DeLuxis

Książki i inne dla początkujących

24 postów w tym temacie

Witam. Moje pytanie jest jak w temacie. Jakie najlepsze książki, kanały na YouTube lub blogi polecacie dla osób zaczynających swoją drogę z czarostwem, magią itp.?

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

O Jodze 

EzoterykaDodano: 4 stycznia 2011

W zależności od temperamentu, predyspozycji, skłonności człowieka joga daje możliwość kroczenia własną ścieżką rozwoju odpowiadającą indywidualnej naturze każdego. Jest wiele jej szkół, które różnią się sposobem podejścia do praktyki, i kładą nacisk na inne sfery.

Joga
 
Joga
 

Do znudzenia można powtarzać, ale to prawda – takie są nasze przyzwyczajenia i tak robimy. Obiecujemy sobie, i trąbimy o tym całemu światu, że od Nowego Roku zaczniemy…i tu pełna lista, tego co zamierzamy zrobić by zmienić nasze życie. Jednym z pomysłów na wielu listach są regularne ćwiczenia, związane ze zmianą trybu życia na zdrowszy – czyli bez picia, palenia i jedzenia tłuszczów. Ponieważ do tego wszystkiego chcemy być na czasie, kupujemy karnet do jednego z klubów fitness na zajęcia: obowiązkowo z tańca (!) oraz na modną i wciąż popularną jogę. Taniec to chwilowa i praktyczna moda, z kolei joga jest czymś więcej, niż się jej przypisuje, więc warto się nią trochę bardziej zainteresować.


Joga jest praktyką religijną, jedną z sześciu ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej i zbiorów dyscyplin duchowych. Uznaje prawo karmy i koła wcieleń, zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem. Na Zachodzie, i tym samym w Polsce, znana i popularyzowana jako zbiór ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Jednak jej praktykowanie niezgodne jest z naukami chrześcijańskimi, przez co potępiana jest przez kościół katolicki jako praktyka okultystyczna. Praktykowana jest natomiast w buddyzmie, hinduizmie, islamie.
 
 

W zależności od temperamentu, predyspozycji, skłonności człowieka joga daje możliwość kroczenia własną ścieżką rozwoju odpowiadającą indywidualnej naturze każdego. Jest wiele jej szkół, które różnią się sposobem podejścia do praktyki, i kładą nacisk na inne sfery: Bhaktijoga - dążenie do rozwinięcia miłosnego związku z Bogiem w formie bhagawana (najwyższego i osobowego Absolutu); Dźńanajoga - dążenie do mokszy (wyzwolenia się z reinkarnacji) poprzez zdobywanie wiedzy duchowej; Hathajoga - ćwiczenia fizyczne np. asany, oddechowe i inne; Karmajoga - dążenie do wyzwolenia poprzez bezinteresowne czyny; Krijajoga - joga oczyszczająca; Kundalinijoga - dążenie do wyzwolenia przez rozbudzenie energii Kundalini; Lajajoga - medytacyjna szkoła jogi oparta na pracy z czakrami i mocy Kundalini; Mantrajoga - osiąganie mokszy poprzez recytowanie mantr; Radżajoga - joga królewska zwana też ścieżką serca; Lingam-Joni joga - joga łączenia dwóch płci i transformacji energii ziemskiej, zmysłowej na transcendentną, duchową; Gnanajoga - joga wiedzy.

Zanim wybierzemy się na jogę, zastanówmy się, czego tak naprawdę szukamy. A dopiero potem wyruszmy w drogę – właściwą ścieżką, by tego poszukiwać.

Czym jest Joga

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Czym jest Joga
Joga jest jedną z najstarszych tradycji samodoskonalenia i wewnętrznego rozwoju kultywowaną przez człowieka. Słowo joga ma wiele znaczeń. Z trzech najważniejszych - pierwszym jest ujarzmienie, rozumiane jako opanowanie własnego ciała i umysłu. Polega ono na uświadomieniu sobie pragnień i popędów będących częścią naszej egzystencji oraz opanowaniu ich w taki sposób, aby nie stanowiły przeszkody w rozwoju osobistym, a nawet przyczyniały się do jego pogłębienia.

Drugie znaczenie to droga. Joga jest zatem podjęciem pewnych działań, nałożeniem samodyscypliny w podążaniu do celu. Joga oferuje nam system codziennej praktyki dający bardzo szybko wymierne efekty. Metoda ta obejmuje sposoby pracy ze wszystkimi aspektami naszej egzystencji: z ciałem, psychiką i duchem. Jednak, aby je utrwalić konieczna jest stałość i systematyczność w praktyce. Owo ujarzmienie nie jest bowiem jednorazowym aktem, ale ciągłym procesem, czyli kroczeniem określoną drogą.

Trzecie ze znaczeń to zjednoczenie. Od zarania dziejów myśli i działania człowieka kierowały się ku osiągnięciu doskonałości, wewnętrznej spójności, poznaniu swej prawdziwej Natury, jedności z Najwyższym, połączenia z Bogiem. Joga oznacza tą właśnie jedność. Jest ona bardzo praktycznym systemem osobistego rozwoju, który poprzez pracę z ciałem prowadzi do poprawy jakości życia i utrzymania ciała w zdrowiu. Świadome wykonanie pozycji jogi pozwala poznać zarówno swoje ograniczenia, jak i mocne strony. Praktyka jogi prowadzi do pogłębienia zdolności koncentracji i wyciszenia rozbieganego umysłu. Dzięki temu możemy żyć wewnętrznie zintegrowani pozostając jednocześnie w harmonii z otoczeniem. Oczyszczenie ciała i umysłu oraz wewnętrzna integracja otwierają na doświadczanie ducha. Joga to droga zjednoczenia ciała, umysłu i ducha.

Skąd pochodzi Joga
Joga jest ścieżką samorozwoju, której korzenie sięgają najstarszych dziejów człowieka. Wywodzi się z Indii i powstała w okresie formowania się cywilizacji. Najstarsze dowody obecności jogi w postaci figurek w asanach datowane są na 5 tyś lat p.n.e. System jogi wraz z jego filozofią w pełni ukształtował się około III w p.n.e. Mniej więcej w tym czasie powstał najważniejszy i najstarszy ze znanych traktatów jogi Jogasutry. Przypisywany jest wielkiemu mistrzowi nazywanemu Patanjali. W traktacie spisanym w tradycyjny sposób w postaci krótkich zwięzłych sentencji zwanych sutrami przedstawiony jest cały system filozofii i praktyki jogi. Tekst ten jest najbardziej znany na Zachodzie i wywiera obecnie największy wpływ na praktykujących. Przekaz jogi przetrwał do dziś w Indiach, co czyni ją jedną z najstarszych tradycji przekazywanych w historii człowieka. W początkach XX wieku rozpoczął się proces rozprzestrzeniania jogi z krajów Dalekiego Wschodu na Zachód. Obecnie jest bardzo popularna na całym świecie.

Joga a religia
Joga jest jednym z sześciu darsian, czyli najstarszych systemów filozoficznych powstałych w Indiach. Jej wymiar praktyczny, jak i uniwersalny przekaz sprawił, że szybko przeniknęła do wielu ogólnoindyjskich praktyk i wierzeń. Z czasem stała się główną osią hinduizmu (główna religia indyjska). Przeniknęła także do innych religii mających swe korzenie na subkontynencie indyjskim np. buddyzm. Często zatem możemy spotkać systemy jogi różniące się od klasycznego ujęcia przedstawionego w Jogasutrach włączające szereg praktyk religijnych. Warto zauważyć, że choć hinduizm czy buddyzm przesiąknięte są filozofią jogi to joga sama w sobie nie jest religią. Jest sposobem życia oferującym możliwość rozwoju wewnętrznego i przez to może być praktykowana przez wyznawców różnych religii nie stojąc z nimi w sprzeczności.

Ścieżki Jogi
W tradycji jogi przekazywane są cztery główne ścieżki jogi:

·        ścieżka dyscypliny i medytacji (Raja Joga)

·        ścieżka miłości i oddania Bogu (Bhakti Joga)

·        ścieżka poznania i wiedzy (Jynana Joga)

·        ścieżka bezinteresownego działania (Karma Joga)

Raja Joga
Dosłownie znaczy „joga królewska”. To ścieżka prowadząca do celu jogi poprzez medytację i dyscyplinę. Raja jogę zakreślił w swych Jogasutrach Patanjali. Praktyka ta składa się z ośmiu członów (stopni) i dlatego nazywana jest ośmiostopniową jogą (asthanga joga). Składają się na nią:

Jamy - zasady moralne,

Nijamy - zasady indywidualnej praktyki jogina,

Asany – kontrola ciała poprzez pozycje,

Pranayama - kontrola oddechu,

Pratyahara - powściągnięcie zmysłów,

Dharana - koncentracja,

Dhyana - medytacja,

Samadhi - stan kontemplacji duszy.

Bhakti Joga
Joga miłości i oddania lub joga pobożności. To jedna z dróg prowadzących do zjednoczenia z Bogiem. Bhakti jogę określa się jako naturalną drogę poznania Boga. Bhakta jogin wyrabia w sobie miłość ku Bogu w różnych jego aspektach obejmujących całość stworzenia. Bhakta oddaje cześć Bogu intensyfikując w sobie odczucie miłości, rozwijając szacunek do wszystkich stworzeń i otaczającego świata. W gruncie rzeczy większość wyznawców wszystkich religii światowych to bhakta jogini.

Jynana Joga
Joga poznania i wiedzy. Ścieżka Jynana jogi prowadzi do poznania prawdziwej natury wszystkiego poprzez analizę intelektualną i doświadczenie. Droga ta wymaga rozwinięcia bardzo precyzyjnego rozumu poprzez studiowanie traktatów i rozważania intelektualne. Wymaga również wyzbycia się wszelkich ograniczeń rozumu i oczyszczenia myśli. Dzięki sile i zdolności rozróżnienia cały świat zostaje uznany za przemijający i nierzeczywisty, zaś jedyną rzeczywistością niezmienną i nieprzemijającą pozostaje Bóg. Jest to droga, którą podążają uczeni i filozofowie.

Karma Joga
Karma joga polega na bezinteresownym działaniu, w którym jogin każdy swój czyn i jego skutki poświęca w ofierze Bogu i rezygnuje z korzyści, jakie one przynoszą. W ten sposób jogin osiąga Ostateczną Prawdę poprzez pracę, nie troszcząc się o jej owoce. Ścieżka ta odnosi się do uniwersalnego dla filozofii wschodniej prawa przyczyny i skutku (prawa karmy), które mówi, że nasza sytuacja obecna jest wynikiem wszystkich naszych wcześniejszych działań. Ofiarowanie działania Bogu oczyszcza naszą karmę zbliżając do Niego.

Różnorodność metod praktyki Jogi
W krajach zachodnich najbardziej popularna jest hatha-joga, jednak różni mistrzowie sięgając do olbrzymiej spuścizny jogi czerpią ze wszystkich głównych ścieżek. Wiele współczesnych metod jogi oferuje zatem połączenie praktyk różnych ścieżek, łącząc elementy z wymienionych czterech głównych dróg jogi.

Źródłem zróżnicowania metod praktyki jogi jest sposób przekazu kultywowanego tradycyjnie niemal do tej pory. Joga przez setki lat nie wykształciła żadnego sformalizowanego ani zinstytucjonalizowanego sposobu przekazu praktyki. Podstawą nauczania jest nadal przekaz osobistego doświadczenia w relacji mistrz-uczeń, a mistrzowie dość swobodnie czerpali ze spuścizny, wzbogacając i modyfikując ją o własne doświadczenia. Niejednokrotnie też dobierali techniki praktyki do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, w każdym przypadku kładąc nacisk na inne jej aspekty. Można zatem stwierdzić, iż każdy mistrz jogi wokół którego zbierają się uczniowie jest twórcą własnej specyficznej metody.

Wybierając metodę jogi, którą chcesz praktykować warto zatem zasięgnąć informacji na temat form praktyki, jakie oferuje przekaz danego mistrza.

Hatha - Joga
Hatha oznacza „wbrew”, „na przekór” i odnosi się do dyscypliny, jaką podejmuje praktykujący wkraczając na ścieżkę jogi wbrew czy na przekór własnej słabości i ograniczeniom. Pierwotnie hatha-joga była częścią raja-jogi obejmującą techniki oczyszczania. Według jogi doświadczanie duchowe możliwe jest tylko po oczyszczeniu poziomów mniej subtelnych (ciała i umysłu). Podstawą praktyki hatha-jogi jest zatem oczyszczanie ciała poprzez żarliwą praktykę. Służą temu dwie główne techniki – asana i pranayama.

Asany (pozycje jogiczne) – to ćwiczenia, w których ciało przyjmuje określone pozycje. Praktyka asan przywraca równowagę ciału na poziomie fizycznym i fizjologicznym. Świadoma praca w asanach powoduje uelastycznienie i wzmocnienie mięśni i ścięgien, odblokowanie i przywrócenie pełnej ruchomości stawom. Usprawnia to funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Pranayama (kontrola oddechu) – to ćwiczenia oddechowe wspomagające i pogłębiające efekty praktyki asan. Przywrócenie prawidłowego oddechu poprawia zaopatrzenie ciała w energię i reguluje jej przepływ.

Często stosuje się również inne techniki jak bandhy (zamki – regulujące ruch energii), kriye (procesy oczyszczające), mudry (pieczęcie, gesty), mantry (wibracje), i różne techniki medytacyjne.

Świadoma praktyka hatha-jogi angażuje nie tylko ciało fizyczne ale i całą osobowość praktykującego poprzez utrzymanie umysłu w ciągłej koncentracji. Proces ten powoduje uświadomienie sobie, a następnie powściągnięcie sprzecznych emocji i pragnień targających naszą osobowością. W ten sposób hatha-joga przyczynia się do oczyszczenia również na poziomie mentalnym.

Oddzielenie hatha-jogi od raja-jogi jest właściwie niemożliwe. Praktyka medytacji odbywa się w zaleconej przez nauczyciela pozycji czy pozycjach (asanach). Opanowanie asan w hatha-jodze łączy w sobie wszystkie elementy praktyki raja-jogi a więc: kontrolę oddechu (pranayama) i powściągnięcie zmysłów (pratyahara), prowadzące do całkowitej koncentracji (dharana), medytacji (dhyana), których owocem jest samadhi ostateczny cel jogi.

Joga a Zdrowie
Tradycyjnie joga jest ścieżką wiodącą ku wyzwoleniu i jedności z Absolutem. Praktyka hatha-jogi przynosi jednak również wiele dodatkowych efektów, a głównym z nich jest poprawa zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej. Jeśli dziś na Zachodzie mówimy o jodze, to mamy na myśli przede wszystkim właśnie hatha-jogę, a głównym celem jej praktyki staje się zdrowie. Wydaje się to całkiem naturalne, gdyż w procesie przenikania jogi na Zachód nastąpiła pewna jej laicyzacja. Społeczeństwa zachodnie dysponujące z jednej strony własną tradycją duchowości, a z drugiej znacznie bardziej zlaicyzowane, ograniczają się do przyjmowania z kultur wschodnich elementów nie kolidujących z własną tożsamością kulturową.

Tak więc większością osób, które rozpoczynają praktykę jogi kieruje chęć poprawy stanu ogólnego zdrowia albo jak inaczej to ujmując: ...chęć zadbania o siebie. Jogę można traktować jak swego rodzaju system gimnastyki dla ciała przynoszący dodatkowo uczucie zrelaksowania i odprężenia i wiele osób tak robi. Joga jako gimnastyka jest bardzo wszechstronna – uwzględnia wszystkie partie ciała oraz formy pracy z ciałem. Odkrywanie głębszego wymiaru praktyki zależy od osobistego zaangażowania. Jeśli podejmujesz praktykę jako drogę rozwoju osobistego warto wybrać nauczyciela z dużym doświadczeniem.

Efekty Jogi.
Pierwszym efektem praktyki jogi, jaki można odczuć już po kilku zajęciach jest poprawa samopoczucia. Osoby ćwiczące jogę mają więcej energii, są pogodniejsze, bardziej zrelaksowane i odprężone, lepiej śpią.

Wynika to z wpływu praktyki na wszystkie poziomy istnienia:

·        na poziomie fizycznym ciało staje się sprawniejsze, bardziej elastyczne, a jednocześnie mocniejsze. Wyrabia się koordynacja, stabilność i równowaga ciała. Znika wiele dokuczających nam bólów spowodowanych stylem życia np. bóle kręgosłupa związane z siedzącym trybem życia czy bóle głowy związane z chronicznym napięciem w ciele.

·        na poziomie fizjologicznym poprawia się funkcjonowanie wszystkich układów – oddechowego, krwionośnego, dokrewnego i innych

·        na poziomie psychiki poprawia się zdolność koncentracji. Osoby praktykujące lepiej rozpoznają i radzą sobie z pojawiającymi się emocjami. Dzięki poznaniu sztuki świadomego relaksu zwiększa się zdolność radzenia ze stresem.

Z czasem następują głębsze zmiany. Osoby ćwiczące jogę zmieniają swój tryb życia włączając do niego elementy tzw. zdrowego stylu życiu - zdrowa dieta, rezygnacja z używek, aktywny wypoczynek itd. Praktykujący jogę odczuwają wewnętrzny spokój i stabilność, poprawiają się także relacje z innymi ludźmi. Dzięki wytrwałej praktyce odkrywamy w sobie to, co wychodzi poza ciało i poza proste funkcje umysłu. Odkrywamy wewnętrzna głębię. Głębię wypełniającego nas ducha.

 

http://magia.onet.pl/artykuly/ezoteryka,615/joga-miedzy-cialem-a-umyslem,30030.html

I Taką ,bo od nadmiaru wiedzy książkowej ,można nabawić się silnego rozszczepienia osobowości -schizofrenii paranoidalnej ,

od-magii-do-psychotroniki_okladka.jpg

Nareszcie wznowione zostało dzieło życia Lecha Emfazego Stefańskiego! Książka ta stanowiła kamień milowy we wprowadzeniu psychotroniki w poczet klasycznych nauk. Trudno byłoby przecenić wkład autora w rozwój nauki dotyczącej tego, co niepoznane, tajemnicze i budzące przez to lęk większości ludzi. Nie pozostaje nic innego jak polecić gorąco publikację autorstwa jednego z założycieli Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego. łączy on bowiem to, co magiczne z naukowymi podstawami psychotroniki. Najciekawsze jest jednak to, że jest to połączenie niezwykle trafne i umożliwia czytelnikom wyjaśnienie w naukowy sposób np. fenomenu średniowiecznych alchemików czy też zrozumienie tajemnic licznych mediów połowy XX wieku, których działalność została uwieczniona na zdjęciach. Książka ta umożliwia zgłębienie tajemnic kryjących się pod cienką warstwą zwaną naukowymi podstawami. Książka ta wychowała całe pokolenia znawców psychotroniki dziś pozwala zgłębić tajniki tej fascynującej nauki ludziom XXI wieku.

Edytowane przez Mistyk
1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Panie deLuxis

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/179374/okultyzm-i-magia-w-swietle-parapsychologii

Józef Świtkowski "Okultyzm i magia w świetle parapsychologii". Nie jest to żadna książeczka napisana przez krysie a wydana przez pokręconego julka który chce dorobić parę groszy na nowe bmw.

 

Co więcej zaklasyfikowana jako dzieło, wiedza w pigułce. Wydana przed wojną, zniszczona, później redrukowana.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Świtkowski

 

wydawnictwo kwiat lotosu.

polecam również książki wydawnictwa limbus.

 

Edytowane przez 11100001
1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi14. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie15. A co nadto jest, od Złego pochodzi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przecież z obfitości serca usta mówią. 35 Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Lecha emfazy jest spoko i ją polecam sam czytałem :)

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Dnia 2.02.2018 o 05:59, 11100001 napisał:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi14. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie15. A co nadto jest, od Złego pochodzi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przecież z obfitości serca usta mówią. 35 Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. 36 A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dnia 27.01.2018 o 23:45, 11100001 napisał:

Panie deLuxis

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/179374/okultyzm-i-magia-w-swietle-parapsychologii

Józef Świtkowski "Okultyzm i magia w świetle parapsychologii". Nie jest to żadna książeczka napisana przez krysie a wydana przez pokręconego julka który chce dorobić parę groszy na nowe bmw.

 

Co więcej zaklasyfikowana jako dzieło, wiedza w pigułce. Wydana przed wojną, zniszczona, później redrukowana.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Świtkowski

 

wydawnictwo kwiat lotosu.

polecam również książki wydawnictwa limbus.

 

To raczej biblia ,jest spisaną przez psychicznego ,.narkomana i alkoholika -bajką dla dorosłych .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
12 godzin temu, Mistyk napisał:

 

To raczej biblia ,jest spisaną przez psychicznego ,.narkomana i alkoholika -bajką dla dorosłych .

od 4:33 przez nastepne 2, 3 minuty. Polecam całość, niezależną telewizję i wywiady z Panem Romanem Nachtem, niesamowita energia... Również i książki, oraz blog..., ale to dla ciekawych...

 

PANIE MISTYK, BEZ URAZY ALE W ILU JEZYKACH OBCYCH PAN MOWI?, NA JAKIEJ PODSTAWIE OSMIELA SIE PAN WYPOWIEDZIEC TAKIE BEZPODSTAWNE OSZCZERSTWO?

 

"MAJA USZY ALE NIE SLYSZA, OCZY LECZ NIE WIDZA..."

"PO CZYNACH ICH POZNACIE..."

 

DLA MNIE NOWY TESTAMENT JEST BARDZO WARTOSCIOWA KSIEGA, ZE SLOW JEZUSA CHRYSTUSA PULSUJE NIESAMOWITA ENERGIA, STARY ROWNIEZ WNOSI WIELE DO ZYCIA...,  DLACZEGO JEZUS JEST NAJPOPULARNIEJSZA OSOBA SWIATA, ZARAZ PO SWOIM OJCU,?, DLACZEGO BIBLIA TO NAJPOPULARNIEJSZA KSIEGA SWIATA?

 

 

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Idź twoja wiara cię uzdrowiła .

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

zastanow sie zanim cos powiesz. jestes tu na ziemi tylko dlatego ze zdecydowales sie byc odrebnym bytem. tak tego pragniesz ze juz sie zatraciles w swojej odrebnosci nazywajac siebie bogiem.

 

naucz sie j. obcego, popodrozuj, poczytaj, troche pokory, wiecej myslenia a mniej telewizji i komputera. bez urazy ale moje wpisy sa jakosciowo blisko 3x lepsze niz twoje, fakty weryfikuja same... 

 

myslisz ze to cos znaczy ze nazywasz siebie budda? to cos znaczy dla ciebie, ale nic dla innych. 

ty sie scigasz, a my nie.

my chcemy zakonczyc stan tej marnej egzystencji i zjednac sie z ojcem, zaczynajac trudna przemiane siebie tu na ziemi, ty z kolei chcesz udowadniac innym ze twoja wiara,,, bedziesz zyl kiedy ja zdechne(myslisz ze ci zazdroszcze?),

gdybys mowil obcymi jezykami, i zwiedzil caly/ pol swiata, mial wiedze to bys tu nie siedzial.Ty masz za to wiarę, konto na ezodar, brak czasu spowodowany mysleniem jak i kiedy mu znowu dotne, czy dostane plusa i kiedy dobije 4-tysiecznego posta.

 

twoje zycie... ciekawe czy w 200-setnym roku twego dlugiego ziemskiego zycia jak to zapowiadasz, nadal bedziesz klepac posty na tym forum do samego siebie, i czy to Ci sie nie znudzi...?

 

Edytowane przez 11100001
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

nie potrafię Pana zrozumieć. Dlaczego mowa o Jezusie i religi w 1-dnym temacie?

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Bo Jezus Chrystus Był Mistykiem ,synem Bożym ,którego nie rozumieli ówcześni kapłani w Izraelu uczeni w piśmie -Faryzeusze ,a który chciał poprzez Miłość  Boską zbawić cały świat i połączyć inne  /wszystkie religie .

Miłego dnia :) 

 

 

 

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tak ,Bo każda religia ma jedną duchową siłę stwórczą na myśl;i ,lecz różnie nazywaną ,.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
10 godzin temu, 11100001 napisał:

coś chyba pokręciłeś. Zbyt bezkrytycznie przyswajasz poglądy innych.

Do krytykowania jest wielu ludzi pysznych i egostów bez Boga  W Sercu, ,ja jestem sobą istotą samo-świadomą ,i niczego nie przyswajam ,to prędzej fanatycy /maniacy   biblii .tzw pseudo-chrześcijanie .

Na koniec taki cytat:

„Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec lub kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym.” – Budda.

It's about love and happiness

szyszynka-trzecie-oko-duchowo%C5%9B%C4%8

Szyszynka, czyli trzecie oko i jego sekret – największe zatajenie w historii!


loading...

Szyszynka, czyli tak zwane trzecie oko, to gruczoł dokrewny znajdujący się w mózgu. Jest on odpowiedzialny za produkcję serotoniny – pochodnej melatoniny, czyli hormonu regulującego rytm snu i dojrzewania. Kształtem przypomina szyszkę sosny (stąd jej nazwa) i znajduje się blisko środkowej części mózgu, pomiędzy dwiema półkulami.

Sekret: o czym nie chcą żebyś wiedział

Trzecie oko u każdego człowieka może osiągnąć częstotliwość, dzięki której aktywuje uśpiony dotąd zmysł wszechwiedzy, intuicji, uczucia boskiej euforii i wszechobecnej jedności. Nastrojone na odpowiednie wibracje z pomocą medytacji, jogi czy różnych ezoterycznych metod, trzecie oko pozwala podróżować pomiędzy wymiarami.

 

W bardziej zaawansowanej praktyce, według starożytnych metod, jest możliwe kontrolowanie myśli i działań ludzi ze świata fizycznego. Tak, to dziwne, ale Stany Zjednoczone, założyciele Związku Sowieckiego, rządy i inne niszowe organizacje, prowadziły przez wieki badania na ten temat, a ich wyniki przekraczają nasze wyobrażenia.

W katolickim Rzymie reprezentuje się trzecie oko w sztuce kościelnej pod postacią rzeźbionej sosnowej szyszki. W starożytności Egipcjanie i Rzymianie prawdopodobnie korzystali z mocy szyszynki, dlatego w znacznej większości ich symboli pojawia się właśnie oko.

Odniesienie do trzeciego oka spotykamy także na odwrocie amerykańskiego dolara. Nazwane „wszystkowidzącym okiem” podobno określa człowieka lub grupę ludzi, którzy znają tajemnicę przenoszenia się do wymiaru duchowego. Daje im to możliwość kontrolowania świata i ludzi poprzez czytanie w ich myślach.

Badania prowadzone do tej pory potwierdzają, że w pewnych porach pomiędzy 1:00 w nocy a 4:00 rano, uwalniane substancje w mózgu dają uczucie połączenia się z wyższym źródłem.

Spisek: Jak blokują Twoje trzecie oko

W obozach koncentracyjnych naziści oraz Rosjanie dodawali fluor do wody, przez co więźniowie mieli być bardziej ulegli, potulni i za słabi, by sprzeciwiać się władzy…

W późnych latach 90-tych, Jennifer Luke, przeprowadziła pierwsze badanie naukowe na temat wpływu fluorku sodu na szyszynkę. Dowiodła, że trzecie oko, ulokowane w centrum mózgu, jest celem dla fluoru, ponieważ zwyczajnie więcej go absorbuje niż cokolwiek w ciele, nawet kości.

Trzecie oko działa jak magnes na fluorek sodu. Ten jednak zwapnia szyszynkę i hamuje jej funkcje równowagi hormonalnej całego organizmu.

Wielu naukowców do tej pory dowiodło, że fluorek sodu to jedyna rzecz, która atakuje najważniejszy gruczoł w środku naszego mózgu. Ponadto w przeważającej ilości fluorek sodu występuje w żywności, napojach oraz wodzie, którą pijemy i w której się myjemy. Przykładowo w Stanach fluorek sodu zawiera się w aż 90% zaopatrzenia ludności w wodę.

Filtry do wody kupowane w supermarketach nie usuwają z niej fluorku sodu, jedynie destylacja i metoda odwróconej osmozy. Najtańszą drogą jest zakup urządzenia do destylacji wody.

Nie chodzi o to, by zagłębiać się w teorie spiskowe na ten temat, ale zrozumieć, że zagłuszając duszę odcinamy się od poczucia jedności, boskiej mocy korzystania ze źródła duchowego. W ten sposób stajemy się zwykłymi niewolnikami materialnego świata, kontrolowanego przez korporacje. Stworzono nawet zaawansowane programy, w których psychologowie przyglądają się bliżej potencjalnym spiskom na temat kontrolowania ludzkości i ich myślenia. Pogłębiają także naukowy aspekt tego zagadnienia, badając mózg i zachowania ludzi w określonych sytuacjach.

http://warsztatdobregoslowa.pl/szyszynka-trzecie-oko/

 


Edytowane przez Mistyk
1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Doszukuje się Pan powiązania szyszynki z bogactwem, kontrolą innych, sławą? Dziękuję za poświęcony mi czas na dokonanie wpisu. 

Nie klei się to wszystko.  Dusza vs. bogactwo.. Takie coś jak funkcjonowanie szyszynki oraz inne właściwości ludzkiego ciała ujawniają się raczej, kiedy żyjemy zgodnie ze swoim sumieniem o czym tyle mówił JEZUS CHRYSTUS. Nie ma w tym nic dziwnego o ile jest to wielkim cudem dla ludzi.

Może tak?

Jeeżeli prawdziwy bretarianin w ogóle nie je ani nie pije to nie będzie miał zatrutego organizmu. Poza tym, te spiskowe teorie nie trzymają się kupy. Na pierwszy rzut oka widać że to stek bzdur zawierający prawdziwe słowo "szyszynka".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A czy mógłbym prosić Pana o wypowiedź w tym temacie:

 

Interesuje mnie Pańskie zapatrywanie na sam temat, a jeżeli już..., to jaka jest Pańska opinia na temat tych kwestii.?

 

Wydaje mi się że nie ma czego tam trenować, albo blokada jest albo nie ma.

Edytowane przez 11100001
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Godzinę temu, 11100001 napisał:

Doszukuje się Pan powiązania szyszynki z bogactwem, kontrolą innych, sławą? Dziękuję za poświęcony mi czas na dokonanie wpisu. 

Nie klei się to wszystko.  Dusza vs. bogactwo.. Takie coś jak funkcjonowanie szyszynki oraz inne właściwości ludzkiego ciała ujawniają się raczej, kiedy żyjemy zgodnie ze swoim sumieniem o czym tyle mówił JEZUS CHRYSTUS. Nie ma w tym nic dziwnego o ile jest to wielkim cudem dla ludzi.

Może tak?

Jeeżeli prawdziwy bretarianin w ogóle nie je ani nie pije to nie będzie miał zatrutego organizmu. Poza tym, te spiskowe teorie nie trzymają się kupy. Na pierwszy rzut oka widać że to stek bzdur zawierający prawdziwe słowo "szyszynka".

--------

image_pdfimage_print

Jak mogę pomagać mojemu dziecku, by stawało się lepsze i zachowywało się w sposób pełen miłości?

Porozmawiajmy o ćwiczeniach. Badania pokazują, że ćwiczenia są dla nas dobre. Pomagają nam utrzymać w dobrej formie kości, mięśnie, zdrowie, podnoszą poziom energii, a nawet poprawiają nastrój.

Wielu sportowców korzysta z dobrodziejstw ćwiczeń w swoim codziennym życiu, zwłaszcza gdy muszą osiągnąć konkretny cel.

Lecz aby osiągnąć sukces w sporcie nie wystarczy jeden dzień. Trening, dyscyplina i determinacja są fundamentem, na którym buduje się sukces.

Im dłużej ćwiczymy, tym lepsi stajemy się w tej umiejętności – podobnie jak to jest w przypadku każdej innej aktywności. Nie ma nikogo, kto budziłby się rano i od razu mógł przebiec dystans 5 km bez wcześniejszego treningu.

Nawet jeżeli spróbujemy przebiec 5 km, będzie to zbyt trudne dla organizmu, możemy nie skończyć trasy lub nawet zrobić sobie krzywdę. Wszystko zaczyna się od małych kroków, od krótkich dystansów i stopniowego ich zwiększania – tak, aby ciało się do nich przyzwyczaiło; to buduje wytrzymałość i siłę.

Mając w pamięci powyższą ideę ćwiczenia, możemy teraz spojrzeć na inny rodzaj ćwiczenia i stawania się “fit”. Mówimy tu o ćwiczeniach dla ducha.

Duchowe ćwiczenia mają miejsce wtedy gdy praktykujemy dobre duchowe i moralne czyny i gdy jesteśmy zdolni do wykonywania ich w dowolnym momencie.

Nie można zdobyć duchowej sprawności bez praktyki. Potrzebna jest także dyscyplina, determinacja oraz regularne odżywianie się duchową strawą; to jest tak jakbyśmy stosowali dobrą i zdrową duchową dietę.

Różnica pomiędzy byciem wysportowanym w znaczeniu fizycznym a dobrą kondycją duchową jest taka, że to pierwsze staje się coraz bardziej ograniczone wraz z wiekiem.

W pewnym momencie naszego życia, ciało nie będzie już zdolne do działania w taki sposób jak wcześniej. Z kolei duchowa sprawność pozostaje z nami, ponieważ jest to stan Ducha – nie umiera razem z fizycznym ciałem i będziemy zabierać tę dobrą kondycję w każdą kolejną inkarnację.

Wielu rodziców dopilnowuje, by ich dzieci angażowały się w sport, który jest dobry dla rozwoju ich ciała oraz umysłu, gdy uczą się gry zespołowej.

Niektórzy rodzice i trenerzy wywierają silną presję i motywują swoje pociechy, aby stawały się coraz lepsze i zdobywały nagrody podczas zawodów sportowych.

Pytanie brzmi: “Dlaczego nie stosuje się takiego samego podejścia, żeby pomóc dzieciom stać się sprawnymi duchowo?” Pragniemy, aby dzieci były dobre, cierpliwe, pomagały innym, by były kochające i uprzejme, lecz czy dostarczamy okazji i środowiska, by to ćwiczyć i w rezultacie stawać się lepszym?

Wyrażanie życzenia by dzieci nagle stały się kochające i uprzejme jest niewystarczające. One potrzebują przykładu, doświadczenia i ćwiczeń.

W innym wypadku będzie to jak oczekiwanie, że osoba która nigdy nie trenowała przebiegnie maraton.
Bóg dał rodzicom władzę rodzicielską nad dziećmi, by mogli je chronić, edukować , prowadzić na ich drodze.
Lecz miejmy na uwadze, że władza rodzicielska oznacza także wielką odpowiedzialność.

Rozdział 17 “Ewangelii według spirytyzmu” tłumaczy:
„Osoby, którym powierzono władzę (…) nie powinny nigdy zapominać, że są odpowiedzialne za dusze, które znajdują się pod ich opieką. Odpowie za to, czy swoim podwładnym wskazał dobry czy zły kierunek; za błędy, które ci mogą popełnić, zło, w którym się pogrążą na skutek obranej drogi, czy też złego przykładu.” Ponadto: „każdy człowiek ma mniejszą lub większą misję do wykonania na Ziemi. Jakakolwiek by ona nie była, zawsze otrzymujemy ją dla naszego dobra.”

Tak więc, żeby dzieci kontynuowały miłość w swoim życiu, potrzebują regularnych ćwiczeń swoich 

http://www.portal.spirytyzm.pl/duchowe-cwiczenia/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A czy mógłbym prosić Pana o wypowiedź w tym temacie:

 

Interesuje mnie Pańskie zapatrywanie na sam temat, a jeżeli już..., to jaka jest Pańska opinia na temat tych kwestii.?

 

Wydaje mi się że nie ma czego tam trenować, albo blokada jest albo nie ma.

 

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Dziękuję za tą wypowiedź, niemniej mniałem na myśli umiejętność przewidywania. 

Edytowane przez 11100001
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
1 godzinę temu, 11100001 napisał:

Dziękuję za tą wypowiedź, niemniej mniałem na myśli umiejętność przewidywania. 

Napiszę na moim przykładzie ,jako że żyję wiecznie po śmierci  -Dżivanmukta -https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jivanmukta&prev=search  Dżiwanmukta (w hinduizmie tytuł odnoszący się do człowieka, który jeszcze żyje w ciele fizycznym, ale jest już wyzwolony z kołowrotu wcieleń

,a uwolnione po śmierci wolne duchy  (prawdziwi ludzie  ,jak przetrwają śmierć i pokonają ) takie duchy wiedzą więcej i widzą ,jak jasnowidze -jasna świadomość swej -przyszłości  ,,która jest przeszłością .,taką teraźniejszością tu i teraz ., lub ciągłością świadomości .

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

"Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Co nadto jest od złego pochodzi".

 

Dziękuję za udzieloną odpowiedź, nie mamy więcej o czym mówić. 

Odpowiadasz, jak prawnicy na przesłuchaniach komisji Patryka Jakiego.

 

Prawda nie uznaje kompromisów ani plecenia bzdur i swoich widzimisie, buddo mistrzu plecienia bzdur.

Do widzenia chłopcze mistrzu plecienia bzdur forum ezodar..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Po czynach ich poznacie"

 

________________________________________________________-

Dnia 14/02/2018 o 20:15, Mistyk napisał:

Idź twoja wiara cię uzdrowiła .

Mógłbyś się nie ośmieszać, stawiasz się ponad innych nazywając się mistrzem.

Każdy wie,słyszy, czuje, że to nie cecha mistrzów a pozostawionych, odciętych przez się samych zakompleksieńców próbujących sobie i innym coś udowodnić, wmówić, widzimisie o charakterze kiedyś, lub byłoby pisane w różowych okularach przed telewizorem wyświetlającym film kategory fantasty-science-fiction.. 

---------------------------------------------------

tacy jak ty hanbia ten zyciodajny temat, sprowadzajac do pulapu psychicznie chory.

 

jakie starania poczyniles zeby cokolwiek zbadac, przeprowadzic eksperyment, bajkopisarzu?

osmieszasz sie na dodatek nazywajac sie budda mistrzem i bogiem za razem.

 

--------------------------------

marnujesz swoje życie uwłaczając swojej osobie i krzywdząc swoją duszę za razem, a przedewszystkim innych poprzez eksponowanie swojej pysznialskiej negatywnej energi, swojego Ego, i zakłucanie funkcjonowania innych.

 

Chłopie ty tego w ogóle nie czujesz , ty nie zauważasz jak  olbrzymi nacisk kladziesz aby za wszelką cene się wywyższyć, podkreślić swoją odrębność, inność. Nie ma to nic wspólnego z naukami buddyzmu... 

 

Edytowane przez 11100001
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

prawdziwy budda nie uzywal by komputera ani nie zyl w tej cywilizacji krzywdzac wszystkie istoty w okolo

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
5 godzin temu, 11100001 napisał:

prawdziwy budda nie uzywal by komputera ani nie zyl w tej cywilizacji krzywdzac wszystkie istoty w okolo

Colty tam wiesz ,nie rób drugiemu ,co tobie niemiłe,o święto-jebliwy .,alkoholiku  z demencją starczą

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
9 godzin temu, 11100001 napisał:

"Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Co nadto jest od złego pochodzi".

 

Dziękuję za udzieloną odpowiedź, nie mamy więcej o czym mówić. 

Odpowiadasz, jak prawnicy na przesłuchaniach komisji Patryka Jakiego.

 

Prawda nie uznaje kompromisów ani plecenia bzdur i swoich widzimisie, buddo mistrzu plecienia bzdur.

Do widzenia chłopcze mistrzu plecienia bzdur forum ezodar..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Po czynach ich poznacie"

 

________________________________________________________-

Mógłbyś się nie ośmieszać, stawiasz się ponad innych nazywając się mistrzem.

Każdy wie,słyszy, czuje, że to nie cecha mistrzów a pozostawionych, odciętych przez się samych zakompleksieńców próbujących sobie i innym coś udowodnić, wmówić, widzimisie o charakterze kiedyś, lub byłoby pisane w różowych okularach przed telewizorem wyświetlającym film kategory fantasty-science-fiction.. 

---------------------------------------------------

tacy jak ty hanbia ten zyciodajny temat, sprowadzajac do pulapu psychicznie chory.

 

jakie starania poczyniles zeby cokolwiek zbadac, przeprowadzic eksperyment, bajkopisarzu?

osmieszasz sie na dodatek nazywajac sie budda mistrzem i bogiem za razem.

 

--------------------------------

marnujesz swoje życie uwłaczając swojej osobie i krzywdząc swoją duszę za razem, a przedewszystkim innych poprzez eksponowanie swojej pysznialskiej negatywnej energi, swojego Ego, i zakłucanie funkcjonowania innych.

 

Chłopie ty tego w ogóle nie czujesz , ty nie zauważasz jak  olbrzymi nacisk kladziesz aby za wszelką cene się wywyższyć, podkreślić swoją odrębność, inność. Nie ma to nic wspólnego z naukami buddyzmu... 

 

Mistrzu prowokacji i psychomanipulacjii ,Szatanie -idź się lecz fantyasto .

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Cyt. De Luxis -Witam. Moje pytanie jest jak w temacie. Jakie najlepsze książki, kanały na YouTube lub blogi polecacie dla osób zaczynających swoją drogę z czarostwem, magią itp.?

Ja polecam taką na początek 

 

Inkarnacje w których Jezus i Budda znali się. Historia odwiecznej przyjaźni - Renard Gary R.Książka Inkarnacje w których Jezus i Budda znali się. Historia odwiecznej przyjaźni autorstwa Renard Gary R. , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 32,99 zł . Przeczytaj recenzję Inkarnacje w których Jezus i Budda znali się. Historia odwiecznej przyjaźni

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.