Mrs Bear

Baran 21.03 - 19.04

2 posty w tym temacie

Baran

21 marca - 19 kwietnia

Charakterystyka ogólna

Rozpoczynający niebieski zwierzyniec znak Barana patronuje najbardziej żywotnym i trudnym do zniesienia osobom z całego zodiaku. Walka, nieustępliwość, zacietrzewienie, nagłe wybuchy niezadowolenia lub szokujący sposób zachowania, to dla Barana stan normalny. W sytuacjach skomplikowanych i konfliktowych aż go ponosi, aby problem rozstrzygnąć w sposób siłowy. Taka postawa Barana nie wynika bynajmniej z jego siły fizycznej ani będącej w jego dyspozycji tajnej broni. On po prostu liczy na zaskoczenie i zastraszenie przeciwnika. Również nie bawi się, w przeciwieństwie np. do Skorpiona, w szczegółowe układanie planów, strategię czy koronkowe akcje. Najczęściej improwizuje, uderzając błyskawicznie i po najprostszej linii. Wpływ na takie właśnie zachowanie osób spod tego znaku ma niewątpliwie ich planeta - Mars. Astrologowie mówią o Marsie jako o planecie złowróżbnej, zwiastunie wojen, nienawiści, przemocy i wszelkich nieszczęść. Swój udział w kształtowaniu sposobu bycia Barana ma również trygon astrologiczny, tj. układ trzech znaków zodiaku. Baran wraz z Lwem i Strzelcem należy do tygonu ognistego. Synowie ognia obdarzeni są ogromną siłą życiową, która pcha ich zawsze do przodu. To wyjątkowi indywidualiści, których sposób myślenia nie chcą, traktują instrumentalnie. Wystarczy popatrzeć na zachowanie Barana, na jego pewność siebie, na to, z jakim trudem i wewnętrznym obrzydzeniem podporządkowuje się cudzym poleceniom.

Negatywy

Jeśli zapytać Barana, co sedzi o jakiejś organizacji, pogardliwie wydmie wargi i odpowie: "A cóż to możę być za poważna organizacja, jeżeli nie jestem jej przewodniczącym?". Warto wiedzieć, że Barana nigdy nie należy posądzać o zdolności dyplomatyczne. To słoń w składzie porcelany. Gafy i nietakty to jego specjalność. Nie znosi niedomówień, niejasnych sytuacji i aluzji. Dla niego wszystko musi być proste i nieskomplikowane, gdyż niecierpliwość nie pozwala mu żadnej sprawy zbadać dogłębnie. Zasadniczą rolę w określaniu pozycji Barana w życiu odgrywa jego poziom intelektualny. Osobnika na wyższym poziomie intelektualnym pasjonują sprawy organizacyjne, polityka lub nauka. Problemy zawodowe Baran traktuje jako pole swoistej walki. Każde zwycięstwo napawa go dumą, a nawet niewielki sukcesik urasta w jego wyobraźni do rangi poważnego osiągnięcia. Baran na niższym poziomie intelektualnym swoją energię wyładowuje w sporcie, i to w konkurencjach nie wymagających zbyt dużego wysiłku umysłowego, lecz raczej siły, szybkości i zdecydowania. Natomiast osobnicy na zupełnie niskim poziomie bywają niemili w kontaktach osobistych, gruboskórni, zachowują się głośno i z tupetem. Co gorsza, przywary te z wiekiem jeszcze się u nich potęgują. W młodości Baran bywa często nieco prymitywny, w późniejszym zaś wieku zachowuje się zbyt swobodnie, mówi dużo i głośno i z tupetem. Co gorsza, przywary te z wiekiem jeszcze się u nich potęgują. W młodości Baran bywa często nieco prymitywny, w późniejszym zaś wieku zachowuje się zbyt swobodnie, mówi dużo i głośno, niekiedy wręcz hałaśliwie. Niech nikt nie próbuje Baranowi powierzyć swojej tajemnicy! Nawet jeśliby przysięgał na wszystkie świętości, przy nadarzającej się okazji wszystko zdradzi i jeszcze dodatkowo ubarwi swoją opowieść. Gdyby tak się nie zachował, byłaby to chyba oznaka choroby. Jest to silniejsze od jego woli. Paradoksem jest, że wiele negatywnych cech Barana otoczenie uważa za jego plusy. Tak jest między innymi w przypadku szybkości, błyskawicznego podejmowania decyzji i odwagi. Otóż taka postawa nie wynika tyle z wrodzonych cnót, ile z niecierpliwości i braku zastanowienia. Również chęć komenderowania innymi przyjmowana jest przez otoczenie jako jego cecha przywódcza, a gwałtowność, szorstkość, upór i gruboskórność - za twardość charakteru i zdecydowanie w działaniu. Jedną z charakterystycznych cech Barana jest to, że nieskomplikowany pogląd na życie sprawia, iż nie przeżywa on wewnętrznych rozterek, niepewności, oporów, kompleksów czy zahamowań. Doskonale odbywa się bez porad psychoanalityków, seksuologów czy księży. Stara się całe życie przeć do przodu, bez oglądania się na konsekwencje. Niejednokrotnie Baran rusza bez przygotowania, myśląc dopiero pod drodze. Jest niezmiernie ruchliwy i stąd wynika jego zamiłowanie do podróży. Nie lubi długo siedzieć w jednym miejscu, a status quo nudzi go. Owa nie spokojność inspiruje Barana do tak dużej ruchliwości. Ma to wpływ na jego karierę, gdyż pozycja zawodowa Barana nie zdąży się jeszcze ustablilizować, a on już zmienia miejsce pracy. Pewną analogię można wysnuć również względem jego sfery uczuciowej. Często zdarza się, że Baran przecenia swoje siły, popełnia błędy w wyliczeniach i przyjmuje złe założenia. Należy jednak od razu dodać, że mimo tych wad udaje mu się na ogół wyjść z opresji obronną ręką. Zawdzięcza to między innymi dużej przytomności umysłu i chytrości. Ze swoich błędów rzadko wyciąga wnioski, ale dzięki ryzyku, ogromnej ekspansji i łutowi szczęścia udaje mu się w życiu dojść do znacznego nieraz majątku i pozycji w swoim otoczeniu. Baran szybko się zapala do nowych idei lub przedsięwzięć, lecz ta euforia lub nadmierny entuzjazm w połączeniu z wrodzoną niecierpliwością stanowi dla niego duże zagrożenie. Swoje zamierzenia bowiem próbuje realizować nie patrząc, czy okoliczności temu sprzyjają, czy nie. Fiasko pogłębia jego rozdrażnienie i frustrację.

Pozytywy

Oprócz cech o zabarwieniu ujemnym, Baran, jak każdy zresztą znak, ma wiele plusów. Przede wszystkim osoby spod tego pierwszego wiosennego znaku są szlachetne, gotowe do ofiar, pomocy o obrony słabszych. Nie są fałszywe, a wręcz przeciwnie, szczere i naturalnie. Jeśli Baranowi podoba się jakaś dziedzina życia, wówczas najczęściej w niej przoduje. Usilnie dąży do zyskania jak największego prestiżu społecznego, a więc ambicji mu nie brak. Inną jego cechą jest niezależność. Rzadko ulega czyjemuś dyktatowi przynajmniej nie na długo. Działa i pracuje własnym rytmem i swoimi metodami. Będąc indywidualistą, osiąga znacznie większe efekty solo niż w pracy zespołowej. Wierzy w siebie i swoje umiejętności. Jego dewizą jest: "Ciągle do przodu i coraz wyżej". Baran, jak rzadko kto, może pochwalić się obowiązkowością, i punktualnością. Nieraz jest to "żywy zegar" czy robot, gdyż nawet przy największym nawale spraw potrafi trzymać się ułożonego wcześniej planu. Mimo że jest z natury bardzo niecierpliwy, do celu dąży wytrwale i konsekwentnie. Interesują go zazwyczaj cele najwyższe. Nie odczuwa obawy ani przed wrogami, ani przed zagrożeniami. W zwalczaniu przeciwności pomocny jest mu władczy charakter, intensywność działania, no i natura wiecznego wojownika. Gdy udaje mu się osiągnąć założone cel, nawet przy dużym wysiłku, jest pogodny, dowcipny i szczery. Z optymizmem patrzy wówczas w przyszłość i potrafi być nader hojny dla najbliższych. Chociaż czasami w obliczu kłopotów życiowych zachowuje się zbyt szorstko lub gwałtownie, w rzeczywistości Baran bardzo pragnie towarzystwa. Spośród znanych z historii pustelników lub samotników, najmniej było osób urodzonych właśnie pod znakiem Barana. Prędzej dałby się dla towarzystwa powiesić niż miałby być Robinsonem Crusoe z wyboru. Baran lubi dobry żart, nawet najbardziej cięty. Sam też ma duże poczucie humoru i przy dowcipach pod swoim adresem nie pozostaje dłużny. Nigdy się natomiast nie obraża, jeśli coś na jego temat zostało powiedziane w żartach. W swoim otoczeniu lubi nadawać ton, interesować się - nieraz aż przesadnie - płcią odmienną i opowiadać o swoich przeżyciach, szczególnie sukcesach, ale też umie słuchać innych. Mimo że nie jest domatorem., o dom rodzinę dba bez zarzutu, stawiając ich zawsze na pierwszym miejscu. Osobom, które rozumieją jego naturę, u których znajduje zrozumienie i które tolerują go mimo przywar, odwdzięcza się wielką szlachetnością, serdecznością i przywiązaniem.

Pani Baran

Jest jednym z najbardziej dwulicowych i przewrotnych typów kobiet. Z jednej strony okazuje łagodność, dowcip, pracowitość i dobroduszność, a z drugiej strony dobrze wie, czego oczekuje od życia, i konsekwentnie do tego dąży. Jeżeli ma się zachowywać naturalnie, będzie to bardziej poza damskiego Apacza niż słodkiej gąski. Swoje zachowanie stara się kontrolować na każdym kroku. W sytuacjach intymnych nie zapomina się i nie ulega czuły słówkom. Sama decyduje, kiedy i co może się zdarzyć. Innym przejawem jej perwersyjności jest to, że gustuje w mężczyznach silnych i zdecydowanych, nawet marzy o supermenie. Najczęściej wiąże się jednak z mężczyznami słabszymi od niej psychicznie. Jest to co prawda wbrew jej naturze, ale umożliwia dominację nad partnerem. Kobieta spod znaku Barana często ma opinię gadatliwej, a nierzadko kłótliwej, gdyż w sytuacjach konfliktowych nie stroni od awantury. Niejednokrotnie inne kobiety traktuje pogardliwie. Wiele przedstawicielek tego znaku jest mniej zaangażowanych erotycznie. Rekompensują to sobie przez sport, ruch lub pracę zawodową, gdzie mogą wykazać się samodzielnością i zdecydowaniem. Pani Baran przeważnie nadaje ton w towarzystwie, jest przedsiębiorcza, ambitna i ma silną wolę. Bardzo często ma opinię gadatliwej, a nierzadko i kłótliwej, gdyż w sytuacjach konfliktowych nie stroni od awantury. Niejednokrotnie inne kobiety traktuje pogardliwie. Wiele przedstawicielek tego znaku jest mniej zaangażowanych erotycznie. Rekompensują to sobie przez sport, ruch lub pracę zawodową, gdzie mogą wykazać się samodzielnością i zdecydowaniem. Pani Baran przeważnie nadaje ton w towarzystwie, jest przedsiębiorcza, ambitna i ma silną wolę. Nawet w błahej sytuacji konfliktowej przybiera wojowniczy wyraz twarzy. W większym stopniu niż u innych kobiet występują u niej cechy uważane za tradycyjnie za męskie: chęć przewodzenia, zadziorność, bojowość, odwaga i zdecydowanie. Osoby na niższym poziomie intelektualnym bywają nieraz mściwe, złośliwe i skąpe. Na szczęście są to przypadki odosobnione. Nie z samych przywar człowiek się składa. Również i pani Baran wykazuje wiele zalet. Przede wszystkim ma dużo wdzięku , czaru i powabu. Podoba się mężczyznom i ma duże powodzenie. Cechuje ją pozytywne nastawienie dożycia. Lubi przebywać bardziej w męskim niż w damskim towarzystwie. Jest raczej typem kumpla niż kochanki. W trudnych sytuacjach z powodzeniem może zastąpić mężczyznę. Lepiej czuje się w spodniach niż w sukience. Jej chłopięca naturalność działa na płeć odmienną bardzo pociągająco. Sądząc po jej niewinnym spojrzeniu, można by przypuszczać, że jest pozbawiona kokieterii, ale to tylko pozoru. W istocie wie, czego chce i kto jej się podoba. Na co dzień jest zazwyczaj serdeczna, szlachetna i wierna. Ponadto cechuje ją poczucie humoru, życiowa zaradność, pracowitość i dobroduszność. Pogodnie i z uśmiechem radzi sobie nawet w trudnych sytuacjach. Dba o gustowny strój, lubi robić zakupy, preferuje żywe kolory zarówno w strojach, jak i w makijażu. W domu pani Baran jest mniej gospodarna i aktywna niż w pracy zawodowej, ale jest obowiązkowa. Współżycie z nią nie jest trudne, jeśli należycie się z nią postępuje. Wskazana jest w względzie stanowczość i nieustępliwość, ale taktowna. Nie można robić nic na siłę, bo skutek będzie odwrotny od zamierzonego. Nie można też jej zbytnio ulegać, nawet z własnej woli, gdyż prowadzi to do pantoflarstwa, a w konsekwencji osłabienia szacunku dla partnera. Mężczyzna, aby go szanowała, musi jej imponować, np. wyższym poziomem umysłowym.

Pan Baran

Już od urodzenia ma zadatki na przewodnika stada. Przez całe życie za czymś goni, zastanawiając się dopiero w biegu, za czym i w jakim celu. Swoje działania kieruje najczęściej w stronę nowych pomysłów, których nigdy mu nie brakuje. Angażuje całą swoją energię, aby osiągnąć nowy sukces. Jest to wynik już nie tyle ambicji, co zwykłej próżności. Jest również bardzo wrażliwy na punkcie swojej opinii. Mimo groźnych rogów, w głębi duszy trapi go niepewność, czy nie jest gorszy od innych albo czy ktoś nie jest lepszy od niego? Baran często pada ofiarą swojego zaślepienia lub fanatyzmu. Najczęściej mierzy siły na zamiary i brak wcześniejszej oceny sił prowadzi niejednokrotnie do porażki. Niepowodzenia jednak go nie załamują, a sukcesy nie powodują spoczęcia na laurach. Mniej go interesuje skutek, a bardziej samo działanie. Zawsze pełen energii i optymizmu pokonuje przeszkody. Do jego największych wad należy również wybuchowość oraz niechęć do przyjmowania rad i słuchania perswazji. Bardzo mu w życiu dokucza ta jego niestabilność, zmienność uczuć i ocen sytuacji. Lubi zdobywać kobiety dla samego zdobywania. Swoich uczuć nie akcentuje, nawet nie uzewnętrznia. Potrzebuje zwycięstwa zarówno w miłości, jak i w wykonywanym zawodzie. Jest do dla niego cel życiowy. Z tego względu w pożyciu małżeńskim bardziej jest towarzyszem życia niż kochankiem. Często zachowuje się zbyt swobodnie, co spotyka się z niezadowoleniem jego najbliższych. Potrafi obrazić słownie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Z mężczyzną spod znaku Barana można zupełnie znośnie prowadzić wspólne życie, ale trzeba stosować odpowiednią taktykę. Po pierwsze, nie należy zbytnio przejmować się jego zachowaniem. Po drugie, nie można brać dosłownie wszystkiego, co mówi. Po trzecie należy spokojnie przeczekać jego wybuch gniewu lub podniecenia. Jeśli Baran poczuje się panem sytuacji, emocje go opuszczają. Spokojem i rozwagą można go całkowicie rozbroić. Nigdy natomiast nie należy walczyć jego bronią.

Urodzeni w pierwszej dekadzie Barana (21 - 31 III)

Osoby urodzone w tej dekadzie są zdominowane przez wpływ Marsa. Bywają więc agresywne i wojownicze oraz odważne aż do granic ryzyka. Upór to ich istotna cecha. Mają niespożytą energię i siłę przebicia. Co prawda szybko pokonują trudności, ale często wykazują bezwzględność w działaniu. Nie znoszą oporu ani odmiennego zdania. Ich życie jest pełne zmian i walki. Cechują ich zmienne koleje losu. Na urodzonych w pierwszej dekadzie Barana wpływ wywiera również Pluton. Swoim podopiecznym dodaje entuzjazmu i aktywności. Może właśnie z tego względu Baran swoje porachunki załatwia szybko i przechodzi nad tym do porządku dziennego. Nie jest pamiętliwy ani mściwy. Nieraz podświadomie pragnie władzy i zaszczytów. Często udaje mu się to osiągnąć, lecz to go nie zadowala i walczy dalej. Jest obdarzony łatwością wypowiadania się, lubi debiutować i w sposób zdecydowany lub arbitralny wyrażać swoje zdanie. W miłości Barany z końca marca bywają namiętne, ale mało serdeczne. Okazywana przez nich pucha i upór nie sprzyjają również rodzinnemu ciepłu. W życiu zawodowym najczęściej otoczone są ludźmi, którzy ze strachu lub dla korzyści udają życzliwość i podziw. Baranom często to wystarcza, mimo że są tego świadome. Wiele cech charakteru osób z tej dekady nie przynosi im chluby, lecz pomimo to są ludźmi interesującymi. Imponują energią i przebojowością, są inteligentni, otwarci, szczerzy i lojalni. Próbują rozwiązywać trudne problemy i osiągają nieraz zdumiewające wprost rezultaty. Jako przywódcy są odważni i, co ważne, sprzyja im szczęście.

W pierwszej dekadzie urodzili się m.in.:

Jan Sebastian Bach - wybitny kompozytor

Ignacy Łukasiewicz - wynalazca lampy naftowej

Wojciech Młynarski - piosenkarz, autor tekstów

Wilhelm Roentgen - odkrywca promieni X

Rene Descartes (Kartezjusz) - filozof

Urodzeni w drugiej dekadzie Barana (1 - 10 IV)

Osoby urodzone w tej dekadzie są, oprócz Marsa, pod dodatkowym wpływem Słońca. Powoduje to wyhamowanie negatywnych cech Marsa przez dodatni wpływ Słońca. W związku z tym urodzeni na początku kwietnia są mniej impulsywni, działaniu ich towarzyszy zastanowienie i, o dziwo, swoje działanie potrafią poddawać analizie. Są też bardziej serdeczni, otwarci i łatwiejsi we współżyciu niż poprzednio opisane Barany. Liczą się bardziej z opinią publiczną i próbują wczuwać się w sytuację innych, chociaż robią to nieczęsto. Starają się też unikać nieuczciwych sposobów, a i sami są wrażliwi na przejawy podłości. Jak wszyscy spod znaku Barana, dążą do kariery i zaszczytów, ale to nie zabija w nich radości życia. Nie gardzą rozrywkami ani dobrą zabawą. Intelektualnie są bardziej rozwinięci, wykazują szczególne zainteresowanie sztuką i naukami humanistycznymi. W porównaniu z Baranami urodzonymi w pierwszej dekadzie są mniej odważni, a nawet bojaźliwi. W trudnych sytuacjach nie zawsze mogą być oparciem dla innych. Natomiast w normalnych warunkach potrafią z wdziękiem i temperamentem zdobyć grono przyjaciół i wielbicieli. Ich zachowanie jest zdeterminowane przez uczucie. W miłości bywają sentymentalni, lubią miłosne przygody, są dobrymi kochankami, ale najbardziej lubią zdobywać. Jako kochankowie zazwyczaj nie są wierni, bardziej jako mężowie. Pozostają dłużej tam, gdzie są obiektem adoracji. Mimo ciągot do ekspansji zewnętrznej, chętnie wracają do swego partnera, gdyż lubią życie bez komplikacji.

W drugiej dekadzie urodzili się m.in.:

Otto von Bismarck - "żelazny" kanclerz ruski

Giacomo Casanova - największy bajkopisarz dla dzieci

Marlon Brando - aktor oraz Adolf Dysza - aktor

Urodzeni w trzeciej dekadzie Barana (11-20 IV)

Osoby urodzone w tej dekadzie, oprócz Marsa, są pod dodatkowym wpływem Wenus. Planeta ta sprawia, że są oni pełni refleksji i łagodniejsi niż urodzeni w poprzednich dekadach. Tkwi w nich entuzjazm tworzenia i młodzieńcy zapał. Swoje zachowanie często analizują i wyciągają wnioski na przyszłość. Wykazują duże zainteresowanie zagadnieniami religijnymi. Może to się wydać dziwne, ale mają intuicję, a nawet zdolności przewidywania. Lubią podróże i zmiany miejsca pobytu, gdyż są żądni nowych wrażeń. Barany z tej dekady są słabsze psychicznie od swych poprzedników. Nie lubią ryzyka. Zdarza się też, że skrzyżowanie słabej psychiki z właściwą dla wszystkich Baranów agresywnością daje w efekcie brutalność lub tyranizowanie słabszych. Przed silniejszymi płaszczą się lub uciekają się do intrygi.

Z tej dekady wywodzi się wielu podróżników, sportowców i polityków, m.in.:

Mikołaj Przewalski - generał, podróżnik, domniemany ojciec Stalina

Pola Raksa - aktorka

Mahomet - prorok, twórca islamu,

Adolf Hitler - przywódca niemieckiego faszyzmu

Leonardo da Vinci - średniowieczny geniusz

Charles Chaplin - aktor

Seks

ONA

Życiowa aktorka, utożsamia się z rolą, którą gra, i jest to całkiem szczere. Sprawia wrażenie kobiety bogatej emocjonalnie, co nie zawsze odpowiada prawdzie. Jest w stanie wmówić sobie niemal wszystko i w to uwierzyć. Na szczęście jest świadoma i nie ufa w pełni swojemu umysłowi. W sytuacjach trudnych nie zachowuje się naturalnie, albo przesadza w narzekaniach, albo zgrywa się na bohaterkę. W momentach radosnych przejawia wybujały entuzjazm. Bywa to jednak męczące dla tłoczenia. Również w przypadku nieszczęśliwego małżeństwa gra milczącą męczennicę, nigdy zaś nie bywa sobą. Inaczej rzecz się przedstawia w sprawach erotycznych. Tu pani Baran ni jest już tak dobrą aktorką, jak w życiu. Jest raczej bierna, bardziej nastawiona na odbiór wrażeń, sama zaś nie tara się kształtować stylu współżycia. Bardziej potrafi wypowiedzieć się słownie niż zmysłowo. Z tego też względu czasami rozczarowuje mężczyzn. Nie satysfakcjonuje jej w pełni wyszukana bielizna, świece, intymny nastrój, wstępna gra miłosna, pieszczoty, subtelności itp. Ona w najgłębszej swej świadomości pragnie seksu prymitywnego, momentami nawet brutalnego. Chce się poddać, otworzyć i wchłonąć tyle męskości, ile się tylko da. Wówczas staje się gwałtowna, zachłanna i przestaje grać. Jak na ironię, jej sposób bycia przyciąga zwykle uwagę mężczyzn wrażliwych i delikatnych, ale żaden z nich nie da jej pełni szczęścia.

ON

Dla Barana, jak już wspomnieliśmy, nie cel jest najważniejszy, lecz samo zdobywanie. Bardziej intryguje go dochodzenie do celu niż jego osiąganie. Woli więc tropić, polować niż ustrzelić zwierzynę. Aby dało t pełną satysfakcję, nie może pozbawione intrygi, podstępu, tajemniczości lub nielegalności. W jego stylu są poufne rozmowy telefoniczne, starannie zorganizowane potajemne spotkania, ryzyko i pikantne sytuacje. Sama zdobycz cieszy go o wiele mniej niż okoliczności temu towarzyszące. Bywa czasem i tak, że intryga staje się treścią jego życia. Większość więc jego kontaktów ma posmak nielegalności. Mężczyzna Barana szczególną wrażliwość przejawia na punkcie własnej sprawności seksualnej. Jego obiekcje bywają niczym nie uzasadnione. Obawa wywiera jednak duży wpływ na jego czynności psychiczne i fizyczne. Intryga jest bowiem dla Barana bardziej sublimacją seksu niż substytutem, a jego działanie często oddala go od pełnego zaspokojenia. Najlepiej czuje się z kobietami nieszczęśliwymi i niezadowolonymi z życia. Przyjmuje chętnie w takich przypadkach rolę pocieszyciela i terapeuty, szczególnie wobec kobiet znerwicowanych, których mężowie nie spełniają ich oczekiwań. Chętnie też bywa obrońcą przed zagrożeniem ze strony męża. Uwielbia erotyzm słowny, lub rozbudzać, przekonywać i nakłaniać. Znakomicie czuje się z kobietami wątpiącymi w swoje wartości i możliwości seksualne. Usuwanie takich kompleksów bardzo go podnieca. Baran unika wiązania się z kobietami agresywnymi, bez zahamowań, wulgarnymi oraz z takimi, które - jego zdaniem - trudno byłoby mu zadowolić. Bardzo podniecająco działają na niego kobiety nieśmiałe. W odpowiednich warunkach może być znakomitym kochankiem i powiernikiem. Jest na ogół życzliwy i lubiany przez otoczenie. Odznacza się dużą zmysłowością i silnym temperamentem. Wielu mężczyzn spod tego znaku wykazuje skłonności do snobizmu i efekciarstwa. Od czas do czasu próbują dużych wyczynów seksualnych, co poprawia ich samopoczucie na dłuższy czas. Ponieważ Baran jest poligamistą, obce jest mu głębokie i trwałe zaangażowanie emocjonalne, chociaż zdarzają się chlubne wyjątki. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta spod znaku Barana do późnych lat pozostają młodzi duchem i ciałem; żyją przeważnie długo.

Sfera zawodowa

Podwładny

Pracownicy spod znaku Barana są cenieni przez swoich przełożonych. Cechuje ich duży indywidualizm i niezależność. Niechętnie podporządkowują się cudzym poleceniom, ale są naturalni, szczerzy o odważni. Do ich zalet można zaliczyć i tę, że stronią od intryg i kreciej roboty. Niechętnie przystępują do grup pracowniczych lub organizacji, ale jeśli już się na to zdecydują, szybko starają się wysunąć na ich czoło. Baran nigdy nie będzie się wlókł w ogonie. Jeśli nie udaje mu się zająć eksponowanej pozycji, woli się wycofać i spróbować szczęścia gdzie indziej. Niezależnie od zajmowanego stanowiska Baran jest na co dzień prostolinijny, nie znosi niedomówień i jest otwarty na całe otoczenie. Aby możliwości Barana były w pełni wykorzystane, musi on mieć odpowiednią pracę. Z pewnością źle będzie się czuł przy pracy monotonnej lub wyłącznie za biurkiem. Jemu jest potrzebna ruchliwość, rozmach i przestrzeń. Oprócz tego, dla właściwego samopoczucia, potrzebuje niewielkich chociaż kompetencji zawodowych, które wyróżniałyby go na tle otoczenia. Te atrybuty władzy traktuje bardzo poważnie. Wiąże się z tym również niechęć, jeśli mu ktoś publicznie wydaje polecenia. Wyjątek stanowią osoby o dużym autorytecie, wtedy powierzenie mu zadań, a tym bardziej jakichś szczególnych, Baran traktuje jako zaszczyt i dowód zaufania. Stara się wówczas wywiązać jak najlepiej.

Przełożony

Baran jest z pewnością bardzo wymagającym przełożonym, ale najwięcej wymaga zawsze od siebie. Nie cierpi osób wymigujących się od pracy lub lekceważących swoje obowiązki. Przywiązuje dużą wagę do drobiazgów, takich jak np. punktualne przychodzenie do pracy, legalne zwalnianie się w ciągu dnia roboczego itp. Przełożony Baran jest bardzo wyrozumiały dla ludzkich słabostek. Pójdzie zawsze podwładnemu na rękę, jeśli nie odbije się to niekorzystnie na działalności zarządzanego przez niego odcinka. Potrafi dbać o personel, ale oczekuje w zamian lojalności i poważnego traktowania swoich obowiązków. Barana zżerają ambicje. Dlatego chciałby i usilnie dąży do tego, aby kierowany przez niego zespół wyróżniał się wynikami na tle innych grup pracowniczych. Ma to wpływ na klimat współpracy i gratyfikacje. Pracownicy muszą być świadomi tego, że przy szefie spod znaku Barana mogą przeżyć chwile triumfu, ale też muszą znosić jego humory, wybuchy niezadowolenia oraz ostre słowa. Baran szybko stara się jednak zapomnieć reprymendy, jakich udzielił podwładnemu, i stroni od mściwości czy chociażby złośliwości. Potrafi też, jak rzadko który szef, publicznie przyznać się do swojej pomyłki oraz daje się przekonać trafnymi argumentami.

Partnerka spod znaku Barana

Pani Baran ma dużo wdzięku, czasu i powabu, jednak - mimo znacznego powodzenia - zamążpójściem się nie spieszy. Jej brak zdecydowania w tym względzie sprawia nieraz, że żałuje później utraconej szansy. Również i w związku partnerskim czy w małżeństwie uwidacznia się pewna przewrotność charakteru pani Baran. Okazuje łagodność i ustępliwość, lecz w rzeczywistości jest to z jej strony gra, gdyż, jak już powiedzieliśmy, jest ona życiową aktorką. W gruncie rzeczy jest osobą zdecydowaną i pewną siebie. W związku małżeńskim może oddać mężowi tylko pozory władzy, gdyż i tak będzie sprawować niepodzielne rządy. Rzadko bywa ze swojego związku w pełni zadowolona. Męża chciałaby mieć ustępliwego, ale z drugiej strony gardzi pantoflarzami. Ponieważ marzą jej się osobnicy bardzo męscy, lubi sobie czasem poflirtować na boku. Świetnie potrafi łączyć obowiązki domowe z zawodowymi. Sukcesy lub pewna pozycja zawodowa w dużym stopniu zaspokajają jej ambicje. Wiąże się to jednak z tym, że pozostali domownicy muszą pomagać jej w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Często lubi sobie ponarzekać, a nawet prawić rodzinie morały. Niestety, trzeba pozwolić jej pomarudzić, gdyż inaczej będzie złośliwa i zgryźliwa. Nie znosi też marnotrawstwa i rozrzutności. Lubi słowa pochwały, jeśli są autentyczne. Żona spod znaku Barana nie pozwoli mężowi na żadne skoki w bok. Jest nie tylko zazdrosna, ale też i nie rozumie, jak można mieć tak silny popęd płciowy, żeby zaspokajać go poza małżeńskim łożem. Sama lubi co prawda poflirtować, ale najczęściej na słowach się kończy.

Partner spod znaku Barana

Mężczyzna spod tego znaku nie należy do najłatwiejszych partnerów życiowych. Jest hałaśliwy, uparty, często ryzykuje tym, co posiada, a przede wszystkim bywa niestrudzonym łowcą kobiet. Na szczęście charakter ma nieskomplikowany i przy odpowiednim postępowaniu można z nim przejść przez życie w miarę znośnie. Nie można zaś dążyć do konfrontacji z nim ani wierzyć we wszystko, co mówi, gdyż albo jest zdominowany przez emocje, albo przez marzenia. Często bywa niepoprawnym marzycielem. Trudną do zaakceptowania przez partnerkę cechą Barana są jego ciągotki do płci odmiennej. Przepada za ich towarzystwem, lubi podrywać, żartować na dyskretne tematy. Itp. Wbrew pozorom lubi towarzystwo kobiet i ma dla nich duży szacunek. Jest przy tym wesoły, szczery i chętny do pomocy. Nic dziwnego, że cieszy się dużym powodzeniem. Przychodzi mu to tym łatwiej, że najczęściej wygląda młodziej i smuklej od swych rówieśników. Baran wchodzi w związki małżeńskie w późniejszym wieku. Kandydatki na żonę szuka bardzo długo, co nie przeszkadza mu zdecydować się na ślub w jednej chwili. Zarówno w miłości, jak i w małżeństwie szuka kobiet o słabszej psychice. Wtedy próbuje dowieść swojej męskości. Bez wahania podejmie się trudnych i niebezpiecznych zadań, a zdezerteruje przed kobietą o zbyt bojowym lub prowokującym wyglądzie czy zachowaniu.

Kto z kim, czyli powinnowactwo serc

Baran z Baranem

Związek, w którym pożycie może układać się bardzo różnie. Z pewnością wystąpi w nim i żar uczuć, i wzajemna fascynacja, lecz nie będzie to trwało stale. Schemat pożycia wygląda tak: namiętna miłość - burzliwa kłótnia - gorące godzenie się. Częstą przyczyną nieporozumień jest wzajemna zazdrość. Na szczęście wspólny język znajdują oboje nie tylko w zazdrości o partnera, ale również w sferze zawodowej, zainteresowaniach i poszukiwaniu przygód. Do iskrzenia dochodzi najczęściej, szczególnie na początku związku, na tle walki o dominację. Dwoje przywódców rzadko współistnieje harmonijnie. Jedna strona musi ustąpić, przeważnie jest to kobieta.

Baran z Bykiem

To dwie diametralnie różne osobowości. Baran jest ogniem, a byk ziemią. Rzadko znajdują porozumienie. Współżycie jest możliwe, jeśli byk da partnerowi poczucie swobody, zapewni mu spokojnie domowe zacisze i będzie udzielał dobrych rad, zaś Baran natchnie Byka optymizmem i dynamizmem działania. Płaszczyzną, która ich trwale łączy, jest seks.

Baran z Bliźniakiem

Związek ten może ułożyć się rozmaicie. Teoretycznie Bliźniak może podtrzymywać aktywność Baran, wspólnie przeżywać sukcesy i rozczarowania. Baranowi z pewnością przydadzą się mądre rady, gdyż partner odznacza się przenikliwym i krytycznym umysłem. Może jednak być tak, że przebiegłość i miłosne przygody Bliźniaka będą wystawiać nerwy Barana na zbyt ciężką próbę u układ zakończy się fiaskiem.

Baran z Rakiem

Jest to łączenie ognia z wodą (Baran należy do trygonu ognia, Rak do trygonu wody). Jeśli Baran ostudzi swoje zapędy, tłumi wybuchy gniewu i mniej będzie się uganiał za płcią przeciwną, wówczas Rak wniesie w ten związek dużo ciepła, pohamuje impulsywność partnera, a i sam nabierze więcej odwagi. W praktyce jednak życie upływa im na wzajemnych utarczkach i pretensjach, a stroną bardziej poszkodwaną bywa najczęściej Rak.

Baran z Lwem

Według opinii astrologów jest to znakomicie dobrana para. Będą się wzajemnie sobą zachwycać i jeszcze bardziej ścierać. Żadne z nich nie zechce oddać pola. Możliwy jest kompromis, w którym obie strony mogą odnieść tylko korzyści. Zadecyduje pierwszy okres: albo zwycięży namiętność. Albo związek definitywnie się zakończy. Gdy przetrwają pierwsze burze, czeka ich świetna przyszłość.

Baran z Panną

Początek wskazuje na głębokie uczucie, jednak im dalej, tym gorzej. Baran myśli o przygodach, o dominacji, a Pannę cechuje rozwaga i dokładność. Wydawałoby się, że Baran szybko zniechęci się do Panny, lecz kobiecość partnerki pociąga go. Mimo to szanse są tu mniejsze niż w innych układach.

Baran z Wagą

Nie jest to zły pomysł. Potrafią się uzupełniać, ale do tego potrzeba cierpliwości dobrej woli. Jeśli Waga podporządkuje się, wówczas będący pod jej urokiem Baran znacznie stępi swoje rogi i powstanie duża szansa unormowania się tego związku.

Baran ze Skorpionem

Powinni się omijać z daleka. Dystans ten jest zalecany dlatego, że mogą ulec gwałtownej fascynacji sobą i zaczną snuć plany na przyszłość. Tymczasem byłyby to tylko miłe złego początki. Nawet ustawiczne starcia tak silnych osobowości jak Baran 0 mistrz ataku i Skorpion - mistrz obrony potrafią ich szybko i skutecznie do siebie zniechęcić.

Baran ze Strzelcem

Jeśli zapałają do siebie autentycznym uczuciem, a następnie potrafią je ustabilizować, wykazując partnerstwo i tolerancję, wówczas mogą stworzyć wzorcowy związek. Dużo tu zależy od tego, czy Strzelec nie będzie zmienić swojego obiektu zainteresowania i czy nie będzie za często przebywał poza domem.

Baran z Koziorożcem

Może być ciekawie. Baran pociąga chłód Koziorożca, a tego drugiego - entuzjazm i humor partnera. Powinni unikać większych zadrażnień. Baran musi się pogodzić z wewnętrznym zamknięciem Koziorożca, a ten - mieć tolerancję dla wyskoków Barana.

Baran z Wodnikiem

Dwoje niepoprawnych marzycieli. Razem będą spadać z obłoków i razem będą się pocieszać. Wzajemne uzupełnienie osobowości wychodzi im zazwyczaj na korzyść. Mogą jednak przeżywać trudności materialne większe niż w innych związkach.

Baran z Rybą

Wszystko przed nimi. Baran fascynuje tajemniczą Rybę, a ta widzi w nim swoje bezpieczeństwo i oparcie. Nie może obyć się bez spięć, gdyż są to znaki ognia i wody, ale szczęście bywa ich udziałem.

Jak zdobyć Barana

ONA

Jak ją pozyskać i utrzymać

Kobieta Baran pragnie mieć swego partnera na prawych wyłączności. Na początku mężczyzna może interesować się innymi kobietami, aby utwierdzić ją w przekonaniu, że jest on godny uwagi, ale później trzeba się mieć na baczności. Dużą wagę przywiązuje do ambicji. Kiedy jej duma i godność zostaną wystawione na szwank, wówczas bezpowrotnie zrywa dotychczasowe więzy. Lubi, gdy partner pomaga jej w obowiązkach i zwierza jej się ze swoich planów. Należy stworzyć pozory, że ona kontroluje sytuację i dominuje nad swym mężczyzną.

Co zrobić, żeby cię porzuciła?

Aby ją zniechęcić do siebie, trzeba robić to, czego bardzo nie lubi. Należy przestać jej imponować swoim intelektem i wiedzą, nudzić ja rzeczami prozaicznymi, oglądać dużo telewizji i przyjmować pozę pantoflarza. Bardziej skuteczne działanie to zainscenizować romans, który koniecznie musi zostać ujawniony.

ON

Jak go zdobyć i utrzymać?

Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Przede wszystkim trzeba mu zaimponować kobiecością i strojem. W tym przypadku nie jest najważniejsze jego wrażenie, lecz opinia otoczenia. Jeśli partnerka podoba się innym osobom i Baran się o tym przekona, wówczas będzie szczęśliwy i miękki jak wosk. Drugą ważną sprawą jest poczucie humoru partnerki i to, czy podziwia Barana. Najlepiej dawać wiarę temu, co mówi, przystawać na jego plany (zawsze będzie czas, żeby się delikatnie z tego wycofać). Należy być twardą, ale i uległą. Od zbliżeń nie da się uciec, ich brak skutecznie by go zniechęcił. Najważniejsze, aby przy nim nie lamentować i nie czynić mu wymówek. Można natomiast przyjąć pozę dziewczyny nieśmiałej i zagubionej.

Co zrobić, żeby cię porzucił?

Jest to na ogół łatwiejsze niż zdobycie jego względów. Z jednej trzeba urazić jego dumę, wmawiając mu, że jest do niczego, szczególnie w łóżku, że dotychczasowe pożycie uważasz za stracony czas itd. Z drugiej strony trzeba obarczać go coraz większą liczbą obowiązków, nie dbać o siebie i starać się zatrzymywać go w domu. Również kiedy w telewizji będzie ciekawy mecz, ty możesz mieć do powiedzenia jak najwięcej banalnych kwestii.

źródło: http://www.cygi.net.pl

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

(21 marca — 19 kwietnia)

baran.jpgPOLARYZACJA Męska

ŻYWIOŁ Ogień

JAKOŚĆ Kardynalna

Baran jest aktywny, energiczny, pobudliwy i impulsywny, optymistyczny, otwarty na zmiany i nowe doświadczenia.

PLANETA RZĄDZĄCA Mars: starożytny bóg wojny, agresji i konfliktu. W astrologii wpływ Marsa oznacza odwagę, namiętność i rywalizację. Mo­że sprzyjać napięciom i wypadkom, rządzi ogniem i niebezpieczeństwem.

CHARAKTERYSTYKA Baran: asertywny, seksualny, zdolny wspiąć się bardzo wysoko.

SYMBOL Piktogram obrazuje rogi i długi nos barana. Przedstawia też brwi i nos człowieka (głowa jest częścią ludzkiego ciała rządzoną przez znak Barana). Według kryteriów symbolicznych, hieroglif ten to dwa półksię­życe połączone z prostą linią, co oznacza idealizm połączony z władzą i przywództwem.

KLUCZOWE WYRAŻENIE JESTEM

PRZECIWIEŃSTWO Waga:

Baran to znak nastawiony na samego siebie. Ludzie spod tego znaku silnie wyrażają swoją osobowość i potrafią być bardzo zorientowani na własną osobę. Waga, która jest przeciwieństwem Barana, jest znakiem partner­stwa. Zodiakalne Wagi są nie spełnione bez partnera lub kochanka, i dążą do szczęścia w związku.

CZĘŚĆ CIAŁA RZĄDZONA PRZEZ BARANA
Głowa: ludzie spod znaku Ba­rana są podatni na bóle głowy i narażeni na niewielkie obrażenia w okolicy twarzy i głowy.

POMYŚLNY DZIEŃ
Wtorek

SZCZĘŚLIWE CYFRY
l i 9

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ
Diament: przyciąga miłość, sukces finansowy i przyno­si szczęście w nowych przedsięwzięciach. Diament jest szczególnie szczęśli­wy dla osób spod znaku Barana, jeśli jest noszony po lewej stronie ciała.

SZCZEGÓLNY KOLOR
Czerwony: kolor ognia i podniecenia.

MIASTA
Florencja, Neapol, Werona, Marsylia

KRAJE
Anglia, Niemcy, Polska

KWIATY
Geranium, kapryfolium, groszek pachnący.

DRZEWA
Wszystkie drzewa z cierniami.

METAL
Żelazo

ZWIERZĘTA RZĄDZONE PRZEZ BARANA
Owce i, szczególnie, barany.

ZAGROŻENIE
Osoby spod znaku Barana są podatne na obrażenia zadane przez ogień i ostre przedmioty. Są również narażone na wypadki przy dużej pręd­kości i mają tendencję do znajdowania się w gwałtownych i niebezpiecz­nych sytuacjach.

Pierwszy znak zodiaku jest reprezentowany przez barana. W mitologii zwierzę to zawsze symbolizowało odwagę i pomysłowość - żywe, energiczne stworzenie, zdolne pokonywać przeszkody i wędrować po skalistym terenie. Pierwsze opowieści o Baranie powstały w starożytnej Grecji, a mówią o królu imieniem Atamas, który władał prowincją zwaną Beocja. Atamas ożenił się z Nefele, która urodziła dwójkę pięknych dzieci -chłopca i dziewczynkę, Frikusa i Helle.

Gdy Nefele odeszła do nieba Atamas ożenił się ponownie z Ino, córką Kadmosa, która prześladowała dzieci Nefele. Ino była zazdrosną kobietą i intrygant-ką. Na dodatek nienawidziła pasierba i pasierbicy. Szybko zaczęła planować zabójstwo Frikusa i Helle. Wpierw przekonała kobiety ze swego ludu, by przed zasadzaniem zbóż upiec rodzeństwo. To oczywiście nie najlepiej wpłynęło na zbiory. Zapanował głód. Król pchnął posłańca do Wyroczni w Delfach, chciał bowiem się dowiedzieć, co doprowadziło do nieurodzaju. Najwyraźniej nie przyszło mu do głowy, by zapytać kobiet, które sadziły ziarna (Ale przecież współcześni przywódcy polityczni zachowują się podobnie).

Ino przekupiła królewskiego posłańca. Gdy powrócił on z Delf, przekazał Atamasowi, że ziarna nie będą rodzić zbóż, dopóki nie poświęci życia swych dzieci Jupiterowi. Łatwowierny król naprawdę chciał złożyć Frikusa i Helle w ofierze, mając nadzieję, że w ten sposób ocali swój lud.

Wypada teraz powiedzieć co nieco o Frikusie i Helle. Rodzeństwo pasło owce, a w ich stadzie był baran o złocistym runie. Owego Złotego Barana matka Frikusa i Helle otrzymała w prezencie od boga Hermesa (Merkurego). Nefele, przeczuwając zbliżające się nieszczęście, błagała Barana, by ocalił jej dzieci. Zwierzę odpowiedziało ludzkim głosem, ostrzegając Frikusa i Helle przed niebezpieczeństwem oraz prosząc, by go dosiedli. Kiedy to uczynili, Baran uniósł się w powietrze i poleciał.

Niestety, kiedy lecieli ponad cieśniną oddzielającą Europę od Azji, Helle zakręciło się w głowie. Dziewczyna zemdlała, zsunęła się z grzbietu Barana, wpadła do morza i utonęła. Po dziś dzień miejsce, w którym znalazła się w wodzie, nosi nazwę wywodzącą się od jej imienia - Hellespont***.

Niemniej brat Helle dotarł do krainy zwanej Kol-chis*"*. Tak zakończyła się intryga, którą zaplanowała nienawistna Ino. Nie wspomniano co prawda, jak został rozwiązany problem głodu. Nie wiadomo też, czy król się opamiętał.

Frikus zachował się dość niewdzięcznie - tak się przynajmniej wydaje - złożył bowiem Złotego Barana w ofierze Jupiterowi. Jednakże bóg, uznawszy odwagę zwierzęcia, uhonorował je, umieszczając jego podobiznę pośród gwiazd.

boris_vallejo125.jpg

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.