Gość

Planety w domach.

27 postów w tym temacie

Słońce w domach horoskopowych

Słońce w I domu - silna wola, pewność siebie, przedsiębiorczość, ambicja.

Słońce w II domu - ukierunkowanie na zdobywanie i powiększanie środków materialnych.

Słońce w III domu - ciekawość świata, szerokie zainteresowania osobiste i zawodowe.

Słońce w IV domu - domatorstwo, potrzeba doskonałej organizacji życia rodzinnego.

Słońce w V domu - potrzeba uznania w szerokim gronie, głód zaszczytów.

Słońce w VI domu - dobre samopoczucie i pewność siebie uzależnione od spełniania się w życiu zawodowym.

Słońce w VII domu - korzyści płynące ze związków partnerskich i małżeńskich.

Słońce w VIII domu - zainteresowanie sprawami tajemniczymi i ukrytymi.

Słońce w IX domu - silnie rozwinięta sfera życia duchowego.

Słońce w X domu - dążenie do samorealizacji, pewność dobrze obranej drogi zawodowej,

Słońce w XI domu - liczne przyjaźnie, dążenie do pracy zespołowej.

Słońce w XII domu - skłonność do pracy w odosobnieniu.

http://astromix.pl/content/view/22/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Księżyc w domach horoskopowych

Księżyc w I domu - nieświadome dążenie do ciągłych zmian w życiu prywatnym i zawodowym.

Księżyc w II domu - sytuacja materialna korzystna, ale podlegająca stałym wahaniom.

Księżyc w III domu - wykorzystywanie sprytu i intelektu.

Księżyc w IV domu - duże znaczenie przeżyć z dzieciństwa.

Księżyc w V domu - wpływ związków miłosnych na istotne decyzje w życiu zawodowym.

Księżyc w VI domu - sytuacja finansowa uzależniona od wydajnej pracy podwładnych.

Księżyc w VII domu - wpływ rodziny na zawierane związki małżeńskie.

Księżyc w VIII domu - kłopotliwe, bądź zagadkowe związki finansowe z najbliższą rodziną.

Księżyc w IX domu - dłuższy pobyt i praca za granicą.

Księżyc w X domu - wysoka pozycja zawodowa.

Księżyc w XI domu - praca oparta na przyjaźniach i działalności grupowej.

Księżyc w XII domu - skłonność do przebywania w izolacji i odosobnieniu.

http://astromix.pl/content/view/23/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Merkury w domach horoskopowych

Merkury w I domu - przedkładanie intelektu i logiki.

Merkury w II domu - intelekt w służbie akumulacji własnych.

Merkury w III domu - szczególnie wysoki poziom aktywności umysłowej i werbalnej.

Merkury w IV domu - troska o jak najlepsze funkcjonowanie domu rodzinnego i optymalne wykorzystanie budżetu domowego.

Merkury w V domu - potrzeba ekspresji intelektualnej, werbalizacji wewnętrznych potrzeb i życiowych dążeń.

Merkury w VI domu - nieustanne doskonalenie i reorganizacja warunków panujących w miejscu pracy zawodowej.

Merkury w VII domu - partnerstwo oparte bardziej na porozumieniu intelektualnym, niż na głębokich uczuciach.

Merkury w VIII domu - ukryta działalność intelektualna, powiernictwo tajemnic i poufnych informacji.

Merkury w IX domu - rzeczowe podejście do spraw wiary i religii.

Merkury w X domu - skłonność do szerokiego propagowania własnych poglądów i upodobań.

Merkury w XI domu - pragmatyzm w działaniu i myśleniu.

Merkury w XII domu - działanie intuicyjne, przedkładanie inspiracji ponad intelekt.

http://astromix.pl/content/view/24/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wenus w domach horoskopowych

Wenus w I domu - potrzeba idealnej prezentacji własnej osobowości.

Wenus w II domu - zarobki związane z pracą twórczą.

Wenus w III domu - zamiłowanie do literatury pięknej i poezji.

Wenus w IV domu - praca związana z konserwacją dzieł sztuki.

Wenus w V domu - nieskrępowana twórczość artystyczna.

Wenus w VI domu - działalność zawodowa w dziedzinie zdrowia.

Wenus w VII domu - sprawy biznesowe prowadzone wspólnie z osobą o nieprzeciętnej urodzie i reprezentacyjnym wyglądzie.

Wenus w VIII domu - dochody pochodzące ze sprzedaży odziedziczonych kolekcji sztuki.

Wenus w IX domu - możliwość zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem.

Wenus w X domu - ułatwienia i pomoc w osiąganiu coraz to wyższych szczebli kariery zawodowej.

Wenus w XI domu - praca społeczna.

Wenus w XII domu - ukryte związki handlowe. ,

http://astromix.pl/content/view/25/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Mars w domach horoskopowych

Mars w I domu - potrzeba silnego zaznaczania i promowania swojej osobowości.

Mars w II domu - dochody pochodzące z błyskawicznie realizowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Mars w III domu - dobre samopoczucie przy zajęciach zawodowych opartych na wielokrotnym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce.

Mars w IV domu - energiczne zarządzanie zasobami pieniężnymi.

Mars w V domu - energia skierowana ku tworzeniu nowych wartości w życiu zawodowym i rodzinnym.

Mars w VII domu - praca zawodowa oparta na twardej rywalizacji i pozyskiwaniu nowych kontaktów handlowych.

Mars w VIII domu - głęboka emocjonalność, uczucia i popędy biorące górę nad rozumem i logiką

Mars w IX domu - realizowanie projektów zawodowych z udziałem obcokrajowców

Mars w X domu - dążenie do władzy i przewodzenia różnego rodzaju grupom ludzi,

Mars w XI domu - potrzeba uczestniczenia w życiu społecznym

Mars w XII domu - kłopoty z określeniem priorytetów życiowych

http://astromix.pl/content/view/26/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Jowisz w domach horoskopowych

Jowisz w I domu ? pewność siebie, wiara we własne możliwości

Jowisz w II domu - dochody pochodzące z rozpowszechniania idei

Jowisz w III domu ? zdolności pisarskie

Jowisz w IV domu ? praca zawodowa związana z kultywowaniem tradycji

Jowisz w V domu ? dochody mające swoje źródła w pracy twórczej

Jowisz w VI domu ? zainteresowanie zawodami związanymi z medycyną

Jowisz w VII domu ? korzystna sytuacja dla zawierania spółek handlowych

Jowisz w VIII domu - praca w dziedzinach zawodowych, w których największą rolę odgrywają poufne informacje

Jowisz w IX domu ? zainteresowanie psychologią, prawodawstwem, religią, filozofią,

Jowisz w X domu ? praca na eksponowanych stanowiskach w administracji państwowej,

Jowisz w XI domu ? zamiłowanie do pracy społecznej, praca w organizacjach humanitarnych

Jowisz w XII domu ? praca intelektualna wykonywana pod przykrywką innego zajęcia zarobkowego

http://astromix.pl/content/view/27/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Saturn w domach horoskopowych

Saturn w I domu ? poważne i formalistyczne podejście do wykonywanej pracy

Saturn w II domu ? majątek powiększany dzięki systematycznej i metodycznej pracy,

Saturn w III domu ? zawody wymagające skrupulatności,

Saturn w IV domu ? silny wpływ życia rodzinnego na karierę zawodową

Saturn w V domu ? dochody pochodzące z osobistej twórczości

Saturn w VI domu ? praca jako instruktor BHP, kontroler jakości produktów

Saturn w VII domu ? praca zawodowa związana z nadzorowaniem grup pracowniczych

Saturn w VIII domu ? zarządzanie własnością innych ludzi, praca w instytucjach policyjnych,

Saturn w IX domu ? ambicje tworzenia i popularyzowania własnych poglądów i systemów wartości

Saturn w X domu ? praca polegająca na oddziaływaniu autorytetem, dbanie o prestiż i wizerunek firmy

Saturn w XI domu ? ambicje realizowane w szeroko pojętej działalności społecznej,

Saturn w XII domu ? funkcje kierownicze pełnione w instytucjach zamkniętych,

http://astromix.pl/content/view/28/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Uran w domach horoskopowych

Uran w I domu ? zawody wymagające dobrego refleksu

Uran w II domu ? niestabilna sytuacja finansowa,

Uran w III domu ? praca w telekomunikacji,

Uran w IV domu ? praca przy wyposażaniu wnętrz mieszkalnych w urządzenia elektrotechniczne

Uran w V domu ? praca w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesną technikę audiowizualną,

Uran w VI domu ? praca związana z naprawą sprzętu medycznego, serwisem komputerów,

Uran w VII domu ? zajęcia zawodowe związane z internetem

Uran w VIII domu ? praca w instytucjach zajmujących się windykacją należności pieniężnych,

Uran w IX domu ? praca za granicą, lub kontakty z firmami zagranicznymi produkującymi urządzenia elektroniczne

Uran w X domu ? zawody związane z przemysłem energetycznym

Uran w XI domu ? praca w organizacjach humanitarnych

Uran w XII domu ? dochody pochodzące z działalności dodatkowej

http://astromix.pl/content/view/29/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Neptun w domach horoskopowych

Neptun w I domu ? duża rola empatii, oraz intuicji i zdolności prekognicyjnych w prowadzonej działalności

Neptun w II domu ? kłopoty w uzyskaniu stabilnego źródła dochodów

Neptun w III domu ? uzdolnienia literackie, dochody z pisania poezji, tekstów piosenek

Neptun w IV domu ? nieustabilizowane warunki mieszkaniowe

Neptun w V domu ? praca twórcza związana ze zdolnościami parapsychicznymi

Neptun w VI domu ? praca związana ze zdrowiem

Neptun w VII domu ? praca jako przedstawiciel handlowy producenta alkoholu

Neptun w VIII domu ? predyspozycje do badania spraw tajemniczych

Neptun w IX domu ? dalekie podróże drogą wodną, praca na obczyźnie

Neptun w X domu ? możliwość osiągnięcia dużej popularności jako aktor

Neptun w XI domu ? praca zawodowa realizowana wśród przyjaciół o podobnym światopoglądzie

Neptun w XII domu ? zamiłowanie do wszystkiego, co tajemnicze, wieloznaczne i niewyjaśnione

http://astromix.pl/content/view/30/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Pluton w domach horoskopowych

Pluton w I domu ? władcza osobowość, wywieranie stałej presji na najbliższe otoczenie zawodowe i rodzinne

Pluton w II domu ? zajęcia zawodowe podporządkowane potrzebie gromadzenia dóbr materialnych

Pluton w III domu ? praca polegająca na wyszukiwaniu informacji, wydobywaniu z nich ukrytych treści,

Pluton w IV domu ? udział w prowadzeniu rodzinnej firmy

Pluton w V domu ? związek z przemysłem rozrywkowym

Pluton w VI domu ? zainteresowanie medycyną

Pluton w VII domu ? kontakty zawodowe z osobami pracującymi w wymiarze sprawiedliwości,

Pluton w VIII domu ? działalność zawodowa związana z manipulacją zachowaniem całych grup społecznych

Pluton w IX domu ? praca w centralach handlu zagranicznego, czerpanie korzyści finansowych z firm

Pluton w X domu ? możliwość osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej dzięki umiejętnemu postępowaniu z ludźmi

Pluton w XI domu ? działalność społeczna, prowadzona równolegle z karierą zawodową

Pluton w XII domu ? trudności w uporządkowaniu dążeń i wytyczeniu konkretnej ścieżki rozwoju zawodowego

http://astromix.pl/content/view/31/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Planety w znakach zodiaku

Położenie planet w poszczególnych znakach zodiaku informuje nas o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu, podstawowa energia planety jest zmieniana i modyfikowana. Odbywa się to poprzez wpływ właściwości znaku zodiaku, w którym dana planeta się znajduje, na tradycyjnie przypisane jej własności astrologiczne.

Astrologia wyróżnia cztery, jakościowo ? symboliczne, położenia planet w odpowiednich znakach zodiaku:

Władztwo ? planeta znajduje się we własnym, wg. tradycji, znaku zodiaku, przez co jej działanie jest naturalne i silne, opierające się na tradycyjnie przypisanych jej właściwościach, nie podlega ona w tym przypadku modyfikacjom od znaków, w których jej działanie byłoby osłabione, bądź nietypowe.

Planety we władztwie to, przykładowo: Mars w Baranie, Wenus w Byku, Merkury w Bliźniętach, Księżyc w Raku, Słońce we Lwie.

http://astromix.pl/content/view/33/54/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Co osiągniesz? – Jowisz w domach

jowisz.jpg?w=71&h=104Położenie Jowisza w domach horoskopowych wskaże Ci kierunek rozwoju w życiu. Ujawni dziedziny życia, w których sprzyja Ci szczęście, w których osiągnąć możesz najwięcej. Ale UWAGA! – Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego i co prawda przynosi rozmach, nadaje naszemu życiu dalekich perspektyw, ale sprzyja także przesadzie, a w konsekwencji także i fanatyzmowi. Dlatego pamiętaj, by zachować stosowny umiar w jowiszowej dziedzinie swojego horoskopu ;-D

Jowisz w I domu:

Masz pogodną naturę i optymistycznie podchodzisz do wszystkich przedsięwzięć. Koncentrujesz się na jasnych stronach życia, lubisz towarzystwo i rozrywki. Kiedy już Twoim zdaniem wszystko co można było uczynić, zostało uczynione, z całą wiarą pozostawiasz ostateczne rozstrzygnięcie wyższym siłom.

Jowisz w II domu:

Potrafisz dostosować się do okoliczności i aktualnych warunków materialnych. Jesteś osobą zaradną i samodzielną. Dbasz o swoje zabezpieczenie finansowe. Również los sprzyja Ci w sprawach majątkowych: zawsze uzyskasz w tej dziedzinie pomoc i radę. Jeśli zachowasz rozsądek w wydatkach, zawsze starczy Ci pieniędzy na extra wydatki. Jeśli w Twoich finansach wszystko dobrze się układa, masz pogodny i optymistyczny nastrój.

Jowisz w III domu:

Budujesz przyjacielskie i serdeczne stosunki z otoczeniem, posiadasz szerokie kontakty towarzyskie. Jowisz sprzyja Twoim podróżom, przyswajaniu sobie wiedzy i nowych informacji. Interesujesz się sprawami społecznymi, masz szeroką wiedzę ogólną. Ludzie Cię lubią, bo zawsze jest o czym z Tobą rozmawiać.

Jowisz w IV domu:

Rodzina odgrywa ogromną rolę w Twoim życiu, w tej dziedzinie życia możesz cieszyć się dużym szczęściem. Można wnioskować, że rodzice bardzo Cię kochali. Twój dom chcesz, aby był urządzony bardzo komfortowo, wkładasz dużo energii w to, aby można było w nim nabrać sił. Zależy Ci, by Twoja rodzina była poważana społecznie. Jeśli w Twojej rodzinie wszystko dobrze się układa, masz pogodny i optymistyczny nastrój.

Jowisz w V domu:

Masz dużo twórczej energii i przekonanie o sprzyjającym szczęściu. Cieszy Cię kontakt z dziećmi, które również lubią Twoje towarzystwo. Pragniesz przekazać im wartości etyczne, społeczne, zainteresowanie edukacją. Jeśli masz okazję bawić się i imprezować, wpadasz wpogodny i optymistyczny nastrój.

Jowisz w VI domu:

Stawiasz na rozwój osobisty. Masz dużą możliwość zrobienia czegoś dobrego dla innych. Jeśli zdobędziesz się na współczucie i bezinteresowność zyskasz dostęp do swojej niezwykle szlachetnej natury. Pragniesz wnieść swój wkład w poprawę stosunków społecznych, w podniesienie dobrobytu wszystkich ludzi. Masz naturę ekologa.

Jowisz w VII domu:

Masz towarzyską, szczerą i społeczną naturę, utrzymujesz liczne kontakty z ludźmi. Masz wobec nich otwarte i życzliwe nastawienie. Dajesz im kredyt zaufania i oczekujesz, że będą uczciwie postępować wobec Ciebie. Jesteś osobą, która szybko zyskuje popularność, dzięki ideom praworządności i sprawiedliwości, którym hołdujesz.

Jowisz w VIII domu:

Starasz się rozwijać i doskonalić poprzez pracę nad sobą, psychologiczne zrozumienie swojej duszy. Możliwe, że interesujesz się głębszym wymiarem życia, poszukiwaniami filozoficznymi. Masz możliwość uzyskania pomocy materialnej ze strony innych ludzi. Może to po prostu oznaczać, że ludzie chętnie Ci pomagają, jeśli ich o to poprosisz.

Jowisz w IX domu:

Masz szerokie horyzonty, dobrze orientujesz się w aktualnych zagadnieniach społecznych. Dążysz do rozwoju, jesteś entuzjastą poszerzania granic i otwartości na dobra intelektualne całego świata. Masz duszę kosmopolity. Interesują Cię inne kraje, kultury, języki obce. Jesteś osobą religijną. Jeśli możesz swobodnie się rozwijać, podróżować, masz wtedy pogodny i optymistyczny nastrój. Cechuje Cię duża tolerancja i zrozumienie dla innych.

Jowisz w X domu:

Dbasz o dobrą reputację społeczną, a otoczenie obdarza Cię zaufaniem. Roztaczasz wokół atmosferę pogodnej mądrości i zrozumienia. Jesteś bardzo szanowaną osobą, liczy się Twoje zdanie i mądrość. Lubisz być zauważanym, znanym i poważanym. Masz poczucie odpowiedzialności i poszanowanie dla panujących zasad. Pracujesz na swoją nieskazitelną opinię i wysoką pozycję.

Jowisz w XI domu:

Cechuje Cię optymizm i umiejętność współpracy. Masz mądrych przyjaciół, ze strony których możesz zawsze liczyć na radę i duchowe wsparcie. Masz duże poczucie więzi społecznych, spotkania towarzyskie wprawiają Cię w dobry nastrój. Chcesz ulepszać świat, jesteś pokojowo nastawiony do otoczenia. Pasjonuje Cię rozwój świata, ludzkości i cywilizacji. Jesteś osobą popularną towarzysko, wobec ludzi masz życzliwy i uczynny stosunek. Masz otwartą, tolerancyjną naturę pacyfisty.

Jowisz w XII domu:

Masz wewnętrzną pogodę ducha, łatwo zapominasz smutne czy bolesne okresy życia. Wiedziesz raczej spokojne życie, chętnie pomagasz ludziom. Interesuje Cię zdobywanie doświadczeń duchowych, mistycznych. Łatwo zdobywasz informacje o możliwościach rozwoju duchowego, dzięki czemu pogłębiasz swoją filozoficzną naturę. Masz bogate wnętrze, dużą intuicję i wyobraźnię.

http://proastro.wordpress.com/2007/09/03/co-osiagniesz-jowisz-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Plutoniczna mobilizacja do zmiany

mpluton.jpg?w=150&h=258Pluton, sprowadzony ostatnio do roli planety karłowatej, świetnie się trzyma. Potocznie znany jako Pan życia i śmierci. Chodzi o śmierć, a potem zmartwychwstanie, o odrodzenie się z popiołów jak Feniks; o zmianę i przeobrażenie, którego człowiek doznaje zwykle przyciśnięty do muru, stojąc właśnie jakby na granicy swojej klęski, bądź odrodzenia.

Pluton w I domu:

Twój Pluton jest jak na świeczniku: masz silną wolę i widoczną dla innych magnetyczną osobowość. Wykazujesz dużą inicjatywę i potrafisz poradzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Pluton w II domu:

Jak na drugi dom horoskopowy przystało, sprawa Twojego Plutona dotyczy posiadania i wartości. Trudna to pozycja, z racji otaczającej nas materii i coraz wymyślniejszych sposobów zarabiania pieniędzy. Chcesz mieć pod kontrolą to, co posiadasz. Potrafisz o tym nieustannie myśleć, osobiście się angażować i pilnować swojej fortuny. Daje Ci to poczucie bezpieczeństwa. Ale czy słusznie?

Pluton w III domu:

Masz przenikliwy umysł. Precyzyjnie formułujesz swoje poglądy i wyraźnie je przedstawiasz. Zazwyczaj ciężko prowadzić z Tobą dyskusję, bo trudno przekonać Cię do zmiany poglądów. Jesteś osobą dociekliwą, nie zadowalają Cię powierzchowne wyjaśnienia. Dlatego świetnie zrealizujesz się w pracy badawczej.

Pluton w IV domu:

Odczuwasz potrzebę posiadania miejsca, w którym będziesz mieć możliwość odpoczynku i regeneracji sił. Jesteś osobą bardzo emocjonalną i trudno Ci zachować wewnętrzny spokój. Rodzina to dla Ciebie ważna sfera życia, której sprawy traktujesz głęboko i poważnie. Potrzeba zmian może mieć u Ciebie symboliczny wydźwięk w przeprowadzeniu solidnego remontu, przemeblowania. Staraj się w swoim domu stworzyć bezpieczne miejsce dla bliskich, popracuj nad skłonnością do kontrolowania. Ona daje Ci tylko złudne poczucie bezpieczeństwa.

Pluton w V domu:

Masz duże możliwości twórcze. Chcesz doświadczać wszystkiego co robisz bardzo intensywnie. Jednak zamiast śnić o potędze, poznaj życie wielkich twórców. Było ono ciężką pracą, często w samotności i skupieniu, bez dramatycznych deklaracji i wewnętrznej presji.

Pluton w VI domu:

Masz głębokie i poważne podejście do tego, co uznajesz za swój obowiązek. Masz silną potrzebę pomagania innym. Musisz mieć pewność, że to co robisz jest użyteczne dla innych ludzi, że ma sens. Zwróć uwagę czy sposób w jaki im pomagasz, nie narusza ich wolności wyboru, poglądów czy bezpieczeństwa.

Pluton w VII domu:

Relacje z ludźmi i związki partnerskie mają ogromny wpływ na Twój wewnętrzny proces przemian. Masz głębokie i poważne podejście do bliskich relacji partnerskich, choć Twoje związki przebiegają zwykle nieco burzliwie. Oboje chcecie nad sobą dominować i wzajemnie się zmieniać. Działasz na ludzi jak magnes: jednocześnie fascynujesz i przyciągasz, to znów odpychasz. Poddaj się. Postaw na związki oparte wyłącznie na zdrowych podstawach, wszelkie nieporozumienia wyjaśniaj od razu. Rozmawiaj.

Pluton w VIII domu:

Cechuje Cię przenikliwość i poszukiwanie prawdy. Pragnienie to będziesz realizować poprzez zainteresowanie wiedzą tajemną. Posiadasz silną wolę, życie traktujesz poważnie, zajmując się tylko istotnymi sprawami. W sytuacjach krytycznych zachowujesz zdolność do działania. Pragniesz wpływać na otaczający Cię świat i ludzi.

Pluton w IX domu:

Masz głębokie i poważne podejście do wyznawanych ideałów. Silnie trzymasz się tego, co uważasz za swoją filozofię życiową. Niejednokrotnie Twoje przekonania będą jednak podlegały rewizji.

Pluton w X domu:

Masz głębokie i poważne podejście do znalezienia swojego miejsca w świecie i wybrania właściwego celu życia. Często buntujesz się przeciwko autorytetom, ponieważ pociąga Cię perspektywa wybicia się na powierzchnię i bycia zauważonym. Może to oznaczać silną ambicję i chęć dotarcia do celu „po trupach”. Cechuje Cię niezależność, siła woli i pewność siebie.

Pluton w XI domu:

Masz intuicyjną zdolność przewidywania rozwoju wydarzeń oraz duże możliwości reformatorskie. Swoje umiejętności możesz wykorzystać angażując się w działalność stowarzyszenia, grupy lub ruchu religijnego. Możesz swoją osobą zmienić wiele rzeczy w takiej grupie i dodać dynamiki jej rozwojowi.

Pluton w XII domu:

Często łapiesz się na tym, że działasz w zupełnie inny sposób, niż zaplanowałeś. Masz wiele zrozumienia dla cierpienia ludzi i pomagasz innym zawsze kiedy tylko możesz. Szczególnie porusza Tobą przemoc wobec słabszych. Masz duże, nie uświadamiane umiejętności wewnętrzne, które mogą objawiać się poprzez prorocze sny. Unikaj środków odurzających, które mogą Cię uzależnić.

http://proastro.wordpress.com/2007/12/11/plutoniczna-mobilizacja-do-zmiany/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Przypływ Neptuna w domach

mneptun.JPG?w=130&h=202Neptun, władca mórz i oceanów, jest tak „głęboki” jak potrafią głębokie być emocje. W oparach Neptuniej mgły trudno połapać się, którędy do domu. Spróbuj wejrzeć w sens i prawdę swojego Neptuna.

Neptun w I domu:

Trudno powiedzieć, by ktokolwiek mógł Cię poznać, skoro Ty nie możesz powiedzieć tego o sobie. Masz przyjazny, marzycielski i roztargniony sposób bycia, bogatą, ale zmienną osobowość kameleona. Lubisz roztaczać wokół siebie aurę tajemnicy i czasem trudno zrozumieć o co Ci chodzi. Nie staraj się uzyskać za wszelką cenę akceptacji innych ludzi.

Neptun w II domu:

Być może doświadczasz dużego zamętu w sprawach swoich własności i masz tendencję do ulegania złudzeniom w sprawach finansowych („jakoś to będzie, a dziś kupię sobie jakiś „drobiazg””). Nie przywiązuj się do tego co posiadasz, nadając temu wielkie znaczenie, ponieważ w wypadku straty odczujesz wielki ból. Próbujesz odnosić swój system wartości do ideałów, które są prawie nieosiągalne.

Neptun w III domu:

Zatroszcz się o to jak komunikujesz się z innymi. Wyrażaj się jasno i zwięźle, upewniaj się, że wszyscy zrozumieli co mówisz. Twój umysł jest podatny na wszelkie intuicyjne i duchowe prawdy. Tradycyjna edukacja w szkole, konieczność wykuwania regułek na pamięć mogła być dla Ciebie bardzo trudna, bo uczysz się poprzez emocje. Interesujesz się rozwojem swojej duchowości. Posiadasz twórczy umysł, bogatą wyobraźnię, umiejętność wizualizacji myśli. Często ogarnia Cię zwątpienie i niepewność, czy Twoje przekonania są zgodne z prawdą.

Neptun w IV domu:

Ciężko pracujesz, by osiągnąć swój ideał życia rodzinnego. Twój dom mógł być miejscem wielu uczuć, ale także emocjonalnego zamętu i trudności. Ponieważ taki zamęt osłabia Twoje poczucie bezpieczeństwa, chcesz aby Twój własny dom był pięknym i bezpiecznym miejscem.

Neptun w V domu:

Lubisz przyjemności i często ulegasz zachciankom. Możesz mieć trudności z rozumieniem swoich dzieci i skłonność do udawania, że wszystko jest w porządku. Tak czy inaczej unikaj idealizowania swojej misji wychowawczej.

Neptun w VI domu:

Staraj się wyciągać wnioski wynikające z Twoich doświadczeń. Unikaj dziwnych, nie sprawdzonych pomysłów w sprawach żywienia i higieny. Uważaj z lekarstwami, narkotykami, alkoholem, lepiej konsultuj się z lekarzem.

Neptun w VII domu:

Intuicyjnie rozumiesz innych ludzi, ale bywa, że ulegasz ich nastrojom i uczuciom. Traktujesz ich bezinteresownie i taktownie. Odczuwasz potrzebę pomagania innym, wyciągania ich z dołka.

Neptun w VIII domu:

Kierujesz swoją uwagę na ukryte dziedziny życia i na najgłębsze aspekty podświadomego umysłu. Interesujesz się zagadnieniami psychicznymi i okultystycznymi.

Neptun w IX domu:

Interesuje Cię wyższa świadomość i prawda duchowa. Masz bogatą wyobraźnię. Cechuje Cię idealizm w sprawach społecznych. Staraj się nie przywiązywać do określonej koncepcji filozoficznej, ale zachowywać czysty umysł i obiektywne spojrzenie.

Neptun w X domu:

Często słuchasz głosu intuicji, czasem uczucia dominują nad rozsądkiem. Odczuwasz niepewność co do celu Twojego życia. Masz dużo talentów, ale tylko od Twojej pilności i siły woli zależy czy je rozwiniesz. Przestań marzyć i się rozdrabniać, poszukaj w sobie prawdziwej pasji.

Neptun w XI domu:

Ideały są bardzo ważne dla Ciebie i ciężko pracujesz w codziennym życiu aby je zrealizować. Upewnij się czy masz do czynienia z rzeczywistością, kiedy próbujesz wprowadzać w czyn swoje marzenia. Przyciągają Cię ruchy i stowarzyszenia, które rozwijają psychikę i życie duchowe.

Neptun w XII domu:

Cechuje Cię dobroczynność i pogodna natura. Twoje poświęcenie nie ma granic. Potrzebujesz okresów samotności, aby się wyciszyć i zastanowić nad swoim życiem. Czasem jednak staje się ona zbyt bolesna, bo czujesz wyobcowanie.

http://proastro.wordpress.com/2007/10/10/przyplyw-neptuna-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Kontroluj rewolucję – Uran w domach

muran.JPG?w=135&h=244Tak, tak Uran jest wspaniały. TUTAJ przeczytasz o tej planecie. Wszyscy go kochają bo taki niezwykły i zupełnie inaczej niż pozostałe planety, Uran „toczy się” wokół Słońca. Rzeczywiście Uran obdarza niezwykłością, ale niech to będzie twórcza niezwykłość, a nie nerwicowa i chaotyczna.

Uran w I domu:

Masz duże poczucie niezależności i potrafisz wykazać silną wolę by je obronić. W trudnych sytuacjach potrafisz sobie pomysłowo poradzić, niektóre Twoje rozwiązania są naprawdę oryginalne. Jesteś ekscentryczny i wyróżniasz się z otoczenia. Z trudem akceptujesz rutynowy tryb życia, ważniejsze są dla Ciebie przygody i zmiany. Dążysz do wyzwolenia się z wpływów otoczenia i konwencji jakie nam to narzuca.

Uran w II domu:

Pozycja Urana wskazuje na Twoją dużą elastyczność w sprawach finansowych: łatwo dostosowujesz swój styl życia do bieżących dochodów. Pomysłowo radzisz sobie ze sposobami zarabiania na życie. Niechętnie poddajesz się odpowiedzialności i obciążeniom, jakie wiążą się z materialnym posiadaniem.

Uran w III domu:

Dużo rozmyślasz i dyskutujesz, potrzebujesz stałego pobudzenia umysłu. Masz bogatą wyobraźnię i dużą intuicję. Lubisz ciągłe zmiany w codziennej działalności, w kontaktach z najbliższym otoczeniem. Masz wysokie tempo w codziennych sprawach i aktywnie się w nie angażujesz. Na każdy temat musisz mieć własne zdanie, które jednak dość często zmieniasz. Czujesz, że poprzez dyskusje, rozmowy z ludźmi, możesz coś zmienić na lepsze.

Uran w IV domu:

Cechuje Cię ciągła potrzeba zmian w życiu uczuciowym i rodzinnym. Domagasz się swobody w swoim środowisku domowym (np. wychodzisz z domu, nikomu nic nie mówiąc). Niekiedy zmiany te mają burzliwy przebieg, ponieważ jesteś osobą emocjonalną. Spotykać Cię mogą nagłe zmiany w środowisku rodzinnym, także częste przeprowadzki, czy remonty. Ale to nie tylko zewnętrzne przejawy Urana w IV domu. Trudno Ci znaleźć w życiu, w sobie, coś pewnego i stabilnego, do czego możesz odwołać się w chwili kryzysu. Zrywasz więzy z przeszłością i nie zapuszczasz nigdzie korzeni.

Uran w V domu:

Jesteś osobą twórczą i ciągle poszukujesz nowych form wyrażania siebie i swojej twórczości. Lubisz coś tworzyć, nawet jeśli jest to tylko zabawa. Posiadasz zapewne jakieś niecodzienne hobby. Lubisz eksperymentować z życiem i jesteś człowiekiem rozrywkowym. Jeśli masz dzieci, prawdopodobnie mają one dużo wolności i są bardzo żywe. Wiele się od nich uczysz i dzięki nim czujesz, że masz kilka lat mniej.

Uran w VI domu:

Pragniesz wprowadzać zmiany w te obszary życia, które wydają Ci się zbyt wiążące i zobowiązujące. A więc często w miejsce pracy. Cenisz sobie prostotę i czysty intelekt. Oszczędzaj swoje nerwy, odrywając się co jakiś czas od codziennego życia i zachowując równowagę oraz pogodę ducha. W Twoim przypadku dobrze sprawdzają się niekonwencjonalne metody leczenia: homeopatia, bioenergoterapia, leczenie muzyką itp.

Uran w VII domu:

Twoje dążenie do wolności dominuje nad całym Twoim życiem. Masz dużo optymizmu i szalone, wciąż nowe pomysły.

Cechuje Cię skłonność do zachowywania swej niezależności i samodzielności w związku. Potrzebujesz swobody w małżeństwie lub partnerstwie. Miewasz nagłe zmiany nastroju, a także niepewność spowodowaną nieobliczalnymi poczynaniami swego partnera. Możliwe, że ewentualne nieporozumienia partnerskie są wyładowywane w burzliwych dyskusjach, w każdym razie trudno Ci udawać, że wszystko jest w porządku. Jak sobie z tym poradzić? Zacznij od siebie. Uspokojenie swoich emocji, określenie priorytetów, podejmowanie przemyślanych decyzji oraz świadomość, że Uran symbolizuje tu potrzebę wyzwań, także w związkach, wiele tu pomogą.

Uran w VIII domu:

Zmiany, które następują w Twoim życiu są zwykle gwałtowne i całkowite. Zapewne Twoje życie jest bardzo ciekawe, zdarzyło Ci się wiele wyjątkowych przygód. Często niespodziewanych.

Bycie zależnym finansowo od kogoś powoduje u Ciebie brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego swoje dążenie do wolności finansowej przełóż na czyny. Czytasz Kiyosakiego?

Uran w IX domu:

Masz szerokie horyzonty i duży wgląd w sprawy społeczne, filozoficzne, polityczne. Pociągają Cię nowe i stymulujące drogi myślenia, a także radykalne i innowacyjne rozwiązania społecznych problemów. Podróże, studia wyższe oraz religia są w stanie odmienić Twoje życie, zatem poszukuj takich możliwości. Masz potrzebę przeżywania przygód. W Twoim życiu świetnie się sprawdza stwierdzenie: podróże kształcą. Fascynują Cię odmienne kultury i obyczaje.

Uran w X domu:

Jesteś bardzo samodzielną i wszechstronną osobą, starasz się, by mieć ciekawe życie. Chcesz wszystkiego doświadczyć samodzielnie. Masz dużą intuicję. Lubisz uczyć się raczej na własnych błędach, niż na cudzych.

Masz buntowniczy charakter i niechętnie poddajesz się autorytetowi ludzi, którzy chcą sprawować nad Tobą władzę (rodzice, szefowie, przedstawiciele władz). Ze względu na swój indywidualizm, chętnie wyzwoliłbyś się spod ich ograniczeń. Sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem..

Uran w XI domu:

Masz oryginalne i idealistyczne poglądy na przyszłość i poszukujesz ludzi o podobnych poglądach. Jesteś człowiekiem otwartym na świat, tolerancyjnym, uznajesz tylko fakty. Prezentujesz prawdziwie humanitarną postawę, czujesz więź ze wszystkimi ludźmi. Planujesz z rozmachem, nie ma dla Ciebie ograniczeń. Przemyśl dwa razy decyzję, zanim ją ostatecznie podejmiesz, bo masz bardzo idealistyczne podejście do świata. Jesteś członkiem stowarzyszeń lub fundacji, chcesz zmieniać świat na lepszy.

Uran w XII domu:

Masz bogate wewnętrzne i swój własny, oryginalny świat. Posiadasz ogromną intuicję i szczerze współodczuwasz ludzkie nieszczęścia. Często w Twoim życiu zdarzają się niespodzianki i niestabilność, wywołane przez jakby nieświadome dla Ciebie czynniki. To tłumione emocje stają się źródłem przewrotów i nagłych zdarzeń w Twoim życiu. Odczuwasz ciągłe podenerwowanie i obawę przed nieszczęściem, zamiast popracować nad własnymi emocjami tworząc coś: choćby wylewając je na papier lub płótno, czy poprzez medytację lub inną praktykę duchową. To czego masz świadomość, ale ukrywasz przed innymi, może być źródłem kłopotów, ponieważ zwykle ujawni się w najbardziej nieodpowiednich okolicznościach.

http://proastro.wordpress.com/2007/10/01/kontroluj-rewolucje-uran-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Syzyfowe prace – Saturn w domach

saturn.jpg?w=58&h=121Położenie Saturna w domach daje nam możliwość analizy obszarów, nad którymi mamy w życiu popracować. W które mamy włożyć nieustanną pracę. I to zupełnie jak w filmie „Dzień Świstaka” w reż. Harolda Ramisa. Cykliczne tranzyty Saturna będą nam przypominać o konieczności wskoczenia na wyższy poziom i „przerobienia” zaniedbanych obszarów życia tak, by osiągnąć mistrzostwo. Powodzenia! icon_smile.gif?m=1264141061g

Saturn w I domu:

Cechuje Cię powaga, ambicja, opanowanie i uprzejmość. Trzeźwo myślisz i ostrożnie podejmujesz decyzje. Starasz się, aby Twoje wypowiedzi i działania miały określony cel. Kiedy realizujesz swoje plany, zdobądź się na większy optymizm i uśmiech. Życie ma także jasne strony.

Saturn w II domu:

Uznanie w Twoich oczach zyskują raczej sprawdzone, namacalne wartości niż nieuchwytne idee. Zabezpieczenie środków materialnych do życia jest dla Ciebie ważną sprawą życiową i daje Ci poczucie stabilności. Wszelkie sprawy związane z tą dziedziną, kształtują Twój charakter. Obfitość materialna jest testem Twojej gospodarności, a niedostatek uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W czasie zakupów zachowujesz ostrożność i kupujesz tylko te rzeczy które przydadzą Ci się w przyszłości.

Saturn w III domu:

Masz poważny i głęboki umysł. Potrafisz się skoncentrować. Posiadasz wrodzone poczucie sprawiedliwości, rozwagę i ostrożność.

Swoje myśli komunikujesz z powagą i konkretnie. W relacjach z ludźmi zachowujesz pewien dystans.

Saturn w IV domu:

Odczuwasz silną potrzebę zapewnienia sobie bezpieczeństwa. W tym celu poświęcisz się intensywnej pracy, aby zapewnić sobie odpowiedni status materialny w późniejszych latach. Również dom rodzinny i jego bezpieczeństwo będą dla Ciebie bardzo ważne. Poważnie traktujesz swoje obowiązki wobec domu, rodziny, tradycji. W przypadku zagrożenia ze strony świata, szukasz schronienia w gronie najbliższych.

Saturn w V domu:

Wobec przyjemności życia masz raczej ascetyczny stosunek. Wolny czas spędzasz pożytecznie, poprzez aktywny wypoczynek. Jeśli masz dzieci, są one dla Ciebie bardzo ważne, czujesz się odpowiedzialny za ich rozwój. Pokażesz im wartość życia, jego powagę oraz potrzebę kształtowania charakteru.

Saturn w VI domu:

Ważne jest dla Ciebie wypełnienie codziennych obowiązków. Obawa czy wszystko zostało załatwione może Ci nieco psuć humor i zdrowie. Staraj się zatem o wesoły nastrój i pogodę ducha. Aby poprawić swoje samopoczucie uprawiaj sport, zachowuj dietę i używaj naturalnych sposobów regeneracji.

Saturn w VII domu:

Bardzo ważne jest dla Ciebie działanie wśród innych ludzi. Postępujesz taktownie i uprzejmie. Zachowujesz jednak dystans wobec ludzi. Z obawy przed ograniczeniem Twojej niezależności, czy może ośmieszeniem?

Saturn w VIII domu:

Jesteś godną zaufania osobą, poczuwasz się do odpowiedzialności za powierzoną Ci cudzą własność. Twoja powaga budzi respekt. Potrafisz zdobyć się na głęboki wgląd duchowy w tajemnice życia.

Saturn w IX domu:

Rozpoczynasz realizację planów po długim namyśle. Cechuje Cię duża samodzielność i umiejętność wykorzystywania swoich zdolności. Pociągają Cię trudne zagadnienia umysłowe. Zaplanuj dobrze swój czas, aby zrealizować wszystkie swoje zamierzenia.

Saturn w X domu:

Cechuje cię silny, samodzielny i pełen godności umysł. Kiedy określisz cel, potrafisz cierpliwie i wytrwale do niego dążyć. Chętnie sprawdzasz ograniczenia własnych możliwości i umiejętności. Trzymasz się jednak sprawdzonych metod postępowania.

Saturn w XI domu:

Masz rozwinięte poczucie sprawiedliwości, stosujesz zasadę równych praw dla każdego. Potrafisz wcielać swoje idee i pomysły w życie – potrafisz je materializować.

Saturn w XII domu:

Możliwe, że czujesz się przedmiotem manipulacji, pionkiem w wydarzeniach. Najlepszą metodą poradzenia sobie z taką sytuacją jest przejęcie inicjatywy i stawienie czoła problemom.

http://proastro.wordpress.com/2007/09/18/syzyfowe-prace-%E2%80%93-saturn-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Mars w domach, czyli jak wykorzystujesz swoją energię.

Mars w I domu:

Masz dużo energii, zapału, pewności siebie i przedsiębiorczości. Twoje reakcje są szczere i spontaniczne. Wolisz coś zrobić, niż bez końca dyskutować lub tkwić w sytuacji bez wyjścia. Jesteś osobą odważną i niezależną, nie dasz sobie „chodzić po głowie”. Trudno Ci być tylko obserwatorem wydarzeń, lubisz w nich uczestniczyć.

Mars w II domu:

Potrafisz aktywnie działać, by zabezpieczyć swoją sytuację materialną. Często jednak zadowalasz się istniejącym stanem rzeczy, aby coś zmienić potrzebujesz impulsu z zewnątrz. Praca na działce lub aktywny wypoczynek na powietrzu może Ci pomóc zregenerować siły.

Mars w III domu:

Wypowiadasz swoje przekonania entuzjastycznie, zdecydowanie i z zapałem. Masz żywy i krytyczny umysł, dobry refleks. Potrafisz argumentować swoje poglądy, umiesz znaleźć rozwiązanie problemów. Aktywność intelektualna, kontakty towarzyskie, wymiana myśli pobudzają Cię do działania. Twoją wadą może być skłonność do wyciągania pochopnych wniosków oraz zbytnia nerwowość.

Mars w IV domu:

Trudno Ci usiedzieć w jednym miejscu, nie jesteś typem domatora. Masz szansę na zachowanie siły i energii do późnej starości. Aby zabezpieczyć swoją przyszłość wykazujesz dużo inicjatywy i zaangażowania.

Mars w V domu:

Masz energiczną i porywczą naturę, lubisz zabawę i przyjemności. Masz duży rozmach w dokonywaniu zamierzeń i realizacji planów. Dobrze orientujesz się w nowych możliwościach, dlatego jeśli zachowasz rozwagę i skorzystasz z pomocy innych, osiągniesz sukces. Spróbuj spożytkować swoją energię w zajęciach wymagających wysiłku fizycznego: sporcie lub tańcu.

Mars w VI domu:

Kiedy masz się w coś zaangażować, wcześniej dokładnie wszystko kalkulujesz. Cierpliwie i metodycznie pokonujesz problemy. Choroby, które Cię dosięgają mają gwałtowny przebieg, ale powrót do zdrowia jest równie szybki.

Mars w VII domu:

Trudno Ci zdobyć się na obiektywność i kompromis. Starasz się wyważyć wszystkie za i przeciw, a w efekcie nie podejmujesz ważnej decyzji.

Mars w VIII domu:

Masz dużo energii i żelazną wolę. Potrafisz wszystko osiągnąć, jeśli tego bardzo pragniesz. Masz w sobie odwagę, potrafisz walczyć do końca, jeśli jesteś pewny swoich racji.

Mars w IX domu:

Pociąga Cię to, co niesie ze sobą możliwość przygody, poznania czegoś nowego. Pragniesz ciągle rozwijać swoje możliwości i poszukiwać nowych doświadczeń. Masz śmiałe pomysły i zamierzenia. Walka w obronie swoich ideałów daje Ci poczucie ważności. Masz duże przekonanie o swojej racji.

Mars w X domu:

Cechuje Cię przedsiębiorczość, ambicja, dążenie do polepszenia swojej pozycji społecznej. Masz możliwość wykazania się inicjatywą, a wniesienie czegoś ważnego do społeczeństwa dodaje Ci odwagi i entuzjazmu.

Mars w XI domu:

Masz przekonanie co do swoich działań i możliwości zrealizowania pragnień. Czasem przeceniasz swoje siły. Trudno Ci się podporządkować panującym regułom i pragniesz je zmieniać.

Mars w XII domu:

Doświadczasz silnych uczuć, ale ich nie uzewnętrzniasz. Zacznij żyć tu i teraz, zamiast ciągle rozpamiętywać to co się zdarzyło i niepotrzebnie zadręczać siebie.

http://proastro.wordpress.com/2007/08/27/mars-w-domach-czyli-jak-wykorzystujesz-swoja-energie/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Wenus w domach

Wenus w I domu:

Masz sympatyczny sposób bycia, miłe usposobienie. Aby odczuwać wewnętrzną harmonię, musisz dobrze wyglądać i ładnie urządzić swoje otoczenie. Lubisz sztukę, słuchasz nastrojowej muzyki. Masz zmysł artystyczny i uzdolnienia aktorskie.

Wenus w II domu:

Masz skłonność do wydawania pieniędzy na przyjemności. Lubisz otaczać się rzeczami najwyższej jakości, często bardzo kosztownymi.

Wenus w III domu:

Masz dobry gust i wyczucie proporcji. Interesujesz się tymi rzeczami, które mogą uprzyjemnić ludziom życie: muzyką, sztuką i literaturą. Optymistycznie i pogodnie patrzysz na świat.

Wenus w IV domu:

Najlepiej czujesz się w swoim domu lub na swojej działce. Lubisz kiedy Twój dom jest urządzony ładnie i przeznaczasz na to sporo pieniędzy. Swoje uczucia często zachowujesz dla siebie i nie okazujesz ich ludziom. Odczuwasz emocjonalną więź ze swoimi rodzicami i miejscem wychowania. Masz wiele miłych wspomnień z przeszłości.

Wenus w V domu:

Cechuje Cię duża uczuciowość, zawierasz wiele przyjaźni i przelotnych miłości. Potrafisz cieszyć się życiem, masz pogodne usposobienie. Lubisz przyjemności i imprezy.

Wenus w VI domu:

Zadowolenie daje Ci dobrze wykonana i zorganizowana praca.

Wenus w VII domu:

Zwracasz uwagę na uczucia innych, jesteś osobą taktowną. Chętnie dzielisz się z ludźmi sobą i swoimi serdecznymi uczuciami. Dążysz do tego, by sprawy sporne załatwiać polubownie, można z Tobą osiągnąć kompromis.

Wenus w VIII domu:

Cechuje Cię duża emocjonalność, niepokój o bezpieczeństwo materialne. Starasz się zabezpieczyć finansowo „na czarną godzinę”.

Wenus w IX domu:

Optymistycznie patrzysz w przyszłość. Cieszy Cię doświadczanie czegoś nowego. Chcesz studiować, rozwijać się i poszerzać horyzonty.

Wenus w X domu:

Odczuwasz niezdecydowanie co do wyboru swojej życiowej drogi. Masz dużą zręczność w pokonywaniu przeciwności życia, Twoim powołaniem jest wnoszenie harmonii do otoczenia. Masz duże pragnienie miłości i wielką zdolność obdarzania nią otoczenia.

Wenus w XI domu:

Jesteś osobą towarzyską. Nawet wobec nieznajomych masz życzliwy i serdeczny stosunek. Szukasz przyjaźni wśród ludzi inteligentnych, o szlachetnych ideałach, którzy potrafią żyć na luzie i bezproblemowo.

Wenus w XII domu:

Cenisz sobie spokój i ciszę. Masz wrażliwą naturę, porusza Cię nieszczęście ludzi. Twoje uczucia są delikatne i jeśli ktoś je zrani, zamykasz się w sobie i cierpisz. Sprawia Ci przyjemność, jeśli komuś zrobisz niespodziankę w tajemnicy.

http://proastro.wordpress.com/2007/08/20/wenus-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Merkury w domach

Merkury w I domu:

Dzięki swojej pomysłowości potrafisz odnaleźć się w każdej sytuacji. Jesteś osobą dociekliwą, nic nie umknie Twojej uwadze. Trudno Ci usiedzieć w jednym miejscu. Cechuje Cię praktyczność, spostrzegawczość, przenikliwość i ciekawość.

Merkury w II domu:

Cenisz to, co może dać konkretne, praktyczne rezultaty. Wykształcenie ma dla Ciebie wymiar głównie finansowy. Zdolności umysłowe wykorzystujesz w celu stworzenia wygodnych warunków życia.

Merkury w III domu:

Szybko myślisz i dużo mówisz. Mnóstwo czasu spędzasz na rozmowach telefonicznych i pisaniu maili. Masz ogromne zdolności intelektualne i łatwo przyswajasz sobie wiedzę. Masz talent w praktycznym znajdowaniu rozwiązań różnych problemów.

Merkury w IV domu:

Łatwo odnajdujesz się w nowym środowisku. Często zmieniasz miejsce pobytu lub zamieszkania. Trudno Ci usiedzieć w jednym miejscu. Utrzymujesz dobre stosunki z rodziną i krewnymi. Bliscy popierają Twoją chęć kształcenia się, w tej dziedzinie zawsze możesz liczyć na ich pomoc. W trudnych sytuacjach starasz się znaleźć logiczne rozwiązanie problemu.

Merkury w V domu:

Cechuje Cię zamiłowanie do rozrywek umysłowych (krzyżówki, szachy, brydż). Pociąga Cię hazard oraz gra na giełdzie. Zależy Ci, aby ludzie docenili Twoje możliwości intelektualne oraz osiągnięcia.

Merkury w VI domu:

Cechuje Cię jasny, logiczny umysł, a także zręczność, przenikliwość i perfekcjonizm. Lubisz kiedy wokół jest porządek, a sprawy nie są zbyt skomplikowane. Jesteś osobą skromną i wolisz coś dokładnie przetrawić zanim się wypowiesz. Starannie się ubierasz, dbasz o higienę osobistą.

Merkury w VII domu:

Jesteś osobą zrównoważoną, starasz się obiektywnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Ponieważ dostrzegasz wszystkie strony zagadnienia, czasem trudno Ci podjąć ostateczną decyzję.

Merkury w VIII domu:

Interesuje Cię to, co tajemnicze i ukryte. Masz skłonności do przemilczania swoich myśli oraz do samotnej melancholii, smutku i marzycielstwa. Posiadasz dużą intuicję. Obmyślasz w sekrecie skomplikowane plany, pomysłowe strategie. Pociągają Cię tajemnice, kryminały i opowieści szpiegowskie. Potrafisz poświęcić dużo czasu na rozwiązanie zagadkowego problemu, ciekawego zadania lub tajemnicy.

Merkury w IX domu:

Cechuje Cię umysł raczej humanistyczny, niż ścisły. Podejmujesz decyzję zawsze zgodną z obowiązującym prawem. Umiejętnie przewidujesz bieg wydarzeń, łatwo znajdujesz związki między różnymi zagadnieniami. Interesują Cię obce kraje, ich kultura i obyczaje. Chętnie podróżujesz za granicę. Lubisz uczyć się i studiować, masz szerokie horyzonty.

Merkury w X domu:

Cechuje Cię bystrość umysłu, odczuwasz zadowolenie z życia. Ambicje zawodowe skłaniają Cię do zdobywania wykształcenia. Masz talent organizacyjny oraz umiejętność planowania przyszłości. Masz wyraźnie wytyczony cel w życiu i robisz wszystko, by konsekwentnie go osiągać.

Merkury w XI domu:

Jesteś osobą bezstronną, mówisz prawdę i oczekujesz tego od innych. Masz szerokie horyzonty umysłowe, interesują Cię problemy społeczne i chętnie o tym dyskutujesz. Często przychodzą Ci do głowy oryginalne pomysły i projekty, rzadko się nudzisz.

Merkury w XII domu:

Masz dużą intuicję i często podejmujesz decyzję w oparciu o swoje odczucia. Pamiętaj, że odkładanie problemów na później powoduje ich narastanie, a najprostsze rozwiązania są lepsze od kombinowania. Często masz poczucie, że problemom musisz stawić czoła samotnie. Przestań się jednak zamartwiać, po prostu rozwiąż problem!

http://proastro.wordpress.com/2007/08/16/merkury-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Księżyc w domach

Księżyc w I domu:

Twoja świadomość siebie i sposób wyrażania swojej osobowości mają silny związek z uczuciami, doświadczeniami z wczesnego dzieciństwa i sprawami rodzinnymi. Cechuje Cię zmienność i brak długotrwałego ukierunkowania na cel.

Księżyc w II domu:

Masz silną potrzebę zabezpieczenia finansowego siebie i swojej rodziny. Twoje dobre samopoczucie zależy od materialnego komfortu. Przywiązujesz się do tego co posiadasz. Lubisz otaczać się znajomymi przedmiotami i pamiątkami, które budzą emocjonalne wspomnienia.

Księżyc w III domu:

Masz bogatą wyobraźnię. Świetnie umiesz znaleźć się w sytuacjach codziennych: zorganizować przyjęcie, zrobić zakupy itp. Lubisz być w ruchu – monotonia i rutyna męczą Cię. Pragniesz poznać otaczający Cię najbliższy świat i utrzymywać z nim częste kontakty. Masz chłonną i żywą umysłowość, lecz odznaczającą się zmiennością zainteresowań.

Księżyc w IV domu:

Masz domatorski charakter, najlepiej i najbezpieczniej czujesz się w domu, z rodziną. Aby odpocząć i zregenerować się psychicznie potrzebujesz własnego, zacisznego kącika. Wartości, które przekazali Ci rodzice są tą deską ratunku, której chwytasz w momencie kryzysu.

J

Księżyc w V domu:

Związki miłosne odgrywają szczególnie ważną rolę w Twoim życiu, nic więc dziwnego że łatwo je nawiązujesz. Bycie rodzicem traktujesz jak przyjemność lub zabawę. Z dziećmi łączy Cię silna więź. Starasz się przekazać im wrażliwość i rozwijać w nich duszę artystyczną. Staraj się pamiętać o tym, żeby Twoja opiekuńczość nie pozbawiła dzieci samodzielności.

Księżyc w VI domu:

Dużo uwagi kierujesz na higienę osobistą i porządek w domu, ponieważ zależy od tego Twoje dobre samopoczucie. Jeśli nawet coś sprawia Ci przykrość, potrafisz zacisnąć zęby i przecierpieć. Zwróć uwagę czy gdy tłumisz w sobie jakieś uczucia i pragnienia, nie robisz z siebie męczennika. Stajesz się wtedy zbyt krytyczny wobec bliskich i wzbudzasz w nich poczucie winy.

Księżyc w VII domu:

Poświęcasz dużo uwagi swoim związkom z ludźmi. Zwykle łączy Cię serdeczny kontakt z innymi, prowadzisz ożywione życie towarzyskie. Pamiętasz o swoich starych znajomych i dawnych miłościach. Zależy Ci na dobrej opinii otoczenia. Robisz wszystko by być postrzeganym jako osoba życzliwa i opiekuńcza. Dlatego często popadasz w skrajność, stawiając sprawy innych ponad swoje życie.

Księżyc w VIII domu:

Twoje doświadczenia emocjonalne są bardzo intensywne. Twoje nastroje są nieprzewidywalne nawet dla Ciebie. Możesz wahać się od miłości do nienawiści, lub popadać w głębokie depresje. Twoja zmysłowość i erotyzm są silnie rozbudzone.

Księżyc w IX domu:

Jesteś emocjonalnie przywiązany do wartości religijnych, etycznych i społecznych, wyniesionych z dzieciństwa. Masz tendencję do podświadomego uczenia się, oraz bogatą wyobraźnię i wybiegającą w przyszłość intuicję. Wykazujesz naturalną zdolność do tzw. wyższych uczuć: dobroczynności, miłosierdzia i dobroci. Cechuje Cię wieczny niepokój i pośpiech, wymykanie się rutynowej codzienności i znudzenie zwyczajnością.

Księżyc w X domu:

Twoje uczucia i stany emocjonalne ludzie widzą jak na dłoni. Możesz odnosić wrażenie, że Twoje osobiste życie jest wystawione na widok publiczny i nie masz możliwości nic ukryć.

Twoi rodzice mieli bardzo ambitne plany co do Twojej pozycji społecznej i zaszczepili Ci wiele przekonań, czym ona jest.

Księżyc w XI domu:

Twoje nadzieje, wyobrażenia przyszłości i ideały są zmienne, a także zależne od nastroju.

Znajomości zawierasz spontanicznie, masz bardzo szeroki krąg znajomych. Szukasz bezpieczeństwa wśród przyjaciół, którzy mają na Ciebie duży wpływ.

Księżyc w XII domu:

Cechuje Cię silna wrażliwość emocjonalna, połączona z niechęcią do okazywania uczuć. Może to prowadzić do nieśmiałości. Najbezpieczniej czujesz się w samotności.

http://proastro.wordpress.com/2007/08/13/ksiezyc-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Słońce w domach

Witam, dzisiaj proponuję prześledzić pozycję Słońca w domach horoskopowych.

Słońce w I domu:

Niezależnie od opinii otoczenia samodzielnie wybierasz własną drogę życia i wiesz do czego dążysz. Cechuje Cię indywidualizm, silna wola i pewność siebie. Potrafisz ciężko pracować dla zdobycia uznania. Masz przywódczą naturę i niełatwo Cię odwieść od wytyczonego celu.

Słońce w II domu:

Istotne jest dla Ciebie bezpieczeństwo materialne. Ważny jest dla Ciebie własny system wartości, potrafisz zaangażować swój autorytet w jego obronie. Umiesz właściwie rozłożyć siły potrzebne do działania, cechuje Cię wytrwałość, stanowczość a czasem nawet upór.

Słońce w III domu:

Ważna jest dla Ciebie wymiana myśli i rozwój indywidualny. Masz umiejętność obserwacji, posiadasz talent do uczenia się. Intelektualne pragnienie poznania świata i jego zagadnień znajduje często spełnienie w podróżach. Pozycję zdobywasz poprzez aktywny rozwój umysłowy i sprawność intelektualną.

Słońce w IV domu:

W Twoim życiu dużą rolę odgrywa życie uczuciowe. Ważne jest dla Ciebie posiadanie bezpiecznego domu rodzinnego. Dążysz do posiadania domu zamożnego i ładnego. Cenisz sobie prywatność. Silna potrzeba odosobnienia wynika z pragnienia spokoju i równowagi wewnętrznej.

Słońce w V domu:

Posiadasz nadmiar energii i silną potrzebę jej rozładowania. Lubisz aktywność, kochasz życie i przygody. Masz słoneczne, radosne i towarzyskie usposobienie. Czasem przejawiasz zbytnią pewność siebie, prowadzącą do ryzykanctwa i brak delikatności.

Słońce w VI domu:

W życiu codziennym cechuje Cię praktyczność i pracowitość. Interesujesz się medycyną i higieną. Odczuwasz potrzebę ciągłego doskonalenia siebie. W Twojej hierarchii celów życiowych, sumiennie wykonywana praca stoi bardzo wysoko.

Słońce w VII domu:

Poczucie wartości uzależniasz od miejsca i funkcji w społeczności. Chętnie działasz na forum publicznym. Posiadasz silne poczucie sprawiedliwości, dążysz do zgody i równowagi.

Słońce w VIII domu:

Ważne jest dla Ciebie zdobywanie doświadczeń duchowych i dogłębnych wrażeń. Masz silne pragnienie doświadczania życia na poziomie uczuć, intelektualne rozumienie Ci nie wystarcza. Interesuje Cię samodoskonalenie i duchowy rozwój. W życiu chętnie wchodzisz w rolę „szarej eminencji”. Pomimo, że często Twoje życie przypomina pole bitewne, cechuje Cię nieugiętość i odwaga w obliczu kryzysowych sytuacji.

Słońce w IX domu:

Dążysz do stworzenia własnego światopoglądu na główne problemy filozoficzne dotyczące życia, kosmosu i rządzących w nim praw. Masz szerokie horyzonty myślowe. Dalekie, kształcące podróże mogą być dla Ciebie wspaniałą okazją poznania sztuki, tradycji i historii innych kultur. Ważna jest dla Ciebie potrzeba ciągłego rozwoju. Postępujesz w życiu zgodnie z jasno sprecyzowanymi prawami moralnymi. Problemy rozwiązujesz w sposób twórczy, masz niezwykłe przebłyski intuicji.

Słońce w X domu:

Najpełniej zrealizujesz się w pracy zawodowej, wspinając się na kolejne stopnie drabiny uznania. Aby dojść do zaszczytów i władzy, podejmij konieczny trud, by zdobyć potrzebną wiedzę i niezbędne umiejętności. Jesteś osoba niezwykle odpowiedzialną i konsekwentną w działaniu. Szybko zyskujesz miano lidera i z odwagą realizujesz śmiałe wyzwania.

Słońce w XI domu:

Interesują Cię systemy myśli politycznej, filozoficznej lub naukowej. Masz szerokie spojrzenie na sprawy świata i prawa nim rządzące. Patrzysz na wszystko bezstronnie i w kategoriach ponadczasowych. Interesujesz się tym co nietypowe, odkryciami naukowymi i ideami wykraczającymi w przyszłość.

Słońce w XII domu:

Cechuje Cię ogromna intuicja i bogata wyobraźnia. Interesujesz się rzeczami dziwnymi dla otoczenia, tajemniczymi lub wymagającymi utrzymania ich w tajemnicy. Masz tendencje do zbytniego zamartwiania się, czasem chorobliwej nieśmiałości, czy stanów lękowych.

http://proastro.wordpress.com/2007/08/10/slonce-w-domach/

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Chiron w domach

Chironw I domuW twoim podejściu do życia tkwić mogą urazy i wewnętrzne rany. Zazwyczaj,podczas kontaktu ze światem zewnętrznym przeżywasz bardzo głębokie cierpienie,choć niekoniecznie w pełni uświadamiane. Czujesz się w jakiś sposób inny odludzi, z którymi masz zazwyczaj kontakt, wybierasz w życiu nietypowe role idążysz w dość oryginalny sposób do manifestacji swojej Persony.

Chiron w IIdomu

Chiron uczy Cię wykorzystywać własne zasoby iśrodki, by w pełni wyrazić i dostrzec drogę wiodącą ku samorealizacji. Musiszuczyć się wykorzystywać własny system wartości tak, aby służył twojemurozwojowi, a nie ograniczał twoich możliwości.

Chironw III domu

Chiron wskazuje na nowe możliwości, których źródłem są otaczający Cię ludzie.To właśnie oni bardzo często są motywującym czynnikiem w twoim rozwoju. Musiszprzez cały czas uczyć się i przyswajać nowe informacje.

Chironw IV domu

Chiron reprezentuje otchłań duszy, na dnie którejtkwi wewnętrzna rana, nie pozwalająca w pełni cieszyć się życiem. Okresowoodczuwasz egzystencjonalny ból i depresje. Twoje życie rodzinne jest w pewiensposób trudne, lecz zawsze potrafisz znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązanieewentualnych problemów. W dzieciństwie mogłaś przejawiać swoisty rodzajniezależności i poczucia odrębności.

Chironw V domu

Chiron stawia przed Tobą wyzwanie umiejętnegodziałania, zgodnego z twoją rzeczywistą naturą. Często nie potrafisz w twórczysposób ukazywać własnego ja. Chiron może niekiedy powodować urazy, u podstawktórych leży ból związany z nieumiejętnością autoprezentacji. Aby można byłokreatywnie wykorzystać wszystkie potencjały tkwiące w osobowości, potrzebnejest swobodne dysponowanie istniejącymi środkami wyzwalania energii.

Chironw VI domu

Chiron jest zwiastunem wielu cierpień idoznawanego bólu, choć paradoksalnie, w pozycji tej tkwi najwięcej możliwościrozwoju. Odczuwasz wewnętrzny opór przed podejmowaniem wszelkich powinności iobowiązków, jednak to właśnie one są dla Ciebie źródłem rozwoju i postępu.Musisz przez cały czas uczyć się wypełnienia obowiązków, staje się to gwarancjąszczęścia i nowych możliwości.

Chironw VIII domu

Chiron przynosi doświadczenia, pomagające znaleźćsposób, w jaki możesz właściwie obchodzić się z zapasami energetycznymi.Stanowi to bowiem źródło bólu i cierpienia na głęboko emocjonalnym poziomie.

Chironw IX domu

Chiron skłania Cię do ciągłego szukania takich systemów filozoficzno -religijnych, które nie ograniczałyby twojej wolności i dążenia do swobody.Niekiedy poprzez bolesne doświadczenia, zmuszany jesteś do zdobywania szerszychhoryzontów poznawczych i intelektualnych. Nie możesz pozostawać w kręgusztywnych przekonań i poglądów krępujących twój rozwój.

Chironw X domu

Chiron zapowiada problemy z ukierunkowaniemenergii w strukturach społecznych. Prawdopodobnie twój ojciec był źródłem wielubolesnych doświadczeń lub też nie nauczył Cię troszczenia się o własny rozwójspołeczny.

Chironw XI domu

Chiron zapowiada, iż społeczeństwo ma bardzo dużywpływ na twoje życie, choć niejednokrotnie możesz być boleśnie doświadczany wkontakcie z socjalnym wymiarem swej egzystencji.

Chironw XII domu

Chiron zapowiada bolesne doświadczenia związane zsamotnością i poczuciem odrzucenia. W twojej podświadomości istnieje"otwarta rana", którą należy uleczyć, a której genezę można odszukaćw poprzednim wcieleniu. Prawdopodobnie to właśnie ono ma największy wpływ naobecne życie. Dlatego wszelkie próby wyrywania się spod ciśnienia, jakiewywiera na Ciebie przeszłość, będą bardzo owocne i dadzą poczucie uwolnienia.Praca nad tymi kwestiami może być szczególnie trudna, bowiem problem leżygłęboko ukryty w podświadomości.

http://www.forumezo....t=2601&start=30

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Chiron z znakach

CHIRONw BARANIE

Chiron u Ciebie symbolizuje poszukiwanieindywidualności w samej sobie. Uzdrawianie życia dokonać się może wyłącznieprzez koncentracje jaźni. Ważne stają się osobiste doświadczenia i przeżycia,dlatego trudne może być uczenie się od innych.

CHIRONw BYKU

Konieczność duchowej przemiany zachodzącej wścisłym związku z realną rzeczywistością i fizycznym wymiarem bytu. Pierwiastekspirytualny nie może istnieć w oderwaniu od codzienności i fizycznejegzystencji, a wola posiadania i gromadzenia może być często dobrą motywacją dozmiany.

CHIRONw BLIŹNIĘTACH

Uczysz się właściwej percepcji oraz otwartości nanowe doznania. Potrzebujesz jasnych powiązań i poczucia jasności, dążysz dotego poprzez zrozumienie otaczającej Cię rzeczywistości. Pragniesz równieżprzystosowywać się do ciągle zmieniających się warunków. Sens duchowej ścieżkirealizowany jest dzięki łączności z innymi ludźmi, a także poczuciu jednościświadomości i nieświadomości. Język mowy stać się ma językiem duszy.

CHIRONw RAKU

Masz skłonność do pielęgnowania urazów iprzeżytych cierpień. Bardzo trudno jest Ci spojrzeć na siebie z dystansu.Chiron może tutaj mówić o sile uczuć i głębi emocjonalnej potrzebnej w procesierozwoju duchowego. Okazuje się, iż wrażliwość na krzywdę ludzką stanowi drogę wpokonywaniu lęków. Chęć niesienia pomocy oraz opieka nad innymi są motywacją dowłasnego rozwoju.

CHIRONw LWIE

Posiadasz silną potrzebę kreatywności, która jestsposobem rozwiązywania problemów. Nie jesteś w stanie zaakceptować żadnegoskostniałego systemu religijnego. Musisz przez cały czas odczuwać, iż to, corobisz jest produktem twojej własnej twórczości, a nie narzuconej z zewnątrzkonieczności. Chiron jednak stwarza takie sytuacje w życiu, w których boleśnieodczuwasz własną dumę i zarozumiałość.

CHIRONw WADZE

Chiron w Wadze uczy, że znalezienie wewnętrznejharmonii nie jest fatalnym zrządzeniem losu, lecz przede wszystkim kosmicznymzadaniem. Uczy łączenia wszelkich przeciwieństw, w tym przeciwieństw płci,dlatego też niejednokrotnie związek uczuciowy stanowić może cel i środekrozwoju. Jednak nie można zawężać tego wyłącznie do małżeństwa. Chiron uczyprzede wszystkim partnerstwa w kontaktach z innymi ludźmi.

CHIRONw SKORPIONIE

Chiron w Skorpionie symbolizuje wszelkie możliwewyżyny i głębie wewnętrznego rozwoju oraz równocześnie możliwość upadku iklęski, zwłaszcza gdy bronisz się przed jego uzdrawiającą siłą. Możliwościjakie daje Chiron są ogromne, jednak nie zawsze potrafi się z nich korzystać.Dlatego pojawiają się ciągle szanse ponownego odradzania się i obietnicskładania "ślubów" motywujących do rozwoju.

CHIRONw STRZELCU

Uczenie się i wola rozwoju skierowane są nanajwyższy ideał. Trzeba przez cały czas pamiętać, iż osiągnięcie celu jestjeszcze bardzo odległe. W urzeczywistnieniu tego ideału pomocne jestnaśladowanie wzoru, bowiem prowadzić to może Cię do pełni człowieczeństwa.

CHIRONw KOZIOROŻCU

Drogą twojego rozwoju jest przede wszystkimsamodyscyplina, którą osiągnąć można jedynie małymi krokami. Przezorność iplanowanie jest kluczem do rozumienia własnej egzystencji. Musisz nauczyć sięrezygnacji z celów pośrednich w imię celów wyższych. Jednak nauka ta wymagaczasu, dlatego należy pamiętać o przemijaniu oraz ograniczoności czasuprzeznaczonego na twój rozwój.

CHIRONw WODNIKU

Chiron sygnalizuje, że musisz rozwinąć intuicję,aby zrealizować potencjały swojej osobowości. Nieustannie potrzebujesz wolnościi niezależności na drodze samorealizacji. Trudno Ci zaakceptować dogmatyzm iograniczające systemy. Jesteś w szczególny sposób predysponowana do spotkania ztreściami Ery Wodnika, otwierania innym osobom nowych dróg i wskazywania naodmienne od obecnych możliwości.

CHIRONw RYBACH

Przede wszystkim musisz nauczyć się wrażliwości,jednak nie takiej, która będzie słabością charakteru, lecz tej będącej twojąniezłomną siłą. Miłość bliźniego ma być zakorzeniona w rdzeniu jaźni. Wieleokoliczności, które mają miejsce w twoim życiu, może jawić się jako misja dowypełnienia. Jesteś w szczególny sposób prowadzony i przez cały czas uczonysposobu kochania innych.

Edytowane przez Kasandra
0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.