_Domi_

Drogi Życia z Wibracją 4

6 postów w tym temacie

DROGA ŻYCIA ? 4

Twoja droga wiedzie po trudnym i wymagającym pracy terenie. Wymaga ciężkiej pracy i konsekwentnego osiągania własnych celów. Praca stanowi główną wartość Twojego życia. Droga, którą podążasz, czyni z Ciebie osobę praktyczną, godną zaufania i sumienną. Jesteś dobrym organizatorem, zdolnym do cierpliwego 'wyprowadzania' innych z chaosu. Doskonale wywiązujesz się z trudnych, długoterminowych zadań, musisz jednak wiedzieć, że Twój wysiłek wart jest zachodu, a Twoja praca doceniana. Nic nie przychodzi Ci łatwo, ale i wszystko, co budujesz ma stabilne i silne fundamenty ? trwałość i stabilność to główne cechy efektów Twoich własnych wysiłków. Zazwyczaj tworzysz od podstaw i niejednokrotnie zaczynasz wszystko od nowa. Twoja koncentracja przede wszystkim na pracy, czyni z Ciebie osobę nierzadko upartą i mało elastyczną, często wręcz narzucającą swoją wolę otoczeniu. Zbytnio koncentrując się na własnej przeszłości, możesz stać się osobą zgorzkniałą. Możesz również popadać w przesadny konserwatyzm i zbytnią upartość, a wówczas mieć olbrzymie trudności z akceptacją siebie i otaczającej Cię rzeczywistości.

Źródło :kurs "Izis "

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

"4" i ich życie uczuciowe

Czwórki posiadają cechę, która przejawia się we wszelkich kontaktach z ludźmi; jest nią lojalność. Mimo że z trudem przychodzi im ujawnianie swych uczuć, są całkowicie godne zaufania; można polegać na ich szczerości i lojalności.

Na ogół nie czują się najlepiej w licznym towarzystwie, wolą nieliczne grono przyjaciół podzielających ich zainteresowania.

Związkom Czwórek z płcią przeciwną brakuje, być może, romantyczności i wielkich namiętności. Myliłby się jednak ten, kto zarzuciłby im oziębłość i nieczułość. Nic bardziej fałszywego. Czwórki bowiem potrzebują miłości i potrafią ją przeżywać, są jednak zbyt nieśmiałe i zamknięte w sobie, aby okazywać swe uczucia. Zamiast o nich mówić, wolą potwierdzać je czynami.

Jako osoby ostrożne i powściągliwe, ośmielają się wyrazić to, co czują jedynie wtedy, gdy upewnią się, że nie zostaną odrzucone. Jednak i w takim przypadku ich zabiegi miłosne charakteryzuje rozwaga i powolność. Dlatego też nie często zdarza się im zakochać "od pierwszego wejrzenia". Dużo czasu bowiem zajmuje im poznanie i rozkochanie w sobie wybranej osoby, nie mówiąc już o wyznaniu jej uczuć czy zaproponowaniu małżeństwa.

Jako małżonkowie, Czwórki są wierne i lojalne, aczkolwiek trochę zazdrosne, a nawet zaborcze. Lubią ciepło domowego ogniska i zawsze gotowe są walczyć o polepszenie warunków życia swej rodziny.

Niewątpliwie Czwórki najszczęśliwsze będą z osobami tak samo jak one poważnymi, zrównoważonymi i spokojnymi.

Zrozumienie i "pokrewieństwo dusz" powinny szukać u Dwójki, Szóstki i Siódemki, które są równie poważne i spokojne, jak Czwórki. Związek z którymś z tych numerów, mimo że w niczym nie będzie przypominał burzliwych i namiętnych romansów filmowych czy powieściowych, na pewno okaże się solidny i trwały, zwłaszcza jeśli Dwójki i Szóstki zdołają pokonać zbytnią podejrzliwość, tak charakterystyczną dla ich wibracji.

Jedynka, Ósemka lub Dziewiątka osiągnie harmonię i szczęście z Czwórką jedynie wówczas, gdy ujarzmi swój zaborczy i bojowy charakter.

Ogromna żywotność, dynamizm i gorący temperament Trójki i Piątki niewątpliwie olśniewają naszą Czwórkę, ale związek z którymś z tych numerów może na dłuższą metę okazać się dla niej uciążliwy. Osoby te są poza tym zbyt lekkomyślne, aby mogła je zaakceptować rozsądna Czwórka.

Dzieci o tej wibracji są spokojne, poważne i posłuszne. Mimo że sumiennie i odpowiedzialnie wypełniają swe obowiązki, zawsze będą stanowiły pewną zagadkę dla swych rodziców, którzy z trudem przedzierają się przez ich "skorupę", aby poznać prawdziwe myśli swych introwertycznych pociech. Jakkolwiek wydawać by się mogły obojętne i mało wylewne, powinno się je zawsze traktować z czułością i zrozumieniem, w przeciwnym wypadku staną się uparte i krnąbrne.

Jako rodzice Czwórki są bardzo odpowiedzialne i pragną zapewnić swym dzieciom wszelkie wygody. Niemniej, często okazują skłonność do zbytniej surowości, a ponieważ ich dzieci mogą pomylić tę surowość z brakiem miłości, Czwórki-rodzice powinny starać się, aby ich uczucia były bardziej widoczne.

Planeta: Saturn, Merkury

Kamień: granat, szafir

Metal: uran, ołów

Znak zodiaku: Panna

Dzień: środa

Kolory: ciemna zieleń, brąz

Szczęśliwe liczby: 4, 6, 8.

Źródło:Gladys Lobos "magia numerologii"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Numerologiczna 4

Osoby z numerologiczną wibracją cyfry cztery, to osoby poważne, powściągliwe, przywiązane do rutyny, dbające o porządek, doceniające wartość pracy. Czwórki mają łagodne usposobienie, są raczej zamknięte w sobie, ostrożne, solidne i godne zaufania. Są pracowite, skrupulatne i systematyczne. Mają duże pragnienie spełnienia w pracy. W uczuciach ważna jest dla nich stabilność, trwałość, bardzo cenią wierność, są oddane. Czwórki mogą mieć problemy z wyrażaniem uczuć, ludzie często odbierają je jako osoby niedostępne, wręcz chłodne. Raczej trudno im mówić o swoich potrzebach, często są zdominowane przez partnera, a to za sprawą ich bardzo łagodnego charakteru i uległości. Nie lubią konfliktów, więc wiele spraw wolą przemilczeć, zamiast otwarcie wyrażać swoje niezadowolenie.

Czwórki są dobrze zorganizowane, zdyscyplinowane, wytrwałe w dążeniach, w pracy potrafią zachować zimne nerwy, są opanowane. Posiadają zmysł praktyczny, są sumienne, odporne na stres. Muszą szczególnie uważać, by nie popaść w pracoholizm.

Zalety czwórek to również efektywność, przedsiębiorczość, profesjonalizm w swoich dziedzinach. Z powierzanych im zadań wywiązują się sumiennie, nie znoszą odwlekania czegoś na później. Ponadto są one punktualne, trzymają się ustalonych terminów, nie znoszą, gdy ktoś nie pojawia się na czas. Potrafią być bardzo surowe. Bardzo ważna jest dla nich stabilizacja, bezpieczeństwo, równowaga w każdej dziedzinie. Ich słabą stroną jest trzymanie się na uboczu, często brak fantazji, spontaniczności, trzymanie się ustalonych reguł. Każde odstępstwo od ich zasad, wywołuje poczucie winy i frustrację. Są bardzo wymagające wobec siebie i otoczenia. Ponadto czwórki uważane są za osoby uczciwe, uparte, konsekwentne w działaniu, umiejące dostrzegać szczegóły. Nie lubią zmian, są konserwatywne przyjaciół dobierają ostrożnie, są nieufne. Czwórki są wierne, zdolne do poświęceń i ciężkiej pracy, mającej na celu dobro najbliższych. Bardzo źle znoszą odrzucenie i mają skłonność do zbytniego rozpamiętywania przeszłości, analizowania, tego co było, często za niepowodzenia obwiniają siebie. Często popadają w melancholijne nastroje i pesymizm.

źródło - Magiakart.pl

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Liczba 4

Liczba 4 to BUDOWNICZY, EKSCENTRYK, TRAGICZNY ROMANTYK.

Jej słowami?kluczami są: równość, sprawiedliwość, twórcza praca, ogranicze nia, organizacja, wysiłek.

Składa się z dwóch Dwójek (22) lub z Jedynki i Trójki (13, 31). Symbolizuje ziemię, pracę, materię, podstawę, ukrzyżowanie, dysharmonię, napięcie, zmia nę, destrukcję. Odnosi się do najprostszej bryły, stąd jest liczbą stałości i mate rii, konstrukcji rzeczy, bryłą ograniczoną czterema głównymi punktami. Ozna cza stabilność, monotonię, nudę, posępność, niepowodzenia, nierozgarnięcie, mozolenie się, harówę, napady gniewu, melancholię. Reprezentuje silną i prak tyczną naturę, całość, cztery pory roku, cztery żywioły. Nadaje nowy wymiar znanym, podstawowym elementom.

Liczba ta jest testem dla ludzkiej zdolności radzenia sobie z napięciami. Ni czego nie daje od siebie, wymaga stałej czujności i pracy.

Lekcja Czwórki, jeśli jest przyjęta i przyswojona, daje odporność, zdolność radzenia sobie w każdych warunkach, mądrość życiową wypływającą z doświad czenia, rozumienie słabości innych ludzi. Negatywna, nieprzepracowana, daje charakter gwałtowny i pełen sprzeczności, niezrównoważony psychicznie i ner wowo, załamujący się pod byle problemem.

Władcą Czwórki jest Rahu: północny węzeł księżycowy (według koncepcji Za chodniej: Saturn, Uran, Merkury, Słońce). Opiekuje się on ludźmi urodzonymi 4, 13, 22 i 31 każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna wynosi Cztery. Najwyraźniej jest widoczny w Liczbie Duchowej Cztery.

Jako że liczba ta posiada pewne cechy Jowisza (którego przypomina kształ tem), uważa się czasem, że Czwórką włada Jowisz (ma na to wpływ także to, że Strzelec, którym włada Jowisz, jest czwartym znakiem Zodiaku licząc od Ryb w prawo, czyli czwartym polem Drogi Życia).

Rahu jest jednym z dwubiegunowych węzłów Księżyca (Północnym). Zwią zany on jest z ekspansją i życiem społecznym. Węzły te to ruchome punkty w opozycji, w których orbita Księżyca przecina płaszczyznę Ekliptyki. Ulegają one stałej retrogradacji (poruszają się w kierunku przeciwnym do ruchu planet) i wy znaczają daty zaćmień Słońca i Księżyca (dochodzi do nich w pobliżu węzłów). W Indiach Rahu przypisuje się dynamiczne, lecz niszczące działanie, o niskiej wibracji. Na Zachodzie - raczej pozytywne. Ce****e go hedonizm i niezadowole nie. Dzięki temu jego podopieczni są leniwi, ospali, apatyczni i nielogiczni. Zo stają rewolucjonistami, konspiratorami, szpiegami i detektywami. Przynosi im za męt, ignorancję, fobie, wrogość i wielkie plany, na których realizację trzeba długo czekać. Sprawia to, że ciężko pracują i zbierają złą karmę. Korzystne wpływy obdarzają ich talentem malarskim, pisarskim i umiejętnościami przydatnymi wy dawcy. Przynoszą sławę i sukcesy, atrakcyjność fizyczną, piękno, inteligencję, śmia łość i skrytość. Dostrzegają niewidoczne strony życiowej Prawdy.

Gdy Rahu jest w koniunkcji z Jowiszem lub Wenus, daje dostęp do nauk ta jemnych. Z natury jest apatyczny, lecz może być pobudzony. Ma wielki wpływ na kości, siłę fizyczną, tłuszcz, tkanki i skórę. Skłania do podróży zagranicz nych i żeglugi. Gdy jest nieharmonijny, niszczy zdolność trzeźwego osądu i wraż liwość, przydaje egocentryzmu, samolubności, pesymizmu, apatii i agresji. Jego podopieczni mogą zostać uwięzieni lub zejść do podziemia. Przynosi im trud ności, przeciwności, cierpienia i upokorzenia.

Jest energią silną, obdarzającą nietuzinkowym charakterem i zdolnością wi dzenia spraw z wyjątkowej perspektywy. Daje odwagę, cierpliwość i inteligen cję, która musi być używana do pomagania bliźnim (zwłaszcza uciskanym).

Rahu włada Panną (wraz z Merkurym), góruje w Bliźniętach, a upada w Strzel cu. Nieprzyjazny jest mu Rak i Lew. Mocny jest w trzecim, szóstym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym i jedenastym Domu horoskopowym. lego żywiołem jest Powietrze (jest jak dym lub mgła; mimo braku natury i kształtu może zasłonić każdą rzecz).

Ludzie zdominowani przez liczbę Cztery są wytrwali, pracowici, uparci i przy wiązani do rutyny i stałych wzorców postępowania. Mają zdrowy rozsądek i dobre wyczucie rzeczywistości. Brakuje im jednak fantazji i rozmachu, wiary w siebie, przekonania o własnej wartości, radości życia, wigoru i spontaniczności. Dlate go sukces nie przychodzi im łatwo i wiele muszą się w życiu natrudzić. Lubią iść wielką masą. Czują się solą ziemi, najwartościowszą odmianą człowieka, chociaż nie zawsze mają się czym pochwalić. Szybko się irytują, używają nie cenzuralnych słów, tracą kontrolę nad nerwami i stają się destruktywni.

Jeśli Czwórka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to masz zdol ność do szybkiego przyswajania nowych idei. Twój temperament sprawia, że pragniesz je studiować dokładnie.

Twoje główne cechy to uczciwość, solidność, cierpliwość, wytrwałość i pra cowitość. Jesteś niezrównany pod względem precyzyjności i zdolności organi zacyjnych. Twoją zasadą jest stabilność i bezpieczeństwo. Masz precyzyjny umysł, jesteś konkretny, cierpliwy i pracowity. Twoja droga bywa ciężka i żmudna, lecz solidna. Można na ciebie liczyć. Wykonasz każdą pracę i dotrzymasz słowa. Lekkomyślność, powierzchowność i nieuczciwość są ci obce. Jesteś świetnie zorganizowany i nie przeraża cię wysiłek. Wiesz, że im większy wkład, tym więk sza nagroda. Problemy rozwiązujesz pomału i spokojnie, metodą krok po kro ku. Działasz logicznie i metodycznie. Jasno widzisz swój cel i dążysz do niego wytrwale, utrzymując porządek w sobie i wokół siebie. Raz rozpoczęte rzeczy doprowadzasz do końca. Praca sprawia ci radość i daje satysfakcję. Jesteś do brym, uczciwym, wiernym, lojalnym i odpowiedzialnym przyjacielem. Rzadko mówisz o swoich uczuciach i przywiązaniu. Z reguły się na tym nie skupiasz, gdyż są to dla ciebie sprawy ulotne i nieuchwytne. Nie jesteś zbyt towarzyski; raczej zamknięty w sobie. Nie lubisz tracić czasu na pogawędki. Ce****e cię poczucie sprawiedliwości.

Twoją wadą jest przesadna oszczędność i brak poczucia humoru.

Nie lubisz być poganiany. Wolisz najpierw wszystko spokojnie przemyśleć, a potem działać. W stosunku do swych osiągnięć jesteś powściągliwy i skrom ny. Drobiazgowość, zamiłowanie do porządku i pedanteria utrudniają ci życie. Chłód emocjonalny i skrytość nie sprzyjają kontaktom z ludźmi. Brakuje ci fan tazji, polotu i elastyczności. Silna wola, granicząca z uporem, przesadna suro wość i kłótliwość mogą prowadzić do całkowitego wyizolowania i powodować niechęć otoczenia.

Często widzisz wszystko w innym świetle, co czyni cię buntownikiem, czło wiekiem niekonwencjonalnym. Nic interesują cię sprawy materialne, choć do ceniasz wartość pieniądza. Trudno ci zawrzeć przyjaźń (możesz czuć się odizo*lowany), choć potrafisz być wiernym przyjacielem, na którego można liczyć. Stawiasz bezpieczne fundamenty dla siebie i innych. Nie demonstrujesz przy wiązania, co wskazuje, że jesteś dobrym przyjacielem. Życie wypełnia ci praca, która sprawia radość. Działasz cierpliwie i logicznie. Metodą posługujesz się jako narzędziem. Niekiedy podejmujesz ryzyko, stosując konserwatywne meto dy działania. Zdarza się, że zajmujesz się drobiazgami i przez to tracisz z pola widzenia ważne cele. Często płyniesz z prądem, nie wiedząc, że nie trzeba z nim walczyć, a jedynie zmienić jego kierunek.

Jeżeli unikasz narzucania innym pewnych swoich pomysłów, by usunąć z drogi przeszkody i wyeliminować zatargi, możesz zaprzepaścić sukces. Duże możliwo ści, które posiadasz, wyrażasz odpowiednia formą. Może się zdarzyć, że koncep cję kogoś innego (artysty, architekta itp.) wyobrażasz sobie inaczej. Obowiązki wypełniasz sumiennie i nie przejmujesz odpowiedzialności nałożonych na innych.

Do dyspozycji jesteś zawsze tam, gdzie potrzebny jest niezawodny człowiek. Wszystkie prace wykonujesz sumiennie, czysto, dokładnie i twórczo. Dzięki swym skłonnościom masz szansę osiągnąć wielki sukces, ponieważ budujesz na tym, co już zostało zbudowane. Nie będzie to jednak wynik prac wstępnych (bo te zostały rozpoczęte wcześniej), lecz finał. Staraj się nie przegapić okazji.

Jesteś odpowiedzialnym, solidnym, poważnym, stabilnym, skutecznym, am bitnym, sprawiedliwym, logicznym i zdyscyplinowanym człowiekiem. Nie masz czasu na marzenia i chimery, choć czasem biorą cię w posiadanie. Jesteś nie*ustannie zajęty pracą (służbą) i organizowaniem wszystkiego. Odczuwasz pa tologiczny lęk przed ryzykiem, przygodą i nieoczekiwanymi zmianami. Ce****e cię ostrożność i umiarkowanie. Zanim przystąpisz do działania, starasz się wszyst ko przebadać i przemyśleć. Ryzykujesz tylko wtedy, gdy jesteś pewny swego (wygranej). Będąc analitykiem, kierujesz się rozumem i rozsądkiem; masz przy tym zdolność podejmowania właściwych decyzji. Upartość sprawia, że nic po rzucasz raz obranego kierunku (celu czy ideału). Postawa ta może być godna szacunku, jeśli nie prowadzi do przesady. Zdarza ci się to jednak nagminnie. Wskutek przesadnej ostrożności i powolnego działania możesz zatracić istotę sprawy, przegapić moment najwłaściwszy przy podejmowaniu decyzji itp.

Na ogól jesteś spokojny, łagodny i powściągliwy. Nic lubisz wielkich wystą pień i uzewnętrzniania uczuć. Brakuje ci radości i luzu. Masz wiele zahamo wań, nad czym pracujesz. Niewiele możesz jednak zrobić, gdyż rozluźnienie się czy pójście za głosem serca przerasta twoje możliwości. Nic odznaczasz się wielką elokwencją; rozmowa z tobą nic jest łatwa. Wypowiadasz się rzeczowo i zwięźle, lecz dość szorstko. Potrafisz być nawet niegrzeczny i uciąć ostro jed nym słowem konwersację, która wydaje ci się nieinteresująca. Nie lubisz osób niekonkretnych. Sam mówisz na temat, nie owijając w bawełnę.

Jesteś konserwatystą, o smutnym obliczu, kierującym się w życiu rozumem (rozsądkiem). Wierzysz w prawdy oczywiste i nie martwią cię sprawy duchowe i metafizyczne. Stoisz mocno na ziemi i nie dajesz się łatwo porwać przez entu zjazm, nie poparty solidnymi podstawami.

Nie masz skłonności do panowania nad otoczeniem i nie jesteś chciwy i za chłanny. Jeśli jednak na coś się zdecydujesz, nie rezygnujesz z raz obranej dro gi. Z odwagą i determinacją stawiasz czoła wszelkim problemom i nie istnieją dla ciebie przeszkody nic do pokonania. Nic dziwnego, że osiągasz swoje cele i łatwiej niż inni odnosisz sukcesy. Pomaga ci w tym silna wola, zdyscyplinowa nie i umiejętność panowania nad sobą. Sumienność i pracowitość powodują, że gdy chwilowo nie masz zajęcia, czujesz niepokój i wyrzuty sumienia. Dlatego ciągle pragniesz być aktywny, fizycznie i intelektualnie.

Odznaczasz się bystrym i przenikliwym umysłem. Jesteś jednak drażliwy (łatwo cię urazić). Stajesz się wtedy ostry, surowy i wulgarny. Nie znosisz lenistwa i indolencji, jesteś wymagający wobec siebie i innych. Postawa taka przysparza ci kłopotów z otoczeniem. Możesz zdobyć opinię despoty o malej tolerancji. Jeśli dodamy do tego surowość i ostrość sformułowań, zrozumiemy, czemu miewasz wrogów. Staraj się akceptować swych bliźnich takimi, jakimi są.

Możesz być fanatykiem porządku, precyzji i sumienności. Lubisz rzeczy ja sno określone. Nic mając poczucia humoru, jesteś milczącym obserwatorem. Denerwują cię osoby o dużym temperamencie, gadatliwe i powierzchowne, o nic-dających się przewidzieć reakcjach. Choć brak ci wyobraźni, szybkości, elo kwencji i czaru i jesteś przywiązany do spraw materialnych, jesteś człowiekiem uczciwym, stałym, solidnym, miłującym prawdę, o głębi uczuć i myśli. Można na tobie polegać. Jeśli coś obiecasz, dotrzymasz słowa, choćby miało cię to wiele kosztować. Jako przyjaciel jesteś wierny, lojalny i godny zaufania. Nienawidzisz plotkarstwa. Masz niewielu, za to dobrych i wypróbowanych przyjaciół. Dzia łasz na innych stabilizująco, stwarzając atmosferę bezpieczeństwa i spokoju.

Twoje reakcje są powolne. Nic chwytasz w lot wszystkiego i potrzebujesz cza su, by poznać szczegóły. Masz za to dobrą pamięć. W razie niesprawiedliwości społecznej reagujesz natychmiast. Doprowadzony do ostateczności stajesz się radykalny i despotyczny. Wykorzystując swą wolę do buntu wobec wszystkich i wszystkiego lub dążąc do realizacji swych celów za wszelką cenę, możesz po nieść porażkę. Stracisz wtedy zalety, jakimi jesteś obdarzony lub staną się one dla ciebie zgubne.

Negatywne wibracje ujawniają w tobie cechy stanowiące odwrotność twoich zalet: niesolidność, gnuśność, brak koncentracji, tchórzostwo, lenistwo, ma łostkowość, skrajna nieufność. Musisz uważać, by nic popaść w ciasnotę umy*słową, nadmiar surowości i chłodu, zawziętość, fanatyzm i skąpstwo.

Aby się wybić, musisz umiejętnie wykorzystać swoje zdolności, jakimi obdarza cię Czwórka. Powinieneś szukać zajęć wymagających koncentracji, dokładności i cierpliwości. Pracować musisz wytrwale i systematycznie, stawiając czoła mo notonii. Szukać musisz czynności rutynowych, wymagających metodyczności i tro ski o szczegóły. Unikać musisz nieprzewidzianych zmian, burzących porządek.

Może ci brakować natchnienia i twórczych zdolności, jako że przywiązany jesteś do świata materialnego - do tego, co konkretne i realne. Wszystko za wdzięczasz swojej wytrwałości i sile charakteru. Nie wycofujesz się z zamiarów; ich realizacji oddajesz się ciałem i duszą.

Możesz mieć zdolności w takich dziedzinach, jak mechanika, budownictwo, elektronika. Z łatwością potrafisz obsługiwać maszyny, narzędzia i przyrządy. Na sukcesy możesz liczyć w literaturze (jako eseista, dramaturg, krytyk literac ki i teatralny), matematyce, ekonomii, bankowości, księgowości. Dobra jest dla ciebie praca biurowa, szczególnie w sekretariacie, dziale organizacji i zarządza nia lub archiwum. Masz predyspozycje do zawodu jubilera, zegarmistrza, drukarza, fabrykanta, handlowca, krawca, administratora, szefa produkcji, lekarza (chirurga, traumatologa), żołnierza zawodowego, adwokata, sędziego.

W wolnych chwilach powinieneś wykorzystywać swoje zdolności manualne: rzeźbiąc, grawerując lub wymyślając nowe, praktyczne urządzenia domowe. lako urzędnik jesteś godny zaufania. Nie potrzebujesz kontroli i nadzoru: sam dla siebie jesteś surowym sędzią. Dobrze wykonana praca jest twoim celem i napawa cię dumą i satysfakcją. Jako szef jesteś wymagający. Nie znosisz leni stwa, niedbalstwa i niedokładności. Mimo powściągliwości, starasz się być spra wiedliwy wobec podwładnych. Zawsze zauważasz i doceniasz sumiennych pra cowników. Nie masz natomiast zrozumienia dla tych, którzy nie traktują po ważnie swojej pracy i nie oddają dla niej wszystkich swoich sil i energii.

W sprawach finansowych jesteś konserwatywny i uporządkowany. Musisz ciężko pracować na pieniądze. Cenisz je nie ze względu na możliwość beztro skiego życia, lecz z powodu stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Żyjesz z myślą o jutrze. Brak pieniędzy przysparza ci cierpienia. Możesz stworzyć korzystne interesy. Dobrą sytuację materialną zawdzięcza! będziesz swemu rozsądkowi, systematyczności i zręczności w administrowaniu oszczędnościami. Będziesz jak mrówka, która troszczy się o to, by nic nie zostało zmarnowane.

W kontaktach jesteś lojalny i szczery. Nic lubisz jednak licznego towarzy stwa. W związkach z płcią przeciwną brakuje ci romantyzmu i namiętności. Nie jesteś jednak oziębły czy nieczuły. Potrzebujesz miłości i potrafisz ją przeżywać, jesteś jednak nieśmiały i zamknięty w sobie. Zamiast mówić o miłości wolisz potwierdzać ją w czynach. Poznanie i rozkochanie partnera zajmuje ci wiele czasu. Z wyznaniem uczuć jest jeszcze gorzej.

Jako małżonek jesteś wierny, lojalny, choć trochę zazdrosny i zaborczy. Lu bisz ciepło domowego ogniska i poprawianie warunków życia rodziny.

?Pokrewieństwo dusz" znajdujesz w ,.Dwójkach", ?Szóstkach" i ?Siódem kach". Jedynka", ?Ósemka" lub ?Dziewiątka" też będzie odpowiednia, musi jednak ujarzmić swój bojowy charakter.

Jako rodzic bądź mniej surowy i okazuj uczucia.

DROGA CZWÓRKI to droga pracy i wysiłku.

Konstrukcje stworzone przez nią są solidne. O to w tym wcieleniu chodzi: żeby nauczyć się konstruować bazę, organizować życie, budować rzeczywistość od podstaw (w ograniczonym zakre sie, odpowiadającym potrzebom), Jasno widzisz swoje cele i umiesz kończyć roz poczęte sprawy, utrzymywać porządek w sobie i wokół siebie i postępować meto dycznie. Musisz się jednak wystrzegać fanatyzmu i pedanterii; są one przykryw kami niepewności i lęku. Jesteś człowiekiem praktycznym, wytrwałym i uczci wym we wszystkim co robisz. Umiesz znajdować metody na wszystkie problemy i we wszystkim. Ostrożnie dobierasz przyjaciół, zachowujesz spokój i dystans wobec problemów życia codziennego. I woja zachowawczość, przywiązanie do prze szłości i owoców swojej pracy powoduje brak elastyczności i ograniczoność, któ re nic pozwalają ci na zmiany i utrudniają rozwój. Staraj się nie przesiąkać rutyną, nic dominować, nie kłócić się i nie wywoływać podskórnych konfliktów. Ważne jest dla ciebie, abyś był otoczony przez ludzi praktycznych i życzliwych, pełnych entuzjazmu, którzy będą dodawać ci odwagi.

Masz wrażliwe drogi oddechowe, struny głosowe, tarczycę i system trawien ny. Powinieneś zmniejszyć obfite posiłki i wyeliminować środki rafinowane, tok syczne i pobudzające (wino, kawę, papierosy itp.) Wtedy staniesz się reforma*torem życia we wszystkich dziedzinach.

Twój wewnętrzny stan ducha znajduje odbicie w literackim prototypie tra gicznego romantyka, który osiągnąwszy uznanie i powodzenie w sferze mate rialnej, niezmiennie koncentruje się na miłości utraconej, niedostępnej lub tej, która nadejdzie i wyobraża sobie szczęście, które daje uczucie.

Z powodu depresji potrafisz przeleżeć w łóżku kilka dni, rozważając taki czy inny, niedający się naprawić błąd z przeszłości. ?Gdybym tylko postąpił inaczej. Gdybym miał jeszcze jedną szansę". Rozumiesz czarny nastrój tej chwili. Mo żesz przyjmować ją jako zrządzenie Losu i uciekać w wewnętrzną izolację. Możesz też walczyć z nią aktywnością, będąc w ciągłym biegu lub kanalizować swoje emocje w głębokich artystycznych poszukiwaniach w mrocznych obsza rach ludzkiego doświadczenia. Nastrój melancholii możesz uważać w tym kon tekście nawet za atrakcyjny. Może on być jednak dla ciebie koślawym schronie niem emocjonalnym, powstałym na skutek straty i cierpienia. Melancholii może towarzyszyć też nastrój słodkiego żalu. Depresja może wypływać z postrzega nia straty. Nastrój może w niej ulegać przemianie. Może zostać zasnuty tajem niczymi mgłami, działającymi emocjonalnie i ożywiające

Najważniejszym problemem jest dla ciebie strata i wynikające z niej obniże nie samooceny. Możesz być przekonany, że istniało w tobie źródło miłości, któ re zostało ci odebrane. Odczucia porzucenia odżywać będą w życiu dorosłym w postaci kompulsywnego pociągu do tego co niedostępne i (nieświadomego na ogół) odrzucania tego, co łatwo przychodzi. Nieświadomie zwracać będziesz uwagę na subtelniejsze aspekty tego, czego dostać nie możesz. To co dostępne nie będzie atrakcyjne. Tęsknił będziesz do związku namiętnego i dającego speł nienie. Będziesz smutny z powodu utraty miłości i romantycznie oczekiwał bę dziesz idealnego partnera w przyszłości.

Gdy osiągniesz coś w życiu, twoja uwaga przesunie się ku temu, czego ci brak. Jeżeli zdobędziesz satysfakcjonującą pracę, będziesz chciał się spełnić w partnerstwie. Gdy spełnisz się w partnerstwie, zapragniesz być sam. Gdy zo staniesz sam, zapragniesz znów pracy i partnerstwa. I tak w koło.

Uwaga twoja skupiać się będzie na najlepszych aspektach tego, czego nie ma. To co będziesz miał, wydawać ci się będzie nudne i bezwartościowe. Sabotował będziesz praw dziwe zdobycze. Konieczność dostosowywania się do czyjegoś braku gustu wy woływać będzie w tobie wściekłość i wzmożoną potrzebę ochrony siebie dla przy szłego przebudzenia poprzez miłość. Podlegał będziesz ciągłym rytmom przy ciągania i odpychania. Trzymał będziesz życic w bezpiecznej odległości. Rze czywista intymność może wyzwalać w tobie lęk przed ujawnieniem własnych braków i porzuceniem. Możesz czuć się wyalienowany z codzienności, unikal ny i odmienny, jak aktor przechadzający się po scenach własnego życia.

Możesz czuć się zraniony cudzymi niedopatrzeniami, a luźno rzucone słowo może doprowadzić cię do odsunięcia się od znajomych. Możesz wyolbrzymiać własne emocje, wypierając autentyczne przeżycia i zastępując je wrażeniem emocjonalnej intensywności. Intymne związki możesz psuć skupianiem uwagi na złych stronach tego, co się w danej chwili dzieje.

Możesz wierzyć, że twoje prawdziwe ?ja" ujawni się wtedy, gdy będziesz kochany, że wewnętrzny dramat przycichnie, a ty staniesz się osobą nieskom plikowaną i zadowoloną.

Aby rozwijać poczucie pełni musisz najpierw nauczyć się skupiać uwagę na czasie teraźniejszym, znaleźć w nim pozytywy i przyjąć je jako wystarczające. Pomóc ci w tym może pozytywna strona twojej osobowości: chęć utrzymania intensywnych kontaktów z otoczeniem (dzięki której potrafił będziesz pomóc drugiej osobie przetrwać kryzys, nie lękając się jej wściekłych wybuchów emocji czy rozpaczy) i docenianie estetycznych aspektów związku (kochasz piękno, niedomówienia, atmosferę, wygląd). Wiesz, że ludzie z czasem się zmieniają: wszystko rozwija się poprzez kolejne fazy.

Autorytety drugorzędne ignorujesz, obdarzając ?wielkie" ogromnym szacun kiem, zwłaszcza jeśli dzięki nim czujesz się kimś niezwykłym, przynależnym do elity. Chętnie zostajesz powiernikiem ekscentrycznego geniusza lub kogoś wybit*nego. Potrafisz wyczuć talent i bogactwo uczuć innych ludzi. Twoją wadą jest skłonność do rywalizacji o względy wielkiego autorytetu i mściwość w przypadku przegranej. Atrakcyjne może ci się wydawać łamanie konwencji społecznych.

Lubisz dreszczyk związany z potajemnym rozrabianiem, balansowanie na granicy skandalu.

Igranie z nieszczęściem, ekscentryczność czy kapryśność, podniecają cię i wy muszają specjalne traktowanie. Kapryśność zaspokaja masochistyczną potrze bę odgrywania roli nieznośnego dziecka, nie zasługującego na miłość. Wraz z uczuciem bycia osobą niegodną idzie w parze gniewne pragnienie wyrówna nia rachunków z osobami, które czerpią z życia więcej. Czujesz pogardę dla przepisów i zakazów; dążysz do bezkarności.

Przekonanie, że ktoś inny osiąga emocjonalne zadowolenie, podsyca twoją zazdrość. Poczucie deprymacji łagodzisz zmieniając scenerię, strojąc się lub otaczając pięknymi przedmiotami. Zazdrość jest dla ciebie silą napędową. Masz wiele energii do parcia naprzód, póki sukces nie przybiera realnych kształtów, Gdy przybiera, twoja uwaga kieruje się ku innym twoim zainteresowaniom.

Kontakt z cierpieniem powoduje, że jesteś predestynowany do pracy z ludź mi przeżywającymi kryzys lub będącymi w żałobie. Z wielkim samozaparciem potrafisz pomóc innym przejść przez ciężkie etapy życia, kryzysy emocjonalne i towarzyszyć im w ich długiej drodze ku odzyskaniu równowagi. W ten sposób odwracasz uwagę od własnych problemów i potrzeb. Mylnie sądzisz, że związki beztroskie są bezwartościowe. Czujesz się autentyczny, gdy życie i śmierć idą ze sobą w parze.

Pociąga cię psychologia głębi i metafizyka. Szukasz więzi z wyższymi obsza rami umysłu. Możesz być obrońcą praw zwierząt lub doradcą osób w żałobie. Pociąga cię religia, rytuał i sztuka.

Za nieatrakcyjne uważasz tuzinkowe zawody w zwyczajnym otoczeniu. Nie korzystna jest dla ciebie współpraca z osobami, które pracują więcej, by więcej mieć. Źle się sprawdzasz w usługach i zajęciach anonimowych - gdzie nie moż na ujawnić swych talentów. Żyjesz przeszłością lub przyszłością. Wiele czasu i wysiłku poświęcasz próbom osiągnięcia czegoś atrakcyjnego, by wykryć w tym wady, z chwilą gdy znajdzie się to w zasięgu twojej ręki. Chęć posiadania i po-trzeba odrzucania pojawia się równocześnie.

Aby przełamać depresję i wyciszyć huśtawki nastrojowe możesz podejmować terapie i medytacje.

WIDZENIE ŚWIATA.

Żyjesz emocjami, skoncentrowany na własnych do znaniach i potrzebach. Przesadne pielęgnowanie i podsycanie głębokich uczuć służy ci do utwierdzania się we własnej wyjątkowości. W twoim świecie nic ma miejsca dla nikogo i nie można upajać się zapachem kwiatów. Możesz ugrzę znąć w swoich przekarmionych uczuciach i stać się niezdolnym do wyrażania swojej własnej niepowtarzalności.

Chcesz uniknąć wszystkiego co pospolite, zwykłe, i za wszelką cenę szukasz oryginalności. Podstawową sprawą w twoim życiu jest uzyskanie wglądu w na turę rzeczy, a głównym uzależnieniem: zazdrość.

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Tworzysz emocjonalne więzi z ludźmi. Naduży wasz jednak swych możliwości i nie potrafisz wykształcić w sobie dostatecznej dyscypliny, równowagi wewnętrznej i praktycznego podejścia do życia. Siła twojego charakteru wyraża się w upartej, subtelnej niezależności. Wszystko pró bujesz naginać do swojej wizji. Bez końca rozpamiętujesz przeszłość, którą po strzegasz jako ciąg tragicznych rozczarowań i zdrad doznanych od osób będą cych dla ciebie autorytetami. Przeszłość jest dla ciebie punktem odniesienia dla przyszłości.

Zależy ci na popularności i zrozumieniu, lecz odpowiedzialność za drugiego człowieka i za utrzymanie związku napełnia cię przerażeniem.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: wyczucie smaku, elegan cję, piękno, urok osobisty, lojalność wobec przyjaciół, zdolność wczuwania się w położenie innych i rozumienia ich bez słów oraz wyczulenie na cudzy ból, zdolność precyzowania myśli i uczuć, jasny umysł, stałość, samodyscyplinę, ory ginalność, logikę, intuicję, zdolność trafnej i praktycznej oceny sytuacji.

Powinieneś wykorzystać jak najlepiej swoje obecne życie i zwracać uwagę na różnicę pomiędzy autentycznymi uczuciami i emocjami udramatyzowanymi.

Twoją misją życiową jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabiliza cji osobom cię otaczającym. Powinieneś dokładać starań, aby siła charakteru, wysoki poziom moralności i inne wspaniale zalety, jakimi się odznaczasz, sta*nowiły inspirację dla bliźnich do poważnego i odpowiedzialnego życia.

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Czwórki.

Czwórki to osoby poważne i wytrwałe. Dzięki umiejętności organizacjii koncentracji osiągają w życiu sukces. Ich wyzwanie to zapewnienie bezpieczeństwa sobie i ludziom, których kochają.

Czwórki są ambitne i wytrwałe w dążeniu do obranego celu. Ich marzenia wykraczają poza przeciętność. Umiejętność logicznego myślenia i narzucenia sobie dyscypliny jest domeną Czwórek. Mają też poczucie moralności i sprawiedliwości, potrafią aktywnie protestować przeciwko krzywdzie. Zawsze dotrzymują danego słowa i nie zostawiają przyjaciół w potrzebie.

Czwórki nigdy nie ryzykują. Kalkulacja jest ich żywiołem, angażują się jedynie w dobrze przemyślane i opłacalne przedsięwzięcia. Kierują się rozsądkiem i mocno stoją na ziemi. Cechuje je zdolność do analitycznego myślenia i inteligencja, choć w dzieciństwie uczą się powoli.

Są uparte i trudem zmieniają swoje poglądy.

Bardzo konkretne Czwórki irytuje rozmowa o niczym, zazwyczaj też nie mają wielu przyjaciół. Bywają spięte, nie pragną publicznych wystąpień

i pochwał. Interesuje je materialna strona życia, a rozważania duchowe pozostawiają innym. W głębi serca są konserwatywne, nie lubią zmian

i z trudem przystosowują się do zmieniających się okoliczności.

Osiągają w życiu sukces dzięki cierpliwości i upartemu działaniu. Czwórki są wyjątkowo sumienne i pracowite, nie znoszą narzekania i lenistwa. Są wymagające, potrafią jednak nagrodzić ciężką pracę. Nie tolerują spóźnień i bałaganu. Odpowiednie dla Czwórki zawody to urzędnik, księgowy, inżynier, lekarz, mechanik, ekonomista, a także doradca czy krytyk. Są dobrymi żołnierzami i sędziami.

W miłości Czwórki są stałe i odpowiedzialne. Lojalność wobec partnera jest ich przyrodzoną cechą. Uczucia wyrażają z pewnym trudem, potrzebują czasu aby nabrać swobody i zaufania. Boją się odrzucenia swoich uczuć, dlatego są nieśmiałe i powściągliwe. Rzadko zakochują się od pierwszego wejrzenia. Bardzo dbają o całą swoją rodzinę i dzieci, są też trochę zazdrosne i zaborcze. Nie mają zbyt wielu przyjaciół, bo męczące życie towarzyskie nie pociąga Czwórek.

Odpowiedni partnerzy dla Czwórki to Dwójki, Szóstki i Siódemki.

http://www.czary.pl/numerologia/numerologia4.php

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.