Mistyk

Rozwój Duchowy ,a Poziomy Świadomości Umysłowej .

2 posty w tym temacie

Nasz Rozwój Duchowy ,jest ściśle uzależniony od Poziomów Świadomości Naszej Psychiki ,Poziomy świadomości są ,jak taka drabina do nieba,sefiry ,czyli kolejne sfery w Poznawaniu Bożej Mądrości ,12 prac Herkulesa itd.

Pierwsza :

Nieświadomość Zbiorowa - jest to Królestwo Archetypów ,najgłębsza warstwa psychiki ludzi na Całym Globie Ziemskim ,przekazywana z ust do ust ,lub przenoszona w Polu Morfogenetycznym ,poprzez wszystkie epoki i czasy , to są wszelkie symboliczne wyobrażenia ludzi ,na wszystkich kontynentach i w każdym zakątku kraju , (Bogowie,Anioły ,Demony,Szatan,Diabeł,Mag ,Wróżka,Czarownica ,Mędrzec ,Duchowa Jażń itp.) ,to mitologiczna kraina umarłych ,Hades ,Styks ,tamten świat ,niematerialna strefa astralna (piekło) ,psychologiczna kraina cieni,bajkowa kraina czarów i ozz ,królicza nora ,druga strona lustra itd. itp.

Druga:

Podświadomość - jest naszą indywidualną,osobistą , głębią psychiki ,to tu Wszelkie Symbole Archetypowe są przechowywane od pokoleń ,i ukazane nam w formie symbolicznej np. w Marzeniach Sennych .

Trzecia :

Przedświadomość - jest to strefa naszej psychiki najbliższa naszej świadomości ,lecz jeszcze nie do końca świadoma ,to tu wszelkie symboliczne wyobrażenia ,wszelkie nasze stłumienia z głębi naszej psychiki wydobywają się ,wydostają na Powierzchnię Świadomości .

Czwarta :

Świadomość - jest to strefa naszej psychiki gdzie wszelkie stłumienia wydostały się na powierzchnię,nasze wszelkie wyobrażenia z głębszych warstyw ,wszystkich zostały oczyszczone ,i bez żadnych Iluzji Umysłowych ,Odbieramy Wszystko Dookoła,Świat, i Ludzi ,jest to symbolicznie muwiąc nasza "JAŻŃ" lub "JA" (Świadome EGO).

Piąta :

Nadświadomość - jest to nasza Ponadświadoma ,Nadświadoma strefa nas samych ,spajająca ze sobą i nawiązująca kontakt ze Wszystkimi Poziomami Świadomości ,podróżujemy w górę i w dół wszystkich naszych poziomów,to jak podróż poprzez czas,epoki ,wymiary itp.,jest to Transcendentna nasza Strefa to sfera Sakrum -strefa Święta -Boskości ,i taka podróż po naszych Poziomach Świadomości ,jest jak taki Rozwój Duchowy.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Siła pozorów ,zewnętrznych masek .

Na codzień przybieramy kakby takie sztuczne maski zewnętrzne /społeczne ,mające pozory prawdy , i za zadanie ukryć naszą prawdziwą naturę / osobowość ,a pozory mogą być bardzo mylące ,bowiem lepszy wróbel ew garśc i ,niż gołąbek na dachu ( czyt. lepsze namacalne i realne ,rzeczywiste fakty ,niż dalekosiężne plany ,mrzonki ,i nierealne fantazje i fikcja )

Anna TylikowskaFunkcjonalność maskiCzym jest maska?W wymiarze strukturalnym, maska jest częścią Ja, „(...) która zwrócona jest kuświatu zewnętrznemu” (Jacobi, 1993, s. 45):Rycina 1. Maska jako składnik struktury psychicznej.Z perspektywy wewnętrznego obserwatora, maska jest psychologiczną realnością –jest człowiekowi dana w doświadczeniu i zwykle znajduje odzwierciedlenie w jegosamowiedzy. Ludzie mają zazwyczaj poczucie tożsamości, posiadają określony obrazwłasnego Ja, i – analogicznie – doświadczają posiadania maski, na przykład wówczas, gdypodejmują zachowania eksponujące jakieś indywidualne właściwości bądź mające na celuukrycie pewnych cech, uczuć, myśli czy intencji.W wymiarze behawioralnym, maska jest szeroką klasą zachowań. Utożsamia się ją zzachowaniami: Autoprezentacyjnymi; ujawniającymi charakterystyki typowe dla danej roli społecznej;polegającymi na stwarzaniu pozorów niegodnych z Ja; dysymulującymi zaburzeniapsychiczne (np. depresję); regulowanymi kulturowo-społecznymi normami, przede wszystkimnormami dotyczącymi ekspresji emocjonalnej, płci oraz rasy.Z perspektywy zewnętrznego obserwatora, maska jest dostrzegalna zarówno wzachowaniach podejmowanych ”tu i teraz”: w mimice, gestykulacji, sposobie mówienia itreści wypowiedzi, jak i w konsekwencjach zachowań wcześniejszych: w ubiorze, makijażu,marce samochodu, wystroju mieszkania, charakterze grup towarzyskich, rodzajuodwiedzanych lokali itp.Funkcje maskiPięć funkcji maski: ekspresyjną, ochronną, instrumentalną, rozwojową iprzystosowawczą, można uznać za jej funkcje zasadnicze, nadrzędne wobec zadaniapolegającego na ukrywaniu bądź ujawnianiu pewnych indywidualnych charakterystyk.Na podobieństwo starogreckiej persony, maska ukrywa pewne indywidualnewłaściwości, w zamian eksponując charakterystyki typowe dla odgrywanej roli społecznej(np. matki, studenta, naukowca, menedżera). Dokonywana za jej pośrednictwem ekspresjamoże być zarówno zgodna, jak i niezgodna z rzeczywistymi uczuciami, cechami, myślamiczy intencjami danej osoby.Ukrywanie niektórych indywidualnych charakterystyk i eksponowanie innych miewana celu zwrócenie uwagi otoczenia na takie właściwości danej osoby, które ona sama,niezależnie od pełnionych ról, uważa za szczególnie istotne.Ekspresja określonych charakterystyk służy zwykle ochronie przed lękiem.Rzeczywiste Ja wielu ludzi odbiega od oczekiwań i wyobrażeń otoczenia, a ich faktyczneuczucia, cechy i intencje są niezgodne z normami kulturowo-społecznymi – wykorzystującmaskę, ludzie unikają powodującej lęk presji społecznej bądź realnych konsekwencji(ostracyzmu, hospitalizacji). Celem ukrywania niektórych osobowych charakterystyk bywaochrona intymności.Ukrywanie bądź ujawnianie pewnych cech, uczuć, myśli czy motywów może mieć nacelu: osiąganie wymiernych korzyści (np. finansowych); kontrolowanie zachowań innychludzi; podnoszenie jakości interakcji; regulowanie emocji, realizowane dzięki otrzymywaniupochwał bądź uzyskiwaniu innych przejawów akceptacji; budowanie, podtrzymywanie bądźpodnoszenie poczucia własnej wartości. Niezależnie od negatywnych aksjologicznychkonotacji słowa maska, realizowanie funkcji instrumentalnej jest masce przypisywanestosunkowo rzadko.Maska służy kształtowaniu lub podtrzymywaniu tożsamości, bywa też narzędziemmodelowania własnego Ja. Rozwojowa funkcja maski zasługuje na uwagę szczególną.W dzieciństwie i wczesnej adolescencji maska pośredniczy w przyswajaniukulturowo-społecznych wzorców i norm.W okresie dojrzewania, podejmując rozmaite zachowania zgodne ze swoją aktualnąsamowiedzą i dostosowane do kulturowo-społecznych norm oraz oczekiwań i wymagańnajbliższego otoczenia, młody człowiek poznaje swoje ograniczenia i możliwości – uczy siętego, kim jest i kim chce być.Podejmując kolejne zachowania tego samego typu, człowiek pewne aspekty swojejosobowości może wypróbowywać, inne utrwalać, tłumić lub modyfikować. Proces ten możebyć związany (choć nie musi) z poznawaniem własnej maski oraz różnic dzielących ją od Ja.Człowiek, który rozwinął świadomość swojej maski, potrafi swobodnie niądysponować, elastycznie dostosowując ją do warunków wewnętrznych i zewnętrznych, ijednocześnie posiada świadomość własnego Ja, umożliwiającą mu realizowanie własnegopotencjału.Niezwykle istotne jest to, że człowiek, który rozpoznał własną maskę, wykorzystujeswój potencjał nie tylko ze względu na siebie samego, lecz także z uwagi na środowiskokulturowo-społeczne. Dzieje się tak dlatego, że rozpoznaniu temu towarzyszy doświadczeniejedności zarówno z samym sobą, jak i z otoczeniem, opisywane jako doświadczenie „zlaniasię” ze światem i pozostawania z nim w harmonijnej relacji. Doświadczenie to nie znosiświadomości własnego Ja, lecz wprowadza w sferę przeżyć człowieka nową jakość –poczucie istnienia „czegoś więcej” – czegoś, co wykracza ponad podział na „Ja i innych”.Poczucie to wydaje się być jednym z wyznaczników dojrzałej osobowości.Maska i jej zmiany zachodzące w biegu życia stanowią integralny elementrozwoju tożsamości, Ja i osobowości.Rozwinięcie świadomości własnej maski wydaje się być warunkiem pełnegorozwoju osobowości, posiadającym istotne konsekwencje indywidualne i kulturowo

Skopiowane z : http://integralnie.pl/images/teksty/...aski_tekst.pdf
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.