Gość Kuanan

Szczepionki których składnikiem są komórki z płodów z aborcj

9 postów w tym temacie

Jakiś czas temu na jakimś forum znalazłam ten artukuł, ale z racji braku czasu skopiowałam go sobie na kompa i na spokojnie go przeanalizowałam i uznałam że podziele się nim z Wami. Chciałaby poznac Wasze zdanie w tej kwestii, czy dopuszczalnym jest produkowanie szczepionek które wykorzystują macierzyste komórki pochodzące z nienarodzonych płodów oraz czy to, co zostało zapoczątkowane przez przez nazistów podczas II WŚ teraz jest powszechną praktyką koncernów farmaceutycznych tyle, że w bardziej a dla innych mniej humanitarny sposób?

NIECHLUBNA HISTORIA

Od ponad 30 lat firmy farmaceutyczne w USA produkują szczepionki pochodzące z tkanek poronionych płodow - informacja ta została ujawniona, gdy wiele znanych katolickich czasopism opublikowało artykuły kwestionujące etykę używania tych szczepionek. Problem powstał gdy wprowadzono nowe prawo w St.Louis County, Missouri, zobowiązujace pracowników mających do czynienia z żywnością, do przedstawienia świadectw szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Kiedy ujawniono źródło pochodzenia szczepionki, osoby o silnych przekonaniach moralnych wyraziły uzasadniony sprzeciw. Gdy powyższa informacja zatoczyła szersze kręgi, wielu zarówno lekarzy jak i rodziców odczuło objekcje natury moralnej. Podczas epidemii różyczki w 1964 roku, niektórzy lekarze zalecali kobietom w ciąży, które miały kontakt z chorobą, dokonanie aborcji. Uzyskany z tego łancuch wirusowy został zakodowany jako RA/27/3, gdzie R - oznacza przyczynę (różyczke), A - powód czyli aborcję, 27 - dwudziesty siódmy płód, 3 - trzecie pobranie tkanki. W sumie miało miejce 26 aborcji poprzedzających znalezienie właściwego rodzaju preparatu z aktywnym wirusem. Szczepionka była następnie hodowana na tkance płucnej innego poronionego plodu WI-38. WI-38 (Instytut Wistar 38) zostało pobrane z tkanki płucnej poronionego plodu żeńskiego w trzecim miesiącu rozwoju płodowego w latach 60-tych. Druga ludzka linia komórkowa, MRC-5, została otrzymana z męskiego płodu w 14 tygodniu życia zarodkowego w latach 70- tych. Hodowle te kultywowały osłabione szczepy wirusowe do produkcji szczepionek. Te dwie ludzkie linie komórkowe hodowane w laboratorium nadal stanowią źródło powszechnie stosowanych szczepionek.

PROBLEMY ETYCZNE

Wielu etyków usiłowało usprawiedliwić zastosowanie szczepionek otrzymanych z poronionych tkanek ludzkich, w przypadku gdzie alternatywne sposoby produkcji szczepionek nie są możliwe. Argumentacja dowodzi, ze istnieje moralne zobowiązanie aby chronić nasze dzieci oraz społeczenstwo przed chorobami zagrażajacymi życiu. Wielu ludzi przeciwnych aborcji uważa zastosowanie takich szczepionek za niemoralne. Poronione dziecko miało postawioną pod znakiem zapytania godność swojego człowieczeństwa. Bezwzglę-dna praktyka, używajaca tkankę tych dzieci dla celów komercyjnych, powoduje dalsze narusze-nie godności nienarodzonej osoby. Niektórzy uważaja, że używanie takich szczepionek stanowi współudział w grzechu aborcji. Niektórzy z kolei argumentują, że jest to moralnie dopuszczalne w przypadku braku alternatywnych sposobów produkcji szcze-pionek. Jednak wszyscy zgadzają się z tym, że inne sposoby produkcji powinny być poszukiwane i stosowane jeśli tylko istnieje taka możliwość. Naukowcy nadal wykorzystują poronione płody i produkują embriony wyłącznie do celów badań naukowych, a także używają obecne szczepionki z poronionych płodów, aby usprawiedliwić kontynuacje swojej działalności. Podczas przesluchań Podkomitetu Senatu

USA, dotyczącego badań nad komórkami płodowymi, senator Harry Reid porównał używanie przyszłych produktów pochodzących z komórek embrionalnych do korzysci jakie wypłyneły z zastosowania szczepionki przeciwko wirusowi polio. Uniwersytet Stanu Nebraska użył tego samego argumentu do usprawiedliwienia swoich eksperymentów na tkance otrzymanej z poronionych ludzkich płodów. Nawet prezydent George W. Bush usprawiedliwił swoją decyzję finansowania badań naukowych tkanek płodowych, używając szczepionki ospy wietrznej jako precedensu, ponieważ hodowane embriony podobnie jak poronione płody uległy zniszczeniu. Naukowcy nie musieli używać poronionych płodów aby wyizolowac wirus różyczki do wyprodukowania szczepionki, ponieważ na rynku były już dostępne dwie dobre szczepionki, obie nadal posiadające ważne licencje, a których produkcja została już zaprzestana. Jeżeli nowa Szczepionka była potrzebna, można było po prostu pobrać rozmaz z gardła chorego

dziecka i wyhodować wirus na innej pożywce, nie budzącej zastrzeżeń etycznych, tak jak uczynili to Japończycy. Nie ma wątpliwości co do tego, że amerykańscy naukowcy celowo chcieli użyć tkanek płodu ludzkiego.

PODSUMOWANIE

O ile cała nasza działalność nie okaże należy-tego respektu wobec ludzkiego życia, o tyle będziemy mniej zdolni przeciwstawić się tym, którzy nie respektują życia zarodka lub płodu. Najważniejszym faktem jest, że szczepionki mogą i muszą być robione z innych źródeł niż tkanki poronionych płodów. Dowiedliśmy tego w przypadku szczepionki przeciw ospie, proponując etyczne alternatywy i odnieśliśmy sukces! Gdybyśmy pozostali nieczuli na to zagadnienie, miliony ludzi byłyby zmuszone uzyć szczepionkę pochodzącą z nieetycznej linii MRC-5. Gdyby opinia publiczna nie wyraziła swojej dezaprobaty, wówczas naukowcy i firmy farmaceutyczne nadal kontynuowałyby tę nietyczną i niemoralną praktykę.

BIEŻĄCE TRENDY

Ponieważ przemysł farmaceutyczny uważa, że społeczenstwo akceptuje dostępne obecnie szczepionki, w dalszym ciągu wykorzystuje się więc zarówno obie linie pochodzące z aborcji, jak również nowe źródła do produkcji szczepionek. Po ataku terrorystycznym w dniu 11 września 2001r. rząd USA postanowił wzmóc badania szczepionki przeciwko ospie. Pomimo tego, że zarówno FDA jak i CDC uznały, że istnieje kilka opcji hodowli wirusa, kontrakt na rozwój szczepionki został przyznany firmie Acambis, która do tego celu używała linii MRC-5 pochodzącej z poronionego płodu ludzkiego. Pod naciskiem opinii publicznej, 30 dni później drugi kontrakt został przyznany firmie Acambis/Baxter ale tym razem bez użycia wspomnianej linii produkcyjnej. Niepokojąca jest wiadomość, że zaczęto używać nową linię PER C6 wyprodukowaną przez holenderską firmę farmaceutyczną Crucell z Newady. Ta linia została pobrana z tkanki gałkicznej 18-tygodniowego sztucznie poronionego płodu, ponieważ, jak stwierdził dr Van Der Eb podczas przesłuchania w FDA, ?ojciec dziecka był nieznany a matka chciała się po prostu pozbyć płodu?. Dr Van Der Eb dodał, że PER C6 został stworzony do produkcji wektorow adenowirusowych. Nadmienił przy tym: ?Zdaję sobie sprawę z tego, że brzmi to nieco komercyjnie, ale linia PER C6 została stworzona właśnie do tego celu?.

ŻADNE INNE ŻRÓDŁO

Trzy szczepionki są produktowane z abortowanych tkanek i do dziś nie mają innego źródła. Szczepionki te to:

- WIETRZNA OSPA,

- ŻÓŁTACZKA TYPU A

- RÓŻYCZKA

Informacje na temat szczepionki, nazwa kliniczna i nazwa firmy farmaceutycznej produkującej je:

WIETRZNA OSPA: VARIVAX/VARICELLA

Używane są MRC-5 i WI-38 (komórki ludzkie), produkowane przez Merck & Co.

ŻÓŁTACZKA typu A:

?HAVRIX?, ?VAQTA?

Używane są MRC-5 (komórki ludzkie), produko-wane przez SmithKline Beecham i Merck & Co.

ŻÓŁTACZKA typu A-B: ?TWINRIX?

Szczepionki mieszane używające MRC-5 komórki ludzkie, produkowane SmithKline Beecham

(UWAGA: szczepionka przeciwko żółtaczce typu B jest uzyskiwana dzięki etycznej linii)

RÓŻYCZKA: MERUVAX, MMR

Używana WI-38 (komórki ludzkie), produkowana przez Merck & Co.

UWAGA: MERUVAX jest tylko przeciwko różyczce. MMR jest przeciwko odrze ? zapaleniu ślinianki - różyczce.

Szczepionki powiązane z różyczką: różyczka ? zapalenie ślinianki , (BIAVAX) albo różyczka - odra (MR-VAX)

używająWI-38 wytworzoną z tkanek poronionych płodów.

Nowe szczepionki w rozwoju

HIV: (Nazwa kliniczna jeszcze nie jest znana)

Będzie produkowana przez Merck & Co., używając tkanki z poronionich plodów - PER C6.

Ebola: (Nazwa kliniczna jeszcze nie jest znana)

Badania z National Institutes of Health i Crucell NV wskazują, że używane będą komórki ludzkie z aborcji, PER C6.

Flu: Medimmune Inc - PER C6

Flu: Vaxin Inc. - PER C6

INNE ?SKAŻONE? SZCZEPIONKI

Są także inne szczepionki, ktore też były produ-kowane z ludzkich linii komórkowych, (MRC-5 i WI-38), ale istnieją już alternatywne źródła do ich produkcji, nie pochodzące z aborcji. Są to:

Zapalenie ślinianki - świńka

MUMPSVAX (Merck ?NIE SKAŻONE)

Używa się embrionów komórkowych.

Odra

ATTENUVAX (Merck NIE SKAŻONE)

Używa się embrionów komórkowych.

Paraliż Dziecięcy- Polio

POLIOVAX (Aventis -SKAŻONE)

Używa się ludzkie linie komórkowe MRC-5

IPOL (Aventis ? NIE SKAŻONE)

Używa się komórki nerkowe małpy.

ORIMUNE (doustne NIE SKAŻONE)

Używa się komórki nerkowe małpy.

Wścieklizna

IMOVAX (Aventis - SKAŻONE)

Używa się ludzkie linie komórkowe MRC-5

RabAvert (Chiron ? NIE SKAŻONE)

Używa się embrionów komórkowych.

Nowe szczepionki w produkcji:

OSPA

Acambis 1000 (SKAŻONE- MRC-5)

(54 miliony dawek ma być wyprodukowanych)

Acambis 2000 (NIE SKAŻONE, linia Vero Cell 155 milionów dawek ma być wyproduktowanych)

Grypa

MedImmune Inc. (SKAŻONE, PERC6)

(Uwaga: Aktualne szczepionki przeciwko grypie produktowane przez Aventis Pasteur i Wyeth Ayerest nie używają

linii skażonych).

Źródło:http://www.cogforlife.org

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Dzięki Ruah, trzeba o tym pisać i mówić głosno.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Chciałaby poznac Wasze zdanie w tej kwestii, czy dopuszczalnym jest produkowanie szczepionek które wykorzystują macierzyste komórki pochodzące z nienarodzonych płodów oraz czy to, co zostało zapoczątkowane przez przez nazistów podczas II WŚ teraz jest powszechną praktyką koncernów farmaceutycznych tyle, że w bardziej a dla innych mniej humanitarny sposób?

Pomojając fakt, że gdyby straszni naziści w czasie II Wojny Światowej nie robili swoich eksperymentów to medycyna stanęłaby w martwym punkcie i nie umarłoby wtedy kilkoro dzieci, tylko dużo więcej.

Co do reszty artykułu to naprawdę poruszający. Nie rozumiem jednakże dlaczego te komórki macierzyste PORONIONYCH płodów tak wszystkich bulwersują (widze Panie bardzo poruszyło).

Płód chory na różyczkę wrodzoną (o tym za chwilę) -> ulega poronieniu. W sumie dlaczego jego ciało ma nie pomóc innym dzieciom, aby nie spotkał ich taki sam los (tj. śmierc przez poronienie z powodu wrodzonej choroby, na którą można się uodpornić).

Wiem, że w artykule było wspomniane, że te szczepionki da się otrzymać inaczej, ale może hodowla z komórek ludzkich jest po prostu najszybsza, albo najtańsza? Było też wspomniane, ze któraś linia komórkowa pochodzi od płodu z aborcji, tutaj zależy to od spojrzenia danej osoby na aborcję, jednak dla mnie, gdy w państwie dozwolona jest aborcja czemu kobiety nie miałyby korzystać ze swoich praw?

Na koniec pare argumentów ku obronie morderczych szczepionek z ludzkich płodów ;)

Zespół Gregga ? (inaczej: zespół różyczki wrodzonej; od ang. Congenital Rubella Syndrome, CRS) zespół wad wrodzonych wywołanych zakażeniem wewnątrzmacicznym płodu wirusem różyczki.

Na ryzyko wystąpienia choroby są narażone przede wszystkim kobiety, które nie przeszły wcześniej szczepienia przeciwko różyczce. W takim wypadku przy zachorowaniu ciężarnej może dojść do zakażenia płodu drogą przezłożyskową (krwiopochodną). Ryzyko wystąpienia poważnych wad płodu jest największe w pierwszym trymestrze ciąży: wynosi ono około 90% przy zakażeniu do 11 tygodnia, 33% w 11-12 tyg., 11% w 13-14 tyg., po czym wzrasta znów do 24% w 15-16 tyg.

U dzieci z zespołem Gregga obserwuje się najczęściej następujące patologie:

? wady serca i dużych naczyń (48% chorych) ? przetrwały przewód tętniczy, ubytki przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej i zwężenie tętnicy płucnej

? wady narządu wzroku (71%) ? zaćma, jaskra, zapalenie siatkówki i naczyniówki (tzw. retinopatia typu "sól i pieprz"), małoocze, zez

? zaburzenia słuchu (67%) lub głuchota (łącznie powyższe trzy rodzaje wad współtworzą tzw. triadę różyczkową Gregga),

? zaburzenia neurologiczne: przewlekłe zapalenie opon mózgowych, mikrocefalia, zapalenia naczyń mózgowych, zwiększone ryzyko zachorowanie na schizofrenię i autyzm

? inne: wady narządów płciowych, patologie kostne (prowadzące np. do deformacji kończyn czy uszkodzenia zębów mlecznych), wysypka skórna, schorzenia wątroby, płuc, nerek.

Wirus różyczki zwiększa również ryzyko wczesnego poronienia lub urodzenia martwego dziecka. Przedwczesna śmierć dotyka do 35% osób ze zdiagnozowanym zespołem CRS.

W późniejszym wieku notuje się wzrasta ryzyko zachorowania na cukrzycę insulinozależną (20%), rozwinięcia zaburzeń tarczycy (5%), jaskry oraz innych problemów ze wzrokiem, wynikających z wcześniej opisanych wad. Rzadkie, ale bardzo niebezpieczne są powikłania neurologiczne w formie progresywnego różyczkowego zapalenia mózgu (PRP, progressive rubella panencephalitis).

Nagminne zapalenie przyusznic, świnka (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) ? choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywołana przez wirus świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusznych. Dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych zachorowalność i częstość powikłań w krajach rozwiniętych znacznie się zmniejszyły.

Opisywane powikłania:

? zapalenie jąder, mogące prowadzić do bezpłodności

? zapalenie jajników

? zapalenie trzustki

? porażenia nerwów czaszkowych

? ataksja

? zapalenie rdzenia

? głuchota

Odra (łac. morbili, ang. measles, rubeola) ? wysoce zaraźliwa choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez należący do rodziny paramyksowirusów wirus odry.

Powikłania

Dotyczą głównie dzieci z niedoborami odporności, niedożywionych, z wadami serca, niemowląt. Najczęściej spotyka się:

? zapalenie płuc spowodowane nadkażeniem bakteryjnym

? zapalenie ucha środkowego

? zapalenie mięśnia sercowego

? zapalenie mózgu (około 1 na 1000 zachorowań)

? podostre stwardniające zapalenie mózgu (LESS ? łac. leukoencephalitis subacuta scleroticans) ? pojawia się kilka lat po przebyciu choroby, związane jest z latentnym zakażeniem wirusem odry, charakterystyczne dla tego powikłania jest wybitnie wysokie stężenie przeciwciał przeciw wirusowi, objawy neurologiczne w postaci zaburzeń mowy, upośledzeniem psychicznym, niedowładami postępują doprowadzając do stanu odmóżdżeniowego ? rokowanie złe

? poronienie płodu

Szczepionka MMR (odra-świnka-różyczka) chroni przed tymi wszystkimi powikłaniami, a media pisały już o niej, że powoduje autyzm, zawiera toksyczną rtęć, robi się ją z zamordowanych płodów?

Proszę tylko Drogie Panie o chwilę refleksji, spojrzenia na to z innej strony ? ilu osobom szczepionki uratowały życie? Może za niezapinaniem pasów w samochodzie tez jesteście ? w koncu 1 na 10 ofiar przeżyłaby, gdyby ich nie zapięła?

Na koniec dodam tylko, że musicie pamiętać o tym, że te płody były już martwe, były zarażone różyczką w początkowym stadium ciąży. Popieracie oddawanie organów do przeszczepów? Bo ja tak :)

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Z ciała szarego czy jak sie to tam nazywa, płodów (po aborcjach) robi się lek na chorobe Parkinskona, bardzo skuteczny. lekiem tym podobno był tym leczony jakiś czas papież. Czy to prawda nie wiem.

Co do szczepionek, to sporo ich jzu nie tyle ratuje zycie ile zabezpiecza przed chorobami. Niektórymi. Inna sprawa, ze sporojednak jest powikąń poszczepiennych a szczepionkę zrobic tzreba bo inaczej grzywnę. W Niemczech np jest prawo wyboru. Rodzic mzoe wybtać czy chce szczepić czy nie. U nas grzywna za niedopełnienie obowiązków.

Co do tego, z czego są szczepionki, to wiesz, asz rację, ze martwe płody to tylko komórki, które moga sie przydać. Ale dla kobiety, która poroniła to jest dziecko, emocjonalnie zwiazana jest z tymi komórkami. Więc nie dziw sie, zę dla wielu kobiet, któe z jakiegoś powodu tracą dziecko emocje z tym zwiazane są zbyt wielkie. Aborcja? Cóż dla wielu kobiet - nie koniecznie katoliczek - jest wciaż też tematem emocjonalnym, bo dla kobiety, matki, te kilka martwych komórek jest martwym dzieckiem.

Nie przeskoczysz instynktów macierzyńśkich i tych emocji.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Już jakiś czas temu miałam ochotę tutaj się wypowiedzieć i jakoś dopiero ten post mnie przekonał by coś nadmienić ,troszkę w charakterze przytaknięcia ,ponieważ -niejako tu zgadzam się przykrością z doctor_who, a dlaczego niestety bo właśnie "niestety" umiera ktoś by mógł żyć ktoś . To przykre że ktoś umiera ale wszystko się niejako uzupełnia i daje życie kolejnym .Nie ma tu mordu ani przemocy, są sprawy ważne i ważniejsze . Jeśli dochodzi do aborcji lub zapłodnień tylko dla celów naukowych to już tego nie popieram .

Więc albo żyjemy jak natura nas stworzyła i nie ingerujemy w nas samych ,nie podtrzymujemy i nie ratujemy nikomu życia poprzez przeszczepy ,oddawanie organów po śmierci itd. a liczba zgonów będzie z pewnością większa ,albo ratujemy życie i korzystamy z tego co nam los daje w dłonie .

Co by to nie było to plusy cywilizacji albo i minusy .Ja myślę że to nie czas i nie miejsce by się o tym przekonać.

Ja powiem że możliwe gdyby nie to do czego doszli naukowcy medycyny i metody stosowania ich w medycynie, być może mnie mogło by nie być wśród żywych i możliwe że nie tylko mnie .

A co do

Pomojając fakt, że gdyby straszni naziści w czasie II Wojny Światowej nie robili swoich eksperymentów to medycyna stanęłaby w martwym punkcie i nie umarłoby wtedy kilkoro dzieci, tylko dużo więcej.

Szkoda tylko że przez te eksperymenty umarło dużo osób ,dzieci i miało to służyć w tamten czas tylko dla .........,mieli egoistyczne pobudki ale to już inna historia dlatego wolałabym nie rozwijać tego tematu , bo na domiar złego znam dzieci i wnuki po ludziach na których były dokonywane eksperymenty ,to przykre co było mi dane widzieć i wiedzieć z jakimi problemami się teraz owe potomstwo musi borykać.Teraz na szczęście eksperymenty są dokonywane na zwierzętach ,ale tu tez może wybuchnąć protest na rzecz ochrony zwierząt .Jak by nie patrzeć nie da się dogodzić wszystkim na raz.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Szkoda tylko że przez te eksperymenty umarło dużo osób ,dzieci i miało to służyć w tamten czas tylko dla .........,mieli egoistyczne pobudki ale to już inna historia dlatego wolałabym nie rozwijać tego tematu , bo na domiar złego znam dzieci i wnuki po ludziach na których były dokonywane eksperymenty ,to przykre co było mi dane widzieć i wiedzieć z jakimi problemami się teraz owe potomstwo musi borykać.Teraz na szczęście eksperymenty są dokonywane na zwierzętach ,ale tu tez może wybuchnąć protest na rzecz ochrony zwierząt .Jak by nie patrzeć nie da się dogodzić wszystkim na raz.

Starożytni grecy mieli na takie dylematy rozwiązanie :D - wszelkie eksperymenty medyczne (m.in. nawet wiwisekcje) dokonywane były na więźniach recydywistach. Proste i genialne jak to mawiają.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.