Mrs Bear

Byk 20.04 - 20.05

2 posty w tym temacie

Byk

20 kwietnia - 20 maj

Charakterystyka ogólna

Drugi znak niebieskiego zwierzyńca patronuje osobom, które najbardziej potrafią dbać o swój stan posiadania i stale go pomnażać. Przychodzi to im tym łatwiej, że wraz z osobami spod znaku Panny i Koziorożca należą do trygonu ziemskiego, który symbolizuje materializm i racjonalizm. Mają praktyczny stosunek do życia, jasno wytyczone plany i umiejętność ich realizacji. Z innych cech należy wyróżnić pracowitość, wysokie ambicje, stałość uczuć i poglądów oraz konserwatyzm. Znaczenie ma również przynależność Byka (razem z Lwem, Skorpionem i Wodnikiem) do tzw. krzyża stałego, co związane jest z pozycją Słońca w cyklu rocznym. Wyznacza ona wytrwałość w dążeniu do polepszenia poziomu materialnego, przywiązanie do osób i rzeczy oraz osiąganie celu za wszelką cenę. Planetą Byka jest Wenus. Jej wpływ przejawia się w potęgowaniu u podopiecznych takich cech, jak wdzięk, uroda , poczucie piękna i harmonii oraz umiejętność zdobywania sympatii otoczenia.

Negatywy

Byk jest ze swojej natury powolny, nawet czasami ociężały, ale gdy się rozjuszy, może być nieobliczalny. Jeśli wytrąci się go z równowagi, długo potrafi być rozgniewany. Lubi się sprzeczać i przekomarzać. Często przebija z niego zwykły despotyzm, co zazwyczaj niekorzystnie rzutuje na jego sytuację rodzinną. Mimo że bardzo mu zależy na rodzinie, ryzykuje niepotrzebne spory i forsowanie na siłę swojego zdania. Dla otoczenia uciążliwy i irytujący jest upór Byka, jego pobłażanie własnym słabostkom oraz impulsywność. U osobników na niższym poziome intelektualnym może występować zapalczywość, połączona niejednokrotnie z atakami brutalności. Do negatywnych cech Byka należy zaliczyć i tę, że nie można spodziewać się po nim bezinteresownej przyjaźni, ponieważ nie jest on altruistą, lecz typowym egoistą. Wszelkie znajomości i przyjaźnie bezinteresowności ze strony innych osób Byk patrzy podejrzliwie, ponieważ jest to obce jego naturze. Na jego usprawiedliwienie można dodać, że materialistyczne spojrzenie na życie jest przejawem troski o zapewnienie godziwego bytu sobie i najbliższym oraz o odłożenie czegoś na czarną godzinę. Byk dąży do zdobycia władzy, gdyż bardzo lubi przewodzić i to niezależnie od swoich predyspozycji. W dążeniu do celu potrafi pokonywać nawet trudne przeszkody. Na ogół umie rozpoznać mocne i słabe punkty przeciwnika i w zależności od tego zastosować odpowiednią taktykę. Jeśli uzyska przewagę, przypuszcza atak frontalny, zaś kiedy jest słabszy, swoje działanie rozkłada w czasie, ale nie rezygnuje z obranego celu. Byk jest z natury pokojowo nastawiony do otoczenia. Walka jest dla niego koniecznością, nie - jak dla Barana - celem samym w sobie. Byk uwielbia

posiadać, ale nie lubi walczyć. Brak mu zaborczości i nie interesuje go rywalizacja. Sam unika bezowocnej walki, a u innych jej nie aprobuje . Angażuje się w nią tylko wtedy, jeżeli widzi realną szansę uzyskania dla siebie korzyści. Musi mu się to opłacać. Jest to zgodne z jego życiową dewizą - posiadać i być bezpiecznym. Z życia chce brać to, co najlepsze i najprzyjemniejsze. Jeżeli Byk przekona się, że powodzi mu się lepiej niż znajomym lub sąsiadom, znakomicie poprawia to jego samopoczucie. Do słabszych punktów tego sympatycznego skądinąd znaku zalicza się również to że trudno jest mu poznać się na ludziach. Sam jest egocentrykiem i nie potrafi tego wytłumaczyć racjonalnie, ale jest święcie przekonany, że należą mu się w życiu pewne przywileje lub szczególne względy. Byk bardzo starannie dobiera sobie przyjaciół, co nie oznacza, że nie spotykają go w życiu rozczarowania. Dlatego jest nieufny i podejrzliwy. Jeżeli dodać

jeszcze do tego jego materializm, nie należy się dziwić, że zraża do siebie przyjaciół. Ponieważ Byk nie zna się na ludziach i jest tego świadomy, stara się wiązać z tymi, którym dobrze się wiedzie w życiu, ze szczęśliwcami lub osobami dobrze sytuowanymi. Jest bowiem przekonany, że z bogatym lub ze zdolnym nie straci, a może jeszcze zyskać. Dlatego dochodzi nieraz do paradoksów, kiedy Byk deklaruje swoją pomoc osobom najmniej tego potrzebującym, a odmawia biedakowi, fataliście lub choremu.

Należy również podkreślić wyjątkowe przewrażliwienie Byka na punkcie zarażenia się od chorego człowieka lub zwierzęcia.

Pozytywy

Dominujące cechy pozytywne Byka to siła i odwaga. Podnoszą one jego pewność siebie i poczucie wartości. Byk dąży do życia w przyjaźni z całym światem, do harmonii współżycia i unikania zadrażnień. Marzy mu się świat bez agresji, bez rywalizacji i bez walki o przetrwanie. Ma dużo cierpliwości, jest na ogół łagodny i zrównoważony. Trudniej niż inni daje się wyprowadzić z równowagi. Lubi korzystać z życia i umie to robić. Jest znawcą dobrej kuchni. Potrafi utrzymać swoje zdobycze. Umie zarobić i wie, jaki z tych pieniędzy zrobić użytek. Jego dewizą jest łącznie przyjemnego z pożytecznym. Jest przy tym urodzonym estetą. Ma wyczucie kształtu, barw i proporcji. Nie lubi jaskrawych kolorów, a preferuje pastelową zieleń i odcienie barwy brunatnej. Ze wszystkich znaków zodiaku Byk potrafi najbardziej docenić wartość dóbr doczesnych. W dążeniu do sukcesu nie wykazuje zbytniego pośpiechu. Działania jego są poprzedzone dokładnym rozeznaniem sytuacji i oceną szans. Ostrożność ta przejawia się u niego i w czynach, i w słowach. Charakterystyczna dla Byka pewność siebie umożliwia mu zajmowanie odpowiedzialnych stanowisk, gdyż wzbudza on autorytet. Jeśli dodać jego życiowy pragmatyzm, stanowczość i realizm, jasne stanie się, dlaczego w pracy zawodowej często osiąga znaczne sukcesy. Dla Byka ważny jest regularny tryb życia. Stara się swoje sprawy prowadzić spokojnie i działać planowo, a nie zrywami. Nic zatem dziwnego, że taki rytm dnia w połączeniu z zamiłowaniem do smacznych potraw sprzyja obrastaniu Byka w sadełko.

Pani Byk

Kobieta spod znaku Byka najbardziej jest zainteresowana dobrym wyjściem za mąż i zbudowaniem sobie możliwie najwygodniejszego gniazda rodzinnego. Jej zainteresowania intelektualne dotyczą najczęściej spraw przyziemnych. W latach panieńskich lubi flirtować i zmieniać partnerów, ale wynika to z poszukiwania tej jednej, właściwej osoby. Jeżeli takiego partnera znajdzie, staje się wierną i dobrą żoną. Dla kogoś, kogo kocha, gotowa jest skoczyć w ogień. Nie stara się za wszelką cenę dążyć do niezależności małżeńskiej i kosztem domu czy rodziny robić karierę, chociaż często przejawia duże talenty artystyczne. Jej troską jest zbudowanie solidnego gniazda domowego i praca nad jego upiększaniem. Ponieważ jej samej bardziej zależy na utrzymaniu tego, co zdobyła, więc nie ryzykuje pozamałżeńskich romansów ani nie toleruje tego u męża. W obronie ogniska domowego pani Byk jest odważna i zazdrosna, a gadatliwość pozostaje jej głównym orężem. Kobiety spod tego znaku są zazwyczaj bardzo urodziwe, urocze, pełne wdzięku, i to niezależnie od wieku. Ich figury mają zaokrąglenia i wypukłości wszędzie tam , gdzie być powinny. Dla mężczyzn stanowią zawsze obiekt podziwu lub pożądania. Chętnie ubierają się w pogodne kolory, najczęściej w błękit. Bardzo lubią kupować drogie kosmetyki i na to nigdy nie zabraknie im pieniędzy.

Pan Byk

Mężczyzna spod tego znaku jest z natury oszczędny, a zbyt kosztowne rzeczy odbierają mu radość z ich posiadania, oczywiście jeśli przyszło mu za nie zapłacić. Psychicznie najlepiej czuje się wówczas, kiedy tanim kosztem może zaspokoić swoją zachciankę. Pan Byk przedkłada nade wszystko spokojny, wygodny i ustabilizowany tryb życia. Lubi, kiedy żona i otoczenie pamiętają o jego upodobaniach, gustach i hobby. Najlepiej czuje się w domu, szczególnie gdy ma gospodarną, oszczędną i zadbaną żonę. Mimo takiego usposobienia, Byk, jako rasowy mężczyzna miewa czasami ochotę "na to i owo", jednak aby nie burzyć tego, co dotychczas zbudował, rezygnuje. Życie potwierdziło, że mężczyźni spod znaku Byka są wierniejszymi mężami. Rekompensatą za tę wierność jest wytężona uwaga, jaką poświęcają kuchni. Są łasuchami i trudno jest ich od tego powstrzymać. Dlatego wiele Byków już w młodym wieku ma dużą nadwagę.

Urodzeni w pierwszej dekadzie Byka (21 IV - 1V)

Urodzeni w tej dekadzie są, oprócz Wenus, pod dodatkową opieką Merkurego. Planeta ta obdarza swoje dzieci umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy inteligencji. Cechy te pozwalają Bykom zdobywać majątek oraz piąć się pod drabinie hierarchii służbowej. Ponadto Merkury rozbudza w nich zmysł poetycki, zamiłowanie do piękna oraz materializm. Panie urodzone w pierwszej dekadzie odznaczają się śmiałością, odwagą, zachowaniem przytomności umysłu w niebezpiecznych sytuacjach, dobrocią i ofiarnością w niesieniu pomocy, ale nie wszystkim. Rzadko zadowalają się rolą żony i matki, szukają również samorealizacji zawodowej. Żyją na ogół długo, ciesząc się dobrym zdrowiem i szacunkiem otoczenia. Panowie z tej dekady są odważni i wspaniałomyślni. Potrafią osiągnąć zaszczyty, lecz w życiu rodzinnym rzadko bywają szczęśliwi. Osoby z tej dekady, tak jak i pozostałe Byki, lubią wygodne życie. Zazwyczaj są towarzyskie, jednak w kontaktach z innymi ludźmi wykazują nieufność. Mają na ogół bogate życie wewnętrzne, które kreuje się pod maską chłodu i panowania. Mimo iż się nie uzewnętrzniają, są niezwykle wrażliwe, uczuciowe, a w miłości wierne i zaangażowane. Nade wszystko stawiają rozkosze życia. Przywiązują też duża wagę do wyglądu swojego oraz otoczenia, a także do dobrego jedzenia.

W pierwszej dekadzie urodzili się m.in.:

Elżbieta II - królowa brytyjska

Włodzimierz Lenin - polityk

Jan Pietrzak - satyryk

Ada Sari - śpiewaczka

Kazimierz Wielki - król Polski

Urodzeni w drugiej dekadzie Byka (2V - 12V)

Urodzeni w tej dekadzie są, oprócz Wenus, pod dodatkową opieką Księżyca. Wpływ Księżyca rozwija w Bykach takie cechy, jak wrażliwość, wyobraźnia, wdzięk, pamięć, skromność oraz zdolności artystyczne. Ujawnia również negatywne cechy, jak nadwrażliwość, egoizm, nieśmiałość, brak silnej woli, bojaźń i lenistwo. Byki z początku maja, mimo praktycznego podejścia do życia, są romantykami namiętnymi w miłości. Starają się jak najmniej uzewnętrzniać te uczucia. Lubią podróżować i poznawać świat. Panie z tej dekady są urodziwe, cieszą się pełnią życia i tryskają energią. Mają zamiłowanie do muzyki i śpiewu. Mogą nawet na tym polu dojść do znaczących sukcesów. W porównaniu do swych poprzedniczek są bardziej zadowolone z życia i szczęśliwsze. Panowie z tej dekady odznaczają się dużą siłą fizyczną, werwą do pracy i dużą energią życiową. Bardzo lubią płeć piękną, są namiętni, lecz potrafią panować nad swoimi emocjami. Cieszą się dużym szacunkiem otoczenia. Byki z drugiej dekady, niezależnie od płci, są bez wątpienia ludźmi inteligentnymi, uważnymi obserwatorami życia, krytycznymi i ostrożnymi w działaniu. Mimo że w głębi duszy są przekonani o swojej racji, dla wygodnictwa nie upierają się przy niej.

W drugiej dekadzie urodzili się m.in.:

Katarzyna II - caryca

Audrey Hepburn - aktorka

Karol Mark - filozof

Henryk Sienkiewicz - pisarz

Rudolf Valentino - aktor

Urodzeni w trzeciej dekadzie Byka (12 - 21V)

Urodzeni w tej dekadzie są, oprócz Wenus, pod dodatkową opieką Saturna. Wpływa to na rozwój u nich takich cech, jak odpowiedzialność, ostrożność, wytrzymałość, pracowitość, oszczędność i realizm. Wpływ tej planety ujawnia także negatywne cechy: nieufność, zazdrość, upór, nadmierne uleganie wpływom otoczenia. Byki z trzeciej dekady są bardzo dobrymi pracownikami, niezwykle uczciwymi i sumiennie wypełniającymi swoje obowiązki. Przejawiają przy tym duży talent organizacyjny, nie potrzebują nadzoru ani kontroli. Ich siłą napędową w pracy jest ambicja. Zazdroszczą bowiem innym pozycji i majątku, starają się więc im dorównać, ale dochodzą do tego ciężką pracą. Na błyskotliwe sukcesy nie mogą liczyć, gdyż brak im przebojowości, polotu i efekciarstwa. Przysłowie mówi, że samemu jest się najlepszym adwokatem w swojej sprawie, a Byki nie potrafią robić autoreklamy i rozgłosu, co sprawia, że nie zawsze są dostrzegane i doceniane. Powoduje to frustracje, melancholię, poczucie niesprawiedliwości i w końcu zamknięcie się w sobie. Stan ten potęguje dodatkowo fakt, że Byki biorą życie zbyt poważnie. Nie mają wrodzonego poczucia humoru, łatwo deprymują się i obrażają. Byki z tej dekady są bardzo krytyczne względem innych, natomiast wobec własnych was są nadzwyczaj wyrozumiałe. Uwidocznia się to w ich wyglądzie, mimo że wykazują się dobrym gustem. Nie są wybredne w jedzeni, niechętnie walczą ze swoimi nałogami i słabostkami. Spośród wszystkich Byków te z trzeciej dekady przywiązują największą wagę do spraw materialnych oraz do seksu. Cechuje ich też zazdrość i oszczędność, a nawet zwykłe skąpstwo. Byki cieszą się ogólnie dobrym zdrowiem. Średnią długość ich życia, pomimo częstych narzekań i rozczulania się nad sobą, jest wysoka.

W trzeciej dekadzie urodzili się m.in.:

August II Sas - król Polski

Jan Kiepura - śpiewak

Henry Fonda - kator

Karol Wojtyła - papież Jan Paweł II

Władysław Sikorski - generał, polityk

Seks

ONA

Nadskakiwanie jej, adorowanie czy uwodzenie nie gwarantuje sukcesów. Ona sama wybiera sobie partnerów. Dla mężczyzn, którzy jej nie interesują, bywa zimna, niedostępna, złośliwa i lekceważąca. Na ogół jest kapryśna i wymagająca. Nie każdy potrafi przystosować się do szybko mijających napadów namiętności, po których przychodzą okresy wstrzemięźliwości. Kobieta Byk wymaga po prostu cierpliwości. Jest urodzoną poligamistką. Może mieć kilku partnerów równocześnie i być im na swój sposób wierna oraz o każdego z nich jednakowo zazdrosna. Z kolei mężczyznę, który nie interesuje jej seksualnie, potrafi drażnić i dręczyć. Wybrańcom zaś może dać wielkie bogactwo zmysłowych rozkoszy, pod warunkiem, że nie będą jej w niczym ograniczać ani kontrolować. Swoje ciało traktuje jak cenny instrument, przeznaczony wyłącznie dla wirtuozów. Seks lubi uprawiać długo, czerpiąc zadowolenie z poszczególnych jego faz, z delikatnością i wyrafinowaniem, w atmosferze swobody i pełnego wyzwolenia oraz na zasadzie wzajemności. To rozbudzenie utrzymuje się u niej przez kilka dni. Prymityw seksualny jej nie interesuje. W odpowiednich warunkach bywa nienasycona, jednak daje z siebie również bardzo wiele partnerowi.

ON

Podstawową cechą psychiki mężczyzny spod znaku Byka jest przekonanie o własnej wartości, szczególnie cechach czysto męskich. Nie uważa za celowe potwierdzać swojej wartości w oczach otoczenia ani zmuszać do akceptowania jej takimi metodami, jak nadużywanie alkoholu, hazard, ryzykanctwo, wulgarność, żądza władzy lub dominacja. Po prostu Byk nie czuje się zagrożony w swej męskiej ambicji. Kocha seks i kobiety, jednak nie tak obsesyjnie jak Strzelec czy Koziorożec. Rzadko zakochuje się, jednak we wszystkich kontaktach z kobietami daje z siebie bardzo wiele. W kobiecie dostrzega zarówno jej ciało, jak i duszę. Kobiety czują się przy nim młodsze, piękniejsze i bezpieczne. Nie pozostawia na ogół na swej drodze kobiet nieszczęśliwych i pokrzywdzonych. To właśnie podtrzymuje w nim poczucie własnej wartości. W swoim życiu trafia do wielu łóżek, nie po to jednak, aby kolekcjonować zdobycze. Są mężczyźni o kolosalnych możliwościach fizycznych, nie dający kobiecie zadowolenia emocjonalnego, np. Lew lub Skorpion, są i tacy, którzy je dać potrafią, chociaż możliwościami ustępują poprzednim. Byk należy oczywiście do tych drugich. Byk ceni sobie wolność, swobodę i samodzielność. Nie lubi uzależniać się od jakichkolwiek zwyczajów, konwenansów, tradycji, schematów, jeśli są sprzeczne z jego własnymi poglądami. Na ogół jest szybki, towarzyski, i lubiany. Ma rozległe zainteresowania. Najlepiej czuje się w damskim towarzystwie. Niczego nie robi pod przymusem. Również z kobietami nie podejmuje stosunków dla zaspokojenia chęci. Jego cel to doznanie i danie rozkoszy, jednym słowem - pełne partnerstwo.

Sfera zawodowa

Podwładny

Istotną cechą pracownika spod znaku Byka jest to że nie lubi nic czynić bezinteresownie. Wyznaje zasadę: za konkretną pracę - konkretna zapłata. Byk lubi pracować, szczególnie gdy mu się to opłaca. Nie zawsze muszą to być pieniądze. Ponieważ jest ambitny, nie mniej ważne są dla niego awanse i pochwały. W młodym wieku o wiele łatwiej jest go zachęcić do działalności społecznej czy ideowej. Kiedy założy już rodzinę, potęguje się w nim dążność do posiadania. Nie wynika ona wyłącznie z pobudek materialistycznych, lecz z troski o zapewnienie godziwego bytu sobie i najbliższym, za których czuje się odpowiedzialny. W kontaktach z kolegami w pracy jest spokojny, zrównoważony i życzliwy. Mimo to w skrajnych sytuacjach zdarzają mu się napady wściekłości. Ponadto bywa dość uparty. Zamiast uganiać się za nowinkami technicznymi, woli zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Jeżeli przy wypłacie pensji stwierdzi, że zarobił więcej od kolegów, wówczas jego samopoczucie bywa doskonałe.

Przełożony

Byk jako przełożony potrafi być zaskakujący. W jego przypadku pozory często mylą. Na ogół podwładni wyobrażają sobie na początku, że oto trafił im się wspaniały szef. Wnioskują jak to po jego miłym i dobrodusznym wyglądzie. Często później to się potwierdza, ale najpierw musi przyjść rozczarowanie. Ten pozornie łagodny szef bardzo realistycznie ocenia sytuację i szybko wyciąga wnioski. Potrafi w sposób zdecydowany i konsekwentny wytknąć błędy lub zaniedbania. Istotne też jest to, że Byk przy ocenie ludzi nie kieruje się emocjami, lecz ich rzeczywistą przydatnością zawodową. Jeżeli ktoś należycie wykonuje swoje obowiązki, nie musi zabiegać o sympatię szefa, a i tak zostanie obiektywnie oceniony. Byk, jak wiadomo, lubi korzystać z życia i czyni to w miarę posiadanych możliwości. Uważa też, że takie samo prawo mają inni. Nie wykorzystuje więc podwładnych, nie zmusza do wykonywania pracy szczególnie uciążliwej ani w godzinach nadliczbowych. Chce tylko jednego: żeby w firmie szło wszystko

zgodnie z planem. Będzie wyrozumiały na chwilowe przestoje, mając przekonanie, że zaległości zostaną nadrobione. Istotnymi cechami szefa Byka są uśmiech i cierpliwość. Nie lubi zmieniać stanowisk, nie mówiąc już o zmianie instytucji. Przywiązuje się do jednego odcinka i czuwa nad nim należycie. Niezwykle cenione w pracy bywają szefowe spod znaku Byka. Są bardzo odpowiedzialne, pracowite i zawsze pogodne. Nie lubią publicznych umizgów ale słowa uznania przyjmują z dużą powagą. Cenią sobie trwałe przyjaźnie i stabilne stosunki zawodowe. Bodźcem dla szefów spod znaku Byka obojga płci jest szansa awansu, nawet mimo wewnętrznej niechęci do zmiany stanowisk. Jeżeli awans ich omija, przeżywają to bardzo mocno, a w pamięci fakt ten zapada im na długo. Z szefem Bykiem jest chyba najłatwiej ułożyć sobie dobre stosunki w pracy, gdyż wiadomo, czego oczekuje od podwładnych i czego można się po nim spodziewać.

Partnerka spod znaku Byka

Wśród astrologów panuje przekonanie, że pani Byk jest bardzo cenną partnerką życiową. Jej podstawowa sfera działania i aspiracji to dom, mąż i rodzina. Jest przy tym odważna, energiczna, ambitna, zazdrosna i doskonała z niej nie tylko gospodyni, ale również wzorowa matka i żona. Każdą wolną chwilę stara się przeznaczyć na urządzenie domowego gniazdka. Stale coś ulepsza, poprawia, przestawia i upiększa. Kobieta spod znaku Byka życie traktuje poważnie i tego samego wymaga od domowników. Nie znosi u męża lekkiej ręki do wydawani pieniędzy. Uważa, że

powinna zarządzać całym budżetem domowym, a mężowi tylko wydzielać kieszonkowe. W miłości jest wierna i wymaga tego samego od niego. Rozwodów nie uznaje, o wszystkim stara się pamiętać i zapobiegać ewentualnym niespodziankom, oczywiście tym niemiłym. To ona właśnie potrafi mężowi przebywającemu w sanatorium przysłać list, w którym przypomina mu, żeby "nie wydawał pieniędzy na to, co ma za darmo w domu". Świadoma swoich zalet domaga się, aby jej wartość i oddanie były docenione przez domowników. Dlatego mąż nie może zapominać o ciepłym słowie dla niej, nie mówiąc już o rocznicach urodzin lub ślubu czy imieninach nie wymaga jednak stałej adoracji. W przypadku małżeństwa to nie ona ulega namowom narzeczonego, lecz sama wybiera sobie właśnie tego mężczyznę na męża. Jeśli jej ktoś nie interesuje, jest dla niego niedostępna, a nawet złośliwa. W miłości miewa przypływy namiętności i wstrzemięźliwości. Jeżeli decyduje się na miłosną grę, czyni to gruntownie i niezwykle intensywnie. Namiastki jej nie interesują. Oczywiście partnerka Byk nie składa się z samych tylko zalet. Jej podstawową wadą jest nadmierna gadatliwość i gderliwość. W miarę upływu lat staje się coraz bardziej drażliwa. Łatwo wybucha gniewem i to nawet z błahych powodów. Jej słownictwo lub tak mogą czasami pozostawiać wiele do życzenia.

Partner spod znaku Byka

Spośród wszystkich znaków zodiaku mężczyźni Byki i Lwy są ponoć najlepszymi kandydatami na partnerów życiowych. Teoretycznie rzecz biorąc, partnerka nie powinna mieć do takiego współtowarzysza życia żądnych uwag. Oczywiście to tylko teoria. U Byka godna podziwu jest jego niezwykła pracowitość i dążenie do zapewnienia rodzinie dostatniego życia. U żony bardziej ceni przymioty praktyczne niż intelektualne. Byk nie zalicza się do myślicieli i w głębi duszy odczuwa kompleksy, jednak swoją aktywnością życiową daje kobiecie więcej niż niejeden mózgowiec. Pan Byk bardzo ceni życie rodzinne, domowy spokój, dobrą kuchnię i wygody. Dla swoich dzieci zrobi wszystko, tolerując wybryki, których nie zawsze wybaczyłby żonie. Jego ambicją jest również i to, żeby małżonka lub stała partnerka ładnie się prezentowała, więc mimo wrodzonej oszczędności odżałowuje nieraz znaczne sumy, aby kupić jej futro lub inne eleganckie rzeczy. Na co dzień potrafi skrupulatnie kalkulować, by wydatki były jak najmniejsze, a efekty zadowalające. Jak już zostało powiedziane, Byk lubi dobrą kuchnię, jedzenie należy do jego słabostek. Jeśli zwiąże swe losy z osobą o znacznych umiejętnościach kulinarnych, wówczas zaczyna przybierać na wadze, co z kolei odbija się na jego zdrowiu. Niezależnie od domowej kuchni, Byk po przekroczeniu 30 roku życia zaczyna coraz szybciej tyć. Z tego względu jest mu potrzebna bardziej żona dietetyczka niż żona kucharka. W sferze erotycznej Byk Daj z siebie dużo. Miewa miłosne przygody, ale jeżeli już się z kimś połączy, można na niego liczyć. Ma poczucie własnej wartości i nie musi sprawdzać się dodatkowo poza małżeńskim łożem. Żona czuje się przy nim bezpieczna i kochana. Nie powinna tylko nadużywać jego cierpliwości zbytnim gadulstwem lub krytykanctwem, gdyż pod pantofel i tak go nie weźmie, a atmosferę domową może zepsuć na dłuższy czas. Życie jest brutalne i idealnych sytuacji nigdy nie ma, ale jeśli któraś z pań chce mieć partnera tylko dla siebie i wieść życie stabilne, to kandydat spod znaku Byka jest w stanie jej to zapewnić.

Kto z kim, czyli powinnowactwo serc

Byk z Baranem

Związek tych dwojga "rogatych" partnerów może być bardzo udany. Fakt, są to natury uparte, ale w dążeniu do celu. Z jednej strony aktywność i niekontrolowany żywioł, z drugiej strony zdecydowanie i konsekwencja. Zawsze mogą dojść do porozumienia, o ile Byk nie będzie zbytnio ograniczał partnera, a ten natchnie go optymizmem i rozmachem.

Byk z Bykiem

Czeka ich życie bardzo stabilne. Jedyna obawa polega na tym, że oboje mogą umrzeć z nudów. Ale tak na serio, należy wziąć pod uwagę, że te dwa znaki się nie uzupełniają. Może więc występować wiele problemów, łatwych do uniknięcia w innych układach. Oboje powinni wystrzegać się zdrady, gdyż żal z tego powodu może pozostać do końca życia.

Byk z Bliźniakiem

Byk jest zafascynowany urokiem Bliźniaka. We dwoje mogą przeżyć wspaniałe chwile, lecz gdy się zdarzy, że Bliźniak oszuka Byka, będzie wobec niego nie fair, wówczas ten może wpaść w niszczycielską furię. Lepiej jednak, żeby omijali się z daleka.

Byk z Rakiem

Jednym z plusów jest to, że potrafią się znakomicie uzupełniać. Ponadto w sferze uczuciowej są do siebie bardzo zbliżeni. Nie powinno być większych konfliktów. Różnice mogą wystąpić w odczuwaniu i wrażliwości. W sumie może to być udany związek.

Byk z Lwem

Dzieli ich dużo. Pożycie jest możliwe pod warunkiem ustępstw, szczególnie ze strony Byka. Musi on zaakceptować lekką rękę Lwa do wydawania pieniędzy i brak czułości z jego strony. Na początku mogą wystąpić duże iskrzenia, ale jeśli to przetrwają, później powinno już być łatwiej.

Byk z Panną

Bardzo interesujący układ. Jeśli poświęcą się sobie, miłość może być szalona, jak w żadnym innym związku. Ponadto oboje są dobrymi organizatorami i solidnymi wykonawcami. Obowiązkowość jest przecież ich dewizą. Brakować im może tylko odrobiny szaleństwa i improwizacji.

Byk z Wagą

Łączy ich umiłowanie piękna i harmonii, gdyż patronuje im ta sama planeta, Wenus. Optymistycznego zabarwienia nabiorą ich uczucia. Oczywiście nieuniknione są i konflikty, gdyż Waga będzie często bulwersować i irytować bardziej praktycznego partnera.

Byk ze Skorpionem

Zbliża ich do siebie namiętność i pożądanie. Czy jednak potrafią się wzajemnie zrozumieć i uszanować? Nie będzie to łatwe, gdyż często kosa będzie trafiać na kamień. Żadne z nich łatwo nie odda pola partnerowi, ale spróbować warto!

Byk ze Strzelcem

To jeden z najlepszych możliwych układów! Konieczne są jednak wzajemne kompromisy i tolerancja. Oboje odczuwają silny popęd seksualny i dążenie do sukcesów. Razem mogą zarobić duże pieniądze. Znakomicie się uzupełniają i łatwiej dochodzą do celu.

Byk z Koziorożcem

Związek dwóch silnych osobowości. Mogą dużo sobie wzajemnie przekazać, np. Koziorożec może wykazywać więcej ciepła, a Byk ambicji. Cechować ich będzie partnerstwo i poczucie bezpieczeństwa. Nie powinni przeżywać kłopotów materialnych.

Byk z Wodnikiem

Dwie przeciwne natury, ale mogące się znakomicie uzupełniać. Byk jest bardziej pragmatyczny, a Wodnik uduchowiony. Byk będzie się opierał każdej nowości, a Wodnik będzie go do niej usilnie namawiał. Efekty mogą być interesujące.

Byk z Rybą

Związek, w którym będzie przeważał spokój i wzajemne poszanowanie. Łączyć ich będzie łagodność i wspólne wychowywanie dzieci. Byk pozwoli snuć Rybie marzenia i będzie wykazywał dużą cierpliwość dla jej niezdecydowania i zmienności nastrojów.

Jak zdobyć Byka

ONA

Jak ją pozyskać i utrzymać

Aby zdobyć jej względy, trzeba przede wszystkim już na wstępie przelicytować konkurentów. Dobrze jest odgadywać jej życzenia, prawić komplementy, obdarzać drobnymi upominkami, a głownie starać się wytworzyć u niej poczucie pewności materialnej w przyszłym związku. Chętnie posłucha o wspólnych planach życiowych, szczególnie jeśli pokrywają się one z jej upodobaniami i kryteriami wartości. W pożyciu konieczne jest, aby nie wkradła się między nich nuda i monotonia. Należy wyciągać ją do różnych form przyjemnego lub pożytecznego spędzania czasu. Nie można jej dostarczać powodów do zazdrości ani szastać pieniędzmi.

Co zrobić, żeby cię porzuciła?

Najlepiej jest przygotować wcześniej grunt przez zapominanie o jej święcie i prezentach, adorowanie innych kobiet i ponaglanie jej bez potrzeby. W drugim etapie przekonaj ją, że wkrótce stracisz pracę, a nowej nie zamierzasz podejmować lub nie widzisz możliwości jej otrzymania.

ON

Jak go zdobyć i utrzymać?

Wystarczy być dla niego miłą i przymilną. Na pierwszą randkę najlepiej pójść do restauracji, gdzie można dobrze zjeść. Ubierz się w rzeczy wartościowe, nawet drogie, lub coś szałowego, co sama uszyjesz. On niezwykle ceni rzeczy dobre, uzyskane tanim kosztem. Nie powinnaś wyglądać wyzywająco, lecz kusząco. Na dalszym etapie zaproś go do siebie do domu i zaszokuj go (może być przy pomocy mamy) swoimi umiejętnościami kulinarnymi oraz miłym wystrojem mieszkania. Aby go utrzymać przy sobie, trzeba mu zapewnić dobrze zorganizowane życie domowe i być lubieżną. Gdy wpadnie w gniew, najlepiej mu ustąpić.

Co zrobić, żeby cię porzucił?

Należy przede wszystkim zrobić to, czego najbardziej nie lubi, a więc źle gotować, nie dbać o dom, mówić mu o swoim niezadowoleniu z życia z nim oraz całkowicie ignorować go w łóżku. Ponadto szybko się zniechęci, jeśli będziesz zaciągać długi bezmyślnie wydawać jego pieniądze. A jeśli wróci do pracy, nie pozwól mu odpoczywać w spokoju lub oglądać telewizji, zanudzaj go niedorzecznymi banałami.

źródło: http://www.cygi.net.pl

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

byk.jpg(20 kwietnia - 20 maja)

POLARYZACJA Żeńska

ŻYWIOŁ Ziemia

JAKOŚĆ Stała

Byk jest spokojny, serdeczny, cierpliwy, stały, zdecydowany, praktyczny, uparty i oporny na zmiany.

PLANETA RZĄDZĄCA Wenus: rzymska bogini piękna, sztuki, przyjemności i uczuć. W astrologii, wpływ Wenus skłania do umiłowania luksusu i wyjątkowych zdolności twórczych.

CHARAKTERYSTYKA Byk: silny, uparty, ciężki, może być zarówno gwałtowny, jak i delikatny.

SYMBOL Piktogram obrazuje rogi i głowę byka. Przedstawia też brodę i jabłko Adama ludzkiego gardła (gardło jest częścią ludzkiego ciała rządzoną przez znak Byka). Według kryteriów symbolicznych, hieroglif ten to półksiężyc tworzący naczynie, spoczywający na okręgu Słońca. Naczynie oznacza siłę materialną i bogactwo pochodzące od siły woli (okręgu).

KLUCZOWE WYRAŻENIE MAM

PRZECIWIEŃSTWO Skorpion:

Byk jest znakiem posiadania i pieniędzy. Osoby pod nim urodzone wysoko cenią gromadzenie dóbr i znane są z tego, że kurczowo trzymają się swojej własności. Skorpion, przeciwny Bykowi, to znak dziedziczenia i dzielenia się. Bogactwo zodiakalnych Skorpionów jest raczej duchowe niż materialne, i chętnie dzielą się nim z innymi, ucząc, pisząc czy lecząc.

CZĘŚCI CIAŁA RZĄDZONE PRZEZ BYKA
Szyja i gardło: wielu ludzi spod tego znaku ma piękne głosy. Ale są podatni na przeziębienia, zapalenia krtani, bóle gardła i problemy z tarczycą.

POMYŚLNY DZIEŃ
Piątek

SZCZĘŚLIWE CYFRY
6 i 4

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ
Szmaragd: chroni przed niewiernością i oszustwem, zapewnia lojalność i poprawia pamięć.

SZCZEGÓLNE KOLORY
Jasnoniebieski i fioletoworóżowy: łagodne kolory elegancji i delikatności.

MIASTA
Dublin, Lucerna, Lipsk, St. Louis

KRAJE
Irlandia, Szwajcaria, Cypr, Grecja

KWIATY
Fiołek i mak.

DRZEWA
Cyprys i jabłoń.

METAL
Miedź

ZWIERZĘTA RZĄDZONE PRZEZ BYKA
Bydło

ZAGROŻENIE
Miłość i pieniądze nierzadko wpędzają w kłopoty osoby urodzone pod znakiem Byka. Byki często skłócają innych i doprowadzają kochanków do pasji z powodu swej upartości i zaborczości.

Symbolem drugiego znaku zodiaku jest byk - zwierzę niezłomne i łagodne, zawsze wiązane z siłą i seksualnością.

Mit dotyczący Byka opowiada również o Jupiterze, najpotężniejszym bogu starożytnych Greków i władcy niebios, oraz o pomniejszych bóstwach i ludziach. Jupiter miał wiele romansów i równie wiele kochanek i żon. Jedną z jego partnerek była piękna księżniczka Europa, córka króla Fenicji. Europa żyła w pałacu swego ojca, niemal go nie opuszczając i niewiele wiedząc o świecie zewnętrznym. Pewnej nocy miała proroczy sen. Ujrzała obcą kobietę, która wyciągnęła do niej ręce, mówiąc: "Zawiodę Cię do Jupitera, gdyż przeznaczenia wskazało Ciebie na jego kochankę". Następnego dnia Europa w towarzystwie młodych dziewic zbierała róże i hiacynty na nadmorskiej łące. Tu ujrzał ją Jupiter i zachwyciła go uroda dziewczyny. W tym miejscu i tym czasie postanowił, że ją posiądzie.

Jupiter wiedział, że młoda i niewinna Europa ucieknie, jeśli objawi się jej w postaci boga. Przeistoczył się więc w byka, jednak nie zwykłego, a wspaniałego, białego samca o rogach niczym klejnoty i ze srebrnym półksiężycem na czole.

Europę zauroczył piękny, łagodny byk. Zaczęła go pieścić, a potem dosiadła. Na to właśnie czekał Jupiter. Byk skoczył w powietrze i powiódł dziewczynę na Kretę. Na wyspie przyjął swą prawdziwą postać i wyznał Europie miłość. Ludzka kobieta i najwyższy z bogów zostali kochankami pod konarami wielkiego drzewa.

Nieco później Wenus*, bogini miłości, objawiła się Europie i wyznała dziewczynie, że to ona nawiedziła ją we śnie. Dodała jeszcze, że od dziś kontynent, z którego Jupiter porwał córkę króla Fenicji, będzie nazwany jej imieniem. Mimo że Jupiter miał małżonkę - boginię Junonę - ta opowieść ma szczęśliwe zakończenie. Europa urodziła bogowi trójkę dzieci. Jupiter zaś umieścił na niebie podobiznę byka.

boris_vallejo126.jpg

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.