Gość Sok ze skał

Spis powszechny/dyskryminacja Rodzimowierców/pogan

3 posty w tym temacie

Z ostatniej chwili: mamy pewność, że mimo krażących sprzecznych informacji, jeżeli będziemy wśód 20% Polaków, którzy w spisie wylosują pytanie o wyznanie, będziemy mogli podać wyznanie: poganin.

W tym celu należy po kolei:

1. Odpowiedzieć rachmistrzowi lub w samospisie, że chcemy odpowiedzieć na pytanie o wyznanie

2. W następnym pytaniu wybrać odpowiedź 1: należę do

3. Z listy wyznań wybrać inne

4. Z następnej listy wybrać: inne i wpisać ręcznie lub poprosić rachmistrza o wpisanie wyznania: poganin

Apel o zaprzestanie dyskryminacji pogan

Zachęcamy do wysyłania wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich przeciw dyskryminacji pogan w spisie powszechnym.

Wniosek w formacie word document do pobrania tutaj.http://spis2011.org/

Poniżej treść wniosku. Autorem jest Rawimir, który przeprowadził uprzednio analizę prawną.

......................................, dnia, ….....................................

Imię i nazwisko: ….........................

Adres: ….........................................

…....................................................

Pani prof. Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania działań faktycznie dyskryminujących mniejszości religijne w Polsce.

Dyskryminacja polega na ograniczeniu możliwości rejestracji związków wyznaniowych do religii, które spełniają wymogi określone w ustawie o gwarancjach wolności wyznania. Chodzi między innymi o kwalifikację ilościową podczas rejestracji związku wyznaniowego – wymóg złożenia imiennych podpisów co najmniej 100 osób, a także kwalifikację polegająca na konieczności podania założeń religii.

Rejestracja związku wyznaniowego w istotny sposób zmienia pozycję religii w przestrzeni publicznej, uprzywilejowując ją w stosunku do religii nieposiadających zarejestrowanych związków wyznaniowych. Zmienia także sposób postrzegania religii i jej wyznawców przez organy państwa. W praktyce dochodzi więc do różnego traktowania obywateli ze względu na wyznawaną religię, a więc do aktu dyskryminacji.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz standardami międzynarodowymi, wolność wyznania należy do niezbywalnych praw człowieka. Wolność wyznania nie może zależeć od formalnej rejestracji organizacji religijnej. Uprawnienie do wyznawania dowolnej religii nie zależy także od liczby wyznawców. Już sam wymóg zebrania co najmniej 100 wyznawców, gotowych ujawnić swoje personalia przed organami państwa, jest przejawem ograniczania tego niezbywalnego prawa, ponieważ wymaga ujawnienia swoich przekonań, do czego zmuszać nie wolno. W jeszcze gorszej sytuacji są osoby, których religia z różnych powodów nie spełnia kryteriów nałożonych przez ustawę, nie mogą na równych prawach korzystać z tych samych uprawnień, co osoby należące do zarejestrowanego związku wyznaniowego.

W 2011 zostanie przeprowadzony w Polsce spis powszechny, który będzie zawierał także pytanie dotyczące przynależności religijnej. Wg GUS w odpowiedzi na to pytanie będzie można podać nazwę związku wyznaniowego zamkniętej listy, na której znajdą się wyłącznie zarejestrowane związki wyznaniowe. Uważam, że taka praktyka godzi w zasadę niedyskryminacji i ściśle jest związana z ograniczeniem prawa do swobody wyznania. Oznacza to w praktyce, że wiele osób, czujących emocjonalny związek i przynależność do religii nieposiadających zarejestrowanych związków wyznaniowych, nie będzie mogło swobodnie zadeklarować swojej przynależności do wyznania, ograniczając się do wskazania kategorii inne. Nie będą mogli tego zrobić dlatego, że ich religia nie ma swojego związku wyznaniowego, a także dlatego, że niektóre religie z natury rzeczy nie poddają się formalnym wymogom ustawy, o fałszywie brzmiącym w tym kontekście tytule „o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”. Okoliczność ta nie powinna mieć wpływu na prawo korzystania z wszystkich uprawnień, jakie mają zarejestrowane związki wyznaniowe. W przeciwnym wypadku tworzy się sytuacja, w której obywatele Polski są traktowani nierówno, a część z nich jest w istocie dyskryminowana ze względu na wyznawaną religię.

Podpis ….................................................

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Ponieważ jest to kolejny temat, który niemal słowo w słowo porusza sprawę jak to ktoś lubi czy nie lubi i za co KK i chrześcijan, a nie jest ani związany z tematyka forum ezoterycznego, ani nie jest niczym nowym związanym z działem chrześciajńskim, zamykam go.

Ponadto pod tym adresem: znajduje się temat stworzony do podobnych dyskusji, nie widzę sensu w powielaniu go pod innym tytułem.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Gość
Ten temat jest zamknięty i nie można dodawać odpowiedzi.

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.