Gość

Twój KIN

55 postów w tym temacie

Ojej

Ale się spóźniłam. :(

A mój to 238 Białe Samoistne Zwierciadło.

KIN 238 - Białe Samoistne Zwierciadło

Cel wcielenia:

Dziś spotykam się ze skutkami własnych działań i zastanawiam się, kim właściwie jestem, skoro wszędzie odnajduję swoje ślady. Dziś ujrzę nie tylko swoje błędy i wady, ale także zalety. Dziś odkryję prawdę o sobie, i Ten, kto mnie najbardziej denerwuje, w rzeczywistości jest moim przyjacielem.

Etznab - Białe Zwierciadło w rezonansie z kalendarzem:

Tożsamość, prawda, odbicia... Pieczęci Białego Zwierciadła przypada szczególna rola - rola najwyższego organu kontroli i jakości. Wszystko będzie tutaj ponownie wzięte pod lupę, wyjątkowo wnikliwie przebadane pod kątem przydatności nie tylko dla świata i zbiorowej świadomości, ale przede wszystkim dla następnego etapu ewolucji.Nikt zatem nie powinien poczuć się urażony, jeżeli w dniach Białego Zwierciadła zostanie kolejny raz poddany kontroli osobistej. Oprócz oceny aspektów najbardziej istotnych, zostaną tutaj prześwietlone również te pozornie uboczne i w razie potrzeby odesłane do naprawy. Dni Etznab dobitnie akcentują wszystkie rozbieżności, wszystkie błędy myślowe. Białe Zwierciadło jest absolutnie wiarygodne, ponieważ swojego odbicia w lustrze nikt nie może się wyprzeć. Na przykładzie innych ludzi Etznab pokazuje nam nasze zalety, wady i słabości, do których nie chcemy się przyznać. Jeżeli ktoś działa nam na nerwy,oznacza to, że problem tkwi w nas, a nie w tej osobie. Jeżeli uważamy, że ktoś jest zły jesteśmy źli my sami, tylko nie chcemy lub nie umiemy tego dostrzec.Osoba ta stanęła nam na drodze tylko po to, aby odzwierciedlić nam nasze własne cechy. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Przez całe życie jesteśmy konfrontowani z konsekwencjami swoich własnych myśli i czynów. Zrozumienie i zaakceptowanie tak pojmowanych odbić rzeczywistości jest pierwszym krokiem w budzeniu nowych umiejętności, na przykład telepatii. Dni Etznab niosą tu nieocenioną pomoc.Kto gotów jest przyjrzeć się swoim odbiciom, dla tego informacje Białego Zwierciadła okażą się cudowną pigułką na uwalnianie się od stresu. Im lepiej zrozumiemy sens odbić i im szybciej zareagujemy, tym prędzej osiągniemy spokój, harmonię wewnętrzną, poczucie bezpieczeństwa, tym łatwiej będzie nam zwalczyć ogniska zapalne, usunąć zakłócenia, a tym samym przygotować się do przekroczenia kolejnego progu ewolucji.Siła Białego Zwierciadła jest największym sprzymierzeńcem na drodze do oświecenia, zgłębiania wyższej prawdy, odkrywania tajemnic przeznaczenia.Duchowe motto Etznab brzmi: "Tylko to, co idzie jak po maśle, jest prawdziwe.To, co natrafia na przeszkody, powinno być wzięte pod lupę".

Wzorzec Światła:

Białe Zwierciadło oferuje swoim podopiecznym "rezonansowe lustro". Etznab dostarcza cennych informacji na temat aktualnego stanu, pomaga poznać prawdę, zdobyć klarowne spojrzenie. Siła Zwierciadła pilnuje, aby to, co powinno wyjść na jaw, nie pozostało w wiecznym ukryciu, lecz trafiło do adresata. Jest logiczne, że intensywność odbić i przyswajalność informacji zależy od poziomu inteligencji osobnika!

Etznab:

Preferuje wiedzę, pogłębianie mądrości życiowej, rozwijanie zdolności wnikliwej analizy faktów. Wszystkie wzloty, upadki, zbiegi okoliczności powinny być brane pod lupę, rozpatrywane z każdej możliwej strony. Mądrość Zwierciadła przyspiesza proces nauki w ziemskiej szkole życia. Kto nauczy się bez szemrania przyjmować informacje Etznab, ten w stosunkowo krótkim czasie wydostanie się z karmicznych labiryntów. Osoby te niosą wielką pomoc wszystkim zbłąkanym i nękanym zrządzeniami losu. Pamiętaj my jednak, że sam proces nauki nie zawsze jest przyjemny!

Wzorzec Cienia:

Wzorzec Cienia serwowany przez Zwierciadło smakuje gorzko, ponieważ po tamtej stronie lustra łagodność nie jest cechą Etznab. Kto zaprzecza swoim własnym odbiciom i wzbrania się przed przyjęciem informacji, ten nie powinien czuć się zaskoczony, jeżeli natłok wydarzeń w jego życiu nabierze ogromnych rozmiarów, mierzonych w mega jednostkach. Odrzucając niewygodne informacje lub zimno kalkulując fakty, nie można liczyć na szczególne względy losu.Informacje będą przychodzić jedna po drugiej - bezpośrednio, jasno, bez ogródek i tak długo, aż dana osoba zrozumie ich wymowę.

Zwierciadło - zrzuć maski:

Kwestie prawdomówności i fanatyzmu: Czy jesteś otwarty na prawdę?

Zalety:

Jesteś siłą porządkową i stabilizatorem - oczyszczasz teren, normalizujesz sytuację. Jesteś ?rezonansowym lustrem?, tym, który demaskuje fałsz i zakłamanie, przyciąga wyższą prawdę. Masz niezwykle klarowne pole widzenia, wnikliwie analizujesz fakty, doskonale wiesz, jak wygląda stan obecny. Śmiało patrzysz cieniowi w oczy. Nie lękasz się konfrontacji z własnymi odbiciami w ludziach i przyznania się do błędów. W pełni akceptujesz to, co przynosi życie. Wszystkie wzloty, upadki, zbiegi okoliczności rozpatrujesz z każdej możliwej strony. Obserwujesz, ale nie osądzasz. Dla ciebie najważniejsze jest doświadczenie i uniwersalna prawda. Uwielbiasz filozofować, zanurzać się w refleksji, medytować. Chętnie dzielisz się z innymi swoimi spostrzeżeniami, bezinteresownie pomagasz osobom zbłąkanym.

Wady:

Jesteś panikarzem i biednym ego zaśmiecasz teren, zaszczepiasz niepokój. Twoje życie to pasmo niekończących się problemów, konfliktów, zrządzeń losu. Czujesz się osaczony, atakowany, uwięziony w dramacie życia, obserwowany przez tysiące nieżyczliwych oczu. Cóż za iluzja. Jednak ty w nią wierzysz i najprawdopodobniej nie chcesz się z niej wydostać. Masz wolną wolę. Nie dziw się, że informacje są wprowadzane do twojego życia w sposób eksplozyjny, żeby nie po-wiedzieć bezwzględny. Samo zwątpienie, rozbieżności, zakłamanie, problem rozłąki, negatywne autosugestie czy też cierpienie chcą nakłonić cię do zmiany sposobu patrzenia na świat, ludzi i siebie.

Wskazówka:

Ludzie, których napotykasz, są twoim własnym odbiciem i jednocześnie wielkim dobrodziejstwem dla ciebie. Przyjrzyj się im, jak sobie. Zobacz, jak pielęgnujesz iluzję w swoim życiu. Wykorzystaj wrodzoną zdolność sprawiedliwego rozstrzygania także wobec siebie. Zrób zdecydowane cięcia w życiu, abyś mógł przebaczyć i zakończyć spory. Zarysy, ogląd sytuacji od zewnątrz: Czy wiesz, co chcesz osiągnąć? Przybyłeś na Ziemię po to, aby nauczyć się działać według planu, uformować tematy w konkretną konstrukcję nośną. Jesteś typem stratega, odpowiadasz za struktury porządkowe, planowanie, wytyczenie celu i ustalenie taktyki działań. Często bywasz na poligonie życia, aby sprawdzić, na ile realna jest twoja strategia mentalna. Ale ostrożnie, masz jedynie ogląd sytuacji od zewnątrz, nie widzisz tego, co w środku. Jesteś typem intelektualisty. Uważaj, abyś nie był zbyt przemądrzały, nie zaprzątaj sobie głowy drobiazgami. Masz tendencję do rozpamiętywania, od którego może rozboleć głowa lub za sprawą którego możesz uciec w świat iluzji.

Ton Czwarty Samoistny Ton Kształtu i Miary:

Cztery symbolizuje kwadrat, podstawę piramidy, bazę, solidny fundament.Nadszedł czas na urzeczywistnienie twoich świetlanych marzeń. Zwróć uwagę na swoją naturalną logikę i zmysł rozróżniania. Dary te wspierają cichy głos twojego kreatywnego ducha. Ty jesteś mistrzem, który urzeczywistni swoje sny i marzenia! Otwórz drzwi i przywołaj Świętą CZWÓRKĘ. Skieruje cię ona najwyższą płaszczyznę Bytu, która przyniesie ci uzdrowienie i pobudzi twoją kreatywność jeszcze w tym cyklu życia. Promienie CZWÓRKI oferują ci pomoc w zrozumieniu uniwersalnych praw rządzących życiem na Ziemi. Wykorzystując moc Czwórki, spróbuj stopić ze sobą czas, przestrzeń i formę materialną. Weź się w garść i muśnij to, co niewidzialne, bezgraniczne, bezczasowe. Zbierz swoje pomysły, nadaj im kształt i uporządkuj świat myśli. Rozwiń w sobie zdolność sprawiedliwego rozstrzygania, bez wartościowania wrażeń pomiędzy złym a dobrym. Uwolnij się od uprzedzeń! Kreatywność i konstruktywne myślenie wyzwalają siłę praktycznego wdrażania!

Ton Czwarty - rezonans z kalendarzem:

Ton czwarty odpowiada za świat formy, kształtu i materii, a więc za świat fizyczny. Każda treść duchowa potrzebuje Energii Czwórki, aby wyrazić się w świecie fizycznym. W wartości tej zawierają się także symbole koła karmicznego.Ton czwarty stwarza bazę, określa warunki wykonalności programu fali. Tutaj domyka się tak zwana strefa wgrywania programów, tu zatwierdza się ostateczny wzorzec.W odniesieniu do kalendarza każda fala potrzebuje czterech dni, aby sprecyzować temat i nadać mu określoną formę. Czwórka ujawnia plany fali.Dzięki połączeniu tonu 4 z pieczęcią solarną pierwowzór otrzymuje swój za rys końcowy. Dni z tonem czwartym dostarczają ważnych informacji o sprawach osobistych, które będziemy musieli załatwić na przełomie aktualnie biegnącej fali. Następne dni - w zależności od kwestii spornych i stopnia trudności mogą przynieść nieoczekiwane zmiany w polu indywidualnym (stosownie do zaleceń Czwórki). Obserwacja tych dni może okazać się niezwykle interesująca.Dowiemy się tutaj, na jakim obszarze i w jakiej dziedzinie ujawni się problematyka fali, zdefiniowana w pieczęci solarnej.

Wzorzec Światła:

Energii tonu czwartego przyporządkowane są zakresy mentalne, zwłaszcza ten,który zwiemy wrodzoną inteligencją. U osób nie zaprzątających sobie głowy sprawami banalnymi, nie tracących czasu na jałowe rozmowy, bezproduktywne dociekania prawdy - rezolutność i mądrość dojrzewają wraz z wiekiem. Osoby te przestają się wywyższać, idą przez życie z wielką elegancją, ich EGO coraz szybciej zespala się ze świadomością Wyższego ,,Ja". Urodzeni w tonie czwartym są wyjątkowo kompetentni do zaprowadzania ładu i porządku w życiu.

Wzorzec Cienia:

We wzorcu cienia - będącym produktem operatywnego ego kryje się wiele pułapek. Osoby te cechuje arogancka przemądrzałość, pyszałkowatość, jak również nietolerancja wobec tych, którzy, ich zdaniem, nie są dostatecznie ,,mądrzy". Wyłania się tu także tendencja do podkreślania lub wywyższania swoich zalet, do przecenianie swego trójwymiarowo ograniczonego rozumu. Z tego wyrasta skłonność do wyciągania przedwczesnych wniosków i wydawania stronniczych wyroków. Osoby te są uparte, przekorne, zadufane w swojej mądrości, egocentrycznie ustosunkowane do życia, zbyt szybko zniechęcają się do pracy, potrafią być niemiłe wobec ludzi. Wszyscy urodzeni w tonie czwartym powinni bardzo wnikliwie przyjrzeć się swojemu iluzorycznemu poczuciu wyższości i zamiast robić wiele szumu wokół siebie, przejść lepiej do czynów.

Transformacja Cienia:

Ludzie, których napotykasz, są twoim własnym odbiciem i jednocześnie wielkim dobrodziejstwem dla ciebie.Przyjrzyj się im, jak sobie. Ujrzyj w nich siebie. Zobacz,jak pielęgnujesz iluzję w swoim życiu. Wykorzystaj wrodzoną zdolność sprawiedliwego rozstrzygania. Użyj Miecza Prawdy do zrobienia decydującego cięcia wżyciu, abyś mógł przebaczyć i zakończyć spory.

Rodzina kolorów:

Biała - siły porządkowe / uszlachetniający (uporządkować chaos, oczyścić teren, ustabilizować sytuację, wnieść nowego ducha)

Planeta:

Galaktyczny Neptun (energia zewnętrzna)

Fala Orła:

Pomaga rozszerzyć planetarna świadomość i poczuć się współodpowiedzialnym za losy całego świata.Pieczęć Orła ucieleśnia siłę wizji, której zgłębienie jest naszym ewolucyjnym zadaniem. Planetarna Świadomość oznacza rozszerzenie twojej dotychczasowej świadomości i wyniesienie jej ponad ograniczone, zaściankowe horyzonty. Powinieneś zrozumieć, że cała ludzkość (a więc i ty) odpowiedzialna jest za obecny stan planety. Pojedyncze wyniki osiągnięte w polu regionalnym mają ogromny wpływ na losy całego świata. Sama wiedza na temat znaczenia i oddziaływania praw rezonansów energetycznych, wciągających w grę ukształtowane już rzeczywistości, nie jest żadnym dowodem dojrzałości życiowej. Katastrofy i wszelkie negatywne zrządzenia losu uświadamiają nam niemożność ucieczki przed odpowiedzialnością. Jako kolektyw znaleźliśmy się na rozstaju dróg w miejscu, gdzie nie ma już żadnego "Placu zabaw". Teraz musimy wkroczyć na drogę bezwarunkowej odpowiedzialności za wszystkie królestwa ziemskie. Nie ma tutaj winnych, niewinnych ani wrogów. Jesteśmy tylko MY ziemski kolektyw!Jeżeli ustalisz dwie lub trzy rodzime pozycje, poznasz osobiste powiązania z falą. Wychodząc z tego punktu, przyjrzyj się uważnie 13 dniom fali i pozwól przewinąć się konkretnym doświadczeniom bez wydawania wyroków. Zaistniałe sytuacje oraz twoje wrażenia, reakcje i przeżycia są aspektami odzwierciedlającymi ciebie i twój jednostkowy udział w kompleksie ziemskich zawirowań. Przyjmij wszystko, co cię spotka w tej fali (także to, co pozornie wydaje się drugorzędne), jako cenną informację. Podejdź z miłością przede wszystkim do siebie. Każda ocena swojego wnętrza lub wnętrza innych ludzi przesłoni ci widoki rozpoznania prawdy. Dzięki Energii Orła przestaniesz gonić za złudą. W ten sposób wydostaniesz się z niewoli Ego, pozbędziesz się złudzeń, uwolnisz się od codziennych uzależnień oraz łaski i niełaski innych. W fali tej nic już nie stoi na drodze do dokonania skoku kwantowego w samoświadomości. Uwidoczni się w niej pełna odpowiedzialność każdej istoty ludzkiej za własne czyny. Nikt więcej nie schowa się za plecami drugiej osoby,nie przysłoni twarzy teatralną maską. Każdy stwórca ujrzy tu własne dzieło.Wszystko wróci tutaj z powrotem do właściciela bez makijażu, bez ogródek,bez mydlenia oczu, z osobistą etykietką. Zupełnie inaczej przebiega proces dojrzewania u człowieka świadomego swej roli na Ziemi. Każdy ziemski suweren chroniony jest prawem nietykalności wolnej woli. Żadna inna istota nie będzie w stanie zmusić go do działania wbrew jego woli czy też podstępnie uzależnić od obcej iluzji, ponieważ jest on całkowicie wolny, uświadomiony, absolutnie niezależny! Prawo wolnej woli jest nienaruszalne!

Geneza Księżyca:

Kto urodził się w tym cyklu, powinien przystąpić do świadomej kontroli swoich myśli, albowiem myśli mają moc, która może budować lub niszczyć! Geneza Księżyca obejmuje trzeci cykl ewolucji, wewnątrz którego osiągnięte zostało przebudzenie rozumnej świadomości, czyli uformowanie sfery umysłu. W tej fazie rozwoju odzwierciedla się ważny etap historii naszego upadku, u którego podstaw leżało nadużywanie stwórczego potencjału, czyli Siły Myśli! Trzeci cykl (geneza księżyca) reprezentuje obszar umysłu, czyli rozumną świadomość. Kto urodził się w tym cyklu, powinien przystąpić do świadomej kontroli swoich słów i myśli, albowiem myśli mają moc, która może budować lub niszczyć! Tu nauczycielem staje się życie! Wszyscy przyporządkowani do tego cyklu stają przed wyjątkowo trudnym zadaniem kontynuowania procesu nauki przez samo rozpoznanie, że wszystko, czego doświadczają, jest efektem tego, co zapisują w swoich stwórczych myślach. Wszyscy wychowankowie Genezy Księżyca powinni się zastanowić, czy nie są zbyt oschli, zamknięci w sobie, uparci, pamiętliwi; czy ich poglądy nie stały się zbyt skostniałe, czy nie zatruwają życia innym, czy potrafią puszczać urazy, przebaczać i bezinteresownie kochać, czy umieją pracować zespołowo.

Zielony Zamek Czasu:

Odpowiada za zgodne współżycie ze wszystkimi i wszystkim, co wyraża się w ziemskiej biosferze. W kosmologicznym znaczeniu kolor zielony oznacza harmonijną synchronizację wszystkich wymiarów Bytu.

Cel:

Uwolnić się od ciężarów przeszłości, zakończyć duchową polemikę, zdemaskować pobudki ego, uporządkować wewnętrzny chaos, kontrolować słowa i myśli, przezwyciężyć wahania, nabrać wiary w siebie, zachować elastyczność, otworzyć się na prowadzenie duchowe. Dzięki zsynchronizowaniu trójwymiarowej ziemskiej przestrzeni z czwartym wymiarem bytu uaktywni się telepatia. Osobom należącym do piątego Zamku Czasu nic już nie stoi na drodze do świadomych kontaktów i telepatycznej komunikacji ze Źródłem. Kamień węgielny został położony!Jeżeli urodziłeś się w Zielonym Zamku Czasu, to przez całe ziemskie życie będziesz pozostawał pod patronatem Żółtego Człowieka, który zatroszczy się o to, abyś realizując program swojego przeznaczenia, określony przez pieczęć, ton i falę narodzin, poznał siłę wolnej woli i w ten sposób z korzyścią dla całej ziemskiej społeczności objawił na Ziemi jego mądrość.

Motto szkoły brzmi:

Mądrość i wola współpracy drogą do sukcesu. Główne przedmioty to: 1. Przebudzenie, 2. Siła ducha, 3. Świadomość celu, 4.Samokontrola, ład i dyscyplina. Piąty zamek ucząc harmonijnej współpracy, podwyższa wibracje Ziemi iw ten sposób przybliża nas do Źródła - do naszego Spirytualnego Ja w piątym wymiarze.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

MĄDROŚĆ ŚWIATŁA

Misterium; Otaczająca ciemność; Świętość; Wgląd we wnętrze; Dom duszy; Podróż do wnętrza; Cisza; Sny; Serce i organy wewnętrzne; Kreatywność; Dostatek; Spokój; Obfitość; Korzystne propozycje; Zgłębianie tajemnic; Niezależność; Głębia spirytualna; Pomysłowość; Integracja

MĄDROŚĆ CIENIA

Zbyt subiektywne nastawienie; Depresja; Potępianie siebie; Obwinianie; Lęk przed zmianą; Osądzanie; Brak punktu oparcia; Fobie; Pociąg do okultyzmu; Niedostatek

TRANSFORMACJA CIENIA

Bądź gotów poddać się sprawdzianowi. Jak oceniasz siebie samego? Ogarnij duchowym okiem wszystkie niekorzystne procesy i zapuść się aż na samo dno, aby dostrzec dary, jakie ze sobą niosą.

RODZINA KOLORÓW

Niebieska ? reformatorzy / uzdrowiciele

(dokonać zmian, uzdrowić, przekształcić, świecić przykładem)

PLANETA Solarny SATURN (energia wewnętrzna)

Siła Intuicji ? Siła Snów ? Siła Idei ? Siła Dostatku

Sny, marzenia...

Dni niesione przez Niebieską Noc objawiają wyjątkowo irracjonalne obrazy. Przede wszystkim odsłaniają światy braków, będące następstwem przerwania kontaktu z boskim Źródłem.

Jeżeli świadomość ludzka koncentruje się tylko na dobrach fizycznych, Energia Nocy musi zrobić gdzieś cięcie, aby przebić się ze swoimi darami W dniach Niebieskiej Nocy może pojawić się nie tylko uczucie bezsilności i małostkowość, ale także silna frustracja i poczucie braku sensu.

Jeżeli człowiek znajdzie dostęp do światów wewnętrznych, dni NOCY będą wyzwalać w nim twórcze impulsy, podsuwać wspaniałe pomysły, wspomagać zaradność w przezwyciężaniu trudności i nadrabianiu braków na wszystkich płaszczyznach Bytu.

Niebieska Noc wspiera ludzkie starania w kierunku rozszerzenia świadomości oraz wyprowadza ze wszystkich ograniczeń fizycznych. W pieczęci tej drzemie magiczna siła, umożliwiająca nam dostęp do nieznanych dotąd potencjałów. Dni Niebieskiej Nocy są prawdziwą skrzynią skarbów, jakie zsyła nam boskie Źródło. Jednak tylko ten, kto kieruje się intuicją, kto bezgranicznie ufa swojemu Źródłu, może sięgnąć po kosmiczne bogactwo i z jego pomocą nadrobić wszystkie ziemskie braki.

AKBAL ? NIEBIESKA NOC

KOD PRZEZNACZENIA ? KOD PIECZĘCI DNIA LUB ROKU URODZIN

WZORZEC ŚWIATŁA

Jeżeli inkarnację niesie Energia Niebieskiej Nocy, zapowiada to przebieg życia według bardzo archaicznych pierwowzorów. Osoba ta ma do dyspozycji nieskończoność kosmicznego dostatku, z którego może czerpać wszechstronne korzyści w życiu. Trudne sytuacje i pozorne zbiegi okoliczności będą ją prowokować do skorzystania z nowych propozycji i szukania śmiałych rozwiązań.

Kto zstąpił na Ziemię przez kanał AKBAL, ten zdecydował się na szczególny ziemski trening, a mianowicie na przezwyciężenie osobiście stworzonych światów braków i wypełnienie ich bogactwem spirytualnym. Wybierając sobie Noc na moment narodzin, nie powinien się zatem dziwić, jeżeli jego życie będzie się toczyć w warunkach marginalnych. Sytuacja ta umożliwi mu nauczenie się życia w świecie materii, z dala od surowych norm i zasad. Tylko tak pozna nieograniczoność Bytu i znajdzie prawdziwe dopełnienie. Kto nauczył się iść tym tak bardzo irracjonalnym tropem, będzie stanowił wielką zagadkę dla swojego racjonalnie myślącego środowiska. Niebieska Noc umożliwi mu zapuszczenie się w głębię spirytualizmu i stworzy korzystne warunki do wzrastania duchowego.

WZORZEC CIENIA

We wzorcu cienia wynurza się wiele sprzeczności. Ponieważ potencjał AKBAL jest wyjątkowo ciężki do zdefiniowania, utrudnia to jego nosicielowi znalezienie wyraźnego środka i stałego punktu zaczepienia. W przebiegu życia może wyłonić się wiele niejasności, jak również wynaturzanie potencjału duchowego w kierunku okultystycznego spirytyzmu.

Wśród osób urodzonych pod znakiem AKBAL bardzo często manifestują się wyimaginowane lęki i fobie, utrudniające im uchwycenie pozycji środka.

Prosze Bardzo ;)

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

KIN 102 - Biały Spektralny Wiatr

proszę , bardzo proszę o "rozpiskę" i bardzo , bardzo ;) dziękuję

p.s. próbowałem sam ale nie za bardzo mi wychodzi interpretacja :(

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Wszedłem na stronę,podałem datę urodzenia,wyskoczył mi taki wynik http://www.maya.net.pl/generator/zoom/kin113.gif :)

...i co z tym zrobić? :lol: Nie znam się.

- aaa(?)... przeczytałeś Ten Temat co Tobie polecałem ?... tam jest napisane co dalej, w poście nr2... ;) :)

*** http://www.ezodar.pl/viewtopic.php?f=108&t=340

- noo... chyba że uśmiechniesz się do Vayen... coby zrobiła Ci rozpiskę... :roll: ;) :D

- noo... i trzecia opcja, Sam zajrzysz do książek o tym mówiących... :mrgreen: ;) :D

--- pozdrówkooo... infe7 :)

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wybieeeeram braaaamkę nrrrr....2 - uśmiechanie się :lol: Oczywiście że czytałem co mi poleciłaś ino że wisz dziołcha,najpierw dodałem byłem post z linkiem do wyniku mojego,pięknego,skromnego(soczystego) a potem zacząłem czytać :D Dla mnie to zupełna nowość jest i zanim opanuję biegle te wszystkie kiny,piny,puki,nipy,może minąć troochę czasu we w trakcie którego(czasu onego) ktoś kto biegłym jest w kinomatografii,może rozszyfrować te moje symbole i zależności między onemi w trymiga.Jak ja się zacznę dłubać to znowu coś przypalę,wolę nie.Ódż mniem :D

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Noo 9?)... dyć ja chop... cusik Chopa nie widzioł... :? :lol: ;)

- nooo... łoki, dyć ja cytować... z Brammmki nrrr 2 ;

Witam...

- a jak znaleźć Swój KIN... ?

- znajduje się go na stronce ;*** http://www.maya.net.pl/

- klikasz metryka (na górze po lewej) wpisujesz datę... i szukaj...

- dalej nad 'szukaj" wciśnij link [więcej na ten temat]... tam jest trochę opisane...

- każda pieczęć ma swój określony opis... oraz swą drogę życiową (biegun światła i biegun cienia)...

- wszystko jest względne i powiązane ze sobą... a zależne tylko od naszych decyzji i wyborów jakimi kierujemy się w życiu...

- dyć stoi tam jako i Wół ... coby klikoć dali... Hey' ka... ;) :D :mrgreen: :roll:

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

KIN 113 - Czerwony Solarny Wędrowiec

Cel wcielenia:

Dziś dostrzegam nowe perspektywy i szansę na lepsze życie Dziś szukam nowych możliwości i pomagam innym wydostać się spod pręgierza przeszłośc. Pęd ku wolności pomaga mi przełamać bariery i wymazać skostniałe poglądy. Dziś porzucam wszystkie przesądy, znoszę zakazy i zakazy, zaczynam ufać naturalnemu biegowi życia. Doświadczanie na planie duchowym, przeznaczenie.

Wędrowiec:

Siła Wolności, próby, karma, wolność osobista.

Mądrość Światła:

Wolność, przełamywanie granic, ciekawość, nowy kierunek, "Filar Nieba", możliwości, samozaparcie, talent twórczy, wola działania, siła ducha, ruchome punkty zaczepienia, podróżny w czasie i przestrzeni, niebiański wędrowiec, posłaniec niebios, moc, mistyczna podróż, współczucie, pryncypium wzrostu duchowego, przełamywanie obowiązujących norm i autorytetów, dar przezwyciężania sprzeczności, równowaga psychiczna.

Mądrość Cienia:

Ucieczka od życia; potrzeba izolacji; wycofanie się; lęk przed nieznanym; powściągliwość; uwikłanie w karmę; nieśmiałość; przeszkody; frustracje; nałogi; agresywność; zniewolenie; brak oparcia; uzależnienie; przeszkody; tęsknota; stres; niezadowolenie z siebie; brak równowagi wewnętrznej; kompleksy; skłonność do przesady.

Transformacja Cienia:

Zbadaj granice swoich możliwości, przyjmując nowe wyzwania. Przyciągaj światło do własnego wnętrza i oświetlaj nim innych. Zaufaj sile odczuć i wykorzystaj każdą szansę, każdą okazję, każdą propozycję. Poznaj swoją moc. Uwierz w siebie. Patrz na życie jak na cudowną podróż w nieznane.

Rodzina kolorów:

Czerwona - inicjatorzy / prekursorzy (przetrzeć szlaki, wtajemniczyć, przebudzić, stworzyć bazę wyjściową).

Planeta:

Galaktyczny Mars (energia zewnętrzna), Siła Przestrzeni, Siła Wolności, Siła Możliwości.

Ben Czerwony Wędrowiec w rezonansie z kalendarzem:

Próby, możliwości, wolność osobista... Pieczęć Czerwonego Wędrowca otwiera przed nami bramy do Wyższego Świata. Energia Be zachęca do wydostania się z karmicznej niewoli. Każda forma niewoli, przymusu czy uzależnienia zostanie ukazana w dniach Wędrowca niezwykle drastycznie. Pole napięć pomiędzy niewolą, stworzoną w Czasie Karmicznym, a niczym nieograniczoną wolnością, przyniesioną na Ziemię przez nowego Ducha Czasu, może stać się wyjątkowo dokuczliwe. Kto wydostał się z karmicznej niewoli, ten przeżyje dni Ben wyjątkowo przyjemnie. Przed osobą tą otworzy się wielki świat nowych możliwości,

sukcesów, ciekawych propozycji. Objawi się tutaj piękno dnia codziennego, wielobarwność i wielostronność bytu ludzkiego. Osoba ta rozpocznie nowy etap

życia, z dala od karmicznych wybojów. Jeżeli cierpisz z powodu uwięzienia w dramacie życia, jest to nieomylny znak, że twój olbrzym Ben nadal śpi za miedzą, tuż u progu twojego życia. Otwórz się na działanie impulsów dnia i obudź swojego wewnętrznego olbrzyma. Cały czas miej na oku "wieżę kontrolną" i karmicznych stróżów! Możesz ich bezpiecznie obejść tylko z pomocą bezwarunkowej miłości. Pamiętaj, aby niczego nie oceniać na tej drodze! Nie osądzaj ludzi, którzy cię skrzywdzili. Nie wracaj do przeszłości i przykrych wspomnień. Akceptuj wszystko takim, jakie jest! Jest to najkrótsza droga ku wolności!

Wzorzec Światła:

Czerwony Wędrowiec wnosi do życia biegunowe energie. W zależności od stopnia świadomości oddziałują one na pole danej osoby ze ściśle określonego

poziomu. Dzięki sile działania Ben na uboczu pola karmy otwiera się nieznane dotąd spektrum nowych, wspaniałych możliwości. Do codziennego życia wkracza wolność niezależnego stwórcy. Przed świadomie myślącym człowiekiem otwierają się nieograniczone możliwości, które w gruncie rzeczy, choć może się to wydać paradoks, zawdzięcza on biegunom sprzeczności. Biegunowość otwiera bowiem bramy do królestwa magii do wymiaru, gdzie świat uzdrawia się silą myśli. Kto nauczył się iść przez życie w towarzystwie Energii Wędrowca i pożegnał się z ustawicznym stresem karmicznym, ten rozpoczyna tutaj prawdziwie twórczą pracę. Objawia się tu bowiem chęć działania i wielka ciekawość świata. Życie na Ziemi staje się najlepszą ze szkół dla każdego ciekawskiego ucznia, pragnącego ulepszać świat. Nic nie stoi już na drodze do szczęśliwego życia. Wszystkie przeszkody były dziełem karmicznych przymusów.

Wzorzec Cienia:

Jest on dla Wędrowca wyjątkowo bolesny. Bez przerwy ukazuje owoce, na które ma się chrapkę, a które rosną zbyt wysoko. Tęsknoty emocjonalne mogą

bowiem doprowadzić do nieznośnych frustracji. Kto stoi u progu Wędrowca, ale nie jest w stanie uchylić drzwi do wolności, ten po krótkim czasie ocknie się w głębokim stresie. Do życia codziennego wkradnie się niezadowolenie, które niezwykle szybko przeobrazi się w agresywność. Stąd też wywodzą się

wszystkie formy ucieczki od życia, np. różnego rodzaju uzależnienia (nałogi).

Ton Solarny:

Urzeczywistnia zamiary, uwidocznia zarys (sfera duchowa), inspiracja, intuicja, genialność, rezolutność, zarozumialstwo, arogancja, opryskliwość, porywczość, lekkomyślność, niestałość.

Ton Dziewiąty:

Siła Urzeczywistnienia, sfera duchowa. Dziewiątka proponuje świadomy start do wymarzonego celu. Ucieleśnij mistrzostwo i mądrość, jakie chciałeś wyrazić w życiu ziemskim. Przypomnij sobie, że Ty jesteś, a nie próbujesz być! Bądź tym, który oświetla swoim światłem innych! Ty jesteś przyjacielem ludzkości. Ty wdrażasz nowe wizje do świata. W tobie tkwi siła dokonania. Czy znalazłeś już klucz do spełnienia? Jeżeli otworzysz się na to, co nowe, samoistnie rozpuszczą się stare, skostniałe wzorce, nie służące twojemu rozwojowi. Przyjmij propozycje Dziewiątki i przymierz się do skoku w wielki łuk Czasu. W cyklu tym Czas

zbiegnie się z przestrzenią, przeszłość stopi się z przyszłością. Bądź gotów zgłębić wielką tajemnicę Siły Dokonania. Włącz się w urzeczywistnianie Wielkiego Misterium! Pokaż że żyjesz na Ziemi!

Ton Dziewiąty - rezonans z kalendarzem:

W Tonie Dziewiątym rozpalane są idee, inspiracja i chęć ulepszania. Solarne dni odgrywają kluczową rolę w każdej fali. Siła inspiracji włącza do działania nowe

bodźce, z drugiej zaś strony podpala ociężałe pola karmiczne. Do Dziewiątki należy więc odnosić się z wyjątkowym respektem. Zaleca się wykorzystywanie

siły Tonu Solarnego do załatwienia starych spraw i zakończenia długoletnich sporów.

Wzorzec Światła:

Ton Dziewiąty oferuje swoim podopiecznym same genialne rozwiązania. Tętni tu najwyższa siła inspiracji, obdarowująca wybrańców nie tylko inteligencją i

analitycznym rozumem, ale przede wszystkim ???kobiecą" intuicją. Jeżeli osoba ta zrobi właściwy użytek z tych darów, otworzy się przed nią droga w genialność. Wrodzona zaradność i trafne decyzje pomogą jej rozładować niebezpieczne sytuacje, rozwiązać węzły gordyjskie, usunąć przeszkody. Osoby wyposażone w tę energię znajdują błyskawiczne rozwiązania, mają wyjątkowy refleks, świecą przykładem taktu i dyplomacji.

Wzorzec Cienia:

We Wzorcu Cienia stworzonym przez postawę egocentryczną robi się wyjątkowo gorąco. Osoba niedojrzała duchowo staje się arogancka i zarozumiała; pochopne decyzje okazują się fatalne w skutkach. Ustawiczny pośpiech i porywczość sprawiają, że wciąż trafia na niewłaściwych ludzi, w niewłaściwym czasie i na niewłaściwym miejscu. Następstwem tego jest brak stabilności życiowej, jak również niestałość w uczuciach i niecierpliwość. Błędny rozwój prowadzi do jednostronnego idealizmu lub wybujałego marzycielstwa. Osoby te powinny bardzo krytycznie przeanalizować wszystkie swoje zwariowane pomysły.

Fala:

Fala Węża obdarowuje cię siła przeżycia i pokazuje, jak ważne jest twoje ciało.podpowiada, abyś kierował się sercem i nie przeceniał swojego rozumu. Informuje cię, abyś wyzbył się strachu, połączył intuicję z rozumem i kierował się własną wolą.przypomina, że nie jesteś sam na świecie ??? powinieneś więc odnosić się z szacunkiem nie tylko do własnego życia, ale do każdej formy życia na Ziemi. Energia Czerwonego Węża, przechowując wierną kopię

wzorca Galaktycznego Programu Uzdrowienia, pokazuje nam te elementy, które powinniśmy pilnie uleczyć, aby pasowały do świetlanego wzorca Całości.

Praktycznie nie ma dziedziny, która nie lekceważyłaby wartości życia na Ziemi. To, czy spirytualne prawo szacunku dla wszelkiego życia na Ziemi lekceważone

jest na skutek ludzkiej bezmyślności czy też przymusów zewnętrznych jest sprawą drugorzędną. W naszym samowładnym polu karmicznym rozwinęliśmy

różnorakie iluzje, upoważniające nas do niszczenia zwierzęcych form życia, kiedy tylko stawały się dla nas niewygodne. Legitymowaliśmy się także prawem

do zabijania życia ludzkiego w czasie wojen. ZABIJANIE wnieśliśmy nawet do naszych kodeksów prawnych jako (legalny) środek przy wymierzaniu

sprawiedliwości, W wielu państwach nadal obowiązuje kara śmierci, ale nawet tam, gdzie prawodawca zniósł tę niedorzeczną karę, w przeświadczeniu wielu

ludzi uważana bywa za słuszną. Patrząc na Falę Węża, określ swój stosunek do życia, ale nie tego na zewnątrz, lecz tego wewnątrz. To, na co położony jest nacisk w tej fali to respekt i szacunek dla własnego życia. Spójrz realnie na siebie i odpowiedz krótko tak lub nie: Wszystko to będzie wgrane w tę falę i przeniknie cię aż do szpiku kości.

Cel:

Zadbać o estetykę, ład, harmonię i dyscyplinę wewnętrzną, na bieżąco usuwać usterki, uporządkować styl życia, poskromić samowolne EGO, zrewidować stare poglądy, kontrolować myśli, nauczyć się taktu. W trzecim Zamku zachodzą najefektywniejsze przemiany, które często odczuwane są dosyć boleśnie.

Motto szkoły brzmi:

Dbaj o porządek, ład i estetykę. Pozostań skromny. Doceń piękno prostoty. Główne przedmioty to: 1. Instynkt, 2. Lustrzane odbicia, 3. Lekkość i pozytywne myślenie, 4. Wrodzone zdolności i wiara we własne siły. Trzeci zamek utrwala wynik drugiego zamku oraz dokonuje zmian i przekształceń.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Widzę że powiększa się rodzina Czerwonych :happy: jest kolejny prekursor :happy:

pozdrowienia od Czerwonego Galaktycznego Smoka

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

"Aloha" Wędrowcze :happy:

Jeśli można poproszę któregoś z Dobrych duszków tego tematu o opisanie mojego Kinu :usmiech: KIN 21 - Czerwony Galaktyczny Smok

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Widzę że powiększa się rodzina Czerwonych :happy:

Komuniści na ezodaru!!! :lol1:

Czerwony Galaktyczny Smok
Hmmm Wierzchowiec Wędrowca Niebios? :happy:
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Mój KIN to nr.180 Żółte Spektralne Światło.

Jak odczytywac tą metrykę ? trochę jest na stronie reszta z książek ?

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Jestem Białe Spektralne Zwierciadło - Kin 258:)

Witajcie:)

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Witam,

Czy mógłby ktoś pomóc mi zinterpretowac moj KIN 64 Żółte Krystaliczne Ziarno. Znalazłam tylko część w internecie ale reszty zupełnie nie rozumiem. :glupek:

kin64.gif

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Twoja interpretacja Linka 666  - KIN 64 Żółte Krystaliczne Ziarno. -Twoje podświadome emocje  ,zlokalizowane w brzuchu ,czakra manipura według filozofii jogi (kolor żółty ) zawierają ziarna - emocje /uczucia , czekające na twój rozwój duchowy /psychiczny /umysłowy  , porzez samo-doskonalenie i samo-dyscyplinę ,  i z małego ziarna wykiełkuje , ,wyrośnie piękny ,lotosowy , krystalicznie czysty kwiat oświecenia .

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.