektów Lilith z Księżycem lub Ceres.

Do zaburzeń seksualnych u mężczyzn należą także nerwice płciowe i lęki, które obejmują impotencję oraz zaburzenia wytrysku. Uwarunkowane są one najczęściej psychicznymi barierami lub urazami, których podłożem jest lęk przed kobietą stawiającą zbyt wysokie wymagania (Lilith), albo też praktykowanie seksu jako próby sprawdzenia własnej męskości. Atmosfera egzaminu podczas zbliżenia nie sprzyja ani intymności, ani miłości, nie pozwala też osiągnąć pełnej dojrzałości psychoseksualnej. W horoskopach mężczyzn problemy te sygnalizowane mogą być przez położenie Lilith w piątym bądź ósmym domu, aspektach z Marsem, Pallas lub Wenus.

W patologii seksualnej bardzo charakterystyczny jest również niepokój przed współżyciem. W przypadku kobiet, jedną z przyczyn odczuwania niepokoju jest lęk przed zajściem w ciążę. Obawa niekiedy może być tak duża, że w następstwie tego rozwija się oziębłość płciowa. Niepokój narasta również u kobiet, które przerywają ciążę, ponieważ nierzadko dołącza się wówczas poczucie winy oraz konflikt wewnętrzny. Niepokój jest fundamentem, na którym rozwijają się różne zaburzenia, m.in. nerwice seksualne i niektóre perwersje. Również i za te problemy odpowiedzialna jest Lilith, zwłaszcza jeśli tworzy ona w horoskopie urodzeniowym aspekty z Wenus lub Marsem, względnie Słońcem i Księżycem.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith i macierzyństwo

Lilith jest także związana z patologiami macierzyństwa. Matka rodząc dziecko daje go światu jako cząstkę samej siebie. Dziecko, stanowiąc pierwotnie jedność z ciałem matki, przez długi czas po urodzeniu pozostaje od tego ciała bezpośrednio zależne. Ten biologiczny węzeł wytwarza szereg cech więzi psychicznej pomiędzy matką i dzieckiem, która stanowi podstawę miłości macierzyńskiej. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy ta bezwarunkowa miłość macierzyńska przybiera wypaczone formy; w horoskopach kobiet symbolizowane jest to często przez położenie Lilith oraz jej aspekty z Księżycem, np. koniunkcja lub opozycja, albo z Ceres. Mitologiczna Lilith jest przeciwieństwem kosmicznej zasady Księżyca jako ucieleśnienia płodności i życia. Bogini Lilith dusi niemowlęta, a gdy nie może tego zrobić, zabija własne dzieci. Również w horoskopie symbolizuje ona różne wypaczenia w macierzyństwie, do których zaliczyć można z jednej strony zupełny brak zainteresowania matki własnym dzieckiem, z drugiej zaś nadmierną opiekuńczość.

Czarny Księżyc może być także odpowiedzialny za aborcję, lęk przed posiadaniem dzieci, wszelkie problemy ginekologiczne uniemożliwiające zajście w ciążę, poronienia, porzucenie dziecka lub kradzież dziecka, symbolizować może również pigułkę antykoncepcyjną - kościół katolicki określa ją jako narzędzie i wymysł Szatana (Lilith). Ponadto Kościół stanowczo przeciwstawia się aborcji nie tylko dlatego, że może być ona zabójstwem, lecz także i dlatego, iż jest ona świadectwem grzechu seksualnego. Kościół naucza przecież, że każdy stosunek płciowy, który nie ma na celu prokreacji, jest grzeszny. Jane Hurst w swojej książce pt. Historia aborcji w Kościele Katolickim zauważa, iż świadomie dokonana aborcja dowodzi tego, że partnerzy seksualni nie połączyli się z zamiarem prokreacji. Z tej przyczyny aborcję zawsze należy uznawać za czyn naganny. Stanowisko Kościoła w kwestii stosunków seksualnych jest głównym powodem potępienia aborcji, oczywiście obok argumentu, że ludzkie życie jest świętością od momentu poczęcia. Kosmiczna zasada Lilith odzwierciedla tutaj problematykę tych trudnych i kontrowersyjnych zagadnień.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith a patologie wychowawcze

Czarny Księżyc związany jest także z różnymi patologiami wychowawczymi, a w tym przede wszystkim z przemocą oraz brutalnością rodziców wobec własnych dzieci. Agresja rodzicielska jest zaprzeczeniem macierzyństwa i ojcostwa, a ich skutki pozostawiają niewyobrażalnie głębokie i traumatyczne ślady w psychice dziecka. Psychopatyczni rodzice wymyślają kary własnym dzieciom, które często pozostają nieadekwatne do czynów popełnionych przez wychowanków. Kary te mogą mieć charakter zarówno fizyczny, jak i psychiczny.

Patologie wychowawcze są szczególnie obecne wówczas, jeśli Lilith znajduje się w aspektach do Księżyca lub Ceres oraz gdy znajduje się ona w czwartym domu. Rodzice z takimi konfiguracjami mogą uważać, że jedynie siła fizyczna jest w stanie wzbudzić w dziecku autorytet, a tym samym osiągnąć zamierzony efekt. Wyrazistą cechą tych rodziców jest brak kontroli nad swymi odruchami. Bardzo często pochodzą oni ze środowisk, gdzie przemoc zajmowała centralne miejsce w codziennym życiu. Wielu tyranów ma również problemy z alkoholem lub narkotykami. Oprócz rodzica bijącego swe dzieci i wprowadzającego terror w rodzinie, należy również wymienić tzw. tyrana pasywnego. Chociaż nie bierze on czynnego udziału w przemocy fizycznej wobec dzieci, to jednak zezwala swym brakiem ingerencji na panujące status quo.

Charakterystyczny dla Lilith jest także model wychowania odrzucającego. Chociaż dzieci posiadają dużą swobodę, to jednak rodzice traktują je z niechęcią, a nawet wrogością, a wzmocnienia negatywne (kary) dominują nad pozytywnymi (nagrodami). Wychowawcy praktycznie nie interesują się dziećmi, robią wszystko, aby się ich pozbyć. Mały człowiek nie ma zaspokojonych potrzeb uczuciowych, „choruje” na brak miłości. Konsekwencje tych nierzadko dramatycznych doświadczeń odnaleźć można w tak bardzo charakterystycznym dla Lilith poczuciu odrzucenia i wygnania.

Do innych patologii wychowawczych, które mogą być symbolizowane przez położenie Lilith w horoskopie urodzeniowym, należy autokratyzm rygorystyczny. Z badań wynika, że ta forma wychowawcza znacznie częściej występuje u ojców niż matek. Przejawia się ona w obojętności uczuciowej w stosunku do dzieci, a także potrzebą ich całkowitej kontroli, a bezwzględny rygor i ostre karanie jest postrzegane przez dzieci jako odrzucenie. Rygoryści nie liczą się z uczuciami i potrzebami wychowanka, lecz podporządkowują je własnym interesom. Atmosfera domowa kojarzy się z wojskiem, gdzie liczą się tylko rozkazy i ślepe posłuszeństwo. Wszelka odmienność i przejawy własnej aktywności są łamane, nierzadko przy pomocy siły. Dziecko rygorysty jest nieufne, zamknięte na świat i ludzi, posiada też bardzo niską samoocenę. W momencie gdy nikt za nie nie decyduje, staje się ono bezradne i zagubione. Nie przejawia też własnej inicjatywy, twórczości, może być za to pełne agresji i przemocy. Trzeba podkreślić, że autokratyzm rygorystyczny symbolizowany w astrologii jest nie tylko przez Lilith, lecz także przez archetyp Koziorożca oraz konfiguracje Saturna.

Najbardziej skrajną formą patologii wychowawczej jest autokratyzm prymitywny, gdzie fundamentalne miejsce zajmuje brutalność rodziców, a kary i znęcanie się nad dzieckiem, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, stanowią jedyną formę interwencji pedagogicznej. W ekstremalnych przypadkach zrozpaczone i doprowadzone do skrajności dzieci takich wychowawców popełniają samobójstwo. Fakt ten odzwierciedlony może być przez położenie w horoskopie Lilith, Marsa, Plutona czy Skorpiona.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Feminizm i Lilith

Postać Lilith ma także wiele związków z ruchem feministycznym. W tradycji żydowskiej to właśnie Lilith była pierwszą kobietą, która pragnęła emancypacji. Tak dalece nie mogła znieść braku równouprawnienia, że postanowiła opuścić Raj i zorganizować sobie życie zgodnie z własną potrzebą niezależności. Czarny Księżyc może zatem reprezentować bunt kobiet przeciwko uciemiężeniu oraz brak posłuszeństwa wobec patriarchalnych norm obyczajowych. Ann Snitow w swoim artykule pt. Feminizm i macierzyństwo zauważa, że lata 1963-1975 można nazwać okresem „demonicznej” literatury feministycznej. W publikacjach ukazujących się w tym czasie odnajdujemy wiele kwestii dotyczących macierzyństwa i wychowywania dzieci. Feministki tych lat gloryfikowały obrzydzenie wobec ciała kobiety ciężarnej, a ciąża kojarzona była nawet z barbarzyństwem. Postawa ta miała powstrzymać morderczą nadprodukcję dzieci, która przyczyniała się do niepotrzebnego zaludniania planety. Na szczęście poglądy te przestały już być aktualne.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith w marzeniach sennych

Doświadczenia z kosmiczną zasadą Lilith mają również miejsce podczas snów. Można się przekonać, że Czarny Księżyc manifestuje się w każdym horoskopie inaczej. Nie zawsze stanowi on przyczynę jakiś zewnętrznych zdarzeń, częściej bowiem ukazuje się on w naszych fantazjach, lękach, marzeniach lub właśnie snach. Mitologiczna Lilith nawiedzała mężczyzn podczas ich sennych podróży i zsyłała im pełne lubieżności sny erotyczne. Dlatego Czarny Księżyc w horoskopie może także symbolizować wszelkie sny, których treści związane są z nie zaspokojonym popędem płciowym oraz z nie zrealizowanymi fantazjami erotycznymi. Sny o charakterze seksualnym mogą być jednak przyjemne i niekoniecznie muszą się wiązać z przykrymi doznaniami, wtedy jednak symbolizowane są one przez połączenie energii Wenus, Marsa i Neptuna, a nie kosmiczną zasadę Lilith. Czarny Księżyc związany jest bowiem z tymi snami, które ukazują naszą mroczną, perwersyjną seksualność, której boimy się urzeczywistnić lub nawet której nie jesteśmy świadomi.

Roberto Sicuteri w swojej książce pt. Lilith, la Luna Nera opisuje bardzo charakterystyczny dla archetypu Lilith sen:

Piękna, zmysłowa i pełna chęci kobieta pokonuje mnie w moim łóżku, chce wniknąć we mnie, a ja odczuwam przeszywający strach i obawę, ponieważ w niej ukrywa się wielkie niebezpieczeństwo dla mojej duszy. Lecz moje siły opuszczają mnie, a to gorące dzikie ciało, włada moim, kładzie się na mnie tak, że nie jestem w stanie wykonać żadnego ruchu i przykuwa mnie swoim ciężarem. Krzyczę, lecz mój głos zawodzi mnie, płaczę i szlocham, jednak bezskutecznie.

Sny o świecie podziemny, w którym czujemy, że zostaliśmy do niego wtrąceni również związane są z Lilith. W snach tych najczęściej towarzyszy nam poczucie lęku, grozy i niesamowitości. Anita von Raffay jest przekonana, że pojawiają się one po to, by nami wstrząsnąć, usunąć skrzepy duszy, zapowiadają też potrzebę cierpień prowadzących do wewnętrznej przemiany. W tego rodzaju marzeniach sennych dusza spotyka najgłębsze i najbardziej ukryte cierpienie, znajdujemy w nich związek z otchłanią naszego wnętrza. Ta nieuchronność snów o świecie podziemny budzi w nas uczucia, jakich doznajemy w obliczu śmierci, dlatego mogą być one symbolizowane zarówno przez tranzyty Lilith, jak i Plutona.

Symbolika Czarnego Księżyca związana jest także z koszmarami sennymi. W przeszłości słowo „koszmar” odnosiło się do przerażających snów wywoływanych przez nocne demony i duchy. Uważano, że ofiarami owych nieprzyjemnych istot padają szczególnie dzieci, mitologiczna Lilith zaś była bardzo niebezpieczna właśnie dla śpiących dzieci. Wielu ekspertów dopatruje się w koszmarach projekcji lęku i poczucia niepokoju, mających źródło w dzieciństwie lub wywołanych przez frustrację z życia codziennego – tzw. koszmary pourazowe. W pierwszym przypadku symbolizowane jest to przez urodzeniową pozycję Lilith, w drugim zaś przez aktualne jej tranzyty w połączeniu z cyklami innych planet – sam tranzyt Lilith niekoniecznie musi się wiązać z frustracją i urazami.

Ponadto, psychiatra Ernest Hartmann zasugerował, że w szczególności kobiety są bardziej skłonne „przyznać się” do koszmarów niż mężczyźni. Wiązać się to może z faktem, iż Lilith w horoskopach kobiet jest z reguły bardziej świadomą częścią ich psychiki. Hartmann uważa również, że ludzie chronicznie przeżywający koszmary mają tendencje do chorób psychicznych, są oni bowiem wyposażeni w kruchą, otwartą i wrażliwą osobowość o cienkich granicach. Osoby te tworzą grupę szczególnie podatną na schizofrenię. Również Lilith nieobce są stany psychotyczne, nerwice oraz wszelkie psychozy, które jednak w horoskopie niekoniecznie muszą być czytelnie i jednoznacznie zaznaczone.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith w marzeniach sennych

Doświadczenia z kosmiczną zasadą Lilith mają również miejsce podczas snów. Można się przekonać, że Czarny Księżyc manifestuje się w każdym horoskopie inaczej. Nie zawsze stanowi on przyczynę jakiś zewnętrznych zdarzeń, częściej bowiem ukazuje się on w naszych fantazjach, lękach, marzeniach lub właśnie snach. Mitologiczna Lilith nawiedzała mężczyzn podczas ich sennych podróży i zsyłała im pełne lubieżności sny erotyczne. Dlatego Czarny Księżyc w horoskopie może także symbolizować wszelkie sny, których treści związane są z nie zaspokojonym popędem płciowym oraz z nie zrealizowanymi fantazjami erotycznymi. Sny o charakterze seksualnym mogą być jednak przyjemne i niekoniecznie muszą się wiązać z przykrymi doznaniami, wtedy jednak symbolizowane są one przez połączenie energii Wenus, Marsa i Neptuna, a nie kosmiczną zasadę Lilith. Czarny Księżyc związany jest bowiem z tymi snami, które ukazują naszą mroczną, perwersyjną seksualność, której boimy się urzeczywistnić lub nawet której nie jesteśmy świadomi.

Roberto Sicuteri w swojej książce pt. Lilith, la Luna Nera opisuje bardzo charakterystyczny dla archetypu Lilith sen:

Piękna, zmysłowa i pełna chęci kobieta pokonuje mnie w moim łóżku, chce wniknąć we mnie, a ja odczuwam przeszywający strach i obawę, ponieważ w niej ukrywa się wielkie niebezpieczeństwo dla mojej duszy. Lecz moje siły opuszczają mnie, a to gorące dzikie ciało, włada moim, kładzie się na mnie tak, że nie jestem w stanie wykonać żadnego ruchu i przykuwa mnie swoim ciężarem. Krzyczę, lecz mój głos zawodzi mnie, płaczę i szlocham, jednak bezskutecznie.

Sny o świecie podziemny, w którym czujemy, że zostaliśmy do niego wtrąceni również związane są z Lilith. W snach tych najczęściej towarzyszy nam poczucie lęku, grozy i niesamowitości. Anita von Raffay jest przekonana, że pojawiają się one po to, by nami wstrząsnąć, usunąć skrzepy duszy, zapowiadają też potrzebę cierpień prowadzących do wewnętrznej przemiany. W tego rodzaju marzeniach sennych dusza spotyka najgłębsze i najbardziej ukryte cierpienie, znajdujemy w nich związek z otchłanią naszego wnętrza. Ta nieuchronność snów o świecie podziemny budzi w nas uczucia, jakich doznajemy w obliczu śmierci, dlatego mogą być one symbolizowane zarówno przez tranzyty Lilith, jak i Plutona.

Symbolika Czarnego Księżyca związana jest także z koszmarami sennymi. W przeszłości słowo „koszmar” odnosiło się do przerażających snów wywoływanych przez nocne demony i duchy. Uważano, że ofiarami owych nieprzyjemnych istot padają szczególnie dzieci, mitologiczna Lilith zaś była bardzo niebezpieczna właśnie dla śpiących dzieci. Wielu ekspertów dopatruje się w koszmarach projekcji lęku i poczucia niepokoju, mających źródło w dzieciństwie lub wywołanych przez frustrację z życia codziennego – tzw. koszmary pourazowe. W pierwszym przypadku symbolizowane jest to przez urodzeniową pozycję Lilith, w drugim zaś przez aktualne jej tranzyty w połączeniu z cyklami innych planet – sam tranzyt Lilith niekoniecznie musi się wiązać z frustracją i urazami.

Ponadto, psychiatra Ernest Hartmann zasugerował, że w szczególności kobiety są bardziej skłonne „przyznać się” do koszmarów niż mężczyźni. Wiązać się to może z faktem, iż Lilith w horoskopach kobiet jest z reguły bardziej świadomą częścią ich psychiki. Hartmann uważa również, że ludzie chronicznie przeżywający koszmary mają tendencje do chorób psychicznych, są oni bowiem wyposażeni w kruchą, otwartą i wrażliwą osobowość o cienkich granicach. Osoby te tworzą grupę szczególnie podatną na schizofrenię. Również Lilith nieobce są stany psychotyczne, nerwice oraz wszelkie psychozy, które jednak w horoskopie niekoniecznie muszą być czytelnie i jednoznacznie zaznaczone.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith i grzech

W horoskopie Czarny Księżyc reprezentuje naszą mroczną, grzeszną naturę. Staje się on przyczyną zła, które wyrządzamy innym lub też zła, którego sami doświadczamy. Jest on również siedliskiem grzechu, lubieżności oraz tych treści, które są niewygodne dla naszej świadomości i dobrym o sobie mniemaniu, dlatego konsekwentnie wypieramy te treści i później trudno jest nam zrozumieć poglądy Kościoła mówiące o tym, że człowiek zaledwie w ciągu jednego dnia grzeszy siedemdziesiąt siedem razy.

Lilith jest naszym grzechem, jest ciemną stroną naszej osobowości, która kusi, wabi, lecz której jednocześnie się boimy. Gdy jednak uda nam się zaprosić Lilith do naszego świadomego życia, staje się ona źródłem bólu, cierpienia i poczucia winy. Czarny Księżyc jest punktem, w którym skupiają się promienie i moce „piekielne”, w astrologii ezoterycznej może być on traktowany jako rezerwuar negatywnej karmy, którą przynieśliśmy z poprzedniego wcielenia, bądź też którą wypracowaliśmy w obecnej inkarnacji. Choć Lilith może być natchnieniem dla artystów, to jednak przeciętny człowiek nie potrafi sobie z nią konstruktywnie poradzić. Lilith nie posiada pozytywnego aspektu, ona nie może dobrze działać, nie można również sublimować czy transformować jej wpływu, tak jak ma to miejsce w przypadku energii Plutona. Lilith jest poza zasięgiem naszej manipulacji, to nie my nią kierujemy, lecz to ona nas ubezwłasnowolnia.

Osoby z silną pozycją Lilith, jak np. w koniunkcji z ascendentem czy Słońcem, znajdują się w kleszczach tej demonicznej manifestacji. Wpływ Lilith odczuwa się jako czynnik pozostający poza naszą kontrolą, jako coś nieuchronnego, los, fatum, karma. Jej znaczenie w horoskopie wiąże się z tym, co pozostaje całkowicie niezależne od naszej woli. Reprezentuje ona potężną energię kosmiczną i choć nie jesteśmy jej całkowicie świadomi, determinuje ona nasze działania i motywy postępowania. Najczęściej „zmusza” nas do grzechu, łamania tabu, porzucenia swojego partnera lub wyrządzania mu krzywdy, albo też kontrolowania jego życia w postaci sadystycznych zachowań.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith i cierpienie

Włoska astrolog Lianella Livaldi-Laun uważa, że Czarny Księżyc konfrontuje nas z cierpieniem i bólem, który zakorzeniony jest w naszej psychice, a któremu rzadko pozwalamy ujrzeć światło dzienne. Ta kosmiczna zasada reprezentuje nasz ból egzystencjalny, naszą tułaczkę po ziemi w bezskutecznym poszukiwaniu szczęścia i Raju. Odzwierciedla ona stan każdego człowieka, który z jednej strony tęskni za możliwością doświadczenia kosmicznej przynależności, z drugiej zaś odczuwa permanentne poczucie odrzucenia, wygnania i kosmicznej samotności. Człowiek uświadamia sobie, że życie na planecie Ziemi byłoby piękniejsze, gdyby nie zamieszkali na niej ludzie. Wiemy też, że Ziemia bez człowieka doskonale da sobie radę, my zaś nie jesteśmy jej potrzebni, aby ona istniała. Jednak do naszej egzystencji potrzebujemy mieszkać na naszej ukochanej błękitnej planecie, choć cała przyroda zachowuje się tak, jakby nas nie było. Doświadczamy takiej obcości, jakbyśmy nie pochodzili z tego świata, jakbyśmy nie należeli do żadnego miejsca w kosmosie, jakbyśmy opuścili coś, co było kiedyś naszym prawdziwym domem. Lilith staje się więc symbolem tej odwiecznej Pratęsknoty, która wymyka się jakimkolwiek werbalnym określeniom, a która, odkąd istnieje ludzkość, należy do najbardziej frapujących, fascynujących i niepokojących stanów ducha.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith w sztuce

Pełna wdzięku i powabu postać Lilith była również inspiracją dla wielu artystów. Jestem przekonany, że pozycja Lilith w horoskopie niekoniecznie musi oznaczać tylko i wyłącznie złą karmę czy rozmaite mroki duszy, może ona także stać się swoistym natchnieniem dla bardzo wielu artystów.

Alfred de Vigny (w horoskopie ma Lilith w trzecim domu) pisze o Lilith jako o duchu nocy, kochanicy Adama, rywalce i nieprzyjaciółce Ewy i jej dzieci. Victor Hugo dostrzega w niej najstarszą córkę Szatana, czarną duszę świata, dziką i wieczną czerń nocy, która reprezentuje najstraszniejsze fatum. Warto wspomnieć, że w horoskopie urodzeniowym Victora Hugo Lilith znajduje się w Lwie, znaku twórczej kreacji, w dokładnej koniunkcji z Medium Coeli. Anatole France poświęcił Lilith swoją nowelę pt. Thais, w której opisuje losy skruszonej nierządnicy z Egiptu. A. France ma w swoim horoskopie Lilith w kwadraturze do Neptuna. Dante G. Rossetti (Lilith koniunkcja MC w kwadraturze do Księżyca i Chirona) w książce pt. La Fille de Lilith opowiada o jej zemście na Adamie i Ewie. Również Johann W. Goethe poświęca jej miejsce w opisie Nocy Walpurgii. W jego horoskopie Lilith znajduje się w Pannie, w koniunkcji ze Słońcem i Medium Coeli. Postać Lilith pojawia się także w twórczości George’a Bernarda Shawa w dziele pt. Back to Methuselah. Również i on w swoim horoskopie ma aktywną Lilith, znajduje się ona bowiem w znaku Wagi – ucieleśnienia artyzmu, w piątym domu odpowiedzialnym za twórczość oraz w sekstylu do Słońca i Wenus, tworzy ona także opozycję z Jowiszem znajdującym się w jedenastym domu. Lilith jako Sabine/Lily pojawiła się też w The Skin of Our Teeth Thorntona Wildera (Lilith koniunkcja Merkury/Wenus). Opera Lulu również powstała w wyniku inspiracji mitem o Lilith. Jej autor, Alban Bergs ma swoim horoskopie Lilith w koniunkcji z Księżycem. Ponadto, George MacDonald w książce Lilith przedstawia wierny opis tego archetypu, na co z pewnością wpłynął fakt, że Lilith w jego horoskopie znajduje się w Rybach w sekstylu do Neptuna. Anais Nin (Lilith w koniunkcji z IC i kwadraturze na Marsa w pierwszym) nadała imię Lilith swojej bohaterce erotycznej powieści pt. Delta of Venus. Stephen Kings, który ma swoim horoskopie Lilith w opozycji do Marsa, poświęcił jej jedną ze swoich powieści pt. She. Archetyp ciemnej i demonicznej Lilith obecny jest również w mrocznej poetyckiej twórczości Charlesa Baudelaire’a. W jego horoskopie Lilith znajduje się w Wadze w opozycji do Wenus, Jowisza i Chirona w ósmym domu. Malarz Otto Dix przedstawia na swoich obrazach groteskowe wizerunki dziwek. Jego Lilith znajduje się w koniunkcji z ascendentem. Królowa Nocy z Zaczarowanego fletu Mozarta, która walczy przeciwko Sarastro ucieleśnia Czarny Księżyc w horoskopie kompozytora, znajduje się on bowiem w kwadraturze do Wenus. Vincento Bellini napisał powieść pt. Norma, w której główna bohaterka zdecydowała się zabić swoje dzieci, aby zemścić się na niewierności własnego męża. V. Bellini ma w swoim horoskopie Lilith w Lwie na szczycie ósmego domu w trygonie do Merkurego. W horoskopie Giacomo Pucciniego Lilith stoi w trzecim domu w koniunkcji z Merkurym i opozycji na Księżyc w Raku. Jego opera Turandot opowiada o księżniczce, która z zimną krwią skazuje królewiczów na śmierć, bowiem nie byli oni w stanie odgadnąć jej trzech zagadek. Główna bohaterka opery Salomé Richarda Straussa ma biblijny charakter i może być bliska Lilith. R. Strauss ma w swoim horoskopie Lilith w kwadraturze do Merkurego, a interesujący jest również fakt, iż na przełomie 1904 i 1905 roku, kiedy Strauss tworzył Salomé, tranzytująca Lilith znajdowała się w koniunkcji z Medium Coeli i kwadraturze do urodzeniowej pozycji Słońca. Azucena, główna postać opery Troubadour Guiseppe Verdiego (Lilith w midpunkcie Słońce/Wenus) kradnie syna Grafa, aby spalić go w zemście za to, iż on okrzyknął jej matkę czarownicą i później skazał na śmierć. W swoim obłędzie Azucena rzuca w ogień własne dziecko, zamiast syna Grafa. Opera ta powstała w 1852 roku, kiedy tranzytująca Lilith znajdowała się w koniunkcji z urodzeniową pozycją Księżyca w horoskopie Verdiego.

Ciemne strony Lilith zostają wyrażone tutaj w bardzo aktywnej wyobraźni artystów, tak więc pozycja Lilith w horoskopach twórczych ludzi niekoniecznie musi manifestować swoją demoniczną stronę. Artyści bowiem potrafią transformować tę potężną, aczkolwiek nie zawsze uświadamianą energię na twórcze obszary. Jej wpływ nie musi być w ich przypadku tak bolesny, jak u innych ludzi, którzy zazwyczaj obawiają się Lilith i tłumią ją, a przez to pozwalają jej manipulować własną duszą.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Podsumowanie

Reasumując, można powiedzieć, że Lilith jest archetypem niszczącego aspektu matki, reprezentuje przeciwne wartości niż Księżyc, symbolizuje także choroby psychiczne, całą sferą instynktowną człowieka oraz brak posłuszeństwa. Reprezentuje ona ten typ kobiecości, który moglibyśmy określić jako ladacznica lub czarownica. Mieści się tu również archetyp Marii Magdaleny. Lilith, jako podstawowa zasada, związana jest z cielesnością, zmysłowością, złem, destrukcją, a nawet śmiercią.

Na poziomie społecznym wiąże się ona z egoizmem, gniewem, buntem, samowolą, bezprawiem, pasożytnictwem społecznym, przemocą wobec dzieci, ateizmem, emigracją, bezrobociem, bezdomnością, slumsami, sutenerstwem, prostytucją, pornografią, przemocą, gwałtem, zemstą, morderstwem. W związkach międzyludzkich wpływ Lilith uwidacznia się poprzez zdradę, potrzebę dominacji i egoizm.

W astrologii medycznej Czarny Księżyc odpowiedzialny jest za wszelkie choroby ginekologiczne, ciążę pozamaciczną, lęk przed posiadaniem dzieci, syfilis, psychozę poporodową, erotomanię, oziębłość seksualną, impotencję, nerwicę.

W mitologii reprezentować ją może potwór, demon i lucyfer. Lilith związana jest także ze spirytualnymi praktykami, do których należą: egzorcyzmy, pogrzeb, czarna msza, bliski jej będzie także satanizm, wampiryzm energetyczny, voo doo, składanie ofiar ze zwierząt i ludzi.

Lilith jest naszym cieniem, jest ona ukrytą warstwą naszej psychiki, dlatego tak trudno w otwarty sposób rozmawiać z klientem o jego mrocznych stronach duszy, zwłaszcza, że oczekuje on po analizie horoskopu przede wszystkim wsparcia. Interpretując Lilith w horoskopie należy być bardzo delikatnym i subtelnym. Przede wszystkim jednak należy uświadomić sobie swoją własną Lilith i jej przesłanie pochodzące z piekielnych stron kosmosu. Nikt z nas nie jest wolny od grzechu, a im bardziej będziemy świadomi tego faktu, tym łatwiej przyjdzie nam interpretowanie Lilith w horoskopach innych ludzi.

Forum Ezoteryczne ForumEzo.pl • Zobacz temat - Lilith

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lilith w domach horoskopu wg. Siergieja Wrońskiego:

Lilith w horoskopie wskazuje na popełnione w poprzednich inkarnacjach błędy, których teraz człowiek powinien unikać, żeby nie powtarzać tych samych pomyłek, żeby nie pogłębiać swoich obciążeń karmicznych. Dom horoskopu wskazuje na sferę życia, z którą wiążą się grzechy z dalekiej przeszłości i w której teraz należy ich szczególnie starannie unikać.

Lilith w I domu

Lilith w I domu zmusza człowieka do rozliczenia się ze swoich czynów w poprzednim życiu, oddaje go we władzę tego człowieka czy ludzi, nad którymi się znęcał w minionej inkarnacji, wobec których był uwodzicielem, kusicielem, których zmuszał do współżycia seksualnego lub do popełniania przestępstw. W poprzednim życiu człowiek ten tonął w kłótniach, sporach, konfliktach, inicjował pucze, rewolty, bunty, powstania, rewolucje, wojny, co prowadziło także do przewrotów także w życiu osobistym. Do takich aktów przemocy skłaniał go podwyższony potencjał seksualny, którego ta osoba była niewolnikiem. Siła psychiczna ludzi z Lilith w I domu jest niewiarygodnie wielka i pozwala im z łatwością manipulować zarówno jednostkami, grupami, jak i całym narodem.

Obecnie swój seksualny potencjał ludzie ci powinni przetransformować w siłę duchową lub w twórczą energię i skierować ją w stronę nauki, sztuki lub działalności dobroczynnej – pomagania chorym, cierpiącym, bezsilnym i pokrzywdzonym. Bądź też oddać wszystkie swoje siły i wiedzę małżonkowi albo wspólnikowi w interesach, pomagać im na planie fizycznym, przynosić ukojenie emocjonalne i dawać wsparcie moralne. W taki sposób można złagodzić karmę i zostawić po sobie duchowe dziedzictwo. Konfiguracja z innymi planetami pokaże w jaki sposób i jaką drogą można to robić.

Najmniej korzystna pozycja Lilith – aplikacyjna koniunkcja ze Słońcem, Księżycem, AS, dominantem urodzenia lub ze złoczynnymi planetami.

Lilith w II domu

W poprzednim życiu jednostka gromadziła pieniądze i inne dobra materialne nie wahając się przed niczym, ani przed szantażem, ani przed wymuszeniami, ani przed zabieraniem innym tego, co mu się spodobało. Ludzie ci w większości wypadków prowadzili lekkomyślny tryb życia i ofiar szukali przede wszystkim wśród podobnych do siebie osób, głównie bogatych i chwiejnych moralnie. Co prawda nigdy nie stali się bardzo bogaci, gdyż wszystko, co zarabiali, tracili na hulanki i przyjemności. Teraz powinni zrezygnować z oddawania czci „złotemu cielcowi” i pomagać materialnie tym, którym ich działania mogą przynieść korzyści. Jeśli nie będą robić tego dobrowolnie, to zostaną przez los zmuszeni do tego siłą, czyli mogą zostać ofiarą napadów, kradzieży lub matactw. Pieniądze mogą stracić, dom spalić się itp. Ta pozycja Lilith może być naprawdę problematyczna. Sposobów na złagodzenie karmy należy szukać w pozycji Księżyca.

Lilith w III domu

Lilith w III domu potwierdza słuszność powiedzenia „Język twój największy wróg”. W poprzednim życiu dana jednostka była tak przepełniona żądzami, że nie przepuszczała żadnej szansy i chętnie zrywała zakazane owoce nawet z sąsiedniego sadu, a w swoje miłosne awantury wciągała nawet własne rodzeństwo, które pośredniczyło w jej amorach, a najczęściej przekazywało pełne wyznań liściki o wyjątkowo frywolnej treści i niemniej frywolnych rysuneczkach, którymi ta osoba zasypywała swoich wybranków lub wybranki. W obecnym życiu oczywiście trzeba się od takich skłonności się odżegnać, a swoje myśli wyrażać w nieco bardziej wyszukanym stylu. Stare problemy jeszcze długo będą niepokoić takie osoby, ale należy je przyjmować i przeżywać z godnością.

Lilith w IV domu

Lilith w IV domu mówi o tym, że jednostka otrzymała negatywny spadek karmiczny po swoich rodzicach lub nawet starszych przodkach i teraz jest gotowa całą swoją gorycz i żółć wylać na nich. W tym wypadku, żeby uniknąć poważnych nieprzyjemności człowiek powinien zostawić dom rodzinny i zmienić miejsce zamieszkania, wyjechać do innego kraju, tak żeby Lilith przesunęła się z IV domu do III lub V. W pierwszym wypadku pozbędzie się talentu literackiego związanego z erotyką i seksem, zaś w drugim przestaną go męczyć te potrzeby seksualne, które męczyłyby go, gdyby przyszedł na świat z Lilith w V domu. U wielu osób, które nie zmieniały miejsca zamieszkania i pozostawały z Lilith w IV domu obserwowano, że albo dom na zawsze pozostawał chłodnym i obcym, albo zamieniał się w gniazdo rozpusty, prawdziwą melinę.

Lilith w V domu

Tutaj Lilith wskazuje na to, że negatywna karma będzie rozprzestrzeniać się na dzieci i wnuki. Przy tej pozycji Lilith człowieka od wczesnej młodości pociągają zakazane przyjemności, seks, nietypowe zachowania, które prowadzą do sybarytyzmu, prostytucji i amoralnego stylu życia ze wszystkimi wpływającymi z tego konsekwencjami. W przypadku kobiet możliwa jest bezpłodność w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nieudanej aborcji lub komplikacji po poronieniu, w gorszym przypadku – śmierć dziecka. U mężczyzn przejawia się to przede wszystkim hulaszczym trybem życia i wskazuje na pozamałżeńskie związki miłosne i nieślubne dzieci. Obecnie karma wymaga od tego człowieka nie tylko bardziej szlachetnego podejścia do małżonka, ale i do dzieci, w tym także do tych, które urodziły się poza małżeństwem. Koniecznie trzeba pomagać im materialnie i moralnie, dać dobre wykształcenie i należyte wychowanie. Potrzebna jest też w tym wypadku trzeźwa ocena i dokładana analiza swoich problemów zawodowych oraz uważna kontrola tej sfery życia.

Lilith w VI domu

Lilith w VI domu często robi z człowieka kozła ofiarnego. Najwięcej problemów w jego życiu z reguły sprawia sfera zawodowa. W jednym przypadku wszyscy go wykorzystują, a on znosi to wszystko i niesie swoje brzemię do końca życia z powodu słabej woli. W drugim – z powodu podwyższonych potrzeb seksualnych może wykorzystywać swoje stanowisko służbowe i zmuszać podwładnych do kontaktów intymnych. W trzecim możliwe jest symulowanie choroby, która z czasem może przejść w manię i zatruć całe życia. Obecnie karma wymaga, żeby ów podwyższony potencjał seksualny został przetransformowany w siłę duchową lub energię twórczą i był wykorzystywany w pracy intelektualnej lub w wolnym zawodzie oraz ukierunkowany na czynienie dobra innym.

Lilith w VII domu

Tutaj Lilith ostrzega, że każdy partner miłosny czy wspólnik w interesach może być dla jednostki źródłem niesprawiedliwości, nieszczęść, nawet procesów sądowych. Tutaj uwiedzenie może czekać człowieka i w życiu małżeńskim, i we współpracy biznesowej i we wszelkich innych relacjach. To jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy lepiej by było, żeby dana osoba zrezygnowała z jakiegokolwiek rodzaju współpracy, współautorstwa i działała wyłącznie w pojedynkę, indywidualnie. Do tego najlepiej nadają się wolne zawody lub jakiś kierunek rzemiosła artystycznego. Najważniejsze jednak w tym wypadku jest to, że im mniej będzie kontaktów z płcią odmienną, tym lepiej dla danej jednostki.

Lilith w VIII domu

Lilith w VIII domu wzmacnia pierwotne instynkty – namiętność, zmysłowość, seksualność, skłonność do płci odmiennej, dogadzanie sobie pod każdym względem. W tym wypadku bardzo prawdopodobny jest sybarytyzm, a nawet prostytucja. Lilith w tym domu aktywizuje problemy związane z życiem po życiu, „tamtym światem”, budzi niszczycielskie instynkty oraz mordercze inklinacje. Mogą też wystąpić skłonności samobójcze. Siła Lilith jest tu ogromna, gdyż to jest jej własny dom horoskopu. Na gruncie podwyższonego potencjału seksualnego, często tłumionego, wspaniałe rozkwita tyrania, despotyzm, sadyzm, mordercze instynkty. Taką pozycję mieli najwięksi kaci świata i większość morderców. W tym wcieleniu należy walczyć z negatywnymi cechami charakteru, które pojawiły się na bazie podwyższonych potrzeb seksualnych, gdyż w odwrotnym przypadku mogą one doprowadzić do szpitala, więzienia, przedwczesnej gwałtownej śmierci z własnej winy lub do samobójstwa.

Lilith w IX domu

Tutaj Lilith wzmacnia upodobanie do podejrzanej egzotyki. Problemy najczęściej pojawiają się podczas dalekich wyjazdów, długich podróży bądź przy kontaktach z obcokrajowcami czy ludźmi innego wyznania albo narodowości. Daleko od rodzinnego domu człowiek może znaleźć się na łasce losu i przeżyć wiele ciężkich prób, przykrości, poniżeń, gdyż na nim będą odbijać się krzywdy innych ludzi zarówno swoich, jak i obcych. Podwyższone potrzeby seksualne, uwiedzenia, pokusy mogą jak bumerang powracać i uderzać w tą osobę. Także działalność misjonarska może okazać się problematyczna. Na początku przyjmowana bywa jako coś normalnego, ale po pewnym czasie niewykluczone głośne skandale i ujawnienie nieprzyjemnych faktów. Obecnie byłoby najlepiej, jeśli dany człowiek zacznie spokojnie żyć w rodzinnym domu, w ojczyźnie, zajmując się swoimi sprawami wśród krewnych i bliskich, gdyż na szczęście daleko od ogniska domowego nie ma co liczyć.

Lilith w X domu

U tej jednostki z poprzedniego życia pozostało silne pragnienie sprawowania władzy nad innymi. Stare nawyki mogą sprawić, że będzie ona iść do celu każdą drogą, nawet po trupach. Na taką drogę popycha ją podwyższony potencjał seksualny, który zmusza do szukania i znajdowania ofiar wśród elitarnych kręgów społecznych, które poddane procesowi uwodzenia i ogłupiania pomagają temu człowiekowi zrobić błyskotliwą karierę. Jednak w tym wypadku będzie dominować dążenie do nadużywania władzy, samowola, tyrania, despotyzm, sadyzm i cynizm. Przy tym osoba ta posiada wielu złośliwych wrogów, grozi jej wiele niebezpieczeństw, które powoduje ta machina, którą uruchomiła do likwidacji tych, którzy nie zechcieli się podporządkować jej woli i żądzom. Teraz może ją uratować jedynie całkowita rezygnacja ze wszystkiego, co jest niezgodne z prawem, nieuczciwe, odrzucenie niezasłużonej sławy i honorów. Człowiek ten powinien oddać swoje siły, wiedzę i umiejętności na rzecz innych, bo w odwrotnym przypadku starci wszystko, zostanie pozbawiony czci i honoru, zniszczony i zlikwidowany.

Lilith w XI domu

W poprzedniej inkarnacji jednostka ta uwodziła i kusiła przyjaciół i kolegów i nikt nie był w stanie się jej oprzeć. Jej seksualna siła była tak trudna do okiełznania, że skłaniała do prowadzenia amoralnego trybu życia, mało tego – wciągała w ten krąg także znajomych i przyjaciół. Teraz należy definitywnie skończyć z takim trybem życia i wychodzić z tego zaklętego kręgu za wszelką cenę. W pierwszej połowie życia stare nawyki będą jeszcze dość mocno dawać o sobie znać, dlatego żeby uratować się od fatalnych następstw silnych żądz najlepiej szybko zdecydować się na małżeństwo i dzieci. Co prawda taka pozycja Lilith może wskazywać na to, że człowiek będzie miał dziecko nieślubne lub pozamałżeńskie. Ludzie ci powinni unikać tych, u których Słońce, Księżyc, dominat XI domu, AS lub MC tworzą koniunkcję z Lilith danej jednostki, jako że taka osoba może sprawiać problemy, być przyczyną smutku i rozczarować, a przy niektórych dodatkowych wskaźnikach może być winnym jej przedwczesnej śmierci.

Lilith w XII domu

W poprzednim życiu jednostka uwodziła i kusiła wszystkich swoimi czarami, niszczyła wolę, stosowała wiedzę okultystyczną i korzystała z sił czarnej magii. Tych, którzy się nie poddali i nie podporządkowali jej woli doprowadzała do szaleństwa i izolacji w szpitalu dla psychicznie chorych lub więzieniu. To jedna z najtrudniejszych do odpracowania karm, zaś XII dom jest najgorszym miejscem dla Lilith, gdyż to właśnie tu z całą siłą działa jej fatalizm. Lilith, która jest najbliższą pomocnicą Demona w dziedzinie seksu uczestniczy we wszystkich „transakcjach” związanych ze sprzedażą ludzkiej duszy szatanowi. Jeśli człowiekowi udaje się uniknąć tego „handlu”, to i tak często czeka go otchłań alkoholizmu, narkomanii czy innych „przyjemnych” pułapek życiowych. Oczywiście jest możliwość uniknięcia tego, ale jedynie dzięki całkowitemu samoograniczeniu, wyrzeczeniom i poświęceniom. Należy wystrzegać się osób, których planety tworzą koniunkcję lub inny silny aspekt z Lilith danej jednostki, gdyż związki z nim będą fatalne w skutkach.

http://www.ezoforum.pl/astrologia/8440-lilith-eris-4.html

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Merkury w znakach

Merkury w Baranie:

Cechuje Cię ogromna ciekawość świata i niezwykle błyskotliwy umysł. Łatwo wyrażasz swoje idee i opinie, które ciągle rodzą się w Twojej głowie. Zaczynasz kilka spraw na raz, masz tendencję do pochopnego wyciągania wniosków oraz formułowania nieprzemyślanych opinii. Masz bystry umysł, ale często w pośpiechu nie dostrzegasz szczegółów. Łatwo przychodzi Ci znalezienie trafnego rozwiązania problemu, jesteś osobą zaradną i potrafisz improwizować.

Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, lubisz podejmować gości. W dyskusji potrafisz zdobyć się na cięte i ironiczne riposty. Potrafisz bronić swojego zdania i zdobyć się na stanowczość. Mówisz prosto z mostu, bezpośrednio i zdecydowanie. Lubisz otoczenie żywych, pełnych energii ludzi, chętnie przebywasz w towarzystwie młodzieży.

W pracy starasz się jak najszybciej podjąć decyzję zamiast grzęznąć w niekończących się dyskusjach i negocjacjach. Najlepsze dla Ciebie zawody to te, w których potrzeba szybkich decyzji oraz takie, które wymagają dużo ruchu. Masz dużą pomysłowość w zdobywaniu pieniędzy, ale i skłonność do ich szybkiego wydawania.

Merkury w Byku:

Myślisz realistycznie, w oparciu o fakty. Nowe idee porównujesz z tym, co już wiesz i sprowadzasz je „na ziemię”, próbując praktycznie je wykorzystać. Swoje przemyślenia przedstawiasz rozważnie i bez pośpiechu. Niechętnie zmieniasz raz obrany kurs działania. Do problemów podchodzisz spokojnie, stosując tradycyjne rozwiązania. Twoje decyzje są dobrze przemyślane: ostrożne i nieodwracalne.

Ludzie, z którymi dobrze się czujesz są spokojni i stateczni. Niechętnie wdajesz się w dyskusje i spory, ponieważ Cię wyczerpują. Podejmujesz je tylko w obronie własnego bezpieczeństwa i interesów. Poznając ludzi zachowujesz ostrożność, otwierasz się powoli.

Masz zmysł praktyczny, umiesz właściwie ocenić zyski i straty danego przedsięwzięcia. Cenisz zdrowy rozsądek, stąd w interesach zachowujesz skrupulatność. Nie lubisz, kiedy ktoś szasta pieniędzmi. Lepiej sprawdzasz się w analizie i opracowaniu danych. Środowiskiem pracy są często instytucje finansowe.

Merkury w Bliźniętach:

Cechuje Cię żywy i aktywny umysł. Szybko chwytasz istotę zagadnienia. Interesuje Cię szeroki wachlarz tematów, które aktualnie są „na topie”. Starasz się, aby Twoje wypowiedzi były obiektywne i zrozumiałe. Dzięki swojej elokwencji, potrafisz znaleźć odpowiedź w każdej sytuacji. Staraj się skoncentrować i doprowadzać sprawy do końca.

Nie mógłbyś żyć na bezludnej wyspie. Kontakty z ludźmi są dla Ciebie bardzo ważne, musisz mieć możliwość porozmawiania na aktualne tematy. W relacjach partnerskich trudno Ci zachować milczenie, dlatego poszukaj kogoś kto jest również tak rozmowny i towarzyski.

W swojej pracy poszukujesz ruchu i zmian, dlatego świetnie sprawdzisz się w dziennikarstwie. Posiadasz zdolności handlowe i literackie, talent do nauki języków. Przy odrobinie dyscypliny masz możliwość wykazania dużych talentów badawczych i naukowych.

Merkury w Raku:

Masz silną intuicję i polegasz na swoich przeczuciach. Długo się przygotowujesz do realizacji własnych planów i marzeń. Lubisz ciszę. Masz świetną pamięć, łatwo przychodzi Ci zapamiętanie informacji, wspomnień, a przede wszystkim przeżyć. Wzniosłe ideały np. patriotyzm, czy szlachetne serce – wzbudzają u Ciebie silne uczucia.

Ludzie i ich opinie mają na Ciebie silny wpływ. W kontaktach z ludźmi zachowujesz ostrożność i rzadko mówisz wszystko to, co myślisz.

Potrafisz dostosować się do okoliczności pod warunkiem, że stanowisko pracy będzie spokojne i niespecjalnie eksponowane. Ze względu na dobrą pamięć sprawdzisz się w zawodach związanych z analizą, historią. Możesz dobrze czuć się w instytucjach służących innym, zapewniających schronienie, pożywienie i pomoc. Taka pozycje Merkurego mogą mieć badacze, a także historycy.

Merkury w Lwie:

Niechętnie uczysz się nudnych regułek, masz twórczy i aktywny umysł. Jesteś osobą towarzyską, lubisz błyszczeć inteligencją i humorem. Jesteś optymistą: wierzysz we własne siły i polegasz tylko na sobie. Lubisz zmiany w życiu, przeprowadzasz je entuzjastycznie i energicznie, szukasz przygód. Pragnąc osiągnąć coś spektakularnego, czasem popadasz w przesadę.

Chętnie nawiązujesz kontakty z ludźmi, odbierają Cię oni jako osobę ciepłą, serdeczną i przebojową. Pragniesz by Cię doceniono, dlatego często robisz coś szczególnego: okazujesz wspaniałomyślność, obdarowujesz prezentem albo fundujesz bilet do kina. Lubisz być autorytetem: masz skłonność do pouczania innych, ale nie lubisz kiedy oni robią to samo.

Masz tendencję do podejmowania ryzyka. Los obdarzył Cię zmysłem do inwestycji i spekulacji giełdowych. Chętnie podejmujesz współzawodnictwo, interesują Cię eksponowane stanowiska i polityka. Dzięki pomysłowości możesz spełnić się w marketingu i rozrywce.

Merkury w Pannie:

Jesteś osobą dobrze zorganizowaną, jednak Twoje skupianie się na szczegółach utrudnia Ci czasem ogarnięcie całości problemu. Poruszasz się zwykle w dobrze znanym otoczeniu, obawiasz się wyjść poza granice własnego doświadczenia. Dzięki swojej praktyczności świetnie wykorzystujesz posiadaną wiedzę dla osiągnięcia wyznaczonego celu.

Ujmujesz ludzi uczynnością i chęcią pomocy. Potrafisz logicznie uzasadnić swoje argumenty w dyskusji. Staraj się unikać krytykowania innych i gaszenia ich inicjatywy. Ludzie odbierają Twoją skrupulatność jako kłopotliwą i czasem męczącą drobiazgowość.

W pracy cechuje Cię dokładność, zorganizowanie i systematyczność. Wolisz pracować w spokoju i odosobnieniu. Posiadasz talent matematyczny i techniczny. Lubisz, kiedy ludzie przestrzegają ustalonych procedur i przepisów. Jesteś osobą, która wciela w życie idee, wykorzystuje w praktyce pomysły i sprowadza je na ziemię. Wykazujesz zdolności językowe oraz uzdolnienia manualne.

Merkury w Wadze:

Masz harmonijną i zrównoważoną osobowość, starasz się obiektywnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Ponieważ dostrzegasz wszystkie strony zagadnienia, trudno Ci podjąć decyzję. Posiadasz niezwykły zmysł estetyczny. Unikasz trudnych, konfliktowych sytuacji i nie potrafisz stanowczo walczyć z przeciwnościami.

Ludzie odbierają Cię jako osobę inteligentną, kulturalną i miłą. W dyskusjach zachowujesz bezstronność. Cechuje Cię uprzejmość, takt i obycie towarzyskie. Ponieważ rozmowa ma być przyjemnością, często przekazujesz swoje poglądy żartem. Lubisz flirtować. Unikasz grubiaństwa, poszukujesz raczej towarzystwa „na poziomie”, o dobrych manierach.

Posiadasz umiejętność negocjacji. Twój obiektywizm i sprawiedliwość mogą zrealizować się w sądownictwie, a zawody uprawiane przez Ciebie to prawdopodobnie pośrednik, czy mediator.

Merkury w Skorpionie

Lubisz rozwiązywać zagadki, zawsze znajdziesz sedno problemu. Masz przenikliwy umysł i dążysz do ostatecznego poznania. Niełatwo zmieniasz zdanie, zwykle upierasz się przy swoim stanowisku. Masz silne poczucie niezależności. Nie lubisz kiedy ktoś wtrąca się w Twoje sprawy i potrafisz ostro odprawić natręta.

Lubisz nieformalne, a często nawet tajemnicze układy z ludźmi. Jesteś osobą godną zaufania, potrafisz zachować dyskrecję i milczenie, oczekujesz tego samego od innych. Potrafisz być dobrym słuchaczem i przeniknąć duszę swojego rozmówcy. Ludzie mogą czasem odbierać to co mówisz z przykrością, zranieni ironią, szorstkością lub zbyt krytycznym komentarzem.

Interesują Cię ukryte motywacje innych ludzi, dlatego psychologia może być Twoją pasją. Dobrze czujesz się w pracy, która wymaga zaangażowania, wytrwałości, spostrzegawczości i uporu w zwalczaniu przeciwności.

Merkury w Strzelcu

Twój umysł jest żywy, chętnie poznajesz nowości, umiejętnie przekazujesz swoją wiedzę innym. Imponujesz błyskotliwością i otwartością na niezwykłe poglądy. Masz problem z koncentracją, trzymaniem się faktów. Cechuje Cię skłonność do przesady. Myślisz częściej o wielkich planach i ideach, niż codziennych drobiazgach.

W kontaktach z ludźmi cechuje Cię otwartość i szczerość. Mówisz prawdę i oczekujesz tego samego od innych. Łatwo nawiązujesz znajomości, a dzięki szerokim horyzontom znajdujesz wspólny język z ludźmi różnego pokroju. Bliscy mogą się czasem poczuć dotknięci Twoją bezpośredniością i mówieniem prosto z mostu.

Poszukaj pracy w której poczujesz się swobodnie: umysłowo lub fizycznie. Interesujesz się innymi kulturami, filozofią, stawiasz na wiedzę i ciągły rozwój osobisty. Masz talent do przekazywania wiedzy.

Merkury w Koziorożcu

Cechuje Cię praktyczny i dobrze zorganizowany umysł. Mówisz poważnie, z rozwagą, niekiedy według sztywnych schematów. Częściej zwracasz uwagę na ograniczenia niż możliwości, wolisz przyjąć bardziej pesymistyczny wariant rozwoju sytuacji. Masz zdolność do długotrwałej koncentracji i trzeźwego myślenia.

Lubisz rozmawiać z ludźmi na konkretne tematy. Szukasz towarzystwa ludzi, od których możesz się czegoś nauczyć, często osób starszych. Kontrolujesz to, co chcesz powiedzieć i potrafisz to dobrze uzasadnić. Poświęć więcej uwagi bliskim. Twój życiowy partner może narzekać, że wciąż tylko „pracujesz i pracujesz”. Liczysz się z każdym groszem i nie tolerujesz lenistwa.

Pracodawcom podoba się Twoja sumienność, punktualność i uporządkowanie. Umiesz oddzielić rzeczy ważne od błahych. Wytrwałość i dyscyplina mogą być z powodzeniem wykorzystane w interesach lub nauce.

Merkury w Wodniku

Masz wyzwolone i nowoczesne poglądy. Myślisz niezależnie i masz dużo ciekawych pomysłów. Twój umysł jest otwarty na postępowe idee i doświadczenia. Szybko myślisz i podejmujesz decyzje.

Nawiązujesz wyjątkowe znajomości, traktując każdą osobę inaczej. Lubisz wymieniać poglądy z ludźmi, przedstawiając im swoje teorie. Realizujesz się w społecznej działalności, chętnie bierzesz udział w różnego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach.

Szukaj zawodów wolnych od rutyny, gdzie ceni się intuicję i odkrywczość. Potrzebujesz zajęcia, które będzie Cię rozwijało. Zainteresować Cię mogą zawody związane z nowymi technologiami oraz polegające na kontaktach z innymi ludźmi.

Merkury w Rybach

Masz zmysł literacki i artystyczny. Jesteś osobą delikatną, w rozmowie starasz się nikogo nie urazić. Kiedy mówisz, wkładasz w to dużo emocji. Masz niebywale rozwiniętą wyobraźnię. Często oddajesz się emocjom, marzeniom i złudzeniom. Cechuje Cię niezdecydowanie, roztargnienie, nieśmiałość.

W kontaktach z ludźmi staraj się w skrócie i jasno wyrażać swoje myśli, tak aby rozmówcy wiedzieli o co Ci chodzi. Dzięki współczuciu potrafisz zrozumieć uczucia i problemy innych ludzi.

Posiadasz zdolności poetyckie i plastyczne oraz twórczy talent. Unikaj pracy, gdzie wymagana jest nieustanna nerwowość i czujność. Nie pozwól się wykorzystywać w interesach!

http://proastro.wordpress.com/2007/08/14/markury-w-znakach/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Kręgosłup moralny, czyli o Saturnie w znakch zodiaku

Proszę, nie mów, że Saturn ogranicza, bo ma pierścienie. Pokuś się o głębszą interpretację.

Pierścienie to pewność, poczucie bezpieczeństwa, to stabilność, zasady i kręgosłup moralny, który zwykle masz ukształtowany po trzydziestce. Masz już wtedy na swoim koncie parę wpadek, parę dobrych rzeczy i wiesz z grubsza na co Cię stać.

To nie Saturn coś tam w Twoim życiu blokuje i przeszkadza w sielance. Saturn symbolizuje jedynie jakie panują zasady i jeśli z uporem maniaka zachowujesz się absurdalnie – przestaje być w życiu lekko. SAM sobie to robisz.

Saturn w znakach zodiaku symbolizuje właśnie zasady, Twój kręgosłup moralny. A kręgosłup, tak jak Saturn, także ma kręgi icon_smile.gif?m=1256405262g O kręgosłupie, jego kształtowaniu, budowie oraz cechach, w tym także – elastyczności.

Pamiętaj, że Saturn w każdym znaku przebywa średnio 2 lata i 4 miesiące, więc Twoi równolatkowie będą go mieć w tym samym znaku. Dlatego poniższe cechy będą mocno obecne w Twoim życiu, jeśli Saturn znajduje się w Twoim horoskopie w domach kątowych (I, X, VII, IV) lub jest w inny sposób w Twoim horoskopie mocno podkreślony (aspekty). Jutro przeczytasz o Saturnie w domach, czyli już indywidualną interpretację, a więc o tym, w jakich dziedzinach Twojego życia jest on najbardziej obecny.

Polecam wszystkim zainteresowanym rewelacyjną książkę „Saturn” autorstwa Liz Greene, dostępną w wielu księgarniach internetowych.

Saturn w Baranie

Cechuje Cię duża ambicja i skłonność do polegania wyłącznie na sobie. Masz silną wolę, życie traktujesz poważnie, czasem nawet zbyt surowo.

Postaraj się zrozumieć potrzeby i dążenia bliskich Ci osób. Może je ranić Twój egoizm i skłonność od separacji. Nie oczekujesz pomocy od innych, liczysz tylko na siebie.

Pracujesz w skupieniu, wytrwale. Twoim atutem jest trzeźwa rzeczowość. Posiadasz talent organizacyjny, ale podwładni mogę Cię postrzegać jako osobę despotyczną, surową i bezwzględną. Postaraj się włożyć trochę wysiłku w wytłumaczenie ludziom swoich decyzji.

Saturn w Byku

Starasz się zabezpieczyć swoje życie poprzez stan posiadania. Dążysz do zapewnienia sobie stabilnych warunków życiowych, solidnie wykonujesz swoje obowiązki. Zależy Ci na społecznym uznaniu i w tym celu dostosowujesz się do tradycyjnych wartości i norm społecznych. Uznanie w Twoich oczach zyskują raczej sprawdzone, namacalne wartości, niż nieuchwytne idee.

Szanujesz swoją pracę. Jeśli pracujesz fizycznie potrafisz się zdobyć na dużą wytrzymałość. Umiesz dobrze się zorganizować, potrafisz zbudować coś trwałego. Chcesz po sobie coś zostawić.

Saturn w Bliźniętach

Starasz się zabezpieczyć swoją pozycję poprzez znajomość wszystkich faktów, bieżących informacji oraz kontakty osobiste. Twoją tarczą jest umysł, dlatego zależy Ci, aby wszystko dokładnie zrozumieć i mieć sprawdzone informacje. Spróbuj podejść do problemów z otwartym umysłem i zrezygnować ze sceptycznej postawy. Optymiści żyją dłużej! Nie myśl tyle.

Znajomości traktujesz poważnie, starasz się przestrzegać zasad towarzyskich. Twoje kontakty nie są szerokie, ale są za to głębokie i sprawdzone.

Szukasz pracy, w której wymagana jest dyscyplina umysłowa. Lepiej pracujesz, jeśli masz dokładnie określony zakres obowiązków, a umowy są przejrzyste.

Saturn w Raku

Cechuje Cię wielka obowiązkowość. Do życia podchodzisz poważnie. Dużo wysiłku wkładasz w pokonanie strachu przed zranieniem. Postaraj się akceptować własne uczucia i wyrażać je na zewnątrz. Dbaj o swój system trawienny: unikaj ciężkich i ostro przyprawionych potraw.

Szanujesz ludzi i ich sprawy. Chętnie pomagasz innym. Szczególnie ważna jest dla Ciebie rodzina i jej byt materialny. Swoim bliskim okazujesz dużą troskę, potrafisz w imię ich dobra wiele wycierpieć. Obawiasz się odepchnięcia ze strony innych ludzi, a to blokuje wyrażanie uczuć.

Interesują Cię zagadnienia związane z nieruchomościami i budownictwem. Jako osoba zapobiegliwa potrafisz oszczędzać.

Saturn w Lwie

Starasz się zabezpieczyć swoją pozycję społeczną poprzez twórcze działania. Wkładasz dużo pracy w realizację pomysłów, które pozwolą Ci czegoś dokonać. Masz poczucie odpowiedzialności i wrodzony autorytet.

W kontaktach z ludźmi postępujesz lojalnie i masz duże poczucie honoru. Szanuj cudze poglądy i pozwól ludziom żyć po swojemu. Świat się zmienia, spróbuj za nim nadążyć.

W związku ze swoją pracą przyjmujesz na siebie takie obowiązki, które pozwolą Ci czegoś dokonać, wzbudzą uznanie innych ludzi lub pozwolą zabłysnąć. Masz ambicje, by sprawować kierownicze stanowiska.

Saturn w Pannie

Starasz się zabezpieczyć swoją pozycję przez dokładną realizację planów lub poleceń, analizę szczegółów problemu. Praktyczność i dokładność są Twoimi wrodzonymi cechami. Obawiasz się, że nie jesteś w stanie właściwie poradzić sobie z obowiązkami, ale pamiętaj, że każdy ma prawo się mylić. Staraj się dodać do swoich relacji z ludźmi więcej optymizmu i zaufania.

Masz satysfakcję jeśli praca jest dobrze zorganizowana, a Ty możesz w niej doskonalić swoje umiejętności. Na stanowisku podległym potrafisz cierpliwie pracować, masz też skłonność do przepracowywania się. Powierzone Ci zadania wykonujesz sumiennie. Na stanowisku kierowniczym możesz przykładać zbyt dużą wagę do redukcji kosztów, obawiać się delegowania swoich uprawnień i niechętnie podejmować ryzyko.

Saturn w Wadze

Masz wrodzoną umiejętność poczucia równowagi i harmonii. Potrafisz sprawiedliwie i obiektywnie spojrzeć na problemy społeczne.

Podstawą Twojego poczucia bezpieczeństwa są uczciwe i odpowiedzialne układy z ludźmi. Wkładasz dużo wysiłku w utrzymanie związków. Daje Ci dużą satysfakcję kiedy dotrzymujesz obietnic i zobowiązań wobec ludzi.

Posiadasz umiejętność planowania i organizowania przedsięwzięć grupowych. Takt i znajomość zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich, pomoże Ci w kontaktach z urzędami.

Saturn w Skorpionie

Kontrolowanie siebie, innych ludzi, pieniędzy i rzeczy daje Ci poczucie bezpieczeństwa. Potrafisz wykonać ogromny wysiłek, by dotrzeć do sedna sprawy, rozwiązać problem czy pokonać trudności. Cechuje Cię odwaga moralna, wytrwałość i siła woli.

Niechętnie otwierasz się przed innymi i masz trudność z bliskim kontaktem z ludźmi. Spróbuj poznać i oswoić głębokie emocje, jakie w Tobie drzemią.

Ta porada może przydać Ci się w finansowaniu przedsięwzięć: nie zawsze wzięcie kredytów przeradza się w długi. Dobrze zaplanowany interes może przynieść wielkie zyski na bazie pożyczonych pieniędzy. Twoim atutem są ogromne pokłady siły aby wcielać w życie potrzebne zmiany. Masz wrodzony talent do zajmowania się sprawami związanymi z finansami innych.

Saturn w Strzelcu

Masz poważne plany życiowe. Ważne jest aby je po prostu systematycznie realizować, zamiast ciągle dopasowywać do nich swoje życie. Staraj się brać na siebie tylko tyle obowiązków, ile jesteś w stanie udźwignąć. Satysfakcję mogą dać Ci filozoficzne oraz intelektualne poszukiwania.

Ważne dla Ciebie jest to, aby Twoje przekonania spotykały się z aprobatą innych ludzi.

Jeśli Twoja praca jest zgodna z Twoimi ideałami, potrafisz poświęcić się jej całkowicie. Potrafisz ofiarnie pracować dla dobra innych.

Saturn w Koziorożcu

Starasz się zabezpieczyć się poprzez osiągnięcie odpowiedniej pozycji społecznej oraz osobistego autorytetu. Kiedy zdarza się coś nieoczekiwanego, przybierasz formalne nastawienie do zdarzenia, a Twoje poglądy może zmienić jedynie doświadczenie. Poczucie realizmu oraz obawa przed dezaprobatą może ograniczać realizację Twoich celów, dlatego spróbuj patrzeć na życie z większym optymizmem.

Twoje kontakty z ludźmi są poważne, często zawodowe. W relacjach z innymi pozwól rozwijać się sytuacji, zamiast ciągle ją kontrolować. Bliskie Ci osoby może zbijać z tropu Twoje racjonalne podejście do życia i melancholia.

Twoim atutem jest zdolność do dużego wysiłku aby wywiązać się z obowiązków, solidność i determinacja. Posiadasz ambicję oraz zdolności organizatorskie. Wyróżniasz się dyscypliną, kiedy pracujesz na stanowisku podległym oraz oczekujesz posłuszeństwa swoich podwładnych, kiedy pełnisz funkcję kierowniczą. W każdej pracy postępujesz rzetelnie i uczciwie.

Saturn w Wodniku

Masz zaufanie do ładu umysłowego, uporządkowanych koncepcji, zorganizowanego społeczeństwa. Wiesz, że nieodpowiedzialne działanie może zniweczyć pracę wielu lat. Realizujesz swoje cele życiowe dzięki kontaktom międzyludzkim i dobremu rozplanowaniu sił i środków.

Zależy Ci, aby utrzymać ważne dla Ciebie przyjaźnie. Znajomi uważają Cię za osobę przyzwoitą i godną zaufania.

Twoim atutem jest dobre zaplanowanie obowiązków. Praca która będzie Ci odpowiadała nie musi przynosić Ci wysokich dochodów ani zapewniać władzy, ale musi Cię w jakiś sposób rozwijać. Masz dobrą wyobraźnię przestrzenną, z łatwością stosujesz w życiu abstrakcyjne pojęcia. Dobrze rozumiesz zagadnienia społeczne.

Saturn w Rybach

Pragniesz spokoju i ciszy. Polegasz raczej na intuicji, niż dokładnym planowaniu. Wyobraźnia osłabia Twoją wiarę we własne siły i skłania Cię do ucieczki od rzeczywistości. Z drugiej strony lęk przed niepowodzeniem może utrudniać realizację Twoich marzeń.

Ludzie uważają, że masz dobry charakter ze względu na Twoją zgodność, zdolność do poświęcenia i wewnętrzną równowagę. Zaoszczędzisz sobie późniejszych problemów, jeśli od razu ustalisz zasady współpracy z ludźmi i upewnisz się czy dobrze Cię zrozumiano.

Chętnie pomagasz innym ludziom, masz sporą intuicję w znajdowaniu rozwiązań różnych problemów. Potrafisz również nieźle zorientować się w ludzkiej psychice. Wskazana jest praca w miejscach cichych, spokojnych, w zacisznych gabinetach.

http://proastro.wordpress.com/2007/09/16/kregoslup-moralny-czyli-o-saturnie-w-znakch-zodiaku/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Jowisz w znakach.

jowisz.jpg?w=150&h=218

Jowisz jest cudownie wieeelką i piękną planetą, która daje tyle szczęścia, powodzenia i zapału, ile kto może w sobie zmieścić. Sprawdź jak zamierzasz wykorzystać tę swoją szczyptę szczęścia od losu. W jakich dziedzinach najlepiej to osiągniesz, napiszę jutro.

Do artykułu dodałam nazwiska sławnych ludzi, żeby można było sprawdzić, kto miał położenie Jowisza w tym samym znaku zodiaku, co Ty. Zerknij co możesz osiągnąć i sięgaj tam, gdzie wzrok Twój nie sięga icon_smile.gif?m=1293711107g

Jowisz w Baranie

Wierzysz w siebie i swoje możliwości, masz wojowniczą i ognistą naturę. Jesteś osobą przedsiębiorczą, potrafisz energicznie pokierować projektami i ludźmi. Cechuje Cię wielkoduszność, duży entuzjazm oraz dużo szlachetności i uczciwości w działaniu. Masz skłonność do udzielania bezinteresownej pomocy. Twój sposób bycia jest dynamiczny, energiczny i pewny siebie. Uważaj aby Twoje poczucie siły nie skłoniło Cię do podejmowania zbędnego ryzyka.

Twój entuzjazm, radość życia i pewność siebie wzbudza zaufanie innych i pobudza ich do działania.

Przeszkody stojące Ci na drodze do kariery likwidujesz szybko i bezwzględnie. W sprawach zawodowych cechuje Cię ambicja i odwaga. Posiadasz zdolności przywódcze i energię do wprowadzania zmian. Można podziwiać Twoją odwagę do podejmowania się zadań, w których inni nie ryzykowaliby.

Sławni z Jowiszem w Baranie: Angelina Jolie, Brad Pitt, Johny Depp, Al. Pacino, Salvador Dali, Fryderyk Chopin, John Cleese (Monty Python), Sting, Christian Dior, Fiodor Dostojewski.

Jowisz w Byku

Wierzysz w to, co jest sprawdzone, solidne, trwałe. Podnosisz jakość swojego życia budując coś konkretnego, osiągając wysoki status materialny, ułatwiając sobie życie. Kiedy rozwijasz jakąś działalność, musi być ona porządnie przygotowana i zabezpieczona. Pragniesz wykorzystać swoją wiedzę dla konkretnego i zyskownego celu.

Rozumiesz ludzką naturę, potrafisz współczuć i okazać swoją życzliwość i hojność.

Cechuje Cię rozsądek i rzetelność w pracy. Potrafisz dobrze zorganizować zasoby i zaopatrzenie. Masz wyczucie wartości pieniądza.

Sławni z Jowiszem w Byku: Monica Bellucci, Keanu Reeves, Mahatma Ghandi, Picasso, Pierce Brosnan, Bruce Lee, Tony Blair, Bob Dylan, Andy Warhol, Jean Paul Sartre, Mao Tse-tung.

Jowisz w Bliźniętach

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez kontakty z ludźmi, naukę, zdobywanie różnych umiejętności. Rozległe zainteresowania dodają znaczenia Twojemu życiu. Wierzysz w możliwość racjonalnego wytłumaczenia zjawisk i potęgę rozumu człowieka. Masz łatwość komunikacji i chcesz wiedzieć wszystko na każdy temat.

Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, potrafisz zyskać sobie ich sympatię. Zawsze służysz radą innym, bo potrafisz wysypać z rękawa pomysły na wybrnięcie z trudnej sytuacji.

Posiadasz dużo talentów, które można z powodzeniem wykorzystać w pracy wymagajacej błyskotliwej inteligencji.

Sławni z Jowiszem w Bliźniętach: Bjork, Clint Eastwood, John Malkovich, Thomas Edison, Joanne Rowling, Moliere, Arthur Schopenhauer, Charles Dickens, Indira Gandhi, Samuel Beckett, Franklin Roosevelt

Jowisz w Raku

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez opiekowanie się innymi, krzewienie wartości rodzinnych, dobroczynność. Masz bogatą wyobraźnię. Lubisz dobrą kuchnię i poczucie komfortu.

Dobrze wyczuwasz uczucia innych, rozumiesz ludzi i chętnie im pomagasz. Okazujesz innym dobroć i uprzejmość. Jesteś człowiekiem łagodnym, ciepłym i bardzo wrażliwym.

Najlepiej czujesz się w pracy, w środowisku, które znasz. Częste wyjazdy, praca z dala od domu może być dla Ciebie zbyt stresująca. Jeśli czujesz się źle w wielkiej firmie, załóż niewielki rodzinny biznes.

Sławni z Jowiszem w Raku: Bruce Willis, Sean Connery, Harrison Ford, Paul MacCartney, Jimi Hendrix, Nelson Mandela, Salma Hayek, Kevin Costner, Janis Joplin, Jidu Krishnamurti, Ingmar Bergman.

Jowisz w Lwie

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez działania twórcze. Masz dużą witalność, potrafisz każdego ośmielić i dodać mu pewności siebie. Ważne jest dla Ciebie, by być szanowanym i wzbudzać uznanie innych. Jesteś zwykle w centrum uwagi. Masz dużo sił życiowych, potrafisz samodzielnie pokierować swoim losem. Interesujesz się wszystkim, co może ulepszyć lub ułatwić życie człowieka, uczynić go lepszym dla innych. Lubisz wystawność, huczne imprezy, kolorowe przedstawienia.

W partnerstwie cenisz szczerość, lojalność. Przyjaciołom okazujesz serdeczność, szczodrość, gotowość do pomocy. Promieniujesz słonecznym ciepłem, prawdziwym oddaniem i życzliwością dla innych.

Interesy potrafisz prowadzić bardzo dynamicznie i z rozmachem, uważaj aby czasem nie przesadzić. Dzięki zdolnościom przywódczym potrafisz wzbudzać zaufanie i entuzjazm u innych. Masz wrodzony talent aktorski.

Sławni z Jowiszem w Lwie: Pamela Anderson, Nicole Kidman, Bill Gates, Jan Paweł II, Jom Morrison, Robert de Niro, William Shakespeare, Catherine Deneuve, Kylie Minogue, Federico Fellini.

Jowisz w Pannie

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez pracę, wytrwały rozwój osobisty, pomoc innym ludziom. Cechuje Cię realizm, sumienność, skromność, szlachetność. Wyznacznikiem sukcesu życiowego jest dla Ciebie status społeczny lub wykonywany zawód. Masz zmysł praktyczny, interesuje Cię wszystko, co służy ogólnemu dobru. Potrafisz wytrwale, w skupieniu dążyć do uwieńczenia dzieła.

Potrafisz współczuć ludziom i masz dla nich dobre serce, spontanicznie im pomagasz. Dbasz o dobre nawyki żywieniowe i schludną prezencję. Starasz się żyć ekologicznie.

Pracodawcom spodoba się zapewne Twoja sumienność, perfekcjonizm i zmysł praktyczny.

Sławni z Jowiszem w Pannie: Julia Roberts, Tom Hanks, Mel Gibson, Jaques Chirac, Bob Marley, Michael Douglas, Roman Polański, David Copperfield, Eric Clapton, Yoko Ono, Mia Farrow, Ronaldinho.

Jowisz w Wadze

Udzielasz się społecznie, często kontaktujesz się z innymi ludźmi i chętnie się z nimi spotykasz. Wierzysz w rozwój poprzez szlachetność, uczciwość i uprzejmość. Jesteś osobą społeczną, Twoje być albo nie być przeważnie zależy od opinii innych. Ludzie mogą jednak wykorzystywać Twoją uległość i niezdecydowanie.

Wobec bliskich postępujesz szlachetnie, często spełniasz ich pragnienia. Wierzysz, że ludzie są dobrzy z natury i wybaczasz im winy i błędy. Rozwijają Cię kontakty towarzyskie, masz słabość do sztuki, poezji, muzyki, a także rzeczy pobudzających zmysły. Masz niezwykle wyrobione poczucie piękna. Cieszysz się popularnością i sympatią. Wiesz jak zadbać o swój image. Jesteś urodzonym dyplomatą i negocjatorem.

Twoja wrażliwość na innych sprawdzić się może w zawodach polegających na kontaktach z ludźmi. Natomiast sympatia i błyskotliwość, jaką roztaczasz wokół siebie pozwoli Ci osiągnąć sukces w handlu, gdzie niezbędna jest umiejętność podtrzymywania sympatycznych układów z klientami.

Sławni z Jowiszem w Wadze: Madonna, Jennifer Lopez, Michael Jackson, George W. Bush, Christina Aguilera, Catherine Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer, Wolfgang Amadeus Mozart, Paris Hilton, Matka Teresa, Sylvester Stallone, Cher, Jan Sebastian Bach, Prince, Naomi Campbell, Bill Clinton.

Jowisz w Skorpionie

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez pracę nad sobą, psychologiczne zrozumienie swojej duszy. Masz zmysł zaradności i korzystania z okazji. Czujesz więcej niż inni, wierzysz, że życie ma głębszy sens. Masz umiejętność widzenia spraw w większym wymiarze, dlatego możliwe, że zainteresujesz się mistyką, religią, filozofią.

Jesteś niezwykle wytrwały, oddany sprawom wymagającym szybkiej oceny i podjęcia ryzyka. Szczerze potrafisz bronić słabszych. Czasem balansujesz na krawędzi. Wydajesz się być człowiekiem nie do zdarcia, bo kiedy nie masz już sił nagle wstajesz i walczysz dalej.

Potrafisz grać na emocjach innych. Umiejętnie wyczuwasz nastroje innych, cenisz sobie lojalność i szczerość w związku.

Twoje zainteresowania sprzyjają pracy związanej z finansami, psychologią, a także pracy naukowej.

Sławni z Jowiszem w Skorpionie: Dalaj Lama IV, Napoleon Bonaparte, Elvis Presley, Sharone Stone, Brithney Spears, Arnold Schwarzenegger, David Bowie, Alfred Chitchcock, Steven Spielberg, Stephen King.

Jowisz w Strzelcu

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez dążenie do szczytnych ideałów. Masz hurrrra optymistyczne nastawienie do życia, jesteś osobą religijną. W pogoni za odległymi planami, możesz nieostrożnie przeoczyć nadarzające się, bliskie, okazje. Lubisz poszerzać swoje horyzonty intelektualne poprzez podróże, kontakty z ludźmi, religię lub studia.

Kiedy się cieszysz, pragniesz podzielić się szczęściem z innymi. Masz jowialną, serdeczna naturę. Ludzie Cię lubią, bo dodajesz im sił i optymizmu na co dzień.

Twoje zainteresowania kierują Cię w stronę pracy związanej z podróżami, wydawnictwami, religią, polityką.

Sławni z Jowiszem w Strzelcu: Vincent van Gogh, Mikołaj Kopernik, Maksymilian Robespierre, Antoine de Saint-Exupery, Jeremy Irons, Hermann Hesse, Hans Christian Andersen, Marlon Brando, Hillary Clinton.

Jowisz w Koziorożcu

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez wytężoną pracę, dyscyplinę i samokontrolę. Miarą sukcesu może być dla Ciebie pozycja społeczna. Ufasz strukturom społecznym, wiedzy wynikającej z doświadczenia, poczucia rzeczywistości. Starasz się rozwijać w sobie solidność, odpowiedzialność i cierpliwość, dzięki czemu w Twoim życiu pojawiają się dogodne okazje. Masz zwykle dobre rozeznanie spraw społecznych oraz raczej konserwatywne spojrzenie na politykę. Niechętnie zgadzasz się na zmiany. Wolisz sprawdzone rozwiązania, niż nowatorskie nowinki.

Zależy Ci, aby Twoi bliscy mieli zabezpieczony byt materialny, a związek był oparty na solidnych podstawach. Masz twardy charakter, cechuje Cię wytrwałość w dążeniu do celu. Chcesz coś po sobie zostawić dla potomnych. Coś namacalnego.

Przestrzegasz etyki zawodowej, szanujesz przepisy i przełożonych. Cechy charakteru jakie posiadasz kierują Cię w stronę urzędów państwowych, świata polityki oraz poważnych instytucji gospodarczych.

Sławni z Jowiszem w Koziorożcu: Adolf Hitler, Charlie Chaplin, Saddam Hussein, Ludwig von Beethoven, Eminem, Walt Disney, Bruce Springsteen, Albert Camus, Oscar Wilde, Karl Marx, Margaret Thatcher.

Jowisz w Wodniku

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez humanitarne ideały, rozwój intelektualny i korzystanie z rozmaitych, niecodziennych okazji. Masz społeczną naturę i szerokie horyzonty. Interesują Cię nowe tendencje i poglądy. Twój umysł broni się przed przyjmowaniem narzuconych schematów, musisz mieć niezależność intelektualną. Twoja wiara i system filozoficzny muszą być w jakiś sposób oryginalne, dlatego masz dużą tolerancję dla cudzych poglądów. Dzięki dużej tolerancji nie istnieją dla Ciebie różnice klasowe, rasowe czy religijne.

W pracy potrafisz zdobyć się na oryginalność, nowatorstwo, lekceważenie norm i zwyczajów, wybieganie w przyszłość oraz śmiałe rozwiązywanie problemów. Twoja praca powinna dawać Ci niezależność i możliwość rozwoju.

Sławni z Jowiszem w Wodniku: Albert Einstein, Sathya Sai Baba, Jim Carrey, Fidel Castro, Agata Christie, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Peter Gabriel, Enya, Marilyn Monroe, Maryl Streep, Anthony Hopkins.

Jowisz w Rybach

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez życie zgodne z Twoimi ideałami, okazywanie dobroci i szlachetności wobec innych. Potrafisz współczuć, masz dużo wrażliwości na krzywdę innych i chętnie im pomagasz. Jesteś osobą religijną, dążysz do rozwoju duchowego. Doskonale rozumiesz ludzi, ich potrzeby, masz ogromną intuicję, cechuje Cię nieśmiałość – nie lubisz się narzucać. Masz bogatą wyobraźnię oraz kolorowe sny. Często chcesz przenieść ten świat marzeń do rzeczywistości. Pomyśl, czy zawsze z do końca przemyślanym skutkiem? Pragniesz aby na świecie panowały sprawiedliwość i dostatek. Potrafisz o to płomiennie walczyć. Masz wtedy skłonność do przesady i uszczęśliwiania ludzi na siłę. Aby odnowić swoje zaufanie do świata, potrzebujesz samotności, wyciszenia się lub medytacji, modlitwy.

Wobec ludzi masz dużo ciepła, empatii i szlachetności. Masz czyste sumienie. Ludzie pytają Cię: co chcesz w zamian, a ty nie rozumiesz. Bo we krwi masz szczerą bezinteresowność. Uważaj, bo realny świat bywa brutalny i możesz sobie w nim połamać skrzydełka. Czasem trzeba też włożyć coś do garnka, choćby po to, by nakarmić potrzebujących icon_wink.gif?m=1293711107g

Cechy charakteru jakie posiadasz pomogą Ci w pracy w instytucjach dobroczynnych, ale także w zawodach związanych z dziedzinami sztuki i tworzeniem pod wpływem intuicji.

Sławni z Jowiszem w Rybach: Abraham Lincoln, Józef Stalin, Fryderyk Nietzsche, Leonardo da Vinci, Karol Darwin, Izaak Newton, Zygmunt Freud, JRR Tolkien, Quentin Tarantino, Jodie Foster, Tina Turner.

http://proastro.wordpress.com/2007/09/01/dokad-zmierzasz-jowisz-w-znakach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Mars w znakach

Mars w Baranie:

Cechuje Cię pewność siebie, niezależność i spontaniczność zachowań. Jesteś osobą bezpośrednią, odważną i przedsiębiorczą. Niechętnie podporządkowujesz się panującym zasadom, lubisz czuć się swobodnie i rywalizować. Swojego zdania potrafisz bronić gwałtownie i z pasją, czasem wybuchając gniewem. Łatwo zapalasz się entuzjazmem, śpieszysz się i nie liczysz z własnymi siłami. Niestety często jest to słomiany zapał i Twój entuzjazm nie trwa długo.

Przeprowadzasz swoją wolę w sposób nie znoszący sprzeciwu, czasem szorstki. Narzucasz innym swoje opinie, lubisz, by jasno opowiedzieli się po którejś ze stron. Zwalczasz próby sprzeciwu nawet w drobnych, codziennych sprawach. Często przejmujesz inicjatywę.

Szukaj pracy, która zapewni Ci ciągłą aktywność i niezależność. Masz jednak problem z doprowadzaniem spraw do końca. Lubisz współzawodnictwo i potwierdzanie własnej wartości, co może przydać Ci się w zawodach związanych ze sportem, gdzie można sprawdzić siłę i odwagę.

Kobieta: mężczyźni w Twoim życiu odgrywają dużą rolę i Twoje relacje z nimi są bardzo namiętne. Lubisz kierować swoim partnerem i oczekujesz, by dotrzymywał Ci kroku w tym co robisz. Podobają Ci się dzielni poszukiwacze przygód, ludzie odważni i śmiali. Możliwe, że Twój ideał to mężczyzna w mundurze.

Mężczyzna: lubisz kiedy coś się dzieje, w miłości fascynuje Cię gra i zdobywanie kobiety. Wobec kobiety potrafisz być zaborczy, zazdrosny i mieć napady złości, zupełnie jak dziecko.

Mars w Byku:

Bronisz swoich interesów poprzez upór, wytrwałość i cierpliwość. Wiesz czego chcesz, masz zmysł praktyczny, umiesz pokonać trudności. Często jednak zadowalasz się istniejącym stanem rzeczy. By coś zmienić, potrzebujesz impulsu z zewnątrz. Czasem masz ochotę by sobie coś kupić, miewasz tzw. zachcianki. Aby osiągnąć cel stosujesz sprawdzone metody, cierpliwość i zwykle osiągasz to, czego chcesz! Do działania motywuje Cię zysk i interes. Nie lubisz tracić siły na coś, co nie przyniesie konkretnych, wymiernych osiągnięć. Potrafisz wytrwale pracować, jeśli możesz osiągnąć w ten sposób godziwą zapłatę. Twój szef powinien się zainteresować, czy satysfakcjonuje Cię obecna płaca.

W miłości cechuje Cię silny erotyzm, ale dobrze kontrolowany.

Kobiety: najbezpieczniej czujesz się z silnym, stabilnym mężczyzną, który potrafi zadbać o Twoje bezpieczeństwo materialne.

Mężczyźni: lubisz okazywać swoje względy w konkretny namacalny sposób, zdobywasz kobietę prezentami. Aby ożenić się i założyć rodzinę potrzebujesz czuć ustabilizowaną sytuację materialną.

Mars w Bliźniętach:

Swojego zdania potrafisz bronić bardzo skutecznie, błyskotliwie i zawsze masz szereg odpowiednich argumentów. Przedmiot Twoich pragnień zmienia się szybko i często, czasem już nie wiesz czego chcesz i ulegasz sugestii innych. Spotkania z ludźmi, nowe idee i pomysły pobudzają Cię do działania. Potrafisz dostosować swoje działanie do okoliczności, lubisz zdobywać nowe umiejętności. Cechuje Cię szybkość, czujność, zręczność, chociaż również pewna niedokładność w działaniu. Żyjesz zrywami, w pośpiechu i nieco nerwowo.

Masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Otwarcie mówisz to co myślisz. Hamuj swój język, aby nie urazić niepotrzebnie swoich przyjaciół.

Szukaj pracy, w której można wykorzystać Twoją bystrość i spostrzegawczość. Masz podzielną uwagę, możesz robić kilka rzeczy na raz, ale powierzchownie. Szukaj zawodu, w którym wykorzystasz umiejętność prowadzenia dyskusji, np. jako dziennikarz, rzecznik, adwokat, krytyk, czy nauczyciel.

Kobiety: pociągają Cię mężczyźni inteligentni, błyskotliwi intelektualnie, towarzyscy, o zmiennym charakterze, przy których niczego nie będziesz pewna. Atrakcyjność seksualna partnera nie gra tu najważniejszej roli.

Mężczyźni: Pragniesz wywrzeć wrażenie swoją inteligencją, poczuciem humoru, znajomościami towarzyskimi. Twoim atutem jest pomysłowość i zdobywanie newsów.

Mars w Raku:

Jesteś osobą wrażliwą i łatwo Cię urazić. Trudno Ci swoich spraw bronić spokojnie – zawsze muszą temu towarzyszyć emocje. Inicjatywę może hamować u Ciebie uleganie nastrojom i ostrożność. Często w Twojej wyobraźni sytuacja przedstawia się gorzej niż w rzeczywistości i niepotrzebnie nastawiasz się od razu na samoobronę. Nie masz określonego planu postępowania i często kierujesz się chwilowymi impulsami lub nastrojami. Położenie Marsa w Twoim horoskopie wskazuje, że odpowiednie dla Ciebie zawody są związane z siedzibami mieszkalnymi.

W związkach pragniesz czuć, że ktoś Cię chce i potrzebuje. Wobec bliskiej Ci osoby odczuwasz silny popęd seksualny.

Kobiety: najbezpieczniej czujesz się z mężczyzną opiekuńczym, delikatnym, wrażliwym domatorem. Kiedy w związku pojawia się seks, muszą być obecne także uczucia. Masz skłonność do ulegania wymaganiom swojego mężczyzny i do nadopiekuńczości wobec niego.

Mężczyźni: jesteś opiekuńczy, wrażliwy i rozumiesz potrzeby kobiet. Jako kochanek potrafisz być delikatny i czuły. Masz silny instynkt ojcowski i dużo czułości dla dzieci. Pamiętaj, że nie musisz ciągle udowadniać swojej siły, bądź autorytetem sam dla siebie.

Mars w Lwie:

Jesteś osobą dynamiczną i pewną siebie. Masz dużo inicjatywy i lubisz prowadzić aktywne życie. Masz silną wolę i czasem przesadną wiarę we własne siły. Energicznie i gorąco bronisz swoich spraw, czasem nawet przesadnie dramatyzując. Otwarcie wyrażasz swoje pragnienia i oczekujesz od innych podobnej szczerości. Twoja złość przypomina eksplozję bomby atomowej.

Wzbudzasz ogromne zaufanie, ponieważ twoja pewność siebie i otwartość w wyrażaniu poglądów imponuje innym. Podoba Ci się, kiedy ludzie okazują Ci uznanie i serdeczność.

Masz w sobie zdolności przywódcze i przedsiębiorcze. Świetnie sprawdzisz się na stanowiskach ważnych, tam gdzie trzeba podejmować odważne decyzje. Potrafisz podjąć ryzyko i uczciwie prowadzisz interesy.

Kobiety: podobają Ci się mężczyźni towarzyscy, silni i aktywni. Wobec mężczyzny, który potrafi okazywać uczucia i obdarzać Cię ciepłem, odczuwasz bardzo silne pożądanie. Twój mężczyzna musi Ci imponować, lubisz o nim opowiadać, chcesz by był Kimś.

Mężczyźni: cechuje Cię siła i godność, lubisz kiedy otoczenie zwraca na Ciebie uwagę, wobec przyjaciół jesteś hojny i lojalny. Kobiecie potrafisz w szarmancki i elegancki sposób okazać swe względy.

Mars w Pannie:

To co robisz, starasz się wykonać dokładnie i obowiązkowo. Często ludzie mówią o Tobie „złota rączka”. Krytyczny stosunek do siebie może Ci jednak utrudniać obronę swoich praw. Realizujesz pragnienia, dążąc do doskonałości, dbając o szczegóły. Kiedy masz się w coś zaangażować, wcześniej dokładnie wszystko kalkulujesz. Cierpliwie i metodycznie pokonujesz problemy.

W kontaktach z ludźmi powstrzymaj się od krytycyzmu. Bliska Ci osoba na pewno stara się postępować jak najlepiej, tylko czasem, jak każdy, ma swoje słabości. Nie masz wielkich potrzeb seksualnych, kładziesz raczej nacisk na jakość, formę, technikę.

Pracodawcy powinni być z Ciebie zadowoleni: jeśli praca ma dać konkretne rezultaty, potrafisz ciężko pracować i sprawia Ci to satysfakcję. Dobrze organizujesz swoją pracę. Masz talent do zajęć wymagających precyzji. Twoje cechy charakteru pomogą Ci znaleźć wysoko wyspecjalizowaną pracę.

Kobiety: podobają Ci się mężczyźni ułożeni, inteligentni, zadbani, schludni, dobrze ubrani i zaradni.

Mężczyźni: poświęcasz wiele uwagi swojemu zachowaniu i ubiorowi, w trudnych sytuacjach jesteś opanowany.

Mars w Wadze:

Zawsze myślisz o drugiej osobie i trudno Ci stanowczo bronić swojego zdania. Jeśli upierasz się przy swoim zdaniu, starasz się robić to w sposób uprzejmy i tak, by nikogo nie urazić. Trudno Ci się zdecydować czego chcesz i co jest dla Ciebie najważniejsze. Często realizujesz pragnienia kogoś innego, zamiast swoje własne. Cieszysz się dużą popularnością wśród ludzi.

W partnerstwie to Ty jesteś osobą, która dąży do kompromisu. Aby osiągnąć harmonię w życiu seksualnym ważne jest dla Ciebie romantycznie porozumienie.

Wskazana jest dla Ciebie praca polegająca na współpracy i kontaktach z innymi ludźmi oraz możliwość wykorzystania swoich umiejętności dyplomatycznych i negocjacyjnych.

Kobiety: pociągają Cię mężczyźni sympatyczni dla otoczenia, kulturalni, szanujący partnerstwo w związku, często artyści.

Mężczyźni: sytuacje konfliktowe starasz się rozwiązać pokojowo, a w miłości jesteś romantycznym kochankiem.

Mars w Skorpionie:

Nie lubisz kiedy ktoś wtrąca się w Twoje sprawy, potrafisz zmrozić intruza spojrzeniem, szorstką uwagą, umiesz się zemścić. Potrafisz mocno się zaangażować, jeśli na czymś Ci zależy, cechuje Cię duża wytrzymałość. Kiedy coś robisz, lubisz osobiście wszystkiego dopilnować i uważasz, by nikt Ci nie zaszkodził. Masz silny charakter, tak czy inaczej postawisz na swoim, nawet jeśli miałoby Cię to kosztować bardzo dużo.

W związek partnerski wkładasz dużo uczuć i namiętności. Twoje romanse są bardzo intensywne i zmysłowe. Nie lubisz, kiedy ktoś próbuje Cię zmieniać. Zaufaj bliskim ludziom i okazuj im więcej sympatii.

Kiedy odnajdziesz swoją pasję, potrafisz pracować z niewyczerpaną energią. Zawsze sobie poradzisz. Szukaj zawodów, które dostarczą Ci szczyptę emocji i adrenaliny.

Kobieta: pociągają Cię mężczyźni nieco tajemniczy, namiętni. Podoba Ci się kiedy Twój mężczyzna jest o Ciebie nieco zazdrosny, gdyż świadczy to o jego zaangażowaniu. Chcesz odczuwać, że ktoś Cię potrzebuje i nawiązujesz intensywne emocjonalnie związki.

Mężczyzna: jesteś namiętny i masz magnetyczną osobowość. Trudno Tobą kierować i rzadko idziesz na kompromis. Bardzo przeżywasz utratę władzy lub statusu.

Mars w Strzelcu:

Bronisz swoich racji energicznie, otwarcie przedstawiając argumenty. Lubisz badać nieznane, oraz podejmować wyzwania, jeśli dają nadzieję na przeżycie przygody. Trudno Ci się pogodzić z ograniczeniami. Kiedy o coś walczysz, robisz to uczciwie i otwarcie. Twoje reakcje są szczere i bezpośrednie.

Źle znosisz samotność, ale związki partnerskie podejmujesz często nierozważnie. Chcesz, aby w Twoim związku coś się działo, lubisz razem z partnerem imprezy, dyskoteki lub rozrywki sportowe. Jesteś osobą bardzo śmiałą i bezpośrednią w sprawach seksu.

Poszukaj pracy, która pozwoli Ci na doświadczanie czegoś nowego oraz da poczucie niezależności. Zawody, które wykonujesz często wiążą się z podróżami, delegacjami.

Kobieta: pociągają Cię mężczyźni na luzie, ale uczciwi i szczerzy oraz tacy, którzy są doświadczeni życiowo i mogą Ci pomóc w rozwoju, od których można się czegoś nauczyć. Lubisz aktywnie spędzać czas w związku

Mężczyzna: kierujesz się ideałami, jeśli chcesz wywrzeć wrażenie na kobiecie, mówisz jej to szczerze i zapraszasz gdzieś, gdzie możecie miło spędzić czas.

Mars w Koziorożcu:

Bronisz swoich racji konsekwentnie, popierając to logicznymi argumentami i autorytetem prawa lub obyczajów. Przeprowadzając przedsięwzięcie chłodno je planujesz i kalkulujesz. Cele, które cierpliwie realizujesz są ambitne i długofalowe. Służą poprawie Twojej pozycji społecznej i majątkowej. Jeśli widzisz przyszłe korzyści, potrafisz zdobyć się na wytrwałość i samodyscyplinę.

Dla drugiej osoby potrafisz zrobić bardzo dużo, jeśli istnieje szansa, że ona Cię doceni. Z trudem znosisz odrzucenie i boisz się ośmieszenia.

Szefowi może podobać się Twoja dobra organizacja i odpowiedzialność. Praca zawodowa jest dla Ciebie bardzo ważna, cechuje Cię ogromna ambicja. Masz wrodzony talent do obejmowania stanowisk kierowniczych.

Kobieta: masz silną osobowość, jesteś ambitna i kompetentna. Pociągają Cię mężczyźni poważni, zachowujący dystans, trudni do przeniknięcia. Jeśli Twój mąż chce osiągnąć sukcesy zawodowe, może liczyć na Twoją prawdziwą pomoc.

Mężczyźni: ponieważ tak bardzo kontrolujesz swoje uczucia, może poczułbyś się lepiej gdybyś od czasu do czasu uderzył pięścią w stół? Lubisz zajęcia, gdzie możesz zmagać się sam ze sobą: wędrówki po górach, sztuki walki.

Mars w Wodniku:

Potrafisz błyskotliwie bronić swoich racji, nie lubisz kiedy ktoś narzuca Ci swoje zdanie. Pragniesz działać niezależnie, inaczej niż wszyscy. Masz talent reformatorski, jednak zamiast buntować się przeciwko ograniczeniom, spróbuj wprowadzać korzystne zmiany do swojego otoczenia.

W partnerstwie masz skłonność do zachowywania dystansu. Do miłości masz otwarty stosunek, lubisz eksperymentować, ale seks interesuje Cię raczej jako ciekawostka.

Aby praca, którą wykonujesz dawała Ci satysfakcję, powinna: dawać Ci spory zakres niezależności, możliwość działania według Twoich własnych metod oraz rozwijać Cię. Możesz mieć problem z zaakceptowaniem zbyt wymagających zwierzchników i najlepiej uczysz się na własnych błędach, działając samodzielnie.

Kobieta: pociągają Cię mężczyźni inteligentni i ekscentryczni, tacy którym chce się coś zmienić w otoczeniu. Jesteś dobrą przyjaciółką dla swojego partnera.

Mężczyzna: próbujesz wywrzeć wrażenie na kobiecie swoją inteligencją, robiąc coś nieoczekiwanego lub dając jej niespodziewany podarunek.

Mars w Rybach:

Trudno Ci się wykłócać o swoje, dlatego bronisz swoich racji nieśmiało, uprzejmie, łagodnie lub za pośrednictwem innej osoby. Wolisz raczej cierpieć w milczeniu, niż stanowczo domagać się swoich praw. Działasz często pod wpływem natchnienia, intuicji lub nastroju. Czasem trudno Ci określić swoje pragnienia, masz skłonność do wzmacniania swoich wrażeń muzyką, alkoholem lub narkotykami.

Pociągają Cię związki lub romanse, które są ukryte lub otoczone tajemnicą. Miłość przeżywasz bardzo romantycznie. Jeśli chodzi o seks, lubisz zwiększać swoje doznania wyobrażając sobie różne rzeczy, stosując afrodyzjaki lub alkohol. W tej dziedzinie wykazujesz dużą pomysłowość.

Lubisz pracować samotnie, w spokoju, na rzecz innych.

Kobiety: pociągają Cię mężczyźni wrażliwi, marzycielscy, wizjonerzy. Może to być typ artysty, żyjącego w świecie sztuki albo po prostu mężczyzna, któremu trzeba pomóc i się nim zaopiekować.

Mężczyźni: jesteś wrażliwym romantykiem. W zasadzie preferujesz miękkie sposoby rozwiązywania konfliktów, ale kiedy widzisz krzywdę innych ludzi, trudno Ci zachować spokój.

http://proastro.wordpress.com/2007/08/23/mars-w-znakach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wenus w znakach

Wenus w Baranie:

Wyrażasz uczucia impulsywnie, czasem wybuchowo, nie potrafisz ich ukryć. Zachowujesz się bezpośrednio w stosunku do nowych sytuacji i osób. Twoim ideałem piękna jest to co nowe, pełne energii i witalności. Masz czasem skłonność do nierozsądnych, spontanicznych wydatków.

Cechuje Cię otwartość i szczerosć wobec ludzi, oczekujesz od nich tego samego. Jeśli kogoś lubisz, oznajmiasz mu to od razu. Szukasz osób, które Cię inspirują, są energiczne i niezależne. Potrafisz zakochać się od pierwszego wejrzenia. Cechuje Cię duża zmysłowość i temperament seksualny. Jesteś towarzyski, energiczny i namiętny. Jeśli jesteś kobietą, a mężczyzna podoba Ci się, potrafisz sprawić, by się Tobą zainteresował. Mężczyźnie z Wenus w Baranie podobają się kobiety niezależne, odważne i nieco agresywne.

Masz dużą intuicję w sprawach finansowych, choć czasem brak Ci zdrowego rozsądku. Dbaj o stabilizację w sprawach zawodowych, szukaj zajęcia, gdzie wykorzystasz potrzebę bycia w ruchu i kontaktu z ludźmi.

Wenus w Byku:

Cechuje Cię duża zmysłowość, zwracasz dużą uwagę na wygodę i piękno. Cenisz luksus, dobra materialne, gustowne stroje. Masz serdeczne i sympatyczne usposobienie, dobre maniery. Starasz się upiększać swoje otoczenie stawiając na stole kwiaty lub ładne przedmioty, najlepiej odpoczywasz na łonie natury.

Twoje uczucia są trwałe, a wobec partnera zachowujesz wierność. W partnerstwie cechuje Cię lojalność. Jeśli jesteś kobietą z Wenus w Byku, to gdy mężczyzna spodoba Ci się, zachowujesz się wobec niego niezwykle zmysłowo: otaczasz go ciepłem i dbasz o jego wygodę. Mężczyzna, który chce zrobić Ci przyjemność może wybrać jakiś piękny drobiazg na prezent, ale powinien go ładnie zapakować. Mężczyzna z Wenus w Byku lubi kobiety o pełnych kształtach, spokojne, uległe, umiejące ugotować dobry obiad. Unika kobiet zbyt ożywionych, niezależnych oraz mądrzejszych od Ciebie. Swojej kobiecie potrafi okazać dużo czułości i ciepła.

Masz zmysł estetyczny, a nawet artystyczny. Potrafisz ocenić co jest piękne i wartościowe. Lubisz mieć odłożone pewne zapasy finansowe „na czarną godzinę”.

Wenus w Bliźniętach:

Masz przyjazne i optymistyczne nastawienie do świata. Jesteś osobą niezwykle towarzyską, lubisz rozrywki. Cechuje Cię uprzejmość, życzliwość, niechęć do prostackich zachowań. Twoje uczucia cechuje zmienność, nigdy nie można być pewnym co akurat czujesz. Można zrobić Ci przyjemność idąc z Tobą do kina, lub dając w prezencie ciekawą książkę.

Twoje kontakty z ludźmi są pełne radości i zapału. W związki nie angażujesz się „na śmierć i życie”, potrafisz elastycznie dopasować się do drugiej osoby. Masz liczne znajomości z płcią przeciwną i swobodnie potrafisz nawiązać nowe. W Twoim związku musi się coś dziać, czujesz też potrzebę częstych rozmów. Mężczyznę z Wenus w Bliźniętach pociągają kobiety wszechstronne, ciekawe, inteligentne, z poczuciem humoru. Możliwe, że jego partnerka będzie dużo młodsza.

Interesuje Cię praca związana z marketingiem, handlem i literaturą.

Wenus w Raku:

Jesteś wrażliwą, serdeczną i romantyczną osobą. Cechuje Cię duża dobroć i czułość. Masz w sobie mnóstwo życzliwości, potrafisz troszczyć się o innych.

W związkach partnerskich cechuje Cię wrażliwość i przywiązanie. Osoba, z którą jesteś, powinna pamiętać, że potrzebujesz dużo ciepła, i że łatwo Cię zranić. Jeśli jesteś kobietą z Wenus w Raku, lubisz opiekować się swoim mężczyzną, starasz się odgadywać jego potrzeby. Meżczyzna z kolei najlepiej czuje się w towarzystwie kobiety wrażliwej, spokojnej – domatorki. Byłoby znakomicie, gdyby umiała zaopiekować się domem i ugotować dobry obiad.

Najlepiej czujesz się w pracy spokojnej, z dala od intensywnego trybu życia, wszędzie tam, gdzie potrzebny jest życzliwy kontakt z ludźmi.

Wenus w Lwie:

Uczucia wyrażasz entuzjastycznie i nieco dramatycznie. Chcesz aby Cię doceniano i podziwiano. Potrafisz cieszyć się życiem. Lubisz dobrą muzykę, imprezy, luksusowe przedmioty. Uważaj na nadmierne wydatki i na fałszywe pochlebstwa.

Kochasz się bawić, masz poczucie humoru. Twoje uczucia dla drugiej osoby są bardzo gorące i namiętne. Potrafisz być lojalny wobec osoby, która okazuje Ci szacunek. Często unosisz się honorem, ponieważ łatwo zranić Twoją dumę i źle znosisz odrzucenie przez innych. Kobieta z Wenus w Lwie chce, aby mężczyzna szanował jej niezależność i ją podziwiał. W miłości jest namiętna. Meżczyzna z Wenus w Lwie pragnie być z kobietą, z którą może się pokazać. Taką, która jest towarzyska, odważna, piękna i lubi życie towarzyskie.

Wykazujesz uzdolnienia artystyczne. Pociąga Cię hazard, spekulacje finansowe i gra na giełdzie.

Wenus w Pannie:

Jesteś osoba nieśmiałą i skromną. Sprawia Ci przyjemność, jeśli możesz komuś pomóc, dopilnować szczegółów. Cechuje Cię zdyscyplinowanie i obowiązkowość. Lubisz kiedy sprawy są logicznie uporządkowane, cenisz praktyczność.

W miłości szanujesz wierność i uczciwość. Wobec nieznajomych odczuwasz dystans, stąd może wynikać czasem Twoje poczucie osamotnienia. Kobieta z Wenus w Pannie ma wysokie wymagania wobec mężczyzn – ważny jest jego wygląd, higiena, maniery i to czym się zajmuje. Mężczyznę pociągają kobiety inteligentne, schludne, zdyscyplinowane, punktualne.

Szukaj zajęć, w których możesz okazać troskę i opiekę innym ludziom. Wolisz pracę raczej na podrzędnym stanowisku, niż eksponowanym.

Wenus w Wadze:

Emocje okazujesz delikatnie, tak aby nikogo nie urazić. Lubisz to co jest harmonijne, przyjemne i relaksujące. Masz dobry gust i kulturę osobistą. Otaczasz się ładnymi przedmiotami, oglądasz sentymentalne filmy, zbierasz kartki z życzeniami urodzinowymi. W kontaktach z ludźmi postępujesz łagodnie, tolerancyjnie i sprawiedliwie. Cechuje Cię duża uprzejmość i towarzyskość. Ważne dla Ciebie jest to, by osoba z którą jesteś była miła, spokojna i skłonna do współpracy. Mezczyxnie z Wenus w Wadze podobają się kobiety, które są eleganckie, wyrafinowane i maja „klasę”.

Szukaj pracy w miłym i harmonijnym otoczeniu. Możesz osiągnąć powodzenie w pracy akademickiej, doradztwie, działalności na polu prawa, wykazujesz także talent sceniczny.

Wenus w Skorpionie:

Swoje uczucia wyrażasz intensywnie i namiętnie. Twoją cechą jest wrażliwość i emocjonalność. Jesteś osobą bezpośrednią, ale zachowujesz ostrożność i nie otwierasz się dla wszystkich.

Skrytość i opór przed zaufaniem ludziom mogą trochę ograniczać Twoje życie towarzyskie. Jednak kiedy już komuś zaufasz, może on liczyć na szczerość, lojalność i głęboko emocjonalny związek. Cechuje Cię silna namiętność, we wszystko co robisz wkładasz pasję. Mezczyznę z Wenus w Skorpionie pociągają kobiety silne, wyraziste, o niezależnym charakterze, otaczające się aurą tajemniczości i nieprzystępności. Nie akceptuje kobiet „letnich”, o chwiejnym lub biernym charakterze.

Zawodowo poszukaj zajęcia, które dostarczy Ci emocji. Powodzenie osiągniesz w zawodach związanych z finansami publicznymi.

Wenus w Strzelcu:

Jesteś osobą szczodrą, cieszysz się życiem i jego przyjemnościami. Nie lubisz zatargów i kłótni. Swobodnie wyrażasz swoje uczucia, które są żywe i entuzjastyczne. Podchodzisz do życia z humorem i optymizmem. Chcesz ciągle iść naprzód i doświadczać przygód, by uniknąć szarej rzeczywistości. Pracodawcy powinni docenić Twoją uczciwość i dać Ci sporo niezależności.

W związkach partnerskich cechuje Cię tolerancja, pod warunkiem wzajemnej uczciwości. Dobrze kiedy w Twoim związku czujesz trochę przestrzeni i wolności. Twoje kontakty z ludźmi są pełne energii, zapału i ciekawości. W miłości kierujesz się ideałami. Kobietom z Wenus w Strzelcu podobają się mężczyźni wykształceni, zabiegający o jej względy. Zależy im, by ukochany był wobec nich uczciwy. Mężczyzna z Wenus w Strzelcu najlepiej czuje się w towarzystwie kobiety, na której może polegać, bezpośredniej, szczerej, która lubi się bawić, tańczyć. Kobiety skryte, milczące i poważne raczej nie są w jego guście.

Wenus w Koziorożcu:

Uczucia wyrażasz ostrożnie i z powagą, ponieważ obawiasz się ośmieszenia. Zwracasz uwagę na swoją reputację, opinię społeczną i bezpieczeństwo materialne. Masz silne poczucie obowiązku i odczuwasz prawdziwą satysfakcję, jeśli wszystko zostało wykonane jak należy. Masz talent do interesów, cechuje Cię oszczędność, skrupulatność i przezorność.

Zanim kogoś pokochasz, musisz mieć pewność co do uczuć tej osoby. Wtedy angażujesz się w związek odpowiedzialnie i na serio. Będąc w związku masz skłonność do samokontroli i powściągliwości, co może utrudniać jego rozwój. Cechuje Cię wierność i lojalność. Kobieta z Wenus w Koziorożcu niełatwo się angażuje, musi odczuć zaangażowanie drugiej strony, najczęściej czeka, aż mężczyzna wykona pierwszy krok. Mężczyznę interesują kobiety ambitne, dość oficjalne i z dystansem. Możliwe że jego partnerka jest starsza lub ma wysoką pozycję społeczną.

Wenus w Wodniku:

Uczucia wyrażasz otwarcie, swobodnie i niekonwencjonalnie. Masz tolerancyjne podejście do świata. Cechuje Cię przyjacielski i życzliwy sposób bycia, społeczne spojrzenie na wiele spraw, postępowość. Masz w sobie dużo serdeczności i czaru osobistego. Nie lubisz przyzwyczajeń, ani nudy. Znajdź pracę która nie będzie Cię specjalnie ograniczała, dzięki której będziesz się rozwijać.

Lubisz, kiedy druga osoba szanuje Twoją niezależność, co może być odbierane jako nieprzystępność i dystans. Nie znosisz zazdrości. Ukochana osoba musi być przyjacielem, z którym chętnie dzielisz się myślami, teoriami i fantazjami. W Twoim związku stawiasz na niecodzienność i wolność. Nawiązujesz szereg znajomości towarzyskich, ale niezbyt głębokich uczuciowo. Stare związki zrywasz bez wyraźnych przyczyn. Kobieta z Wenus w Wodniku może czuć się niezrozumiana przez mężczyzn, którzy nie akceptują jej potrzeby wolności. Mężczyzn z takim położeniem Wenus pociągają kobiety inteligentne, niekonwencjonalne, bardzo aktywne i niezależne. Kobiety przewidywalne i nadmiernie emocjonalne nie są typem, którego szukają.

Wenus w Rybach:

Potrafisz współczuć ludziom i bezinteresownie im pomagać. Potrzebujesz dużo romantyzmu, czegoś nieokreślonego i tajemniczego. Czasem Twoje pragnienia są tak zagmatwane, że już nie wiesz czego naprawdę Ci potrzeba. Jesteś osobą wrażliwą i uczuciową, łatwo Cię zranić.

Odczuwasz dużą potrzebę miłości i ciepła. Idealizujesz miłość oraz osobę, z którą się wiążesz. Potrafisz być oddanym partnerem w małżeństwie i masz na ukochaną osobę kojący wpływ. Wobec ludzi niedelikatnych odczuwasz bezbronność, zatem unikaj ich. Trudno Ci określić swoje uczucia, jesteś sentymentalny i uzależniasz się uczuciowo. Mężczyznę z Wenus w Rybach oczarują kobiety emocjonalne, wrażliwe i tajemnicze.

Masz dużą wrażliwość na piękno. Praca, w której należy dotrzymać punktualności, porządku, przestrzegać przepisów, może być dla Ciebie zbyt stresująca. Satysfakcję przyniosą Ci zajęcia, gdzie możesz zrobić dużo dobrego dla ludzi.

http://proastro.wordpress.com/2007/08/17/wenus-w-znakach/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.