Szept

Mini słowniczek

4 posty w tym temacie

AKUPUNKTURA

Metoda leczenia wywodząca swój rod

owód z Chin, polegająca na wkłuwaniu specjalnych igieł, złotych, srebrnych lub ze stali nierdzewnej, w określone punkty ciała. Przez organizm wg twierdzeń medycyny chińskiej przebiega 12 podstawowych i 8 cudownych kanałów, którymi krąży energia bioelektryczna Qi. Kanały, zwane też meridianami przypominają obwód elektryczny. Choroby są spowodowane zakłóceniami w obiegu energii, a organy i narządy ciała objęte zakłóceniami przestają funkcjonować normalnie. Nakłucia akupunktury przywracając sprawność obiegu energii likwidują przyczynę choroby i samą chorobę. Skuteczność nakłuć zależy nie tylko od umiejętności postawienia właściwej diagnozy, jaki narząd jest objęty zakłóceniami, lecz także od precyzyjnego ustalenia miejsca (miejsc) wkłucia igieł - czasem potrzebna jest dokładność rzędu dziesiątych części milimetra - czasu pozostawiania igieł w punkcie, rodzaju użytych igieł, techniki wkłuwania itp. Ważna jest też pora dnia. Wkłucie powinno nastąpić w momencie, kiedy przez akupunkt przepływa najwyższa fala energii. Zabiegi akupunktury są często połączone z innymi metodami leczenia jak akupresura, masaż, przyżeganie. Uważa się, że zabiegi są skuteczniejsze, jeżeli pomiędzy pacjentem a lekarzem wytwarza się atmosfera wzajemnej życzliwości i zaufania. Leczenie akupunkturą i środkami zbliżonymi np. akupresurą stosuje się przy chorobach obwodowego układu nerwowego, zaburzeniach czucia i ruchu, neurasteniach, nerwicach, powikłaniach okresu pokwitania, chorobach wrzodowych żołądka i jelit, chorobach reumatycznych, miopatiach i niewłaściwej przemianie materii. Stosunkowo szerokie zastosowanie zyskuje akupunktura przy uśmierzaniu bólu i analgezji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała akupunkturę za

jedną z form leczenia podstawowego.

ALERGIA

Uczulenie organizmu na działanie związków chemicznych zwanych alergenami zawartych w pożywieniu, wydzielinach roślin i zwierząt oraz w wielu produktach przemysłowych. Szerzenie się alergii wiąże się z postępującym procesem osłabiania bariery immunologicznej, a skuteczność zwalczania alergii z umacnianiem systemu odpornościowego człowieka.

ATROFIA

Zanik. Np atrofia mięśni.

AURA

Promieniowanie emanujące z człowieka i tworzące wokół niego swoistą otoczkę zwaną również emanacją biopolem, lub aureolą.

BIOENERGETYKA:

Forma psychoterapii z wieloma ćwiczeniami fizycznymi, opracowana przez Alexandra Lowena, ucznia Wilhelma Reicha. Ćwiczenia bioenergetyczne wytwarzają w ciele energię elektromagnetyczną, która może przerywać blokady energetyczne i pozwalać płynąć swobodnie nagromadzonej energii.

BLOKADY ENERGETYCZNE:

Wszystkie miejsca w CIELE ETERYCZNYM i FIZYCZNYM, w których tamowany jest przepływ energii.

CENTERING:

Nagromadzenie świadomości w harze lub centrum brzucha. Uwalniamy się przy tym od wszelkiej działalności rozumu i stajemy się jednością ze świadomością uniwersalną.

CHIRURGIA MAGICZNA

Forma uzdrawiania duchowego, oddziałująca bezpośrednio na ciało eteryczne; zewnętrzną formą może przypominać zabieg chirurgiczny.

CHOROBA:

Każda zmiana w ciele, która upośledza jego naturalne funkcjonowanie. Równocześnie zadanie i okazja, by nauczyć się czegoś nowego.

CHOROBA CHRONICZNA:

Schorzenie utrzymujące się długo.

CIAŁO ASTRALNE:

Jedno z ciał subtelnych, które wibruje wyżej niż ciało eteryczne i związane jest ściśle z emocjami.

CIAŁO BIOPLAZMATYCZNE:

Rosyjskie określenie ciała eterycznego.

CIAŁO ETERYCZNE:

Ciało bioplazmatyczne, energetyczny odpowiednik pola życia.

CIAŁO SUBTELNE: Każde niewidzialne dla (ludzkiego) oka ciało energetyczne: czyli ciała eteryczne, astralne czy przyczynowe. Wszystkie subtelne ciała mają wyższą częstotliwość wibracji niż ciało fizyczne.

CZAKRY:

Centra energetyczne w ciele eterycznym. Ściśle wiążą się z gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego.

DOTYK

Jedna z form kontaktu uzdrowiciela z Klientem. Gdyby sporządzić listę takich form, to wystąpiłyby na niej kolejno: myśl (telepatia), przekaz słowny (sugestia, hipnoza), obecność (działanie biopolem), gesty, "passy", wodzenie rękami wzdłuż ciała (wzmocnione oddziaływanie

biopolem), dotyk bezpośredni, nałożenie rąk, przyłożenie, muśnięcie, pogłaskanie (silne, energiczne oddziaływanie biopól), masaż, ucisk, wkłucia, uderzenia (silne bodźce bezpośrednie) itp. Jest to oczywiście klasyfikacja bardzo umowna i zapewne żadna z form nie występuje w

czystej postaci, a splata się z innymi, nie tylko tu wymienionymi. Niewątpliwie jednak dotyk jest momentem kulminacyjnym, wyrazem bezpośredniości, gotowości do udzielenia pomocy. W historii medycyny opisane są tysiące przypadków uzdrawiającego dotyku.

DUCHY ELEMENTARNE:

Formy myśli, które się usamodzielniły i uzyskały własne życie. Ludzie o zdolnościach medialnych potrafią rozróżniać wiele rozmaitych postaci duchów elementarnych. Duchów elementarnych nie należy mylić z duchami przyrody.

EGZORCYZM:

Rytuał skierowany na człowieka, który uważa, że opętał go ?zły duch?.

FOBIA

Chorobliwy, długotrwały lęk przed różnymi sytuacjami i zjawiskami, z reguły uświadamianymi przez człowieka, ale trudnymi do opanowania, w odróżnieniu od lęku, którego przyczyny są najczęściej nieuświadamiane. Klasycznym przykładem fobii jest np. klaustrofobia - lęk przed

zamkniętym pomieszczeniem, czy arachnofobia, lęk przed pająkami

FOTOGRAFIA KIRLIANOWSKA:

Opracowana przez Siemiona Kirliana z Rosji metoda fotograficznego rejestrowania aury.

HOLIZM

Pogląd, że zjawiska należy rozpatrywać całościowo. W naukach o człowieku, a szczególnie w medycynie pojęcie holizmu ma znaczenie zasadnicze, oznacza, że zarówno w diagnostyce, jak i w terapii pacjent powinien być traktowany jako jedność psychosomatyczna. Wszelkie

działanie na jego ciało wywiera wpływ na jego psychikę i odwrotnie, każdy impuls psychiczny nie pozostaje bez wpływu na ciało. Istnieje pogląd, że współczesna medycyna klasyczna jest zbyt mało holistyczna, stąd jej częste porażki w zetknięciu z metodami medycyny

niekonwencjonalnej.

INICJACJE:

Wtajemniczenie w siłę Reiki. One podnoszą częstotliwość wibracji ciała i otwierają w czakrach szczególny kanał dla przepływu uzdrawiających energii Reiki.

INTROSPEKCJA

Samoobserwacja własnych zachodzących wewnątrz procesów psychicznych. Rozwój zdolności introspekcyjnych i samożswiadomości jest w ramach medycyny niekonwencjonalnej jedną z fundamentalnych zasad leczenia różnymi technikami psychoterapeutycznymi.

KAIROS

Greckie. - miara, umiar. Moment, w którym jednostka jest szczególnie podatna na wpływ terapeutyczny. Początek takiego momentu powstaje zazwyczaj w stanie emocjonalnym, który może być spowodowany zarówno załamaniem się dotychczasowego systemu wartości, jak i pod wpływem szczególnie intensywnego przeżycia związanego z nowym doświadczeniem.

KANAŁ:

Człowiek otwarty na subtelniejsze energie, które mogą przez niego przepływać; dlatego jest w stanie ucieleśniać wyższe stopnie świadomości i przekazywać je innym ludziom

KANAŁY ENERGETYCZNE

Inaczej meridiany lub południki. Wg zasad chinskiej medycyny, a w szczególności takich jej technik jak akupunktura, każdy kanał energetyczny zaopatruje i reguluje działalność konkretnego organu. Wg aktualnej klasyfikacji przez ciało ludzkie przebiega 14 kanałów energetycznych: płuc, jelita grubego, żołądka, śledziony-trzustki, serca, jelita cienkiego, pęcherza moczowego, nerki, osierdzia, potrójnego ogrzewacza, pęcherzyka żółciowego, wątroby,

głównego regulatora tylnego, głównego regulatora przedniego. Wg niektórych źródeł przebieg kanałów jest zbieżny z przebiegiem dróg limfatycznych, wg innych nakłada się on na przebieg dróg nerwowych. Przy przeprowadzaniu zabiegów ważne jest, aby działanie bodźcem na akupunkty leżące w obrębie konkretnego kanału energetycznego wypadło w momencie ich największej aktywności, co ma miejsce przez około dwie godziny w ciągu doby.

KOMPLEKSY

Układ silnie uczuciowo zabarwionych skojarzeń, zwykle nieświadomych, mających postać różnego typu zahamowań, obaw, dążeń, przejawiających się w przybieraniu określonej postawy wobec innych ludzi. Np. kompleks niższości manifestuje się dotkliwym przekonaniem o własnej nieudolności, bezwartościowości; powoduje nieśmiałość, pomyłki, potknięcia językowe itp.

KUNDALINI

Tajemna kosmiczna moc tkwiąca w każdym człowieku. Wg -Bułłyszki symbol tej mocy, uśpiony wąż, pod wpływem bodźców energetycznych pochodzących z pobudzonej psychiki człowieka np. przez energetyzator, budzi się i wznosząc się ożywia i uruchamia kolejno ułożone w ciele człowieka punkty energetyczne czakramy.

MANDALA

W buddyzmie oznacza koło magiczne i symbol wszechświata. W ujęciu popularnym i adaptowanym dla potrzeb filozofii Zachodu mandala może oznaczać nasze koło życia. W tym więc sensie mówi się często: moja mandala, mój krąg wartości, znaczeń, oczekiwań, nadziei i przeznaczeń.

MOBILIZACJA TOKSYN:

Wydalanie z organizmu ostatnich resztek trujących, chorobotwórczych substancji zarówno w chorobach ostrych, jak chronicznych. Często wiąże się z uzdrawiającym kryzysem.

MUDRY

Starohinduska metoda wyrównania energii w organizmie za pomocą przybierania zmiennych układów palców rąk i wzajemnego ich uciskania. Ćwiczenia te są stosunkowo proste i możliwe do wykonywania przez każdego, w każdych praktycznie warunkach i okolicznościach, można je

więc zalecić do powszechnego stosowania. Taka systematyczna gimnastyka dłoni i palców, obok efektów opisanych w tej technice, powoduje dodatkowe efekty jak w gimnastyce izommetrycznej. Zainteresowani wzorami układów i szczegółami tej techniki musieliby sięgnąć do literatury fachowej.

PATOLOGIA

Nauka o odbiegających od normy odchyleniach anatomicznych i fizjologicznych powstałych wskutek chorób oraz o ich przyczynach, mechanizmach, formach, objawach i skutkach.

PLACEBO

Obojętny preparat, który podany jako lek bywa równie skuteczny jak samo lekarstwo. Placebo jest obok zjawiska sugestii i hipnozy jednym z najpowszechniej wykorzystywanych w medycynie zarówno klasycznej, jak i niekonwencjonalnej, sposobów terapii opartych na sile sugestii

wyzwalającej w organizmie osoby leczonej pożądane skutki fizjologiczne. Efekt placebo wyzwalany jest przy zastosowaniu wielu środków, od zwykłej sugestii słownej, do różnych skomplikowanych, rytualnych i magicznych czynności. Duży wpływ na efekt placebo ma osobowość lekarza.

PŁASZCZYZNA PRZYCZYNOWA:

Płaszczyzna istnienia, na której najpierw objawia się każda choroba; równoznaczna z prawem przyczyny i skutku. Cialo przyczynowe należy do ciał subtelnych, a zmagazynowane są w nim wszystkie doświadczenia z wszystkich minionych żywotów.

PŁASZCZYZNA (POZIOM) WIBRACJI:

Częstotliwość, z jaką wibruje energia życiowa na określonej płaszczyźnie istnienia.

POLE ŻYCIA:

Odkryte przez Burra i Northrupa ?pole życia? odpowiada eterycznemu ciału.

PODŚWIADOMOŚĆ

Pojęcie wprowadzone do medycyny na szeroką skalę przez Freuda dla określenia stanu pośredniego pomiędzy świadomością a nieświadomością. Tkwiące w podświadomości różne przeżycia i zdarzenia, nie uświadamiane przez człowieka, mogą być w skutek zastosowania różnych technik psychoanalizy przywrócone do świadomości, co wg Freuda w wielu wypadkach jest warunkiem ich usunięcia z podświadomości i tym samym wyeliminowania ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Wiele technik współczesnej medycyny niekonwencjonalnej włącza ten punkt widzenia do stosowanych technik i metod terapeutycznych.

POLSKIE TOWARZYSTWO AKUPUNKTURY

Adres: 02 - 095 Warszawa, ul. Winnicka 10, tel. 659-82-66.

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY NATURALNEJ

Adres: Warszawa, ul. Reymonta 12, tel. 34-91-28.

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTRONICZNE

Adres: 00 - 661 Warszawa, ul. Noakowskiego 10 m 54, tel 25-87-95

PRANA

Energia wszechświata, energia życia przypływająca z kosmosu, zasilająca człowieka, stymulująca jego energię psychiczną.

PRZEROBIĆ (PRZEPRACOWAĆ):

Włączyć do własnego życia doświadczenia i wiedzę z terapii.

QI (Chi)

Energia krążąca kanałami meridianami. Wg chińskiej medycyny choroba jest wynikiem zakłóceń w obiegu energii qi, a leczenie polega na eliminowaniu tych zakłóceń.

SEIZA

Tradycyjna w Japonii postawa przyjmowana w siedzeniu z prostymi plecami i pośladkami na piętach. Postawa ta ma sprzyjać koordynacji ciała i ducha.

SIATKA KRYSTALICZNA:

Geometryczne uporządkowanie kryształów, które zwiększa ich ładunek i wydajność.

STRUMIEŃ PLAZMATYCZNY:

Wywołane w pewnych warunkach gwałtowne usuniecie blokad energetycznych, wskutek którego przez ciało subtelne i fizyczne zaczyna płynąć duża ilość energii.

SOMA

Ciało, organizm, ustrój. Somatyczny - odnoszący się do ciała, fizyczny.

SYNERGIA

Współdziałanie wielu czynników powodujące ich większą skuteczność, niż gdyby działały oddzielnie. Prawa synergii są powszechnie wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej przez kojarzenie różnych metod oddziałujących równolegle na sferę psychiczną i sferę somatyczną człowieka.

SYNESTEZJA

Subiektywne przeniesienie wrażenia z jednego zmysłu, który otrzymał bodziec, na inny, który nie został pobudzony.

ŚWIADOMOŚĆ

Z bardzo wielu opisów czym jest świadomość najtrafniej i najlapidarniej ten termin definiuje zwięzłe powiedzenie: "człowiek wie, że wie". Ten stan samowiedzy jest jednocześnie najwyższą formą świadomości. Wynika stąd wiele przywilejów, ale i wiele obciążeń, które też można najprościej wyrazić hasłem-przesłaniem: człowieku, jesteś wolny, nic nie musisz - człowieku jesteś wolny,wszystko możesz! Z bliżej jeszcze nie dość dobrze poznanych powodów z tego przywileju samowiedzy człowiek korzysta w wysoce niedostatecznym stopniu.

UZDRAWIANIE:

Każda najmniejsza aż do zasadniczych zmian, które przywracają naturalną równowagę a tym samym zdrowie.

UZDRAWIANIE DUCHOWE:

Uzdrawianie poprzez wysyłanie skupionej energii, często w formie uzdrawiania na odległość.

WZORZEC (MATRYCA):

Nawykowe struktury zachowań. Często można znaleźć ich przyczyny w urazowych doświadczeniach z przeszłości.

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE

Wewnętrzne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu spowodowane przyczynami natury psychicznej i emocjonalnej prowadzące w skrajnych przypadkach do poważnych chorób a nawet śmierci. Zjawisko zaburzeń psychosomatycznych ma swe źródło w ścisłych zależnościach pomiędzy mózgiem, będącym umownym siedliskiem przeżyć psychicznych, a całością organizmu, wszystkimi jego organami i narządami. Szeroko opisem i analizą tych zjawisk zajmuje się teoria stersu. Zaburzenia psychosomatyczne każdy odczuł na sobie i bez trudu może wskazać przykłady, kiedy to niekorzystne bodźce psychiczne potęgowały nasilanie się objawów różnych chorób somatycznych (ból głowy, biegunka, nerwice serca itp.).

....................................................................................

Zachęcam do uzupełniania słowniczka

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

●BILOKACJA●
Zdolność czasowego fizycznego przebywania w dwóch różnych miejscach, nieraz znacznie od siebie oddalonych. Zjawisko to często ma charakter spontaniczny. ¹Ciekawostką jest to, że ciało pierwsze ma aurę kolorową i zwykłe zachowanie, zaś czasowy ,,dubler" ma aurę białą z szarawym odcieniem i ubogą mimikę przy jakby ,,mechanicznych" ruchach. Dubler tworzy się czasem jako półprzezroczysty i wtedy jest to częściowa bilokacja.
¹ z moich obserwacji - 1995/97 r.

●BIOENERGOTERAPIA●
- zwana też PSYCHOENERGOTERAPIĄ, polega na oddziaływaniu przez terapeutę odpowiednimi strumieniami i kolorami bioenergii na biopole pacjenta. Oddziaływanie takie ma w pierwszej kolejności oczyścić bipolle pacjenta z blokad i zastojów energii. Następnie terapeuta uruchamia emisję bioenergii o odpowiednich kolorach w celu zasilenia biopola pacjenta i ustabilizowania energii w jego biopolu. W działaniach bioenergoterapeutycznych terapeuta jest jedynie modulatorem energii, nie jej źródłem. Powinien pracować jako kanał przepływu energii.

●EKSTERIORYZACJA●
(łac. exterior - zewnętrzny)
Całkowite oddzielenie umysłu i zmysłów od ciała fizycznego i eterycznego, co umożliwia pozacielesne wędrówki bez ograniczeń czasowo - przestrzennych. Zjawisko znane też jako OOBE (ang. out-of-body experience). 

●EKTOPLAZMA●
Świetlista substancja wydobywająca się z mediów spirytystycznych, będących w transie, z której materializują się na seansach spirytystycznych duchy zmarłych. Określenie stosowane przez spirytystów.

●LEWITACJA●
Unoszenie się przedmiotu (przedmiotów) w powietrzu bez jakiegokolwiek oddziaływania siłą znaną fizyce.

●NAWIEDZENIE●
Termin odnoszący się głównie do mieszkań, domostw, posesji i innych ograniczonych miejsc, w których występują zjawiska psychokinetyczne wywołane obecnością bytów pozamaterialnych.

●OPĘTANIE●
W rozumieniu kościoła - wpływ sił demonicznych, bądź samego diabła na osobę doręczoną.
Według biotroniki - oddziaływanie istoty (istot) pozacielesnych na powłokę astralną i mentalną osoby dręczonej.
W zależności od umiejscowienia intruza, rozróżnia się opętanie zaosłonowe z dostępem do czakry (czakr), tzw. podczepienia. Następne to podosłonowe, gdzie byt atakujący znajduje się pod osłoną astralną, jednak nie w osi głównego kanału energetycznego. Wreszcie ostatnie - poosiowe, gdzie intruz pokrywa się z osią głównego kanału energetycznego żywiciela i jego czakrami.
W zależności od charakteru istoty atakującej, rozróżnia się podczepienie istoty mającej wywołać z góry zaprogramowany skutek, jest to tzw. ,,zalarwienie astralne". Drugim przypadkiem jest wniknięcie do biopola ducha osoby zmarłej. Wreszcie ostatnim - najcięższym, jest poosiowe wniknięcie istoty demonicznej, która budową energetyczną przypomina ,,antyosobowość" zbudowaną z sześciu ,,antyczakr", których widmo stanowi skalę szarości.
 /klasyfikacja wg moich badań z 1995r./

●TELEPORTACJA●
Dematerializacja (deportacja) przedmiotu w jednym miejscu, przy jednoczesnym materializowaniu się go (aportacja) w odległym miejscu.
 

cdn.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Hibernacja - długotrwałe  uśpienie /zamrożenie komórek organizmu wedle woli /siły duchowej ,spowodowane praktykowaniem długotrwałym  medytacji -zen  (z Dalekiego Wschodu ,i powodujące jakby zatrzymanie czasu ,czyli oznak starzenia się ( jak u kosmonautów ) .

Jasnowidzenie - wyostrzone  jasne widzenie ,lub Świadomość Chrystusowa /Kwantowa /Boska , zdolność parapsychiczna /nadprzyrodzona .

Telepatia - Współodczuwanie mentalne /umysłowe  ,odbiór myśli za pomocą 6 -stego zmysłu duchowego ,zdolność parapsychiczna /metapsychiczna /nadprzyrodzona   .

Empatia -Współodczuwanie emocjonalne innych ludzi ,parapsychiczna /nadprzyrodzona zdolność ludzka ,kiedy to za pomocą 6-stego zmysłu ,odczuwa się  uczucia i emocje innych .

Mediumizm Spirytualny  - Parapsychiczna /Paranormalna  zdolność ludzka ,kiedy to  odbiera się przekazy telepatyczne ze  światów duchowych ,pośmiertnych , bytów i istot astralnych  Boskich -Wyższych I Demonicznych -Niższych  i eterycznych ,niewidzialnych i niematerialnych .

Mistycyzm Teologiczny - Nadprzyrodzona Zdolność Ludzka Do Bezpośredniej Rozmowy Z Bogiem Stwórcą .

Transcendencja - Wyostrzony Stan Świadomości ,Boski Umysł ,lub Umysł Uniwersalny ,stan świadomości ponad czasem i przestrzenią ,a jednocześnie tu i teraz ,stan ponad życiem i śmiercią ,odmienny stan świadomości ,spowodowany długotrwałą medytacją ,powodujący na trwałe zmianę Genów ,DNA, i Komórek organizmu .

3 Oko to metafora naszego 6 zmysłu ,a materialnie to nasza Szyszynka umiejscowiona w Mózgu Powodująca Transcendentny,Ponadzmysłowy,Nadświadomy ,Androgyniczny Odbiór Rzeczywistości gdy Medytujemy na Poważnie ,a Silne Rozszczepienie Osobowości Gdy Spożywamy Alkochol W Nadmiernych Ilościach ,Narkotyki,Psychotropy itp.

.

Co Do Astralnego Świata ,to Medytacja powiedziałbym jest takim naturalnym narkotykiem która zabezpiecza nas przed łączeniem się z naszym systemem nerwowym i zmysłami bez jakichkolwiek narkotyków zewnętrznych,psychotropów,tabletek ani alkoholu ,gdy napływa do nas coraz więcej i więcej z czasem energii Astralnej - Kosmicznej powodującej zwykle napływ tej energii do Szyszynki i Rozszczepiając Silnie Osobowość Człowieka Jego Logikę,Psychikę,Umysł ,Duszę i Ducha ,a powodującej różnego rodzaju Omamy ,Halucynacje,Wizje ,Schizy itp.

Ja Przebywam W Ciele Astralnym Dzięki Wieloletniej Praktyce Medytacji Ciało Astralne wykrztałciło u mnie się tak bardzo ,że odczuwam emocje innych jak własne ,bo ciało Astralne to Subtelne Ciało Energetyczne/PsychoEmocjonalne Które Otacza Człowieka ,To Jego Emocjonalne Ciało Jak symboliczne przedstawienie emocji w Jodze Kundalini jako "Czakry" lub Tybetańskie Litery Na Uniwersalnej Mandali która przedstawia 7 Centrów Emocjonalnych ,gdzie medytując nad tymi literami pracujemy ze swoimi emocjami - wciągamy powietrze i na wydechu wyobrażamy sobie że wydalamy/wyrzucamy z siebie negatywne emocje :

OM - Oddala Dumę I Egoizm.

MA - Usuwa Zazdrość.

NI - Wycisza Pożądanie.

PAD - Usuwa Niewiedzę.

ME - Likwiduje Chciwość I Nadmierne Przywiązanie.

HUM - Wibrując W Okolicach Serca,Usuwa Złość I Nienawiść.

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Opętanie Według Psychologii Rozwojowej - jest to uzależnienie  /związanie się z daną czynnością  ,lub czynności na nas mające duży wpływ ,a więc będą to  opętania  - od ,religii ,kościołów ,prądów politycznych , światopoglądowych ,tajemnych nauk ,nauk duchowych ,ezoterycznych , psychologicznych ,można być opętanym - zakupo-holizmem ,hazardem ,alkoholizmem , magią , sekso-holizmem,eroto-manią  , internetem (internetomania ) ,telewizją (telemania ) ,od adrenaliny (sporty ekstremalne i wyczynowe ) ,praco-holizmem ( nadmierna ilość pracy ,wręcz paranoiczna czynność ) ,i od urody i higieny .

Lewitacja - unoszenie się ciała duchowego (nie fizycznego /materialnego ) ,czy też zmieniony stan świadomości ( stan medytacji ,szamański odmienny stan świadomości  )   ,czy teź nieświadoma podróż  nad-świadomością ,wyższym ja ,.czy swą istotą duchową w światy astralne .

Kwantowy Skok W Przeszłość - kreatywna wizualizacja ukierunkowana ,na swoje przeszłe wydarzenia życiowe ,lub teleportacja ducha swego lub świadomości ,w celu zmiany swojej przeszłości  , tym samym oczyszczamy swoją przyszłość , i spokojnie możemy żyć . 

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.