Gość

Numerologiczna 11

7 postów w tym temacie

Numerologiczna 11

Wibracja 11 oznacza inteligencję, bystrość umysłu, sukces, władzę. Numerologiczne jedenastki rzadko pozostają niezauważone, są uznawane za osoby wyjątkowe z silną osobowością. Cechuje je kreatywność, uduchowienie w wysokim stopniu, odwaga, humanitaryzm, idealistyczne podejście do świata, chęć tworzenia i uczestniczenia we wzniosłych przedsięwzięciach. Mają wielki dar przekonywania i charyzmę.

Uważa się, że osoby posiadające tę wibrację mają szczęście w każdej dziedzinie, prócz sfery materialnej. Jedenastkom łatwiej jest osiągnąć uznanie i sławę. Ich zadaniem jest dzielenie się posiadaną wiedzą, nauczanie, pomoc, wsparcie, poświęcanie się dla innych. W wybranej przez siebie dziedzinie mają szansę stać się mistrzami. Obdarzone wspaniałą intuicją, uduchowione, otwarte na drugiego człowieka, współczujące, tolerancyjne jedenastki nie mają problemów z pozyskaniem zaufania i szacunku wśród ludzi. Jedenastki mają przenikliwe umysły i wspaniały dar przewidywania, wspaniale sprawdzają się w dziedzinach takich jak astrologia i w innych naukach ezoterycznych. Mogą być również wspaniałymi nauczycielami, psychologami, a także artystami. Uzdolnienia artystyczne to ich kolejna zaleta. Jedenastki pozostają wierne swoim ideałom, nie ulegają wpływom innych ludzi i nie są konformistami. Uparcie trzymają się swoich zasad. Nawet w obliczu wielkich osiągnięć potrafią zachować skromność, ponieważ to, co robią nie jest na pokaz i dla zdobycia poklasku i uznania. Bezinteresowność, wielkoduszność, serdeczność i chęć służenia innym, gotowość do pomocy sprawia, że stają się wzorem godnym do naśladowania. Jedenastki mają wiele talentów, moc i możliwości, ale nie w każdym przypadku zostają one dobrze wykorzystane. Realizacja negatywna opisywanej wibracji może przejawiać się w egocentryzmie, oderwaniu od rzeczywistości, zbytnim idealizowaniu, odczuwaniu napięcia. Ponadto możliwe są wahania nastroju, melancholia, nieśmiałość, brak wiary w siebie, niedowartościowanie nawet mimo wielu sukcesów i dokonań. W miłości jedenastki są bardzo oddane, wierne, kochające i czułe. Długo szukają swojego ideału, ale gdy znajdują to potrafią kochać całym sercem i nie mają problemów z dochowaniem wierności. Jedenastki są stałe w uczuciach, cenią stabilizację i bezpieczeństwo emocjonalne.

źródło - Magiakart.pl

2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Liczba 11

Liczba 11 to WIZJONER, REWOLUCJONISTA, MISTRZ.

Wiąże się ona z objawieniem, inspiracją i intuicją. Symbolizuje dualizm oglą dany ?z góry", zdolność zjednoczenia go dzięki wyższej wiedzy i zdolność przekazywania tej wiedzy. Umożliwia rozwój wizjonerstwa i intuicji. Nic przepracowana redukuje się do Dwójki, dając wszystkie jej wady.

Jest to liczba wiernych uczniów Jezusa, objawienia, męczeństwa; częściowo z powodu uczniów, częściowo dlatego, że jako pierwsza liczba powyżej dziesię ciu jest odpowiedzialna za wejście na wyższą płaszczyznę bytu. Objawienie otwiera drogę do wyższego świata: świata wieczności, szczęścia i wiedzy, Królestwa Bożego. Droga ta prowadzi przez trud i wyrzeczenia.

Liczba jedenaście to liczba inicjatywy, której brak liczbie Dwa. Posiada silę poko nującą niezdecydowanie Dwójki, do której się redukuje. Ma znaczenie duchowe; ujawnia równowagę dobra i zła. Czasem wskazuje na nadmiar i wybryk, nieumiarkowanie i przesadę. Gdy jednak człowiek jest pod jej wpływem, może osiągnąć prawie wszystko. Posiada przy tym cechy ludzi, na których oddziałuje liczba Dwa.

Jeśli liczba ta jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to stoisz wobec ogromnego wyzwania, jakim jest postępowanie zgodne z najbardziej wzniosłymi i surowymi zasadami etyczno-moralnymi. Musisz pamiętać, że twoje życie jest służbą dla Boga, poprzez służenie ludziom. Jesteś idealistą i marzycielem, gotowym do największych poświęceń w obronie swoich ideałów. Możesz stać się prekursorem nowego kierunku społecznego, ideologicznego lub religijnego, lub rewolucjonistą o wzniosłych ideach. Obdarzony jesteś charyzmą i czarem, możesz przewodzie ludziom. Jeśli jesteś czystą Jedenastką (a nie Dwójką), nie pozostaniesz niezauważonym, posiadasz liczne zdolności, przenikliwy i głęboki umysł oraz dar przewidywania przyszłości, które to cechy zapewnią ci zwycięstwa i sukcesy w każdej dziedzinie. Twoja wielkość przejawi się w momencie twoich największych triumfów. Potrafił będziesz przy tym zachować skromność i umiarkowanie; nie będziesz chełpił się swym bogactwem i zaszczytami, po zostaniesz wierny swym ideałom (dążeniu do doskonałości duchowej).

Obdarzony charyzma, możesz przewodzie ludziom. Jesteś mówcą i masz dar przekonywania ludzi. Możesz być twórcą nowych idei i kierunków społecznych lub guru. Z zamiłowaniem poświęcał się będziesz pracy na rzecz ogółu, wykorzystując swoją nieprzeciętną inteligencję i pomysłowość. Będziesz przy tym skromny i umiarkowany, nie będziesz domagał się uznania i wdzięczności.

Możesz być dobrym lekarzem, psychologiem lub wychowawcą. Masz predyspozycje do astrologii, numerologii, Tarota i innych sztuk dywinacyjnych, gdyż jesteś obdarzony intuicją i darem wglądu w kosmiczną wiedzę o Wszech świecie i człowieku. Możesz być natchnionym pisarzem, malarzem, aktorem, ponieważ natura obdarzyła cię licznymi talentami i przenikliwym umysłem. Twoje życie będzie bardzo aktywne, interesujące i niezwykłe. Ujawnisz wiele odwagi i energii, by sprostać misji, którą przyszło ci zrealizować na Ziemi, wyobraźni, oryginalności, wielkoduszności, bezstronności, wewnętrznej równowagi, zdolności poetyckich, wizjonerskich, humanistycznych i mistycznych. Przez całe życie będziesz zgłębiał wszelką wiedzę i odkrywał skarby egzystencji.

Możesz być świetnym naukowcem i filozofem, utalentowanym pisarzem, malarzem i aktorem; doskonałym mówcą, kaznodzieją i misjonarzem; wziętym astrologiem-numerologicm, transcendentalistą, ezoterykiem. Liczne zalety umożliwią ci osiągnięcie wzniosłych celów życiowych, zarówno materialnych i społecznych, jak i duchowych. Czekają cię liczne zaszczyty, sława i bogactwo. Będzie to mieć dla ciebie znaczenie tylko ze względu na dobro, jakie będziesz mógł świadczyć ludziom. Istnieć będzie bowiem niebezpieczeństwo, że popadniesz w skrajności i, utraciwszy wszelkie poczucie rzeczywistości, staniesz się nieszkodliwym dziwakiem, wiecznym marzycielem, goniącym za chimerami i utopiami, niemożliwymi do zrealizowania.

Jeśli jednak jesteś czystą jedenastką, to nie dojdzie do tego. Nic ujawnią się ciemne strony tej wibracji i będziesz prawdziwym mistrzem. Ze spokojem, w harmonii pokonywać będziesz kolejne przeszkody, stając się wzorem dla innych. Zachowasz równowagę wewnętrzną między rzeczywistością a podświadomością. Twoją główną zaletą będzie odwaga i wytrwałość w obronie przekonań. Będziesz mógł korzystać z pomocy sil kosmicznych i podążać ścieżką ideału, intuicji, natchnienia i oryginalności. Będziesz działał w społeczności duchowej lub na rzecz obywateli. Twoim obowiązkiem będzie inicjować ludzi i dzielić się z nimi wiedzą tajemną (transcendentalną, wewnętrzną, obiektywną). Możesz mieć misję do spełnienia, którą rozpoznasz w odpowiednim czasie (we śnie lub poprzez ważne zdarzenia).

Będziesz odważny, oryginalny i silny. Ujawnisz cechy przywódcze i kierownicze. Musisz jednak umiejętnie dysponować swoimi wibracjami i wykorzystywać je praktycznie. Rozważnie musisz wykorzystywać zalety wychowawcze i umiejętność przekazywania wiedzy. Otoczony towarzyszami, prowadził będziesz życie aktywne, wypełnione wyzwaniami. Niekiedy twoje projekty będą nierealne, a oryginalność manifestować się będzie w postaci ekscentryczności. Tracić możesz wtedy poczucie rzeczywistości i buntować się przeciwko wszystkiemu. Z czasem będzie jednak coraz lepiej.

Przy negatywnych wibracjach możesz być zbyt napięty, nerwowy, egocen tryczny, żądny władzy, posesywny. Utrudnieniem mogą być marzenia, brak gruntu pod nogami i ekscentryzm. W skrajnych przypadkach możesz być wielkim egoistą, napiętym i przesadnym.

Najważniejszą twoją lekcją jest okiełznać ego, zrezygnować z wyolbrzymionych ambicji, nauczyć się prowadzić dialog i konwersację, nie walczyć i nic manipulować ludźmi, współpracować, opanować despotyzm, nauczyć się brać i dawać, nie folgować zachciankom i nabrzmiałej wyobraźni, opanować lęki płynące z podświadomości, nic wykorzystywać swoich talentów w celach materialistycznych, używać swej inteligencji bez kompleksu wyższości i nieomylności.

Jeśli będziesz zarozumialcem, będziesz musiał zaczynać od nowa. Zagrożony będzie twój system nerwowy i psychika. Narażony będziesz na wszelkie wypadki z użyciem ognia lub/i żelaza. Problemy możesz mieć z żołądkiem (z powodu złej gospodarki energią, np. w wyniku przepracowania się). Pojawiać się mogą depresje. Musisz nauczyć się odpoczywać i odprężać.

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Jedenastki.

Jedenastki to wyjątkowe osoby. Są bardzo inteligentne i bystre. Z łatwością uczą się nowych rzeczy. Z wielką pasją odkrywają nowe dziedziny wiedzy. Obdarzone są wyjątkową charyzmą, często zwracają się do nich o pomoc bardzo różni ludzie. Służenie ludziom jest ich podstawowym zadaniem. Nieraz angażują się w życie społeczne swojego kraju i bywają twórcami nowych idei i kierunków społecznych. Zdarza się jednak, że idą pod prąd utartym poglądom i schematom, a nawet wywołują powszechną rewolucję.

Jedenastki są dobrymi nauczycielami. Mają wielki dar przekonywania i są doskonałymi mówcami. Często poświęcają swoje życie pracy na rzecz innych ludzi. Sprawdzają się jako doskonali lekarze, psychologowie i wychowawcy. W ciągu życia stają się mistrzami w dziedzinie, którą się zajmują.

Jedenastki mają duże zdolności w dziedzinach tajemnych. Mają wyjątkowe predyspozycje do astrologii, numerologii, tarota czy do innych sztuk wróżebnych. Są one bowiem obdarzone wyjątkową intuicją i darem czytania symboli i znaków. Mają też dużą intuicyjną wiedzę o człowieku i świecie ich otaczającym. Dlatego często ludzie zwracają się do nich o pomoc i radę.

Nigdy nie chwalą się swoimi osiągnięciami i nie robią niczego dla poklasku czy pustej sławy. Nie są zarozumiałe i nie udowadniają innym swojej wyższości. Jedenastki są skromne i rozsądne, nie domagają się wdzięczności, uznania czy zaszczytów za swoją pomoc.

Jedenastki mają duży talent artystyczny. W ciągu życia zostają pisarzami, malarzami czy aktorami. Życie Jedenastek jest aktywne i pełne wyzwań. Każdy dzień niesie dla nich interesujące i niezwykłe zdarzenia. Mają dużo odwagi i energii, aby wykonać zadania, jakie niesie im los.

Aby godnie kroczyć przez życie, Jedenastki powinny być rzeczowe i konkretne, nie gubić się we własnych marzeniach i fantazjach.

Nie powinny też zachowywać się zbyt egzaltowanie i przejmować się każdym uczuciem, jakie w nich wzbiera. Jeśli będą zbyt zadufane w sobie i zbyt pewne siebie, grozi im egoizm, ekscentryczność i nieustanne nerwowe napięcie.

W miłości Jedenastki są bardzo nieśmiałe, ale uczuciowe. Nieraz przez całe życie szukają miłosnego ideału, nie zauważając osób, które są obok nich.

Najlepsi partnerzy dla Jedenastek to inne Jedenastki, Trójki i Siódemki.

http://www.czary.pl/numerologia/numerologia11.php

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Może i terudny, ale jak ciekawiw.

11 z jakiej podliczby?

Ja z 29 - tzw. Karma Hioba :D

I ja też niestety!! :yinyang:

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.