_Domi_

Drogi Życia z Wibracją 7

11 postów w tym temacie

DROGA ŻYCIA ? 7

Świadomie, bądź nie, poszukujesz rozwoju duchowego. Jesteś wybitnym indywidualistą, z trudem odnajdującym się w grupie. Masz wrodzone poczucie własnej godności, stąd sprawiasz wrażenie zachowywania znacznego dystansu wobec otoczenia. Na Twojej drodze nie ma miejsca na pośpiech czy powierzchowność, a nierzadko skłania Cię ona nawet do zatrzymania się w miejscu, w którym jesteś. Potrzebujesz czasu, aby samodzielnie wybrać właściwy moment do postawienia kolejnego kroku naprzód. Nie potrzebujesz doradców, czy pomocników, odznaczasz się dużą oryginalnością i nienajlepiej znosisz bycie w zespole, czy dużej grupie ludzi. Wolisz przebywać wśród małego grona dobrze znanych Ci osób i tylko wówczas pozwalasz sobie (na nieznaczne, co prawda, ale jednak) odkrycie Twojego własnego wnętrza. W Twoich oczach można dostrzec 'starą', doświadczoną duszę. Samotność i niezrozumienie ? jak dobrze znasz te uczucia. Twoja samotność nie zależy od tego, ile osób jest wokół Ciebie ? ona ma źródło w Twoim własnym wnętrzu, jest Twoim naturalnym stanem. To Twoja ogromna wrażliwość sprawia, że chowasz się w sobie, bo tak łatwo można Cię zranić. Otoczeniu przedstawiasz się jako osoba twarda, konserwatywna i perfekcyjna. Trudno Ci ulec czyjejś woli, co dotyczy również Twojego związku, dlatego ważne jest, aby Twój partner skłonny był do rezygnacji z własnych ambicji i przejęcia Twojego własnego światopoglądu, a także do zaakceptowania bardzo silnych potrzeb Twojego ciała (w tym seksualnych). Ważne, aby udało Ci się pokonać dystans, jaki wytwarzasz między sobą, a otaczającym Cię światem.

Źródło :kurs "Izis "

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

"7" i ich życie uczuciowe

Osobom o tej wibracji jest niewątpliwie trudniej niż innym znaleźć szczęście i stabilizację w związkach. Siódemki, tak często podziwiane za swą wiedzę, rozsądek i roztropność, w sprawach uczuciowych nie mają tylu wielbicieli, co osoby o innych wibracjach.

Pozorny chłód i obojętność Siódemek nie czyni z nich osób szczególnie popularnych. One same zdają sobie z tego sprawę, ale nic na to nie mogą poradzić. Tak więc, tworzy się swego rodzaju błędne koło, a wynikiem tej sytuacji jest coraz większe izolowanie się Siódemek od reszty świata. Elokwencja i erudycja, jakie wykazują, dyskutując na tematy filozoficzne czy naukowe, ulatniają się w momencie, gdy osoby te próbują wyrazić swe uczucia.

Są to wieczni marzyciele, uczuciowi, wrażliwi i może właśnie owa głębia uczuć sprawia, że Siódemki stają się tak nieśmiałe i zamknięte w momencie ich okazywania. Intensywnie przeżywają uczucia, lecz prawie niemożliwym dla nich jest wyrażenie ich słowami, co jest przyczyną wielu niepowodzeń i rozczarowań w życiu. Często klasyfikowane, bez powodu, jako osoby chłodne, obojętne czy bierne są po prostu zbyt dumne, żeby zaprzeczyć temu lub pozwolić, żeby inni odkryli ich wrażliwość na zranienie.

Siódemki charakteryzuje galanteria, subtelność, uprzejmość i dobre wychowanie, nigdy wylewność czy spontaniczność w okazywaniu swych uczuć. Powinny zatem bardzo się zastanowić, zanim wybiorą swego towarzysza na całe życie.

W zasadzie najodpowiedniejszym dla nich partnerem byłaby Siódemka, a także Czwórka lub Dziewiątka. Czwórka jest bowiem poważna, opanowana, rozsądna i równie powściągliwa, jak Siódemka. Dziewiątka natomiast obdarzona jest podobną intuicją i magnetyzmem, a także ciekawością świata i dążeniem do doskonałości duchowej. Z nią, jak z żadnym innym Numerem, mogą zgłębiać tajniki duszy.

Mimo że 3 i 5 imponują 7 entuzjazmem i witalnością, na dłuższą metę kontakt z nimi może się okazać męczący. Siódemka bowiem nie wytrzyma ich niestałości i lekkomyślności. Jedynki i Ósemki są zbyt agresywne i zuchwałe dla 7. Jednak ze wzglądu na ich polot, aktywność i duszę zwycięzców, Siódemki będą tolerować te różnice. Należy również pamiętać, że osoby o tej wibracji szanują i podziwiają u innych talent i inteligencję.

Pomimo że 2 i 6 na ogół nie mają problemów w kontaktach z ludźmi, ich związki z 7 nie będą zbyt udane. Wrażliwe, czułe i pełne słodyczy zarówno 6, jak i 2 nieustannie domagają się okazywania im uczuć i utwierdzania w nich przekonania, że są kochane. Siódemki nie są w stanie im tego zapewnić. Dlatego też związek ich nie będzie satysfakcjonujący dla obu stron.

Dzieci Siódemki od małego wyróżniają się powagą oraz tym, że zwykle są nad wiek rozwinięte intelektualnie. Zarówno wiedzą, jak i zachowaniem przerastają swych rówieśników. Marzycielskie, o niezwykle bogatej wyobraźni, często sprawiają wrażenie nieobecnych, pogrążonych we własnym świecie. Na ogół są to dzieci spokojne, którym należy zapewnić ciekawe lektury i zabawy polegające na logicznym myśleniu.

Siódemki mają natomiast pewne trudności z przystosowaniem się do roli rodziców. Są odpowiedzialne i sumienne w wypełnianiu swych rodzicielskich obowiązków, czasami jednak zbyt wiele wymagają od swych dzieci. Żadne dziecko nie może być tak poważne, perfekcyjne i odpowiedzialne, jakby sobie tego życzyły Siódemki. Dlatego też powinny starać się, aby ich stosunki z dziećmi były oparte na przyjaźni, partnerstwie i większej spontaniczności.

Planeta: Księżyc, Neptun

Kamień: ametyst

Metal: cynk, cyna

Znak zodiaku: Ryby, Panna

Dzień: niedziela, poniedziałek

Kolory: niebieski, srebrny, brązowy

Szczęśliwe liczby: 7, l, 5.

Źródło:Gladys Lobos "Magia numerologii"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Numerologiczna 7

Osoby posiadające wibrację cyfry siedem, to urodzeni perfekcjoniści. W każdej dziedzinie życia starają się być najlepsze. Siódemki bardzo skupiają się na swoim życiu wewnętrznym, mają naturę refleksyjną, analityczny umysł, są raczej skryte, mogą wydawać się chłodne i niedostępne. Mają doskonale rozwiniętą intuicję, są dociekliwe, inteligentne, chętnie zgłębiają tajniki wiedzy, ich zamiłowanie do nauki nie wygasa przez całe życie. Samodoskonalenie się jest dla nich niezwykle ważne. Odczuwają dużą potrzebę przestrzeni. Posiadają zmysł artystyczny, są pomysłowe, mają naturę odkrywców.

Siódemki są dyskretne, kulturalne, posiadają umiejętność słuchania innych, są raczej tajemnicze, ale to, jak również wrodzony magnetyzm, sprawia, że ludzie lgną do siódemek i uwielbiają z nimi przebywać. Siódemki posiadają zdolność błyszczenia w towarzystwie. Są życzliwe, cierpliwe, mogą wydawać się mało przystępne i obojętne, ale tak naprawdę bardzo zależy im na pozyskaniu szacunku i zaufania, otoczenia.

Ważna jest dla nich opinia innych, źle znoszą krytykę, choć starają się tego nie pokazywać na zewnątrz. Siódemki najbardziej cenią sobie spokój, uwielbiają zaszywać się w domu i w samotności zgłębiać interesujące je tematy. Poznanie intelektualne sprawia jej największą satysfakcję.

Osoby z wibracją cyfry siedem nieustannie dążą do osiągnięcia ideału, we wszystkich dziedzinach starają się być perfekcyjne. W sprawach zawodowych cechuje je profesjonalizm i sumienność. Siódemki mają wspaniały dar przekazywania wiedzy innym, potrafią nauczać, a ich zasób wiedzy jest ogromny.

Siódemki to osoby zadbane, eleganckie, nie znoszą kiczu i złego gustu. Chętnie eksperymentują, wypróbowują nowe potrawy, udają się w nieznane miejsca.

Siódemkom dosyć ciężko przychodzi zaufanie do drugiej osoby, mają one skłonność do dystansowania się, izolacji. Wszystko to wynika ze strachu przed zranieniem. Ich słabym punktem może być ucieczka w świat używek, w momencie, kiedy życie im się nie układa, czują się osamotnione i nierozumiane. Ponadto numerologiczne siódemki cechuje brak otwartości, często zdarza się im być zarozumiałym, co może być przyczyną braku porozumienia z otoczeniem. Do wad siódemek należy także brak wiary w siebie.

źródło - Magiakart.pl

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Liczba 7

Liczba 7 to FILOZOF, MISTYK, UCZONY, NAUCZYCIEL (NIOSĄCY ŚWIATŁO), PIEWCA KULTURY, FANTASTA, EPIKUREJCZYK, MENE DŻER.

Jej słowami?kluczami są: wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwy cięstwo nad samym sobą, sekret.

Jest to liczba świętych mistyków zatopionych w kontemplacji. Symbolizuje wiarę, mistycyzm, samotność, rozwój intelektualny, wyciszenie, odsunięcie się od świata w poszukiwaniu Prawdy, medytację, podróże do własnego wnętrza, oświecenie, twórczą samotność wobec ogromu Boga i Wszechświata, doświad czenia materialne i duchowe.

Jest to liczba magiczna. Jej pozytywne wibracje dają siłę wiary, medytację, zintegrowanie wewnętrzne, pokój duszy, świadomość boskości każdej cząstki świata; negatywne: ucieczkę w iluzję, alkohol, narkotyki, bezwolność, brak kon taktu z rzeczywistością, problemy egzystencjalne.

Władcą Siódemki jest Ketu, południowy węzeł księżycowy. Rządzi on ludźmi urodzonymi 7. 16 i 25 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drugi Życia lub Imienna wynosi Siedem. Najbardziej jest widoczny u ludzi, których Liczbą Duchową jest Siódemka.

Według Hindusów (symbolicznie), Ketu to bezgłowy tułów o rybim ogonie. Uważa się, że jest szkodliwy, jednak mniej niż Rahu: północny węzeł księżyco wy (na Zachodzie odwrotnie). Jest tak dlatego, że uważa się go za mokshakaruk (przyczynę wyzwolenia). Obdarza on zdolnością do nieprzywiązywania się do materialnych pragnień i tendencjami duchowymi. Daje mądrość, zdol ność świadomego osądu i zdolności parapsychiczne. Pod jego wpływem ludzie stają się wrażliwi i ulegają emocjom, czują awersję do zdobyczy materialnych i tracą zainteresowanie psychodramą życia. Czują, że nie mają ambicji i moty wacji. Interesują się wiedzą o Jaźni i starają się osiągnąć oświecenie poprzez ?prawdziwa wiedzę".

Ketu ma apatyczną naturę oraz destrukcyjny i niszczycielski charakter. Swo ich podopiecznych czyni pasywnymi, fest szczególnie silny w nocy i łatwo wpa da w gniew. Kiedy Ketu nie znajduje się w pozycji korzystnej astrologicznie, upośledza swoich podopiecznych. Tracą oni umiejętność trzeźwego osądu i stają się szaleńcami w światowym rozumieniu. Mogą wydawać się owładnię ci przez złe duchy i demony. Kiedy Ketu jest w sprzyjającej pozycji, uzyskują moc uzdrawiania ludzi opętanych przez złe moce. To sprawia, że interesują się sztukami uzdrawiania, takimi jak medycyna naturalna, parapsychologia, tantra, czary, nauki okultystyczne, ziołolecznictwo, przyprawy, pokarmy, wi*bracje dźwiękowe.

Osoby pod władzą Ketu są gadatliwe; uwielbiają dyskusje i debaty i mają wła sny typ logiki. Żyją w świecie fantazji i śnią na jawie. Obdarzeni są intuicją i wy obraźnią i uwielbiają przesadę. Czasami są dobrze ubrani, a czasami nie. Mają kosmopolityczne poglądy: przyjmują prawdy ze wszystkich religii i stwarzają swoją własną religię.

Ketu włada wiekiem dojrzałym. Merkury, Wenus, Rahu i Saturn są jego przy jaciółmi, a Słońce, Księżyc i Mars wrogami. Jowisz jest neutralny.

Moc węzłów księżycowych (Rahu i Ketu) i Saturna wzrasta w czasie Kalijugi (obecny Wiek Żelaza).

Ludzie zdominowani przez liczbę Siedem żyją w oddaleniu od świata. Mogą być abstrakcyjnymi naukowcami, poetami, duchownymi lub mistykami. Są uzdol nieni intelektualnie i mają dar widzenia świata z dystansu, dar uogólnień i wy*ciągania abstrakcyjnych wniosków. Mimo iż nic pociągają ich sprawy material ne, mają zaufanie do materii, dogłębnie ją poznają i są dobrymi menedżerami.

Jeśli liczba Siedem jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to twoja uwaga kierowana będzie na życie wewnętrzne, na jego jakość. Równocze śnie zmuszony będziesz dogłębnie poznać materię ? poprzez wyobcowanie z nor malnego życia: dzięki ciału (przez kłopoty z nim), dzięki wierze (zakon, świąty nia) lub dzięki poznaniu (praca naukowo-badawczą). Dzięki medytacji i anali zie odkryjesz sens i nowe prawdy.

Obdarzony jesteś wrażliwością i intuicją, która pomaga ci trafnie przewidy wać wydarzenia. Interesujesz się wszystkim co niematerialne. Jesteś z natury filozofem i pustelnikiem, rozmodlonym mnichem i utalentowanym naukowcem. Z pasją zdobywasz wiedzę i dla niej jesteś w stanie poświęcić bardzo wiele. Jesteś niezależnym (choć chętnie dzielisz się z innymi owocami swojej pracy), mądrym i pełnym wewnętrznego spokoju człowiekiem.

Uwielbiasz czytać książki, które zastępują ci towarzystwo. Kochasz sztukę i jesteś jej prawdziwym znawcą. Interesujesz się kulturą i chętnie sam tworzysz, odnajdując ścieżkę swojej kreatywności. Twoje nastawienie do życia jest filozo ficzne, dlatego potrafisz zrozumieć trudne sytuacje, które cię spotykają i wycią gnąć z nich należyte wnioski. Pragnienie poznania jest dla ciebie tak silne, że często sam powodujesz różne, nie zawsze mile wydarzenia, które następnie poddajesz analizie.

Jesteś samotnikiem. Nic potrafisz otworzyć się przed drugą osobą, niechęt nie okazujesz uczucia, uważając, że są w życiu ludzkim sprawy ważniejsze niż wyznawanie miłości. Potrafisz zaakceptować tylko takiego partnera, który do*stosuje się do twojego światopoglądu i chociaż częściowo dorówna ci intelektualnie.

Siódemka zapowiada niezwykłe powodzenie w realizacji zamierzeń.

Podejmował się będziesz rzeczy wielkich i osiągniesz je. Życie dostarczać ci będzie wciąż nowych wyzwań. Będziesz panem swego Losu. Twoje życie będzie bardzo udane.

Jesteś uzdolniony artystycznie i lubisz pracować w pojedynkę. Z natury je steś introwertykiem. Niezbyt łatwo akceptujesz kogoś jako przyjaciela. Nasta wiony jesteś duchowo i intelektualnie. Lubisz długie spacery i kontemplacyjne rozmyślania. Nie jesteś ani egoistą, ani chciwcem, może ci jedynie doskwierać melancholia. Próbujesz poznać istotę rzeczy. Jesteś myślicielem-filozofem. Po winieneś się zająć czymś konkretnym, zamiast pogrążać się w marzeniach. Ktoś powinien się zająć jednak twoimi finansami, gdyż sam masz z tym problemy. Z powodzeniem możesz studiować parapsychologię, okultyzm, wiedzę vedyjską czy gnozę. Możesz być związany z misteriami i mediumizmem.

Jesteś wrażliwy na krytykę. Jeśli się nie skontrolujesz, możesz być nieprzy jemny dla otoczenia. Jesteś dość zimny, powolny i analityczny; ostrożnie szu kasz mocnej podstawy. Nie jesteś przygotowany, by cokolwiek wyznawać po*wierzchownie. Dzięki medytacji i analizom odkrywasz stare i nowe prawdy. Właściwą rolę w twoim życiu odgrywa pomoc i ukojenie, jesteś pełen smutku. gdy cierpi twoje ciało i dusza. W stosunku do innych jesteś pełen rezerwy. Ce nisz ludzi delikatnych, o wielkim spokoju. Emanuje z ciebie powaga i godność, przy czym miejsce i pozycja, jakie zajmujesz, nie odgrywają żadnej roli. Czujesz naturalny respekt przed innymi. Twoje zainteresowania mają fundamenty filo zoficzne i kulturalne.

Miewasz też trudne chwile, przeszkody i trudności. Czerpiesz z nich jednak później profity. Traktujesz życie jako wyzwanie, co ułatwia ci zrozumienie go i panowanie nad nim.

Uciechy życia są dla ciebie ważne. Uważasz, że bez nich życie byłoby nudne. jesteś jego znawcą i smakoszem (hulaką).

Żyjesz z dala od gonitw dnia codziennego. Z natury jesteś introwertykiem, powściągliwym, poważnym, pełnym godności i opanowania samotnikiem. Nie interesują cię wygody i pieniądze. Wolisz refleksje i rozmyślania nad problema mi głębokich prawd i tajemnic. Mimo wnikliwego umysłu możesz mieć trudno ści w przekazywaniu swoich myśli innym. Możesz być głęboko nieszczęśliwy i rozczarowany, pesymistyczny, wyniosły i pełen rezerwy. Wiele jest tajemnic w twoim życiu. Również twój wpływ na innych jest tajemny. Lubisz morze, pod róże i wielkie projekty. Skłonny jesteś do kapryśnych dziwactw. Obdarzony je steś wyobraźnią, intuicją i logiką. Zagłębianie się w siebie przynosi ci depresję i ponury nastrój. Z samotności czerpiesz jednak inspirację. Ignoranci zniechę cają cię.

Staraj się pokonywać tendencję do wycofywania się. Bądź aktywną częścią świata. To warunek twojego szczęścia. Jesteś jednostką silną i wzbudzającą zaufa nie. Wykorzystaj to.

Siódemka umożliwia ci zrozumienie więzi łączącej człowieka ze Wszech światem. Dzięki krytycznemu osądowi nie poddajesz się ?vox populi"; każda informacja przechodzi przez gęste sito. Ciekawość twoja nic zna granic. Masz wielki zmysł obserwacji. Nie ustajesz w poszukiwaniu prawdy, doskonałości, piękna i przyczyny. To czyni cię bibliofilem i estetą.

Masz niezależną indywidualność i nie zgadzasz się z opinią większości. Stąd skłonność do samotności. Będąc ostrożnym, powściągliwym, zahamowanym i zakompleksionym człowiekiem, odczuwasz wstręt do emocji. Samotność nie jest dla ciebie ciężarem. Szukasz jej i rozkoszujesz się nią (nawet cię wzboga ca). Możesz być postrzegany jako osoba dziwna i hermetyczna.

Trudno cię zrozumieć, gdyż nic jesteś wylewny i komunikatywny. Możesz sprawiać wrażenie osoby wyniosłej, zimnej i pełnej rezerwy. Przypisać ci można zarozumiałość, pychę i przemądrzałość. Dla niektórych jesteś antypatyczny. Przy czyna jest taka, że będąc świadomy tego, jak łatwo cię zranić, przybierasz pozę pełną rezerwy, by ukryć swe emocje i chronić prywatność.

Łatwo ?wnikasz" w psychikę innych i poznajesz ich motywacje, ukrywając swe własne oblicze. Oryginalność, duma i niezależność sprawiają, że niechętnie przyjmujesz rady i pomoc innych.

Pozostajesz wierny swym ideałom i walczysz o nic do upadłego, nie przejmu jąc się opinią innych. Rozumiesz, że oświecenie osiąga się poprzez naukę, stu dia i zagłębianie się we własne wnętrze.

Obdarzony jesteś magnetyzmem, przenikliwością i intuicją. Nic nie uchodzi twojej uwadze. Nic ufasz niczemu, czego nic znasz. Aby uwierzyć, musisz naj pierw poznać i zrozumieć. Odwołujesz się do własnej logiki i racjonalnego myślenia. Promieniujesz wewnętrzną dystynkcją i elegancją. Jesteś enigmatycznym mędrcem, trudnym do zdefiniowania. Żyjesz w swoim własnym świecie, odgro dzony szklanym murem od rzeczywistości, która cię otacza. Sprawiasz wraże nie osoby nieśmiałej i samotnej.

Mimo że nie pociągają cię dobra materialne i tytuły, możesz być popularny. Popularność ta będzie ci jednak ciążyć. Lubisz towarzystwo nielicznych, wy próbowanych przyjaciół, podzielających te same zainteresowania. Wśród nich jesteś towarzyski i komunikatywny. Jesteś wybredny w doborze przyjaciół i z tru dem się zaprzyjaźniasz. Jeśli jednak dasz komuś swoją przyjaźń, będziesz mu wierny i oddany. Nie chcesz być ani przełożonym, ani podwładnym. Potrafisz słuchać, choć nic lubisz pustej gadaniny.

Jesteś perfekcjonistą; nie akceptujesz zwykłej przeciętności i złego gustu. Pra gniesz wszystkiego, co najlepsze. Wyznaczasz sobie różne normy i ideały nie do zrealizowania. To rodzi frustracje i kompleksy. Musisz nauczyć się wykorzysty wać swe zdolności i nie hamować uczuć (otworzyć się na innych). Winnym przypadku dojdą do głosu negatywne wibracje Siódemki: pesymizm, mroczność, melancholia, sarkazm, mrukliwość, popadanie w kompleksy, nieufność, egoizm, złośliwość, krytykanctwo. Mogą one rodzić obsesje i nerwice. W chwi lach depresji możesz sprawiać wrażenie osoby cierpiącej za całą ludzkość.

Najlepsze rezultaty osiągniesz pracując na własny rachunek. Wszędzie sobie dasz radę, gdzie liczy się dobra jakość i skuteczne działanie. Będziesz mógł wykorzystać swoją perfekcyjną naturę i rzetelność. Środowisko musi być jed nak estetyczne i piękne. Dobre są dla ciebie zawody polegające na upiększaniu (projektowanie mody, dekoratorstwo wnętrz, sztuka użytkowa, fryzjerstwo, kosmetyka). Możesz być także naukowcem, badaczem, psychologiem, psychiatrą lub literatem. Dobrze się czujesz w zawodach umożliwiających kontakt z na turą (geologia, rolnictwo, ogrodnictwo, budownictwo). Możesz być też kolek cjonerem.

Mimo iż nic posiadasz zmysłu praktycznego i nie interesujesz się sprawami materialnymi, możesz osiągnąć wielki majątek, sławę i sukces. Przyjdą one do ciebie same. Świat materialny nic powinien stać się jednak dla ciebie celem. Negatywne wibracje mogą skłaniać cię do zdobywania wielu rzeczy, co zapro wadzić cię może do materializmu, zamknięcia w sobie, nieuczciwości, lekcewa żenia innych i cynizmu. Staraj się widzieć siebie w całości, a nie jako całość.

Mimo pewnej obojętności, masz potrzebę /.dobycia zaufania i szacunku cie czenia. Twoja pomoc duchowa może ulżyć w cierpieniu tym, którzy mimo dy stansu, jaki stwarzasz, zbliżą się do ciebie.

Obok książek i własnych myśli, towarzyszy ci w życiu sztuka (kompozycje, obrazy, starocie). Nic unikniesz jednak huśtawek Losu, tak że życic wyda ci się pasmem rozczarowań, które poddawał będziesz analizie.

Twój idealizm, marzycielskość i intelektualizm, mające cię doprowadzić do zrozumienia świata, nie przystają do twardych reguł tego świata.

Życic utrudnia ci dystans, jaki posiadasz do innych, cynizm i izolowanie się. Możesz stać się nieuczciwym materialistą, który w nic nie wierzy i z prawdzi wym brakiem pokory kpi sobie z wszystkich religii. Taka postawa będzie klęską. Twoje słabe punkty w ciele to: kolana, nogi, stawy i system nerwowy. Grozi ci schizofrenia.

Sprawiasz wrażenie niewzruszonego i zbliżasz się do ludzi usiłując ich ocza rować i rozbroić swą przyjemną powierzchownością. Oddany jesteś planowa niu i zabawie (sprawiasz wrażenie lekkoducha, Narcyza). Planowanie przyszło ści, według różnych opcji, jest twoją strategią obronną, by zwiększyć przyjem ność życia, eliminując nudę i cierpienie. Masz w sobie wicie energii i potrafisz ciężko pracować, o ile sprawa cię interesuje. Pragniesz robić ?coś ciekawego". Potrafisz pracować bez końca, lecz wolisz zajmować się jednocześnie kilkoma sprawami. Pragniesz włączyć się w ożywczy prąd wartościowych zajęć. Dopa sowywanie różnych opcji przeszkadza ci w angażowaniu się w jedną rzecz. Sta le myślisz o kilku rzeczach naraz. Rozpraszają cię różne formy terapii i kierunki działania. Twoim rdzeniem jest paranoja, choć nie przejawiasz lęku. Lubisz igrzyska słowne, burze mózgów, myśli i rozważania. Cieszą cię wszelkie zaba wy. Przyjemności są formą ucieczki przed cierpieniem. Pragniesz adoracji ludzi ciekawych; nudzą cię powtórzenia. Wzbudzasz oczekiwania w tych, którzy mniej są przyzwyczajeni do kwiecistości, wdzięków i ?współuczestniczenia w tym co najlepsze". Jesteś skoncentrowany na sobie. Patologiczny narcyzm każe ci mnie mać, że jesteś kimś lepszym intelektualnie niż inni, zasługującym na większe uznanie i wsparcie. Twoje cierpienie polega na lęku przed zdemaskowaniem cię jako osoby mniej wartościowej, niż mniemałeś. Z osobami mającymi autorytet pragniesz być jak równy z równym.

Wicie w tobie obaw i lęków. Dążysz do miłych kontaktów, by rozbroić kon trolę autorytetu. Lubisz życie w grupie i potrafisz poprawić jej nastrój. Lubisz być wolnym strzelcem, odpowiedzialnym przed samym sobą (?Zostaw mnie w spokoju, nie mów mi, co mam robić."). Wolisz małe dawki dobrych przygód niż posiłek z jednej. Do twoich głównych zalet należą entuzjazm dla możliwości twórczych i au tentyczna umiejętność wyciągania ręki do ludzi. Umiesz koordynować działa nia grupy, prowadzić burzę mózgów, eksperymentować, dostosowywać własne zasady do nowych pojęć, dostrzegać punkty styczne w przeciwnościach, wi dzieć we wszystkim lepsze strony. Jesteś teoretykiem nowych paradygmatów. Nie lubisz prac rutynowych, nie mających posmaku przygody.

WIDZENIE ŚWIATA,

jesteś człowiekiem skoncentrowanym na faktach, za jętym planowaniem usprawnień, które mogą uczynić twoje życie łatwiejszym. Cechuje cię niespożyta energia i rzutki umysł. Zdarza ci się jednak podejmować pochopne decyzje. Nieustannie szukasz cudownego środka na cierpienia ziem skiej egzystencji. Potrafisz tworzyć ?raj na ziemi", w którym ożywa każda fan tazja, marzenie i możliwość. Pragniesz za wszelką cenę uniknąć bólu i niewygo dy. Wypaczona motywacja każe ci szukać dobrostanu i szczęśliwego życia. Pod stawową sprawą jest dla ciebie uczynienie życia łatwym i miłym, zaś głównym uzależnieniem psychicznym: zachłanność. Łapczywie sięgasz po wszystko co nowe i co może dać ci poczucie piękna i komfortu.

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Uciekasz od szarej rzeczywistości, gdyż widzisz w niej źródło cierpienia. Wolisz skoncentrować się na wytworach własnego umysłu, budując fantastyczne plany i możliwości. Chronisz się w ten sposób przed uwikłaniem w stres codziennego życia. Nie jesteś realistą, lecz optymistą z nawyku. Bez przerwy angażujesz swój ana lityczny umysł do projektowania planu, który zapewni ci szczęście. Nowe projek ty tworzysz nałogowo; wierzysz, że świetny plan wystarczy, by wszystko uległo poprawie. Masz opinię idealisty bujającego w obłokach. Ograniczasz przez to szan sę wzbogacenia swojej osobowości i duchowego rozwoju. Sposób, w jaki pod chodzisz do życia, zżera twoje poczucie własnej wartości, ulec przynosi ci odda wanie się przyjemnościom.

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Trwale więzy przyjaźni i mi łości cenisz sobie ponad wszystko. Jesteś hojny aż do przesady. Kiedy tylko możesz, reagujesz na cudze nieszczęście, niezależnie od tego, jak duża jest roz*bieżność między tym co mówi osoba pokrzywdzona, a rzeczywistą stratą. Wi dzisz więcej niż mówisz. Uważany jesteś za człowieka łatwowiernego, o do brym sercu. Wszystkich traktujesz z humorem. Dbasz o przyjaźń z ludźmi do równującymi ci intelektem. Źle znosisz burzliwe rozmowy. Uwielbiasz komfort i elegancję. Jesteś ?dzieckiem szczęścia", czymś najlepszym, co mogło się przy trafić ludziom. Łatwy we współżyciu, mistrz tańca, humoru, ujmująca osobo wość, zdolna porwać każdego. Brakuje ci tylko wiary we własne siły i dlatego niekłamana miłością darzysz ludzi, którzy traktują cię serdecznie i poważnie. Interesują cię nowe osiągnięcia. Nie jesteś jednak w stanie samodzielnie wykorzystać ich w życiu. Interesujesz się wieloma dziedzinami życia.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: zdolność ukazywania no wych perspektyw, błyskotliwy umysł, głębia charakteru, wytrwałość, wrodzony optymizm, moralność, wierność w przyjaźni, energia, dowcip, zdolność umilania życia innym, pogodne usposobienie, wszechstronne zainteresowania, filo zoficzne i naukowe usposobienie, zdolności pedagogiczne, mistycyzm, zdolność wprowadzania w życic nowych pomysłów.

źródło: Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Podoba mi się. Zwłaszcza ten "Niosący swiatło, choć niektórym może sie Lucyferycznie kojarzyć :)

Dzięki goshaa

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Hmmm... Nie wykluczam i tego. Nie pzrez przypadek się spotkalysmy ;) I wiesz... Od beirzmowania mam jak Ty od Chrztu ;D

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Siódemki.

Siódemki to osoby uduchowione, obdarzone intuicją. Ich marzenia nie są z tego owiata. Szukają prawdy, a ich ciekawość nie zna granic.

Żywa inteligencja i nieufność wobec powszechnie przyjmowanych prawd jest jedną z głównych cech Siódemek. To prawdziwi filozofowie, oddani ideom i stale poszukujący lepszych rozwiązań. Jednak aby w coś uwierzyć Siódemki muszą najpierw dobrze to poznać.

Nie zgadzają się z wiekszością, nie ufają potocznym opiniom, są wielkimi indywidualistami. Kochają wolność. Sprawy materialne, sława czy awans nie mają dla nich większego znaczenia.

Siódemki to osoby powściągliwe. O wiele lepiej radzą sobie z pojęciami naukowymi niż z własnymi emocjami. Zazwyczaj nie mają wielu przyjaciół, w głębi duszy bywają samotne. Miewają kompleksy dotyczące własnego wyglądu. W kłopotach starają się nie prosić o pomoc. Ludzie często nie rozumieją problemów Siódemek, które nie lubią zwierzać się i sprawiają wrażenie wyniosłych.

Siódemki przez niektórych uważane są za dumne i nieprzystępne. Łatwo je urazić, cechuje je też niezwykłe poczucie godności i honoru.

Są perfekcjonistami i z tego powodu wyznaczają sobie cele niemożliwe do realizacji. Bywają też nadmiernie pesymistyczne i melancholijne, czasem trudno im powstrzymywać się przed krytyką innych. Aby nauczyć się czerpać więcej radości z życia Siódemki powinny dopuścić do głosu drzemiące w nich emocje.

Siódemki pasjonuje wszystko to, co ukryte i tajemnicze. Wybierają przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, razi je wulgarność

i pospolitość.

W pracy zawodowej są sumienne i odpowiedzialne, jednak z trudem akceptują niemądre polecenia i nie wahają się krytykować szefa.

Lepiej radzą sobie w wolnych zawodach, chętnie poświecają się karierze naukowej czy badawczej. Są dobrymi inżynierami, archiwariuszami, jubilerami, botanikami.

W miłości napotykają Siódemki na problemy. Dystans do otoczenia sprawia, że mogą mieć problemy w zainteresowaniu sobą innej osoby. Wierzą w przeznaczenie, a los w końcu stawia na ich drodze właściwą osobę. Uczucia przeżywają bardzo intensywnie, choć nie potrafią wyrazić ich słowami.

Odpowiedni partnerzy to inne Siódemki oraz Czwórki i Dziewiątki.

http://www.czary.pl/numerologia/numerologia7.php

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.