Nordis

Programowanie neurolingwistyczne

8 postów w tym temacie

Programowanie neurolingwistyczne (ang. neuro-linguistic programming, NLP) ? wiedza na temat subiektywnego doświadczania, modelu skutecznej komunikacji oraz instrumentu zmiany osobistej. Zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Nazwa została wymyślona przez Johna Grindera i Richarda Bandlera, aby podkreślić postulowane powiązanie między procesami neurologicznymi ('neuro'), językiem ('lingwistyczne') i wzorcami zachowań, którymi ludzie się kierują ('programowanie').

NLP było pierwotnie promowane przez Bandlera i Grindera w latach 70 jako niezwykle efektywna i szybka forma psychoterapii oraz 'sztuka doskonalenia'. W środowiskach naukowych NLP nie uzyskało do dzisiaj poparcia i jest przedmiotem ostrej krytyki (zob. poniżej: Argumenty przeciwników NLP). Najczęściej NLP pojawia się w szkoleniach z metod służących rozwojowi samomotywacji, zdolności negocjacyjnych, umiejętności uwodzenia, czy prowadzenia kampanii wyborczych.

Historia

NLP zostało zapoczątkowane przez Richarda Bandlera, który spisując nagrane sesje terapii Gestalt prowadzonej przez Fritza Perlsa odkrył, że akceptacja sugestii Perlsa zależała od obecności w jego wypowiedziach konkretnych słów i fraz. Bandler zainteresował tym odkryciem lingwistę Johna Grindera, wspólnie z którym stworzyli model mający opisywać tę zależność. Przetestowali ten model następnie na sesjach terapeutycznych Virginii Satir.

Swoje prace opisali w książce The Structure of Magic w 1975 roku. Główna teza tej książki mówiła, że jest możliwe przeanalizowanie i sformalizowanie metodologii Satir i Perlsa. Ich praca zwróciła uwagę brytyjskiego antropologa Gregorego Batesona, który napisał wstęp do książki i zainicjował ich współpracę z Miltonem Ericksonem, amerykańskim psychiatrą znanym z niekonwencjonalnego podejścia do terapii.

Grinder i Bandler wkrótce potem zrezygnowali z pracy akademickiej na rzecz pisania książek popularnych i prowadzenia warsztatów. Ich książka Frogs into Princes sprzedała się w ponad 270 000 egzemplarzy.

W kolejnych latach NLP zdobywało coraz większą popularność i stało się obiektem badań naukowych. W ich wyniku zakwestionowano założenia i skuteczność metod NLP. Od tego czasu NLP jest uznawane za nienaukowe przez środowiska akademickie i medyczne.

Bandler i Grinder zakończyli współpracę w latach '80 i przez kolejne lata niezależnie rozwijali NLP z innymi autorami. W 1996 roku Bandler złożył pozew przeciwko Grinderowi, domagając się uznania wyłączności jego praw autorskich do NLP. Proces zakończył się w 2001 roku porozumieniem, zgodnie z którym Bandler i Grinder są uznawani za współtwórców NLP.

Z upływem czasu NLP było rozwijane przez wielu badaczy niezależnie i powstało wiele ośrodków certyfikujących znajomość technik NLP. W niektórych krajach istnieją kursy oficjalnie akredytowane przez państwo. Większość NLP opiera się jednak na prywatnych, niezależnych praktykach, a ich standardy i jakość mogą się znacznie różnić.

Metody NLP

Niektóre metody NLP:

* Modelowanie, czyli badanie zachowań, przekonań i wartości osoby w powiązaniu do danej jej cechy lub działania, którego właściwości chcielibyśmy przejąć.

* Kotwiczenie - stwarzanie odruchowych emocjonalnych powiązań przyczynowo-skutkowych z bodźcem. Bodźcem może być dotyk, obraz, dźwięk itp.

* Metafory pozwalające spojrzeć na rzeczywistość z innego punktu widzenia.

* Trans, czyli łagodna forma zjawiska znanego jako hipnoza.

* Linia czasu ? linia, na której umysł człowieka organizuje w przestrzeni przeszłość oraz przyszłość. Z Linii Czasu korzysta wiele technik, takich jak zmiana historii osobistej, wzmacnianie zasobów, projektowanie przyszłości, future-pacing i inne, które dzięki zmienianiu subiektywnego odczucia czasu, pozwalają dotrzeć do swoich osobistych zasobów (doświadczeń i stanów emocjonalnych) oraz przenieść je w przyszłość.

* Swish pattern ? metoda tworzenia skojarzeń pomiędzy sytuacją odbieraną negatywnie, a sytuacją, w której ma się poczucie komfortu za pomocą szybkiego przeskakiwania w myślach pomiędzy wyobrażeniami tych dwóch sytuacji.

* Techniki leczenia fobii opierające się na tzw. podwójnej dysocjacji.

* Przeramowanie (ang. reframing) ? taka zmiana kontekstu wypowiedzi, która nie zmieniając jej logicznej treści zmienia wypływające z niej wnioski.

Krytyka NLP

* Brak dowodów potwierdzających skuteczność. Choć NLP, teoretycznie stawia sobie skuteczność za podstawowy cel i wyznacznik swojej "metody", to nie jest ona poparta wynikami żadnych poważnych badań; pojawia się też znaczący odsetek osób rozczarowanych NLP, które mają poczucie, że padły ofiarą manipulacji 'NLP-owców'.

* Brak podstaw naukowych. Richard Bandler otwarcie demonstrował pogardę dla testowania naukowego hipotez NLP. Twierdził, że NLP to sztuka a nie nauka, więc testowanie jej założeń mija się z celem lub jest niemożliwe. Niektóre założenia NLP były jednak sprawdzane w kontrolowanych eksperymentach. W przypadku tzw. preferowanych modalności sensorycznych okazało się, że żaden z wielu eksperymentów ich istnienia nie potwierdził. Mimo to model ten, co zdaje się być niedorzeczne, pozostaje nadal jednym z fundamentów NLP.

* Amoralność. Znani przedstawiciele NLP nie oglądali się na względy etyczne. Prawdopodobnie pierwszym takim przypadkiem był jeden z założycieli NLP Richard Bandler, który wsławił się wieloma ekscesami. Po pewnej libacji narkotykowej został oskarżony o morderstwo, jednak uniewinniono go (proces nie wykazał, który z dwóch podejrzanych popełnił zbrodnię). NLP daje niestety pewne teoretyczne uzasadnienie dla takiej postawy ? głosi, że nie da się popełnić błędu, bo "nie ma błędów, są tylko doświadczenia". Tym samym cokolwiek byś zrobił, zrobisz dobrze. Jeśli krzywdzisz innych, to nie jest to błąd, jesteś przecież skuteczny a my wszyscy wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenie.

* Manipulacja. NLP z zasady próbuje zmienić przekonania człowieka o jego przeszłości i otaczającym świecie. Może to zostać wykorzystane w celach terapeutycznych, może też służyć manipulacji psychologicznej. Niestety wiele osób używa NLP w tym drugim celu. Model Miltona na przykład jest wszechobecny w języku reklamowym. Elementy NLP wykorzystują też korporacje, firmy i firmy reklamowe.

* Koniunkturalizm i komercjalizacja. Certyfikaty "trenerów" NLP (nazywanych tzw. Licencjonowanymi Terapeutami-Praktykami Sztuki NeuroLingwistycznego Programowania) wydawane są tylko po ukończeniu płatnego kursu. "Trenerem" NLP może zostać każdy, bez konieczności zdawania jakichkolwiek egzaminów, bez żadnych kwalifikacji, czy też kompetencji, o ile oczywiście zapłaci za kurs. Certyfikaty tego rodzaju przyznawane są na okres dwóch lat od chwili ukończenia kursu, co świetnie nakręca biznes, polegający na "masowej produkcji NLP-owców" oraz "potrzebie wznawiania uprawnień".

* Ignorancja i zamknięcie się we własnym świecie. NLP tworzy własne terminy w miejsce terminów powszechnie znanych (np. "taniec" to relacje międzyludzkie, "metamodel" to zadawanie wnikliwych pytań, "modalności sensoryczne" to zmysły, itp.). Używane definicje mają często formę niezbyt jasnych metafor, np. "NLP to studium efektywności i model sposobu, w jaki ludzie organizują swoje doświadczenie." (Joseph O'Connor, John Seymour). NLP wykazuje czasem pogardę dla klasycznych szkół psychoterapii, nie sprawdzając przy tym własnych metod w kontrolowanych eksperymentach.

* Stawianie przekonań ponad prawdę. NLP zakłada, że prawdą z definicji jest to, co działa w praktyce. Trudno jednak zrozumieć, co autorzy mieli na myśli.

* Brak rzeczowych argumentów zwolenników NLP. Zwolennicy NLP wielokrotnie odwołują się do demagogicznych argumentów, które nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia.

* Według Roberta Tekieli NLP to oszustwo i mądre bzdury "NLP nie ma wiele wspólnego z nauką, bo jest bezkrytyczne wobec swoich twierdzeń. Stało się ideologią opakowaną w pseudonaukowy język, na której zarabia się duże pieniądze. /.../ NLP jest częściowo skuteczne, ale tylko wobec osób otwartych na autorytet trenera. Wobec reszty metody te są jedynie żałosne. Trener może manipulować swymi uczniami, oni nie mogą skutecznie oddziaływać na innych. Wierzą jednak długo, że mają dostęp do serc i umysłów innych ludzi. Uwiedzeni i oszukani często nie chcą przyznać się, że zostali wykorzystani. Jednak rzeczywistość nie daje się oszukać. Prawda jest realna. Jak dębowy stół. Punkowy klasyk zaśpiewał kiedyś: "Głupi ludzie wierzą w głupie bzdury. Mądrzy ludzie wierzą w mądre bzdury".

Źródło: Wikipedia

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Manipulowanie innymi...

Czy umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej i neuro-fizjologicznej w relacjach z ludźmi należy nazwać manipulowaniem? Manipulowanie to zaplanowane kierowanie drugą osobą tak aby zostało spełnione nasze oczekiwanie.

NLP może być bronią. Tak jak każda wiedza. Zależy od człowieka i okoliczności.

Neurolingwistyczne programowanie jest świetną metodą na pracowanie nad soba samym. Dzięki niemu można nie tylko odczytywać i umiejętnie rozmawiać z innymi, ale też prowadzić do lepszego JA. Bardziej pracowitego, mniej zapominalskiego, otwartego, pozbawionego niepotrzebnych kompleksów uniemożliwiających bezstresowe osiąganie celów, JA. To jest po prostu strategia. Widzę w niej dodatkowy plus. Umiejętne zastosowanie NLP może pomóc w uniknięciu niepotrzebnej bójki. Ba, nawet odpowiedni odłam NLP został dostosowany do przemiany nieśmiałych kobiet i mężczyzn w prawdziwie śmiałe kopie matahari i casanovy.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

a co najzabawiniejsze ten 'produkt' przyszedł do mnie z Hawajów od pewnego Kahuny :p

ma ktoś jakieś doświadczenie??

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Czy sądzisz, że takie manipulowanie innymi przyczyni się do wzrostu człowieka?

A czy ktoś powiedział, że NLP jest tylko manipulowaniem innymi? Jest to wzorzec komunikacji, który można z powodzeniem stosować na samym sobie. Metody modelowania lub Time Line Therapy, poprawiają jakość życia tysięcy ludzi na świecie. NLP nie jest manipulacją samą w sobie, można ją co prawda w ten sposób wykorzystać, ale wydaje mi się, że nie było to założeniem Grindera i Bandlera, kiedy tworzyli oni NLP.

Wszystko jest dla ludzi - nożem można przeciąć pętlę na szyi wisielca, ratując mu tym życie, a można też poderżnąć mu nim gardło... wybaczcie za takie porównanie, ale mam na myśli, że to człowiek decyduje, jak użyje konkretnej umiejętnożci.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Dnia 3.02.2012 o 16:02, Gość Vilandra napisał:

A czy ktoś powiedział, że NLP jest tylko manipulowaniem innymi? Jest to wzorzec komunikacji, który można z powodzeniem stosować na samym sobie. Metody modelowania lub Time Line Therapy, poprawiają jakość życia tysięcy ludzi na świecie. NLP nie jest manipulacją samą w sobie, można ją co prawda w ten sposób wykorzystać, ale wydaje mi się, że nie było to założeniem Grindera i Bandlera, kiedy tworzyli oni NLP.

Wszystko jest dla ludzi - nożem można przeciąć pętlę na szyi wisielca, ratując mu tym życie, a można też poderżnąć mu nim gardło... wybaczcie za takie porównanie, ale mam na myśli, że to człowiek decyduje, jak użyje konkretnej umiejętnożci.

Dokładnie Vilandro :) ,podam przykład takiej auto-sugestii  -N,L,P. -programowania umysłu podświadomego - 

Jestem silnym i niezależnym od wpływu środowskowej negatywnej energii psychiczno-duchowej człowiekiem ,wszechświat *(Bóg Stwożyciel )zawsze wie  co jest dla mnie najlepsze ,i wiem że zasługuję na to co najlepsze ,  najważniejsze co muszę zrobić to być wiecznie sobą i nie zmieniać się , choćby ne wiem co się zdarzało ,gdyż wiem że świadomość duchowa nie przychodzi bez bólu psychicznego (duchowego ) i fizycznego (materialnego ) .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Dnia 28.09.2010 o 08:02, Gość napisał:

Czy sądzisz, że takie manipulowanie innymi przyczyni się do wzrostu człowieka?

Można powiedzieć że jesteśmy lustrzanymi odbiciami  ludzi z otoczenia ,ich duchowymi ,bratnimi duszami  , bo jak wewnątrz ,tak na zewnątrz ,a jak w górze ,tak i na dole ,mówi słynna maksyma maga starożytnego -Hermesa Trismegistosa , i jeśli modelowanie/uzdrawianie /terapia  psychiczna /umysłowa (duchowa ) ,taka bioenergoterapia  innych ludzi jako uzdrawianie psycho-fizyczne ,nazwiemy manipulacją z braku niewiedzy i ignorancję  ,nadmiar przesądów i zabobonów religijnych  , to tylko pogratulować demencji starczej ,i braku świadomości  :its_jus:

Edytowane przez Mistyk
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Mądrość ponadczasowych słów ,jako słowa piosenki 

 

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.