Mistyk

Wpływ Umysłu Na Ciało /potęga Ducha Nad Materią

23 postów w tym temacie

Deizm a chrześcijaństwo

Deizm wyrósł w epoce poreformacyjnej, kiedy spory między różnymi odłamami chrześcijaństwa dotyczyły m.in. osiągnięcia zbawienia i eschatologii. Deiści przyjmowali najczęściej, że zbawienie można zapewnić sobie przez prawe życie, zgodne z nakazami religii naturalnej. Niektórzy, należący do mniej radykalnej grupy, uznawali też w drugiej kolejności przydatność wychowawczą przykazań objawionych, np. Dekalogu. Był to boczny nurt zwany deizmem chrześcijańskim. Główny nurt odrzucał jednak objawioną moralność, co doprowadziło do wypracowania autonomicznej etyki racjonalistycznej. Deizm zanegował twierdzenia chrześcijańskiej wiary o tym, że natura ludzka jest zraniona przez grzech, zepsuta. Odrzucił doktrynę o grzechu pierworodnym.

Religia deistów zawierała więc wiarę w Boga bezosobowego, rozumianego jako przyczynę metafizyczną świata, oraz cnoty moralne i nieśmiertelność. Dogmatom przeciwstawiono wolne rozumowanie i psychologię. Religa taka była wolna od duchowieństwa i wszelkich elementów, które uznano za mitologiczne, magiczne i spekulatywno-teologiczne. Odrzucono Kościół jako taki i Pismo Święte jako tekst natchniony. Zamiast tego inspirowano badanie historyczności tekstów biblijnych i rozległe racjonalistyczne interpretacje jej poszczególnych części. Niektórzy, jak D. Hume, twierdzili, że chrześcijaństwo, zanim powstał kanon Nowego Testamentu i Kościół, było religia naturalną.

pl.wikipedia.org/wiki/Deizm

Nasze pokłady Psychiki lub Poziomy Świadomości Duchowej /Boskiej /Chrystusowej

Nasza Podróż Duchowa ,Nasze Duchowe Samodoskonalenie ,jest ściśle uzależnione od Poziomów Świadomości Naszej Psychiki ,od Głębszych Pokładów Naszej Psyche, Poziomy świadomości są ,jak taka drabina do nieba,sefiry w żydowskiej kabale (drzewie życia) to jak kolejne sfery w Poznawaniu Bożej Mądrości ,12 prac Herkulesa itd. to Nasza Wewnętrzna Przemiana ,tzw Alchemia przemiany Umysłu .

Pierwsza :

Nieświadomość Zbiorowa - jest to Królestwo Archetypów ,najgłębsza warstwa psychiki ludzi na Całym Globie Ziemskim ,przekazywana z ust do ust ,lub przenoszona w Polu Morfogenetycznym ,poprzez wszystkie epoki i czasy , to są wszelkie symboliczne wyobrażenia ludzi ,na wszystkich kontynentach i w każdym zakątku kraju , (Bogowie,Anioły ,Demony,Szatan,Diabeł,Mag ,Wróżka,Czarownica ,Mędrzec ,Duchowa Jażń itp.) ,to mitologiczna kraina umarłych ,Hades ,Styks ,tamten świat ,niematerialna strefa astralna (piekło) ,psychologiczna kraina cieni,bajkowa kraina czarów i ozz ,królicza nora ,druga strona lustra itd. itp.

Druga:

Podświadomość - jest naszą indywidualną,osobistą , głębią psychiki ,to tu Wszelkie Symbole Archetypowe są przechowywane od pokoleń ,i ukazane nam w formie symbolicznej np. w Marzeniach Sennych .

Trzecia :

Przedświadomość - jest to strefa naszej psychiki najbliższa naszej świadomości ,lecz jeszcze nie do końca świadoma ,to tu wszelkie symboliczne wyobrażenia ,wszelkie nasze stłumienia z głębi naszej psychiki wydobywają się ,wydostają na Powierzchnię Świadomości .

Czwarta :

Świadomość - jest to strefa naszej psychiki gdzie wszelkie stłumienia wydostały się na powierzchnię,nasze wszelkie wyobrażenia z głębszych warstw ,wszystkich naszych poziomów ,pokładów itp. zostały oczyszczone ,i bez żadnych Iluzji Umysłowych ,Odbieramy Wszystko Dookoła,Świat, i Ludzi ,takim jakie wszystko jest ,jest to symbolicznie muwiąc nasza "JAŻŃ" lub "JA" (Świadome EGO).

Piąta :

Nadświadomość - jest to nasza Ponadświadoma ,Nadświadoma strefa nas samych ( Nazywana Przez Chrześcijan Bogiem ) ,spajająca ze sobą i nawiązująca kontakt ze Wszystkimi Poziomami Świadomości ,podróżujemy w górę i w dół wszystkich naszych poziomów,to jak podróż poprzez czas,epoki ,wymiary itp.,jest to Transcendentna nasza Strefa to sfera Sakrum -strefa Święta -Boskości ,i taka podróż po naszych Poziomach Świadomości ,jest jak taki Rozwój Duchowy.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

żadna religia nie wypiera tak umysłów /nie robi wody z mózgów ludzkich jak chrześcijaństwo , zaraza zwana chrześcijańatwem zaraziła nawet wszelkie pierwotne Mądrości na Dalekim Wschodzie ,jak Szamanizm ,mający z 10900 lat albo więcej Doktryna czcąca Naturę i Prawa Ludzkie ,eksperci od psychiki ludzkiej ,nawet żyjący światem psychicznym /duchowym /umysłowym ,pierwsi ludzie na ziemi ,kapłani i uzdrowiciele ,potem szamanizm przywędrował na Daleki Wschód I powstał Buddyzm Tybetański ,i to od nich powstało puźniejsze duchowieństwo ,religie na świecie od pokoleń ,odłamy religijne /sekty i wszelka puźniejsza duchowość .

Joga -spokrewniony system z Szamanizmem i mający wiele ścieżek służących do prawidłowego rozwoju ciała i umysłu -

Joga to Odwieczny / Ponadczasowy /Święty System /Doktryna / Filozofia Życia , Nauka ,Teologia ,Medycyna ,Auto-Psychoterapia ,Autohipnoza , Specjalna Gimnastyka /Postawy Ciała /Asany , Mudry , Połączone z oddechem - Pranajama , która to odwieczna filozofia i nauka życia .

Joga może być mylnie rozumiana w krajach eurepejskich , gdyż w europie od wielu pokoleń panuje mylne przekonanie , że jedna ze ścieżek jogi tylko ta dla zdrowia gdzie wykonuje się specjalne postawy ciała -Asany /Mudry to ta joga właściwa ,gdy tymczasem joga ma wiele ścieżek ,które to ścieżki mają różne nazwy i nadają się do poprawy zdrowia dla ludzi w każdym przedziale wiekowym ,każdym stopniu niepełnosprawności , dla kobiet jak i dla mężczyzn ,i żeby joga była skuteczna dla zdrowia i właściwie pojęta /zrozumiana /uświadomiona , to żadna ze ścieżek nie powinna być praktykowana w oderwaniu od innej ,wszystkie ścieżki systemu ,.twożą słowo Joga czyli unia - i tak poprawiają zdrowie

umysłowe ,psychiczne ,emocjonalne - medytacja ,radża joga .

duchowe -kontemplacja ,modlitwa ,bahti joga .

fizyczne - hatha joga ,karma joga .

intelektualne - lektury ,prasa ,telewizja ,internet ,film , Dżana joga

www.joga-medy...i/91-cieki-jogi

Raja joga ? ścieżka jogi kładąca nacisk na poznanie umysłu i medytację. Raja joga jest nauką o poruszeniach umysłu, której adepci uczą się go kontrolować i zatrzymywać jego poruszenia.

Jnana joga ? jest to joga intelektu. Poznanie umysłu i oświecenie zdobywa się tu poprzez zdobywanie odpowiedniej wiedzy i studiowanie.

Hatha joga ? ta ścieżka dąży do uspokojenia po przez wykonywanie asan, pranayamy i medytacji. Dzięki coraz większej kontroli ciała i dyscyplinie zdobywa się również kontrolę nad umysłem.

Bhakti joga ? jest to ścieżka kładąca nacisk na miłość do świata, innych ludzi oraz boga.

Kundalini joga ? jest ścieżką, która kładzie nacisk na budzenie kundalini za pomocą mantr i odpowiednich asanów.

Tantra joga ? jest to ścieżka przemian energetycznych.

Karma joga ? jest to ścieżka skupiająca się na karmie pracując na rzecz ludzkości nie wymagając za to żadnej nagrody ,

Nie istnieją prawdy absolutne, a jedynie półprawdy. Próby traktowania ich jako ostatecznych prawd cieszą tylko diabła /ego . Alfred North

Joga / unia / integracja / życiowe tao / połączenie trzech jaźni /wymiarów duchowych /poziomów umysłu - nieświadomości , podświadomośi ,nadświadomości/transcendencji / intuicji - ego -ja - "Ego - Ja " Pełna Jaźń / Człowiek Duchowo-Materialny .

Ta odwieczna wiedza tajemna /ezoteryczna/ wewnętrzna/ indywidualna ,która jest tylko z ust mistrza do ust ucznia przekazywana , z pokolenia na pokolenie , może być w dzisiejszych ,dynamicznych czasach , właśiwie pojęta tylko ,

ucząc się na własnyh błędach życiowych , wyciągając przy tym logiczne wsnioski dla siebie .

A Bóg który jest Miłością , to życie/egzystencja /wieczność .

Można powiedzieć że całe życie ludzkie , to jedna wielka szkoła rozwoju duchowego /osobistego ,gdzie dokonuje się oświecania ciemnych / materialnych dusz ludzkich w duchowe złoto oświecenia ,egzaminami dojrzałośi w tej wiecznej szkole zwanej życiem są problemy , dramaty ,kłopoty , tragedie , itp. a nauczycielami i uczniami wszyscy ludzie na ziemi dla siebie nawzajem .

,Joga to doktryna teologiczno -psychologiczno -naukowo -filozoficzna ,a nauczycielem jest - Bóg Stwórca /Życie / Egzystencja /Natura /Umysł .

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Grzebanie w sobie /poznawanie swej głębi psychicznej /duchowej /swej energetyki /lepsze poznawanie swojego prawdziwego EGO / JA = Bóg ,to zniszczernie w sobie niższych warstw podświadomych , nieświadomych i nadświadomych ( zwane Bogiem - id ( libido), ego ( Eros ) i superego (Umysł Uniwersalny ) .

To Medytacja -Buddyjska - starożytna ,silna technika Umysłowa / Mentalna - auto-analiza /auto-psychoterapia / samo-medycyna czy też auto-uzdrawianie duchowe /.energetyczne

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Głównym źródłem zaburzeń seksualnych ,jest Lęk i Strach,które to uczucia /emocje ,przejęliśmy po naszych przodkach ,gdy musieli walczyć o przetrwanie i życie swoje w chwilach zagrożenia ,a przechowujemy je w komórkach i systemie nerwowym , którego centralnym siedliskiem jest nasz mózg - część/ półkula lewa-logiczna , i prawa półkula -psychika /dusza nasza , a ona ma ogromny wpływ na nasze narządy płciowe i rozrodcze człowieka ,gdyż systemem nerwowym rozsianym po całym ciele ,impulsy nerwowe biegnące z mózgu , rozchodzą się do każdego zakątka ciała .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Więc nie oceniaj nikogo - Myślą ,Mową , Uczynkiem I Zaniedbaniem / Lenistwem / Plotkami ,gdyż pozory mogą bardzo mylić ,a wszelkie cechy charaktreru ,które cię drażnią,irytują ,denerwują ,złoszczą , itp. u innej osoby ,znajdują się w tobie ,na dnie psychiki twojej ,i powinieneś je przepracować ,te swoje negatywne emocje ,a nie tłumić w głąb psychiki swojej / świata duchowego - pod-świadomości ,nie-świadomości i nad-świadomości ,gdyż będą się one kłębić ,powiększać , kumulować ,itp.aż świadoma część umysłu sobie z tym nie poradzi , z wypływającymi z głębi psychiki emocjami , i stan ten nazywa się ostrą psychozą lub pomieszaniem zmysłów czy rozchwianiem / niezrównoważeniem psychicznym i emocjonalnym =ciężką chorobą umysłową -Schizofrenią Paranoidalną .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

pamiętajmy ,że strata czegoś /kogoś ,jest okazją do czegoś nowego i piękniejszego ( ile to ja w życiu traciłem ,a potem byłem mile zaskoczony ,życie potrafi tak nieraz mile zaskoczyć ,ale nie jak tego oczekujemy ,nieraz to co najpiękniejsze zdarza nam, się w najmniej oczekiwanym momencie ) .

Nie ma co martwić się na zapas .strach i lęki oraz zamartwianie się ,niszczą nasze zdrowie , gdy się stresujemy, wzrasta poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu, a obniża się poziom serotoniny i dopaminy w mózgu. Te ostatnie substancje są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów między neuronami w ośrodkowym układzie nerwowym. Przeciążenie tego mechanizmu może nieść poważne konsekwencje dla zdrowia. Gdy stres jest bardzo intensywny, związany np. ze śmiercią bliskiej osoby, utratą pracy czy poważną chorobą, zmniejsza się odporność organizmu na kolejne nieprzewidziane zdarzenia.

Osoby żyjące w stresie często gorzej się odżywiają, sięgają po używki, jak papierosy, alkohol czy narkotyki, izolują się od przyjaciół i znajomych. W konsekwencji może to prowadzić nawet do depresji.

Podczas sytuacji stresowych uwalniane są hormony takie, jak adrenalina i noradrenalina. Uzupełnienie diety w odpowiednią ilość magnezu pozwoli na zmniejszenie wydzielania się tych hormonów w przyszłości.

Warto pamiętać, że nie tylko stres wywołuje depresję, ale także depresja może wpływać na powstanie stresu. Przecież nie tylko odbieramy bodźce ze środowiska, ale także sami wysyłamy sygnały. Nierzadko mamy więc wpływ na to, co się wydarzy. Izolując się od bliskich i popadając w nałogi, zwiększamy liczbę elementów wywołujących stres. W ten sposób staje się on nie tylko przyczyną, ale także skutkiem depresji.

Najczęściej odczuwane dolegliwości związane ze stresem, to:

bóle głowy,

tiki nerwowe,

przyspieszony oddech,

drżenie kończyn,

podwyższone tętno,

kołatania serca,

nadmierne pocenie się,

suchość w ustach i gardle,

trudności z pamięcią i koncentracją.

Narażenie się na długotrwały lub intensywny stres jest bardzo wyczerpujące dla organizmu. W wyniku działania stresu może dochodzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Wraz z problemami psychicznymi pojawiają się także zaburzenia somatyczne. Organizm jest coraz bardziej osłabiony, spada odporność. Narastanie napięcia emocjonalnego oraz problemy z zaadaptowaniem się do takiej sytuacji wpływają na pogarszanie się samopoczucia oraz powstawanie zaburzeń psychicznych. W okresach przeżywania nasilonego stresu mogą występować również zmiany w zachowaniu się człowieka, np.: agresja, nadpobudliwość, niecierpliwość, wycofanie, apatia i depresja.

Negatywny wpływ sytuacji stresowych polega przede wszystkim na wywoływaniu stanów długotrwałego napięcia emocjonalnego. Duże natężenie emocji oraz częste powtarzanie się ich może doprowadzić w efekcie do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Zagrożenie jest tym większe, gdy emocje te nie są rozładowywane, tylko tłumione.

Sposoby na stres

Reakcje ludzi na sytuacje stresowe są indywidualną sprawą. Każdy człowiek posiada pewne wrodzone mechanizmy adaptacyjne, które mają mu zapewnić możliwość poradzenia sobie w sytuacjach stresowych. Jednak sposoby radzenia sobie ze stresem każdy człowiek wypracowuje samodzielnie na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, cech osobowościowych oraz możliwości organizmu. Rozwój depresji u niektórych osób może być spowodowany niską skutecznością ich indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz ich predyspozycjami do zachorowania na tę chorobę.

Warto podkreślić fakt, że w trudnych sytuacjach bardzo istotne jest wsparcie bliskich osób. Możliwość znalezienia pomocy i zrozumienia u rodziny czy przyjaciół daje szansę na sprawniejsze i bardziej efektywne radzenie sobie ze stresem. Dzięki pomocy otoczenia można ograniczyć negatywne skutki oddziaływania stresu na organizm człowieka.

Można nauczyć się zwalczać stres. Trzeba tylko być systematycznym i wytrwałym. Oto kilka prostych trików, które pozwolą żyć spokojniej i radośniej:

ćwicz regularnie,

zdrowo się odżywiaj,

relaksuj się i odpoczywaj,

znajdź czas na sen,

skorzystaj z psychoterapii, która pomoże znaleźć najlepszą dla ciebie metodę pokonania stresu.

Warto także pamiętać o dwóch, często pomijanych sposobach walki ze stresem i depresją. Po pierwsze ? słońce. Piękna, słoneczna pogoda nie tylko poprawia humor, jest to także świetna terapia antystresowa i przeciwdepresyjna. Wystarczy pół godziny spaceru dziennie, by psychicznie poczuć się lepiej. Taka fototerapia jest ważna zwłaszcza w zimie, kiedy nasz organizm odczuwa niedobór światła. Po drugie ? miłość. Nie trzeba przecież udowadniać, że zakochani widzą świat w różowych kolorach, a seks świetnie odstresowuje.

Także życzę wiele pogody ducha i uśmiechu na co dzień :banan:

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Sytuacja bez wyjścia... Poczucie beznadziejności i niemocy... Wołanie o pomoc lub może ciche łkanie. Oto opis doświadczenia ?ciemnej nocy duszy?, czy też osobistego ?Ogrójca?... Być może jest ci ono znajome jako stan depresji .

Każdy dochodzi do tego punktu prędzej czy później. To moment zdruzgotania fałszywej tożsamości. To moment, w którym rozpoznajesz, że nawet twoje najlepsze intencje i szlachetne wysiłki nie mogły dać ci prawdziwego rozwiązania. To moment całkowitej samotności, w której wydaje się, że wszyscy cię opuścili. Nawet Bóg? Wszystko zawiodło. Wołasz o pomoc... Czekasz... I słyszysz kompletną ciszę.

Co zrobisz teraz? Doszedłeś do punktu, który jest potencjalnie najbardziej przełomową chwilą w twoim przebudzeniu. Wszystko zależy od tego, co teraz uczynisz. Czy będziesz próbował rozwiązać swój dylemat, tak jak robiłeś to zawsze do tej pory? Czy uzasadnisz swoją tożsamość w czasie i przestrzeni, znajdując ?nowego? partnera, ?nową? pracę, ?nową? ścieżkę duchową, ?nowe? wyobrażenie o sobie? A może będziesz się domagał od Boga, aby uzasadnił twoje wylęknione, małe ?ja?? Czy będziesz Mu wygrażał i obwiniał Go za okoliczności, w których się znajdujesz? Czy powiesz Mu, jak Jezus w Ogrójcu: ?Zrobiłem wszystko, o co mnie prosiłeś, ale teraz, w tej czarnej godzinie zwątpienia, proszę, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich?? Czy też wreszcie poddasz się i zawołasz, jak Jezus na krzyżu: ?Ojcze, w Twoje Ręce oddaję ducha mego!?.

Bóg nie może potwierdzić istnienia czegoś, co nie istnieje. Doskonałość nic nie wie o niedoskonałości. Miłość nie zna lęku. Pełnia jest nieświadoma idei braku. Jedność nie rozpoznaje oddzielenia. Nie dziw się więc, że w odpowiedzi na swoje modlitwy usłyszałeś ciszę... Lub, być może, swój własny głos, który znowu podpowiedział ci, jak radzić sobie w świecie oddzielenia. A może...

...po raz pierwszy w swoim życiu zatrzymałeś się? Po raz pierwszy w swoim życiu nie próbowałeś znaleźć wyjścia z sytuacji. Nie starałeś się przezwyciężać lęku. Nie usiłowałeś wydostać się z czarnej dziury... Po prostu stanąłeś w chwili całkowitego przerażenia i nie próbowałeś go zakończyć, złagodzić, zatuszować, zatrzymać. Po prostu byłeś... Zamiast urzeczywistniać lęk poprzez swoją obronę, zamiast postrzegać go jako coś obiektywnego na zewnątrz ciebie, na jedną chwilę stałeś się IDEĄ LĘKU. Przez jedną chwilę byłeś lękiem samym w sobie... W tymże jednak momencie lęk zniknął... Dlaczego? Ponieważ przestałeś podtrzymywać złudzenie cielesnej tożsamości, która czegoś się boi. Odkryłeś, że tego, co się boi, tak naprawdę nie ma. Odkryłeś, że temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić, i że to, co nierzeczywiste, nie istnieje (Kurs Cudów, Wprowadzenie). Odkryłeś pokój Boży.

Co za ulga! Doświadczyłeś cudu załamania się czasu i przestrzeni. To właśnie była kwantowa chwila światła w samym środku ciemności. I ciemność zniknęła... Oddzielona tożsamość odeszła w niepamięć ? w nicość, z której przyszła... Doświadczyłeś, że nigdy cię tu nie było, ponieważ nie ma takiego miejsca, jak ten świat... Spotkałeś swego Stwórcę, swoje Źródło, swoją Miłość. Spotkałeś Siebie...

I oto jesteś, wolny... Jeśli nawet jeszcze na chwilę wróciłeś do świata, to nie wywiera on na ciebie dłużej żadnego wpływu. Nie dajesz się już oszukiwać pozorom rzeczywistości problemu. Wiesz, że sam wytworzyłeś świat, i że nie jest on prawdziwy. Tak samo jak nieprawdziwy jest jego twórca, czyli ty. Rozpoznajesz jedynego Stwórcę wszystkiego, co jest, nieograniczone Źródło nieskończoności, które nie ma nic wspólnego z tym światem. Stoisz w świetle w samym środku swojego snu. Wiesz, że śnisz i że w każdej chwili możesz się obudzić ? kiedy tylko zechcesz. Nic więc nie może zniszczyć twojego spokoju, bo już przed niczym się nie bronisz. Niczego nie naprawiasz. Do niczego nie dążysz. Niczego nie próbujesz zmienić. Niczym nie wypełniasz pustego miejsca w swoim umyśle. Ale jesteś nieustannie wypełniany... Boskim oddechem czystego stwarzania...

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

zdrowy ,szczery śmiech z głębi duszy - wytwarza silną substancję chemiczną w organizmie -endorfiny - chormony - zdrowia ,szczęścia ,długowieczności ,miłości i mądrości /inteligencji ( nie śmiech spowodowany wypitym alkoholem, ,dawką narkotyków ,psychotropów czy anty-depresantów )

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Powtarzalność jest środkiem do odkrycia prawdy absolutnej - trening czyni mistrzem ,a geniusz tkwi w prostocie ,prawda najwyższa jest najniższą ,bo jak na górze ,tak i na dole , a jak we wnętrzu ,tak na zewnątrz , otoczenie jest lustrzanym odbiciem twojego wewnętrznego charakteru i sumienia ,i co ciebie drażni ,irytuje ,denerwuje ,itp. w drugiej osobie ,to cecha ta ,bądź cechy charakteru znajdują się w tobie.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Każda Choroba ,zaczyna się od myślenia / świadomości / psychiki /ducha ,a psychika nasza ma wpływ na swój organizm na zasadzie auto-sugestii , oraz na środowisko zewnętrzne , Wszystko się zmienia ,gdy ty ,on ,ona ,oni ,w to wierzą - HIPPOCHONDRIA / ZBIOROWA WIARA RELIGIJNA ,Hipnoza - ( czym więcej ludzi w coś uwierzy ,powstanie nawet coś z niczego -np.poltergeist -duch chałaśliwy ).

W Afryce znane jest to pod postacią czarnej magii Voo Doo , to oddziaływanie psychiczne /energetyczne /duchowe - telepatyczne przekazywanie myśli nawet na duże odległości i ingerencja w psychikę /duszę człowieka , oraz empatyczne przekazywanie uczuć i emocji .

Trzeba również pamiętać że wokoło każdej żywej istoty rozciąga się , niewidzialne /subtelne ciało energetyczne ,duchowe(tzw,aura ) , a ono ma wpływ na nasze grubomaterialne ciało materialne /fizyczne i wice wersa .

Jest kilka warstw ciała aurycznego /astralnego /duchowego ,a wielkość zalerzy i świadomość ich odzuwania ,zależy ściśle od naszego stopnia rozwoju duchowego /osobistego /wewnętrznego (samo-doskonalenia ciała i umysłu i samo-dyscypliny wewnętrznej/psychicznej - emocjonalnej ,tzw ,oświecenia tej wewnętrznej /duchowej sfery w nas ) .

1. CIAŁO ETERYCZNE /PRZYCZYNOWE (PRZESTRZENNE ,PRZYCZYNA ,LOS / KARMA ).

2. CIAŁO ASTRALNE (EMOCJONALNE ) .

3. CIAŁO MENTALNE (INTELEKTUALNE ) .

4. CIAŁO DUCHOWE (MISTYCZNE / BOSKIE ) .

5. CIAŁO BUDDYCZNE (NIRWANICZNE ,OŚWIECENIOWE ) .

6. CIAŁO KOSMICZNEJ JEDNOŚCI (PRZEZNACZENIE = SKUTEK DZIAŁANIA CZYNÓW DOBRYCH LUB ZŁYCH ).

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Nerwica Natręctw To Schorzenie całego organizmu ,pod uwagę powinno się brać całą istotę ludzką - ciało / duszę / logikę /rozum = i ducha / psychikę / umysł / emocje /serce .

Gdzie za pomocą systemu nerwowego rozsianego po całym organizmie ( Meridiany Według Chińczyków ,Czakry Według Chindusów ,Superstruny Według Fizyki Kwantowej ) , nasz centralny system nerwowy ,jakim jest mózg ,przesyła cały czas impulsy nerwowe , po całym organiźmie do wszystkich organów wewnętrznych .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wszelki upływający czas to złudzenie umysłu / stan świadomości,tak jak zdrowie i choroba ,życie i śmierć ,niebo i piekło , wszystko po prostu dzieje się /odbywa /przebiega w ludzkich głowach

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Na odporność najlepsze jest chartowanie organizmu ,umysłu , ducha i psychiki - panowanie nad gniewem ,symulowana złość ,gniew , radość ,smutek ,ciepło ,zimno , kierowanie emocjami według woli ,takie mistrzostwo dynamiki emocjonalnej , czy też oświecenie negatywnych emocji / podświadomości ,ciemnych emocji ,a nie jak u większości ludzi emocje / duch / bóg / podświadomość , panują nad nimi .

Na odporność najlepsze jest chartowanie organizmu ,umysłu , ducha i psychiki - panowanie nad gniewem ,symulowana złość ,gniew , radość ,smutek ,ciepło ,zimno itp .

I po co te nerwy ,dużo nerwów , to dużo stresów ,dużo stresów to choroby -= psychyiki ,umysłu ,duchowe , serca ,wątroby ,trzustki , organizmu ,organów wewnętrznych , z latami rozwijający się rak . myśli samobójcze z czasem i śmierć .:)

Najlepiej na zdrowie działa wspólna psychoterapia ,to przykład -kabaret Chrabi -Terapia :

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Nadmiar Myśli ,To Chaos W Głowie , Rozproszone Emocje /Uczucia i Nastrój , Niszczący Się System Odpornośściowy Organizmu ,Nerwowy I Stan Zdrowotny Organów Wewnętrznych -Serce ,Wątroba ,Nerki ,Trzustka ,Pęcherz Moczowy ,Jelita ,itd. oraz Organów Zewnętrznych - Uszy ,Oczy ,itd.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Religia jet swoistym wirusem atakującym ludzki umysł, pozbawiającym wolnej myśli, logicznego myślenia itd. Jak doprowadzi do dewocji, nie ma już ratunku. Cały świat skurczy się do modlitw do św, figur, obrazów, przesuwania koralików w różańcu, klepania tych samych formułek modlitewnych, wiary w magię i zaklęcia itd.

Wirusem,/Umysłu / Mózgu / Ducha /Duszy -pl.wikipedia.org/wiki/Mem .tak jak wirus komputerowy

Mem (od gr. mimesis, 'naśladownictwo') – w memetyce to nazwa jednostki ewolucji kulturowej, analogicznej do genu, będącego jednostką ewolucji biologicznej. Termin został wprowadzony przez biologa Richarda Dawkinsa w książce Samolubny gen. Memy powielają się poprzez naśladownictwo, w procesie ich replikacji działa dobór naturalny. Podlegają również mutacji.

Aktualnie w memetyce istnieją równolegle alternatywne definicje pojęcia memu:

mem jest jednostką informacji kulturowej, zapisanej w mózgu. Jego oddziaływanie jest widoczne dzięki obserwacji efektów socjotypowych,

mem jest jednostką informacji zapisanej w mózgu lub na innym nośniku: w książce, na płycie CD, na ulotce reklamowej itd. W tym przypadku pojęcie memu i socjotypu się zlewają,

mem jest autonomiczną strukturą neuronalną w mózgu, będącą nośnikiem informacji kulturowej.

Wyjaśnienie istoty memu przytoczyła Susan Blackmore w książce Maszyna memowa: „Jeśli wasze irytujące nucenie przy pracy zaraża resztę biura obiema zwrotkami Jeruzalem Blake’a, memem jest cała ta natchniona pieśń. Jeśli zarażacie ich samym tylko Da da da dum, memem są te właśnie stare dobre nuty”.

Definicje memu

Glen Grant: zaraźliwy wzorzec informacji, powielany przez pasożytniczo zainfekowane ludzkie umysły i modyfikujący ich zachowanie, powodujący, że rozprzestrzeniają oni ten wzorzec. Pojedyncze hasła, melodie, ikony, wynalazki i mody są typowymi memami. Idea czy wzorzec informacji nie jest memem, dopóki nie spowoduje, że ktoś go powieli. Cała przekazywana wiedza jest memetyczna.

H. Keith Henson: memom udaje się przetrwać w świecie, ponieważ ludzie przekazują je innym ludziom, wertykalnie – następnym pokoleniom i horyzontalnie – swoim ziomkom. Proces jest analogiczny do tego, w jakim geny wierzby powodują, że wierzby-drzewa rozsiewają te geny albo do procesu, w którym wirus przeziębienia powoduje, że kichanie go rozsiewa.

Peter J. Vajk: w przeciwieństwie do genów, memy nie są zapisywane w żadnym uniwersalnym kodzie w ludzkich umysłach czy kulturze. Np. perspektywa zbieżna w malarstwie, która pojawiła się w XVI wieku, może być przekazywana wśród Niemców, Anglików czy Chińczyków. Może być opisana słowami, równaniami algebraicznymi czy rysunkami. Niezależnie od tego, w jakiej formie ten mem będzie transmitowany, przejawia się w rozpoznawalnym elemencie realizmu, który pojawi się w dziełach sztuki, wytworzonych przez artystów zainfekowanych tym memem.

Lee Borkman: memy, tak jak geny, różnią się swoim przystosowaniem do przetrwania w środowisku ludzkim. Niektóre rozmnażają się jak króliki, ale mają bardzo krótki żywot (mody), podczas gdy inne reprodukują się wolno, ale utrzymują się przez wieki (religia). Przystosowanie memu nie jest równoznaczne ani koniecznie powiązane z przystosowaniem organizmu. Np. mem ‘palenie jest fajne’ jest bardzo dobry dla samego siebie, ale w dużym stopniu zabójczy dla swego gospodarza.

Podział memów

Richard Brodie podzielił memy na:

memy-kategorie – memy, którymi kroimy świat na kawałki, klasyfikując i nazywając rzeczy,

memy-strategie – przekonania dotyczące skutków i przyczyn,

memy-skojarzenia – wiążą memy ze sobą: przyswojenie memu-skojarzenia sprawia, że pojawienie się danego obiektu wyzwala natychmiast odpowiednie uczucie.

Określił też, co nazywać należy dobrym memem. Jest to mem, który z łatwością rozprzestrzenia się w populacji.

Wynikiem ekspresji memów są socjotypy, przybierające postać języków, melodii, projektów, wartości moralnych i estetycznych, wzorów działania czy czegokolwiek innego, co można przyswoić dzięki internalizacji i co można przekazać innym jako całość poprzez proces obiektywizacji – eksternalizacji. Memy konkurują ze sobą o środowisko naturalne – o pamięć zawartą w ludzkich mózgach i o szersze środowisko, w którym się obiektywizują.

Memy, które zawierają nakaz samoreplikacji, nazywane są w memetyce wirusami umysłu.

Memy jako replikatory

Dawkins wymienił trzy cechy charakterystyczne jakiegokolwiek replikatora:

copying-fidelity: wierność kopiowania – im wierniejsza jest kopia, tym bardziej po kilku aktach kopiowania przypomina pierwotny wzorzec; jeśli obraz jest reprodukowany poprzez robienie kopii, oryginał wkrótce stanie się nierozpoznawalny,

fecundity: płodność – im szybsze jest kopiowanie, tym więcej powstanie replikatorów. Przemysłowa maszyna drukarska produkuje więcej kopii tekstu niż kopiarka biurowa,

longevity: długowieczność – im dłużej trwa jakakolwiek forma replikatora, tym więcej zostanie wykonanych z niej kopii. Obrazek wykonany patykiem na piasku może zniknąć, zanim ktokolwiek zrobi mu zdjęcie czy w jakikolwiek sposób zreprodukuje.

Memy pod względem tych cech są zasadniczo podobne do genów i innych replikatorów, takich jak wirusy komputerowe. Jednakże metafora genetyczna ma swoje ograniczenia.

Geny mogą być transmitowane tylko z rodziców na dzieci (wertykalnie), memy mogą być transmitowane między jakimikolwiek dwiema jednostkami (horyzontalnie). W tym sensie są podobne do pasożytów. Do transmisji genów konieczne jest całe pokolenie. Memom replikacja zajmuje chwilę i mają potencjalnie znacznie większą fecundity. Z drugiej strony copying-fidelity memów jest znacznie mniejsza. Jeśli jakaś opowieść jest opowiadana jednej osobie przez inną, ostateczna wersja będzie bardzo różna od oryginału. Ta różnorodność czy niejasność prawdopodobnie najbardziej odróżnia memy od struktur DNA: wersja idei czy wierzenia każdej jednostki będzie różnić się od innych pod jakimś względem. Nie oznacza to, że ewolucja memów nie może być precyzyjnie wymodelowana/przedstawiona. Genetyka była cenioną nauką na długo przed odkryciem DNA.

Memy jako jednostki

Memetyka traktuje memy jako dyskretne jednostki, które są niepodzielne, nie dające się podzielić na inne, mniejsze. Mem jako „jednostka” pozwala myśleć o nim jako o „fragmencie”, części myśli, która może kopiować się z osoby do osoby, niezależnie czy myśl ta zawiera inne, czy też tworzy część większego memu. Mem składa się z pojedynczego słowa albo z całego tekstu, w którym po raz pierwszy został użyty.

Memplex

Większość badań nad memami skupia się na grupach memów, zwanych memplexami takimi jak religia, doktryny lub systemy polityczne czy kulturowe. Memplex zawiera wzajemnie wspierające się memy, które razem mają większe szanse na sukces ewolucyjny.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Nerwice

Nerwica natręctw charakteryzuje się tym, że osoba nią zostaje dotknięta nagle, w sytuacji niczym nie sprowokowanej, myślami czy czynnościami, które w sposób rygorystyczny wymuszają na niej spełnienie jakiegoś uciążliwego nakazu wewnętrznego. Może to być natręctwo myśli lub natręctwo wykonywania pewnych czynności.

Trzecim bardzo ważnym objawem nerwicy natręctw jest występowanie natrętnych lęków - fobii. Rozmyślania czy wykonanie tych czynności nie sprawia tej osobie żadnej przyjemności. Musi jednak je wykonać ponieważ w przeciwnym wypadku doświadcza dyskomfortu psychicznego. Spełnianie czynności przymusowych przybiera postać rytuału, ceremoniału. Ceremoniał ten jest najważniejszym aktem zaspakajania nakazu nerwicowego. w zasadzie jest niezmienny aczkolwiek dopuszczalne są drobne zmiany.

Nerwice natręctw mają swoją genezę w głębi ludzkiej psychiki w sferze nieświadomości. Anankastyczne , automatyczne wykonywanie określonych czynności, towarzyszący tym działaniom rytuał, kult, ceremoniał i uświadomienie sobie swojej bierności w tym akcie, świadczy o tym, że neurotyk podporządkował się w swoim przekonaniu „złu”. Złu – bo został zniewolony, bowiem jego wolna wola została zdegradowana do wykonywania ceremoniału neutralizacji koszmarnego dyskomfortu psychicznego – do ceremoniału „ obłaskawiania zła ”.

Dominujące w nerwicy natręctw uczucie lęku (zła) jest lękiem szczególnym, innego rodzaju niż doświadcza się na co dzień. Lęk pojawia się jako subiektywnie odczuwane poczucia zagrożenia:

„Lęk zwłaszcza w psychozach, może być tak silny, że przekracza granice ludzkiej wyobraźni i możności wczucia się w lęk. Lęk leży u podłoża wielu innych zjawisk psychopatologicznych np. niektórych urojeń i omamów, aktów agresywnych. Lęk może skrzywić linię rozwoju chorego np. hamując go w kontaktach z ludźmi i powodując coraz większe wycofanie się z czynnego życia”.

Ze względu na sytuację wywołującą, neurotyk doświadcza czterech rodzajów lęku: lęku biologicznego, społecznego, moralnego i dezintegracyjnego. Lęk biologiczny występuje w sytuacji zagrożenia jednego z dwóch podstawowych praw biologicznych zachowania własnego życia i zachowania gatunku. Zagrożenie jest odczuwane jako takie, w przypadku zagrożenia z zewnątrz. Postawa lękowa pojawia się dopiero w sytuacji uświadomienia sobie niebezpieczeństwa. w sytuacji zagrożenia wewnętrznego ( np. symptomy nadchodzącego ataku serca ) lęk jest wyrażony w postaci strachu czy nieokreślonego niepokoju.

„Obrona przed zagrożeniem wewnętrznym dokonuje się poza sferą życia świadomego. Bez udziału świadomości działają różnego rodzaju mechanizmy obronne. Obowiązuje tu zasada ogólna autonomii wewnętrznego życia ustroju”.

Lęk społeczny powstaje w sytuacji zagrożenia kontynuacji zależności ze środowiskiem społecznym.

„Kontakt ze środowiskiem naturalnym uzyskuje się bowiem przez kontakt społeczny, tj. przez kontakt z drugą osobą tego samego gatunku”.

Zerwanie tego kontaktu może doprowadzić do dezintegracji i zaburzeń osobowości.

„Zasadnicza orientacja w świecie jest orientacją społeczną. Połączenie człowieka ze światem otaczającym nie jest bezpośrednie i zamknięte w każdej sytuacji lecz dokonuje się poprzez skomplikowane powiązania społeczne, w których zawarta jest zarówno historia osobnicza danej osoby i jej przewidywanie przyszłości, jak również historia grupy społecznej, do której ona przynależy i jej rzutowanie się w przyszłość. Analizując więc akt sympatii czy antypatii w stosunku do konkretnego otoczenia, można nieraz lepiej odtworzyć przeszłość danego człowieka, środowisko społeczne, z którego się wywodzi itd., niż aktualną sytuację. Ten sam sygnał może jednych przyciągać do otoczenia innych od niego odpychać”.

Kontakt a właściwie styl kontaktu ze środowiskiem społecznym jest bardzo ważny dla jednostki. Więź społeczna jest więzią trwającą całe życie człowieka.

„Zasada nierozerwalności ze środowiskiem społecznym utrwala się wcześnie i naruszenie jej w jakimkolwiek momencie dalszego życia stwarza sytuację zagrożenia”.

Sytuację bardzo trudną dla chorego, sytuację zła. Bowiem naruszenie lub zerwanie więzi społecznej polega na odrzuceniu, ośmieszeniu itp. przez osobę lub grupę osób stanowiących w aktualnej sytuacji otoczenie społeczne.

„Otoczenie społeczne spełnia rolę zwierciadła, które odbija nasze zachowanie się i dzięki temu pozwala je korygować. Sygnały płynące od otoczenia społecznego spełniają rolę sygnałów zwrotnych, które osłabiają, wzmacniają lub przekształcają aktualną strukturę czynnościową”.

Neurotyk ocenia tę sytuację, jako odrzucenie. Lęk przed brakiem akceptacji społecznej jest lękiem z punktu widzenia jednostki jest jednym z bardziej znaczących. Doszukuje się powodów takiego stanu rzeczy u siebie, w swojej rzekomej niedoskonałości, czy odrębności.

„Lęk moralny” można traktować jako dalszy etap rozwoju lęku społecznego”.

„Zwierciadło społeczne ulega tu internalizacji. Sędziowie oceniający nasze zachowanie się i śledzący nasz krok wchodzą do wnętrza, stają się integralną częścią naszej osobowości – sokratesowskim dajmonionem, głosem sumienia czy freudowskim superego.

Internalizacja zwierciadła społecznego (opinii społecznej) polega na tym, że następuje pewne zdeformowanie odbicia...

„Zinternalizowane zwierciadło społeczne zwykle silnie powiększa w porównaniu ze zwierciadłem wewnętrznym co wyraża się w popularnych twierdzeniach, że człowiek jest sam dla siebie najsurowszym sędzią, a nieraz katem. Freud podkreśla monstrualność rozmiarów superego a w praktyce psychiatrycznej nieraz spotyka się przykłady objawów nerwicowych a nawet psychotycznych, wynikających ze świadomego lub nieświadomego potępiania samego siebie”.

... i w konsekwencji do dalszej dezintegracji osobowości. Fakt internalizacji zwierciadła społecznego świadczy o wadze otoczenia społecznego dla rozwoju człowieka.

Czwarty z rodzajów lęku, lęk dezintegracyjny powstaje w sytuacji zmiany bodźców wychodzących od otoczenia w kierunku jednostki. Cechą interakcji między jednostką a otoczeniem jest jej dynamika, ustawiczna zmienność. Inną cechą jest jeszcze oczekiwanie prawdopodobieństwa zdarzenia. Zakłócenie oczekiwań jest przez neurotyka oceniane szczególnie negatywnie.

„Prawdopodobne jest to, że rano zaświeci słońce, gdyż do tego przyzwyczailiśmy się od dziecka, pewna struktura naszej psychiki utrwaliła się i jej naruszenie, np. zaćmienie słońca budzi lęk. Podobnie jest w sytuacji trzęsienia ziemi. Zawsze naruszeniu utrwalonej struktury towarzyszy lęk. „Uczucie lęku występuje na dwóch krańcach wymiany bodźców sygnalizacyjnych z otoczeniem – na krańcu zbyt dużego prawdopodobieństwa, kiedy nic nowego i niezwykłego zdarzyć się nie może, i na krańcu małego prawdopodobieństwa, gdy wszystko co otacza, staje się dziwne i niezwykłe. w pierwszym przypadku ma się do czynienia z napięciem wewnętrznym i niepokojem towarzyszącym monotonii i nudzie życia, z drugiej poczuciem niepewności, zagrożenia zagubienia się towarzyszącym niezwykłym przeżyciom”.

W tej sytuacji zagubienie się w rzeczywistości, niemożność określenia właściwego dystansu wobec otoczenia, nadmiernie rozbudowana sfera nadjaźni są powodem dezintegracji indywiduum.

Zachowania anankastyczne nie dotyczą tylko i wyłącznie jednostki w obrębie jego psychiki.

Lęk nerwicowy ma wymiar nie tylko osobisty ale jest również problemem społecznym

„ w życiu społecznym tendencje anankastyczne ujawniają się w formie rytuałów, a więc czynności wykonywanych stereotypowo. Trzymanie się utartej ścieżki rytuałów broni człowieka przed lękiem, który występuje lub przynajmniej powinien występować w jego pojęciu z władzą boską lub ludzką. Rytuał występuje w kultach religijnych, w wojsku, na dworach królewskich itd. Przekroczenie lub niedopełnienie rytuału wywołuje lęk, jakby samo zejście z tej magicznej drogi stanowiło przestępstwo”.

Lęk przed naruszeniem form życia społecznego budzi często większy niepokój i poczucie winy niż agresja wobec innego człowieka.

Cechą charakterystyczną dla osób chorych na nerwicę jest ich egocentryczna ocena swojej choroby. Są oni przekonani, że nie ma na świecie ludzi bardziej od nich nieszczęśliwych. Ich egocentryzm przejawia się nie tylko w ocenie choroby, charakterystyczna jest również postawa „do siebie”. Jakkolwiek postawa egocentryczna jest postawą konieczną i typową dla każdej żywej istoty egocentryk traktuje siebie jako punkt odniesienia.

„Egocentryzm jest wyrazem buntu przeciwko własnemu losowi, jest w nim agresja w stosunku do siebie i do całego świata. w egocentryzmie stosunek do siebie jest ambiwalentny -kocham i nienawidzę ,bardzo często dochodzi do konfliktów z najbliższym otoczeniem ... źródło : http://www.jungpoland.org/pl/zbior-tekstow/problem-nerwicy-natrectw-b-sosulska.html

I prawda i Fałsz O Zjawiskach Parapsychicznych / Paranormalnych :

Gdy nastają trudne czasy, poddajemy swoje życie ponownej ocenie. Otwieramy swoje serca i oczy na nowe sposoby patrzenia na otaczający nas świat. Jestem duchowym medium już od ponad pięćdziesięciu lat. Właśnie teraz mnóstwo klientów zwraca się do mnie z prośbą o pomoc. Codziennie obcuję z ludźmi, którzy stają przed trudnymi pytaniami i są w ciężkiej sytuacji. Ich problemyjeszcze wzmagają na sile przez niefortunne wydarzenia, które następują w otaczającym nas świecie.

Niektórzy dochodzą do siebie po tym, jak stracili swoich bliskich, rozpadło się ich małżeństwo, stracili pracę, dom, pieniądze czy podstawowe poczucie fizycznego i emocjonalnego dobrobytu.

Inni walczą z uczuciem przygnębienia, złości, zdrady, pustki, samotności, strachu przed nieuchronnie zbliżającym się, niemożliwym do zdefiniowania niebezpieczeństwem ciemności.

Jeszcze inni stwarzają w swoim życiu pozory. Brak im entuzjazmu. Nie potrafią sobie przypomnieć, kiedy ostatnio szczerze się śmiali czy wierzyli w coś, co naprawdę się liczy.

W niektórych ludziach trudne czasy mogą wyzwolić to, co najgorsze. Weźmy pod uwagę pozbawione skrupułów gigantyczne korporacje, które z jednej strony wypłacają premie w wysokości iluś milionów dolarów, a z drugiej szykują innym zwolnienia z pracy, czy na przykład instytucje udzielające kredytów hipotecznych, które wciskają niczego nie spodziewającym się pożyczkobiorcom podejrzane pożyczki. A są przecież i takie media, które chcą wzbogacić się na czyimś nieszczęściu czy naiwności ludzi w potrzebie.

Jednocześnie jednak widok wielu hojnych ludzi, którzy zaoferowali swoją pomoc cierpiącym, dodaje mi otuchy. Są tacy, którzy nie zamykają ani drzwi, ani swojego serca przed członkiem rodziny, który stracił pracę. Istnieją ludzie towarzyszący przyjacielowi w biedzie. Bez względu na to, czy zdajesz sobie z tego wszystkiego sprawę, czy nie, wiedz, że kiedy wyciągasz do kogoś w potrzebie pomocną dłoń - nawet gdy nie jest to duże wsparcie - łączysz się na nowo z większym światem duchowym.

Wielu z nas pragnie się połączyć na nowo z naszą duchowością, której centrum stanowi Bóg. Tam odnajdziesz

https://dobreksiazki.pl/prawda-i-falsz-o-zdolnosciach-parapsychicznych-browne-sylvia-harrison-lindsay,p33097,c

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Hippochondria -uzależnienie od leków ,lerkarstw ,chemii ,psychotropów ,antydepresantów ,wiara w chorobę (nieuświadomiona bo wywołana auto-sugestią )itp. działanie mające pomóc doraźnie , lecz uzależnienia dalej będą tkwiły ,stłumione na dnie psychiki ,to uzależnienie takie jak alkoholizm ,seksoholizm ,erotomania ,uzależnienie od pornografii itp. od internetu , komputera .telewizji ,od zakupów -zakupoholizm ,pracoholizm ,od silnych doznań ekstremalnych wywołanych działaniem adrenaliny w organizmie ,od ceremoniałów religijnych /itd. oczywiście trzeba czasu i wszelkie nałogi i uzależnienia można zlikwidować w sobie / w organizmie,z pomocą lub bez ( co jest trudniejsze )

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wszystkie nałogi i uzależnienia to wynalazki Zła Czającego Się W Głębiach psychiki /świata duchowego , W Człowieku Ego /Diabła /Szatana /Demonów ,wystarczy spróbować ,by się uzależnić - Seks , Orgazmy ,Pornografia ,Internet ,Telewizja ,Komputer ,Telefon Komórkowy ,Alkoholizm ,Narkomania ,Hazard ,Zakupy ,Wydawanie Pieniędzy ,Uzależnienie Od Jakiejkolwiek Doktryny Religijnej ,Czy Nacji Politycznej ,Uleganie Nałogowo Jakiejś Modzie ,itp.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Feromony - Chemiczne Źródła Miłości I Fascynacji Erotycznej :

Feromony – substancje semiochemiczne należące do grupy infochemicznej. Przeważająca grupa feromonów to skomplikowane mieszaniny wielu różnych substancji chemicznych, często z jednym dominującym składnikiem, znacznie rzadziej są to pojedyncze związki chemiczne.

Naturalne feromony, produkowane przez zwierzęta i rośliny, wydzielane są na zewnątrz organizmu i służą do komunikacji (np. feromony agregacyjne), do przywabiania osobników płci przeciwnej (feromony płciowe) lub do zwalczania konkurencji ze strony zbyt licznej populacji własnego gatunku lub obcych (feromony antagonistyczne). Istnienie feromonów jest dobrze udowodnione w przypadku owadów i gryzoni, trwają badania nad wydzielinami korzeniowymi roślin.

Większość feromonów to substancje lotne, wywołujące reakcję skutecznie już przy minimalnym stężeniu, np. feromony płciowe ćmy pawicy samce wyczuwają nawet z odległości 3 km.

Ludzkie feromony

Występowanie feromonów u ludzi jak dotąd nie zostało w pełni potwierdzone, choć istnieją pierwsze doniesienia o istnieniu tego rodzaju związków. Jak dotąd istnieje na ten temat kilkadziesiąt doniesień naukowych.

Najlepiej przebadany przypadek prawdopodobnego istnienia ludzkich feromonów został opublikowany przez zespół Marthy McClintock, który opisał badania sugerujące, że synchronizacja cyklu miesiączkowego w grupach kobiet zamkniętych w więzieniu jest regulowana poprzez emisję dwóch feromonów, których struktury chemicznej nie udało się jednak ustalić.

Inna publikacja McClintock i wsp. dowodzi pośrednio, że w pocie i oddechu mężczyzn są obecne związki, które decydują o ich atrakcyjności w oczach kobiet. Tym razem autorzy zasugerowali klasę związków chemicznych, które prawdopodobnie są ludzkimi feromonami, jednak wciąż bez podania ich dokładnej struktury chemicznej.

Inne badania potwierdzające wpływ związków semiochemicznych na zachowanie ludzi:

androstadienon wzmacnia chęć do współpracy pomiędzy mężczyznami przy podejmowaniu decyzji

androstadienon sygnalizuje męskość heteroseksualnym mężczyznom, a estratetraenol sygnalizuje kobiecość heteroseksualnym kobietom

kobiety częściej nawiązują kontakt wzrokowy z mężczyzną, na którego zaaplikowano mieszaninę androsteronu i androstenolu

androstadienon zmienia atrakcyjność mężczyzn w oczach kobiet

wąchanie androstadienonu i estratetraenolu wpływa na nastrój, pamięć oraz funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego w specyficznych kontekstach

związki semiochemiczne kobiet karmiących piersią zwiększają motywację seksualną

androstadienon podświadomie skupia zasoby psychiczne człowieka na bodźcach o znaczeniu emocjonalnym

dodatek hormonów płciowych do perfum ma właściwości atraktanta seksualnego zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet

wąchanie androstadienonu wpływa pozytywnie na nastrój i pobudzenie

kobietom, które zostały poddane działaniu androstadienonu, zwiększa się poziom kortyzolu w ślinie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Androstadienon

https://pl.wikipedia.org/wiki/Feromony

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Endorfiny -Nasza Pigułka Szczęścia , Miłości ,Długowieczności ,Molekuła Emocji I Zdrowia :

Endorfiny

Endorfiny (skrót od: endogenne morfiny) – grupa hormonów peptydowych, wywołują doskonałe samopoczucie i zadowolenie z siebie oraz generalnie wywołują wszelkie inne stany euforyczne (tzw. hormony szczęścia). Tłumią odczuwanie drętwienia i bólu. Są endogennymi opioidami.

Są silnymi agonistami receptorów opioidowych μ, których pobudzanie wywołuje stany euforyczne. Na te same receptory działają opioidy egzogenne, co wywołuje zniesienie bólu, uczucie przyjemności i dobrego nastroju. Wywołuje to też silne uzależnienie psychiczne i fizyczne.

John Hughes i Hans Kosterlitz podali chemiczny skład tajemniczej substancji nazwanej później endorfiną (czyli wewnętrzną morfiną). Wytwarzana przez mózg, działa podobnie jak morfina, zmniejsza ból i wprawia w błogostan.

Wkrótce odkryto kilkanaście różnych endorfin produkowanych w mózgu i rdzeniu kręgowym, wpływających na odczuwanie bólu, stan uczuć i świadomości. Nazwano je molekułami emocji. Najwięcej receptorów emocji znaleziono w mózgu, w obszarach uważanych za siedzibę uczuć i ośrodki odczuwania przyjemności. W latach 60. w eksperymentach na szczurach pokazano, że elektryczna stymulacja tych miejsc budzi w zwierzętach doznania tak intensywnej ekstazy, że wolą paść z wyczerpania niż przerwać doświadczenia.

Niektóre bodźce, powodujące wydzielanie endorfin, to:

śmiech, a nawet myślenie o śmiechu

wysiłek fizyczny (chociaż niektórzy naukowcy twierdzą, iż to udział w rywalizacji sportowej ma na to znaczący wpływ); przypuszcza się, że przedłużony intensywny wysiłek powoduje wzmożone wydzielanie endorfin, objawiające się euforią biegacza

niedotlenienie - na tej drodze istnieje hipoteza działania euforyzującego

alkoholu na organizm poprzez zwiększone powinowactwo tej substancji do tlenu

(patrz również: euforia biegacza)

niektóre (głównie pikantne) przyprawy, np. papryka chili (u szczurów)

w niektórych przypadkach akupunktura

opalanie

czekolada

niektóre substancje psychoaktywne

orgazm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Endorfiny

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Aby Poznać Siebie ,Swą Pierwotną Mądrość I Dojrzałość / oświecić umysł z ciemnoty ignorancji /głupoty i wielopokoleniowych iluzji i paranoi ,musimy dokładać codziennie starań praktycznych - samodoskonaląc się /rozwijając duchowo -materialnie /psycho-logicznie i samo-dyscyplinując swe wnętrze ,taka higiena psychiczna -medytacja /modlitwa /kontemplacja , samouzdrawianie psychiki /ducha /medycyna energetyczna

(po owocach /czynach bowiem ich poznamy , powiedział przed 2000 lat mistrz - Jezus Chrystus ).

A ja od siebie dodam - Mówić to każdy wiele gada , ale sztuką jest umieć słuchać .Na wszystko bowiem jest odpowiedni czas i pora :w8:/>

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Dnia 11.05.2016 o 11:13, Mistyk napisał:

Hippochondria -uzależnienie od leków ,lerkarstw ,chemii ,psychotropów ,antydepresantów ,wiara w chorobę (nieuświadomiona bo wywołana auto-sugestią )itp. działanie mające pomóc doraźnie , lecz uzależnienia dalej będą tkwiły ,stłumione na dnie psychiki ,to uzależnienie takie jak alkoholizm ,seksoholizm ,erotomania ,uzależnienie od pornografii itp. od internetu , komputera .telewizji ,od zakupów -zakupoholizm ,pracoholizm ,od silnych doznań ekstremalnych wywołanych działaniem adrenaliny w organizmie ,od ceremoniałów religijnych /itd. oczywiście trzeba czasu i wszelkie nałogi i uzależnienia można zlikwidować w sobie / w organizmie,z pomocą lub bez ( co jest trudniejsze )

tak naprawdę nie lekarstwa leczą ,a autosugestywna wiara umysłu w moc leczniczą danego leku ,bo umysł /psychika i myślenie /wiara , ma duży wpływ na organizm 

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.