Gość Kuanan

Chór Aniołów (archanioł Gabriel)

8 postów w tym temacie

65. DAMABIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 10 ? 14 lutego

Anioł ten panuje nad energiami Urana w łonie swego Chóru księżycowego, rządzonego przez Archanioła Gabriela. Tekst Tradycyjny zwie go źródłem wszelkiej mądrości. Damabiasz promieniuje na swego podopiecznego niewyczerpanym strumieniem mądrości, która we wnętrzu człowieka staje się miłością, a uzewnętrzniona ? dobrem. Tekst Tradycyjny stwierdza, że Anioł ten służy obroną przeciw czarom, przekleństwom, rzuconemu urokowi, przeciw złu ogólnie; możemy również prosić go o pomoc, aby udały się nasze przedsięwzięcia. Mieć tego Anioła za Stróża to jak posiadać fabrykę do przetwarzania zła w dobro ? wszelka wroga działalnośc, każde przeciwieństwo napotka niewidzialny mur obronny. Dzięki modlitwie do swego Anioła Stróża człowiek będzie wiódł życie pełne pomyślności i bogactwa, Tekst Tradycyjny wspomina w szczególności o powodzeniu w handlu morskim i połowach.

Modlitwa

Damabiaszu, pragnę poznać, Panie, tajemnicę szczęśliwego związku wody i ognia.

Pragnę, byś uczył mnie tworzyć, budować, wznosić, kształtować z wody i ognia według praw mistrza budowniczego, Hiriama z Tyru, i według mądrości króla Salomona.

Niech ta wiedza wypełni moje wnętrze i stworzy morze spokoju, które daje początek siłom duchowym.

Panie, uchroń mnie przed burzą namiętności i uczyń mnie prawowitym obywatelem Twego harmonijnego wszechświata.

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

66. MANAKEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 15 ? 19 lutego

Jest on obliczem Saturna księżycowego Chóru Aniołów; wprowadza prawa (Saturn) w samo serce symboli (Księżyc). Nakłania swego podopiecznego do ustatkowania się. Człowiek ten dzięki swej skromności i rozwadze zdobędzie powszechne zaufanie i sympatię; wszyscy będą w nim widzieli nie rywala, lecz współtowarzysza (jak uściśla Tekst Tradycyjny). Anioł Stróż pozwoli mu zachować swoje miejsce (praca, mieszkanie) i być stale użytecznym. Będzie kochany przez rodzinę, przełożonych, przez władzę. Może zostać sędzią lub urzędnikiem sądowym, gdyż miłuje to co prawe. Zawód zarządcy dóbr może przynieść mu realizację. Należy wzywać Maniela ? by szybko osiągnąć powodzenie w życiu.

Modlitwa

Manielu, Aniele, posiadasz siłę, która przemienia ciemność w czyste światło.

Pomóż mi wyjść z mroku, z mierności.

Pozwól mi oddalić się od sytuacji zastanych, szablonowych;

uwolnij mnie od trosk materialnych.

Pomóż mi odkryć, Aniele Manielu, to co boskie w moim wnętrzu.

Bądź przychylny swemu podopiecznemu, ulecz moje bóle fizyczne i duchowe.

Pomóż mi być zawsze miłym i uprzejmym. Obudź moją intuicję, bym zrozumiał posłannictwa, które mi ślesz w snach, i pomóż mi wyzwolić się od przywar,

abym mógł z Tobą zrealizować w pełni moje plany życiowe.

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

67. EJAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 20 ? 24 lutego

Anioł ten rozporządza energiami Jupitera (dodatkowo do energii księżycowych archanioła Gabriela). Przekazuje on ośrodkom, w których powstaje obraz (wewnętrzny Księżyc), optymistyczną wizję rzeczy tego świata. Jest nosicielem radości i szczęścia, nawet gdy jego podopieczny przechodzi okres ciężkich prób. Dzięki oddziaływaniu tego Anioła Stróża człowiek będzie miał pozytywną i radosną wizję zdarzeń. Tekst Tradycyjny mówi, że Anioł ten służy pomocą przy wszelkich zmianach i przynosi długie życie. Energia księżycowa tworzy zmiany, a energia Jupitera daje moc. Krótko mówiąc, podopieczny będzie mógł wygodnie żyć i roztaczać wokół siebie rajskie szczęście, które ten Anioł przyznaje. Poza tym Tekst Tradycyjny mówi, że będzie mieć dostęp do wiedzy ? fizyki, filozofii i astrologii.

Modlitwa

Ejaelu, Aniele prawdy;

pomóż mi uzewnętrznić wartości duchowe, które za Twoim pośrednictwem Bóg mi powierzył.

Spraw, abym rozróżniał prawdę od fałszu, bym w mojej codziennej pracy mógł świadczyć o prawdzie, harmonii, mądrości i pięknie.

Daj mi siłę w niedoli i nie pozwól mym ustom kłamać.

Wskaż mi, Aniele Ejaelu, drogę wiedzy tajemnej; weź mnie za rękę i prowadź do pomyślności duchowej, moralnej i materialnej.

Tak! Uwolnij mnie, Aniele wszechmocny, od niewoli materialnej, bym mógł urzeczywistnić dzieło, którym mnie natchnąłeś!

Kształć mnie bezustannie;

niech Twa wiedza mnie wypełni, ponieważ pragnę być skutecznym narzędziem tej nieustannej kreacji, którą jest nasz świat.

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

68. HABUHIASZ

anioł stróż urodzonych w dniach 25 ? 28/29 lutego

Anioł Stróż dysponujący energiami Marsa (dodatkowo do energii Księżyca przynależących do jego Chóru); w nim energie męskie i żeńskie łączą się

i owocują. Owoce będą wynikiem pracy. Anioł ten niesie pomoc przy realizacji doskonałego dzieła. Dzięki pracy ziarno, które posiał on w duszy swych podopiecznych, dojrzeje, a wysiłek przyniesie spełnienie. Praca ma być celem; i tak też się stanie dzięki jej zyskowności (Anioł ten zmusza do pracy, lecz idzie to w parze ze wzrostem dochodów). Dobre wyniki (ekonomiczne, uczuciowe, duchowe) osiągnie człowiek na polu działania, które wybierze; wszystko będzie przynosić zysk, owocować (dotyczy to głównie rolnictwa i hodowli).

Modlitwa

Habuhiaszu, spraw, by moja wiara przyniosła plon.

Niech Twoje światło nagromadzone w mym wnętrzu będzie tak silne, bym mógł chorym przywracać zdrowie fizyczne i duchowe.

Spraw, by pragnienia, którymi życie mnie kusi, służyły do wzmocnienia mojej wiary i pomogły mi w zdobyciu coraz większej świadomości zdarzeń.

Aniele Habuhiaszu, daj mi śmiałość, daj odwagę stawić czoło niebezpieczeństwom.

Dzięki Twojemu światłu zwyciężę moją ciemność, mój lęk.

Niech Twoja silna dłoń wprowadzi mnie w dziedziny prawdy i duchowości; zrób ze mnie obywatela Twego świata, gdzie zwątpienie nie istnieje, a zwycięstwo jest oczywiste.

Pozwól mi, Aniele Habuhiaszu, być dla innych i dla siebie samego fontanną zdrowia, radości, miłości i dobrobytu.

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

69. RAHAHEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 1 ? 5 marca

Jest Aniołem słonecznym księżycowego Chóru Aniołów; dzięki niemu te dwa źródła światła przeżywają historię miłosną. Tekst Tradycyjny mówi, że ten Anioł Stróż jest źródłem tak wielkiej jasności, iż pozwala ona odnaleźć to, co niegdyś zostało zgubione ? zgubione w sensie filozoficznym; oznacza to nasze drugie Ja, stracone w momencie rozłączenia (człowiek został stworzony kobietą-mężczyzną, hermafrodytą). Rahahel, według Tekstu Tradycyjnego równoważy nasze skłonności wewnętrzne żeńskie i męskie; zewnętrznie objawi się to fortuną i uznaniem. Podopieczny tego Anioła będzie żyć zgodnie z prawem boskim; będzie pracować nad tym, by wszystko rozwijało się w zgodzie z tym porządkiem; może osiągnąć sukces jako notariusz, rozjemca lub adwokat, gdyż posiada głęboką wrodzoną wiedzę o prawie i porządku.

Modlitwa

Rahahelu,Panie, który czytasz w pamięci przeszłych żywotów,

proszę, przyznaj mi siłę potrzebną, by wynagrodzić zło, którego byłem sprawcą.

Proszę Cię o przeobrażenie nienawiści w bezinteresowną miłość.

Opróżnij duszę mą ze wszystkiego, co nie jest prawe, ze wszystkiego co nikczemne, by Twoje światło mogło we mnie przeniknąć mrok.

I gdy zatrzesz ślad ostatniej kropli mojego kielicha goryczy, wtedy pozwól mi, Aniele Rahahelu, świadczyć o Twej boskiej mądrości, o Twej boskiej potędze, o Twej boskiej miłości.

Przyjmij mą skruchę, udziel przebaczenia wszystkim mym błędom z czasów przeszłych.

Uwolniony od mrocznej przeszłości, idę ku świetlistej przyszłości dzięki łasce mojego Anioła Stróża.

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

70. JABAMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 6 ? 10 marca

Jest obliczem Wenus w księżycowym Chórze Aniołów. Najpotężniejszy ze wszystkich Aniołów Stróży przez sam fakt, że energie Wenus dźwigają wszystkie energie prawej strony Drzewa Archaniołów i Aniołów (patrz str. 12), i właśnie te energie nakłada Jabamiasz (za pomocą energii Księżyca, nad którymi panuje) na materialny byt swoich podopiecznych. Tekst Tradycyjny wskazuje, że Anioł ten służy pomocą przy realizacji wszelkich rzeczy, dotyczy to ludzi, zwierząt, roślin, minerałów; wszystko jest w jego mocy, nawet wskrzeszanie zmarłych! Wtajemniczeni wiedzą, że to JAbamiasz prowadzi pierwsze kroki zmarłych na tamtym świecie. Dzięki modlitwie do tego Anioła jego podopieczny może stać się panem świata.

Modlitwa

Jabamiaszu, Aniele,

Twórco wszelkich rzeczy, uczyń mnie świadomym odbiorcą Twego słowa, Twojej energii, Twojej wibracji.

Wypełnij mnie Twoją obecnością i gdy przyjdzie moment, że społeczeństwo zawezwie mnie do czynu, niech Twoja siła działa, Twój głos dowodzi, Twój boski geniusz buduje.

Napraw we mnie, Aniele Jabamiaszu, wszystko co nie jest w zgodzie z Prawem boskim.

I chroń mnie, Panie, przed myślami, że me dzieła są moimi, gdyż zaprawdę zrealizowałem je dzięki Tobie.

Pozwól, by okoliczności sprzyjały realizacji moich zamierzeń, moich życzeń i postaw na mojej drodze odpowiednich ludzi, by zaowocowało, by się dopełniło, co dzięki Tobie podejmuję.

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

71. HAIAJEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 11 ? 15 marca

Jest reprezentantem energii Merkurego w łonie księżycowego Chóru Aniołów kierowanego przez Archanioła Gabriela. Przyznaje swym podopiecznym przenikliwość umysłu; pozwala im widzieć jasno, bezbłędnie dobro i zło, prawdę i fałsz. Podopieczni tego Anioła są inteligentni, aktywni, zaangażowani, a celem ich życia będzie uwolnienie się od wszystkiego, co zniewala, przytłacza, ogranicza. Złe namiętności, zdeprawowane skłonności nie będą miały dostępu do tych osób lub będą osłabione dzięki inwokacji do Haiajela. Tekst Tradycyjny mówi, że ten Anioł Stróż służy pomocą w karierze wojskowej lub w zawodach, gdzie ważną rolę odgrywa pamięć.

Modlitwa

Haiajelu, spraw, by mój pobudliwy charakter zharmonizował się z moim ciałem astralnym.

Nie pozwól umocnić się, zakorzenić we mnie niczemu, co należy do mojej przeszłości.

Spraw, by moje serce zrozumiało argumenty mojego rozumu, co uczyni mnie wolnym i będzie chronić od przemocy.

Dzięki darom i sile, które mi przyznajesz,

pomóż mi, Aniele Haiajelu, wyrazić podwójną prawdę pragnień i zrozumienia w sposób zrównoważony, użyteczny dla innych i dla mnie samego.

Jestem doskonałym pośrednikiem pomiędzy Tobą, Haiajelu, Panem Niebios, który mnie chroni, i ludźmi na ziemi.

Przez równowagę i jasność, które mi przyznajesz, zwyciężę.

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

72. MUMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 16 ? 20 marca

Mumiasz jest panem energii księżycowych, pierwszym zastępcą Archanioła Gabriela. Przyznaje swym podopiecznym błogosławieństwo i moc ukończenia tego, co zaczęli. Każde ich doświadczenie i działanie (duchowe, gospodarcze, uczuciowe, zawodowe, intelektualne) doprowadzone zostanie do celu; a to dzięki mocy krystalizacji, która pojawia się tam, gdzie manifestują się siły Księżyca. Podopieczni tego Anioła będą przekonująco przedstawiać swój punkt widzenia. Staną się sławni (w ich rodzinie lub mieście, okolicy, kraju?) dzięki sile, z jaką będą wyrażać swe przekonania (swe uczucia, swe wartości); nie będą mieli możliwości dyskretnego działania. Pomoc Mumiasza jest bardzo skuteczna, lecz nigdy umiarkowana, jest on bardzo potężnym Aniołem.

Modlitwa

Mumiaszu, wzniosły Aniele odrodzenia, ponownego wcielenia i zmian,

spraw, by moją istotą owładnęła boska chimera złota.

Spraw, by głód światła, wiedzy i nieskazitelności mógł skondensować się w moim bycie psychicznym, w mojej duszy,

by stał się on matką płodną prawdy wyższej niż moje istnienie.

Spraw, by odrodziły się we mnie wszystkie początkowe zasady, które doprowadziły świat do pełni,

aby Twój podopieczny i pokorny sługa mógł być dla innych tym, który niesie Twoją odnowę, zdrowie, długie i szczęśliwe życie;

i jest posłańcem Twych tajemnych darów i mocy,

które czynią nas istotami zwycięskimi, spokojnymi i pełnymi miłości.

I niech sie stanie

Amen

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.