Gość zoska1977

zabobony?

2 posty w tym temacie

Amulet (łac. amuletum - przedmiot lub czynność broniąca przed czarami lub nieszczęściem) - drobny przedmiot, naturalny lub sztuczny, służący do magicznej obrony przed złymi duchami, ludźmi lub nieszczęściami. Noszone na ciele lub na odzieży pierścienie, łańcuchy, czasem figurki, również wkładane do grobu zmarłym.

Amulet ma dawną tradycję, znany jest na całym świecie, przybiera różne formy. Odgrywał dużą rolę w religiach pierwotnych (zbliżony do idoli) i starożytnych, w religiach monoteistycznych przeszedł do sfery pobożności ludowej i zabobonu.

W religii chrześcijańskiej noszenie takich przedmiotów i wiara w ich moc jest bałwochwalstwem, czyli grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu.

Brzask - zgodnie z różnymi tradycjami i zabobonami wszystkie złe duchy i diabły muszą zniknąć przed brzaskiem, ponieważ są pomiotami ciemności a wszelkie demony boją się światła.

Wiara w moc Słońca wywodzi się z wcześniejszych wierzeń, typowa jest także dla mitologii słowiańskiej. Część z tych wierzeń przetrwała w zubożonej wersji do dzisiaj, np. wiara w to, że zmora boi się światła, także w kulturze popularnej często przedstawiany jest mit o tym, że światło słoneczne zabija wampiry.

Czterolistna koniczyna - dość rzadko występująca mutacja pospolitej koniczyny, najczęściej koniczyny białej (Trifolium repens L.), posiadająca cztery listki zamiast zwykle występujących trzech. W cywilizacji zachodniej uważana jest za przynoszący szczęście przedmiot, często szukają jej dzieci, a jej znalezienie to według przesądu dobry znak.

Kołtun (łac. Plica polonica - kołtun polski, Plica neuropathica, ang. Polish plait), zwany także gwoźdźcem, goźdźcem lub pliką - sklejony łojem i wydzieliną wysiękową (np. z powodu wszawicy) pęk włosów na głowie, powstały na skutek braku higieny lub niekorzystania ze szczotki bądź grzebienia. Stare przesądy medyczne zabraniały obcinania kołtunów z obawy przed negatywnym wpływem na zdrowie (zaburzenia psychiczne, ślepota). Noszenie kołtuna miało chronić przed chorobami i diabłem. Najdłuższy zachowany kołtun znajduje się w Muzeum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochodzi z XIX w. i mierzy po rozwinięciu 1,5 m. długości.

Niekiedy kołtun był zapuszczany celowo poprzez intensywne pocieranie włosów i niszczenie przez to ich struktury, co powoduje ich spilśnienie - w tym wypadku nie ma to związku z zaniedbaniami higienicznymi. Dawny kołtun tego rodzaju można porównać do dredów. Takie właśnie celowo hodowane kołtuny noszono na Pińszczyźnie i Mazowszu jeszcze na początku XIX w.

Nazar zwany też okiem Fatimy to pochodzący z Turcji amulet mający chronić przed ?złym okiem". Nazwa nazar jest pochodzenia arabskiego i znaczy tyle co spojrzenie.

Amulety nazar wykonuje się najczęściej ze szkła. Mają one formę błękitnej kropli lub tarczy z namalowanymi koncentrycznie okręgami na przemian białymi jasnoniebieskimi i ciemnoniebieskimi. Z tego względu bywają czasem nazywane ?błękitnym okiem".

Pierścień Atlantów, pierścień Atlantydów - pierścień, rzekomo odkryty w 1860 roku, w Dolinie Królów, przez francuskiego egiptologa, markiza d'Agrain.

Historia

W 1972 roku, w książce Domy, które zabijają autorstwa Rogera de Lafforest, znalazł się opis oraz fotografia pierścienia. Wykonany był on z gliny kamionkowej, a wyrzeźbiony na nim symbol złożony był z trzech umieszczonych na środku prostokątów, na których przedłużeniu, po każdej stronie, znajdowały się trzy kwadraty oraz trójkąt równoboczny. Prostokąty miały postać półcylindryczną. Pierścień miał rzekomo pochodzić z Atlantydy, gdyż symbol na nim wyrzeźbiony nie pasował do cywilizacji starożytnego Egiptu.

Pierścienie wykonane na podstawie tego opisu traktowane są jako amulety. Według entuzjastów pierścienie takie chronią przed "złymi energiami". Sekretem mają być tzw. "fale kształtu", neutralizujące złe wpływy.

Piątek trzynastego jest uznawany za dzień pechowy w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych. Taki sam status posiada w takich krajach jak: Polska, Estonia, Niemcy, Finlandia, Austria, Irlandia, Szwecja, Dania, Słowacja, Norwegia, Czechy, Słowenia, Bułgaria, Islandia, Belgia i Filipiny.

W Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy jest uznawany wtorek trzynastego, zaś we Włoszech piątek siedemnastego.

Strach przed piątkiem trzynastego jest nazywany paraskewidekatriafobią. Słowo to powstało z greckiego słowa paraskevi (piątek), dekatreis co oznacza trzynasty, zaś fobia to po grecku strach.

Istnieje nieuzasadniony pogląd, że feralność tej daty bierze początek od faktu, że w ten dzień (13 października 1307) aresztowano Templariuszy, kłamliwie oskarżonych przez króla Francji Filipa IV m.in. o herezję, sodomię i bałwochwalstwo (w rzeczywistości był on u nich ogromnie zadłużony i chciał się pozbyć wierzycieli). Według tej hipotezy Ostatni Wielki Mistrz Zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj nie żyli. Przekonanie o pechowości tej daty pojawiło się dopiero na początku XX w.

Data pt. 13. może w ciągu jednego roku przypaść co najmniej 1 raz i maksymalnie 3 razy. Nie jest możliwe, aby w ciągu całego roku ani jeden piątek nie wypadł trzynastego dnia miesiąca.

Trzymanie kciuków - gest, który ma przynosić szczęście lub powodzenie. Jeden z zakorzenionych przesądów na temat fortuny i losów.

Pochodzenie tego gestu nie jest jasne, lecz wywodzi się od pogańskich wieszczy oraz wróżbiarstwa. Związki znaczeniowe do bogini Fortuny i Losu.

Angielskie

-Jeśli kot myje się za uszami, to znak, że będzie padało. (If a cat washes behind its ears, it will rain.)

-Kiedy rozszerzają się kocie źrenice, spadnie deszcz. (When the pupil of a cat's eye broadens, there will be rain.) (przesąd walijski)

-Kot śpiący z wszystkimi czterema łapami podwiniętymi pod siebie zwiastuje nadejście chłodów. (A cat sleeping with all four paws tucked under means cold weather ahead.)

-Gdy kot domowy jest czarny, kochanków dziewczętom nie zabraknie. (Whenever the cat of the house is black, the lasses of lovers will have no lack.)

-Jeśli koty opuszczają dom, zapanuje w nim wieczna choroba. (If cats desert a house, illness will always reign there.)

-Kot na nagrobku to niewątpliwa oznaka, że dusza pochowanego zmarłego jest opętana przez diabła. (A cat on top of a tombstone meant certainly that the soul of the departed buried was possessed by the devil.) (dawny przesąd)

-Dwa koty walczące ze sobą w pobliżu umierającego człowieka lub na grobie wkrótce po pogrzebie, to w rzeczywistości Szatan i Anioł walczące o władzę nad duszą zmarłego. (Two cats seen fighting near a dying person, or on the grave shortly after a funeral, are really the Devil and an Angel fighting for possesion of the soul.) (dawny przesąd)

-Na początku XVI w. gość przybywający do angielskiego domu zawsze całował domowego kota. (In the early 16th century, a visitor to an English home would always kiss the family cat.)

-Ujrzenie w drodze do szkoły białego kota to zapowiedź nieuchronnych kłopotów. Aby zapobiec nieszczęściu, należy albo splunąć, albo obrócić się wokół własnej osi i przeżegnać się. (English schoolchildren believe seeing a white cat on the way to school is sure to bring trouble. To avert bad luck, they must either spit, or turn around comepletely and make the sign of the cross.) (przesąd szkolny)

Amerykańskie

-Kto nocą zobaczy białego kota, powinien mieć się na baczności. (It is bad luck to see a white cat at night.) Na szczęście - dodam od siebie - w nocy wszystkie koty szare.

-Sen o białym kocie to zapowiedź szczęścia. (Dreaming of white cat means good luck.)

-Biały kot dostrzeżony na drodze przynosi szczęście. (To see a white cat on the road is lucky.)

-Kto zobaczy jednookiego kota, powinien splunąć na kciuk, przypieczętować nim wnętrze dłoni i wypowiedzieć życzenie. Życzenie się spełni. (When you see a one-eyed cat, spit on your thumb, stamp it in the palm of your hand, and make a wish. The wish will come true.)

-Przy wprowadzaniu się do nowego domu, kota należy wpuszczać przez okno, nie przez drzwi; wówczas nie ucieknie. (When moving to a new home, always put the cat through the window instead of the door, so that it will not leave.)

Francuskie

-Przekraczanie strumienia z kotem na rękach przynosi pecha.

-Kot myjący się za uszami zwiastuje nadchodzący deszcz.

-W Normandii wierzą, że ujrzenie szylkretowego kota wróży niespodziewaną śmierć. (In Normandy, seeing a toroiseshell fortells death by accident.)

Holenderskie

-Nie należy wpuszczać kotów do pokojów, w których toczą się rodzinne rozmowy, bo rozniosą one plotki po okolicy.

Irlandzkie

-Czarny kot przebiegający komuś drogę przy blasku księżyca oznacza śmierć podczas epidemii. (A black cat crossing one's path by moonlight means death in an epidemic.)

-Zabicie kota to 17 pechowych lat. (To kill a cat brings seventeen years of bad luck.)

Niemieckie

-Spotkanie kota w pierwszy dzień nowego roku to dobry znak. (Niektóre źródła precyzują, że chodzi o czarnego kota.)

Szkockie

-Obcy czarny kot na werandzie oznacza pomyślność i dobrobyt. (A strange black cat on your porch brings prosperity.)

-Trzeba zamykać koty, gdy w domu jest zmarły, gdyż jeśli kot dotknąłby trupa, to pierwsza osoba spotkana przez kota straciłaby wzrok.

Ukraińskie

-Niektórzy chłopi ukraińscy wierzą, że kota starszego niż trzynastoletni należy pozbyć się z domu, gdyż w tym wieku staje się sprytniejszy i mądrzejszy niz człowiek i może uosabiać jakieś złe siły.

Włoskie

-Kichnięcie kota to dobra wróżba dla tego, kto je usłyszy. (A cat sneezing is a good omen for everyone who hears it.)

-Czarny kot, leżący na łóżku chorego, wróży mu śmierć (przesąd XVI-wieczny).

-Opuszczenie domu przez kota oznacza śmierć dla chorego.

Inne

-Trzy czarne koty zobaczone na raz wróżą powodzenie.

-Nie należy wchodzić na drabinę, pod którą przeszedł kot.

-Jeżeli kot kichnie na pannę młodą w dniu ślubu, małżeństwo będzie szczęśliwe.

-Trzy kichnięcia kota wróżą przeziębienie.

-Czarny kot w domu żony marynarza chroni męża przed nieszczęściem. (Koty ?na szczęście" trzymano również w teatrach i na statkach - w tym ostatnim przypadku zapewne również w celach praktycznych.)

-Obecność kota w kopalni jest niedopuszczalna, gdyż przyniosłaby nieszczęście.

-W Hiszpanii, krajach Ameryki Łacińskiej, we Włoszech i w południowej Francji uważa się, że po śmierci dusza człowieka czeka na tęczowym moście, skąd jest kierowana do piekła, czyśćca lub nieba. Wtedy odbywa się sąd, na którym kot występuje w roli oskarżyciela, a obrońcą jest pies.

James George Frazer, angielski etnolog, znawca religii pierwotnych i przesądów podaje w swojej pracy ?Złota gałąź" (or. The Golden Bough) następującą informację:

Gdy wśród południowych Słowian ktoś wybiera się na rynek, by coś zwędzić czy kogoś okraść, wystarczy, by spalił ślepego kota i szczyptą popiołu posypał człowieka, którego ma zamiar oszukać. Może wtedy zabrać z kramu, co mu się podoba, a właściciel w niczym się nie połapie, ponieważ będzie tak samo ślepy, jak ów kot, którego popiołami go posypano. Złodziej może nawet śmiało zapytać, czy już za to zapłacił, a oszukany kramarz odpowie: ?Ależ oczywiście".

Na koniec jeszcze wyjaśnienie symboliki czarnego kota, zwiastuna nieszczęścia. Jako wysłannik szatana, miał on, przecinając drogę, przerywać więź łączącą człowieka z Bogiem.

-Rozsypana sól wróży kłótnie i nieporozumienia. Można temu zapobiec. Wytarczy z rozsypanej soli szczyptę rzucić za siebie przez lewe ramie. Resztę starannie zebrać na kartkę papieru i spłukać pod biezącą wodą.

-Przesądy mówią, że widząc kominiarza należy jak najszybciej złapać się za guzik, wtedy taki kominiarz może przynieść szczęście. Zwyczaj ten pochodzi z dawnych czasów. Przed wiekami do osady ciągnęli różni rzemieślnicy, w tym kominiarze. Każda gospodyni chciała, żeby to jej dom, był odwiedzony przez kominiarza jako pierwszy. Jego ubranie było wówczas jeszcze czyste, nieosmolone sadzą. Gospodynie ciągnęły kominiarza za guzik do swojego domostwa. Ta, do której zawitał jako pierwszy, uchodziła za szczęściarę.

* nie chodzić nad dzieckiem, bo nie urośnie

* nie obcinać dziecku włosów przed roczkiem

* pogrzebać ciało przed niedzielą, bo ktoś umrze

* nie kąpać się (rzeka, jezioro, morze) przed św. Janem (24 czerwca)

z ciazowych "ciekawych"

- ciezarna nie powinna szyc bo "zaszyje" ujscie dziecku i bedzie musiala miec cesarke

- jak kobieta sie przestaraszy i zlapie za jakas czesc ciala to dziecko bedzie mialo "myszke"

- nie powinno sie patrzec na ksiezyc bo dziecko bedzie lyse

- nie powinna nosic korali lancuszkow apaszek wisiorkow bo dziecko urodzi sie owiniete pepowina

czerwona kokardka przywiązana do wóżka lub łóżeczka - chroni przed rzuceniem uroku

-Stłuczenie lustra przynosi 7 lat nieszczęścia

-przejscie pod drabina po prostu przynosi pecha...

-Jak swędzi lewa ręka to na pieniądze a prawa to będziesz się z kimś witać ...

-Zakaz stawiania torebki na podłodze, ponieważ pieniądze z niej uciekną.

-pająków nie wolno zabijać bo będzie padac i tak samo w progu się witać.

-Rozsypany cukier to na gości a jak widelec spadnie to idzie ktoś głodny.

Zapewne jeszcze dziś, szczególnie w niewielkich miejscowościach, możemy od starszych osób usłyszeć pewne przestrogi:

-Przez okno nie wolno wchodzić i wychodzić, bo to przynosi nieszczęście.

-Podczas burzy nie wolno stawać w oknie, albo przeglądać się w lustrze, bo może w nas uderzyć piorun.

-Jeśli coś nam się śniło, po przebudzeniu nie należy spoglądać w okno, bo sen się zapomni.

-Dzieciom nie wolno siadać na progu lub pod drzwiami, bo wróży to chorobę.

-Małym dzieciom nie wolno dawać lustra, by się przeglądały, bo wróżyło im to choroby oczu.

-Nie wolno witać i żegnać się przez próg, bo przyniesie to niezgodę pomiędzy tymi osobami lub ich śmierć.

-Nie wolno bić nikogo miotłą, bo ta osoba uschnie.

-Gdy kot lub pies gryzie trawę wróży to deszcz.

-Nie wolno pomiatać miotłą (podczas zamiatania) po nogach, bo osoby tej nikt nie poprosi na wesele.

-Nie wolno siadać na rogu stolika, bo zostanie się starym kawalerem (lub starą panną).

-Nie wolno chodzić tam, gdzie ktoś się powiesił, bo złe może opętać.

-Sroka siedząca na płocie i ?citająca", a także ruszająca ogonem zapowiadała przybycie gości.

-Przeciwko marom zawieszano w stajni lustro, aby nie plątały koniom grzyw.

-Trzeba nosić na szyi szkaplerz, bo złe może opętać.

-Trzeba zakładać na lewą stronę podkoszulek, bo to chroni od zła (uroków złych ludzi).

-Gdy ciało zmarłej osoby wynoszone jest z mieszkania, należy otworzyć szuflady, odwrócić krzesła, otworzyć wszystkie drzwi, by dusza zmarłego nie pozostała gdzieś w izbie lub w zabudowaniach.

-Gdy ktoś umrze, należy ustawić zegar na tę godzinę, o której nastąpił zgon i zasłonić wszystkie lustra.

-Wstanie lewą nogą z łóżka sprawia, że dzień jest nieudany.

-Gdy swędzi prawa ręka wróży to, że będziemy się z kimś witać.

-Gdy pieką policzki to znak, że ktoś nas obgaduje.

-Gdy łyżka upadnie na podłogę to znaczy, że idzie do domu głodna dziewczyna, a gdy nóż lub widelec - głodny chłopak

-Gdy kot się myje wróży to przybycie gości do domu.

-Pan młody nie może zobaczyć panny młodej przed ślubem, bo małżeństwo będzie nieudane.

-Gdy swędzi lewa ręka to znak, że dostaniemy jakieś pieniądze.

-Kiedy gdzieś jedziemy i czegoś zapomnimy nie wolno się zawracać- to wróży nieszczęśliwą podróż.

-Gdy nie poznamy znajomego będziemy mieć dużo pieniędzy.

-Gdy wypowiemy coś niepożądanego dla nas należy odpukać 3 razy w niemalowane drewno, aby się to nie sprawdziło.

-Gdy pierwszy raz w roku kukułka nas okuka to nie będziemy mieli pieniędzy przez cały rok, a jak będziemy mieli to na odwrót.

-Małym dzieciom lub zwierzątkom należy przyczepić czerwoną wstążkę, aby ktoś nie urzekł

-Podczas sadzenia kartofli nie wolno ominąć rządka, bo w rodzinie będzie znajdek.

-Nie należy szyć na ciele, bo się rozum zaszyje.

-Gdy założymy ubranie na lewą stronę wróży to niespodziankę.

-Gdy mamy czkawkę to znak, że nas ktoś nas wspomina

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wiele jest na temat kotów , reszta to fantazja i fikcja ,więc tak - koty czują więcej niż ludzie ,to mogą być wcieleni , z poprzednich żywotów ( mówi się -koty mają siedem wcieleń /żyć ) i to nie przesąd ,a czysta prawda  , to mogą być nasi opiekunowie ,krewni  , lub magowie czy kapłani lub faraonowie  z okresu egiptu ( czarne koty ) chcą nas przed czymś przestrzec ,ostrzec , itp.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.