Mistyk

(Y)Joga -Unia Z Bogiem /jaźnią /nadświadomością

7 postów w tym temacie

Joga to Odwieczny / Ponadczasowy /Święty System /Doktryna / Filozofia Życia , Nauka ,Teologia ,Medycyna ,Auto-Psychoterapia ,Autohipnoza , Specjalna Gimnastyka /Postawy Ciała /Asany , Połączone z oddechem , która to odwieczna filozofia i nauka życia , spokrewniona z szamanizmem mająca z 10000 lat albo więcej - pierwsi ludzie na ziemi -psychoterapeuci ,kapłani i uzdrowiciele duchowi ,i to od nich powstała puźniejsza duchowość i religie na świecie .

Joga może być mylnie rozumiana w krajach eurepejskich , gdyż w europie od wielu pokoleń panuje mylne przekonanie , że jedna ze ścieżek jogi tylko ta dla zdrowia gdzie wykonuje się specjalne postawy ciała to ta joga właściwa ,gdy tymczasem joga ma wiele ścieżek ,które to ścieżki mają różne nazwy i nadają się do poprawy zdrowia dla ludzi w każdym przedziale wiekowym ,każdym stopniu niepełnosprawności , dla kobiet jak i dla mężczyzn ,i żeby joga była skuteczna dla zdrowia i właściwie pojęta /zrozumiana /uświadomiona , to żadna ze ścieżek nie powinna być praktykowana w oderwaniu od innej ,wszystkie ścieżki systemu ,.twożą słowo Joga czyli unia - i tak poprawiają zdrowie

umysłowe ,psychiczne ,emocjonalne - medytacja ,radża joga .

duchowe -kontemplacja ,modlitwa ,bahti joga .

fizyczne - hatha joga ,karma joga .

intelektualne - lektury ,prasa ,telewizja ,internet ,film , Dżana joga

http://www.joga-medytacja.pl/index.php/joga/podstawy-jogi/91-cieki-jogi

Raja joga – ścieżka jogi kładąca nacisk na poznanie umysłu i medytację. Raja joga jest nauką o poruszeniach umysłu, której adepci uczą się go kontrolować i zatrzymywać jego poruszenia.

Jnana joga – jest to joga intelektu. Poznanie umysłu i oświecenie zdobywa się tu poprzez zdobywanie odpowiedniej wiedzy i studiowanie.

Hatha joga – ta ścieżka dąży do uspokojenia po przez wykonywanie asan, pranayamy i medytacji. Dzięki coraz większej kontroli ciała i dyscyplinie zdobywa się również kontrolę nad umysłem.

Bhakti joga – jest to ścieżka kładąca nacisk na miłość do świata, innych ludzi oraz boga.

Kundalini joga – jest ścieżką, która kładzie nacisk na budzenie kundalini za pomocą mantr i odpowiednich asanów.

Tantra joga – jest to ścieżka przemian energetycznych.

Karma joga – jest to ścieżka skupiająca się na karmie pracując na rzecz ludzkości nie wymagając za to żadnej nagrody.

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Joga / unia / integracja / życiowe tao / połączenie trzech jaźni /wymiarów duchowych /poziomów umysłu - nieświadomości , podświadomośi ,nadświadomości/transcendencji / intuicji - ego -ja - "Ego - Ja " Pełna Jaźń / Człowiek Duchowo-Materialny .

Ta odwieczna wiedza tajemna /ezoteryczna/ wewnętrzna/ indywidualna ,która jest tylko z ust mistrza do ust ucznia przekazywana , z pokolenia na pokolenie , może być w dzisiejszych ,dynamicznych czasach , właśiwie pojęta tylko ,

ucząc się na własnyh błędach życiowych , wyciągając przy tym logiczne wsnioski dla siebie .

A Bóg który jest Miłością , to życie/egzystencja /wieczność .

Można powiedzieć że całe życie ludzkie , to jedna wielka szkoła rozwoju duchowego /osobistego ,gdzie dokonuje się oświecania ciemnych / materialnych dusz ludzkich w duchowe złoto oświecenia ,egzaminami dojrzałośi w tej wiecznej szkole zwanej życiem są problemy , dramaty ,kłopoty , tragedie , itp. a nauczycielami i uczniami wszyscy ludzie na ziemi dla siebie nawzajem .

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Termin „joga” jest wieloznaczny. Warto przeto na wstępie ustalić, co on znaczy oraz co oznacza – podać podstawowe znaczenia językowe oraz zestawić i pokrótce opisać wszelkie desygnaty terminu.

Co znaczy „joga”?

Podstawowe znaczenia wyrazu „joga” w zwykłym użyciu, wyjściowe dla terminu filozoficznego, można podzielić na dwie grupy:

a) nałożenie jarzma [wołom], jarzmienie, okiełznanie [rumaków], jarzmo;

b) zaprzęganie [koni, wozu], [przy]wiązanie, połączenie [się].

Odpowiednio do powyższych mamy dwie podstawowe grupy znaczeniowe terminu filozoficznego „joga”:

a) ujarzmianie i ujarzmienie;

b) łączenie [się] i połączenie [się][1].

Co „joga” oznacza?

1. W religiach i w filozofii indyjskiej termin „joga” często oznacza osiągnięcie stopnia doskonałości duchowej w postaci wyższego stanu świadomości, najwyższej formy świadomości lub jakiegoś [jeszcze wyższego] stanu ponadświadomościowego. „Joga” może oznaczać osiągnięcie (dojście do, urzeczywistnienie) któregoś z wyżej wymienionych stanów lub sam ów stan[2]. Inaczej jedno i drugie określa się terminami: samadhi, kajwalja, moksza, nirwana[3]. Tego, który taki stan osiągnął, nazywa się joginem[4]. Odpowiednio do znaczeń (a) i (b), zależnie od założeń filozoficznych, „joga” oznacza:

a) ujarzmienie zjawisk świadomościowych,

b) połączenie się duszy indywidualnej z Bogiem osobowym lub ponadosobowym absolutom.

W jodze jako systemie filozoficznym termin „joga” oznacza właśnie ujarzmienie zjawisk świadomościowych. Jaki jest charakter i stopnie tego ujarzmienia, omówię w części problemowej tej pracy.

2. „Joga” oznacza również wszelką, praktykę duchową, wszelką formę doskonalenia się duchowego czy tzw. wewnętrznego, wszelką praktykę zmierzającą do urzeczywistnienia ideałów doskonałości, jakie stawiają sobie za cel rozmaite systemy filozoficzne i religie indyjskie. Oznacza zatem praktykę zmierzającą do celu podanego w punkcie 1. Jest to najbardziej rozpowszechnione rozumienie jogi w Indiach, od czasów starożytnych aż do chwili obecnej. Niemal każdy system filozoficzny i wszystkie religie indyjskie mają swoją jogę jako tego rodzaju praktykę. Inna nazwa dla tej praktyki – to „sadhana”[5], W tym wypadku również odpowiednio do znaczeń (a) i (b) „joga” oznacza: ujarzmianie zjawisk świadomościowych, łączenie się z Bogiem osobowym lub ponadosobowym absolutem.

3. „Joga” oznacza też sposób czy metodę stosowaną w praktyce podanej w p. 2 dla celu w p. 1. W samych znaczeniach (a) i (b) tkwi już metoda bezpośrednia:

a) ujarzmianie czy ujarzmienie,

b) łączenie [się] czy połączenie [się].

Ale termin „joga” oznacza również i pośrednie (pomocnicze) metody, które mogą przybliżyć cel.

4. Gdy metoda jest ujęta w formę sądów, wyrażonych w twierdzeniach, to mamy jakiś dział wiedzy, rodzaj nauki stosowanej. Termin „joga” oznacza również naukę o metodzie z p. 3, o praktyce z p. 2 i o celu w p. 1. Wszystkie religie indyjskie i niemal wszystkie systemy filozoficzne mają dział takiej jogi.

5. Wreszcie nazwą „jogi” oznacza się odrębny system filozoficzny, jeden z licznych systemów indyjskich[6].

Joga jako system filozoficzny

Joga należy do sześciu bramińskich klasycznych systemów filozoficznych[7]. Określa się ją też mianem yoga-darśana[8], czyli „filozofia jogi”, „system filozoficzny jogi”. Często się mówi: „joga klasyczna”, „klasyczny system jogi”.

Najstarszym i podstawowym, przynajmniej z zachowanych i dostępnych nam, traktatem jogi są „Jogasutry”[9]. Wszystkie inne teksty zaliczane do tego systemu są jedynie komentarzami do „Jogasutr” lub komentarzami do najstarszego ich komentarza.

Co to są sutry?

W starożytności wszelką wiedzę bramińską kondensowano w formie tzw. sutr[10].

Etymologicznie „sutra” znaczy „nić”, „sznur” [wiążący luźne kartki], stąd później „reguła,”, „zbiór reguł”; niektórzy tłumaczą przez „aforyzm”. Ale, moim zdaniem, te nazwy nie oddają dokładnie sensu „sutry”[11].

Sutra jest zwięzłą, niczym telegraficzną formą wyrażania myśli. Jest to pojedyncze zwięzłe wyrażenie (lakoniczne zdanie lub nierzadko część zdania) traktatu kondensującego jakąkolwiek wiedzę bramińską, bądź też cały traktat złożony z tego rodzaju wyrażeń.

„Jogasutry”

„Jogasutry” są tekstem złożonym ze 195 takich sutr[12]. Podzielone są na cztery księgi czy rozdziały (pāda), które mają swoje tradycyjne nazwy, choć, być może, nadane później, jak też sam tytuł traktatu[13]:

– Księga pierwsza: o samadhi, czyli skupieniu (samādhi-pāda)

– Księga druga: o sadhanie, czyli drodze dojścia [do jogi] (sādhana-pāda)

– Księga trzecia: o wibhuti, czyli nadludzkich (jogicznych) mocach (vibhūti-pāda)

– Księga czwarta: o kajawalji, czyli absolutnej wolności (jedyności, kaivalya-pāda)

2. AUTORSTWO I DATOWANIE „JOGASUTR”[14]

Autorstwo

Autorstwo „Jogasutr” tradycja indyjska przypisuje Patańdzialemu (Patañjali).

Z nazwiskiem Patańdzialego są związane trzy dzieła z różnych dziedzin:

1) „Mahā-bhāṣya” – komentarz do gramatyki Paniniego,

2) „ Jogasutry”,

3) „Pātañjala-tantra” – traktat medyczny.

Najstarszą wzmiankę o potrójnej działalności Patańdzialego znajdujemy w piątej zwrotce wstępu do komentarza króla Bhodzi[15]. Autor samego wstępu nie jest znany. Podaje, że Bhodzia napisał dzieła z zakresu gramatyki, jogi i medycyny, przez co podobnie jak Patańdziali usunął zanieczyszczenia mowy, duszy i ciała. Ta wzmianka może pochodzić z czasów nie wcześniejszych niż XI w. n.e., a zatem musi być późniejsza mniej więcej o jedno tysiąclecie od „Jogasutr”. Szczególnie ważne byłoby ustalenie, czy autor „Jogasutr” jest identyczny z Patańdzialim gramatykiem (II lub może I w. p.n.e.[16]]. Umożliwiłoby to określenie daty tekstu, a także uzasadnienie interpretacji niektórych trudniejszych do zrozumienia sutr odpowiednimi poglądami Patańdzialego gramatyka. Powstaje zatem problem, czy naprawdę był jeden Patańdziali, czy było ich więcej, bądź też czy nie przylepiono później etykiety Patańdzialego do „Jogasutr”.

Za identycznością obu Patańdzialich opowiada się Liebich i Garbe. Dasgupta przypisuje Patańdzialemu gramatykowi autorstwo tylko pierwszych trzech ksiąg „Jogasutr”. Znajduje bowiem liczne podobieństwa między nimi a „Mahabhaszją”. Podobnie się nawet zaczynają: atha śabdānuśāsanam (I nauka o wyrazach), atha yogānuśāsanam (Inauka o jodze). Czwartą księgę uważa za dodaną później. Hauer utrzymuje, że Patańdziali gramatyk napisał tylko część zw. yogāṅga (Js. 2.28 – 3.55).

http://bibliotekajogi3.pl/?page_id=377

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Zajmijmy się jedną ze ścieżek ,tego Welkiego  ,Odwiecznego ,Ponadczasowego   Hiunduskiego Sytemu jakim jest Y/Joga (Unia ,Bądź Połączenie Z Bogiem Stwórcą  ,lub Wyższym Ja ) -Bahti Joga  .

Bahti Joga - ścieżka bezinteresownego poświęcenia się Bogu , czyli bezinteresowna służba dla ludzkości ( np. wolontariat ,altruizm ) ,ponieważ każdy człowiek na ziemi  ma w sobie cząstkę Boga  /Miłości  ,a bezinteresowna pomoc czy służba ,jest oddaniem się Bogu , i ideałem człowieczeństwa .

Jak przy każdej ze ścieżek jogi ,najważniejszą ścieżką jogi ,spajającą wszystkie ścieżki jest Radża Joga (Królewska Droga  ) -ścieżka Medytacji /Serca ,lub Droga Środka -materii  /ciała  i ducha /umysłu ,gdzie stosuje się pomocniczo na oczyszczenie umysłu ,czy psychiki z niepotrzebnego balastu umysłowego - Medytację (Modlitwę ) I Kontemplację ( Cichą Rozmowę  z Bogiem W  Swym Sercu / Wnętrzu ,Lub Rachunek Sumienia ) .

Bahti Joga nie jest łatwą ścieżką ,jest bardzo ciężka ,pełna poświęceń ,osamotnienia , i finansowego ubóstwa (cierpliwość /wytrwałość , asceza i celibat ) ,jest to praktyczne ,doświadczalne  łączenie się z Bogiem Stworzycielem ,lub przygotowywanie Gruntu (oczyszczanie  ciała człowieka przez Stwórcę , ze wszystkiego co nieczyste ,grzeszne i złe ,do zamieszkania ducha świętego , lub przygotowywanie duszy ludzkiej do Mistycznych zaślubin z samym Bogiem Stwórcą - Duchem Wszechświata .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lecz najważniejszą ze ścieżek jogi ,spajającą pozostałe /wszystkie ścieżki jogi i do każdej ze ścieżek ,jako  podstawowy/niezbędny  dodatek ,tak zwana medycyna energetyczna /auto-psychoterapia to -  z sanskrytu Radża Joga ,czyli joga królewska -ścieżka medytacji ,lub serca .

Jako że o medytacji idzie poczytać w książkach ,lub internecie  ,podam taki szybki sposób na pozbycie się stresów dnia  codziennego :

Izolujemy się na czas medytacyjnej sesji ,chwilowo od otoczenia /ludzi /znajomych ,( ważne ! musimy zadbać o to by nikt nam nie przeszkadzał ,lub nie zaburzał naszej energii psycho -fizycznej -bioenergii ) .

Wybieramy jakąś asanę /pozycię ciała - lotos ,półlotos ,siad po turecku ,skrzyżny , na  krześle , i kręgosłup cały czas prosty , itp.(nie za wgodną -by nie usnąć ,ale niezbyt ciężką /by nie być zbyt spiętym  -w sam raz ,by było nam wygodnie ) ,oczy zamknięte ,lub utkwione w jakimś ładnym punkcie .

Jeśli czujemy nadmiar stresów i nerwów ( u mnie czuję w okolicy brzucha ,z sanskrytu 3 czakra -manipura /emocjonalny zbiornik podświadomych emocji  )

Wykonujemy specjalne ,powolne ,świadome oddychanie jogiczne ( tzw, -pranajama ),powolny wdech - ok 5-10 sek. ,.chwilę zatrzymujemy (poczujemy kiedy dość ) i z dużą siłą wydychamy (możemy wyobrazić sobie że wydychamy negatywną /brudną energię i toksyny z organizmu ) , i tak powtarzamy z 4-5 razy ,można więcej razy ,aż poczujemy odprężenie .

Nieraz stosowałem, i pomagało .( w miarę wprawy ,doświadczenia i praktyki ,można taką samo-pomoc w redukcji stresu ,zastosować wszędzie ) 

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.