Gość

Wielkie arkana - Diabeł.

15 postów w tym temacie

XV Diabeł

Co może symbolizować karta Diabeł?

Przywiązanie do wartości materialnych, zaniedbanie rozwoju duchowego, skupianie się w życiu tylko na przyjemnościach, uzależnienie od kogoś, czegoś, pożądanie, uwiedzenie, namiętność, otwartość na eksperymenty w seksie, brak zahamowań, bogactwo, uznanie, sława, szukanie w życiu wrażeń, pokusa lub jej uleganie, spotkanie towarzyskie zakrapiane alkoholem, duży gniew, kipiące emocje, związek oparty na zaspokajaniu potrzeb cielesnych, kłamstwo, ukryte intrygi, nieczyste intencje.

Karta w pozycji odwróconej:

Głęboka zależność od pewnej osoby/grupy osób, która nie ma dobrego wpływu, mocne uzależnienie od alkoholu lub/i innych używek, z którego ciężko wyjść, nadużywanie władzy, wykorzystywanie swojej pozycji do niecnych celów, oszustwo, ryzykowne przygody, czarna magia, zło, agresja, przemoc, niepohamowana wściekłość, brak kontroli nad emocjami. Diabeł może również oznaczać gwałt, przemoc fizyczną, prostytucję, nienawiść, brak skrupułów, brak wartości moralnych, różnorodne praktyki seksualne, uznawane za odbiegające od normy, nadmierny popęd seksualny. Ponadto karta może symbolizować bycie w związku, w którym jest się wykorzystywanym i poniżanym. Uleganie niskim instynktom.

źródło - Magiakart.pl

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

XV ? Diabeł

Hebrajska litera ? Samach

Znak zodiaku ? Waga

Planeta- Wenus

Przedstawia walkę dobra ze złem, karta ta burzy równowagę. Mówi zachłanności, zazdrości, zawiści, nałogach ( seks za pieniądze, alkohol, papierosy, narkotyki)

To walka o pieniądze, i zachłystnięcie się materialnym sposobem życia.

http://www.tarotanielski.com/tarot-ksiega.html

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Diabeł a...

Miłość: chęć posiadania wszystkiego, nadmierna uległość, seksualne uzależnienie, seks za pieniądze. Ślepa miłość. Związek, który ma zły wpływ na Ciebie lub Ty na partnera.

Przyjaźń: fałszywy przyjaciel. Należy być ostrożnym, bo można być wykorzystanym.

Zawód: oszustwo, kariera za wszelką cenę, nawet kłamstwa, kradzieży czy seks.

Pieniądze: pozycja spekulacji finansowej, nieczysty interes; uważaj na zaufanie, jakim ostatnio obdarzasz partnerów w interesach, nieuczciwych doradców, bądź w ogóle ostrożny w tym, co mówisz i robisz zawodowo. Trudności finansowe. Myśl o starych długach i nie zaciągaj żadnych nowych.

Zdrowie: wszelkie uzależnienia, "głód", poddanie się wątpliwym metodom leczenia, głęboki stres wywołujący negatywne myślenie, masochizm, autoagresję, znęcanie się nad otoczeniem.

Źródło: "Vademecum Tarota" B. Antonowicz - Wlazińska

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Diabeł

Suliga:

Piętnasta karta Wielkich Wtajemniczeń, Demon, przypomina wyglą dem Papieża i Sprawiedliwość, astrologiczną i alchemiczną symboliką ? Wisielca. Andrygonalna figura Szatana króluje nad dwiema wężopodob-nymi postaciami oplatającymi jego nogi. Liczba 15 redukuje się do szóstki (1+5=6) i podobnie jak w wypadku karty Kochanków oznacza złącze nie opozycji. Litera ajin ma wartość liczbową 70, co w kabalistycznej symbolice znaczyło ,,wszystkie narody świata". Od tej litery rozpoczyna się słowo awon ? grzech. Demon ofiarowuje Wędrowcowi koronę i miecz ? atrybuty zwycięstwa.

Pozycja prosta: Egoizm, egotyzm. Uzależnienie od innych. Materializm. Brak wy obraźni. Brak intuicji. Brak wyczucia. Sukces zyskany w sposób uwła czający godności, nielegalną drogą. Nienawiść do ludzi, do otoczenia. Emanacja niszczycielskiej energii, czarna magia. Niemożność wyzwole nia się spod wpływu kogoś potężnego, silnego. Tyrania. Totalitaryzm. Utrata wolności. Autodestrukcja. Uległość. Pasywność. Płaski racjonalizm. Brak szerszej perspektywy. Rabunek, kradzież, strata. Zła przygoda. Nie­szczęście. Nieudane małżeństwo. Brak wian7 w wyższe wartości. Znie cierpliwienie. Sadyzm, okrucieństwo, fanatyzm, reakcyjność. Rasizm.

Odwrócony: Nieład, nieporządek. Złe wpływy. Magia niszczycielska, czarna magia. Satanizm. Nadużycie siły. Komplikacje zdrowotne, roz stanie, rozerwanie więzów. Zrzucenie ciężaru odpowiedzialności na kogoś innego. Wybawienie z opresji. Rozpoznanie właściwej drogi. Nie oczekiwane wyjaśnienie sytuacji. Wyzwolenie z egoizmu. Rozbicie ?we wnętrznej skorupy".

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=190

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

XV Diabeł (w pozycji odwróconej!)

Choroby zakaźne zagrażające życiu przenoszone drogą pokarmową lub przez krew, np. AIDS, tyfus, cholera, trąd, gorączka krwotoczna, malaria itd.

Wszelkiego rodzaju stany zapalne, czyli wszystkie sytuacje, w których organizm broni się ?na linii danego narządu? poprzez wywołanie stanu zapalnego ? miejscowe podwyższenie temperatury, zwiększenie liczby limfocytów i monocytów (komórek-kilerów) oraz uwalnianie substancji wspomagających obronę organizmu.

A.Chrzanowska

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=190

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

DIABEŁ Fatum

Diabeł w języku francuskim Le Diable, a w angielskim The Devil jest piętnastą kartą Wielkich Arkanów. W Tarocie egipskim nazwa tej karty brzmi Demon, a czasem Tyfon, gdyż Egipcjanie nie znali pojęcia diabła. Tyfona uważano za niszczycielską siłę, która utrzymuje zmarłych z dala od nieba, aby ich strącić ostatecznie na ziemię, a tym samym pragnie ukarać ich śmiercią. Na rysunkach najczęściej można ujrzeć dwie nagie osoby przykute łańcuchem do diabła, co ma symbolizować ich niemożność uwolnienia się od diabelskich żądz. Diabeł często swoim wyglądem wzbudza jeszcze większy strach niż Śmierć. Za diabłem kryje się Lucyfer, upadły anioł, który nakłaniał ludzi do odwrócenia się od Boga. Diabeł jest buntownikiem i oskarżycielem. Transgresja prawa była wiec zawarta od początku w prawie jako narzędzie przekroczenia granic. Transgresja prawa jest przyczyna i narządem przekroczenia , ewolucji. W genezie --> pierwsza transgresja fundamentalna jest pożądanie i akt miłosny. Można by powiedzieć ze kreator potrzebuje kreatury aby się w niej przeglądać .( we francuskim réfléchir podobnie jak świadomość refleksyjna "conscience réflexive")Możemy zrozumieć role węża obserwując jego kuszenie jako cześć prawa boskiego. Wąż w Genezie , diabeł, jest instrumentem przebudzenia świadomości, budzi pożądanie , które popycha nas do transgresji. Owoc informacji z drzewa wiadomości dobrego i złego - był prostym pytanie dlaczego ? ono sprawia, że wiesz coraz więcej i jest to ową boską świadomość, która była pierwotnie przeznaczona tylko dla boga ( którego i tak stworzyli ludzie). Diabeł jest środkiem do wiedzy za, która się płaci. Jedno ze źródeł słowa diabeł pochodzi z greckiego " diaballein" co oznacza , separacje , zroznicowanie... DIabel jest wiec arkanem pożądania , sexualności, ale także.. świadomości swoich korzeni. Numer 15 pokazuje nam na nowo powrót piątki , cyfra człowieka w kosmosie przez gwiazdę pięcioramienna w której człowiek się zawiera. Piec ,jest liczba uświadomienia sobie ( papież), piec palców w każdej ręce ...

ZNACZENIE KARTY: może dziwić, że ostatni etap - droga poznania rozpoczyna się kartą Diabła. Ale przecież pokusa towarzyszy nam przez całe życie. Każdy z nas musi próbować walczyć z nią nieustannie. Każda pokusa jest jednocześnie egzaminem, a do diabła przywiązują się ludzie sami przez łatwość podążenia za jego obietnicami. Kto jednak przykuł się do diabła, z trudem potrafi się od niego uwolnić. Można tu odnaleźć proces podobny w swym mechanizmie do nałogu. Ale nie należy zapominać, że w diable tkwi olbrzymia siła napędowa. Siła, która eksplodując często osiąga przeciwieństwo tego, czego diabeł pragnie. "Zła" siła stwarza też dobro - Dlatego symbolizuje ona skumulowaną ,energię, której należy użyć, a która pragnie wystawić nas na próbę. Najważniejszą mądrością tej karty jest stwierdzenie, że nie ma w życiu nic, co nie podlegałoby sprawdzianowi. Karta pokazuje także, że droga z niebios na ziemie jest krótka. W diable przekazano więc prastary symbol pełnego wyzwolonego życia, idącego za instynktem.

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: dąb, wielowiekowy i silny, stawiający czoło burzom i wichrom, zostanie pewnego dnia spalony przez jedną błyskawicę. Człowiek, który nie zdobył klucza do Przeznaczenia, nie jest w stanie wyciągnąć z tego przykładu żadnej nauki na temat bezowocności swej mądrości i mocy. Diabeł przedstawia zasadę działania duchowego, które usiłuje przeniknąć materię i otoczyć się nią w celu materializacji. Symbolizuje wielki postęp, gdyż będąc symbolem zła, jest równocześnie symbolem triumfu. Karta ta otrzymała nazwę Diabeł, ponieważ przedstawia ona człowieka działającego w planie materialnym bez oparcia duchowego. Człowiek, który nie rozwija swej duchowości, ulega pokusom przekraczania prawa moralnego (kosmicznego) i podążania za swymi instynktami. Karta ta oznacza powodzenie w sferze materii dzięki własnemu wysiłkowi, rozsądkowi, albo przez zdanie się na fatum. W każdym przypadku Diabeł jest kartą rebelii, siły potężniejszej niż rozum, a więc niebezpiecznej. Jest to karta niezależności, potęgi twórczej, ale także uzależnienia i przymusu. Diabeł wyraża również iluzję, urzeczenie, przede wszystkim zmysłowe. Diabeł rządzi materią, planem fizycznym (plan mentalny poddany jest Pustelnikowi, duchowy Papieżowi).

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: potężna, egoistyczna siła, pycha. Niestałość, nałogi. Brak kontroli, złe impulsy, zmysłowość. Natura impulsywna, instynktowna, ujawnia wyraźną dominację materii nad duchem. Egocentryzm, zdolności manipulowania, moc sexsualna, buntowniczość.

ZNACZENIE UŻYTKOWE: jest to karta sił wyższych, czasem instynktów które tłumią wolę. Karta ta narzuca decyzje i fakty, przeciwko którym nie ma sensu się buntować. Mądrość radzi poddać się im i czekać na rezultaty. Chociaż może to być szkodliwe dla ewolucji duchowej, często bywa korzystne dla spraw materialnych, fizycznych albo zmysłowych. Karta uroku, powabu, wyzwala silną energię seksualną. Zależnie od położenia oznacza:

- przyciąganie fizyczne między dwiema osobami;

- osobę powabną, ale niebezpieczną; despotyczną albo egocentryczną; - związek dwóch osób oparty na sile i dominacji.

Zapowiada ślepą namiętność, której nic nie powstrzyma. Można dla niej popełniać głupstwa i niegodziwości, ale przyjemność, którą, się z niej czerpie, zaspokaja najgłębsze pragnienia. Seksualność, zbliżenie płci, pasja, namiętność, twórczość, bogactwo, egocentryzm. Diabeł odbiera wszelką kontrolę nad sobą, przynosi zależność od sił, którym trudno się oprzeć i które najczęściej pochodzi od diabła. W rozkładzie oznacza myśli i działania niskie, które degenerują fizycznie lub moralnie.

autor nieznany

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=190&start=10

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Diabeł

Diabeł - Jedno z was ma wiele wątpliwości dotyczących waszego związku;

Jesteś nastawiona wyjątkowo negatywnie do tego mężczyzny i nie widzisz go takim, jaki jest naprawdę;

Popadasz w depresję spowodowaną kłopotami miłosnymi lub samotnością;

Oboje musicie oczyścić wasz związek i pozbyć się złych nawyków, które go niszczą;

Ludzie nastawieni egoistycznie muszą zniknąć z twojego otoczenia gdyż przyczyniają się do konfliktów w twoim związku;

Odkrywasz, że swoja podstawową orientacje seksualną zawdzięcza własnym doświadczeniom erotycznym lub pornografii;

Staraj się nie słuchać złych rzeczy, które mówią cl o nim ludzie;

Wciągnęła go złudna iluzja przepychu, z jaką społeczeństwo prezentuje ród niewieści, dlatego ciężko mu rozpoznać prawdziwa miłość;

Pokonaj zazdrość o inne kobiety;

Pozbądź się mężczyzny, który nie Jest dla ciebie dobry;

Zauroczyły cię jego złe nastroje;

Nieświadoma para wpadła we własne piekło, nie mogą być sobie bliscy zanim się nie pokłócą; on wini ciebie za wszystkie własne problemy;

Spójrz na ciemną stronę jego charakteru;

Jesteś świadkiem zła wyzwalającego się w załamanych mężczyznach;

W dorosłe życie miłosne wnosi destrukcyjny związek będący obciążeniem z dzieciństwa

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=190&start=10

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Diabeł

Jako dobra rada:

Poznaj swoją ciemną stronę. Uświadom sobie, co Cię uzależnia i zniewala. W jakich sytuacjach nadużywasz władzy i manipulujesz innymi? Uwolnij swój cień, a nauczysz się być świadomym istnienia tej ciemnej strony i kreatywnie ją wykorzystywać.

Jako ostrzeżenie:

Nie ulegaj pokusie zdrady swych zasad, nie komplikuj relacji z innymi, nie wplącz się w brudne sprawy i walkę o władzę.

Jako karta dnia:

Chociaż diabeł nie jest tak straszny, jak go malują, jednakże dzisiaj będziesz musiał spotkać się ze swoim cieniem. Być może łatwo Cię będzie nakłonić do jakiegoś nierozważnego kroku lub ulegniesz pokusie postępowania wbrew własnym poglądom. Równie dobrze mogą się w Tobie budzić takie skłonności, jak zazdrość, zawiść, chciwość lub żądza władzy, których nie jesteś świadomy i do tej pory ich sobie nie przypisywałeś. żłość na to lub obwinianie innych pomaga równie niewiele, jak stłumienie i wyparcie ich. Skorzystaj więc wnieś światło w ciemność, by oświetlić tą niekochaną, ciemną stronę i zrozumieć ją.

Jako karta na rok:

W tym roku powinieneś posprzątać swoją "piwnicę". Dzięki temu, wiele rzeczy, o których nie wiedziałeś, ujrzy światło dzienne, a inne, o których nie miałeś nawet najmniejszego pojęcia, nagle staną się oczywiste. Naturalnie, mówiąc o piwnicy, mam na myśli ciemną stronę naszej istoty, która pozwala nam czynić rzeczy, o jakich później mówimy, że kierował nami diabeł. Aby lepiej poznać tę naszą stronę, nadchodzące 12 miesięcy oferuje Ci sprzyjające okoliczności. Wszystko, co musisz zrobić, to zagrać w polowanie na kozła ofiarnego i zapytać siebie, dlaczego się znalazłeś w tak zagmatwanej sytuacji. Bądź świadomy tego, co wodzi Cię na pokuszenie. Poznaj pogardzaną i niekochaną część swojej istoty, która tak długo była wypierana, że stała się wewnętrznym sojusznikiem zewnętrznych sił, które Cię osłabiają. Podaruj swemu cieniowi odpowiednie miejsce i pomyśl, gdzie i jak takie skłonności możesz w przyszłości rozsądnie i tolerancyjnie wykorzystać.

H.Banzhaf - Klucze do tarota

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=190&start=20

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Diabeł

Wojciech Jóźwiak w tygodniku "Gwiazdy mówią"

Czy bać się diabła w tarocie?

Po trzykroć nie! Karta Diabeł wcale nie jest hołdem złożonym szatanowi, ale doskonałym zapisem naszych życiowych błędów. I ostrzega przed ich popełnieniem!

To zbyt banalne i proste (i właściwie niedopuszczalne), aby wizerunki na kartach tarota interpretować dosłownie. Wróżenie jest sprawą subtelną i intuicyjną. A tarot wypełniony jest symbolami i trzeba naprawdę tęgiego umysłu, aby dobrze je wszystkie odczytać.

Niewiedza powoduje kompleksy, dlatego ludzie niewtajemniczeni bardzo często rzucają wobec tarota niesprawiedliwe oskarżenia. Najczęstsze z nich głoszą, że są to karty diabelskie i mogą ściągnąć na ludzi, którzy ich dotykają, najróżniejsze nieszczęścia. A karta Diabeł jest najgorsza z nich wszystkich. Nic bardziej błędnego.

Ma rogi, szpony u nóg i... kobiece piersi

Diabeł to karta należąca do Arkanów Wielkich, oznaczona numerem XV. I niby wszystko jest jasne już na pierwszy rzut oka, bo rzeczywiście przedstawia diabła. Ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Znawcy tematu za klasyczny (by nie rzec: kanoniczny) uważają rysunek, który widnieje w tarocie marsylskim. A ów marsylski diabeł nie wygląda tak zwyczajnie. Typowy Boruta ma rogi kozła, stopy bydlęce, pokryty jest sierścią, oczywiście ma ogon i trzyma widły, a właściwie trójząb. I jest mężczyzną!

Tymczasem tarotowy diabeł marsylski ma kobiece piersi, ptasie stopy, skrzydła nietoperza, ale rogi już nietypowe, bo jelenie, a oręż dzierży całkiem niediabelski ? w jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej pochodnię. Stoi na postumencie, do którego łańcuchami przykuta jest para nagich ludzi, kobieta i mężczyzna. W niektórych taliach również te osoby mają niewielkie diabelskie różki na głowach.

Rysownicy marsylskich talii zrezygnowali z wizerunku diabła, który znamy z kościelnych obrazów. Najwyraźniej chcieli przekazać nam coś zupełnie innego.

Czy to się im udało?

Nawet dzisiaj po wyciągnięciu z tarota karty Diabeł mina nam rzednie. Mówimy: ?To znak kłopotów. Idą ciężkie czasy?. Intuicja nas nie zawodzi, gdyż Diabeł w tarocie rzeczywiście mówi, że wokół nas dzieje się coś złego. Ale jest niczym czerwone ostrzegawcze światło i warto się nad jego symboliką zastanowić. Bo karta Diabeł stanowczo twierdzi, że owo zło nie przychodzi z zewnątrz, ale tkwi w nas samych.

Symbol naszej pychy, głupoty i pazerności

Diabeł ukazany w tarocie informuje, że nasze życie zmierza w złym kierunku. I że to my jesteśmy za to odpowiedzialni! Ta karta to ostrzeżenie: ?Uważaj, bo tracisz nad sobą kontrolę!?. Tarotowy Diabeł mówi nam wprost: ?To pycha, pazerność i ułudne wrażenie siły, mocy oraz władzy. Uważaj, to może cię zgubić!?. Ale jednocześnie nakazuje zadać sobie samemu pytanie: ?Co się ze mną dzieje??. I szczerze na nie odpowiedzieć. A gdy karta wskazuje na konkretnego człowieka, trzeba niezwykle ostrożnie podejść do tej znajomości.

Przypomina o naszej seksualności

Istnieje ciekawa płaskorzeźba, przechowywana w jednym z amerykańskich muzeów, która przedstawia boginkę ze starożytnej Mezopotamii, zapewne jeszcze z czasów najstarszej tamtejszej cywilizacji, z Sumeru. Owa postać ma ciało młodej kobiety ? przyznajmy, kobiety nader atrakcyjnej mimo upływu trzech tysięcy lat! ? ale z drugiej strony dziwnie przypomina tarotowego Diabła. Trudno dociec, kim była ta boginka i pod jakim imieniem ją czczono. Na pewno jest to istota ze świata podziemnego, gdyż Sumerowie i Babilończycy wyobrażali je sobie z ptasimi stopami. Niektórzy widzą w niej wielką boginię miłości i wojny Inanę, później znaną jako Isztar.

I zaczyna się przed nami ujawniać inne symboliczne znaczenie tej karty. Dotyka tego, co jest w nas cielesne, seksualne i zwierzęce. Ta karta przypomina, że te zwierzęce instynkty nadal nami rządzą. Kto chce o nich zapomnieć, tylko spycha je do podświadomości, skąd wychodzą jako przeraźliwe diabły! Instynkty te, odrzucone i wyparte, wracają na nowo także jako nałogi. Choćby jako niewinny nałóg objadania się słodyczami. Albo nałogowe pchanie się na szczyty władzy. Nałogi te symbolizują w karcie owe łańcuchy skuwające ludzi u podnóżka diabła.

Jeśli ktoś myśli, że od patrzenia na kartę odda się zwierzęcym instynktom lub popadnie w nałóg, to faktycznie powinien się bać. Prawda jest jednak taka, że ta karta przestrzega przed odrzucaniem ciała i jego potrzeb.

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=190&start=20

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Diabeł

Znaczenie ogólne karty-wyrachowanie władza uzależnienie (kogoś lub od kogoś pokusa seks rozwiązłość złośliwość mściwość falsz obłuda perwersja manipulacja hypnoza ciemności noc koszmar senne mary konfontacja z rzeczywistosciąa także pieniądze,kredyt,prostytucja,narkomania,sekta

,czarna magia,

miejsce-nocny lokal ,kabaret,kasyno,bank,grota

jeśli jest to osoba-wróg,osoba nieszczera ktoś wpływowy,biznesmen,finansista,lichwiarz,przestępca,prostytutka,narkoman,aktor przebieraniec ,hermafrodyta

wedlug ksiazki Mój przyjaciel tarot-Ewa Krystyna Deyotte

http://forumezo.pl/viewtopic.php?f=29&t=190&start=50

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

diabeł

wg swirskiej

XV(o)

w karcie odwr chodzi glownie o zrozumienie przyczyn, ktore spowodowaly nasz obecny stan. co i kto najbardzierj nam zagraza. przez co czujemy sie zniewoleni? moza ona tez oznaczac bierne dopasowywanie sie do istniejacych warunkow, lub stan, w ktorym jedyne co na spociaga, to sprawy materialne ktorych pozadamy.

odwr karta sygnalizuje koniecnzosc rozpoznania ciemnych stron naszej natury, bez czego nigdy nie zrozumiemy, ze zdradzajac wlasnego ducha uporczywie wpadamy w pulapke iluzji i falszu. bez odwagi i determinacji nie uda sie usunac diabla z naszego zycia.

http://forumezo.pl/v...&t=190&start=50

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Diabeł

"To, co charakterystyczne dla znaczenia karty Diabeł to sprawy takie jak fałsz, kłamstwo, manipulacja i rozwinięta na wysokim poziomie socjotechnika służąca spełnianiu pożądań i zachcianek tego, kto jak Machiavelli pragnie igrać innymi tak, jakby byli pionkami do gry. Mamy więc tu także daleko posuniętą psychopatię i odcięcie od tych wartości, które czynią z nas ludzi, istoty czujące i współ-czujące.

Diabeł nie jest więc postacią pozytywną w Tarocie, wręcz przeciwnie. To złoczynna, świadoma tego co robi i działająca z pełną premedytacją postać, która wybiera moc i wszelkie związane z mocą formy kosztem prawdy i dobra.

Józefina Jagodzińska

http://forumezo.pl/v...t=190&start=200

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

diabeł

Aspekt pozytywny: Koniecznosc dokonania waznego wyboru. Wiele szans: mozliwosc pelnego wykorzystania przez pytajacego jego potencjalu. Panowanie nad soba, celowe dzialanie. Korzystna spolka handlowa lub szczesliwe malzenstwo. niespodziewany usmiech losu. Przeblysk geniuszu pozwalajacy na realizacje ambicji. Awans. Obfitosc.

http://forumezo.pl/v...t=190&start=210

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Archetyp - pokusa, zło, grzech

Znaczenie ogólne - zniewolenie, pokusa, zależność, brak umiaru, destruktywne siły, zdrada własnych zasad, niepohamowanie

Praca - zależność od kogoś, brudne interesy, sprzedaż swej duszy za pieniądze, nadużywanie władzy

Relacje/uczucia - uwiedzenie, związek destruktywny, rzutowanie nawzajem na siebie ciemnej strony, dewiacje seksualne, chorobliwa nieufność i zazdrość, destruktywna walka o władzę

Świadomość - spotkania z własnym cieniem

Sfera ducha - sprawdzenie stałości własnych zasad

Cel - władza, manipulowanie innymi

Cień - karta to jest cieniem sama w sobie

Odwrócona - wyleczenie, opamiętanie, odzyskanie wolności

Źródło - H. Banzhaf: "Klucze do Tarota"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Karta Diabeł /Demon  XV Karta Arkan Wielkich -Wielkich Wtajemniczeń Mistycznych ( moje doświadczenie ) oznacza uzależnienia , nałogi ,manię wszelkiego rodzaju , i matertializm  ,oraz ambicję ,stłumienia podświadome -emocjonalne i uczuciowe ,oraz mentalne ,i pożądanie materialne /seksualne ,fascynację erotyczną .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.