Gość

Literatura związana z pogaństwem

9 postów w tym temacie

Moja Słowiańska Wolność - Kaz Dziamka

Fragment:"Najważniejsze to fakt, że przez długie tysiąclecia Polska była słowiańska, nawet tysiąc lat po tym, jak Jezus, Szaweł i inni stworzyli nową religię żydowską, zwaną chrześcijaństwem. Ale setki lat przed i po tych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie i w Rzymie, w świętych gajach dębowych, niezliczone pokolenia Słowian wielbiły przez długie wieki słowiańskiego boga Świętowita i stawiały mu czterotwarzowe pomniki z drzewa dębowego. Źródła wody, rzeki i jeziora były otaczane czcią religijną. Za zanieczyszczenie gajów dębowych i źródeł wody groziły ciężkie kary."

Słowiańskie Dziedzictwo-Rodzima Religia I Filozofia.

ksikapodglad.jpg

Spis treści

1.Wprowadzenie

2.Nasza wiara

3.Święta tradycja i obyczajowość; ­ rodzina, ­ gościna, ­ uczciwość, ­ wierność

4.Obrzędy rodzinne; ­ Rodzanice, ­ Postrzyżyny, ­ Kosopleciny, wiankowiny, ­ Swadźba, ­ Pogrzeb i tryzna

5.Obrzędy cyklu rocznego; ­ Szczodre Gody, ­ Święto Niedźwiedzia, ­ Jare Gody, ­ Noc Kupały, ­ Święto Peruna, ­ Święto Matki Ziemi, ­ Święto Plonów, ­ Dziady jesienne

6.Pora jasna, Pora ciemna

7.Dusza i ciało

8.Indywidualizm a wspólnota

9.Bogowie

10.Ogień

11.Świątynie Słowiańskie

12.Mądrość Praojców zawarta w baśniach i podaniach

13.Przyszłość Rodzimowierstwa

14.Bibliografia

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Zdzisław Skrok-Słowiańska moc, czyli o niezwykłym wkroczeniu naszych przodków na europejską arenę.

okladka-180.jpg

Leszek Matela-Tajemnice Słowian.(o Mateli słyszałem niezbyt pochlebne opinie,nie wiem jak jest z tą książką jego autorstwa)

34066-180.jpg

Aleksander Gieysztor-Mitologia Słowian.Reedycja

15230-180.jpg

Kosmologia dawnych Słowian-Artur Kowalik

627183001129505448.jpg

Jerzy Strzelczyk-Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian.

okladka-180.jpg

Właśnie składam zamówienie,książka przyjdzie to podzielę się wrażeniami,czuję że i tak będą zajedwabiste :)

"Arabskie Opisanie Słowian" Urszula Lewicka - Rajewska

zrdla_1.jpg

To mnie lekko zaskoczyło,może być ciekawie ale czy na pewno??

I Wstęp

1. Wprowadzenie

2. Stan badań nad źródłami arabskimi i perskimi do kultury materialnej Słowian

3. Ocena wartości średniowiecznych źródeł arabskich i perskich dla poznania kultury materialnej dawnych słowian

II Rys Historyczny

1. Powstanie i ekspansja terytorialna kalifatu arakiego

2. Rozwój nauki w kalifacie arabskim

- historiografia

- Piśmienictwo geograficzne i literatura podróżnicza

III Przegląd źródeł i Sylwetki ich Autorów

IV Kultura Materialna Średniowiecznych Słowian

1. Zdobywanie pożywienia

- hodowla

- uprawa roli

- ogrodnictwo

- sadownictwo

- uprawa winnej latorośli

- bartnictwo - pasiecznictwo

- rybołówstwo

- zbieractwo

- łowiectwo

2. Higiena. Odzież i ozdoby stroju

- higiena

- odzież i ozdoby stroju

3. Instrumenty muzyczne

4. Uzbrojenie

5. Formy osadnicze i budownictwo

6. Transport i komunikacja

7. Handel

Edytowane przez Sok ze skał
1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Igor D. Górewicz "Borek i bogowie Słowian"

Igor_D._G__rewic_4b44a51ac6d8a.jpg

20 kolorowych kart przedstawiających poszczególnych Bogów i kilkadziesiąt czarno-białych ilustracji.

Każda strona zdobiona dookolnym ornamentem.

150 stron.

Zawiera słowniczek, którego hasła mogą być jednocześnie zagadkami.

Książka sprzedawana jest wraz z metalową figurką Trzygłowa, której nie można nabyć w inny sposób.

Bohater książki - Borek - przenosi się w czasie, podróżuje po krajach słowiańskich i spotyka poszczególnych bogów. Ujeżdża czarnego konia Trzygłowa, niesiony jest śpiewem Bojana, umyka przed wielkim odyńcem z Radogoszczy, spotyka wilkołaki, Rodzanice, Leszyja. Poszukuje złotego posążka Triglava, którego w dziupli drzewa ukryją słowiańscy żercy.

Książka edukacyjna, popularyzatorska ale i przygodowa. Pisana w konwencji fantasy, jednak nie posiłkująca się żadnymi elementami spoza słowiańskiej mitologii.

Małgorzata Krasna-Korycińska "Przy słowiańskim stole, czyli kulinaria wczesnego średniowiecza"

Ma__gorzata_Kras_4c19d8536f09d_250x250.jpg

Nowatorski poradnik dla rekonstruktorów i nie tylko, zestawiający wyniki badań kilku dyscyplin nauki, pozwalający na opisanie kulinariów Słowian Zachodnich we wczesnym średniowieczu. W przystępny sposób przedstawiono dane archeologiczne, etnograficzne, opinie antropologów, oraz teksty źródłowe i skonfrontowano je z eksperymentami archeologicznymi.

ZAPOWIEDZI

Małgorzata Krasna-Korycińska "Viking and Slavic Cuisine. Incl. recipes"

Poszerzona wersja książki "Przy słowiańskim stole", zawierająca szereg informacji i odniesień do kuchnii skandynawskiej epoki wikingów.

Książka w języku angielskim

http://www.triglav.com.pl/publikacje-3-virt.html

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Dwie z tych pozycji na pewno są warte uwagi. A Matela, no cóż, widzę go ostatnio jak Pania Chrzanowska, niemalw w każdym teamcie ;)

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

spiewyslawiansk3.gif

Dzieło Zoriana Dołęgi-Chodakowskiego. Zorian Dołęga Chodakowski – właściwie Adam Czarnocki (1784-1825) - polski etnograf, archeolog i historyk; jeden z głównych prekursorów badań nad Słowiańszczyzną. Najważniejsze tezy zawarł w rozprawie "O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem". Chrześcijaństwo, według Chodakowskiego, zatarło cechy Słowian, zniszczyło ich dorobek kulturowy. Elementy pogańskiej historii, religii, kultury miały przetrwać w folklorze ludowym. Chodakowski postulował odrodzenie narodu dzięki szeroko zakrojonym badaniom nad ludem wiejskim i jego obyczajami. Pisał: "Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona bogów zapomnianych. W tym gorzkim zmroku dostrzec można świecące im trzy księżyce, trzy zorze dziewicze, siedem gwiazd wozowych". Zebrał około 2 tys. pieśni polskich, rusińskich, rosyjskich, czeskich, z których część została opublikowana jako przedstawiane tu "Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane".

Lech Emfazy Stefański – RKP – Wyrocznia słowiańska: książka i karty do wróżb słowiańskich

mw-stefanski1.jpg

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a proces tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu, pod red L.S. Słupeckiego

Bogowie.jpg

„Bogowie i ich ludy. Religie pogańskie a proces tworzenia się tożsamości kulturowej, etnicznej, plemiennej i narodowej w średniowieczu” . Jest to 96 stronicowa książeczka pod redakcją L. P. Słupeckiego, będąca zbiorem pięciu referatów wygłoszonych na II Kongresie Mediewistów Polskich.

W pierwszej pracy „Biblia o bałwochwalstwie” M.Rosik zapoznaje nas ze stosunkiem Biblii do politeizmu.

Możemy tu prześledzić zmiany stosunku Żydów do obcych bogów podczas niewoli egipskiej czy babilońskiej, do hellenizmu, kultu rzymskich cesarzy. Autor podaj tu szereg terminów, którymi Biblia określa „obcych bogów” jak i stosunek proroków do ich kultu.

Ciekawa jest zwłaszcza jedna z myśli konkluzji- „Pierwotny monoteizm izraelski nie wykluczał wcale istnienia obcych bogów. Przyjmował on raczej charakter monolatryczny”.

Drugi referat autorstwa A. Gillmeistera pt: „Religie pogańskie jako czynnik kształtujący więzi społeczne w starożytności” przedstawia wpływ pogaństwa antycznego na formowanie się więzi społecznych. Sprawa jest o tyle ciekawa, że w religiach tych nacisk był kładziony na społeczne elementy kultu, a nie na indywidualny kontakt z bóstwem jak jest np. w chrześcijaństwie. Chodzi tu o integrację społeczeństwa wokół wspólnego kultu, tak więc odstępcy religijni w myśl tej zasady to osoby występujące przeciw społeczeństwu.

We wprowadzeniu do „Forn sidr. Pogaństwo jako sposób życia dawnych Islandczyków” P.Słupecki wyjaśnia, że w religiach przedchrześcijańskich nie można oddzielić sacrum od profanum, które to następuje dopiero z chrystianizacją. Znamiennym przykładem tego rozdzielenia mogą być już słowa Jezusa „Oddajcie więc Cezarowi to , co należy do Cezara , a Bogu to, co należy do Boga”.

Słupecki pokazuje tu religię Islandczyków, jako obyczaj, sposób życia (forn sidr), a chrystianizację jako zmiane obyczaju (sidas kipti). Tak więc chrystianizacja to nie tylko zmiana religii, ale także zmiana społecznych zachowań całej grupy.

W czwartym referacie Piotr Boroń pt: „ Pogańskie motywy w ceremoniach społecznych dawnych Słowian”, przedstawia nam zachowania i obrzędy związane z wiecami oraz intronizacją władcy. Jak sam zaznacza : „ inauguracja władzy w każdym społeczeństwie ma charakter uroczysty i w społeczeństwie niezlaicyzowanym nawiązuje do panującej w nim religii”. I idąc tym tropem P.Boroń stara się przedstawić i wyjaśnić poszczególne elementy i zachowania uczestników intronizacji i wieców.

W ostatnim referacie Christian Lubke „ Pogańscy Słowianie- chrześcijańscy Niemcy? Tożsamości mieszkańców Połabszczyzny w VIII- XII wieku”.

Jak pisze C. Lubke odrębność etniczna i religijna nie była powodem konfliktów do X w.

Dopiero po okrzepnięciu organizmów słowiańskich oraz przesunięciu się centrum Państwa Franków z Bawarii do Saksoni , zaczęto wykorzystywać chrześcijaństwo do rozszerzenia władztwa Sasów poza linię Łaby i Soławy. I wtedy zaczęto szermować hasłami „odmienności religijnej”, dzikości oraz barbarzyństwa słowiańskich sąsiadów". Autor: Swar

http://www.slowianskawiara.hekko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=42

2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

07a__polska%20demonogia%20ludowa.jpg

Polska demonologia ludowa

Polska demonologia ludowa

Leonard J. Pełka w Polskiej demonologii ludowej podejmuje próbę szczegółowego przedstawienia tego niezwykle różnorodnego i bogatego rozdziału kultury tradycyjnej. Szczególną wagę przywiązuje do zmian, jakim ulegały wyobrażenia demoniczne pod wpływem czynników społeczno-kulturowych, a także do ich stopniowego obumierania w okresie ostatniego stulecia.

Wiele miejsca poświęca opisowi procesu chrystianizacji. Nowa wiara kształtowała się na gruncie silnie już utrwalonych wierzeń, jej dogmaty były dla zwykłego człowieka niezrozumiałe i odległe, niektóre elementy przyswajano zatem w zgodzie z rodzimą tradycją i sposobem postrzegania świata. Czynniki te wpłynęły znacznie na kształt przyjętego przez Słowian chrześcijaństwa i zarazem przyczyniły się do istotnych zmian w ich dotychczasowej kulturze.

Wśród najistotniejszych cech polskich wierzeń demonicznych autor wymienia niejednolitość zjawiska (to "swoisty konglomerat różnorodnych wątków ukształtowanych na poszczególnych etapach rozwoju i przeobrażeń kultury duchowej ludu polskiego") oraz fakt, że funkcjonowało ono "jako zmistyfikowane odbicie zjawisk świata przyrody".

W poszczególnych rozdziałach przedstawia typy demonów, ucieleśniających zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze i zjawiska życia społecznego. Osobny rozdział poświęca postaciom parademonicznym. Demony są opisywane w sposób interesujący, z uwagi na wygląd zewnętrzny, pochodzenie, działanie oraz sposoby, w jaki można je unieszkodliwić lub zjednać.

Autor sumuje swoje rozważania w ogólne spostrzeżenia na temat tego, jak i dlaczego zmieniała się polska demonologia ludowa, a także jakie tendencje rysują się w niej obecnie (tu odnotowuje tworzenie się wyobrażeń demonów kosmicznych, utrwalone w gawędach o spotkaniach z kosmitami).

Leonard J. Pełka, "Polska demonologia ludowa",

Warszawa 1987.

http://www.gadki.lublin.pl/gadki/artykul.php?nr_art=764

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

"Ruś Wikingów" - Władysław Duczko - IMHO pozycja obowiązkowa dla dzisiejszych rodzimowierców, zarówno słowiańskich jak i germańskich (heathen/asatru). Bardzo ładnie i szeroko zebrany materiał pokazujący wzajemne relacje społecznościowe kształtujace się na Wschodzie Europy, przy czym nie ograniczające się jedynie do Rusi a pokazujące znacznie szerszą perspektywę ówczesnego świata.

Po prostu "must have".

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.