_Domi_

Drogi Życia z Wibracją 1

5 postów w tym temacie

DROGA ŻYCIA ? 1

Krocząc tą drogą, cały czas uczysz się być sobą ? osobą niezależną, śmiałą i twórczą ? dobrze wiedzącą, czego poszukuje i dokąd dąży. Jesteś osobą dobrze świadomą swojej własnej przywódczej roli ? to Ty, zarówno inicjujesz działania, jak i motywujesz innych do działania. Tą drogą podążają indywidualiści, pionierzy, ludzie ambitni, odczuwający nieustanny głód poznania ? obdarzeni ogromnymi potencjałami twórczymi. Cechuje Cię przede wszystkim silne, podświadome dążenie do bardzo indywidualnego odbioru rzeczywistości. Kieruje Tobą duża potrzeba wyróżniania się i bycia osobą ważną. Przez życie idziesz przebojem, dążąc do zdominowania otoczenia, nadawania mu tonu ? samemu nie podporządkowując się nikomu. Twoja droga daje ogromne możliwości, ale i jest pełna pułapek ? dlatego też przede wszystkim wskazana jest Ci nauka twórczego dysponowania Twoją własną aktywnością i okiełznania chęci narzucania własnej woli innym. Unikaj również zbytniego pośpiechu, niecierpliwości, przesadnego entuzjazmu i zważaj na zdanie innych, a wówczas nic nie stanie Ci na przeszkodzie w osiągnięciu wszystkiego, co sobie tylko zaplanujesz.

Źródło :kurs "Izis "

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

"1" i ich życie uczuciowe

Jedynki są uczuciowe, porywcze i namiętne. Z łatwością podbijają serca płci przeciwnej, co zawdzięczają elokwencji i wyjątkowej umiejętności przekonywania.

W miłości, podobnie jak innych dziedzinach życia, są zaborcze i dominujące; im bardziej kogoś kochają i czują się z tą osobą związane, tym bardziej pragną nad nią dominować.

Jedynki są bardzo zmienne, od największej czułości i delikatności potrafią przejść do oschłości, a nawet brutalności. Na ogół czułe i wyrozumiałe, stają się zimne i odległe, gdy na swej drodze natrafią na problemy czy trudności.

Szczęście i zrozumienie znajdą z osobami o Wibracji 2 lub 6, a także z Trójkami i Czwórkami, jeśli zdołają opanować niektóre wady, jak zaborczość i nadmierny krytycyzm.

Mogą być także szczęśliwe z 5 i 7, mimo że nie są to wibracje wyjątkowo harmonijne. Zdecydowanie natomiast powinny unikać bliższych związków z 8 i 9, a także z osobami o tej samej wibracji. W tym ostatnim przypadku mielibyśmy do czynienia z nieustanną walką dwóch jednakowo silnych osobowości.

Dzieci urodzone pod wpływem tej wibracji zwykle buntują się przeciw rodzicielskiej władzy, zwłaszcza jeśli ma ona charakter autorytarny. Jednakże same, będąc rodzicami, nieświadomie starają się narzucić dzieciom swą wolę. Mimo tych skłonności, są najświęciej przekonane, iż ich związek z własnymi pociechami oparty jest na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu.

Planeta: Słońce

Kamień: rubin, diament

Metal: złoto

Znak zodiaku: Lew

Dzień: niedziela

Kolory: żółty, złoty, pomarańczowy

Szczęśliwe liczby: l, 3, 9

Źródło:Gladys Lobos "magia numerologii"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Numerologiczna 1

Osoby z wibracją cyfry 1, to urodzeni przywódcy, którzy nie znoszą autorytetów nad sobą i za wszelką cenę pragnące zachować swoją niezależność. Pewne siebie, przebojowe, skuteczne w działaniu, pełne charyzmy jedynki, mają w sobie naprawdę duży potencjał energetyczny i poczucie samodzielności. Odczuwają silną potrzebę samodoskonalenia się. Są bardzo kreatywne, potrafią wykazywać własną inicjatywę, nie mają problemów z komunikatywnością, potrafią wspaniale przemawiać. Najlepiej wychodzi im realizacja krótkoterminowych działań.

Siła charakteru, indywidualność, chęć tworzenia, twórczość, dominacja, śmiałe pomysły,dar przekonywania, charyzma i wybitne zdolności przywódcze pomagają im w zjednywaniu ludzi, którym jedynki wskazują drogę postępowania. Jedynki zazwyczaj cieszą się dużym autorytetem i często stanowią wzory postępowania

dla innych. Posiadają zmysł praktyczny, silną wolę, zdolności organizacyjne, ale mniejsze zdolności wykonawcze. Są to natury dynamiczne, cechuje ich spontaniczność, skłonność do ryzyka. Numerologiczne jedynki to osoby ambitne, posiadające umiejętność samorealizacji i talent organizacyjny. Są one przedsiębiorcze i inteligentne, odczuwają wysoką potrzebę władzy,osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej.

Jedynki dążą do perfekcji, są samokrytyczne. Źle znoszą krytykę ze strony innych. Ich słabe strony, to apodyktyczność, skłonność do egocentryzmu,dominacji,arogancji, ryzykowne zachowania, skłonność do narzucania własnych opinii, niecierpliwość.

Niepowodzenia potrafią wywołać w nich uczucie frustracji, zbytnią nerwowość i wybuchowość. W partnerstwie łatwo okazują uczucia, czują wielką potrzebę docenienia, mogą być nadmiernie zazdrosne, wręcz zaborcze. Ciężko jedynkom zdobyć się na kompromis, wolą one narzucić swoje poglądy i sposób widzenia.

źródło - Magiakart.pl

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Liczba 1

Liczba 1 to PIONIER, PRZEWODNIK, PRZYWÓDCA, PEDANT, PER FEKCJOISTA. Symbolizuje Boga, Wszechświat, człowieka, Całość i Nieskoń czoność. Jest twórczą prasilą, centrum bytu i kosmosu.

Słowami-kluczami Jedynki są: początek, akcja, spełnienie, realizacja.

Jest to liczba Boga, pierwszej przyczyny, stwórcy wszystkich rzeczy, po czątku i odrodzenia, zaczynania czegoś i tworzenia. Symbolizuje wiosnę, na rodziny dziecka (objawienie Boga), świeżość, spontaniczność, jedność świata, całość, niewinność, siły witalne człowieka i natury, biologiczną całość czło wieka, radość życia, początek, zainicjowanie, ruch, męskość. Informuje o zmianach.

Władcą Jedynki jest Słońce. Włada ono ludźmi urodzonymi 1, 10, 19 i 28 każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Urodzenia (Drogi Życia) lub Imienna wynosi [eden. |ej właściwości najwyraźniej widoczne są u ludzi, któ rych Liczba Duchowa wynosi Jeden. Zaznaczają się również u ludzi z domi nantą Jedynki w portrecie numerologicznym; gdy występuje jako Liczba Du szy, Liczba Ekspresji Zewnętrznej, Liczba Celów Życiowych lub liczba domi nantowa w KARMIE.

Słońce jest królem planet i Układu Słonecznego. Dostarcza mu sil życio wych, światła i ciepła. Jest miejscem zamieszkania przodków i pierwszym z ośmiu vasu (siedlisk świadomości). Personifikacją świadomości Słońca jest król-wojownik. Daje ono stanowczą, niezależną i dumną naturą. Jest męską energią oczyszczającą. Daje stabilną i bezinteresowną naturę, silę, stanowczość, apodyktyczność, władczość i szacunek. Włada Wschodem. Jego przyjaciółmi są Księżyc, Jowisz i Mars, a wrogami Saturn, Wenus i węzły księżycowe (Rahu i Ketu). Merkury jest neutralny.

Najwyższą moc uzyskuje Słońce w znaku Barana; najmniejszą w znakach Wagi i Ryb. Rządzi znakiem Lwa, w którym przejawia się najpełniej.

Wywiera wpływ na intelekt, wzmacnia górną część ciała, zapewnia sławę i sta nowiska. Obdarza temperamentem żółciowym. Zawiaduje prawym okiem, pra wym nozdrzem, prawym kanałem rdzeniowym (pingala nadi), prawą stroną ciała, lewą półkulą mózgu.

Ludzie oznaczeni liczbą Jeden są indywidualistami (są niezależni i niepokor ni). Mają w sobie ducha pionierów. Lubią mieć w życiu jasno wyznaczone cele. Nie tracą energii ani na zbyt rozległe zainteresowania, ani na zbyt szerokie kon*takty społeczne. Wiodą życie surowe i twarde, bez wygód i wczasów. Jako sze fowie są stanowczy, jako podwładni trudni. Mają wolę tworzenia, choć nie są łatwi we współżyciu.

Jeśli Jedynka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową (Podświadomości), Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to jesteś człowiekiem odważnym, zdecydowanym, aktywnym, potężnym, nowatorskim, przodującym, kreatywnym, z inicjatywą. Posiadasz zmysł orga nizacyjny i techniczny. Masz naturę przywódczą i wiesz, czego pragniesz. Je steś władczy, dominujący, ambitny, niezależny, samodzielny, gniewny, niecier pliwy dla przeciwników, hojny dla popleczników. Przypominasz tym Stwórcę świata ze ?Starego Testamentu". Lubisz być w centrum uwagi, na pierwszym miejscu. Jesteś urodzonym przywódcą, o talencie kierowniczym. Sprawiasz, że wszyscy cię słuchają i w naturalny sposób ci się podporządkowują. Jesteś domi nujący i wymagający, zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Możesz wymagać od innych (podwładnych i najbliższych) zbyt wicie, tak że nikt nie będzie w stanic sprostać tym wymaganiom, co będzie dla ciebie nie do przyję cia. Nie jesteś w stanie tolerować ludzi, którzy nie chcą cię słuchać, sam zaś nie potrafisz zaakceptować najmniejszej nawet krytyki pod swoim adresem. Masz duży temperament i możesz być agresywny. Lubisz sport i fizyczną aktywność. Jesteś silną indywidualnością. Nie potrafisz się podporządkować innym. Chęt nie udzielasz pomocy innym, jednak sam decydujesz o tym, jak, gdzie i kiedy będzie udzielona. Potrafisz poradzić sobie w każdej sytuacji, jesteś pomysłowy, twórczy i oryginalny. Dlatego umiesz znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni się poddali. Silna wola i zdecydowanie pomagają ci zwycięsko przejść przez życie. Problemy stwarza nieumiejętność ugięcia się i podporządkowania się drugiej osobie (nawet wtedy, gdy jest to konieczne), zbyt duża autorytarność, skłon ność do tyranizowania otoczenia i narzucania mu swojego zdania, niecierpli*wość, pośpiech i pozostawianie za sobą niedokończonych spraw.

Realizował będziesz wiele śmiałych pomysłów, wskazując drogę innym. Nie ustannie ulepszał będziesz metody pracy i wdrażał nowości. Pragniesz pozosta wić po sobie trwały ślad i wyróżnić się z otoczenia. Działając pozytywnie bę dziesz tworzył, doradzał, dodawał odwagi, zachęca! do działania, buntował się przeciwko wszelkiej władzy i dominacji. Twoją misją jest rozkazywanie, a nie bycie posłusznym i uległym. Masz osobowość twórczą, niezależną, dynamiczną, błyskotliwą, genialną, kontrowersyjną. Dynamizm i twórcza postawa sprawią, że dokonasz czegoś niezwykłego. Ciągle będziesz spędzał czas na podróżowa niu, zwiedzaniu i planowaniu czegoś nowego. Umysł będziesz miał ciągle ak tywny. Pomysły będą się rodzić jeden po drugim; nie zaznasz nudy. Plany urze czywistnisz w sposób oryginalny, z korzyścią dla siebie i otoczenia.

Masz naturę badacza, odkrywcy, wynalazcy. Kariera zawodowa lub wybrana działalność pochłaniać będzie więcej twojej energii niż związki uczuciowe. Dążył będziesz do samodoskonalenia.

Twoje ideały są iście purytańskie. Uważasz, że na ulgę trzeba sobie zasłużyć. Cnota jest sama dla siebie nagrodą, a przyjemność należy odraczać dopóty, dopóki wszystko nie zostanie zrobione. Nie dbasz o przyjemności życia. Przy jemne jest to, co otrzymujesz od Boga. Wolny czas poświęcasz zajęciom kon struktywnym i pouczającym. Jeśli nie masz bezpośredniego kontaktu z wewnętrz nym nauczycielem, to z pewnością go słyszysz (wewnętrzny glos). Ocenia on wszystko, co myślisz i czynisz. Masz w sobie system kontrolny, który śledzi każdą twoją myśl, słowo i czyn. W myślach oskarżasz się za złe myśli, słowa i czyny i pragniesz doskonałości. Czujesz potrzebę dobrego zachowania i oskarżasz w duchu tych, którzy zasad nie przestrzegają. O relaksie będziesz mógł sobie pomyśleć, gdy uporządkujesz swoje życic i wywiążesz się z zobowiązań.

Twój czas jest ściśle określony i zaplanowany. Mieści się w nim wszystko, co stanowi o w pełni zrównoważonym i uporządkowanym życiu: czas na odpoczynek, gimnastykę, modlitwę, naukę, muzykę, poezję, odwiedziny u chorego. Czas ten kontrolowany jest przez rubryki w kalendarzu, efemerydy planet, liczby, hierarchię spraw do załatwienia itp. Uważasz, że każda sytuacja ma tylko jedno słuszne rozwiązanie.

Z własnego gniewu nie zdajesz sobie sprawy. Nic akceptujesz go i starasz się go tłumić. Żyjesz podwójnym życiem, w ?podwójnym" domu, w którym na gó rze mieszka Bóg (sędzia), a na dole ty, człowiek, zalewany uczuciami i pragnie niami, zamkniętymi w piwnicy nieświadomości, które musza być rozładowywa ne ? najczęściej poprzez gimnastykę, taniec, ruch, twórczość.

Rozwijają się w to bie dwie osobowości: jedna dla sytuacji, ?gdy mnie znają", druga dla sytuacji ?z dala od domu".

Jesteś wytrwały i konstruktywny, jeśli chodzi o naprawianie błędów. Cieszysz się z dobrze wykonanej pracy i czujesz za to Boską wdzięczność.

Przecierasz nowe szlaki. Nie pozwalasz sobą sterować. Lubisz być w cen trum zainteresowania i chwalić się sukcesami. Ludziom to się podoba. Nie lu bisz skomplikowanych sytuacji i dwuznaczności. Twoją zasadą jest zwięzłość. Znasz cel, który chcesz osiągnąć i dążysz do niego z determinacją. Wiesz, co jest dla ciebie dobre i pożyteczne. Niełatwo zmieniasz zdanie. Nie uznajesz dłu godystansowych planów i czynów. Żyjesz teraźniejszością, jesteś pozytywnym (choć stanowczym i przesadnie ambitnym), uczciwym i wielkodusznym nowa torem. Chętnie zawierasz trwałe przyjaźnie, jesteś wierny i godny zaufania. Pod kreślanie twoich zalet sprawia ci przyjemność.

Masz naturę pozytywną, silny charakter i indywidualność, ambicję, odpor ność fizyczną, lotny, błyskotliwy, przenikliwy, bystry i oryginalny umysł, intu icję, urok osobisty, jesteś inteligentny, twórczy, oryginalny, pracowity, odpo wiedzialny, zdecydowany, śmiały, dynamiczny, niezależny, ekstrawertywny (prywatnie - introwertywny), niebanalny, entuzjastyczny, nieprzeciętny, ener giczny, dumny, uparty, egocentryczny, zdolny, logiczny, sprytny, szybki, szla chetny, uczciwy, spontaniczny, rozsądny, krytyczny, wymagający, przekonu jący, nie znoszący sprzeciwu, porywczy, namiętny, uczuciowy (cechę tę skry wasz).

Powinieneś pokonywać negatywne skłonności swojej osobowości: brak zde cydowania w działaniu, wiary w siebie, lenistwo, uległość wobec otoczenia, ego izm, nietolerancję, agresywność, chęć dominacji, niezdolność przyznawania się do błędów, pragnienie nieograniczonej wolności, wyniosłość.

Na swej DRODZE ŻYCIA możesz spełnić swoje ambicje, określić własną indywidualność, zrealizować zamiary, pomyślnie dokonać planowanych prze mian. Jest to droga sukcesów i awansu. Poprowadzi cię ona ku przedziwnym doświadczeniom. Będziesz szedł przez życie, sam sobie tworząc warunki i gło sząc swoje idee. Twoje życie będzie bardzo konstruktywne.

Masz głód poznania. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbio ru rzeczywistości, co sprawia, że czujesz się inny, lepszy, nie rozumiany przez otoczenie i samotny. Masz zdolności kierownicze, umiesz prowadzić innych, zapewniać im pracę, która rozwija ich możliwości. Lubisz być w centrum uwa gi. Chcesz być zawsze pierwszy. Umiesz kierować przedsiębiorstwami i własną rodziną. Działasz według własnych planów i pomysłów, choć potrzebujesz afirmacji innych. Nadmierna niezależność pcha cię ku samotności.

Lubisz życic aktywne i urozmaicone. Przeszkody bardziej cię ekscytują niż przerażają. Nie znosisz porażek. Wprawiają cię one w melancholię. Udziela ci się nastrój innych, jesteś wrażliwy bardziej niż chcesz się do tego przyznać. Gdy ci się nie wiedzie, stajesz się agresywny, zarozumiały, nerwowy, ekscentryczny i rozkojarzony. Jeśli jesteś zaawansowany duchowo, możesz panować nad tymi skłonnościami. Możesz stać się ofiarą własnych decyzji, podjętych na fali entu zjazmu, nie do końca przemyślanych. Trudno ci jest się z nich wycofać.

Musisz nauczyć się twórczego dysponowania swą energią i aktywnością i na rzucania woli silą. Polegaj na sobie, nie buduj muru wokół siebie. Żyj teraźniej szością, nie wychylaj się w przyszłość i kończ rozpoczęte plany. Nie przesadzaj z pośpiechem i entuzjazmem. Nie odrzucaj wiedzy z przeszłych doświadczeń i nie spełniaj życzeń ego. Jeśli chcesz być wielki, musisz pozbyć się wyobrażeń o swojej wyjątkowości, nauczyć się słuchać, być otwartym na rady innych, po głębiać swą wiedzę i pokorę.

Twoje słabe punkty w ciele, to: głowa, serce, system nerwowy, układ krąże nia i oczy.

Za atrakcyjne uważasz zajęcia, w których konieczna jest dobra organizacja i drobiazgowość: nauczanie, księgowość, organizowanie struktur, planowanie długofalowe, sytuacje regulowane przez etykietę, protokół i formalne procedu ry towarzyskie, prace twórcze. Lubisz systemy wymagające dokładnego prze strzegania reguł.

Za nieatrakcyjne uważasz zawody, w których istnieje ryzyko błędu decyzyj nego. Nic lubisz różnych punktów widzenia. Pragniesz doprowadzić rzeczywi stość do stanu doskonałości. Oddajesz się słusznym sprawom. Zależy ci na na prawianiu świata. Cenisz doskonałość i jesteś

świetnym nauczycielem. Konflikt między osobistymi pragnieniami a potrzebą sztywnego trzymania się zasad w sto sunkach z innymi, prowadzić cię może do nieprzystosowania. Nie znasz kom pleksu niższości. Czujesz, że jesteś doskonały lub/i nieprzeciętny. Lubisz ryzy ko. Wiedziesz życie pełne przygód. Nic podążasz utartymi szlakami, lecz własną drogą. Pragniesz być zaakceptowany przez otoczenie i lubiany. Instynktownie odgadujesz słabości przeciwników i możesz ich zniszczyć w każdej chwili. Znasz naturę ludzką i prawa rządzące Wszechświatem. Jesteś szlachetny, uczciwy, spontaniczny, pełen humoru.

Największe sukcesy odniesiesz jako szef, kierownik lub przywódca. Idąc przez życie narzucał będziesz otoczeniu własne pomysły i warunki. Sam będziesz walczył o zdobycie upragnionych celów. Sukces odniesiesz w każdej dziedzinie i osiągniesz każdy cel.

Odznaczasz się wyjątkowym talentem do ?robienia" i wydawania pieniędzy. Lubisz luksus i przepych. Łatwo podbijasz serca pici przeciwnej (dzięki elo kwencji i umiejętności przekonywania). Jesteś zmienny i stały. Szczęście i zro zumienie znajdujesz z osobami o wibracji 2, 6, 3 i 4.

WIDZENIE ŚWIATA.

Koncentrujesz swą energię na sobie i swoich spra wach. Czując, że nie potrafisz zmienić społeczeństwa, ciężko pracujesz, by utrzy mać porządek w swojej przestrzeni osobistej, zatrzaskując drzwi przed zgieł*kiem świata.

Twoje życie wewnętrzne jest pod ścisłą kontrolą, sterylnie czyste i uporząd kowane. Nagłe zmiany są niemile widziane. Możesz utrzymać równowagę mię dzy zaspokajaniem potrzeb własnych i cudzych oraz między pracą a wypoczyn kiem. Motywacja zmusza cię do perfekcjonizmu. Podstawową sprawą w twoim życiu jest porządek, a uzależnieniem ? gniew. Najbardziej zniewolony jesteś niedoskonałością. Dlatego za wszelką cenę chcesz jej uniknąć.

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Posiadasz rozwiniętą energię instynktowną; jesteś spontaniczny, impulsywny, skupiony, niecierpliwy. W pracę mogącą przynieść ci korzyści (lub bliskim) angażujesz się bez reszty. Przejawiasz inicjatywę, jesteś w ruchu, lecz za bardzo się rozdrabniasz i tracisz mnóstwo energii. Nie potrafisz zostawić spraw ich własnemu biegowi i niecierpliwie rozpoczynasz coraz to nowe przedsięwzięcia. Możesz mieć problem z ich kończeniem.

Nigdy nie jesteś zadowolony z istniejącego stanu rzeczy ? ciągle wprowa dzasz poprawki. Poruszają cię zlo, niegodziwość, niesprawiedliwość, chaos (otwarcie się im przeciwstawiasz). Głęboko odczuwasz potrzebę czynienia do bra i porządku. Obawiasz się jednak, że jeśli okażesz irytację lub złość, ludzie odwrócą się od ciebie. Jesteś głęboko niezadowolony, gdy postąpisz wbrew swoim zasadom lub rozminiesz się ze swoim wyobrażeniem o ideale. Oceniasz siebie bardzo surowo; brak ci poczucia własnej wartości, co może prowadzić do de presji. Jesteś więźniem zasad moralnych i przepisów; nic potrafisz z nich zrezy gnować. Możesz grzeszyć drobiazgowością i potępiać siebie za niedociągnię cia. Perfekcja jest twoją obsesją. Określasz ją według własnych standardów. Naci wyra/, cenisz sobie dokładność, precyzje i drobiazgowość. Strukturalizujesz życie. Nic powinieneś jednak doprowadzić do jego skostnienia. Powinieneś być mniej sztywny i nie przeceniać tego, co robisz. Naucz się akceptować krytykę (zdrową) pod swoim adresem; pomoże ci ona w doskonaleniu się. Zbieraj dobrą, obiektywną i fachową informację.

Preferujesz zadania, których rezultaty są namacalne i osiągalne szybko. Przed ich rozpoczęciem wszystko dokładnie planujesz, studiując dostępne materiały i biorąc pod uwagę ?za" i ?przeciw". Zmuszony jesteś dokonywać priorytetów; im poświęcasz całą swoją energię; inne obszary życia pozostawiasz nie w pełni uporządkowane. Skłonny jesteś podwyższać poprzeczkę otoczeniu. Sądzisz, że każdą rzecz można zrobić prawidłowo lub nieprawidłowo, lepiej lub gorzej. Twoje poglądy są zdecydowane. Możesz być nietolerancyjny i dominujący. Pod ważać lub uściślać możesz każde zdanie.

Podchodzisz do życia poważnie. Jesteś nauczycielem i pragniesz wydobyć z siebie i innych co najlepsze. Wiedzę swą prezentujesz w sposób wyważony i rzetelny. Unikasz błędów i nic marnujesz czasu na odkrywanie czegoś, co zo stało już odkryte i sprawdzone.

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Poddajesz się ścisłej kontro li i dlatego trudno ci jest się otworzyć przed innymi. Jesteś powściągliwy. Ścisła kontrola tłumi twoje emocje i intuicję (możesz mylnie oceniać ludzi). Starasz się tłumić swój gniew (wyrażasz go w zachowaniu pasywno-agresywnym).

Tworzysz związki trwałe i głębokie. W miłości oddajesz się bez reszty. Jesteś wierny i łatwo cię zranić. Postępujesz moralnie, dbając o to, by zapewnić swym bliskim wszelkie szanse fizycznego, intelektualnego i duchowego rozwoju. Uni*kasz związków uzależniających. Nie chcesz, by ktokolwiek uzależnił się od cie bie i cierpiał. Wysoko cenisz pracę i osiągnięcia. Może to uszczuplać twoje rela cje społeczne i związki międzyludzkie. Mimo niepewności i poczucia niedopa sowania w grupie, emanujesz humor i urok osobisty. Jesteś zadbany i elegancki.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: ambicję, zaradność, in spirujący wpływ na ludzi, oddanie dla pracy i przyjaciół, wymowność, energię, przywódczość, subtelność, taktowność, sprawiedliwość, uczciwość, bezpośred niość, bezstronność, zrównoważenie, łagodność, jasno określone wartości, lo jalność i oddanie w przyjaźni, oryginalny i twórczy styl życia, umiejętność prze widywania, wyobraźnię, trzeźwą ocenę rzeczywistości.

Twoją życiową misją jest poleganie na własnych siłach i rozwijanie rozlicz nych zalet. Twoje życiowe zadanie polega na inspirowaniu i przewodzeniu in nym, których możesz zarazić swym entuzjazmem i zachęcić do działania. Swym przykładem możesz uczyć innych, że nie ma rzeczy niemożliwych, a dzięki upo rowi i wytrwałej pracy można osiągnąć wszystko, czego się pragnie.

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Jedynka.

Jedynki to osoby ambitne i niezależne, o bardzo silnym charakterze i mocnej indywidualności. Mają wiele pomysłów, są odważne i nie boją się początkowych trudności. Ich zadanie to inspirowanie innych, bo dla Jedynek nie ma rzeczy niemożliwych.

Jedynki zamierzają pozostawić po sobie trwały ślad. Są niezastąpione wszędzie tam, gdzie trzeba doradzić, dodać odwagi, podtrzymać na duchu. Ich pomysły bywają zaskakujące, jednak Jedynki nie mają problemu ze znalezieniem chętnych do realizacji nawet najbardziej szalonych projektów.

To urodzeni przywódcy, dumni ze swoich sukcesów i znający swoją wartość. Cudze rozkazy wykonują niechętnie, a wszelka dyscyplina i zakazy prowokują je do buntu. Z tego powodu Jedynki miewają w młodości spore problemy z przystosowaniem się do norm życia społecznego.

Zdecydowanie i brak kompleksów sprawia, że postrzegane są jako osoby dumne i agresywne. Bywają nierozważne, ale chętnie godzą się na ryzyko i mocno wierzą w swą szczęśliwą gwiazdę.

Jedynki często podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania i pracy. Nie cierpią nudy i zawsze są czymś zajęte. Lubią wesołe towarzystwo, ale nie plotkują i stronią od intryg. Są bystre i mają cięty język, co chętnie wykorzystują w sytuacjach konfliktowych. Argumenty, jakimi można je przekonać muszą odwoływać się do logiki.

Tak w przyjaźni, jak i w miłości chcą same o wszystkim decydować, często nie liczą się specjalnie z uczuciami innych. W sprawach materialnych często ryzykują i choć mają szczęśliwą rękę do pieniędzy. Wydają bardzo dużo, kupują luksusowe dobra i sportowe samochody.

W miłości fascynuje je zdobywanie, są urokliwe i podobają się innym. Powinny jednak uważać, bo przemożna chęć dominacji nad partnerem może doprowadzić do rozpadu związku.

Wedle tradycji związek z Jedynką dobrze znoszą osoby spod Dwójki i Szóstki. Problemy nieść mogą związki z Ósemkami i Dziewiątkami, a także z Jedynkami.

http://www.czary.pl/numerologia/numerologia3.php

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.