Mrs Bear

Wodnik 20.01 - 18.02

2 posty w tym temacie

Wodnik

20 stycznia - 18 lutego

Charakterystyka ogólna

Jedenasty znak zodiaku patronuje osobom najbardziej uduchowionym i ekscentrycznym spośród najbardziej uduchowionym i ekscentrycznym spośród całego niebieskiego zwierzyńca. Wodnik należy do trygonu powietrza. Cechy charakterystyczne dla osób z tego żywiołu omówiono wcześniej - patrz Bliźnięta. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Wodnik, wraz z Bykiem, Lwem i Skorpionem, należy do tzw. Krzyża stałego, który przynosi tym znakom stałość, wytrwałość oraz przywiązanie do osób i rzeczy. Wzmacnia również wytrzymałość i kontynuację wielkich przedsięwzięć. Wodnikowi patronują dwie planety: Saturn i Uran. Saturn uważany jest za planetę złowróżbną, jednak dla Wodnika jest on łaskawy i obdarza go takimi cechami, jak wierność w przyjaźni, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do filantropii, inwencja oraz powściągliwość. Również Uran uważany jest za planetę złowróżbną. Swoich podopiecznych obdarza oryginalnością, niezależnością, nowatorstwem i tolerancją. Wzmacnia też negatywne cechy, takie jak ekscentryczność, fanatyzm i anarchizm.

Negatywy

Wodnik jest typem samotnika. Nudzą go wszelkie zasady, zwyczaje i etykieta. Nie lubi poddawać się żadnym konwenansom. W tym względzie jest ignorantem. Bardzo dobrze czuje się bez towarzystwa i wtedy najlepiej mu się pracuje. Życzliwe otoczenie jest mu jednak potrzebne do oceny jego pracy i do dalszych inspiracji. Wtedy jest w swoim żywiole. Pozbawiony wsparcia moralnego i czynnika emocjonalnego Wodnik zatraca swoje walory i działa w sposób nie przemyślany. Staje się zazdrosny i zawistny. Sprzymierzy się całkowicie z tym, kto będzie popierał jego dążenia i zamysły twórcze. Osoby spod tego znaku są na ogół miłe, towarzyskie i życzliwe. Nie znaczy to jednak, że mają wielu przyjaciół. Potrafią często zrażać otoczenie i wcale się tym zbytnio nie przejmują, bo przecież mogą obyć się bez towarzystwa. Trudno pracuje się im w zespole, gdyż mają odmienny styl pracy. Nie działają też systematycznie, ale gdy się zmobilizują, nadrobią zaległości z nawiązką. Wśród Wodników zdarzają się osoby o ograniczonej wyobraźni i nieudolności życiowej. Nie mogą poradzić sobie z problemami dnia codziennego, są mało praktyczne i całkowicie zagubione. Trudno jest im zdecydować się na działanie, wykazują brak energii, koncentracji i logiki, mają słabą pamięć, a co najgorsze, nie potrafią wyciągnąć wniosków na przyszłość z przeżytych niekorzystnych sytuacji. Jeśli chodzi o seks, to Wodnik w tej dziedzinie laurów nie zbiera. Miewa skrajne zachowania, a satysfakcję znajduje bardziej w sferze duchowej niż doznań fizycznych. Uczucia i namiętności zamyka we własnym wnętrzu. Stara się nie dać po sobie poznać, co przeżywa i co myśli.

Pozytywy

Wodnik ma również wiele zalet. Przede wszystkim nie szczędzi wysiłków, aby ulepszać świat. W imię ludzkości gotów jest do dużych ofiar. Przez całe życie szuka właściwych dla siebie zasad postępowania. Jego umysł jest w ciągłym ruchu. Większość przemyśleń i odkryć Wodnika jest utopijna, ale zawsze zostaje coś, co daje ogólny pożytek. Trapią go nie rozpoznane jeszcze zjawiska przyrodnicze. Lubi rozwiązywać zagadki i przejawia dużą fascynację parapsychologię. Wodnik w ocenie sytuacji zachowuje dużą trafność i realizm. Nie zabiega o wysokie stanowiska, a jeżeli już je piastuje, to nie zaspokojenia własnych ambicji, lecz dla lepszego zrealizowania wyznaczonych zadań. W stosunku do otoczenia osoby spod znaku Wodnika są życzliwe, tolerancyjne, wielkoduszne, łatwo wybaczają doznane krzywdy i nie wykorzystują cudzych słabostek dla własnych korzyści. Rozgrywki personalne, kliki, grupy interesu ich nie interesują. Bez wahania bronią pokrzywdzonych. Przeciwnika nie starają się pokonać siłą, ale przekonać argumentami. Odznaczają się małą odpornością nerwową, stąd łatwo załamują się drobnymi nawet niepowodzeniami, ale duża siła wewnętrzna pozwala im na dość szybkie otrząśnięcie się psychiczne i ponowne przeanalizowanie zdarzeń. Wodnik ma umiejętność dostosowywania się do różnych sytuacji. Pomaga mu to wyjść nieraz obronną ręką z różnych opresji. Również jego nastrój bywa zmienny. Rozpacz przeradza się w krótkim czasie w euforię, a radość w strapienie. Osoby spod znaku Wodnika są doskonałymi wynalazcami, racjonalizatorami i prekursorami nowych rozwiązań. W znacznym stopniu przyczyniły się do postępu cywilizacyjnego.

Pani Wodnik

Cechą wyróżniającą panią spod znaku Wodnika jest duża atrakcyjność fizyczna, która idzie w parze z wielką kapryśnością charakteru. Jej zmienne nastroje mogą zachwiać każdym stabilnym związkiem. Odznacza się dużym poziomem umysłowym i robi z tego użytek. Dobrze sobie radzi w życiu, gdyż jest niezła organizatorką. Jeżeli potrzeba, potrafi wyzwolić w sobie dużo energii i przedsiębiorczości, a uczucia nie ograniczają jej działania. W porównaniu z innymi kobietami gorzej wypada jako gospodyni. Jeżeli nie ma pomocy ze strony męża, może dochodzić na tym tle do częstych scysji. Na co dzień pani Wodnik jest dziewczęca, pogodna i wesoła. Chętnie ubiera się w pastelowe kolory, jednak nie przywiązuje dużej wagi do mody i elegancji. Jej zainteresowania idą przede wszystkim w kierunku twórczej działalności. Dużo czasu poświęca na pielęgnację swojej urody, ale kupując kosmetyki bardziej kieruje się wyglądem flakonika niż jego zawartością. W sprawach erotycznych pani Wodnik zachowuje pewien dystans. Nie ulega czarowi wyznań miłosnych, nigdy się nie zapomina. Można ją zdobyć jedynie intelektem.

Pan Wodnik

Nie można go łatwo zaszufladkować do żadnego ze znanych dotychczas typów mężczyzn, gdyż jego zachowanie jest dziwne i zagadkowe. Sam łatwo wybacza doznaną przykrość, toleruje słabostki innych, wszystko przyjmuje z pobłażaniem i zrozumieniem. Nie ulega presji tradycji, zwyczajów czy zasad. Chce być niezależny. Jest pełen inwencji, stale coś ulepsza, usprawnia i reformuje. Ma wiele zapału do nowych idei, a swój entuzjazm lubi dzielić z innymi. Ze względu na swój oryginalny sposób myślenia i działania często bywa nie rozumiany. Broniąc swych koncepcji, wpada w zacietrzewienie. Umie pracować w zespole. Przez współpracowników ceniony jest za to, że stroni od intryg. Mimo że Wodnik ubiera się najczęściej z niewyszukana prostotą, uchodzi za dystyngowanego. Porusza się z kocią zręcznością, jest serdeczny, szuka bliskich sobie dusz, szybko je akceptuje, ale i szybko się rozczarowuje. Jest szczególnie wyczulony na fałsz i tylko prawdziwa szczerość może znaleźć jego trwałe uznanie. W doborze przyjaciół Wodnik kieruje się głównie intelektem partnerów, a nie ich statusem majątkowym czy zajmowanym stanowiskiem. W sprawach finansowych jest oszczędny, ale zdarza mu się być od czasu do czasu niezwykle hojnym, po prostu lub mieć gest. Wodnik lubi samotność, długie spacery, nawet odizolowanie się od otoczenia. Wpływa to na niego korzystnie, gdyż uspokaja go i odpręża. W pożyciu małżeńskim Wodnik nie jest łatwym partnerem. Przywiązuje jedynie wagę do poziomu intelektualnego partnerki, natomiast we wszystkim innym jest ignorantem. Do końca życia pozostaje niepoprawnym optymistą, zupełnie nie interesując się sprawami dnia codziennego. Siłą rzeczy obowiązki, szczególnie te przyziemne, spadają na żonę.

Urodzeni w pierwszej dekadzie Wodnika (20 - 30 I)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Wenus, która to planeta symbolizuje piękno, miłość i harmonię. Osoby z tej dekady myślami najczęściej bujają w obłokach, nie interesując się zupełnie sprawami przyziemnymi. Odznaczają się co prawda dużym poziomem intelektualnym i błyskotliwością , jednak są to wyizolowani idealiści. Trudno jest ich włączyć w system stałych obowiązków, gdyż przyświeca im głównie walka o szczytne ideały, często zgoła nierealne. Na co dzień są ludźmi miłymi, dobrotliwymi, tolerancyjnymi, nie interesują się plotkami, nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach personalnych ani nie zabiegają o korzyści osobiste. Tam, gdzie mogą bronią słabszych i pokrzywdzonych, zwalczają wyzysk i niesprawiedliwość społeczną. Czynią to wyłącznie metodami pokojowymi, gdyż na walkę fizyczną są nazbyt bojaźliwi, sami ulegają przemocy. W pracy zawodowej, szczególnie zespołowej, są bardzo pożądani, gdyż ich pomysły organizatorskie i racjonalizatorskie przynoszą zauważalne efekty. Sami nie zabiegają o wyróżnienia ani o korzyści materialne. Z taką mentalnością trudno być człowiekiem zamożnym. Wodniki z tego okresu są bardzo uczuciowe i przeżywają duże namiętności. Szybko się zakochują, lecz starają się nie okazywać tego po sobie. W wyznawaniu miłości i czułości są bardzo oszczędne. W dalszym pożyciu cechuje je liberalizm. Tolerują nawet kontakty pozamałżeńskie u swoich partnerek. Nie czują się wcale zazdrosne. Najważniejsza jest dla nich przyjaźń i zrozumienie.

W pierwszej dekadzie Wodnika urodzili się m.in.:

Federico Fellini - reżyser

George Byron - poeta

Henri Stendhal - pisarz

George Harrison - piosenkarz

Wolfgang Amadeusz Mozart - kompozytor

Urodzeni w drugiej dekadzie Wodnika (31 I - 9II)

Urodzeni w tej dekadzie są pod silnym wpływem Saturna, planety symbolizującej w astrologii upływ czasu. Wodniki z tej dekady są niezwykle uduchowione, mają skłonność do mistycyzmu i parapsychologii. Są dużymi indywidualistami, lubią niezależność. Ich działania są z natury nowatorskie, ale bardzo często utopijne. Łatwo ulegają zwątpieniu, popadają w pesymizm i załamują się nerwowo. Jako że nie uzewnętrzniają swoich uczuć, trudno jest im pomóc i nawet najbliżsi nie zawsze mogą ich pocieszyć. W życzliwym otoczeniu Wodniki są pełne energii i inwencji. W warunkach niekorzystnych usuwają się w cień i pracują w pojedynkę. Najlepiej czują się w wolnych zawodach. W sferze erotycznej jest tak jak w ich życiu. Są otwarci na wszelkie rodzaje i formy miłości, tolerancyjni i lojalni. Jeżeli przestają kogoś darzyć uczuciem, przeprowadzają z nim szczerą rozmowę. Wodnika trudno jest utrzymać w małżeńskim systemie obowiązków, natomiast zupełnie znośne jest z nimi współżycie w wolnym związku.

W drugiej dekadzie Wodnika urodzili się m.in.:

Clark Gable - aktor

Bona Sforza - królowa Polski

Tadeusz Kościuszko - generał, polityk

Ronald Reagan - polityk

Juliusz Vere - pisarz

Urodzeni w trzeciej dekadzie Wodnika (10 - 18 II)

Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Neptuna, który w tym układzie ma wpływ raczej niekorzystny. Potęguje bowiem nadwrażliwość, emocjonalny chaos, idealizm i brak obiektywizmu. Osoby z tej dekady odznaczają się bardzo dużym intelektem, ale całkowitym brakiem praktycyzmu życiowego. To błędni rycerze oderwani często do życia, których myśli skierowane są w kierunku świata ponadzmysłowego. Mają nieprzeciętne zdolności, których nie zawsze udaje im się w pełni wykorzystać. Z tej grupy osób wywodzi się najwięcej wynalazców, odkrywców i teoretyków. Są to też najbardziej roztargnieni z ludzi. Krąży na ich temat wiele anegdot i dowcipów. O karierę ani fortunę nie zabiegają, a jeżeli nawet uzyskają majątek, to bardziej przez szczęśliwy przypadek niż wskutek świadomych działań. W pracy zawodowej są niezwykle przydatni i cenieni. Ponadto cechuje ich stała gotowość do poświęceń, lojalność w przyjaźni, wierność w małżeństwie. Często załamują się nerwowo - wówczas szukają ucieczki w alkoholu lub narkotykach. W życiu erotycznym bardzo trudno jest im znaleźć odpowiedniego partnera. Są zbyt mało zdecydowani, żeby wyznać uczucie wybranej osobie, a już zupełnie niezdolni do walki o nią. Dlatego wiele osób z tej dekady spędza życie samotnie.

W trzeciej dekadzie Wodnika urodzili się m.in.:

Bertolt Brecht - pisarz

Karol Darwin - uczony

Kim Novak - aktorka

Galileo Galilei - astronom

Anna German - piosenkarka

Seks

ONA

Przeważanie uchodzi za ambitną , twórczą perfekcjonistkę, mało wyrozumiałą dla błędów innych. Seks nie należy do jej głównych zainteresowań. Może być idealną partnerką dla przeciętnego, umiarkowanego mężczyzny. Nie przeżywa gwałtownych namiętności. Seks w małżeństwie staje się dla niej rytuałem. Przed położeniem się do łóżka najpierw starannie powiesi swoją garderobę, dokładnie się umyje , wyperfumuje i uczesze. W łóżku brak jej spontaniczności oraz inicjatywy. Zdolna jest jednak przystosować się do różnych upodobań partnera i pod jego wpływem stać ją na wiele. Nie ma zahamowań, jednak czuje się głównie stroną dającą zadowolenie i pragnie przede wszystkim dogadzać partnerowi. Nie rozumie, że nic nie sprawi mu większej satysfakcji niż przyjemność, którą sama czerpałaby z niego. Orgazm nie jest dla niej wszystkim. Każda gra miłosna satysfakcjonuje ją, po czym szybko i zdrowo zasypia. Zdrady małżeńskie nie są jej ulubioną działalnością. Jest nią natomiast prowadzenie domu, urządzanie przyjęć i przyjmowanie gości. Lubi na siebie zwracać uwagę, podobać się i bawić.

ON

Ma duży temperament. Odnosi się to do jego sfery psychicznej. Kobiety traktuje jako istoty nieco mniej wartościowe. Podobnie jak Lew, skłonny jest wierzyć w najbardziej absurdalne mity, np. o wyższości rasy czarnej w budowie anatomicznej itp. Jako jeden z niewielu identyfikuje estetyczne piękno kobiety z jej wartością seksualną. Bliski jest mu pogląd, że seks to tylko jeden z objawów młodości, z którego się wyrasta , aby zająć się poważnymi sprawami, jak np. zarabianie pieniędzy itp. Często miewa żonę dokuczliwą i niezadowoloną, choć sam czuje się niewinny. Uporczywie tkwi w przekonaniu, że wszystko jest materialne oraz pomaga w domu. Nic dziwnego, skoro nie umie docenić kobiecej osobowości. Niestety, jedzenie czy środki materialne nie zastąpią partnerce zaspokojenia seksualnego. Kobieta postawiona w takiej sytuacji bądź szuka na własną rękę tego, co jej się od życia należy, bądź staje się oziębła, złośliwa, znerwicowana i wyżywa się na domownikach. W opisanej sytuacji Wodnik uważa się zawsze za stronę pokrzywdzoną. Nie dopuszcza myśli, że jego szczytowe osiągnięcia są mizerne w porównaniu z przeciętną aktywnością innych mężczyzn. Swoją nieznośną żonę traktuje z dużą dozą wyrozumiałości, dochodząc do przekonania, że ona nie bardzo odpowiada za swoje czyny. W dalszej konsekwencji może albo zgorzknieć z poczuciem pokrzywdzenia, albo dostać się w orbitę zainteresowań kobiety i zimnej i despotycznej, przy której może się od czasu do czasu poczuć mężczyzną.

Sfera zawodowa

Podwładny

Jest chyba najbardziej uniwersalnym pracownikiem Nie posiada wybitnych cech ani dominujących uzdolnień, jednak w wielu zawodach poradzi sobie bez trudu. Od razu też trzeba zaznaczyć, że jest to typ niezwykle dynamiczny i z pewnością źle będzie się czuł w pracy biurowej czy wymagającej kilkugodzinnego ślęczenia. Przede wszystkim jest to osoba myśląca bardziej przenikliwie od innych. Ma wizję swojej pracy, intuicję i zdolność błyskawicznego kojarzenia faktów. Wodnik cieszy się ogólną sympatią. Bierze się ona z życzliwego stosunku do świata. Nie miewa uprzedzeń do nikogo, jest tolerancyjny i wyrozumiały. Potrafi inspirować kolegów coraz to nowymi pomysłami lub innym widzeniem spraw. Woli komuś powiedzieć słowo pochwały lub komplement niż przykrą prawdę. Ta jego powszechna życzliwość jest w gruncie rzeczy powierzchowna, gdyż nie preferuje nikogo szczególnie, a traktuje raczej w kategorii zbiorowej. W stosunkach międzyludzkich nie jest konfliktowy. To nie znaczy, że jest niedołęgą. Dzięki swojej błyskotliwości potrafi z uśmiechem znaleźć korzystne rozwiązanie i wyjść na swoje. Odpowiednio wykorzystany, Wodnik jest bardzo wydajny i niezastąpiony dla firmy.

Przełożony

Wodnik nie dąży do zajmowania kierowniczych stanowisk. Nie oznacza to jednak, że nie ma predyspozycji, raczej jest niechętny pracy papierkowej. Jeżeli Wodnik zostaje przełożonym, to dzieje się ku zadowoleniu podwładnych. Jest przez nich bardzo lubiany i ceniony. Jego zdolności i inteligencja potrafią pokonać wiele problemów zawodowych. W stosunku do podwładnych nie wywyższa się, a raczej znosi wszelkie bariery, traktując ich bardziej po koleżeńsku niż w kategoriach przełożony - podwładny. Nie sprawia mu satysfakcji komenderowanie ludźmi, łajanie czy prawienie morałów. Zamiast kogoś skarcić, woli w sposób dowcipny, często przejaskrawiony, uwypuklić winę pracownika. Intuicja pozwala mu dobierać właściwych współpracowników i odpowiednio wykorzystać ich zawodowo. Cechą szefa - Wodnika jest również to, ze nie lubi on zbyt szczegółowo wyjaśniać, nie mówiąc już o powtarzaniu kwestii zawodowych. Podwładni muszą przy nim odznaczać się dużą samodzielnością. Wodnika cechuje praca zrywami. Nieraz jest to temp zwariowane, szczególnie kiedy mu przyjdzie do głowy jakiś fantastyczny plan. Kiedy indziej zauważalne są okresy bezczynności. Budzi to często niezadowolenie załogi, ale za to pozytywne cechy szefa zdecydowanie biorą górę nad drobnymi mankamentami w jego stylu pracy.

Partnerka spod znaku Wodnika

Pani Wodnik jest życzliwie nastawiona do całego świata. Jako kandydatka na partnerkę życiową jest podobno wygraną na loterii. Kto ją pojmie za żonę, jest szczęśliwy. Jest pracowita, gospodarna i zaradna. Ma szerokie zainteresowania, jest wielką intelektualistką i nie brakuje jej temperamentu. Mimo tych zalet, trudno jest jej znaleźć odpowiedniego partnera. Szczególnie w młodym wieku może pochopnie wyjść za mąż i później tego żałować. Jeżeli nie zawrze związku małżeńskiego zbyt wcześnie, to po trzydziestce staje się zbyt ostrożna i ewentualny partner musiałby być najwyższej klasy. Jeżeli wybierze właściwego człowieka na męża, w ich rodzinnym gniazdku szczęście często gości. W przypadku pomyłki załamuje się i najczęściej decyduje na rozwód. Życie erotyczne nie jest treścią jej życia, ale ten obowiązek małżeński wykonuje solidnie i z perfekcją. Brak tylko z jej strony spontaniczności. Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że oddaje się, aby zadowolić partnera, natomiast jej samej wystarczyłyby same tylko pieszczoty. Lubi jednak podobać się mężczyznom i być obiektem ich pożądania.

Partner spod znaku Wodnika

To wielki indywidualista. Lubi bujać w obłokach, miewa fantastyczne wizje, tak że domownikom nie nudzi się w jego towarzystwie, ale często pieniędzy nie starcza do pierwszego. Na co dzień jest wesoły, pogodny i ustępliwy, co nie oznacza, że nie potrafi zdecydowanie i konsekwentnie realizować swoich zamierzeń. Do zalet Wodnika trzeba zaliczyć też szczerość i prawdomówność. Optymistycznie patrzy na życie i chciałby koniecznie przyczynić się do uszczęśliwiania ludzkości. W codziennym pożyciu jest zgodny i uczynny, ale budżetem domowym musi od początku do końca zarządzać żona. W sferze erotycznej traktuje kobiety jako obiekty seksu, nie zagłębiając się zbytnio w ich psychikę. Co gorsza, sprawy łóżkowe stawia na dalszym planie. Siłą rzeczy powoduje to niezadowolenie partnerki o większym temperamencie. Staje się przez to oziębłą i znerwicowana.

Kto z kim, czyli powinnowactwo serc

Wodnik z Baranem

Nie jest to najszczęśliwsze skojarzenie. Baran jest zbyt gwałtowny i gruboskórny dla wrażliwego Wodnika. Po początkowym wzajemnym zauroczeniu, natura Barana do o sobie znać. Lepiej uniknąć wcześniej przyszłych spięć i nerwowości.

Wodnik z Bykiem

Związek niezwykle trudny. Byk potrzebuje więcej ekspresji i spontaniczności, a nie tylko biernego poddania się jego woli. Ponadto będą istnieć stałe spory w związku z fantastycznymi planami Wodnika i konserwatyzmem Byka.

Wodnik z Bliźniakiem

W tym związku zaznaczy się przede wszystkim brak stabilności. Będzie wam towarzyszył nieustanny ruch i poczucie tymczasowości. Dodatkowo będzie was różnić sposób bycia i odmienne podejście do spraw seksu.

Wodnik z Rakiem

To jest to! Możecie się znakomicie uzupełniać. Inwencja Wodnika spowoduje, że Rak często będzie decydował się wyjść ze swojej skorupy. Niesnaski, chociaż liczne, nie będą mieć istotnego znaczenia dla waszego pożycia.

Wodnik z Lwem

Możecie wspólnie wiele dokonać. Lew jest silny i hojny, Wodnik za to doskonałym psychologiem, mogą więc fantastycznie się uzupełniać. Szczególnie Lew zyska dużo, chociażby dzięki intuicji Wodnika i jego pomysłowości. Temu ostatniemu przyda się poczucie bezpieczeństwa, które może mu zapewnić partner.

Wodnik z Panną

To dwie różne osobowości. Wodnik buja w obłokach, Panna mocno trzyma się ziemi. Łączy ich inteligencja i wzajemny szacunek. Związek ma poważne szanse przetrwać próbę czasu, jeżeli domowym ogniskiem będzie zawiadywać Panna.

Wodnik z Wagą

Wspólnie możecie podbić każde towarzystwo, będą wam zazdrościć takiego skojarzenia. Proza życia jednak będzie o wiele bardziej trywialna. Same rozmowy mogą wszystkiego nie wyjaśnić, a namiętność w waszym wydaniu będzie ledwie namiastką.

Wodnik ze Skorpionem

Tajemniczość Wodnika pociąga Skorpiona. Ponadto docenia walory umysłowe partnera. Początek może być bardzo obiecujący, zaś o trwałości związku zdecyduje zapewne cierpliwość obojga. Natomiast jako przyjaciele przetrwalibyście wieki.

Wodnik ze Strzelcem

Oboje jesteście idealistami. Potraficie znakomicie się rozumieć, odbywać wspólne eskapady i czynić rzeczy szalone. Czy to jednak wystarczy na związek na całe życie? Warto chyba spróbować.

Wodnik z Koziorożcem

Koziorożec jest również poważny, ale bardzo mocno chodzi po ziemi. Umożliwia to temu związkowi względną egzystencję, a zarazem duże uduchowienie. Co prawda Wodnika może nieraz irytować zachowawczość partnera, ale nie przecież róży bez kolców.

Wodnik z Wodnikiem

Będziecie się znakomicie rozumieć w sferze sztuki, szczytnych idei i podejścia do życia w ogóle, natomiast wasze uczucia pozostaną na niskim poziome. Oboje nie wychylicie się poza kredytowe koło waszych samo ograniczeń.

Wodnik z Rybą

Połączą was marzenia, wrażliwość i lęk przed światem. Dzielić zaś mogą kłopoty materialne i bytowe. Jeśli będziecie połączeni jakimś nadrzędnym celem, wówczas będzie łatwiej. W przeciwnym wypadku możecie uważać, że świat was nie rozumie.

Jak zdobyć Wodnika

ONA

Jak ją pozyskać i utrzymać?

Najwłaściwsze wydaje się podejście partnerskie. Płaszczyzna koleżeńska umożliwia zaprezentowanie własnych atutów oraz zdobycie jej zaufania. Ona docenia szerokie horyzonty umysłowe partnera, ale domaga się docenienia własnej inteligencji i wiedzy. Należy uważać, aby jej nie zrazić dążeniem do zbliżenia seksualnego ani przejawami zazdrości. Współżycie z nią nie będzie trudne, jeśli spełni swoje ambicje zawodowe oraz nie będzie przeciążona obowiązkami domowymi. Również musi mieć niezbędny margines swobody.

Co zrobić, żeby cię porzuciła?

Ograniczenie jej aktywności zawodowej i swobody oraz sceny zazdrości powinny już w wystarczającym stopniu zniechęcić ją do partnera. Nadmiar obowiązków domowych powinien jeszcze to przyspieszyć.

ON

Jak go zdobyć i utrzymać?

Marzy o kobiecie, dla której stanowiłby centrum zainteresowań. Chciałby, żeby dla niego zrezygnowała z własnych ambicji i stworzyła mu wygodny dom oraz była jego cichą przystanią wśród życiowych trudności. Współżycie z nim może być trwałe, jeśli partnerka pogodzi się z brakiem praktycyzmu u niego, nie będzie czyniła mu częstych wymówek o raz potrafi zaprezentować jego osiągnięcia w ich otoczeniu.

Co zrobić, żeby cię porzucił?

Sposobów jest w tym przypadku wyjątkowo dużo. Jednym z bardziej skutecznych jest wywieranie na niego presji, aby o wiele intensywniej wywiązywał się ze swoich obowiązków w łóżku. Ponadto można krytykować jego małą praktyczność życiową, niewielkie zarobki itp. Czułym punktem jest jego hobby. Deprecjonowanie tej pasji lub utrudnianie jej kultywowania przeżyłby bardzo ciężko.

źródło: www.cygi.net.pl

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

WODNIK

wodnik.jpg

(20 stycznia - 18 lutego)

POLARYZACJA Męska

ŻYWIOŁ Powietrze

JAKOŚĆ Stała

Wodnik jest asertywny, niezależny, postępowy, analityczny, oryginalny i pomysłowy, pamiętliwy.

PLANETA RZĄDZĄCA Uran: starożytny bóg nieba, pierwszy władca wszechświata. Pierwsza odkryta współczesna planeta (w 1781). W astrologii Uran jest planetą zmian, zamętu, tego, co niekonwencjonalne i nieoczekiwane. Rządzi wynalazczością, aerodynamiką i nowoczesną nauką.

CHARAKTERYSTYKA Wodnik: rozdaje płynący dar, szerokim gestem i równo dla wszystkich; reprezentuje tworzenie i dawanie życia.

SYMBOL Piktogram przedstawia wodę, która wypływa ze statku Wodnika. Jest także przedstawieniem ludzkiej kostki w ruchu (części anatomii, którą rządzi Wodnik). Według kryteriów symbolicznych, dwie pofałdowane linie oznaczają elektryczną energię, uniwersalną myśl i mądrość przyszłości.

KLUCZOWE WYRAŻENIE WIEM

PRZECIWIEŃSTWO Lew:

Wodnik jest znakiem nadziei i marzeń, przyjaciół i życzeń. Osoby spod tego znaku często są idealistycznymi humanitarystami, którzy przejmują się większymi problemami świata, ale pozostają emocjonalnie oddaleni w swoich własnych związkach. Lew, przeciwieństwo Wodnika, jest znakiem przyjemności, uczuć i romansów. Ludzie spod znaku Lwa szukają dobrej zabawy i miłych chwil, by osiągnąć pełnie szczęścia; potrzebują bliskich relacji z innymi i mają skłonność do dominowania w związkach miłosnych.

CZĘŚCI CIAŁA RZĄDZONE PRZEZ WODNIKA
Układ krążenia, golenie i kostki: osoby spod znaku Wodnika są narażone na skręcenia i złamania kostek, jak również na żylaki i stwardnienie tętnic.

POMYŚLNY DZIEŃ
Środa

SZCZĘŚLIWE CYFRY
l i 7

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ
Ametyst: Przynosi wierność w miłości i daje dar przewidywania.

SZCZEGÓLNY KOLOR
Jaskrawoniebieski: czysty kolor nieba.

MIASTA
Sztokholm, Moskwa, Buenos Aires, Salzburg

KRAJE
Rosja, Szwecja, Etiopia

KWIAT
Orchidea

DRZEWA
Drzewa owocowe

METAL
Uran

ZWIERZĘTA RZĄDZONE PRZEZ WODNIKA
Duże ptaki

ZAGROŻENIE
Wodniki są pomysłowe, niekonwencjonalne i czasem ekscentryczne i dlatego często są celem ataków ludzi ograniczonych. Mają też skłonność do wikłania się w niecodzienne sytuacje i przyjaźnienia się z dziwakami.

Symbolem jedenastego znaku zodiaku jest Wodnik - człowiek niosący pojemnik (na przykład słój), z którego płynie strumień wody. Symbol wodnika wywodzi się z religii egipskiej i babilońskiej, W Egipcie utożsamiano z wodnikiem bóstwo Hapy, będące personifikacją Nilu. Hapy niósł dwie wazy z wodą, które symbolizowały północną i południową część rzeki. Był on dawcą życia, bowiem każda istota umierała, gdy została pozbawiona wody tego bóstwa. W literaturze greckiej gwiazdozbiór Aquarius czasem jest nazywany Lejącym Wodę. Niekiedy reprezentował on również Jupitera, który sprawiał, że z nieba lała się woda. Gwiazdozbiór upamiętniał też Deuka-liona - jedynego człowieka, który przetrwał powódź. Na początku świata, tuż po stworzeniu, ludzie i bogowie współżyli w harmonii, a okres ten nazwano Złotym Wiekiem. W owych czasach ziemia rodziła żywność, mimo że człowiek jej nie uprawiał, a rzeki "płynęły mlekiem i miodem". Dopóki Pandora nie otworzyła beczki ze złem i na świat nie spadły wszelkie plagi, niszczące ciała i umysły ludzi. Najpotężniejszy z bogów, Jupiter, spojrzał w dół, na Ziemię, i zdecydował, że musi ją oczyścić z ludzi, by znalazło się miejsce dla nowej rasy, godnej życia. Z pomocą brata, Neptuna, sprowadził na świat wielką powódź. Potop przetrwało tylko dwoje ludzi - Deukalion i jego żona Pyrra. Tylko tych dwoje było ludźmi sprawiedliwymi i pobożnymi; tylko oni oddawali bogom cześć całym sercem. Deukalion i Pyrra uciekli na szczyt góry Parnas, a kiedy Jupiter ich tam ujrzał, przypomniał sobie, jak dobre wiedli życie. Nakazał więc wodom cofnąć się, a ziemi wyschnąć. Potem Jupiter spełnił jedno życzenie Deukaliona i Pyrry. Musieli rzucać za siebie "kości swej matki", czyli, jak odkrył Deukalion, kamienie. Małżonkowie szli i ciskali za siebie kamieniami, które powoli przemieniały się w ludzi. Z tych, które rzucał Deukalion, powstawali mężczyźni, a z rzucanych przez Pyrrę - kobiety. I tak Deukalion stał się ojcem zupełnie nowej rasy ludzi.

boris_vallejo123.jpg

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.