Gość

Tranzyty planet.

10 postów w tym temacie

Tranzyty Słońca

Koniunkcja Słońca do Ascendentu

Optymizm, wiara we własne siły, sukcesy towarzyskie, powodzenie, łut szczęścia.

Sekstyl Słońca do Ascendentu

Pewność podążania właściwą drogą, sprzyjające okoliczności, aprobata otoczenia.

Kwadratura Słońca do Ascendentu

Utrata dobrej passy, niedocenianie sukcesów i wyolbrzymianie niepowodzeń.

Trygon Słońca do Ascendentu

Rozwój zainteresowań osobistych, dążenie do poprawy sytuacji życiowej, odbudowanie wiary w siebie.

Opozycja Słońca do Ascendentu

Oddanie inicjatywy, zrezygnowanie z własnych korzyści, na rzecz korzyści partnerskich, lub społecznych.

Koniunkcja Słońca do Słońca

Początek Twojego Nowego Roku Urodzeniowego, chwila zadumy nad przeszłością i próba spojrzenia w przyszłość.

Sekstyl Słońca do Słońca

Pozytywny rozwój wydarzeń, wypełnienie długo odkładanych obowiązków, psychiczna regeneracja.

Kwadratura Słońca do Słońca

Komplikacja planów, złe samopoczucie, pojawienie się dodatkowych trudności i nieprzewidzianych sytuacji, drażliwość i brak dobrego humoru.

Trygon Słońca do Słońca

Pomyślny rozwój sytuacji osobistej, istotne osiągnięcia w pracy zawodowej, przypływ optymizmu, wiara w realizację ambitnych planów.

Opozycja Słońca do Słońca

Zły nastrój z powodu niezrealizowanych planów i zamierzeń, brak przychylności najbliższego otoczenia, poczucie osamotnienia i braku ciekawych perspektyw.

Koniunkcja Słońca do Księżyca

Początek nowego przedsięwzięcia, nawiązanie ciekawej znajomości, ważne postanowienia w sprawach osobistych, snucie planów na przyszłość.

Sekstyl Słońca do Księżyca

Dobre rozeznanie sytuacji, trafne przypuszczenia i podejrzenia, pojawienie się lepszych perspektyw w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Kwadratura Słońca do Księżyca

Niepewność w ważnych sprawach osobistych, apatia i brak wiary w siebie, niezdecydowanie, nerwowy nastrój i złe samopoczucie.

Trygon Słońca do Księżyca

Ułożenie spraw po własnej myśli, wykorzystanie sprzyjających warunków i udana realizacja założonych celów, przypływ energii i dobrego samopoczucia.

Opozycja Słońca do Księżyca

Świadomość sedna problemów w życiu osobistym, wrażenie niedostatku sił niezbędnych do zmiany sytuacji życiowej, osłabienie woli i witalności, zniechęcenie i nadwrażliwość.

Koniunkcja Słońca do Merkurego

Interesujący pomysł, odkrycie nowego sposobu na załatwienie ważnej sprawy osobistej, zmiana okoliczności, pozwalająca na rozwiązanie problemów po własnej myśli, ważne rozstrzygnięcia w pracy zawodowej, sukcesy w nauce.

Sekstyl Słońca do Merkurego

Nowe okoliczności pozwalające na udoskonalenie strategii działania, zrozumienie istotnych problemów i próba nowego podejścia w ich rozwiązywaniu.

Kwadratura Słońca do Merkurego

Spotkanie się z otwartym sprzeciwem otoczenia, wobec własnych metod postępowania i rozwiązywania konfliktów, brak jednoznacznych decyzji i niechęć do gruntownych zmian.

Trygon Słońca do Merkurego

Dobre rozegranie trudnej sytuacji, przekonanie oponentów do własnego zdania, przeforsowanie odważnego pomysłu, sukces intelektualny.

Opozycja Słońca do Merkurego

Wątpliwości, co do kierunku obranej drogi, świadomość złożoności napotkanych problemów, trudności ze znalezieniem optymalnego rozwiązania.

Koniunkcja Słońca do Wenus

Sprzyjające okoliczności do nawiązywania współpracy, podpisywania umów handlowych, szansa na poznanie sympatycznych osób, udział w interesującym przedsięwzięciu, lub ciekawej grupie towarzyskiej, przychylność najbliższego otoczenia.

Sekstyl Słońca do Wenus

Niespodziewany rozwój sytuacji towarzyskiej, udane spotkanie, uzyskanie poparcia swoich dążeń, korzystna transakcja handlowa.

Kwadratura Słońca do Wenus

Komplikacje w układzie partnerskim, utrata poparcia dla prowadzonej działalności, nieporozumienie towarzyskie.

Trygon Słońca do Wenus

Pozyskanie wartościowych współpracowników, spotkanie w koleżeńskim gronie, uporządkowanie spraw partnerskich, sukcesy w działalności zawodowej.

Opozycja Słońca do Wenus

Problemy partnerskie, wymagające podjęcia stanowczych decyzji, kłopoty z uzyskaniem poparcia dla własnych pomysłów, nieprzemyślane i nieodpowiednie do sytuacji zachowanie.

Koniunkcja Słońca do Marsa

Znaczny przypływ energii, gotowość do konfrontacji, chęć przeforsowania własnego zdania, pomysł na szybkie rozwiązanie problemów, przejęcie inicjatywy towarzyskiej, partnerska ofensywa.

Sekstyl Słońca do Marsa

Dobre wykorzystanie nadarzającej się okazji, regeneracja sił, odzyskanie wiary we własne możliwości, optymizm i chęć przeprowadzenia zmian.

Kwadratura Słońca do Marsa

Nierozważne i nieprzemyślane zachowanie, prowokacja ze strony otoczenia, nieprzewidziane przeszkody, zbyt emocjonalne podejście do problemów partnerskich i zawodowych.

Trygon Słońca do Marsa

Wykorzystanie nadarzającej się okazji do ekspansji w sferze zawodowej, pozytywne ustalenia w sprawach osobistych, krok do przodu na drodze samorealizacji.

Opozycja Słońca do Marsa

Zablokowana inicjatywa, niemożność wykorzystania własnego potencjału w nadarzającej się okazji, potyczki partnerskie, zbyt emocjonalne nastawienie do problemów.

Koniunkcja Słońca do Jowisza

Otrzymanie nagrody, zdobycie uznania, wzbogacenie własnej wiedzy, realizacja wartościowego pomysłu.

Sekstyl Słońca do Jowisza

Otrzymanie wartościowych informacji, uzupełnienie brakującej wiedzy.

Kwadratura Słońca do Jowisza

Problemy w nauce, lub pracy zawodowej, zrobienie złego użytku z własnej wiedzy.

Trygon Słońca do Jowisza

Pozytywny rozwój wydarzeń, uzyskanie oczekiwanego wsparcia.

Opozycja Słońca do Jowisza

Szukanie najlepszego rozwiązania, próba ominięcia niewygodnych zasad, lub obejścia obowiązujących przepisów.

Koniunkcja Słońca do Saturna

Obmyślanie najlepszej strategii działania, systematyzowanie problemów.

Sekstyl Słońca do Saturna

Kontynuacja obranej drogi działania, spokojny rozwój wydarzeń.

Kwadratura Słońca do Saturna

Ograniczenie możliwości działania, napotkanie na silny opór.

Trygon Słońca do Saturna

Rozwój sytuacji w pożądanym kierunku, podjęcie ważnych decyzji.

Opozycja Słońca do Saturna

Szacowanie własnych sił, powstrzymanie się od działania.

Koniunkcja Słońca do Urana

Nowy pomysł na załatwienie starych spraw, ujawnienie się nieznanych wcześniej faktów.

Sekstyl Słońca do Urana

Pójście drogą na skróty, szczęśliwe wyjście z opresji.

Kwadratura Słońca do Urana

Nieprzemyślane, lub ekscentryczne zachowanie, nowe przeszkody, odwrócenie się sytuacji.

Trygon Słońca do Urana

Skorzystanie ze sprzyjających okoliczności, otrzymanie drugiej szansy.

Opozycja Słońca do Urana

Zaskakujący obrót sprawy, zmiana frontu i próba dostosowania się do niecodziennej sytuacji.

Koniunkcja Słońca do Neptuna

Efektywne wykorzystanie natchnienia, lub intuicji, znaczny przybór sił duchowych.

Sekstyl Słońca do Neptuna

Odnalezienie sensu ostatnich wydarzeń, uspokojenie emocji, nastrój zadumy.

Kwadratura Słońca do Neptuna

Zgubienie właściwej drogi, niepewność i zwątpienie.

Trygon Słońca do Neptuna

Pożytek z dobrej intuicji, miło spędzone chwile.

Opozycja Słońca do Neptuna

Konsternacja, zmarnowana okazja, niesprzyjające okoliczności, brak woli działania.

Koniunkcja Słońca do Plutona

Chęć działania w celu zmiany sytuacji życiowej, doskonalenie własnych umiejętności.

Sekstyl Słońca do Plutona

Stopniowe zdobywanie poparcia i uznania, dostosowanie się do oczekiwań środowiska.

Kwadratura Słońca do Plutona

Zbyt wysokie wymagania otoczenia, szukanie innych sposobów załatwienia najważniejszych spraw.

Trygon Słońca do Plutona

Znalezienie się we właściwym miejscu o właściwym czasie, otrzymanie oczekiwanej pomocy, szansa przeprowadzenia zmian.

Opozycja Słońca do Plutona

Wahanie się pomiędzy rezygnacją z dalszej walki, a potrzebą lepszego przygotowania i zdobycia większego doświadczenia.

Koniunkcja Słońca do Medium Coeli

Uśmiech losu, sukcesy w pracy zawodowej, dobre samopoczucie, uznanie i poparcie otoczenia.

Sekstyl Słońca do Medium Coeli

Postępy w pracy zawodowej, ułatwienia na drodze rozwoju osobistego, wzrost samooceny, wiara we własne siły.

Kwadratura Słońca do Medium Coeli

Problemy w realizacji ważnego projektu zawodowego, lub osobistego, zbyt późno podjęte działania naprawcze, rozczarowanie i zniechęcenie.

Trygon Słońca do Medium Coeli

Sukcesy zawodowe, zrealizowanie ważnych planów osobistych, ważne spotkanie w gronie znajomych.

Opozycja Słońca do Medium Coeli

Zrezygnowanie z obowiązków zawodowych na rzecz spraw rodzinnych i osobistych, odpoczynek od pośpiechu i trosk życia codziennego.

http://astromix.pl/content/view/59/99/

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Księżyca

Koniunkcja Księżyca do Ascendentu

Porządkowanie spraw uczuciowych, nowe spojrzenie na sytuację osobistą.

Sekstyl Księżyca do Ascendentu

Odczucie podążania we właściwym kierunku, konstruktywne przemyślenia.

Kwadratura Księżyca do Ascendentu

Niepewność własnych uczuć, chwiejność emocjonalna.

Trygon Księżyca do Ascendentu

Optymizm, powodzenie, wiara w osiągnięcie sukcesu.

Opozycja Księżyca do Ascendentu

Rezygnacja z własnej inicjatywy, uwzględnienie zdania innych osób.

Koniunkcja Księżyca do Słońca

Początek nowego przedsięwzięcia, nowy pomysł, ciekawa myśl.

Sekstyl Księżyca do Słońca

Dobre samopoczucie, chwila odpoczynku, pozytywne myśli.

Kwadratura Księżyca do Słońca

Chwila zwątpienia, przejściowe trudności, minorowy nastrój.

Trygon Księżyca do Słońca

Optymistyczne perspektywy, udane przedsięwzięcie, dobry nastrój.

Opozycja Księżyca do Słońca

Decydujące rozstrzygnięcie, nerwowy nastrój, irytacja i znużenie.

Koniunkcja Księżyca do Księżyca

Podsumowanie ostatnich wydarzeń, obmyślanie nowej strategii działania, chwila zastanowienia nad przyszłością.

Sekstyl Księżyca do Księżyca

Uspokojenie stanu uczuciowego, dobre wieści, lepsze samopoczucie.

Kwadratura Księżyca do Księżyca

Niepokój, roztargnienie, niefortunne posunięcia, nietrafne podejrzenia.

Trygon Księżyca do Księżyca

Wyjaśnienie konfliktowej sytuacji, uporządkowanie spraw, rozwiązanie ważnego problemu.

Opozycja Księżyca do Księżyca

Nieprzyjemne przeczucia, przytłoczenie problemami, potrzeba odpoczynku od spraw codziennych.

Koniunkcja Księżyca do Merkurego

Trafne przemyślenia, dobra intuicja, efektywna praca umysłowa.

Sekstyl Księżyca do Merkurego

Dobry trop, trafne podejrzenia, mądre postanowienia.

Kwadratura Księżyca do Merkurego

Nieprzemyślane kroki, drobne scysje, błędna logika.

Trygon Księżyca do Merkurego

Ważne przemyślenia, pozytywny rozwój wydarzeń, rozwiązanie problemu.

Opozycja Księżyca do Merkurego

Trudny wybór, konsternacja, działanie wbrew logice.

Koniunkcja Księżyca do Wenus

Ciekawe spotkanie, miła rozmowa, chwila dobrej rozrywki.

Sekstyl Księżyca do Wenus

Polepszenie kontaktów osobistych, udane spotkanie towarzyskie.

Kwadratura Księżyca do Wenus

Nieporozumienia partnerskie, rozmowy zakończone fiaskiem.

Trygon Księżyca do Wenus

Miłe spędzenie czasu, interesująca znajomość, chwila relaksu.

Opozycja Księżyca do Wenus

Rozczarowanie w sprawach partnerskich, trudności z naprawą wcześniejszych błędów.

Koniunkcja Księżyca do Marsa

Impuls do działania, zaproszenie do konfrontacji, mocne postanowienia.

Sekstyl Księżyca do Marsa

Wykorzystanie sprzyjających okoliczności, ciekawy rozwój wydarzeń.

Kwadratura Księżyca do Marsa

Nerwowa reakcja, niepotrzebne scysje, gotowość do konfrontacji.

Trygon Księżyca do Marsa

Przeforsowanie własnego zdania, sukcesy partnerskie i towarzyskie.

Opozycja Księżyca do Marsa

Niewłaściwe zachowanie, poruszenie drażliwego tematu, niespełnione oczekiwania.

Koniunkcja Księżyca do Jowisza

Mądre rozwiązanie problemów, zdobycie cennych informacji.

Sekstyl Księżyca do Jowisza

Kierowanie się właściwymi przesłankami, korzyści z mądrego postępowania.

Kwadratura Księżyca do Jowisza

Nieliczenie się z radami i wskazówkami przyjaciół, niewłaściwe zachowanie, skłonność do przesady.

Trygon Księżyca do Jowisza

Właściwe wykorzystanie własnej wiedzy, nagroda za mądre poprowadzenie własnych spraw.

Opozycja Księżyca do Jowisza

Wyolbrzymianie problemów, trudności w znalezieniu właściwego rozwiązania.

Koniunkcja Księżyca do Saturna

Zastanowienie się nad własną sytuacją, szukanie rozwiązań najważniejszych problemów.

Sekstyl Księżyca do Saturna

Ustabilizowanie sytuacji emocjonalnej, chwila odpoczynku od problemów.

Kwadratura Księżyca do Saturna

Próby znalezienia drogi do poprawy własnej sytuacji, rozliczanie popełnionych błędów.

Trygon Księżyca do Saturna

Umocnienie się w swoich postanowieniach, odzyskanie równowagi psychicznej.

Opozycja Księżyca do Saturna

Potrzeba zmierzenia się ze starymi problemami, ocenianie własnych sił i możliwości.

Koniunkcja Księżyca do Urana

Niecodzienny pomysł, odkrywcza myśl, oryginalna wizja.

Sekstyl Księżyca do Urana

Wybór niecodziennego rozwiązania, odwrócenie sytuacji, uczuciowe olśnienie.

Kwadratura Księżyca do Urana

Napięcia psychiczne, nieprzewidziany rozwój sytuacji, nerwowość.

Trygon Księżyca do Urana

Szybkie rozwiązanie problemu, znalezienie drogi wyjścia z niecodziennej sytuacji.

Opozycja Księżyca do Urana

Natłok myśli, nowe pomysły rozwiązania swoich problemów, pobudzenie emocjonalne.

Koniunkcja Księżyca do Neptuna

Nastrój zadumy, przypływ natchnienia, oderwanie się od spraw codziennych.

Sekstyl Księżyca do Neptuna

Zagłębienie się w problemy własnej osobowości, psychiczna regeneracja.

Kwadratura Księżyca do Neptuna

Potrzeba uspokojenia emocji, zapanowania nad chaosem psychicznym i intelektualnym.

Trygon Księżyca do Neptuna

Częściowe wyjaśnienie problemów, dobre przeczucia, psychiczny relaks.

Opozycja Księżyca do Neptuna

Emocjonalna introspekcja, próba konfrontacji z problemami osobistymi.

Koniunkcja Księżyca do Plutona

Głębokie przemyślenia, twarde postanowienia, psychiczne oczyszczenie.

Sekstyl Księżyca do Plutona

Konsekwentna realizacja wcześniejszych postanowień, odczucie podążania we właściwym kierunku.

Kwadratura Księżyca do Plutona

Pilna potrzeba psychicznej odnowy i uporządkowania problemów emocjonalnych.

Trygon Księżyca do Plutona

Drobne sukcesy w sprawach uczuciowych, zadowolenie z wyników w samodoskonaleniu i pracy nad sobą.

Opozycja Księżyca do Plutona

Świadomość własnych problemów emocjonalnych, gotowość do podjęcia nowych wyzwań.

Koniunkcja Księżyca do Medium Coeli

Dobre wykorzystanie intuicji, drobny sukces, rozwój we właściwym kierunku.

Sekstyl Księżyca do Medium Coeli

Optymalny rozwój wydarzeń, chęć przeprowadzania dalszych zmian.

Kwadratura Księżyca do Medium Coeli

Niekorzystny obrót sprawy, problemy w kontaktach z najbliższym otoczeniem.

Trygon Księżyca do Medium Coeli

Zadowolenie z osiągniętych wyników, uznanie i powodzenie.

Opozycja Księżyca do Medium Coeli

Uważne spojrzenie na własne problemy, próby naprawy popełnionych błędów.

http://astromix.pl/content/view/59/99/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Merkurego

Koniunkcja Merkurego do Ascendentu

Dobre wykorzystanie zdolności umysłowych, sukcesy intelektualne, uzupełnienie obrazu całości istotnymi informacjami.

Sekstyl Merkurego do Ascendentu

Układanie się wydarzeń według obmyślonych planów, sprzyjające okoliczności do załatwienia spraw osobistych.

Kwadratura Merkurego do Ascendentu

Otrzymanie niepomyślnych wiadomości, skłonność do pomyłek, problemy z pamięcią.

Trygon Merkurego do Ascendentu

Pomyślny rozwój wydarzeń, dobre wykorzystanie własnego intelektu, uzyskanie wartościowych informacji.

Opozycja Merkurego do Ascendentu

Nieoczekiwany rozwój sytuacji towarzyskiej, potrzeba zmiany frontu działania i nowego spojrzenia na własne problemy.

Koniunkcja Merkurego do Słońca

Nowy pomysł, ciekawa idea, sposób na poprawienie własnego wizerunku i wzrost zaufania wśród otoczenia, odzyskanie wiary we własne siły.

Sekstyl Merkurego do Słońca

Uzyskanie interesujących informacji, pomocnych w uporządkowaniu spraw osobistych, udana transakcja handlowa, postępy w kształceniu.

Kwadratura Merkurego do Słońca

Niepomyślne wiadomości w sprawach zawodowych, nieudana próba rozwiązania problemów osobistych, pomyłki i przeoczenia.

Trygon Merkurego do Słońca

Odkrycie właściwego rozwiązania, dającego szansę na ułożenie spraw według najlepszego scenariusza, sukcesy intelektualne.

Opozycja Merkurego do Słońca

Natrafienie na przeszkody w realizacji ważnych koncepcji w pracy zawodowej, fiasko pomysłów na rozwiązanie konfliktów partnerskich.

Koniunkcja Merkurego do Księżyca

Uzyskanie ważnych informacji w kwestiach uczuciowych, pozwalających na obiektywną ocenę własnego nastawienia, oraz odnalezienie sposobu na dogadanie się i uniknięcie niepotrzebnych problemów.

Sekstyl Merkurego do Księżyca

Cenne wskazówki uzyskane od przychylnych osób, ułatwiające właściwą ocenę sytuacji, porządkowanie spraw rodzinnych.

Kwadratura Merkurego do Księżyca

Plotki i pogłoski psujące dobre samopoczucie, zdenerwowanie i niewłaściwa ocena sytuacji osobistej.

Trygon Merkurego do Księżyca

Ustabilizowanie się sytuacji partnerskiej, nowa wiedza przynosząca zrozumienie problemów i uspokojenie emocji.

Opozycja Merkurego do Księżyca

Informacje sprawiające uczuciowy zamęt, niepowodzenia w nauce i pracy zawodowej, atmosfera podejrzeń i niepokojących przeczuć.

Koniunkcja Merkurego do Merkurego

Intensywne przemyślenia, próba podsumowania ostatnich dokonań partnerskich i zawodowych, nowe wizje i pomysły, ważne spotkania i interesujące rozmowy.

Sekstyl Merkurego do Merkurego

Uzupełnienie brakujących informacji, obiecujący początek znajomości, sukces intelektualny, postęp w nauce, lub pracy zawodowej.

Kwadratura Merkurego do Merkurego

Intelektualne nieporozumienie, scysja z przełożonym, lub współpracownikiem, niepowodzenia w nauce, lub sprawach zawodowych.

Trygon Merkurego do Merkurego

Postępy w nauce i pracy zawodowej, udana transakcja handlowa, ciekawe spotkanie, dotarcie do przydatnych informacji.

Opozycja Merkurego do Merkurego

Trudności w dokonaniu odpowiedniego wyboru intelektualnego, komplikacje w interesach, złe rozumowanie i niewłaściwe wnioski.

Koniunkcja Merkurego do Wenus

Ciekawa propozycja, spotkanie obfitujące w trafne wnioski i mądre postanowienia, oferta współpracy i szansa na zrealizowanie korzystnego przedsięwzięcia.

Sekstyl Merkurego do Wenus

Postępy w nauce i pracy zawodowej, pierwsze korzyści z niedawno nawiązanej współpracy, wsparcie ze strony przyjaciół.

Kwadratura Merkurego do Wenus

Kłopoty we współpracy z osobami ważnymi dla wykonania wspólnych planów, nieprzychylność otoczenia, brak dobrej atmosfery do pracy.

Trygon Merkurego do Wenus

Zmiany na lepsze w sprawach partnerskich, postępy w nauce i karierze zawodowej, sukcesy w pracy umysłowej, umiejętne wykorzystanie sprzyjającej sytuacji.

Opozycja Merkurego do Wenus

Pojawienie się nowych informacji, niekorzystnych dla kontynuowania współpracy handlowej, lub stawiających pod znakiem zapytania, dobrze zapowiadającą się znajomość.

Koniunkcja Merkurego do Marsa

Otwarta wymiana poglądów, konfrontacja przynosząca kategoryczne, lecz nie do końca pożądane rozstrzygnięcia, podjęcie decyzji o długoterminowych skutkach.

Sekstyl Merkurego do Marsa

Trafne decyzje, rozstrzygające ostatnio zaistniałe problemy, postępy w nauce i pracy umysłowej, uzupełnienie brakującej wiedzy.

Kwadratura Merkurego do Marsa

Plany, które spaliły na panewce, nieudane spotkanie, niespełnione nadzieje, partnerskie nieporozumienia i niesnaski.

Trygon Merkurego do Marsa

Korzyści płynące z dobrze obmyślanej strategii i efektywnego wykorzystania własnego potencjału intelektualnego, dobra inwestycja na przyszłość, podjęcie właściwych decyzji.

Opozycja Merkurego do Marsa

Rozmowa wpływająca na punkt widzenia, niespodziewane komplikacje w pracy zawodowej, niepowodzenia w przyswajaniu wiedzy, konieczność zmiany niektórych z ostatnio podjętych decyzji.

Koniunkcja Merkurego do Jowisza

Uznanie osiągnięć intelektualnych, stworzenie interesujących koncepcji, znakomity pomysł.

Sekstyl Merkurego do Jowisza

Uzupełnienie brakującej wiedzy, właściwy kierunek realizowanych przedsięwzięć.

Kwadratura Merkurego do Jowisza

Działanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom, próba przechytrzenia przeciwników.

Trygon Merkurego do Jowisza

Umiejętne wykorzystanie własnych spostrzeżeń, uzupełnienie wiedzy, uznanie intelektualnych dokonań.

Opozycja Merkurego do Jowisza

Próba pójścia na skróty, zastosowanie rozwiązania nieadekwatnego do sytuacji.

Koniunkcja Merkurego do Saturna

Próba spojrzenia w dalszą przyszłość, początek realizacji długoterminowych zadań.

Sekstyl Merkurego do Saturna

Stopniowy rozwój podjętych uprzednio działań, doskonalenie realizowanej koncepcji.

Kwadratura Merkurego do Saturna

Problemy z logicznym uporządkowaniem prowadzonych spraw, brak inicjatywy i dobrych pomysłów.

Trygon Merkurego do Saturna

Znalezienie właściwego rozwiązania problemu intelektualnego, korzyści z posiadanej wiedzy.

Opozycja Merkurego do Saturna

Zahamowanie biegu wydarzeń, trudności z kontynuacją najistotniejszych spraw.

Koniunkcja Merkurego do Urana

Niecodzienna sytuacja, oryginalna koncepcja działania, błyskotliwe rozwiązanie problemu.

Sekstyl Merkurego do Urana

Niespodziewane wiadomości, przyspieszenie tempa działania, dynamiczny rozwój sytuacji.

Kwadratura Merkurego do Urana

Źle zastosowana, lub nieprawidłowa logika działania, bezowocne zabiegi i starania.

Trygon Merkurego do Urana

Efektowny sukces, rozwiązanie zagadki, znaczne postępy w uzupełnianiu wiedzy.

Opozycja Merkurego do Urana

Intelektualna konfrontacja, nieoczekiwane trudności w pracy umysłowej, lub nauce.

Koniunkcja Merkurego do Neptuna

Intelektualne olśnienie, czas inspiracji i natchnienia, efektywne wykorzystanie intuicji.

Sekstyl Merkurego do Neptuna

Wybieganie myślami w przyszłość, próby intuicyjnego rozwiązania bieżących spraw.

Kwadratura Merkurego do Neptuna

Zamęt intelektualny, umysłowe błądzenie, próby nadania sensu podjętym działaniom.

Trygon Merkurego do Neptuna

Współdziałanie intelektu i duchowej inspiracji, odnalezienie właściwego sposobu działania.

Opozycja Merkurego do Neptuna

Niezdecydowanie, brak logicznego planu działania, trudności z wyciągnięciem jednoznacznych wniosków.

Koniunkcja Merkurego do Plutona

Nowy plan działania, przewartościowanie dążeń, odkrycie nieznanych wcześniej faktów.

Sekstyl Merkurego do Plutona

Nieuleganie naciskom i sugestiom, postępowanie według własnej strategii działania.

Kwadratura Merkurego do Plutona

Konfrontacja z otwartym sprzeciwem, potrzeba znalezienia innej drogi załatwienia spraw.

Trygon Merkurego do Plutona

Konsekwentna realizacja postanowień, wykorzystanie sprzyjających okoliczności.

Opozycja Merkurego do Plutona

Zatrzymanie się w połowie drogi, obmyślanie nowej strategii postępowania.

Koniunkcja Merkurego do Medium Coeli

Dobre wieści, ważna rozmowa o problemach zawodowych, pomoc w uzyskaniu awansu, poprawa sytuacji finansowej, sukcesy w nauce i samodoskonaleniu.

Sekstyl Merkurego do Medium Coeli

Udane rozwiązanie problemów w pracy zawodowej, postępy w samokształceniu, przychylność znajomych, sympatia współpracowników.

Kwadratura Merkurego do Medium Coeli

Niepowodzenia w nauce, nieprzyjemne skutki złych decyzji, komplikacje w sprawach finansowych.

Trygon Merkurego do Medium Coeli

Sukcesy w nauce, lub kursach dokształcających, uzyskanie wsparcia intelektualnego.

Opozycja Merkurego do Medium Coeli

Unikanie podejmowania ważnych decyzji zawodowych, niezadowolenie z uzyskanych wyników w nauce, próba pogodzenia nauki, lub pracy zawodowej z obowiązkami zawodowymi.

http://astromix.pl/content/view/78/99/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Wenus

Koniunkcja Wenus do Ascendentu

Spotkanie z atrakcyjną osobą, pozytywne wydarzenia w życiu partnerskim, wsparcie i uznanie ze strony otoczenia.

Sekstyl Wenus do Ascendentu

Próba rozwiązania konfliktów partnerskich, otrzymanie wartościowych wskazówek na przyszłość, spotkanie towarzyskie.

Kwadratura Wenus do Ascendentu

Nieprzychylne reakcje otoczenia, źle ulokowane nadzieje, niefortunne zachowanie, niepowodzenia osobiste.

Trygon Wenus do Ascendentu

Powodzenie w sprawach osobistych, poprawa samopoczucia, miłe spotkanie, ciekawa nowa znajomość.

Opozycja Wenus do Ascendentu

Pozostawienie na boku spraw osobistych, wobec zgłaszanych oczekiwań otoczenia i potrzeby zaangażowania się w problemy grupowe.

Koniunkcja Wenus do Słońca

Miłe spotkanie, interesująca rozmowa, optymizm i wiara w zmiany na lepsze, przychylność znajomych i przyjaciół, udana transakcja handlowa.

Sekstyl Wenus do Słońca

Otrzymanie oczekiwanego wsparcia, bezinteresowna pomoc ze strony przyjaciół i znajomych, pomyślny obrót spraw osobistych.

Kwadratura Wenus do Słońca

Towarzyskie nieporozumienia, złośliwość ze strony fałszywych przyjaciół, niepowodzenia w interesach.

Trygon Wenus do Słońca

Ważne wydarzenia w życiu towarzyskim, uporządkowanie spraw osobistych, zgodny z oczekiwaniami rozwój sytuacji partnerskiej i rodzinnej.

Opozycja Wenus do Słońca

Konieczność podjęcia jednoznacznych decyzji w sprawach partnerskich i osobistych, ważne rozstrzygnięcia w pracy zawodowej, drażliwość i skłonność do konfrontacji.

Koniunkcja Wenus do Księżyca

Spotkanie z dobrymi przyjaciółmi, ważna uczuciowo rozmowa, otrzymanie informacji istotnych dla spraw partnerskich, mogących pomóc w rozwiązaniu drażliwych problemów.

Sekstyl Wenus do Księżyca

Szczera rozmowa o wzajemnych uczuciach, miłe spotkanie ze znajomymi, dobre perspektywy w sprawach partnerskich i zawodowych.

Kwadratura Wenus do Księżyca

Skłonność do irytacji, zły nastrój, spowodowany nieprzyjemnym zachowaniem bliskiej osoby, nieporozumienia partnerskie, uczuciowy zamęt.

Trygon Wenus do Księżyca

Wydarzenia pozytywnie wpływające na stan uczuć i dające wiarę w poprawę sytuacji osobistej, wsparcie psychiczne ze strony zaufanych osób i przyjaciół.

Opozycja Wenus do Księżyca

Niepewność i zagubienie w życiu uczuciowym, brak wiary w poprawę stosunków partnerskich, przygnębienie z powodu powtarzających się nieporozumień i kłótni.

Koniunkcja Wenus do Merkurego

Spotkanie w ważnej sprawie handlowej, lub zawodowej, narada ze współpracownikami, uzyskanie długo poszukiwanej informacji, interesująca wymiana myśli i poglądów, sukcesy intelektualne i towarzyskie.

Sekstyl Wenus do Merkurego

Wspólne pomysły i przedsięwzięcia, sukcesy w sprawach partnerskich i zawodowych, nawiązanie nowych kontaktów osobistych, lub zawodowych.

Kwadratura Wenus do Merkurego

Nieporozumienia wywołane złym rozeznaniem w sytuacji towarzyskiej, lub zawodowej, nieudana transakcja, nieprawdziwe informacje, intelektualny zamęt.

Trygon Wenus do Merkurego

Spotkanie pomyślne dla poprawnego ułożenie spraw towarzysko - osobistych, otrzymanie ważnej wiadomości, sukcesy zawodowe, aprobata otoczenia dla obranej ścieżki rozwoju.

Opozycja Wenus do Merkurego

Konflikty partnerskie na podłożu intelektualnym i decyzyjnym, spory handlowe, wycofanie się z nieudanego przedsięwzięcia, niepomyślne wieści.

Koniunkcja Wenus do Wenus

Spotkanie z dobrymi znajomymi, wspólne przedsięwzięcie, interesująca rozmowa i pozytywne wnioski na temat współpracy, lub problemów partnerskich, uporządkowanie spraw osobistych, dobre posunięcie w sprawach towarzyskich i handlowych.

Sekstyl Wenus do Wenus

Udane przedsięwzięcie zrealizowane przy wsparciu znajomych, bądź współpracowników, pozytywne wydarzenia w życiu partnerskim i osobistym, nawiązanie interesujących kontaktów towarzyskich.

Kwadratura Wenus do Wenus

Spory małżeńskie, lub partnerskie, komplikacje w sprawach zawodowych, nieudane spotkanie, nieprzyjemna rozmowa, przykra niespodzianka towarzyska.

Trygon Wenus do Wenus

Pozytywne efekty współpracy, miłe wydarzenia w życiu osobistym, uznanie i poparcie środowiska zawodowego i towarzyskiego, ułożenie spraw partnerskich zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

Opozycja Wenus do Wenus

Trudne decyzje w sprawach partnerskich, niepowodzenia towarzyskie, zniechęcenie spowodowane brakiem spełnienia życiowego, brak pomysłów na wyjście z patowej sytuacji.

Koniunkcja Wenus do Marsa

Wsparcie i uznanie ze strony osób, na których dobrej opinii bardzo nam zależy, ekscytujące doznania i uczuciowe uniesienia, zabawa w doborowym towarzystwie, intymne spotkanie we dwoje.

Sekstyl Wenus do Marsa

Początek obiecującej znajomości, pożądany rozwój sytuacji partnerskiej, nawiązanie korzystnej współpracy handlowej, przypływ optymizmu.

Kwadratura Wenus do Marsa

Przeszkody na drodze realizacji ambitnych pomysłów, ingerencja osób postronnych w sprawy osobiste, problemy partnerskie, komplikacje w życiu osobistym.

Trygon Wenus do Marsa

Zachęta ze strony przyjaciół do kontynuowania obiecującego przedsięwzięcia, pierwsze kroki w nawiązywaniu interesującej znajomości, otrzymanie ciekawej propozycji towarzyskiej, zawodowej, lub handlowej.

Opozycja Wenus do Marsa

Problemy związane z wpływem osób z najbliższego otoczenia na prowadzoną działalność, trudności w sfinalizowaniu ważnego przedsięwzięcia, potrzeba rozgraniczenia spraw partnerskich od spraw zawodowych.

Koniunkcja Wenus do Jowisza

Spotkanie z interesującą osobą, otrzymanie bezinteresownej pomocy.

Sekstyl Wenus do Jowisza

Miło spędzone chwile, wzbudzenie zainteresowania swoją osobą.

Kwadratura Wenus do Jowisza

Nieporozumienia towarzyskie, problemy ze współpracownikami.

Trygon Wenus do Jowisza

Dobra zabawa w przyjacielskim gronie, otrzymanie interesujących informacji

Opozycja Wenus do Jowisza

Znużenie męczącym towarzystwem, mało satysfakcjonujące spotkanie.

Koniunkcja Wenus do Saturna

Ważne decyzje partnerskie, spotkanie w istotnej sprawie.

Sekstyl Wenus do Saturna

Stabilizacja relacji towarzyskich, udana współpraca, ważna rozmowa.

Kwadratura Wenus do Saturna

Nieporozumienia partnerskie, porażka w układzie towarzyskim.

Trygon Wenus do Saturna

Zawarcie nowej umowy, porozumienie w ważnej sprawie.

Opozycja Wenus do Saturna

Napotkanie twardego sprzeciwu, bezowocna rozmowa, źle zrozumiane intencje.

Koniunkcja Wenus do Urana

Niecodzienne spotkanie, niespodziewany gość, oryginalny sposób załatwienia sprawy.

Sekstyl Wenus do Urana

Przyspieszenie tempa porządkowania spraw osobistych, ciekawe wydarzenia towarzyskie.

Kwadratura Wenus do Urana

Przewartościowanie układów towarzyskich, niespodziewane rozczarowanie.

Trygon Wenus do Urana

Zrobienie dobrego wrażenia, otrzymanie ciekawej propozycji.

Opozycja Wenus do Urana

Towarzyski zawód, brak poparcia w najbliższym otoczeniu.

Koniunkcja Wenus do Neptuna

Intymne spotkanie, ciekawie spędzony czas, przypływ natchnienia i artystycznej inspiracji.

Sekstyl Wenus do Neptuna

Okazja do relaksu w miłym towarzystwie, dobre samopoczucie.

Kwadratura Wenus do Neptuna

Rozterki duchowe, brak jednoznacznych decyzji w sprawach partnerskich, postawa wyczekiwania.

Trygon Wenus do Neptuna

Otrzymanie wsparcia duchowego, kontynuacja ciekawej znajomości.

Opozycja Wenus do Neptuna

Niezdecydowanie i niechęć do dokonywania zmian, uczuciowy zamęt.

Koniunkcja Wenus do Plutona

Pojawienie się nowych okoliczności w dawnej sprawie, dotarcie do osób posiadających ważne informacje.

Sekstyl Wenus do Plutona

Potrzeba dostosowania się do wymogów sytuacji i oczekiwań środowiska, spotkanie z wpływową osobą.

Kwadratura Wenus do Plutona

Konfrontacja z silniejszym przeciwnikiem, konieczność wycofania się i przemyślenia dalszych kroków.

Trygon Wenus do Plutona

Szczęśliwe wydostanie się z opresji, porozumienie z dawnym przeciwnikiem, sprytne rozegranie sprawy.

Opozycja Wenus do Plutona

Rozpoznanie istoty problemu, szacowanie własnych sił, rozważanie nad strategią działania.

Koniunkcja Wenus do Medium Coeli

Uznanie dla zawodowych dokonań, spełnienie niektórych marzeń, zadowolenie z wyników pracy, sympatia otoczenia.

Sekstyl Wenus do Medium Coeli

Przychylność i dobre układy w pracy zawodowej, zajęcia łączące przyjemne z pożytecznym, miłe spotkanie towarzyskie.

Kwadratura Wenus do Medium Coeli

Konflikty towarzyskie źle wpływające na obowiązki zawodowe, lub wyniki w nauce, złe skutki mieszania spraw osobistych z życiem zawodowym.

Trygon Wenus do Medium Coeli

Sukces osiągnięty w wyniku dobrej pracy zespołowej, pozytywne rozstrzygnięcia w sferze zawodowej, powodzenie w sprawach osobistych.

Opozycja Wenus do Medium Coeli

Nieporozumienia ze współpracownikami, odwrócenie się od problemów zawodowych, zadbanie o sprawy rodzinne i życie osobiste.

http://astromix.pl/content/view/79/99/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Marsa

Koniunkcja Marsa do Ascendentu

Wydarzenie zmuszające do podjęcia szybkich decyzji, próba ingerencji osób trzecich w sprawy osobiste, zagrożenie pochodzące z zewnątrz, niebezpieczeństwo stłuczeń, złamań, skaleczeń.

Sekstyl Marsa do Ascendentu

Obmyślenie dobrego planu działania, uzyskanie brakujących informacji, sprzyjające okoliczności w sferze życia prywatnego i zawodowego.

Kwadratura Marsa do Ascendentu

Osobiste straty, szkody wyrządzone przez agresywnych oponentów, natrafienie na zdecydowany opór, niebezpieczeństwo urazów fizycznych.

Trygon Marsa do Ascendentu

Przyspieszenie biegu wydarzeń, powodzenie w interesach i sprawach osobistych, wykorzystanie dobrej okazji do poprawy swojego wizerunku.

Opozycja Marsa do Ascendentu

Oddanie inicjatywy, zdanie się na współpracowników, lub znajomych, niesprawiedliwe potraktowanie przez przełożonych, obraza, ujma na honorze, problemy partnerskie.

Koniunkcja Marsa do Słońca

Szkoda, uraz, agresja, konfrontacja, kłótnia, napięta atmosfera, nerwowa reakcja, nieprzyjemna sytuacja, rozczarowanie.

Sekstyl Marsa do Słońca

Optymizm, wsparcie, chęć działania, ambitne plany, nowe spojrzenie, przypływ energii.

Kwadratura Marsa do Słońca

Prowokacja, konflikt, irytacja, zdenerwowanie, zły nastrój, kiepskie samopoczucie, osłabienie woli.

Trygon Marsa do Słońca

Rozwój, powodzenie, dobre samopoczucie, nowe pomysły, wzrost samooceny, przychylność otoczenia.

Opozycja Marsa do Słońca

Konfrontacja, ostrzeżenie, wyzwanie, niepewność, brak wiary, świadomość błędów, niepowodzenie.

Koniunkcja Marsa do Księżyca

Fascynacja, silne wrażenie, niespodziewany rozwój sytuacji, burza uczuć, zmiana zdania, nowe postanowienia.

Sekstyl Marsa do Księżyca

Właściwe przypuszczenia, dobre rozeznanie sytuacji, pozytywny obrót sprawy, słuszne wnioski, uzasadnione podejrzenia.

Kwadratura Marsa do Księżyca

Zdenerwowanie, zaskoczenie, niekorzystne wrażenie, złe przeczucia, zniechęcenie, niespodziewane kłopoty.

Trygon Marsa do Księżyca

Udane spotkanie, pozytywne wrażenia, powodzenie, rozwiązanie problemów, wyjaśnienie sytuacji, optymizm.

Opozycja Marsa do Księżyca

Irytacja, utrata motywacji, napotkanie przeszkód, nieprzyjemna rozmowa, poczucie lęku, stracone nadzieje.

Koniunkcja Marsa do Merkurego

Burzliwa rozmowa, pochopne wnioski, zły nastrój, niespodziewane rozstrzygnięcia, konfrontacja poglądów, sprzeczka.

Sekstyl Marsa do Merkurego

Intelektualne wsparcie, dobry pomysł, właściwe rozpoznanie sytuacji, ciekawa rozmowa, ułatwienie zadania, ważne informacje.

Kwadratura Marsa do Merkurego

Problemy decyzyjne, nieporozumienia, kłótnie i spory, niepomyślne wiadomości, zawiłe problemy.

Trygon Marsa do Merkurego

Wnikliwa ocena sytuacji, pozytywne wnioski, rozstrzygnięcie sporu, znalezienie odpowiedzi, interesujące spotkanie.

Opozycja Marsa do Merkurego

Trudna do wyjaśnienia sytuacja, niepowodzenie intelektualne, pomyłki, nieporozumienia, potrzeba intensywniejszej nauki.

Koniunkcja Marsa do Wenus

Intensywne kontakty towarzyskie, gorące spory, wybuch skrywanych emocji, szczera rozmowa odświeżenie znajomości.

Sekstyl Marsa do Wenus

Rozwój ciekawej znajomości, sukces towarzyski, nawiązanie interesujących kontaktów, udana transakcja, miłe spotkanie.

Kwadratura Marsa do Wenus

Różnica zdań, ostra wymiana poglądów, nieporozumienie partnerskie, nadużyte zaufanie, nieudane spotkanie.

Trygon Marsa do Wenus

Pomyślna realizacja planów, nowy układ partnerski, porozumienie, optymizm, wiara we własne siły.

Opozycja Marsa do Wenus

Decyzje pod wpływem emocji, potrzeba naprawy stosunków partnerskich, postawienie trudnych do spełnienia warunków, konflikty towarzyskie.

Koniunkcja Marsa do Marsa

Zebranie sił, podsumowanie efektów pracy, wytyczenie planów, przypływ energii, świadomość ogromu pracy i potrzeby większego wysiłku.

Sekstyl Marsa do Marsa

Okazja do naprawy sytuacji, otrzymanie wsparcia, dobrze wykorzystana sposobność, nawiązanie ciekawej współpracy.

Kwadratura Marsa do Marsa

Nagłe przeszkody i komplikacje, brak dobrego przygotowania, obca ingerencja w sprawy osobiste, konflikty, nieprzyjemne sytuacje.

Trygon Marsa do Marsa

Sprzyjające okoliczności, nowe perspektywy, powrót optymizmu i wiary we własne siły, nieoczekiwane wsparcie, efekty dobrej strategii.

Opozycja Marsa do Marsa

Potrzeba modyfikacji strategii i odbudowania wiary we własne możliwości, świadomość popełnionych błędów, szukanie drogi naprawy.

Koniunkcja Marsa do Jowisza

Wyjaśnienie ważnej sprawy, przeforsowanie własnej propozycji.

Sekstyl Marsa do Jowisza

Kontrola nad rozwojem wydarzeń, uzyskanie istotnych informacji.

Kwadratura Marsa do Jowisza

Zderzenie się z oporem otoczenie, konieczność dostosowania się do ogólnie przyjętych zasad.

Trygon Marsa do Jowisza

Dynamiczny rozwój sytuacji, optymalne wykorzystanie posiadanej wiedzy.

Opozycja Marsa do Jowisza

Rozminięcie się rezultatów pracy z wcześniejszymi oczekiwaniami, pokusa postawienia wszystkiego na jedną kartę.

Koniunkcja Marsa do Saturna

Próba zmiany ustalonego porządku i podważenia sztywnych zasad.

Sekstyl Marsa do Saturna

Konsekwentne podążanie własną ścieżką, uzupełnienie brakujących elementów myślowej układanki.

Kwadratura Marsa do Saturna

Natrafienie na zbyt silny opór, konieczność przegrupowania sił.

Trygon Marsa do Saturna

Istotny postęp w najważniejszych sprawach, udana realizacja wcześniejszych założeń.

Opozycja Marsa do Saturna

Unikniecie prowokacji, świadomość własnych braków i słabych stron.

Koniunkcja Marsa do Urana

Nowe informację, przyczyniające się do diametralnej zmiany sytuacji, zaskoczenie rozwojem wydarzeń.

Sekstyl Marsa do Urana

Szybki rozwój wydarzeń, dostosowanie się do wymogów nowej sytuacji.

Kwadratura Marsa do Urana

Niespodziewane komplikacje, konflikt, który trudno było wcześniej przewidzieć.

Trygon Marsa do Urana

Otrzymanie niespodziewanego wsparcie, przyspieszenie biegu wydarzeń.

Opozycja Marsa do Urana

Spięcia i nieporozumienia, zaskoczenie niepomyślnym rozwojem sytuacji.

Koniunkcja Marsa do Neptuna

Dostrzeżenie ukrytego sensu wydarzeń, wsparcie natchnienia i intuicji.

Sekstyl Marsa do Neptuna

Intuicyjny wybór właściwego rozwiązania, duchowe wsparcie.

Kwadratura Marsa do Neptuna

Rozminięcie się z prawdą, utknięcie, z powodu niedokładnych i niesprawdzonych informacji.

Trygon Marsa do Neptuna

Kierowanie się silnym przeczuciem, psychiczna regeneracja.

Opozycja Marsa do Neptuna

Podążanie fałszywym tropem, zabrnięcie w ślepy zaułek.

Koniunkcja Marsa do Plutona

Przegląd bagażu doświadczeń, głębokie przemyślenia, snucie dalekosiężnych wizji.

Sekstyl Marsa do Plutona

Pokonanie kolejnych przeszkód, wydarzenia układające się według dobrego scenariusza.

Kwadratura Marsa do Plutona

Rezygnacja z otwartej walki, wycofanie się z pochopnej decyzji.

Trygon Marsa do Plutona

Eliminacja napotkanych przeszkód, zdominowanie oponentów.

Opozycja Marsa do Plutona

Ustąpienie pola silniejszemu przeciwnikowi, zmiana strategii działania.

Koniunkcja Marsa do Medium Coeli

Szybkie zrealizowanie planów, decydujące o najbliższej przyszłości wydarzenia w pracy zawodowej i życiu osobistym, zrządzenie losu i działanie siły wyższej, niezgodne z naszymi oczekiwaniami.

Sekstyl Marsa do Medium Coeli

Dobre rozwiązanie problemów, ułatwienia w nauce i pracy zawodowej, sprzyjające okoliczności dla rozwoju osobistego.

Kwadratura Marsa do Medium Coeli

Konfrontacja ze współpracownikami, lub przełożonymi, złe rozegranie sprawy, niesprzyjające do działania okoliczności, komplikacje w planach, nieudane spotkanie towarzyskie.

Trygon Marsa do Medium Coeli

Pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach zawodowych, przyspieszona realizacja zamierzeń, zdobycie lepszej pozycji do rozmów, uznanie i aprobata wśród znajomych i współpracowników.

Opozycja Marsa do Medium Coeli

Niepomyślne wydarzenia, nieoczekiwany rozwój sytuacji, nieporozumienia rodzinne, nerwowy nastrój, komplikacje partnerskie i towarzyskie.

http://astromix.pl/content/view/81/99/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Jowisza

Koniunkcja Jowisza do Ascendentu

Mocny zastrzyk pozytywnej energii, okres wyjątkowo korzystny we wszystkich dziedzinach życia, sukcesy zawodowe, satysfakcja z osobistych dokonań, popularność i uznanie.

Sekstyl Jowisza do Ascendentu

Uzyskanie psychicznego wsparcia, odbudowanie wiary we własne siły, nowe spojrzenie na problemy osobiste.

Kwadratura Jowisza do Ascendentu

Sytuacja, która nas przerosła, niekontrolowany rozwój wydarzeń, kłopotliwe skutki pochopnych sądów i nieprzemyślanych decyzji.

Trygon Jowisza do Ascendentu

Sprawy układające się po naszej myśli, wsparcie i uznanie otoczenia dla naszych, autorskich projektów, dobre pokierowanie sprawami zawodowymi i partnerskimi.

Opozycja Jowisza do Ascendentu

Odsunięcie spraw prywatnych na rzecz rozwoju partnerskiego i pracy zespołowej, korzyści z odrzucenia egoistycznego spojrzenia na świat, nawiązanie nowych znajomości, profity ze spółek i współpracy zawodowej.

Koniunkcja Jowisza do Słońca

Przypływ optymizmu, docenione starania i zabiegi, uznanie i nagrody w pracy zawodowej, dobre wyniki w nauce, wzrost samooceny, spełnienie marzeń, wygrana losowa, duma z własnych dokonań, radość życia, sukcesy w życiu osobistym.

Sekstyl Jowisza do Słońca

Korzystny rozwój wydarzeń, postępy w nauce, uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej pracy, przychylność otoczenia, sukcesy w sferze zawodowej i osobistej.

Kwadratura Jowisza do Słońca

Jeden krok za daleko, konieczność wycofania się ze zbyt ekspansywnej strategii, popełnienie błędu, urażenie bądź niesprawiedliwe potraktowanie partnera, lub współpracownika.

Trygon Jowisza do Słońca

Warunki sprzyjające osobistemu i zawodowemu rozwojowi, optymalny czas do opracowania długoterminowej strategii rozwoju, korzyści płynące z umiejętnego wykorzystania sprzyjającej sytuacji i otrzymanego poparcia.

Opozycja Jowisza do Słońca

Trudności w podjęciu właściwej decyzji, co do optymalnego kierunku rozwoju, brak odpowiedniej koncepcji, frustracja spowodowana niezrealizowaniem zbyt ambitnych planów, lub niemożnością wykorzystania własnego potencjału, pochopne odrzucenie zaoferowanej przyjaźni, lub współpracy.

Koniunkcja Jowisza do Księżyca

Wygrana w konkursach wiedzy, lub grach losowych, otrzymanie dobrej posady, podpisanie intratnego kontraktu handlowego, sukcesy w szkole, lub pracy zawodowej, poznanie interesujących i bogatych uczuciowo osób.

Sekstyl Jowisza do Księżyca

Poparcie płynące z najbliższego otoczenia, odnalezienie ścieżki właściwego rozwoju, duchowe wzbogacenie, poprawa sytuacji materialnej, przychylność wpływowych osób.

Kwadratura Jowisza do Księżyca

Psychiczne zagubienie, nieostrożne zachowanie skutkujące pogorszeniem stanu kontaktów towarzyskich, niefortunne wykorzystanie posiadanej wiedzy, nieumyślne zdradzenie poufnych informacji.

Trygon Jowisza do Księżyca

Wydarzenia pozytywnie wpływające na psychikę, mocno uczuciowy związek, powodzenie materialne, rozwój duchowy i intelektualny, kontynuowanie osobistej ścieżki rozwoju, łatwe przyswajanie nowych idei i ich przekazywanie innym.

Opozycja Jowisza do Księżyca

Świadomość podążania w złym kierunku, niewłaściwe wykorzystanie własnych zdolności, marnotrawienie wysiłku i wiedzy, niezrozumienie w najbliższym otoczeniu, niespełnione marzenia.

Koniunkcja Jowisza do Merkurego

Intensywny rozwój intelektualny, rozwiązanie istotnych dla dalszego działania problemów, sukcesy w konkursach wiedzy, udane transakcje handlowe, awans zawodowy.

Sekstyl Jowisza do Merkurego

Wsparcie rozwoju zawodowego, sprzyjające okoliczności do kształcenia się, nabywania nowych umiejętności, nawiązywania kontaktów towarzyskich.

Kwadratura Jowisza do Merkurego

Pomyłka w ocenie sytuacji, powierzenie zadań nieodpowiednim ludziom, oparcie planów na błędnych założeniach, nieporozumienia ze współpracownikami, konflikty w najbliższej rodzinie.

Trygon Jowisza do Merkurego

Optymalny czas na rozwój intelektualny, podjęcie się dodatkowego wysiłku umysłowego w postaci kursów dokształcających, lub zlecenia w pracy zawodowej, rozwój kontaktów handlowych i towarzyskich.

Opozycja Jowisza do Merkurego

Zbyt powierzchowne podejście do problemów, pochopne i niesprawiedliwe wobec innych osób wnioski, zły kierunek działania, konieczność wypracowania nowej strategii i odbudowania straconego zaufania.

Koniunkcja Jowisza do Wenus

Nawiązanie nowej znajomości z osobą o wysokich walorach intelektualnych, zajmującą eksponowane stanowisko, lub dobrze sytuowaną materialnie, rozkwit życia towarzyskiego, twórcza ekspresja, korzyści majątkowe.

Sekstyl Jowisza do Wenus

Pomyślny rozwój wypadków w życiu partnerskim, nawiązanie korzystnych kontaktów handlowych, znalezienie ciekawej pracy, zdobycie uznania wśród znajomych, lub współpracowników.

Kwadratura Jowisza do Wenus

Dokuczliwe przeszkody w poprawnym ułożeniu spraw partnerskich, lub małżeńskich, niepotrzebne spory i niesnaski, niezdrowa rywalizacja, szkodząca interesom obu stron, nadmiar niepotrzebnych emocji i nieuzasadnionych zarzutów.

Trygon Jowisza do Wenus

Czas sprzyjający odbudowaniu wzajemnego zaufania, wyjaśnieniu problemów i stabilizacji życia partnerskiego, dobra atmosfera do efektywnej pracy zawodowej, powodzenie w sprawach finansowych.

Opozycja Jowisza do Wenus

Niekorzystny rozwój sytuacji w sferze partnerstwa, lub współpracy handlowej, ochłodzenie życia towarzyskiego, zakłócenia w karierze zawodowej, spowodowane zbyt wysokimi wymaganiami wobec współpracowników, oraz niezbyt fortunnym zachowaniem w stosunku do przełożonych.

Koniunkcja Jowisza do Marsa

Nagrody i wyróżnienia w pracy zawodowej, sukcesy w życiu osobistym, wzorowo zaplanowane i zrealizowane przedsięwzięcia, optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju, opracowanie dobrej strategii na najbliższą przyszłość, uzyskanie istotnych informacji, niezbędnych do dalszego działania.

Sekstyl Jowisza do Marsa

Rozwój wydarzeń zmierzający w pożądanym kierunku, sposobność do poszerzenia zakresu działalności, pozyskania wartościowych partnerów, lub współpracowników, wola działania, utrzymujący się nastrój optymizmu.

Kwadratura Jowisza do Marsa

Zbyt wcześnie podjęte działania, komplikujące w efekcie sprawy zawodowe, niecierpliwość powodująca irytację i niechętne nastawienie otoczenia, zawirowania w sprawach osobistych, z powodu nierozsądnego i zbyt porywczego zachowania.

Trygon Jowisza do Marsa

Uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na prowadzenie działalności zawodowej, wsparcie ze strony majętnych i wpływowych osób, lub organizacji, pozytywne wydarzenia w życiu osobistym, spełnienie niektórych marzeń i osobistych ambicji.

Opozycja Jowisza do Marsa

Nieprzychylne nastawienie ze strony organizacji społecznych, lub wyznaniowych, kłopoty z administracją państwową, konieczność przewartościowania własnych poglądów i dążeń, dostosowania się do realnych warunków panujących w określonej społeczności, otoczeniu zawodowym, lub życiu osobistym.

Koniunkcja Jowisza do Jowisza

Zdobycie uznania i popularności, otrzymanie nagrody, awans zawodowy, wzbogacenie się.

Sekstyl Jowisza do Jowisza

Rozwój osobisty, poszerzanie własnej wiedzy, podjęcie właściwych decyzji.

Kwadratura Jowisza do Jowisza

Problemy z dokonaniem właściwego wyboru, decyzje podejmowane na siłę, bez całkowitego przekonania o ich słuszności.

Trygon Jowisza do Jowisza

Okoliczności sprzyjające postępom, w życiu zawodowym i osobistym, dobre przyswajanie nowej wiedzy.

Opozycja Jowisza do Jowisza

Konflikt interesów, konfrontacja z istniejącym porządkiem, próba stworzenia nowych zasad działania.

Koniunkcja Jowisza do Saturna

Sfinalizowanie ważnej umowy, podjecie istotnych dla przyszłości decyzji, ustabilizowanie sytuacji bytowej.

Sekstyl Jowisza do Saturna

Konsekwentna realizacja założonych planów, stopniowe pokonywanie przeciwności losu, pozyskiwanie przychylności otoczenia.

Kwadratura Jowisza do Saturna

Konfrontacja z osobami o odmiennym światopoglądzie, napotkanie na silny opór środowiska zawodowego, lub społecznie zorganizowanego.

Trygon Jowisza do Saturna

Mozolne stawianie fundamentów pod przyszłe realizacje zawodowe i osobiste, rozwój postępujący we właściwym kierunku.

Opozycja Jowisza do Saturna

Wydarzenia zmuszające do jednoznacznego określenia swojego stanowiska i obrony własnych przekonań.

Koniunkcja Jowisza do Urana

Skłonność do podejmowania nagłych i nieprzemyślanych decyzji, tendencja do wprowadzania rewolucyjnych zmian, nowe spojrzenie na stare problemy.

Sekstyl Jowisza do Urana

Wytyczanie nowych kierunków rozwoju, odkrywanie na nowo własnych możliwości, zdobywanie ciekawych doświadczeń.

Kwadratura Jowisza do Urana

Trudności z przeforsowaniem własnych pomysłów, wdrożeniem autorskich rozwiązań, przekonaniem innych do swoich racji.

Trygon Jowisza do Urana

Czas sprzyjający wprowadzeniem w życie, przygotowanych wcześniej, koncepcji rozwoju osobistego i zawodowego.

Opozycja Jowisza do Urana

Konieczność opowiedzenia się po jednej ze stron, zweryfikowania własnych zasad i poglądów, rozstrzygnięcia o kierunku dalszego rozwoju.

Koniunkcja Jowisza do Neptuna

Mariaż wiedzy z inspiracją, niezwykłe przeżycia duchowe, odkrycie nieznanych sfer życia, niecodzienne doznania.

Sekstyl Jowisza do Neptuna

Czas sprzyjający pracy twórczej, spotkania w ciekawym gronie, pozbycie się duchowych rozterek.

Kwadratura Jowisza do Neptuna

Problem z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i zdolności, trudne do określenia i właściwego zdefiniowania przeszkody, pytania bez odpowiedzi.

Trygon Jowisza do Neptuna

Uczucie podążania we właściwym kierunku, dobre wykorzystanie intuicji, pozytywne doznania psychiczne.

Opozycja Jowisza do Neptuna

Zamęt psychiczny, utrata właściwego kierunku działania, brak dobrych rozwiązań i logicznych pomysłów na przyszłość.

Koniunkcja Jowisza do Plutona

Przewartościowanie poglądów, korzyści materialne, uzyskane dzięki umiejętnemu wykorzystaniu własnej wiedzy i sprzyjających okoliczności.

Sekstyl Jowisza do Plutona

Zbieranie istotnych informacji, opracowanie planu działania, modyfikacja osobistego światopoglądu i stosunku do otoczenia.

Kwadratura Jowisza do Plutona

Posiadanie wartościowych informacji, z których nie można zrobić właściwego użytku, zatargi z administracją, lub służbami publicznymi.

Trygon Jowisza do Plutona

Bezwzględne wykorzystanie posiadanych informacji, wzmocnienie pozycji zawodowej, uzyskanie silnego wsparcia.

Opozycja Jowisza do Plutona

Zderzenie się z ostrą krytyką, zakłócenie w realizacji obranej strategii, świadomość posiadania zbyt małej wiedzy i niedostatecznych umiejętności, wymaganych do dalszego działania.

Koniunkcja Jowisza do Medium Coeli

Długo oczekiwany czas uznania dokonań zawodowych, naukowych, lub szkolnych, docenienie przez przełożonych współpracowników, możliwość awansu, nagrody finansowej, ekspansji i profitów w ramach własnej działalności gospodarczej.

Sekstyl Jowisza do Medium Coeli

Postępy na drodze realizacji najważniejszych zamierzeń zawodowych, doskonalenie własnych umiejętności, zdobywanie niezbędnej do dalszego rozwoju wiedzy.

Kwadratura Jowisza do Medium Coeli

Problemy w realizacji ambitnych przedsięwzięć, brak zrozumienia środowiska zawodowego dla przedstawionych propozycji i priorytetów, nieudane próby przeforsowania własnego zdania.

Trygon Jowisza do Medium Coeli

Szansa na poprawienie ogólnej sytuacji życiowej, przyspieszenie tempa kariery zawodowej, ugruntowanie sytuacji materialnej i poprawę warunków bytowych.

Opozycja Jowisza do Medium Coeli

Czas uporządkowania spraw rodzinnych i osobistych, odsunięcie na boczny tor problemów zawodowych, potrzeba stabilizacji psychicznej, wewnętrznego spokoju i czasu poświęconego samorealizacji.

http://astromix.pl/content/view/82/99/

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Saturna

Koniunkcja Saturna do Ascendentu

Ograniczenie swobody podejmowania decyzji osobistych, kłopoty w działalności zawodowej, przeszkody w realizowaniu indywidualnych planów, straty materialne i uczuciowe, początek nowej drogi wymagającej poświęcenia, wytrwałości i zachowania siły woli.

Sekstyl Saturna do Ascendentu

Powolny, ale stabilny rozwój kariery zawodowej, stabilizacja w sferze uczuciowej, własne projekty i dążenia zaczynają nabierać konkretnych kształtów.

Kwadratura Saturna do Ascendentu

Przeszkody w uporządkowaniu spraw osobistych, utrudnienia w pracy zawodowej, niepowodzenia w życiu towarzyskim, rozwiązanie problemów wymagające czasu, wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

Trygon Saturna do Ascendentu

Odbudowanie poczucia własnej wartości, psychiczna stabilizacja, skoncentrowanie się na karierze zawodowej, realizacji życiowych priorytetów i umacnianiu sytuacji materialnej.

Opozycja Saturna do Ascendentu

Czas życiowych wyzwań, próba sił, potrzeba sprostania wymogom otoczenia i dostosowania się do narzuconych reguł gry, pat w sprawach partnerskich, brak pomysłu na rozwiązanie konfliktowych sytuacji.

Koniunkcja Saturna do Słońca

Czas, w którym może dojść do wypracowania nowej formuły działania, usystematyzowania własnych dążeń i problemów, pogodzenia się ze stratami w życiu osobistym i zawodowym. Szansa na konsolidację sił i realną ocenę własnych możliwości. Rozsądne spojrzenie na życiowe priorytety.

Sekstyl Saturna do Słońca

Stopniowy rozwój w sferze osobistej i zawodowej, rzeczowe określenie życiowych priorytetów, umocnienie pozycji zawodowej, stabilizacja finansów, uporządkowanie spraw rodzinnych.

Kwadratura Saturna do Słońca

Poważne utrudnienia, ograniczające prowadzoną działalność, przeszkadzające w pełnym wykorzystaniu własnych możliwości, konieczność rezygnacji z niektórych istotnych dążeń i planów osobistych, w celu utrzymania właściwego kierunku rozwoju.

Trygon Saturna do Słońca

Optymalne warunki do realizacji długofalowych planów, tworzenie związków handlowych, osobistych, podejmowanie istotnych decyzji w sprawach rodzinnych. Krystalizacja dążeń i poglądów.

Opozycja Saturna do Słońca

Zahamowanie rozwoju, natrafienie na poważne przeszkody, uniemożliwiające pełną realizację zamierzonych planów, potrzeba wprowadzenia zasadniczych zmian, oraz obiektywnego spojrzenia na dotychczasowe dokonania.

Koniunkcja Saturna do Księżyca

Uczucie przygnębienia, kryzys psychiczny, starcie z przeciwnościami trudnymi do pokonania, zahamowanie rozwoju osobistego, konieczność przeczekania trudnego czasu, czas na zastanowienie się nad kierunkami dalszej działalności zawodowej i ułożeniem sobie życia partnerskiego.

Sekstyl Saturna do Księżyca

Pozytywne zmiany w życiu osobistym, czas sprzyjający uporządkowaniu spraw rodzinnych, stabilizacja finansowa, wyklarowanie się długoterminowych planów i zamiarów.

Kwadratura Saturna do Księżyca

Przeszkody poważnie utrudniające rozwój w sferze osobistej i zawodowej, nie pozwalające w pełni cieszyć się osiągniętymi wcześniej sukcesami, stopniowe ujawnianie się spraw wstrzymujących na pewien czas realizację założonych projektów.

Trygon Saturna do Księżyca

Stabilizacja uczuciowa, poprawa sytuacji finansowej, korzystne rozstrzygnięcia w sprawach rodzinnych, udana realizacja najważniejszych projektów zawodowych.

Opozycja Saturna do Księżyca

Powrót wątpliwości i wcześniej sygnalizowanych przez otoczenie problemów, pesymizm i zniechęcenie, frustracje w życiu osobistym, kłopoty rodzinne, osłabienie siły woli i spadek witalności.

Koniunkcja Saturna do Merkurego

Utrata intelektualnej inwencji, sytuacja wymagająca stworzenia nowej koncepcji myślowej, powtórnego przeanalizowania ostatnich posunięć w sprawach finansowych i zawodowych. Dodatkowy duży wysiłek umysłowy, jako szansa wyjścia obronną ręką z trudnej decyzyjnie sytuacji.

Sekstyl Saturna do Merkurego

Stopniowy rozwój intelektualny, czas sprzyjający przyswajaniu wiedzy, potrzeba udziału w kursach dokształcających, systematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy.

Kwadratura Saturna do Merkurego

Niepowodzenia w pracy umysłowej, trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, poważne przeszkody na drodze swobodnego rozwoju intelektualnego, problemy w sprawach handlowych i zawodowych.

Trygon Saturna do Merkurego

Sprzyjający czas do uzupełniania zasobów własnej wiedzy, kursów językowych, zawierania kontraktów handlowych, prowadzenia działalności pisarskiej, reporterskiej, opisywania zbiorów, tworzenia katalogów, pracy edytorskiej.

Opozycja Saturna do Merkurego

Ujawnienie się przeszkód w dalszym rozwoju intelektualnym, wstrzymanie postępów w pracy zawodowej, braki w wykształceniu przeszkadzające w realizowaniu własnych ambicji twórczych, oraz hamujące swobodny rozwój kariery zawodowej.

Koniunkcja Saturna do Wenus

Ograniczenia w kontaktach towarzyskich, kłopoty w życiu małżeńskim, ochłodzenie w stosunkach handlowych, zawodowych i biznesowych. Utrata kontrahentów, rozstania w życiu osobistym. Nieodwzajemnione uczucie i niezrozumienie szczerych intencji.

Sekstyl Saturna do Wenus

Stopniowy rozwój życia towarzyskiego, ustabilizowanie sytuacji zawodowej, wyjaśnienie problemów partnerskich, zawarcie korzystnych umów, początek interesujących znajomości.

Kwadratura Saturna do Wenus

Napięta sytuacja towarzyska, nieporozumienia i kłótnie małżeńskie, pogorszenie sytuacji finansowej, brak przychylności ze strony współpracowników, przeszkody w dobrym ułożeniu relacji interpersonalnych.

Trygon Saturna do Wenus

Czas sprzyjający wyjaśnieniu wszelkich konfliktów personalnych, zawieranie długoterminowych umów, konsolidacja związków partnerskich, stabilizacja sytuacji majątkowej.

Opozycja Saturna do Wenus

Przeszkody w nawiązywaniu trwałych związków uczuciowych, niechęć rodziny, lub otoczenia wobec nowych partnerów, lub współpracowników, zakłócenie życia małżeńskiego, komplikacje w sprawach osobistych.

Koniunkcja Saturna do Marsa

Ograniczenie swobody działania, zahamowanie rozwoju osobistego, przeszkody w szybkiej realizacji planów, spowolnienie tempa kariery zawodowej, wycofanie się z ambitnych przedsięwzięć, utraty wiary we własne możliwości zrealizowania zamierzonych celów.

Sekstyl Saturna do Marsa

Konsolidacja sił, opracowanie dobrej strategii działania, gotowość do konfrontacji, sukcesy w życiu osobistym, powrót wiary we własne siły, aprobata otoczenia dla podjętych działań.

Kwadratura Saturna do Marsa

Dezaprobata otoczenia dla sposobu załatwiania spraw i charakteru obranej drogi rozwoju, przeszkody czynione przez osoby postronne, lub organizacje społeczne i polityczne, osłabienie witalności, dezintegracja psychiczna.

Trygon Saturna do Marsa

Stabilny i długoterminowy rozwój, korzyści płynące z udanej realizacji własnych przedsięwzięć, uznanie i aprobata otoczenia, przeświadczenie o właściwym kierunku rozwoju osobistego i zawodowego.

Opozycja Saturna do Marsa

Prowokacje ze strony otoczenia, zmuszanie do zachowania się wbrew własnym zasadom, świadomość niedopracowania strategii rozwoju zawodowego, zwątpienie, co do celowości prowadzonych działań.

Koniunkcja Saturna do Jowisza

Sukcesy w kształceniu się, osiągnięcie zakładanego stopnia rozwoju intelektualnego, uznanie wysiłku umysłowego, zakończenie etapu poszukiwania, początek etapu zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności.

Sekstyl Saturna do Jowisza

Konsekwentne dążenie do poprawy sytuacji życiowej, nabywanie nowych doświadczeń, poznawanie nowych obszarów wiedzy.

Kwadratura Saturna do Jowisza

Problemy w realizacji ważnych planów i zamierzeń, brak wiedzy adekwatnej do zaistniałej sytuacji, brak okazji do wykazania się własną inicjatywą.

Trygon Saturna do Jowisza

Okazje do zaprezentowania swoich pomysłów, pozyskanie zwolenników prezentowanych idei, znalezienie wsparcia instytucjonalnego dla prowadzonej działalności.

Opozycja Saturna do Jowisza

Spotkanie się z odmową, lub sprzeciwem wobec zaprezentowanych planów i pomysłów, potrzeba przemyślenia i zmiany swojego punktu widzenia.

Koniunkcja Saturna do Saturna

Czas wielkich podsumowań i głębokich przemyśleń, zakończenie etapu zbierania doświadczeń, początek nowej drogi.

Sekstyl Saturna do Saturna

Konsekwentne podążanie wytyczoną drogą, mozolne zbieranie doświadczeń, krystalizowanie się światopoglądu, przyjmowanie nowych zasad.

Kwadratura Saturna do Saturna

Niezgodność wyznawanego światopoglądu, z wymaganiami sytuacji i oczekiwaniami środowiska, konieczność dostosowania się i odrzucenia starych zasad.

Trygon Saturna do Saturna

Stabilny i niezagrożony rozwój, możliwość realizacji długoterminowych planów, podążanie w ściśle określonym kierunku.

Opozycja Saturna do Saturna

Konfrontacja teorii z praktyką, sytuacja wymagająca większego wysiłku i bardziej konsekwentnego postępowania, czas podejmowania istotnych dla przyszłości decyzji.

Koniunkcja Saturna do Urana

Wstrzymanie realizacji ambitnych planów, problemy z dokonaniem właściwego wyboru, zmaganie się z przeciwnościami losu i ograniczeniami narzuconymi przez otoczenie.

Sekstyl Saturna do Urana

Zrewidowanie własnych zamierzeń, rozwój w dobrym kierunku, lecz w wolniejszym tempie, dopracowanie strategii działania.

Kwadratura Saturna do Urana

Problemy z uporządkowaniem spraw osobistych i zawodowych, rozterki związane z wyborem pomiędzy radykalnym, lub zachowawczym sposobem działania.

Trygon Saturna do Urana

Korzyści z zastosowania bardziej racjonalnego rozwiązania, weryfikacja zbyt ekspansywnych planów.

Opozycja Saturna do Urana

Sytuacja wymagająca dokonania wyboru między osobistymi ambicjami, a oczekiwaniami środowiska.

Koniunkcja Saturna do Neptuna

Ochłodzenie kontaktów towarzyskich, kłopoty z uzyskaniem wsparcia, brak jasnego planu działania.

Sekstyl Saturna do Neptuna

Próba uporządkowania spraw osobistych, wyjaśnienie kilku, ważnych emocjonalnie spraw.

Kwadratura Saturna do Neptuna

Trudności w znalezieniu dobrego punktu zaczepienia i zbudowaniu fundamentów do dalszego działania.

Trygon Saturna do Neptuna

Samoistne wyjaśnienie ciągnących się od dłuższego czasu spraw, czas sprzyjający pracy twórczej.

Opozycja Saturna do Neptuna

Konfrontacja rzeczywistości z wyobrażeniami, konieczność wyciągnięcia konstruktywnych i racjonalnych wniosków.

Koniunkcja Saturna do Plutona

Walka pomiędzy starym, a nowym, próba nadania konkretnej formy, prowadzonej od pewnego czasu działalności.

Sekstyl Saturna do Plutona

Stopniowe przekształcanie najbliższego otoczenia, według swoich potrzeb i oczekiwań, korzyści z zapobiegliwego postępowania.

Kwadratura Saturna do Plutona

Znalezienie się pośrodku drogi, wątpliwości, w którą stronę należy się udać i jakie plany realizować.

Trygon Saturna do Plutona

Postawienie na swoim, przeobrażenie najbliższego środowiska, w odpowiednią dla siebie formę.

Opozycja Saturna do Plutona

Konieczność uwzględnienia całego bagażu własnych doświadczeń, w celu lepszego dostosowania się do skomplikowanych okoliczności powstałej sytuacji.

Koniunkcja Saturna do Medium Coeli

Osiągnięcie wysokiego punktu kariery zawodowej, rezygnacja z rozwijania się w kierunkach, które nie przyniosły oczekiwanych efektów i korzyści, otrzymanie wysokiego stanowiska, powierzenie pełnienia znaczącej funkcji.

Sekstyl Saturna do Medium Coeli

Powolny, ale konsekwentny rozwój kariery zawodowej, wygaśnięcie największych konfliktów w życiu partnerskim i rodzinnym, stabilizacja finansowa.

Kwadratura Saturna do Medium Coeli

Konflikty w pracy, lub szkole, przeszkody w swobodnym rozwoju osobistym i zawodowym, trudności w wypełnianiu powierzonych obowiązków, problemy w życiu rodzinnym.

Trygon Saturna do Medium Coeli

Odczucie zmierzania we właściwym kierunku, układanie się spraw osobistych i zawodowych zgodnie z oczekiwaniami, uporządkowanie spraw rodzinnych.

Opozycja Saturna do Medium Coeli

Smutek z powodu wydarzeń w życiu rodzinnym, niepowodzenia osobiste i zawodowe, potrzeba zebrania wszystkich sił i psychicznego wsparcia od bliskich, do przezwyciężenia problemów i przetrwania trudnego okresu.

http://astromix.pl/content/view/88/99/

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Urana

Koniunkcja Urana do Ascendentu

Diametralne zmiany w zachowaniu się, postrzeganiu i pojmowaniu świata zewnętrznego, nagłe i dramatyczne wydarzenia, silnie wpływające na osobowość, determinujące samopoczucie i nastawienie do otoczenia.

Sekstyl Urana do Ascendentu

Nowe spojrzenie na sprawy osobiste, potrzeba indywidualnej ścieżki rozwoju, realizacji autorskich pomysłów i osobistych przedsięwzięć.

Kwadratura Urana do Ascendentu

Zmiany w otoczeniu, wymuszające podjęcie szybkich i jednoznacznych decyzji, komplikacje w życiu osobistym, niespodziewane wydarzenia, mające wpływ na opinie o partnerach, lub współpracownikach.

Trygon Urana do Ascendentu

Szansa na zrealizowanie pomysłów, wymagających niekonwencjonalnych umiejętności i oryginalnego postrzegania świata.

Opozycja Urana do Ascendentu

Poważne komplikacje w życiu partnerskim, niespodziewane problemy małżeńskie, nagły i niekontrolowany rozwój wydarzeń, trudne do przewidzenia kłopoty.

Koniunkcja Urana do Słońca

Nagła i nieuzasadniona zmiana w podejściu do spraw osobistych, w zainteresowaniach, pracy zawodowej, kontaktach towarzyskich. Nowe spojrzenie na świat, własne w nim problemy, niespodziewane rozstania, osłabienie kondycji fizycznej.

Sekstyl Urana do Słońca

Nowe, optymistyczne spojrzenie na własna sytuację życiową, pojawienie się drogi wyjścia z dotychczasowych kłopotów, wzrost samooceny i wiary we własne możliwości.

Kwadratura Urana do Słońca

Nieprzewidziane przeszkody i komplikacje, nerwowe reakcje na niepowodzenia, osłabienie psychiki, utrata wiary w siebie, sytuacja wyboru mniejszego zła.

Trygon Urana do Słońca

Nagły przypływ energii, niespodziewana pomoc w rozwiązaniu problemów, zdecydowany postęp w pracy zawodowej, odzyskanie wiary w siebie, nowe spojrzenie na życiowe priorytety, przypływ witalności i optymizmu.

Opozycja Urana do Słońca

Poważne zakłócenia własnego systemu wartości, zmiana poglądów i spojrzenia na świat, zachwianie się fundamentów prowadzonej działalności, bolesna świadomość popełnionych błędów.

Koniunkcja Urana do Księżyca

Wydarzenia odciskające mocne piętno na uczuciach, nagła zmiana w sprawach partnerskich, zakłócenie w funkcjonowaniu psychiki, ujawnienie się podświadomych przeczuć i dążeń, łatwiejszy dostęp do zdolności parapsychicznych, zainteresowanie parapsychologią.

Sekstyl Urana do Księżyca

Czas sprzyjający ogarnięciu problemów życia codziennego, oraz poczynieniu postępów w pracy zawodowej, szansa na wykorzystanie niekonwencjonalnej ścieżki rozwoju.

Kwadratura Urana do Księżyca

Ciąg różnych zdarzeń, nękających psychikę, nie pozwalających na uporządkowanie spraw osobistych, niekorzystnie wpływających na uczucia i kontakty rodzinne, stan napięcia nerwowego, osłabienie odporności psychicznej.

Trygon Urana do Księżyca

Dobre ukierunkowanie spraw rodzinnych, atmosfera rozwijająca i wzbogacająca sferę uczuciową, natchnienie do pracy twórczej, wykorzystanie wyobraźni i podświadomych uczuć.

Opozycja Urana do Księżyca

Świadomość popełnionych błędów i źle rozegranych sytuacji w życiu rodzinnym i partnerskim, potrzeba stabilizacji uczuć, uporządkowania najistotniejszych spraw, gwarancji spokoju i pewności w kontaktach osobistych.

Koniunkcja Urana do Merkurego

Silne zakłócenia w sposobie postrzegania świata, szukanie logiki i sensu w rozgrywających się wydarzeniach, przyjmowanie nowych poglądów, spontaniczne projekty i pomysły.

Sekstyl Urana do Merkurego

Rozwój intelektualny, inspiracje do nowych przedsięwzięć, skłonność do stosowania oryginalnych i niesprawdzonych rozwiązań, umocnienie pozycji zawodowej.

Kwadratura Urana do Merkurego

Nagłe pojawienie się przeszkód w karierze zawodowej, obnażenie słabości intelektualnych, braków logicznych w stworzonych koncepcjach i realizowanych pomysłach, stan niepewności i poirytowania.

Trygon Urana do Merkurego

Szybki i wszechstronny rozwój intelektualny, znaczące postępy w nauce i pracy zawodowej, przekonanie współpracowników, lub partnerów, do przyjęcia określonych poglądów i realizacji autorskich pomysłów.

Opozycja Urana do Merkurego

Dojście do punktu zwrotnego w karierze zawodowej, lub prowadzonych interesach, potrzeba gruntownego przewartościowania realizowanych przedsięwzięć, wytyczenie nowej ścieżki rozwoju umysłowego.

Koniunkcja Urana do Wenus

Duże prawdopodobieństwo konfliktów małżeńskich, zakłóceń w życiu towarzyskim i partnerskim, możliwe rozstania i chęć budowania nowych związków, nawiązanie znajomości z osobami ekscentrycznymi, lub znajdującymi się na marginesie życia społecznego.

Sekstyl Urana do Wenus

Pozytywne rozstrzygnięcia w sprawach partnerskich i zawodowych, energia na rozwijanie kontaktów towarzyskich, lub tworzenie układów handlowych, optymizm i wiara w powodzenie realizowanych pomysłów.

Kwadratura Urana do Wenus

Przeszkody we właściwym ułożeniu życia partnerskiego, znalezieniu odpowiedniego partnera, lub wspólnika, kłopoty finansowe, nieoczekiwane zachowanie osób uznanych do tej pory za przyjaciół, lub sojuszników.

Trygon Urana do Wenus

Pozytywny zwrot w karierze zawodowej, nieoczekiwane wsparcie ze strony niedawno poznanych osób, przychylność i uznanie najbliższego otoczenia, zawiązanie interesujących znajomości, powodzenie w sprawach osobistych.

Opozycja Urana do Wenus

Trudny czas dla spraw partnerskich i małżeńskich, ujawnienie niekorzystnych faktów, burzących wypracowaną stabilizację zawodową i osobistą, konieczność podjęcia jednoznacznych decyzji, mających na celu zahamowanie niekorzystnego rozwoju sytuacji.

Koniunkcja Urana do Marsa

Niekorzystne wydarzenia wstrzymujące na pewien czas prowadzoną działalność, potrzeba zrewidowania stanu aktualnej sytuacji, oraz powtórnego przemyślenia planowanych przedsięwzięć. Konieczność dokładnej analizy zaistniałych problemów, oraz ostrożnych i wyważonych decyzji, mogących uzdrowić złą sytuację.

Sekstyl Urana do Marsa

Obranie niekonwencjonalnej ścieżki rozwoju, pierwsze sukcesy w nowo rozpoczętych przedsięwzięciach, świeże spojrzenie na sprawy osobiste i zawodowe, pomysłowe projekty i ich udane realizacje.

Kwadratura Urana do Marsa

Prowokacje ze strony niedawno poznanych osób, świadomość nawarstwiających się przeszkód i problemów, niepowodzenia i straty w sprawach partnerskich i materialnych.

Trygon Urana do Marsa

Szybka i zakończona sukcesem realizacja planów, okazja do osiągnięcia znacznych postępów w pracy zawodowej, uporządkowanie życia osobistego według oczekiwanego schematu, dodatkowe siły do realizacji skomplikowanych przedsięwzięć.

Opozycja Urana do Marsa

Osiągnięcie punktu w rozwoju osobistym, lub realizacji konkretnego projektu, wymagającego zastanowienia się nad dalszymi działaniami i skutkami ewentualnych zmian, lub udoskonaleń. Konieczność pogodzenia się ze stratami i oddania pola walki osobistym przeciwnikom, lub zawodowym konkurentom.

Koniunkcja Urana do Jowisza

Przewartościowanie poglądów, odkrycie nieznanych faktów, zainteresowanie nowymi dziedzinami wiedzy.

Sekstyl Urana do Jowisza

Skierowanie swoich zainteresowań na nowe tory, wykorzystanie niedawno odkrytych informacji.

Kwadratura Urana do Jowisza

Nerwowe próby zmiany istniejącego porządku, kwestionowanie obowiązujących doktryn i zasad postępowania.

Trygon Urana do Jowisza

Szybkie postępy w nauce, ważne osiągnięcia w pracy zawodowej, próba zakwestionowania nieżyciowych przepisów, lub zmiany przestarzałych zasad.

Opozycja Urana do Jowisza

Borykanie się z narzuconymi przez środowisko ograniczeniami, skrępowanie niewygodnymi zasadami i warunkami działania.

Koniunkcja Urana do Saturna

Otwarty atak na istniejący porządek, bezkompromisowa próba zmiany obowiązujących zasad, tworzenie nowego systemu wartości.

Sekstyl Urana do Saturna

Przełamywanie oporu przeciwnika, poprzez stopniowe burzenie jego systemu wartości, sukcesywne osiąganie nowych zdobyczy.

Kwadratura Urana do Saturna

Napotkanie na silny opór instytucji, lub środowiska społecznego, próbowanie nietypowych sposobów działania.

Trygon Urana do Saturna

Udana próba zreformowania starego porządku, stworzenie nowych zasad postępowania, zrealizowanie własnych ambicji.

Opozycja Urana do Saturna

Problemy w skonstruowaniu nowego systemu wartości, przeciwnik znajdujący się poza zasięgiem i możliwościami działania.

Koniunkcja Urana do Urana

Początek nowej drogi, odrzucenie całego dotychczasowego doświadczenia, stworzenie nowych wartości.

Sekstyl Urana do Urana

Budzenie się nowych poglądów, poszerzanie horyzontów myślowych, nieznane wcześniej doznania psychiczne.

Kwadratura Urana do Urana

Kryzys wartości życiowych, tworzenie na poczekaniu nowego sposobu i systemu działania, borykanie się z kłopotliwymi ograniczeniami.

Trygon Urana do Urana

Zrealizowanie ambitnych pomysłów, zrobienie ważnych kroków na życiowej drodze, zakończenie ważnego etapu rozwoju.

Opozycja Urana do Urana

Zderzenie z poważnymi wyzwaniami w życiu zawodowym i osobistym, konieczność zaakceptowania trudnej sytuacji.

Koniunkcja Urana do Neptuna

Okres ciekawych doświadczeń i wydarzeń, odkrywanie nowych możliwości rozwoju, poszerzanie horyzontów myślowych, wzbogacanie sfery emocjonalnej.

Sekstyl Urana do Neptuna

Intuicyjne szukanie najlepszego rozwiązania, rozwój osobowości, poznawanie nowych wartości duchowych.

Kwadratura Urana do Neptuna

Problemy z wyborem właściwej drogi, brak przekonania do wyznaczonych wcześniej priorytetów działania, zagubienie emocjonalne.

Trygon Urana do Neptuna

Uporządkowanie sfery emocjonalnej, odnalezienie właściwego sposobu działania, postępowanie w zgodzie z wyznawanymi wartościami duchowymi.

Opozycja Urana do Neptuna

Trudności w stworzeniu logicznego planu działania, zwątpienie w sens, lub niepewność co do kierunku prowadzonej działalności.

Koniunkcja Urana do Plutona

Skłonność do podejmowania nagłych i kategorycznych decyzji, wywrócenie starego układu do góry nogami.

Sekstyl Urana do Plutona

Przekonanie co do słuszności podjętych decyzji, energiczna realizacja odważnych i oryginalnych planów.

Kwadratura Urana do Plutona

Próbowanie różnych sposobów zmiany niekorzystnej sytuacji, ekscentryczne i nieprzystające do realiów działanie.

Trygon Urana do Plutona

Obmyślenie interesujących i wybiegających w przyszłość założeń rozwoju osobistego, intensywne kształcenie i zdobywanie nowych umiejętności.

Opozycja Urana do Plutona

Obawa przed niekontrolowanym rozwojem wydarzeń, negatywne skutki pochopnych i podjętych pod wpływem emocji decyzji.

Koniunkcja Urana do Medium Coeli

Przełomowe wydarzenia w karierze zawodowej, nagłe i niespodziewane zwroty sytuacji, trudne do sprostania, wyzwania w życiu osobistym i zawodowym.

Sekstyl Urana do Medium Coeli

Niekonwencjonalne pomysły na poprawę sytuacji życiowej, niespodziewany obrót wydarzeń w sferze zawodowej, nowe zainteresowania, chęć doskonalenia się.

Kwadratura Urana do Medium Coeli

Splot niepomyślnych wydarzeń, trudności w opanowaniu sytuacji i znalezieniu właściwej drogi wyjścia z kłopotów, pasmo problemów rodzinnych i zawodowych.

Trygon Urana do Medium Coeli

Wykorzystanie sprzyjających okoliczności do szybkiego awansu zawodowego, znalezienie przyspieszonej drogi załatwienia starych problemów, doskonalenie umiejętności intelektualnych.

Opozycja Urana do Medium Coeli

Niespodziewane kłopoty rodzinne, nagłe pojawienie się trudnej sytuacji życiowej, konieczność zmierzenia się ze skomplikowanymi problemami osobistymi.

http://astromix.pl/content/view/89/99/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Neptuna

Koniunkcja Neptuna do Ascendentu

Inspiracja do rozwoju wewnętrznego, artystyczne natchnienie, głębokie doznania emocjonalne, mentalne błądzenie, trudności ze zrealizowaniem swojego sposobu na życie, stracone złudzenia.

Sekstyl Neptuna do Ascendentu

Rozwój duchowy, nowe sposoby postrzegania świata, wyciszenie konfliktów partnerskich, poznanie interesujących ludzi o bogatej osobowości.

Kwadratura Neptuna do Ascendentu

Kłopoty z ogarnięciem rzeczywistości wokół siebie i zrozumieniem rządzących nią zasad, pomyłki i nieporozumienia partnerskie.

Trygon Neptuna do Ascendentu

Przypływ natchnienia, wzbogacenie wyobraźni, poszerzenie horyzontów myślowych, rozwój duchowy i emocjonalny, znajomości z ludźmi o ciekawym charakterze i bogatej osobowości.

Opozycja Neptuna do Ascendentu

Zawirowania i komplikacje w życiu osobistym, pojawienie się osób zakłócających dotychczasowy porządek rzeczy, zagrożona stabilizacja partnerska, trudności z podjęciem kategorycznych decyzji.

Koniunkcja Neptuna do Słońca

Odsunięcie się na boczny tor, rozwój życia duchowego, niejasności i nieporozumienia w życiu osobistym i zawodowym, czas sprzyjający twórczości artystycznej i zainteresowaniom ezoterycznym, odłożenie na bok spraw dotyczących problemów bytowych.

Sekstyl Neptuna do Słońca

Wsparcie duchowe, pomoc ze strony osób życzliwych, działających bezinteresownie, czas dobry dla twórczości artystycznej, pisarskiej, dobroczynnej.

Kwadratura Neptuna do Słońca

Brak jasno określonych celów i kierunków działania, zastój w życiu zawodowym, problemy w życiu osobistym, niedostatek witalności, niechęć do zmian, apatia.

Trygon Neptuna do Słońca

Czas rozwoju sfery psychicznej, opanowanie emocji, odsunięcie się od problemów i trosk życia codziennego, chęć udzielania rad i niesienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia duchowego.

Opozycja Neptuna do Słońca

Utrata wiary we własne siły, kłopoty z powodu niesolidnych dłużników, zawód ze strony osób uznanych za przyjaciół, brak motywacji do działania, marazm.

Koniunkcja Neptuna do Księżyca

Silne natchnienie dla artystów i mistyków, wydarzenia szczególnie obciążające świadomość i wpływające na stan psychiczny, czas, w którym trudno o rzeczowe podejście do problemów i dotarcie do konkretnych rozwiązań, zawirowania w sytuacji finansowej, możliwe dodatkowe kłopoty ze zdrowiem.

Sekstyl Neptuna do Księżyca

Wsparcie dla rozwoju duchowego, twórcza wena, czas sprzyjający załagodzeniu sporów rodzinnych, okazja do efektywnego wykorzystania intuicji i dokonania niezbędnych dla dalszego funkcjonowania przemyśleń.

Kwadratura Neptuna do Księżyca

Czas niekorzystny dla stanu psychicznego, skłonność do podejmowania błędnych decyzji, uczuciowe zagubienie, trudności w zdefiniowaniu podstawowych celów i konkretyzacji życiowych dążeń.

Trygon Neptuna do Księżyca

Ustabilizowanie życia uczuciowego, wewnętrzne uspokojenie, rozkwit pracy artystycznej, rozwój kulturalny i duchowy, załagodzenie najbardziej konfliktowych sytuacji, poprawa stanu psychicznego.

Opozycja Neptuna do Księżyca

Kłopoty w sprawach uczuciowych, zawiedzione nadzieje, frustracja spowodowana niekorzystnym rozwojem sytuacji, docierająca świadomość konieczności uporządkowania spraw osobistych i rodzinnych.

Koniunkcja Neptuna do Merkurego

Trudności w określeniu priorytetów życiowych, brak logiki i głębszego sensu w podejmowanych decyzjach, zagubienie intelektualne, kierowanie się uczuciem i intuicją, działanie wbrew oczekiwaniom i radom płynącym z najbliższego otoczenia.

Sekstyl Neptuna do Merkurego

Intuicja wspierająca logikę i pomysłowość, korzystny czas do zajmowania się pracą, wymagającą uczuciowego podejścia i zrozumienia problemów innych osób.

Kwadratura Neptuna do Merkurego

Niekorzystny wpływ wydarzeń i otoczenia na sprawy zawodowe, trudności w rozwikłaniu problemów wymagających rzeczowej analizy i wyciągnięcia konkretnych wniosków.

Trygon Neptuna do Merkurego

Natchnienie dające siłę rozwoju intelektualnego, postęp w pracy zawodowej opartej na nietypowych i odkrywczych rozwiązaniach, uznanie otoczenia dla uzyskanych efektów pracy.

Opozycja Neptuna do Merkurego

Błądzenie i zastój w pracy zawodowej, frustracja z powodu osiągnięcia mało satysfakcjonujących rezultatów, świadomość źle obranej drogi, potrzeba spokojnej i rzeczowej analizy napotkanych problemów.

Koniunkcja Neptuna do Wenus

Niekorzystne wydarzenia w życiu partnerskim, lub małżeńskim, nawiązanie znajomości z osobami interesującymi, ale skomplikowanymi psychicznie, niedającymi pewności na powstanie trwałego i opartego na solidnych fundamentach związku, uduchowione przyjaźnie, inspiracja i natchnienie do pracy twórczej.

Sekstyl Neptuna do Wenus

Pozytywne wydarzenia w życiu towarzyskim, uspokojenie w sprawach uczuciowych, dobra intuicja, pomocna przy rozwiązywaniu zawodowych, lub rodzinnych problemów, kontakty z interesującymi osobami.

Kwadratura Neptuna do Wenus

Nieprzemyślane decyzje w sprawach partnerskich, niepowodzenia w życiu towarzyskim, skłonność do folgowania i szkodzenia sobie, niezadowolenie i nieuzasadniona niechęć do innych osób.

Trygon Neptuna do Wenus

Korzystny czas dla pracy twórczej, kontaktów w szerszym gronie, oraz rozwoju wewnętrznego, wsparcie w pracy zawodowej, zadowolenie z osiągniętych efektów i wywołania wrażenia własną osobą.

Opozycja Neptuna do Wenus

Świadomość niemocy i uczucie zwątpienia, wywołane wydarzeniami w sferze osobistej, konieczność podjęcia decyzji w najistotniejszych sprawach, spychanych do tej pory na margines uwagi.

Koniunkcja Neptuna do Marsa

Czas kierowania się intuicją, nieuwzględniania logiki i oczywistych zależności świata zewnętrznego, brak wiary we własne siły, pozostawienie spraw samym sobie, niechęć do wpływania na bieg wydarzeń, silne przeświadczenie determinizmu.

Sekstyl Neptuna do Marsa

Nieprzewidziane wydarzenia, pozytywnie wpływające na sytuację zawodową i rodzinną, działania w oparciu o intuicję, przynoszące poprawę sytuacji bytowej, dobra wizja dalszego rozwoju osobistego.

Kwadratura Neptuna do Marsa

Nieprzemyślane postępowanie burzące efekty dotychczasowej pracy, kłopoty wynikające z bliżej nieokreślonych przyczyn, frustracja porażką, spowodowaną błędnymi, lub zbyt optymistycznymi założeniami.

Trygon Neptuna do Marsa

Efektywne wykorzystanie intuicji i pomysłowości, udana realizacja zamierzonych planów, znaczne postępy w pracy twórczej, lub zajęciach sprzyjających samorealizacji wewnętrznej.

Opozycja Neptuna do Marsa

Niepewność, co do zasadności podejmowanych działań, oraz sensu realizowanych pomysłów, niedostatek energii życiowej, konfrontacji i zdecydowanych, jednoznacznych rozwiązań.

Koniunkcja Neptuna do Jowisza

Porzucenie obowiązujących zasad i norm postępowania, oraz uznanych kanonów wiedzy, na rzecz rozwoju duchowego i wiedzy poza akademickiej.

Sekstyl Neptuna do Jowisza

Wielokierunkowy rozwój osobowości, przyjmowanie nowych poglądów, próba nowego spojrzenia na życie.

Kwadratura Neptuna do Jowisza

Rozdźwięk pomiędzy wartościami racjonalnymi, a potrzebą głębszego rozwoju duchowego.

Trygon Neptuna do Jowisza

Pogodzenie potrzeby rozwoju duchowego, z wartościami racjonalnymi i wymogami życia codziennego.

Opozycja Neptuna do Jowisza

Konfrontacja pomiędzy odczuciami i podejrzeniami, a racjonalną wiedzą i odbieranymi z otoczenia informacjami.

Koniunkcja Neptuna do Saturna

Odsunięcie na dalszy plan problemów osobistych, próba oderwania się od spraw rodzinnych i kłopotów dnia codziennego.

Sekstyl Neptuna do Saturna

Intuicyjne szukanie rozwiązania problemów rodzinnych i zawodowych, zrezygnowanie z przedsięwzięć wymagających zbyt dużego, osobistego poświęcenia.

Neptuna do Saturna

Problemy z dokończeniem ważnych projektów zawodowych, lub osobistych, brak logicznego i obiektywnego spojrzenia na własne niedoskonałości i popełnione błędy.

Trygon Neptuna do Saturna

Udana próba pogodzenia wymogów i ograniczeń środowiskowych, z własnymi dążeniami, ambicjami i emocjonalnymi potrzebami.

Opozycja Neptuna do Saturna

Kłopoty z podjęciem decyzji o kierunku dalszego rozwoju, sytuacja wyboru między realizacją własnych potrzeb emocjonalnych, a wymaganiami i oczekiwaniami najbliższego otoczenia.

Koniunkcja Neptuna do Urana

Pokusa wybrania nietypowego rozwiązania problemów, nieracjonalne zachowanie, odrzucenie starych metod działania.

Sekstyl Neptuna do Urana

Zrezygnowanie z typowych rozwiązań, na rzecz nowatorskich i niesprawdzonych dotychczas sposobów postępowania, spojrzenie na swoje problemy od innej strony.

Kwadratura Neptuna do Urana

Zgubienie sensu przeprowadzanych zmian, ciąg wydarzeń układających się w trudną do zrozumienia całość.

Trygon Neptuna do Urana

Okoliczności sprzyjające zastosowaniu niecodziennych, lub nowatorskich rozwiązań, owocny czas dla pracy twórczej

Opozycja Neptuna do Urana

Spotkanie się z niezrozumieniem i brakiem akceptacji, konieczność nadania swoim działaniom bardziej tradycyjnych form i uproszczenia przekazu.

Koniunkcja Neptuna do Neptuna

Transcendentalna jedność, odrzucenie racjonalizmu i wartości materialnych, zdanie się na łaskę losu, powrót do źródeł.

Sekstyl Neptuna do Neptuna

Szansa odpoczynku od prozy życia codziennego, rozwój zainteresowań duchowych, uspokojenie życia uczuciowego.

Kwadratura Neptuna do Neptuna

Brak logiki i konsekwencji w podejmowanych działaniach, zniechęcenie niepowodzeniami i niezrozumieniem ze strony najbliższego otoczenia.

Trygon Neptuna do Neptuna

Porządkowanie spraw osobistych, rozwój psychiczny i duchowy, zrozumienie istoty dawno zaistniałych problemów, twórcze spędzanie czasu.

Opozycja Neptuna do Neptuna

Duchowe rozterki, próby wyjaśnienia starych problemów i zrozumienia ich wpływu na tok bieżących spraw.

Koniunkcja Neptuna do Plutona

Niezwykłe wydarzenia, układające się w niezależny od czegokolwiek ciąg, podleganie siłom rządzącym całymi społecznościami, lub środowiskami.

Sekstyl Neptuna do Plutona

Skłonność do badania niewyjaśnionych spraw i zagadkowych wydarzeń, lepsze wykorzystanie intuicji, kierowanie się przeczuciami.

Kwadratura Neptuna do Plutona

Przeżycia duchowe, zmieniające pogląd na własną osobowość, potrzeba znalezienia nowego sensu i nadania swojemu życiu nowego kierunku.

Trygon Neptuna do Plutona

Efektywne wykorzystanie wiedzy psychologicznej i duchowej, służenie radą i pomocą, osobom potrzebującym wsparcia.

Opozycja Neptuna do Plutona

Nowe wyzwania, wymagające podsumowania i uporządkowania, dotychczas zdobytej wiedzy i doświadczeń, wykształcanie się nowego spojrzenia na problemy własnej osobowości.

Koniunkcja Neptuna do Medium Coeli

Uzyskanie rozgłosu, ważne dokonania artystyczne, sukcesy w pracy zawodowej, opartej o natchnienie i wykorzystywanie wewnętrznych inspiracji, duchowe wzbogacanie się, nastrój poddania się losowi i własnemu przeznaczeniu.

Sekstyl Neptuna do Medium Coeli

Oddalenie się konfliktów rodzinnych, rozwój zawodowy w dziedzinach wymagających empatii i znajomości zachowań ludzkich.

Kwadratura Neptuna do Medium Coeli

Zakłócenia w życiu rodzinnym i karierze zawodowej, podejmowanie nieuzasadnionych decyzji, duchowe rozterki, droga prowadząca na manowce.

Trygon Neptuna do Medium Coeli

Stopniowy rozwój kariery zawodowej, wyciszenie konfliktów rodzinnych, oddanie się pracy nad sobą, potrzeba wypoczynku i zadbania o kondycję psychiczną.

Opozycja Neptuna do Medium Coeli

Niejasności i niedomówienia w kwestiach rodzinnych, pojawienie się dawno niewidzianych krewnych, problemy z ogarnięciem spraw osobistych, spowolnienie kariery zawodowej, utrata racjonalnego podejścia do życia i zdolności do podejmowania jasnych i logicznych decyzji.

http://astromix.pl/content/view/90/99/

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tranzyty Plutona

Koniunkcja Plutona do Ascendentu

Prawdopodobieństwo popadnięcia w konflikt, lub wystąpienia kłopotów z policją, wojskiem, aparatem przymusu administracyjnego, ryzyko wystąpienia szkód wskutek wypadków losowych, lub działania sił natury, transformacja osobowości, zmiana wyglądu, sposobu ubierania się i zachowania.

Sekstyl Plutona do Ascendentu

Uzyskanie pomocy w realizacji ambitnych planów osobistych, odbudowania wiary we własne siły i możliwości, odnowienie starych znajomości, współpraca z wpływowymi osobami.

Kwadratura Plutona do Ascendentu

Popadanie w konflikty z najbliższym otoczeniem, trudności z opanowaniem emocji, utrata obiektywnego spojrzenia na problemy partnerskie i rodzinne.

Trygon Plutona do Ascendentu

Wzmocnienie wiary w siebie, współpraca przy realizacji przedsięwzięć o szerokim zasięgu oddziaływania społecznego, odkrywanie w sobie nowych talentów i zainteresowań.

Opozycja Plutona do Ascendentu

Poważne wyzwania w życiu partnerskim i pracy zawodowej, opartej na działaniach zespołowych, nowe zasady współżycia małżeńskiego, kłopoty w znalezieniu odpowiednich partnerów życiowych i zawodowych.

Koniunkcja Plutona do Słońca

Przewartościowanie świadomości, zmiana poglądów, zmaganie się z przeciwnościami losu, kłopoty ze strony policji, wojska, administracji państwowej, straty materialne, rozstania, problemy zdrowotne.

Sekstyl Plutona do Słońca

Rozwój świadomości, poszerzenie horyzontów myślowych, przychylność losu, przypływ energii psychicznej, sukcesy dnia codziennego.

Kwadratura Plutona do Słońca

Trudne do pokonania przeszkody, stan irytacji i poczucie frustracji, niemożność osiągnięcia upragnionych celów, konflikty z otoczeniem.

Trygon Plutona do Słońca

Wsparcie ze strony organizacji społecznych, przychylność urzędów państwowych, czas dynamicznego rozwoju, poprawa sytuacji materialnej.

Opozycja Plutona do Słońca

Bolesna świadomość problemów, próby rozwiązywania konfliktowych sytuacji, czas rozliczeń dotychczasowych osiągnięć, wytyczanie kierunków dalszego rozwoju, osłabienie organizmu.

Koniunkcja Plutona do Księżyca

Wydarzenia głęboko zapadające w pamięć, poruszające uczucia, mające wpływ na podświadomość, problemy rodzinne, niestabilna sytuacja materialna, osłabienie zdrowia.

Sekstyl Plutona do Księżyca

Rozwój psychiczny, panowanie nad emocjami, dobre wykorzystywanie intuicji, porządkowanie spraw rodzinnych.

Kwadratura Plutona do Księżyca

Wydarzenia burzące wewnętrzny spokój, niepomyślny rozwój sytuacji rodzinnej, trudności w opanowaniu emocji, złe przeczucia.

Trygon Plutona do Księżyca

Pomyślny rozwój wydarzeń, zmiany przynoszące pożądany skutek, zdarzenia pozytywnie wpływające na stan psychiczny i poprawiające sytuację materialną.

Opozycja Plutona do Księżyca

Brak dobrego rozwiązania dla kłopotliwych sytuacji rodzinnych, niestabilność emocjonalna, niezrealizowane plany, komplikacje zdrowotne.

Koniunkcja Plutona do Merkurego

Zmiana w postrzeganiu najbliższego otoczenia, uwikłanie w intelektualne problemy, wymagające długiej i wnikliwej analizy, próby stworzenia nowych koncepcji myślowych, podleganie indoktrynacji, przyjmowanie nowych poglądów, intensywna praca twórcza, wynikająca z nowego punktu widzenia.

Sekstyl Plutona do Merkurego

Rozwój intelektualny, łatwe przyswajanie wiedzy, kontynuacja wcześniej zarzuconych projektów, postępy w karierze zawodowej.

Kwadratura Plutona do Merkurego

Niekończące się spory, uleganie intelektualnym prowokacjom, forsowanie własnego zdania, prowokowanie otoczenia, irytacja, trudności w określeniu i systematyzacji własnych poglądów.

Trygon Plutona do Merkurego

Swobodny rozwój umysłowy, rozbudowa własnych koncepcji intelektualnych, sukcesy i ułatwienia w karierze zawodowej, uznanie otoczenia, pozyskanie nowych współpracowników.

Opozycja Plutona do Merkurego

Problemy w pracy zawodowej, chybione przedsięwzięcia gospodarcze, świadomość niedoskonałości własnych projektów, oraz braków w posiadanej wiedzy, lub umiejętnościach.

Koniunkcja Plutona do Wenus

Definitywne rozstrzygnięcia w sprawach partnerskich i małżeńskich, potrzeba nawiązywania nowych przyjaźni i znajomości, komplikacje w relacjach z otoczeniem, obca ingerencja w sprawy osobiste.

Sekstyl Plutona do Wenus

Nawiązywanie nowych kontaktów, korzyści dzięki protekcji, poprawa sytuacji materialnej, rozwój życia towarzyskiego.

Kwadratura Plutona do Wenus

Problemy w kontaktach partnerskich, trudności w porozumieniu się ze współpracownikami, uwikłanie w niepotrzebne związki i szkodliwe znajomości.

Trygon Plutona do Wenus

Intensywny rozwój kontaktów partnerskich, czas sprzyjający pracy zespołowej, powodzenie w sprawach osobistych i zawodowych.

Opozycja Plutona do Wenus

Przewartościowanie w sprawach partnerstwa, lub małżeństwa, frustracja wynikająca z nieudanych kontaktów i znajomości, konieczne rozstanie, lub współpraca na nowych zasadach.

Koniunkcja Plutona do Marsa

Gruntowne zmiany w podejściu do życia, nowy sposób prowadzenia działalności, diametralna zmiana strategii, konieczność dostosowania się do nowych warunków i sytuacji, ingerencja urzędników państwowych, lub konkurencji, w prowadzoną działalność.

Sekstyl Plutona do Marsa

Niespodziewane wsparcie w rozwiązywaniu problemów, dodatkowe siły na realizację zakładanych przedsięwzięć, pomyślna realizacja planów.

Kwadratura Plutona do Marsa

Konfrontacja z nieprzewidzianymi trudnościami, trudne do pokonania dodatkowe przeszkody, konieczność zmiany sposobu działania, ze względu na wpływ czynników zewnętrznych, działanie siły wyższej.

Trygon Plutona do Marsa

Czas udanej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, duży zastrzyk energii życiowej, dobra pora na przeforsowanie własnego zdania, nieoczekiwane poparcie ze strony silnych organizacji, lub wpływowych osób.

Opozycja Plutona do Marsa

Reorganizacja projektów, przewartościowanie kluczowych zasad, wstrzymanie pracy ze względu na niekorzystne zewnętrzne wpływy, zmiana kierunku działania, lub frontu walki, zahamowanie postępu.

Koniunkcja Plutona do Jowisza

Zreformowanie własnego światopoglądu, przyjęcie nowych zasad postępowania, konieczność dostosowania się do podyktowanych reguł gry.

Sekstyl Plutona do Jowisza

Poszerzanie zakresu własnej wiedzy, uzyskanie możliwości realizacji własnych projektów i przedsięwzięć.

Kwadratura Plutona do Jowisza

Zetknięcie się z odmiennym poglądem, narzucającym inny sposób postępowania, wymuszona modyfikacja prowadzonej działalności.

Trygon Plutona do Jowisza

Sprzyjające okoliczności do przekonywania o słuszności swoich poglądów i decyzji, uzyskanie poparcia dla przedstawionych planów.

Opozycja Plutona do Jowisza

Opór przed przyjmowaniem obcych zasad postępowania, niechęć do zmiany poglądów, obrona własnego stanowiska.

Koniunkcja Plutona do Saturna

Konieczność akceptacji nowego porządku, wnikliwa analiza własnych problemów, ważne zmiany w najbliższym otoczeniu.

Sekstyl Plutona do Saturna

Stopniowa reorganizacja starych zasad, oparcie się wyłącznie na sprawdzonych pomysłach, wzbogaconych o elementy, uwzględniające aktualne potrzeby.

Kwadratura Plutona do Saturna

Trudności z wyprowadzeniem swoich spraw na prostą drogę, problemy z zastosowaniem starych schematów postępowania.

Trygon Plutona do Saturna

Korzyści z zastosowania sprawdzonych rozwiązań, wzmocnienie pozycji w życiu zawodowym i osobistym.

Opozycja Plutona do Saturna

Konfrontacja presji otoczenia, z własnymi, niewzruszonymi zasadami, obawa przed zmianami i porzuceniem dotychczasowego światopoglądu.

Koniunkcja Plutona do Urana

Ingerencja otoczenia w sprawy osobiste, próba wpływania przez osoby z zewnątrz, na suwerenność podejmowanych decyzji.

Sekstyl Plutona do Urana

Kontynuowanie odważnego planu działania, wykorzystanie pola do popisu, przekonanie innych osób, do przedstawionych racji.

Kwadratura Plutona do Urana

Konieczność dostosowania własnych planów i ambicji, do oferowanych przez środowisko, warunków działania.

Trygon Plutona do Urana

Wsparcie dla realizacji nowych pomysłów i oryginalnych planów, wykorzystanie sprzyjających warunków, do załatwienia osobistych spraw.

Opozycja Plutona do Urana

Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji, o indywidualnym toku rozwoju, lub przyłączeniu się do grupowego projektu.

Koniunkcja Plutona do Neptuna

Podleganie trudnym do zdefiniowania wpływom, podążanie za głosem własnej intuicji, zdanie się na przypadkowy rozwój wydarzeń.

Sekstyl Plutona do Neptuna

Praca nad własną osobowością, budowanie mocniejszej struktury psychicznej, rozwój sfery duchowej.

Kwadratura Plutona do Neptuna

Rozterki emocjonalne, problemy w jasnym określeniu dążeń osobistych i zawodowych, brak kontroli nad rozwojem wydarzeń.

Trygon Plutona do Neptuna

Wzmocnienie sfery psychicznej, wyjaśnienie problemów intymnych, uporządkowanie spraw osobistych, dostrzeżenie nowych możliwości rozwoju.

Opozycja Plutona do Neptuna

Brak przekonania, co do słuszności wybranej drogi, potrzeba duchowej odnowy i regeneracji sfery psychicznej.

Koniunkcja Plutona do Plutona

Eliminacja starego porządku, początek nowej drogi, transformacja wartości duchowych.

Sekstyl Plutona do Plutona

Otrzymanie znacznego wsparcia ze strony instytucjonalnej, lub rodzinnej, dobre perspektywy, dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Kwadratura Plutona do Plutona

Kryzys wyznawanych wartości i zasad, determinujący wpływ otoczenia, konieczność zrezygnowania z niektórych osiągnięć i rozpoczęcia pracy od nowa.

Trygon Plutona do Plutona

Czas zbierania pożytków z długoterminowych przedsięwzięć, uzyskanie dawno oczekiwanego poparcia.

Opozycja Plutona do Plutona

Podsumowanie dokonanych osiągnięć, czas refleksji i określenia priorytetów na kolejne lata.

Koniunkcja Plutona do Medium Coeli

Kategoryczne przewartościowania i diametralne zmiany w przebiegu kariery zawodowej, odmiana losu, nowe otoczenie zawodowe, komplikacje w sprawach rodzinnych, potrzeba regeneracji psychofizycznej i zebrania wszystkich sił, do pokonania problemów i przeszkód.

Sekstyl Plutona do Medium Coeli

Pozytywny rozwój sytuacji rodzinnej, ugruntowanie pozycji materialnej, postępy w pracy zawodowej, sprzyjające warunki do rozwoju osobistego i społecznego.

Kwadratura Plutona do Medium Coeli

Pojawienie się trudnych do rozwiązania i jednoznacznej oceny, problemów w życiu rodzinnym i zawodowym, walka z wpływami otoczenia na osobiste decyzje, trudności ze znalezieniem własnej drogi życiowej, wrażenie działania siły wyższej.

Trygon Plutona do Medium Coeli

Znaczne postępy w nauce, lub doskonaleniu zawodowym, czas sprzyjający realizacji odważnych przedsięwzięć i podejmowaniu nowych wyzwań intelektualnych, opanowanie problemów rodzinnych.

Opozycja Plutona do Medium Coeli

Komplikacje w życiu rodzinnym, powrót starych problemów i pojawienie się nowych, zmiany i przewartościowanie sytuacji rodzinnej, próby konsolidacji więzi między najbliższymi, utrata kontroli nad rozwojem spraw zawodowych.

http://astromix.pl/content/view/91/99/

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.