Gość

Wielkie arkana - Cesarz.

15 postów w tym temacie

IV Cesarz

Kogo może oznaczać:

Starszy mężczyzna, dojrzały, wysoko postawiony, skupiający w ręku władzę, zarządca, dyrektor, właściciel firmy, mężczyzna żonaty, silny, cieszący się uznaniem i autorytetem. Ojciec, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny. Jest to również przywódca, głowa państwa, silna osobowość, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania.

Karta w pozycji normalnej:

Władza, uznanie, autorytet. Przestrzeganie zasad, dyscyplina, obiektywizm, kierowanie się rozsądkiem, bezpieczeństwo, dążenie do celu, przejęcie odpowiedzialności, zasięganie porad autorytetów, sukcesy w sferze zawodowej, rozpoczynanie ważnych przedsięwzięć, stabilizacja materialna.

Karta w negacji:

Niepowodzenia w sferze zawodowej, brak zysków, utrata autorytetu, nadużywanie władzy, problemy z surowym ojcem, wymagającym, niesprawiedliwym przełożonym, utrata pracy, dla kobiety oznacza zdominowanie przez mężczyznę, bezkompromisowość, tyrania, konserwatyzm.

źródło - Magiakart.pl

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

IV- Władca (Cesarz)

Hebrajska litera ? Daleth

znak zodiaku- Byk

Planeta ? Wenus

Zapowiada pomnożenie dóbr przez prace. W niektórych rozkładach oznacza pracę, zadowolenie z niej i dążenie do sukcesu zawodowego. Oznacza też mężczyznę na wysokim stanowisku, który nie umie ustępować, jest silny, zaradny i przypisuje się mu bierność.

http://www.tarotanielski.com/tarot-ksiega.html

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Cesarz a...:

Miłość: miłość ojcowska, wspierająca, dająca poczucie bezpieczeństwa, stabilności.

Przyjaźń: dobre relacje przyjacielskie, dające oparcie, przepełnione zaufaniem, spokojem.

Zawód: szef, zwierzchnik, przełożony, autorytet, odpowiedzialna realizacja obowiązków i powierzonych zadań, właściwe wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę.

Pieniądze: stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, bogactwo, szczodrość.

Zdrowie: możliwe dolegliwości związane z niewłaściwym, siedzącym trybem życia, niewłaściwą dietą.

Źródło: B. Antonowicz - Wlazińska "Vademecum Tarota"

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Cesarz

Pozycja prosta: Intelekt, inteligencja. Pokój, harmonia. Kontrakt, przymierze. Siła. Władza, kierownictwo, autorytet, przywództwo. Chęć podporządkowania sobie innych. Sprawiedliwa ocena. Męskość. Odwaga. Zwycięstwo. Ini cjatywa. Dominacja. Powaga. Wytrwałe dążenie do celu. Dobra rada, po moc. Ojciec, starszy brat, mąż, ktoś z otoczenia cieszący się autorytetem i powagą.

http://forumezo.pl/v....php?f=29&t=121

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

cesarz

W życiu zawodowym karta Cesarz mówi, że chodzi nam przede wszystkim o to, aby doprowadzić do porządku i zrealizować od dawna pielęgnowane życzenia, postanowienia i plany. Cesarz oznacza pomysłowość, dyscyplinę, wytrwałość, stanowczość i chęć przyjęcia na siebie odpowiedzialności. Karta wskazuje na materialną stabilizację. Dobrze ulokuj pieniądze.

Karta może wskazywać na:

- miłość ojcowską,

- partner potrafi dać swoje kobiecie wsparcie, bezpieczeństwo i stabilizację,

wg. A. Świerczewskiej

http://forumezo.pl/v....php?f=29&t=121

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

IV Cesarz

W innych językach: der Kaiser, the Emperor, l?Empereur.

Archetyp: ojciec.

Litera: salet = D, symbol = drzwi, stół, pierś, łono. Wartość liczbowa ? 4.

Liczba: 4 ? ziemska rzeczywistość, pośrednik pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym, między tym, co na dole, a tym, co na górze: 1 ? rozpalona iskra (ogień), 2 ? gaz (powietrze), 3 ?podziemne wody (woda), 4 ? ziemia; 3 ? morza i oceany (woda), 2 ? atmosfera (powietrze), 1 ? Słońce (ogień).

"Vademecum tarocisty"H.Banzhaf

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=121

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Cesarz

w Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan IV: jest raczej szefem niż podwładnym. Bywa troskliwym małżonkiem, lecz w jej życiu ogromnie liczy się kariera zawodowa. Jest osoba niesłychanie odpowiedzialną, która daje innym poczucie bezpieczeństwa. Zwierzchnik. Przywódca. Ojciec, mąż, starszy brat. Obrońca ojczyzny. Kiedy Cesarz reprezentuje kobietę, nie ma wątpliwości, że to ona nosi spodnie w rodzinie.

Karta odwrócona: strach przed przejęciem na siebie obowiązków rodzinnych albo zawodowych. Niechęć do założenia rodziny. Niedobre układy z ojcem. Człowiek, który nie umie się relaksować ani odpoczywać. Osoba nie panująca nad sobą. Pracoholik. Bandyta.

http://forumezo.pl/v....php?f=29&t=121

KURS PRZYJAZNEGO TAROTA - Maria Bigoszewska

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

cesarz

W odniesieniu odwrócony Cesarz mówi również o wszelkich degradacjach (no może poza biodegradacją .

W pracy - spadek na niższy stołek

W relacjach międzyludzkich - zmniejszenie autorytetu

W komunikacji - awaria łącz komunikacyjnych (internet, telefon etc), środków transportu (z otoczeniu negatywnych kart może nawet wypadek)

http://forumezo.pl/v....php?f=29&t=121

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

CESARZ PROTEKCJA

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: nic nie przeciwstawi się mocnej woli opartej na mądrości i sprawiedliwości. Człowiek określa swoje prawa, ale przede wszystkim obowiązek. zwycięzca wypełnia swą misję. Karta ta wyraża symbolicznie: aktywną siłę materii, a w konsekwencji jej transformację. Mag i Kapłanka przedstawiają dwa bieguny świata duchowego - aktywny i pasywny. Cesarzowa i Cesarz - dwa bieguny świata materialnego. Cesarzowa zwraca szczególną uwagę na własny rozwój, Cesarz realizuje swą aktywność w materii. Sama nazwa karty Cesarz wskazuje na tego, kto posiada moc realizacji, kto powoduje działanie. Z punktu widzenia użytkowego jest to karta praktycznych wiadomości i użytecznych rad. Mag reprezentuje yang, siłę aktywną i męską. Kapłanka symbolizuje yin, siłę pasywną i żeńską. Cesarzowa wyraża ewolucję przychodzącą po dwu pierwszych kartach, które krępują wszystkie rzeczy stworzone. Cesarza cechuje siła i zdolność do realizacji zamierzeń. Posiada on moc zdolną wstrzymać działanie Diabła. W swym znaczeniu elementarnym Cesarz przedstawia materialną energię potrzebną człowiekowi do urzeczywistnienia swych krótkotrwałych tworów.

http://forumezo.pl/v...&t=121&start=10

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Cesarz

Spróbuj ustabilizować porządek w domu;

Stabilizacja życia uczuciowego pomaga ci w lepszej organizacji twojej działalności zawodowej;

Tkwisz w solidnym, rzetelnym związku partnerskim;

On musi pokazać jak konstruktywnie połączyć wasze życia;

Czeka was ciężka praca zanim oboje dopasujecie się;

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

Edytowane przez Kasandra
1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

CESARZ

Energia w najbardziej materialnym sensie, władza, wojna, podbój, zwycięstwo, konflikt, walka, zmaganie, pragnienie sukcesu, dążenie do celu, oryginalność, wygórowana ambicja, arogancja, megalomania, awanturnictwo, kłótliwość, energia, siła, werwa, upór, zaciętość, zażartość, brawura, skłonność do pochopnych decyzji i szybkiego wpadania w gniew, nadużycie władzy, despotyzm

Słońce w Koziorożcu, będące symbolem odpowiedzialności, porządku, bezpieczeństwa, ciągłości

Znak zodiaku: Baran

http://forumezo.pl/v...&t=121&start=30

Edytowane przez Kasandra
1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

cesarz

To karta stabilizacji na każdym polu, dojrzałości, kontroli reakcji i emocji, kierownictwa, wysokiego urzędu, awansu, władzy. Symbolizuje też uregulowane zasady, prestiż, ojca, męża, kogoś, kto ma autorytet. Dla kobiety to zapowiedź związku z tym właściwym mężczyzną. W przypadku kobiet dojrzałych to prognoza spotkania tego ostatniego ważnego mężczyzny. Karta oznacza przewrót polityczny lub rewolucję na każdym istotnym szczeblu społecznym, brak skuteczności zawodowej i brak sukcesów, kidnapping, nietolerancję, wygórowane ambicje i wysokie mniemanie o sobie.

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=121&start=50

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Cesarz jest kartą władzy i rozumu. jest oznaczona rzymską cyfra IV i występuje zaraz po Cesarzowej.Cesarz jest drugim mężczyzną, którego na swojej drodze spotyka Głupiec. jest dla niego ziemskim ojcem. uczy go uczciwych reguł, samodzielności i odpowiedzialności.

symbolika:

karta tarota przedstawia władcę, który siedzi na tronie i rządzi światem. ma autorytet i władzę, jest surowy, ale i sprawiedliwy. utożsamia się ze swoim królestwem i uważa, że królestwo to on. nie znosi sprzeciwu i chce, aby wszyscy wykonywali jego rozkazy.

karta Cesarz oznacza przywództwo, autorytet, rządzenie, rozum, zdobywanie nowych terytoriów.

w popularnym tarocie Waite'a tron Cesarza zdobią cztery głowy barana, bo właśnie z tym zwierzęciem i znakiem zodiaku kojarzona jest ta karta. baran to symbol trofeum, które kolekcjonuje każdy zdobywca.kolor czerwony jako tło również odnosi się do męskiej energii i wskazuje na walkę, rywalizację i odwagę. w niektórych taliach na karcie narysowany jest symbol planety Mars, który symbolizuje męską energie. skały widoczne za tronem Cesarza, są symbolem trwałości władzy, jaka on sprawuje. to surowy krajobraz i świat w którym tylko prawdziwi mężczyźni potrafią walczyć o swoja pozycję. nie jest bowiem łatwo siedzieć na tronie i rządzić światem.trzeba być cały czas poważnym, odpowiedzialnym i podejmować trudne i często nie popularne decyzje.

znaczenie ogólne:

karta oznacza dojrzałość i odpowiedzialność za swoje czyny. przedstawia archetyp męskości, jest uosobieniem czystych męskich cech, takich jak zdecydowanie, waleczność,odpowiedzialność, ambicja,rywalizacja, panowanie, aktywność.Cesarz jest wiec postacią , która przedstawia intelektualną i aktywna stronę naszej osobowości. może być kartą, która pokaże problemy, jakie mamy z nasza męską stroną osobowości lub jest dowodem na to,że musimy działać zdecydowanie, bo inaczej ktoś możne być od nas lepszy i silniejszy. jak karta rada Cesarz mówi , że powinniśmy szybko działać i zmierzać prosto do celu, jaki sobie wcześniej wyznaczyliśmy.

w pytaniach dotyczących codziennego życia karta oznacza dobra organizacje pracy, skupienie na karierze i walce o stanowisko, potrzebę wykazania się i bycia najlepszym.wskazuje na konieczność trzymania się planu lub podporządkowania się ogólnym strukturom. jako karta oznaczająca osobę zapowiada że spotkamy na swojej drodze kogoś, kto jest od nas potężniejszy i znaczy więcej niż my.czasami musimy się komuś takiemu podporządkować. innym razem to my sami podejmujemy role przywódcy i osoby, która inspiruje lub słania innych do działania.

miłość:

Cesarz oznacza stabilny i trwały związek, który ma solidne podstawy. karta wskazuje ,że związek wszedł w fazę rutyny i powtarzalności. możne w nim brakować spontaniczności. możne tez opisywać miłość ojcowską, chęć zaopiekowania się kimś i uporządkowania jego życia. Cesarz przedstawia silnego, nieraz nawet i władczego partnera, który gra dominująca rolę w związku.dla kobiety karta zapowiada spotkanie poważnego życiowego partnera. dla mężczyzny Cesarz możne oznaczać spotkanie z groźnym rywalem lub ojcem partnerki, przed którym mężczyzna musi udowodnić swoją wartość.

praca i finanse:

karta oznacza stabilizacje finansową i widoki na dużą karierę. wskazuje na ważny moment wżyciu, kiedy musimy coś zbudować lub osiągnąć coś trwałego. możne oznaczać szefa lub osobę, która jest na wyższym od naszego stanowisku, albo groźnego biznesowego rywala,który ma na rynku silniejsza od nas pozycję. w pytaniach dotyczących codziennego życia wskazuje na konieczność uporządkowania spraw zawodowych, zrobienia planu i realizowania swoich postanowień konsekwentnie krok po kroku. Cesarz zapowiada ciężka pracę i wzięcie na siebie dużej odpowiedzialności. karta oznacza też pragmatyczne decyzje, kierowanie się rozsądkiem zimna kalkulacją, a nie uczuciami.

zdrowie:

jako karta związana z energią męską i astrologicznym znakiem barana, jest to jedna z najbardziej energetycznych kart w tarocie. oznacza siłę , szybki powrót do zdrowia i wytrzymały na choroby organizm. jeśli wskazuje na choroby, oznacza zaburzania hormonalne, a także bóle kręgosłupa i stawów. może też oznaczać zagrożenia związane z siedzącym trybem pracy. w skrajnych przypadkach (obok kart typu 9 i 10 mieczy czy 5 denarów) moze wskazywać na problemy z potencją i płodnością.

źródło: KWARTALNIK TAROCISTA NR.3(5)2010

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.