Gość Vayen

Lina astralna.

2 posty w tym temacie

Lina astralna

Kluczowym składnikiem mojej techniki projekcji jest niewidzialna, wyobrażona lina, zwisająca z sufitu. Zostanie ona użyta, aby wywrzeć dynamiczny nacisk na pojedynczy punkt ciała astralnego, aby skłonić go do oderwania się od ciała fizycznego. Technika sznura jest skuteczniejsza od mniej bezpośrednich metod takich, jak wizualizacja siebie przed sobą lub wzbudzanie w sobie wibracji. Wibracje są skutkiem, a nie przyczyną projekcji, i dlatego ich wzbudzanie jest w pewien sposób nielogiczne. Gest wyciągnięcia ręki i chwycenia liny jest działaniem silnym, zrozumiałym, naturalnym i łatwym do wyobrażenia. Technika liny koncentruje całą twoją mentalną energię w jednej, dynamicznej akcji, która wywiera duży nacisk na jeden punkt ciała astralnego. Istnieje wiele subtelniejszych sposobów wywierania nacisku na ciało astralne, niektóre z nich pasywniejsze od tego. Większość ćwiczeń medytacyjnych wywiera pewien nacisk na ciało astralne; pasywny nacisk wywrze też jakiekolwiek uczucie schodzenia lub spadania. Większość ludzi, gdy próbuje dokonać projekcji, próbuje wywrzeć pasywną i skierowaną do przodu presję na ciało astralne, na przykład wyobrażając sobie siebie przed sobą lub wyobrażając sobie, ze się unoszą. Ale spójrzmy prawdzie w oczy - 99% ludzi nie jest w stanie porządnie zwizualizować sobie solonych orzeszków, a co dopiero siebie POZA swoim ciałem, zaś przeniesienie świadomości do wizualizacji jest dla większości również nie do wykonania. Inna popularna metoda to wywołanie drgań; jest nieco skuteczniejsza od poprzedniej, ale też jest niebezpośrednia. Wszystkie te metody wynikają z ogólnej nieznajomości mechanizmów projekcji, tzn. jak ona zachodzi, co jest skutkiem bardzo dużej ilości niepowodzeń wśród uczących się projekcji. Pasywny nacisk na dużą część ciała astralnego, utrzymywany, przez wystarczająco długi czas, spowoduje projekcję - lecz będzie to trwało długo i będzie wyczerpujące. Rozwinąłem, poprzez własne poszukiwania, lepszą, szybszą i dynamiczniejszą metodę projekcji, która jest bardzo skuteczna. Nazywam tę technikę po prostu LINĄ. Użycie liny w projekcji astralnej nie jest nowym pomysłem, ale jej zastosowanie i mechanizm jej działania w tej technice - owszem. Jeżeli będziesz dokładnie rozumieć, jak to zachodzi, będziesz w stanie zrobić to skuteczniej. LINA oszczędza czas potrzebny do dokonania projekcji oszczędzając tym samym mentalną energię, zazwyczaj wyczerpywaną przez przydługie procedury potrzebne do projekcji. LINA optymalizuje zużycie energii. Jednym z najważniejszych warunków udanej projekcji jest odpowiednia motywacja. Jeśli nie będziesz umotywowany, nie będziesz miał wystarczającej ilości energii do odniesienia sukcesu i albo zaśniesz, albo nie będziesz potem w stanie sobie niczego przypomnieć. Dlatego ważne jest, aby czas przygotowania skrócić do minimum. Jedną rzeczą, której dokonujący projekcji ma zazwyczaj nadmiar, jest entuzjazm. Jest to czysta energia. LINA, połączona ze zrozumieniem, jak to działa, sprawia, że ta energia zostaje optymalnie wykorzystana.

Czując linę

Niech z sufitu zwisa nad tobą wstążka, sznur lub lina. Powinna zwisać między twoimi ramionami, tak, abyś mógł ją łatwo chwycić. Kilkakrotnie wyciągnij ręce i chwyć ją, aby twój umysł przyzwyczaił się do tego, gdzie się ona znajduje. Ta prawdziwa wstążka jest tylko pomocą techniczną; będąc w stanie jej dotknąć, przyzwyczajasz swój umysł do współrzędnych w przestrzeni, pod którymi znajduje się twoja wyobrażona lina. W ten sposób w twoim umyśle narasta myślokształt, przez co łatwiej jest ci potem wyobrazić sobie sięgnięcie po wyobrażoną linę wyobrażonymi RĘKAMI. Nie musisz wizualizować sobie liny. Wystarczy, że będziesz wiedział, gdzie ona jest. Ta metoda w ogóle nie wymaga wizualizacji.

Aktywna czakra

Jedna ważna uwaga: jeśli zdarzy się tak, że czakra czoła będzie aktywniejsza od czakry serca, co czasem ma miejsce, umieść wyobrażoną linę w takim miejscu, aby twoje wyobrażone ramiona musiały po nią sięgać pod kątem 45 stopni. Jeżeli używasz pomocy w postaci prawdziwej wstążki, umieść ją tak, aby zwisała nad twoją głową, a ni klatką piersiową. W każdym wypadku umieszczaj astralną linę w tym miejscu, które wydaje ci się najbardziej naturalne i najłatwiejsze do wyobrażenia. Eksperymentuj, aż trafisz na właściwe dla siebie miejsce.

Czy jesteś gotów do projekcji?

Wszystkie ćwiczenia są NIEZBĘDNE do udanej projekcji, jednak nie wszystkie z nich są konieczne w toku samej projekcji. Jeżeli będziesz chciał przez projekcją wykonać relaksację, świadomość oddechu, mentalne spadanie, wzbudzanie energii i otwieranie czakr, możesz zużyć swoje zapasy energii, której może ci już nie starczyć na główny punkt programu. Wszystkie wymienione ćwiczenia powinny być wykonane w oddzieleniu od projekcji. One są treningiem, podobnie jak ćwiczenia wykonywanie w sali gimnastycznej przez piłkarzy. Nie będą oni potem wykonywać pompek w czasie meczu, ale ćwiczą je, aby podnieść swoją ogólną sprawność i lepiej dzięki temu grać.

Trenuj osobno, dopóki nie będziesz na tyle zaawansowany, że poczujesz się na siłach spróbować projekcji w czasie rzeczywistym. Wtedy będziesz musiał przejść przez całą procedurę, uaktywnić wszystkie czakry przed właściwą projekcją. Głównym elementem projekcji jest oddzielenie ciała astralnego od fizycznego przy zachowaniu pełnej świadomości. Im wcześniej się to uzyska, tym lepiej. Dlatego sugeruję, aby początkujący zaczynali od najprostszych wersji projekcji, gdyż w przeciwnym wypadku mogą się zniechęcić i zarzucić ćwiczenia jako zbyt trudne. Gdy już ma się jedno doświadczenie z projekcją za sobą, ma się motywację, aby próbować trudniejszych rzeczy z tym związanych.

Kiedy ćwiczyć?

Nawet, jeśli ćwiczenia nie są konieczne w toku samej projekcji, muszą nadal być regularnie wykonywane, aby utrzymywać odpowiedni poziom "wyćwiczenia" umysłu w koncentracji i relaksacji, niezbędny do projekcji. Proponuję wykonywać codziennie ćwiczenia relaksacji, świadomego oddychania i wyciszania myśli. Praca z czakrami powinna być przeprowadzana co najmniej raz na tydzień. Jeśli chcesz częściej, możesz, tylko się nie przemęczaj.

Kolejność czynności w projekcji

Trudno jest podać jeden uniwersalny schemat, jako że każdy ma swoje własne zdolności; dlatego proponuję nie traktować tego, co poniżej, jako czegoś niezmiennego i dopasowywać to do swoich potrzeb i umiejętności.

Oto pełen zestaw czynności składających się na zaawansowaną projekcję w czasie rzeczywistym:

1. Rozluźnij się dokładnie.

2. Oczyść umysł przez ćwiczenie ze świadomością oddechu

3. Wejdź w trans używając techniki wyobrażonego spadania

4. Wzbudź energię i otwórz wszystkie czakry

5. Wyjdź z siebie przy pomocy wyobrażonej liny.

Uwaga: Kroki 3 i 4 mogą zastać zamienione miejscami, tzn. praca z czakrami może być wykonana bądź przed, bądź po wejściu w trans. Jest efektywniejsza po, ale niektórym trudno przychodzi dłuższe utrzymanie tego stanu lub wejście weń. W takim przypadku praca z energią przed wejściem w trans ułatwi znalezienie się w tym stanie.

Jak użyć LINY?

Jest to metoda projekcji sama w sobie, jeśli masz dobre zdolności koncentracji. Sugerowałbym, aby początkujący skupili się na niej właśnie. Da to zwyczajną projekcję astralną, której czas będzie zależał od stopnia rozwoju czakr i ilości energii.

1. Wykonaj dokładnie ćwiczenie rozluźniające. Poświęć na to kilka minut, nie przesadzaj.

2. Wyciągnij swoje wyobrażone RĘCE i chwyć nimi ciężką, silną, wyobrażoną LINĘ wiszącą przed tobą. Poczuj jej szorstkość. Podciągaj się na niej powoli. Nie wizualizuj jej, czuj tylko wspinanie się po niej w ciemności. Wizualizacja zużywa duże ilości energii, która może być użyta do wywarcia nacisku na ciało astralne. Poczujesz lekkie zawroty w ciele, zwłaszcza w górnej części tułowia. Pochodzą one z uwalniającego się ciała astralnego.

Ważna uwaga:

a) musisz być świadomy wszystkich odczuć, jakie zachodzą w tobie podczas projekcji. Naucz się, jakie działanie twojego umysłu wywołuje dany efekt - to ci się przyda przy rozwijaniu potem własnych technik.

cool.gif Ignoruj wszystkie odczucia, nie pozwól im cię rozproszyć. Skoncentruj się na wspinaniu się po linie z wyłączeniem wszystkiego innego. Skieruj na tę akcję całą swoją energię, lecz bez napięcia w ciele fizycznym - wszystko odbywa się w umyśle.

3. Wspinaj się nadal, dłoń za dłonią, zawsze do góry. Poczujesz ciężkość, nacisk na ciało astralne sprawi, że wejdziesz w trans. Nie zwracaj na to uwagi i rób swoje.

4. Poczujesz, jak otwierają się czakry. Wspinaj się dalej.

5. Poczujesz drgania i jednocześnie poczujesz, że twoje ciało jest sparaliżowane. Koncentruj się na wspinaniu się po linie, nie zatrzymuj się.

6. Poczujesz, że wychodzisz z ciała. Nareszcie jesteś wolny!

Nie pozwól sobie na rozproszenie koncentracji w momencie, gdy zaczynają się wibracje. Są normalnym skutkiem przepływu energii przez czakry. Jeżeli będzie cię to rozpraszało, poświęć więcej czasu na trening koncentracji. Jeżeli nie masz dobrze wyćwiczonego użycia swoich wyobrażonych RĄK w poprzednich ćwiczeniach, trudno ci będzie użyć ich do chwycenia LINY. Jest to metoda bardzo bezpośrednia, drastycznie zmniejsza czas potrzebny na dokonanie projekcji. Gdy zaczniesz uparcie wspinać się po LINIE, wejdziesz w trans, czakry się otworzą , zaczną się drgania i wyjdziesz z ciała bardzo, bardzo szybko! Ta szybkość może za pierwszym razem przerazić, dla niektórych może to być za szybko. Przyzwyczaisz się jednak do tego i docenisz to, że potem będziesz miał mnóstwo energii podczas samej projekcji. Jeżeli posiadasz dobre zdolności koncentracji, ta metoda powinna być dla ciebie łatwa, nawet, jeśli nie do końca opanowałeś trans. Inną ważną umiejętnością, gdy stosujemy tę metodę, jest umiejętność oddzielenia działań fizycznych i psychicznych, tj. wewnętrzny wysiłek bez zewnętrznego napinania mięśni.

Jak działa LINA?

LINA to najbardziej dynamiczna ze znanych technik ; pozwólcie mi wyjaśnić, jak dokładnie działa.

- Oczyszczenie umysłu: Wewnętrzny akt wspinania się po linie całkowicie zajmuje umysł.

- Aktywność mózgu: Jednopunktowy nacisk na ciało astralne redukuje aktywność mózgu.

- Głęboki relaks: Zmniejszona aktywność mózgu wprowadza ciało w stan głębokiego relaksu.

- Trans: Wymienione rzeczy razem wprowadzają ciało w stan transu.

- Czakry: dynamiczny nacisk na ciało astralne w stanie transu nakłania czakry do otwarcia się.

Wszystko powyższe powoduje wibracje i w końcu oddzielenie się od ciała.

Ile czasu to zajmuje?

Cały ten proces może zająć piętnaście minut, ja potrafię go przeprowadzić w pięć minut. Ta szybkość pozwala użyć całej dostępnej energii w jednym "uderzeniu". Jeżeli nie uda ci się w ciągu piętnastu minut, prawdopodobnie za tym razem już ci się nie uda. W takim przypadku zrób sobie przerwę i wróć do tego później albo utnij sobie drzemkę.

Więcej o LINIE.

Lina to bardzo skuteczna technika, lecz wciąż - trzeba się jej nauczyć. Opierając się na odzewie, jaki otrzymałem w związku z moimi publikacjami, chciałbym dokładniej rozpatrzyć niektóre aspekty tej techniki.

1. Nie jest potrzebna wizualizacja. Wcale. Wszystko opiera się na wyobrażeniu dotykowym. Oznacza to, że nie musisz sobie wyobrażać siebie robiącego to. Wspinać się po LINIE oznacza odczuwać to działanie w umyśle.

2. Musisz mentalnie zacisnąć zęby i napiąć mięśnie, tzn. musisz włożyć w to maksimum mentalnego wysiłku, jakbyś się naprawdę wspinał po LINIE, lecz nie pozwól, aby brały w tym udział twoje fizyczne mięśnie. Musisz także czuć się pełen energii, jakbyś był w stanie wspinać się tak przez całą noc.

3. Zauważysz, że pewien rodzaj koncentracji wywiera silniejszy nacisk na ciało astralne niż inne. Dobrze, żebyś go znalazł i stosował.

4. Aby skutecznie użyć LINY, potrzebne jest mocne postanowienie zrobienia tego. Potrzebny jest wysiłek typu "zrobić to albo umrzeć" - to skoncentruje całą energię na jednym punkcie, w jednym celu - wyjścia z ciała.

Gdy stosujesz tę technikę, kompletnie ignoruj wszelkie pojawiające się w ciele odczucia i usłyszane dźwięki. Jeżeli na coś w jakikolwiek sposób zareagujesz, rozproszysz swoją skoncentrowaną energię i rozmyjesz swój wysiłek.

LINA jest najprostszą techniką projekcji. Aby ją zastosować, wystarczy:

1. Pójść do łóżka lub usiąść i się rozluźnić, tak, jak zazwyczaj przed snem.

2. Zacząć wspinać się po LINIE.

Źródło: http://free.of.pl/m/mysticearth/magia/p ... raktat.htm

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Fajna kreatywna wizualizacja ukierunkowana - http://magia-zycia.com.pl/wizualizacje.html ,natomiast lina astralna ,to niewidzialny /energetyczny ,srebrny sznur łączący duszę człowieka z ciałem podczas życia :

SREBRNY SZNUR

sz_sr.jpg

Połączenie Boga i człowieka "ego".

Jest to linia energetyczna, przedstawiona jako gładki, bardzo długi i elastyczny kabel ze światła. Łączy każdego człowieka z jego Duchem. Ponieważ Duch człowieka, jego Wyższe Ja posiada bardzo wysokie wibracje, nie może bezpośrednio przebywać w ciele. Tylko cząstka tej wibracji jest przenoszona do ciała człowieka poprzez srebrny sznur.

I tak, życie formuje się w płodzie ludzkim. Srebrny sznur jest tworzony w chwili urodzenia dziecka a rozpływa się kilka dni po śmierci człowieka.

 

I tak jak płód staje się pomału człowiekiem, tak człowiek po śmierci wraca z powrotem do duchowej rzeczywistości.

"Co jest na górze, 
znajduje się i na dole"

Srebrny sznur jest połączony z szyszynką,  ważnym gruczołem endokrynicznym w środku głowy (Glandula Pinealis).  Na głowie jest niewielki wyrostek, punkt stykowy duszy i ciała.  Idzie ku górze niczym antena. Osoby wyżej rozwinięte duchowo twierdzą, że korzeń srebrnego sznura rozpoczyna się już w sercu.

Święta Teresa z Avila zostawiła w swoich wspomnieniach opis własnych spirytualnych doświadczeń.

 .

.."odgłosy w mojej głowie są tak głośne, że zaczynam się zastanawiać co się tam dzieje...moja głowa wygląda jak szumiące potoki... i jak gromady małych  ptaków

 

ciągle śpiewających, nie w uszach, ale w górnej partii głowy, tam gdzie ma siedzibę  moja wyższa dusza..."

 

...bowiem, czasami wyższa dusza może przycupnąć na czubku głowy.

Po śmierci człowieka, dusza opuszcza ciało, ale jeszcze przez kilka dni zostaje z nim złączona poprzez energetyczny sznur. Kiedy ciało ulega rozpadowi ta nić stopniowo się rozpływa.

W czasie snu w głębokim wyciszeniu, dusza człowieka podróżuje poza ciałem. Wtedy człowiek miewa różne sny. Jednak swoboda duszy jest ograniczona srebrnym sznurem. Wielokrotnie podczas snu czujemy szarpnięcie. Sygnał, że dusza zbyt daleko odeszła od swojego ciała, mocno naprężyła sznur

 


i ponownie została przyciągnięta.

"Zanim się zerwie srebrny sznur

 

i stłucze złota czasza

 

i rozbije się dzban nad zdrojem

 

a pęknięte koło wpadnie do studni.

 

Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był,

 

duch zaś wróci do Boga, który go dał."

 

(Księga Kaznodziei Salomona, 12: 6. 8.

)

Srebrny sznur jest symbolem życia. Złota czasza, misa wypełniona oliwą - światłem, niczym kaganek. Kiedy urywa się srebrny sznur, gaśnie kaganek - świeca życia.

 

Misa jest pusta, brakuje oliwy życia, Boskiej energii. Ciało staje się prochem a duch wraca do Boga.

Srebrny sznur sięga tylko do poziomu "tęczowego mostu". Aby przejść przez tą wąską kosmiczną furtkę, łączącą dwa światy, dusza musi posiadać złoty sznur, który ją łączy już z Najwyższym Źródłem. To dopiero w nim popłynie bardzo silna Boska Energia. Wtedy w ciele człowieka nastąpi wiele przemian, również w strukturze DNA. Zmiany te wywołają odmienną atomizację w komórkach ludzkiego ciała, inny przepływ neutronów 
co w konsekwencji zwiększy moc przepływającej energii. Ciało zmieni swój wygląd na kolor mleczny i świecący  tzn, " mleczy system ciała".

 

Na wskutek zmian wibracji na wyższe energie, będzie podnoszony poziom świadomości umysłu. Wysoka energia otwiera mądrość.

Srebrny sznur powoli stanie się złoty. Jego długość już nie będzie ograniczona. Taki człowiek budzi swoje wnętrze coraz mocniej w nowej rzeczywistości. Otwiera umysł na inną mądrość, właściwe zrozumienie świata fizycznego i spirytualnego. Wyzwala się ze świata iluzji. Następuje oświecenie.

Słyszymy wielokrotnie na przestrzeni wieków, od wielu ludzi, "zostałem nawrócony". Myślę ta chwila jest tą granicą, kiedy człowiek budzi uśpioną duszę. Zaczyna rozumieć swoją misję na Ziemi i własne istnienie. Następuje ponowne jego narodzenie.

"A ten przyszedł do Jezusa w nocy

 

i rzekł mu, Mistrzu Wierny, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel: nikt bowiem

 

takich cudów czynić nie mógł jakie

 

Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był.

Odpowiadając Jezus rzekł mu:

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci

 

jeśli się ktoś nie narodzi na nowo

 

nie może ujrzeć Królestwa Bożego".

 

(Ewangelia Św. Jana.  3: 2, 5.)

"Jak mi nie wierzycie, gdy mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie

 

jak wam będę mówił o niebiosach?" (Ewangelia Św. Jana  3: 12.)

rose2.gif

SREBRNY SZNUR

 

 Przyjdzie dzień.,

 


zerwie się srebrna nić.

 


Usłyszysz Aniołów śpiew.

 


Czas... by ducha uwolnić.

 

 Zajaśnieje słońce,

 


niczym wielka złota kula.

 


Jasne promienie

 


oświetlą twarz... Wola

 


Ojca... wybawienie.

 

 Czas na powrót do domu.

 


Twarzą w twarz, zobaczysz Jego.

 


Czas twojego odpoczynku,.

 


powrót do raju, utraconego.

 

 W tym dniu, kiedy zblednie

 


twoja złota misa, słońcem

 


powleczona, rosą obmyta.

 


Zajaśnieje błękitem,

 


wolna dusza.

 

 Biały gołąb prześle

 


błogosławieństwo.

 


Lampa się wypaliła.

 


Furtkę twoją, otwarto.

 

 Ziemska wędrówka

 


dobiegła końca.

 


Skończona tułaczka.

 


Dusza dotknęła słońca.

2006 rok

WIESŁAWA

https://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_srebrny_sznur.html

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.