The Lantian

Pozaziemskie Ufo Jest Prawdziwe - Ben Rich (Lockheed Martin)

7 postów w tym temacie

Poniższy artykuł powinien być przetłumaczony natychmiastowo moim zdaniem' date=' skoro jest to szanujące się forum o tematyce właśnie min. UFO.

Wrzucam, bo to jedna z najlepszych wiadomości jakie słyszałem/czytałem od nie wiem jakiego czasu.

Extraterrestrial UFO Are Real : Ben Rich Lockheed Skunk Works Director Admitted In His Deathbed Confession

Pozaziemskie UFO jest prawdziwe : Ben Rich Director "Lockheed Skunk"; Przyznał na łożu śmierci

father-bomber.jpg

I treść poniżej...

Ben Rich Lockheed Skunk Works director had admitted in his Deathbed Confession that Extraterrestrial UFO visitors are real and the U.S. Military travel among stars.

According to article published in May 2010 issue of the Mufon UFO Journal [Link] - Ben Rich, the “Father of the Stealth Fighter-Bomber” and former head of Lockheed Skunk Works,had once let out information about Extraterrestrial UFO Visitors Are Real And U.S. Military Travel To Stars

What he said might be new to many people today, but he revealed the information before his death in January 1995. His statements helped to give credence to reports that the U.S. military has been flying vehicles that mimic alien craft.

The article was written by Tom Keller, an aerospace engineer who has worked as a computer systems analyst for NASA’s Jet Propulsion Laboratory.

1 : “Inside the Skunk Works (Lockheed’s secret research and development entity), we were a small, intensely cohesive group consisting of about fifty veteran engineers and designers and a hundred or so expert machinists and shop workers. Our forte was building technologically advanced airplanes of small number and of high class for highly secret missions.”

2 : “We already have the means to travel among the stars, but these technologies are locked up in black projects, and it would take an act of God to ever get them out to benefit humanity. Anything you can imagine, we already know how to do.”

3 : “We now have the technology to take ET home. No, it won’t take someone’s lifetime to do it. There is an error in the equations. We know what it is. We now have the capability to travel to the stars. First, you have to understand that we will not get to the stars using chemical propulsion. Second, we have to devise a new propulsion technology. What we have to do is find out where Einstein went wrong.”

4 : When Rich was asked how UFO propulsion worked, he said, “Let me ask you. How does ESP work?” The questioner responded with, “All points in time and space are connected?” Rich then said, “That’s how it works!”

Ben Rich Lockheed Former Director knew of extraterrestrial UFO visitors

Lockheed "Skunk Works" former director knew the Roswell extraterrestrial UFO influenced designs of Testor model kits for Roswell UFO models, and U.S. top secret aircraft. According to a CNI News report by Colorado resident Michael Lindemann, the design information was derived from forensic illustrations and numerous witness testimonies about the Roswell UFO, provided by William L. “Bill” McDonald.

In an e-mail, dated July 29, 1999, apparently addressed to Lindemann, McDonald referenced an excerpt of a discussion with Harold Puthoff, founder of the highly classified U.S. “remote viewing” program.

McDonald said: “Well Hal, you asked for it! Now that legendary Lockheed engineer and chief model kit designer for the Testor Corporation, John Andrews, is dead, I can announce that he personally confirmed the design connection between the Roswell Spacecraft and the Lockheed Martin Unmanned Combat Air Vehicles (UCAVs), spyplanes, Joint Strike Fighters, and Space Shuttles.

Andrews was a close personal friend of "Skunk Works" director Ben Rich -- the hand-picked successor of Skunk Works founder Kelly Johnson and the man famous for the F-117 Nighthawk "Stealth" fighter, its "half-pint" prototype the "HAVE BLUE", and the top-secret F-19 Stealth Interceptor. Before Rich died of cancer, Andrews took my questions to him.

Dr. Ben R. Rich former Lockheed Skunk Works director confirmed:

1. There are 2 types of UFOs -- the ones we build and ones 'they' build. We learned from both crash retrievals and actual "hand-me-downs." The Government knew and until 1969 took an active hand in the administration of that information. After a 1969 Nixon "purge", administration was handled by an international board of directors in the private sector…

2. Nearly all "biomorphic" aerospace designs were inspired by the Roswell spacecraft -- from Kelly's SR-71 Blackbird onward to today's drones, UCAVs, and aerospace craft…

3. It was Ben Rich's opinion that the public should not be told [about UFOs and extraterrestrials] . He believed they could not handle the truth -- ever. Only in the last months of his decline did he begin to feel that the "international corporate board of directors" dealing with the "Subject" could represent a bigger problem to citizens' personal freedoms under the United States Constitution than the presence of off-world visitors themselves.”

Lindemann added that “Bill McDonald received the above information from Andrews from 1994 until their last phone call near Christmas in 1998.” Lindemann also noted “It should also be known that Dr. Ben R. Rich attended a public aerospace designers and engineers conference in 1993 before his illness overwhelmed him in which he stated -- in the presence of MUFON Orange County Section Director Jan Harzan and many others that – ‘We’ (i.e., the U.S. aerospace community/military industrial complex) had in it's possession the technology to "take us to the stars".

See the complete letter in May, 2010 MUFON UFO Journal from John Andrews and the hand written reply from Dr. Ben Rich. Hear more revealing testimony from Disclosure Project whistleblowers. NASA can not deny secrets discovered by UK hacker Gary McKinnon and many astronauts if it expects full funding from the Obama White House administration.

Lockheed Skunkworks Engineer USAF, and CIA Contractor Admitted : UFO Are Real

link : http://www.ufo-blogger.com/2010/08/ufo-are-real-ben-rich-lockheed-skunk.html#

Mój krótki komentarz :

Jeżeli taka osoba to mówi, z Lockheed'a to ja nie wiem już co trzeba by było podawać za argumenty, że UFO to nie tylko rządowe zabawki.

Jest z resztą wiele innych ludzi, popierających w dodatku to konkretną bazą, a prześledzenie tematu to nie jest lada 2-3 dniowy maraton... to kupa czasu i umiejętne śledzenie tego wszystkiego od wielu lat.

Edit : Moje nieudolne trochę tłumaczenie, bo widzę że nikt się za to nie zabierze. :beff:

Ben Rich dyrektor Lockheed Skunk Works przyznał na łożu śmierci że odwiedzające UFO są prawidziwe i wojsko USA podróżuje wśrod gwiazd.

Zgodnie z artykułem opublikowanym w maju 2010 problem z MUFON UFO - Ben Rich, ojciec Stealth Fighter-Bomber i były szef Lockheed Skunk Works ogłosi informację o pozaziemskich UFO, prawdziwości ET's i międzygwiezdnych podróżach wojska USA.

To co powiedział, może być nowością dla wielu ludzi dzisiaj, ale ujawnił te informacje przed jego śmiercią w styczniu 1995 roku. Jego informacje pomogły w przypuszczeniach że wojska USA stworzyły pojazdy latające które naśladują pojazdy latające obcych.

Arytkuł został napisany przez Toma Keller'a, inżyniera lotnictwa, który pracował jako analityk systemów komputerowych w NASA Jet Propulsion Laboratory.

1. " Wewnątrz Skunk Works (tajne badania Lockheed i źródło rozwoju), mieliśmy małe grupę składającą się z około 50 inżynierów i projektantów i 100 ekspertów maszynerii (dalej nie zrozumiały dla mnie zwrot). Ich fort składa się z zaawansowanych technologicznie samolotów małej ilości i wysokiej klasy do najwyższych sekretnych misji. "

2. " Mamy już środki na podróż wśród gwiazd, ale technologie są zamknięte w czarne projekty i byłoby to boskim nadużyciem oznajmić o tym ludzkości.

Wszystko co sobie można wyobrazić, już wiemy jak to zrobić. "

3. Mamy teraz technologie, które pozwalają zabrać kosmitów do ich domów. Nie, nie zajmie to wiele życia. Źle zostało to obliczane. Wiemy co to jest.

Mamy teraz możliwość podróży do gwiazd. Po pierwsze trzeba zrozumieć, że nie będzie to możliwe za pomocą napędu chemicznego. Po drugie, mamy do opracowania nowe technologie napędu. To co musimy zrobić, to dowiedzieć się, gdzie mylił się Einstein. "

4. Kiedy Rich został zapytany, jak działa napęd UFO, on odpowiedział : " Pozwól że zapytam. Jak działa ESP ? ". Pytający odpowiedział "Wszystkie punkty w czasie i przestrzeni są połączone? ". Rich na to odpowiedział " No i tak to działa ".

Ben Rich były dyrektor Lockheed wiedział o pozaziemskich UFO.

Były dyrektor Lockheed "Skunk Works" wiedział o wykorzystaniu (... nie wiem o co chodzi) UFO pozaziemskiego pochodzenia z Roswell i samolotów TOP SECRET.

Według raportu CNI News przez rezydenta w Colorado, Michael'a Lindemann'a - informacja o projekcie pochodzi z ilustracji medycyny sądowej wykonanych przez licznych świadków wydarzenia UFO w Roswell pod kierownictwem William'a L. "Bill" McDonald.

W e-mail'u z dnia 29 lipca 1999 roku, najwyraźniej skierowanego do Lindemann'a, McDonald odnosi się do dyskusji z Harold'em Puthoff, założycielem, twórcą śliśle tajnego US remote wieving program (programu zdalnego widzenia).

McDonald powiedział "Dobrze Hal, zapytałeś się o to! Teraz legendarny inżynier Lockheed i główny projektant modelu dla Testor Corporation, Jonh Andrews, jest martwy i mogę ogłosić osobiście, że jest potwierdzam połączenie pomiędzy statkiem kosmicznym z Roswell i Bezzałogowymi Powietrznymi Myśliwcami Lockheed Martin (UCAVs) spyplanes (?) (i dalej nie wiem jak przetłumaczyć).

Andrews był bliskim przyjacielem "Skunk Works" dyrektora Ben'a Rich'a - następcy Skunk Works założycielowi Kelly'emu Johnson'owi twórcy F-117 i bombowca "falf-pint" prototypu "HAVE BLUE" i ściśle tajnego F-19 Stealth Interceptor. Zanim Rich umarł na raka, Andrew zadał mu pytania.

Dr Ben R. Rich były Dyrektor Skunk Works potwierdza :

1. Budowane są 2 rodzaje UFO - jedne budujemy my, a drugie "oni". (dalej zdanie nie zrozumiałe dla mnie). Rząd USA wiedział o tym i do 1969 roku brał czynny udział w administrowaniu tych informacji.

Po "czystkach Nixona" w 1969, administracja jest kierowana przez międzynarodową radę dyrektorów w sektorze prywatnym...

2. Prawie wszystkie "biomorficzne" projekty kosmiczne były inspirowane przez sondę Roswell - z Kelly's SR-71 Blackbird dalej do dzisiejszych dronów, UCAVs i jednostek lotniczych.

3. Ben Rich był zdania, że społeczeństwo nie powinno być poinformowane na temat pozaziemskich UFO i kosmitów. Uważał, że nie mogą poznać prawdy - nigdy. W ostatnich miesiącach zaczynał czuć że "Międzynarodowa Rada Nadzorcza i Korporacyjna że temat w którym uczestniczą może stanowić duży problem dla swobód obywatelskich zawartych w Konstytucji USA niż zaprezentowanie się pozaziemskich gości przez nich samych.

Lidemann dodał, że "Bill McDonald otrzymał powyższe informacje od Andrews'a od 1994 roku do ostatniego telefonu w Święta Bożego Narodzenia 1998 roku". Lidemann także twierdzi że "powinno się wiedzieć że dr Ben R. Rich brał udział w publicznej konferencji projektantów lotnictwa i iżynierów w 1993 roku przed chorobą która go przerosła, kiedy stwierdzono w obecności MUFON Orange County Dyrektor sekcji Jan Harzan i wielu innych "My (tj. społeczność lotnicza USA/wojskowy kompleks przemysłowy) jest w posiadaniu technologii która - zaprowadzi nas do gwiazd".

Zobacz pełne pismo w maju 2010 MUFON UFO Journal od John'a Andrews'a z ręcznym podpisem Dr Ben'a Rich'a. Rozejrzyj się za zeznaniami informatorów Disclosure Project. NASA nie może zaprzeczać tajemnicom odkrytym przez brytyjskiego hakera Gary'ego McKinnon'a i wielu astronautom i ekspertom o pełnym finansowaniu z Białego Domu przez Obamę.

Inżynier USAF Skunkworks Lochkeed i Wykonawcy CIA przyznali : UFO jest prawdziwe.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

A dla mnie to jest jakoś logiczne i takie... "po prostu", że jeśli istnieją inteligentne cywilizacje w kosmosie ( a sądzę, że istnieją, przecież kosmos jest wielki! ), jeśli są bardziej rozwinięte od naszej - ziemskiej, to przylatują obserwować. W sumie gdybyśmy my byli technicznie bardziej rozwinięci, a podróże w kosmosie nie byłyby już większym problemem, pewnie chętnie też byśmy odwiedzali inne planety...

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Z jednej strony faktycznie jest to logiczne,bo skoro na ziemi istnieje życie,to czemu w kosmosie również nie miałoby się to powtarzać? Ale z drugiej straszne i bardzo przejmujące,tajemnicze i fascynujące. Chyba właśnie ta nutka niepewności o UFO jest tutaj najlepsza.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

UFO to fakt bezprzeczny ,ich technologia kwantowa ,teleportery i napędy antygrawitacyjne ,metal nie znany na ziemi ,znacznie przewyższają ludzką ,ziemską technologię , i wyobraźnię , trzeba by myśleć w czterech ,a nawet pięciu wymiarach ,a ktoś kto myśli najwyżej w trzech wymiarach ,jak może pojąć inne wymiary zmysłami i umysłem ogarnąć .

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Oczywiście żartuję ,człowiek ma w ,mózgu ,wytwarza ją Szyszynka ,silną halucynogenną substancję ,D.M.T. odpowierdzialna za silne doznania wizualne omamy i nieziemskie wizje ,wkleję ciekawy artyukół z internetu ,by.ł w języku angielskim ,więc przetłumaczyłem na Polski :

N, N -Dimethyltryptamine (DMT lub N, N -DMT) jest silnym psychodeliczny związek o tryptaminy rodziny. Jest to strukturalny analog zserotoniny i melatoniny i funkcjonalnego analogu innych psychedelicznymi tryptamin, takie jak 4-aco-DMT , 5-MeO-DMT , 5-HO-DMT ,psylocybiną (4-PO-DMT) i psilocyny (4 -HO-DMT).

Historycznie rzecz biorąc, została ona zużywana przez rdzennych amazońskich Indian kultur w postaci ayahuasca celach wieszczych i uzdrawiania. [3] Po raz pierwszy zsyntetyzowany w 1931 roku i później, w 1946 roku, mikrobiolog Oswaldo Gonçalves de Lima odkrył swoją naturalną obecność w roślinach. [ 4], [5], [6] w 1960 roku, został wykryty w organizmach ssaków, jak również. [7], [8]

DMT znana jest jego stosunkowo krótki okres działania, intensywnymi efektami i szybkim początku. Z tego powodu, DMT był znany jako "podróż biznesmena" a w 1960 w Stanach Zjednoczonych. [9]

DMT, mogą być wdychane, wstrzykiwania lub podawaniu doustnym i jego działanie zależy od poziomu dawki i preparaty inhibitorów MAO.Efekt trwa przez krótki okres czasu, od 5 do 15 min. Dłuższe efekty można osiągnąć poprzez spożyciu doustnym w ciągu 3 godzin. [10] DMT może produkować psychodelicznych doświadczeń obejmujących wizualizacje, euforię i halucynacje itp [11] W większości krajów DMT jest nielegalne.

Efekty

Odpowiedzialność Uzależnienia

Potencjał zależność DMT i ryzyko trwałego zaburzenia psychologiczne są minimalne, gdy używa się ceremonie religijne. [12]

Fizyczne 

Według badań dawka-odpowiedź "dimetylotryptamina dawki nieznacznie podwyższone ciśnienie krwi, tętno średnicy źrenicy i temperaturę w odbycie, oprócz podnosząc stężenie we krwi beta- endorfiny , kortykotropinę , kortyzolu i prolaktyny . Hormonu wzrostu we krwi wzrósł jednakowo w odpowiedzi na wszystkie dawki DMT i melatoniny poziomy były nienaruszone. " [13]

Świadomość 

Kilka naukowych badania eksperymentalne próbowało zmierzyć subiektywne doświadczenia odmiennych stanów świadomości wywołanych przez leki. Tutaj ważne jest, aby zauważyć, że w badaniach naukowych pomiary prowadzone są w laboratoriach pod bardzo kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Wydaje się, że i ustawień mają silny wpływ, dlatego jeśli lek jest przyjmowany w różnych ustawieniach, jej efekty wywołane po części może zdecydowanie różni się od sytuacji laboratoryjnej.

W 1990, Strassman i jego współpracownicy przeprowadzili badanie długie pięć lat DMT na University of New Mexico . [13] Wyniki może mieć wgląd do jakości subiektywnych psychodelicznych doświadczeń. W tym badaniu uczestniczki otrzymywały dożylnie dawkę DMT drogą iniekcji, a wyniki sugerują, że mogą występować różne doświadczenia psychodeliczne, w zależności od poziomu dawkowania. Niższe dawki (0,1 i 0,05 mg / kg, czytać "mg DMT na kg masy ciała") wytwarzany somaesthetic i reakcje emocjonalne, ale nie halucynogenne doświadczenia (np, 0,05 mg / kg miały łagodny nastrój podnoszące i właściwości uspokajające). [13] W sprzeczne, wyższe dawki (0,2. i 0,4 mg / kg) badacze oznaczone jako "halucynogenny", które wywołały "intensywnie kolorowe, szybko poruszających się wyświetlanie obrazów wizualnych, formowane, streszczenie lub obu". W porównaniu z innymi metodami sensorycznymi najbardziej dotkniętych było domeną wideo. Uczestnicy odnotowano halucynacje wzrokowe, słuchowe halucynacje i mniej konkretne odczucia fizyczne prowadzące do poczucia ciała dysocjacji, a także doświadczenia euforii, spokój, strach niepokój. [13]

Strassman podkreślił także znaczenie kontekstu, w którym lek został wzięty. Twierdził, że DMT ma korzystny wpływ sobie raczej kontekście kiedy i gdzie ludzie biorą odgrywa ważną rolę. [13] [6]

Wydaje się, że DMT może produkować halucynogenny doświadczenie. Może wywoływać stan lub uczucie do osoby, że jest zdolny do "komunikowania się z innymi formami inteligentnego życia" (patrz "Maszyna elfów" ). Wysokie dawki DMT produkować halucynacyjny stan, który wiąże się poczucie "innego inteligencji", że ludzie czasem opisują jako "super-inteligentny", ale "emocjonalnie indywidualny". [13]

W 1995 roku Adolf Dittrich i Daniel Lamparter zrobił badania, gdzie okazało się, że DMT indukowane zmienionym stanie świadomości (ASC) jest pod silnym wpływem nawykiem, a nie czynników situative. W badaniu naukowcy wykorzystali trzy wymiary kwestionariusza APZ opisać ASC (skale ocen z ASC). Po pierwsze, oceaniczny bezkres (OB) odnosi się do likwidacji granic ego głównie związane z pozytywnymi emocjami. [14] Po drugie, zależało ego rozpuszczenia (AED) obejmuje zaburzenia myśli, utraty samodzielności i samokontroli i trzeci, wizjonerskiego Restrukturyzacja (VR ), który zawiera słuchowe i wizualne iluzje, halucynacje. [15] Wyniki wykazały silne działanie w ramach pierwszego i trzeciego wymiaru w każdych warunkach, szczególnie DMT i zaproponował mocną intrastability z wywoływały reakcji niezależnie od warunku OB i VR skalach. [14] Co ważne eksperyment przeprowadzono w bezpiecznym środowisku laboratoryjnym. Ten szczególny ustawienie miało pewien wpływ na wyników, które mogą być bardzo różne poza środowiskiem laboratoryjnym.

"Maszyna Elfy" 

Termin maszyna Elf został ukuty przez etnobotanik Terence McKenna dla doświadczenia, który wykorzystał również warunki fraktalne elfy,lub na własny przekształcania elfów maszynowych. [16] [17]

Halucynacje dziwnych stworzeń zostały zgłoszone przez Szara w Journal of Mental Science (obecnie British Journal of Psychiatry ) (1958)"dimetylotryptamina eksperymenty z psychotics", Stephen Szara opisał jeden z jego pacjentów pod wpływem DMT doświadczył "dziwne stworzenia, krasnoludy albo coś "na początku rejsu DMT. [18] [19]

Inni badacze doświadczenia opisane "podmioty" lub "ludzie" w humanoida, jak i zwierzęcej postaci, z opisami "małych ludzi" być wspólne (nie-ludzkie gnomy, elfy, chochliki itp.) [20] Ta forma halucynacji Spekulowano być przyczyną Alien Abduction doświadczeń za pośrednictwem endogennie występujących DMT. [21] [22]

Cliff Pickover napisał również o "maszyna Elf" -experience w książce Sex, Drugs, Einsteina, i elfów. [23]

Jak odróżnić od 5-MeO-DMT 

5-MeO-DMT , A psychedelicznego strukturalnie podobnych do N, N -DMT, jest czasami określany jako DMT przez skrót. W postaci białego, krystalicznego ciała stałego, to jest podobne w wyglądzie do DMT. Jednakże, jest znacznie silniejsze (5-MeO-DMT typowe odparowany dawki 5-20 mg), i należy dołożyć starań, aby wyraźnie rozróżnić pomiędzy tymi dwoma lekami w celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania [24]

Farmakologia 

Farmakokinetyka 

Stężenia szczytowy poziom DMT (C max) mierzone w pełnej krwi po domięśniowym (IM) wstrzykiwań (0,7 mg / kg, n = 11) [25] oraz w osoczu po dożylnym (iv) administracji (0,4 mg / kg, n = 10) [13] w pełni psychodeliczne dawki są odpowiednio w zakresie ≈14 do 154 ng / L, a 32 do 204 ng / L,. Odpowiednie stężenia molowe DMT znajdują się zatem w zakresie od 0.074-0.818 mikrometrów w pełnej krwi i 0.170-1.08 mikrometrów w osoczu. Jednak liczne badania opisali aktywny transport i akumulację DMT do szczurów i psów mózgu po podaniu obwodowym. [26] [27] [28] [29] [30] Procesy podobne aktywnego transportu i akumulacji mogą pojawić się w ludzkim mózgu i może koncentrat DMT w mózgu poprzez kilkukrotne lub więcej (w stosunku do krwi), co prowadzi do lokalnych stężeniach w zakresie mikromolowym lub wyższej. Takie stężenie będzie proporcjonalna do stężenia serotoniny w mózgu, tkanki, które zostały określone jako stale w zakresie 1,5-4 | _iM. [31], [32]

Ściśle coextending a maksymalne efekty psychodeliczne, średni czas, aby osiągnąć maksymalne stężenia (T max) określono na 10-15 minut w pełnej krwi po wstrzyknięciu IM, [25] oraz 2 minuty w osoczu po podaniu dożylnym. [13] Po podaniu doustnym mieszać w ayahuasca wywaru, w liofilizowanych ayahuasca czapki żelowych , DMT T max jest znacznie opóźnione: 107.59 ± 32,5 minuty, [33] i 90-120 minut, [34] , odpowiednio. Farmakokinetyka na odparowanie DMT nie były badane lub zgłoszone.

Farmakodynamika 

DMT wiąże się nie- selektywne z powinowactwem <0,6 urn do następujących receptorów serotoniny : 5-HT1A , [35] [36] [37] 5-HT1B , [35], [38] 5-HT 1D , [35] [ 37], [38] 5-HT 2A , [35] [37] [38] [39] 5-HT 2B , [35], [38] 5-HT 2C , [35] [38] [39] 5-HT 6 , [35], [38] i 5-HT7 . [35], [38] agonista działania została ustalona na 5-HT 1A, [36] 5-HT2A i 5-HT 2C. [35], [38 ] [39] Jej skuteczność w innych receptorów serotoninowych pozostają do ustalenia. Szczególnie interesująca będzie określenie jego skuteczności w ludzkiej receptora 5-HT 2B jako dwa vitro testach in świadczy o wysokim powinowactwie DMT dla tego receptora: 0,108 iM [38] . I 0,184 mM [35] To może mieć znaczenie, ponieważ przewlekłe lub Często zastosowania serotoninergicznych leków wykazujących preferencyjne powinowactwo i dobrą agonistyczne na receptor 5-HT 2b przyczynowo związane z chorobą zastawek serca . [40] [41] [42]

Zostało również przedstawione na wykazują powinowactwo do receptorów dopaminowych D 1 , a 1-adrenergicznych , alfa 2 adrenergicznych , imidazolino-1 i sigma-1  1) receptory . [37] [38][43] Linie zbieżne z dowodami aktywację receptora σ 1 przy stężeniach 50-100 | jM. [44] Its skuteczność w innych miejscach wiązania receptora są niejasne. Zostało również przedstawione w badaniach in vitro się podłoże na powierzchni komórki transporter serotoniny (SERT) i wewnątrzkomórkowej pęcherzykowego transportera monoamin 2 (VMAT2) hamowania SERT pośredniczy wychwytu serotoniny w ludzkich płytkach w średnim stężeniu 4,00 ± 0,70 jiM i VMAT2 pośredniczy wychwytu serotoniny w pęcherzykach (z armii ślimakowych komórek Sf9) wyrażanie szczurów VMAT2 przy średnim stężeniu 93 ± 6,8 pM. [45]

Podobnie jak w przypadku tak zwanych "klasycznych halucynogenów", [46] duża część DMT objawów psychedelicznymi można przypisać funkcjonalnie selektywnej aktywacji receptora 5-HT 2A. [13] [35] [47] [48] [ 49] [50] [51] stężenia DMT wywołując 50% swojego maksymalnego efektu (połowa maksymalnej skuteczne stężenie = EC50 lub działają K) dla ludzkiego receptora 5-HT 2A in vitro jest w zakresie od 0.118-0.983 iM. [35 ] [38] [39] [52] Ten zakres wartości zbiega się również z zakresem stężeń mierzonych we krwi i osocza po podaniu dawki pełni psychodelicznej (patrz Farmakokinetyka ).

Jako DMT wykazano nieznacznie lepszą skuteczność działania (EC50) w ludzkim receptorem 2C serotoniny niż do receptora 2A, [38], [39] 5-HT 2C jest także prawdopodobnie zaangażowane w ogólnych skutków DMT. [48], [53] Inne receptory, takie jak 5-HT 1A, [37] [48] [50] Ď 1, [44] [54] może również odgrywać pewną rolę.

W roku 2009 postawiono hipotezę, że DMT może być endogennym ligandem receptora σ 1. [44], [54] Stężenie DMT potrzebne σ 1 aktywacji in vitro (50-100 um) jest podobny do behawioralnie aktywnej stężenie zmierzone w mózgu myszy około 106 pM [55] jest to minimalnie 4 rzędy wielkości wyższe niż średnia stężeń mierzonych w tkance mózgu szczura lub osocza ludzkiego w warunkach podstawowych (patrz endogenna DMT ), więc σ 1 receptory mogą być aktywowane tylko pod warunki wysokich lokalnych stężeń DMT. DMT, jeśli jest przechowywany w pęcherzykach synaptycznych, [45], takie stężenie może wystąpić podczas pęcherzykowej uwalniania. W celu zilustrowania, a średnie stężenie serotoniny w tkance mózgu jest w zakresie 1,5-4 mM, [31] [32] stężenie serotoniny w pęcherzykach synaptycznych mierzono przy 270 mM. [56] Po pęcherzykowej uwolnienia uzyskane stężenie serotoniny w szczelinie synaptycznej, na które narażone są receptory serotoniny, szacuje się na około 300 uM. Tak więc, gdy in vitro powinowactwa wiązania receptora, skuteczność, a średnie stężenie w tkance i osoczu są użyteczne, nie mogą przewidzieć stężenia DMT w pęcherzykach lub synaptic lub receptory wewnątrzkomórkowe. W tych warunkach, pojęcia receptora selektywności są dyskusyjne i wydaje się prawdopodobne, że większość receptorów zidentyfikowanych jako cele dla DMT (patrz wyżej) uczestniczy w tworzeniu jego psychodeliczne efekty.

wiązania Powinowactwo wiązania Ki (nM) [57]
5HT1a > 10000
5HT1B > 10000
5ht1d 93
5ht1e 455,7
5HT2A 2323
5HT2B 107,6
5HT2c 334,6
5HT5A 611
5HT6 487,4
5HT7 87,5
D1 271,1
α1A 1745
α1B 973,7
α2A 1561
α2B 257,7
α2C 258,6
SERT 3742

Drogi podawania 

Wdychanie 


ZastrzykStandardowa dawka dla odparowanego DMT jest 15-60 mg. Na ogół jest to inhalacji w kilku kolejnych oddechów. Efekty trwa przez krótki okres czasu, zwykle od 5 do 15 minut, w zależności od dawki. [58] Początek po inhalacji bardzo szybko (mniej niż 45 sekund) i efekty są osiągane maksymalne w ciągu minuty. W 1960 roku, DMT był znany jako "podróż biznesmena" A w Stanach Zjednoczonych ze względu na stosunkowo krótki czas trwania (i szybkim początku działania) podczas wdychania. [59]

Wstrzykiwany DMT wywołuje wrażenia, że jest podobny do inhalacji czas trwania, intensywność i cechach. [ Potrzebne źródło ]

W badaniach przeprowadzonych od 1990 do 1995 roku, University of New Mexico psychiatra Rick Strassman okazało się, że niektórzy ochotnicy wstrzyknięto wysokie dawki DMT zgłaszane doświadczenia z postrzeganych obcych podmiotów. Zazwyczaj zgłoszone podmioty były odbierane jako mieszkańcy postrzegane niezależnej rzeczywistości badani odwiedzić będąc pod wpływem DMT. [6] W wrześniu 2009 roku wywiadzie Strassman opisane efekty na uczestników badania. Stwierdził on, że "subiektywnie, najciekawsze wyniki były tak wysokie dawki DMT wydawało umożliwić świadomość naszych wolontariuszy zawrzeć zakaz cielesnej, wolnostojące, niezależnych sfer egzystencji zamieszkałych przez istoty światła, który często spodziewali wolontariuszy iz którym ochotnicy interakcję. Podczas "typowe" near-death i stany mistyczne miejsce, były one stosunkowo rzadkie. " [60]

Doustnie 

DMT jest podzielona przez enzym monoaminooksydazy w procesie zwanym dezaminację i szybko inaktywowana ustnie, chyba że w połączeniu z inhibitorami monoaminooksydazy(MAO). [3] Tradycyjne Ameryki Południowej napoju ayahuasca lub yage, wywodzi się przez gotowanie ayahuasca winorośl (Banisteriopsis caapi) z liśćmi jednej lub większej liczby roślin zawierających DMT, takich jak Psychotria viridis , Psychotria carthagenensis lub diplopterys cabrerana . [3] Ayahuasca winorośli zawiera alkaloidy harmala , [61] bardzo aktywne odwracalne inihibitors z monoaminooksydazy A ( RIMAs ) [62], co powoduje, że DMT aktywnym po podaniu doustnym, chroniąc go przed dezaminację . [3] wiele różnych receptur są wykorzystywane do wytwarzania naparu w zależności od celu sesji ayahuasca, [63] lub lokalna dostępność składników. Dwa wspólne źródła DMT w zachodniej części Stanów Zjednoczonych są mozga trzcinowata ( mozga trzcinowata ) oraz Harding trawy ( Phalaris aquatica ). Inwazyjnych traw zawierać niewielkie ilości DMT i innych alkaloidów. PonadtoJurema ( Mimosa tenuiflora ) przedstawia dowody zawartość DMT. Różowa warstwa wewnętrzna rootbark tego małego drzewa zawiera wysokie stężenie N, N -DMT [ potrzebne źródło ]

Przyjmować doustnie z Rima , DMT wywołuje długotrwałe (ponad 3 godziny), powolne, głębokie metafizyczne doświadczenie podobny do grzybów psylocybiny , ale bardziej intensywne.[64] Rimas należy stosować ostrożnie, gdyż mogą one mieć śmiertelne interakcje z niektórymi leki na receptę, takich jak leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI i niektórych over-the-counter leków. [61]

Indukowane doświadczenia DMT może zawierać głęboką czasowe rozszerzenie, iluzje wzrokowe i słuchowe oraz inne doświadczenia, że przez większość pierwszej ręki rachunków przeciwstawić werbalne lub wizualnego opisu. Niektórzy użytkownicy zgłaszają intensywny erotyczne obrazy i odczucia i wykorzystania leku w rytuale kontekście seksualnym. [64] [65] [66]

Chemia 

220px-D-Tryp.jpg
 
kryształy DMT
220px-Dmtx400tt9.jpg
 
DMT kryształ przy 400-krotnym powiększeniu

DMT jest powszechnie używany i składowany w postaci fumaranu , [67] , jak inne sole kwasów DMT są bardzo higroskopijny i nie będzie łatwo krystalizują. Jego wolną zasadę postać, choć mniej stabilne niż DMT fumaranu jest preferowane przez użytkowników rekreacyjnych wybierających do odparowania substancji chemicznej, ponieważ ma niższą temperaturę wrzenia. [67] W przeciwieństwie do podstawy DMT, jego sole są rozpuszczalne w wodzie. DMT w roztworze rozkłada się stosunkowo szybko i powinny być chronione z powietrza, światła i ciepła w zamrażarce. [ Potrzebne źródło ]

Biosynteza 

DMT_biosynthetic_pathway.png
 
Szlaku biosyntezy dla N, N-dimethyltryptamine

Dimetylotryptamina jest indol alkaloidów pochodzących z szikimiano szlaku. Jego biosynteza jest stosunkowo prosta i podsumowane na rysunku po lewej. W roślinach, rodzic aminokwas L-tryptofan jest wytwarzany endogennie gdzie zwierząt L-tryptofan jest niezbędnym aminokwasem,pochodzących z diety. Bez względu na źródło L-tryptofanu , biosyntezę rozpoczyna się z dekarboksylacji przezaromatycznego dekarboksylazy aminokwasów (AADC) enzymem (etap 1). Powstały dekarboksylacji tryptofanuanalogowy jest tryptaminy . Tryptaminy następnie przechodzi transmetylacji (krok 2): enzym indolethylamine-N-metylotransferazy (INMT) katalizuje przeniesienie z grupy metylowej od kofaktora S-adenozylo-metioniny (SAM), za pomocą nukleofilowego ataku na tryptaminy. Reakcja ta przekształca SAM do S-adenosylhomocysteine (SAH) i otrzymuje się produkt pośredni N -methyltryptamine (NMT). [68], [69] NMT z kolei transmethylated w tym samym procesie (etapie 3) z wytworzeniem produktu końcowego N N -dimethyltryptamine. Tryptamina transmetylowanie jest regulowany przez dwa produkty reakcji: SAH, [70] [71] [72] i DMT [70] [72] wykazano ex vivo za jedne z najsilniejszych inhibitorów aktywności INMT królika.

Mechanizm transmetylowanie było wielokrotnie i konsekwentnie świadczy znakowania radioaktywnego grupy metylowej SAM z C-14 (14 C-CH 3) SAM). [68] [70] [72] [73] [74]

Dowody u ssaków 

Opublikowano w Science w 1961 roku, Julius Axelrod znalazł N - metylotransferazy . Enzym zdolny do pośredniczenia biotransformacji tryptaminy do DMT w płucach królika [68] Odkrycie to zainicjowało wciąż trwają naukowego zainteresowania endogennej produkcji DMT u człowieka i innych ssaków.[69 ] [75] od tego momentu na dwie główne linie uzupełniające dowody zostały zbadane: lokalizacja i dalej charakterystyka N -methyltransferase enzymu oraz opracowania analityczne . szukający endogennie wytwarzanej DMT w płynach ustrojowych i tkankach [69]

W 2013 roku badacze po raz pierwszy opisana DMT w szyszynce microdialysate gryzoni. [76]

Badania opublikowane w 2014 roku odnotowano biosyntezę dimetylotryptamina (DMT) w ludzkiej linii komórek czerniaka SK-Mel-147 w tym szczegóły dotyczące jego metabolizmu przez peroksydazy. [77]

W 2014 papieru grupę pierwszy wykazały potencjalną immunomodulujące DMT i 5-MeO-DMT przez Sigma-1 jest receptor ludzkich komórek immunologicznych. To działanie immunomodulacyjne mogą przyczyniać się do znacznych efektów przeciwzapalnych oraz regeneracji tkanki. [78]

INMT 

Przed techniki biologii molekularnej stosowano do lokalizacji indolethylamine N-metylotransferazy (INMT), [72] [74] Charakterystyki i lokalizacja dalej równi: próbki materiału biologicznego, w którym INMT są hipotetycznie czynnej podlegają enzymatyczny test . Takie testy enzymatyczne są wykonywane albo z radioznakowanego donora grupy metylowej, takich jak (14 C-CH 3) SAM, do którego dodano znane ilości nieznakowanych substratów jak tryptaminy [69]lub z dodatkiem radioznakowanego substratu podobnego (14 ° C) NMT wykazać w vivo formacji. [70], [73] jak określenie jakościowego radioaktywnie znakowanego produktu reakcji enzymatycznej wystarcza, aby istnienie INMT i aktywności (lub jego braku), metody analityczne stosowane w testach INMT nie są wymagane, aby być tak czuły jak potrzebne do bezpośredniego wykrywania i ilościowego śladowe ilości endogennej utworzonej DMT (patrz podpunkt DMT poniżej). Sposób zasadniczo jakościowa metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w ten sposób stosowane w ogromnej większości badań. [69] Ponadto, mocne dowody, że INMT katalizują transmetylacji tryptaminy w NMT i DMT, mogą być zaopatrzone w analizie rozcieńczenia izotopowego zwrotnego sprzężony spektrometrii masowej dla królików [79] [80] i ludzkiego [81] płuc w ciągu roku 1970.

Selektywność niż czułość okazały się piętą Achillesa niektórych metod chromatografii cienkowarstwowej z odkryciem, że w latach 1974-1975 inkubację szczurzych komórek krwi i tkanki mózgowej z (14C-CH 3) SAM NMT jako substratu głównie otrzymuje tetrahydro-p-karboliny pochodne, [69] [70] [82] oraz nieznaczne ilości DMT w tkance mózgowej. [69] to jest rzeczywiście jednocześnie sprawę, że metody TLC stosowane dotychczas w prawie wszystkich opublikowanych badań dotyczących INMT i DMT biosyntezy są niezdolne do rozwiązania DMT z tych tetrahydroantrachinonów-P-karboliny. [69] Wyniki te są ciosem dla wszystkich poprzednich zastrzeżeń dowodów aktywności INMT i DMT biosyntezy w ptasiej [83] i mózgu ssaków, [84] [85]w tym w warunkach in vivo , [86] [87] , ponieważ wszystkie one polegać użycia problematycznych metodami TLC: [69] . ich ważność jest wątpić w badaniach replikacji, które korzystają z ulepszonych metod TLC i zaniechają dowodów DMT-produkującej aktywność INMT u szczura i człowieka tkanek mózgu [ 88] [89] Opublikowano w 1978, ostatnie badania próby dowodówin vivo aktywności INMT i produkcji DMT w mózgu (szczur) z metodami TLC znajdzie biotransformacji znakowanego radioaktywnie tryptaminy do DMT być prawdziwe, ale "bez znaczenia". [90] Zdolność metoda stosowana w tym ostatnim badaniu rozwiązać DMT z tetrahydroantrachinonów-P-karboliny jest kwestionowana później. [70] 
Aby zlokalizować INMT, skok jakościowy jest realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej , i immunohistochemicznych . W przypadku ludzi INMT gen kodujący jest zdeterminowana, aby być zlokalizowany na chromosomie 7 . [74] Northern blot analizy ujawniają INMT messenger RNA (mRNA) do silnej ekspresji w króliczej płuc, [72] oraz w ludzkiej tarczycy , nadnerczy i płuc , [74] [91] pośrednie poziomy ekspresji stwierdzono w ludzkim sercu, mięśniach szkieletowych, tchawicy, żołądka, jelita cienkiego, trzustki, jądra, gruczołu krokowego, łożysko, węzłów chłonnych i rdzenia kręgowego. [74], [91] najniższej do bardzo niski poziom ekspresji można było zauważyć w mózgu królika, [74] i ludzką grasicy , wątroba, śledziona , nerki, okrężnicy, jajnika i szpiku kostnego . [74], [91] wyrażenie INMT mRNA nie występuje w ludzkiej krwi obwodowej leukocytów , całe mózgu i tkankach od 7 konkretnych regionach mózgu (wzgórza, jądra niskowzgórzowego, jądra ogoniastego, hipokampa, ciała migdałowatego, istoty czarnej i ciała modzelowatego). [74], [91] Analiza immunohistochemiczna wykazała INMT być obecny w dużych ilościach w komórek nabłonka gruczołowego od jelita cienkiego i grubego. W 2011 roku, immunohistochemiczne wykazało obecność INMT w tkance nerwowej, w tym naczelnych siatkówką, rdzeń kręgowy neuronów ruchowych i szyszynki. [92]

Endogenna DMT 

Pierwszy twierdził wykrywanie ssaków endogenny DMT została opublikowana w czerwcu 1965: Niemieccy naukowcy F. Franzen i raport H. Gross, że świadczy i ilościowo DMT, wraz z jego strukturalnym analogowego bufotenina (5-HO-DMT), w ludzkiej krwi i moczu . [93] w artykule opublikowanym cztery miesiące później, metody stosowane w ich badaniu był mocno krytykowany, a wiarygodność ich wyników kwestionowane. [94]

Kilka metod analitycznych stosowanych przed 2001 do mierzenia poziomów endogenicznie utworzone DMT miały czułości i selektywności w celu uzyskania wiarygodnych wyników. [95],[96] Chromatografia gazowa korzystnie połączona z spektrometrią masową ( GC-MS ), uważa się za minimalny . wymóg [96] badania opublikowane w 2005 r [75] realizuje najbardziej czułe i selektywne metody kiedykolwiek używane do pomiaru endogenny DMT: [97] chromatografia cieczowa - spektrometria masowa tandemie z elektrorozpylaniem jonizacji (LC-ESI-MS / MS) pozwala na osiągając granice wykrywalności (GO) od 12 do 200-krotnie niższe niż te osiągane przez najlepszych metod stosowanych w 1970 roku. Dane przedstawiono w poniższej tabeli pochodzą z badań zgodnych z wyżej wymienionych wymogów (używane skróty: CSF = płyn mózgowo-rdzeniowy , LOD = limit detekcji ; n = liczba próbek; ng / L i ng / kg = nG (10-9 g ) na litr, i nanogramów na kilogram, odpowiednio):

DMT w płynach ustrojowych i tkankach (Uwaga: Jednostki zostały zharmonizowane)
Gatunki Próba wyniki
Człowiek surowicy krwi <LOD (n = 66) [75]
Osocze krwi <LOD (n = 71) [75] ♦ <LOD (n = 38); 1000 i 10600 ng / l (n = 2) [98]
krew <LOD (n = 20); 50-790 ng / l (n = 20) [99]
Mocz <100 ng / l (n = 9) [75] ♦ <LOD (n = 60); 160-540 ng / l (n = 5) [96] ♦ wykryto w n = 10 GC-MS [100]
Kał <50 ng / kg (n = 12); 130 ng / kg (n = 1) [75]
Nerka 15 ng / kg (n = 1) [75]
Płuco 14 ng / kg (n = 1) [75]
lędźwiowego CSF 100370 ng / l (n = 1); 2,330-7,210 ng / l (n = 3); 350 i 850 ng / l (n = 2) [101]
Szczur Nerka 12 i 16 ng / kg (n = 2) [75]
Płuco 22 i 12 ng / kg (n = 2) [75]
Wątroba 6 i 10 ng / kg (n = 2) [75]
Mózg 10 i 15 ng / kg (n = 2) [75] ♦ Zmierzone pęcherzykowej synaptycznej frakcja [102]
Królik Wątroba <10 ng / kg (n = 1) [75]

2013 Badanie wykazało DMT w microdialysate uzyskanych z szyszynki szczura, dostarczając dowodów na endogenny DMT w mózgu ssaków. [76]

Wykrywanie w płynach ustrojowych 

DMT, mogą być mierzone w krwi, osoczu krwi lub w moczu za pomocą technik chromatograficznych, jako narzędzie diagnostyczne w klinicznych stanach zatrucia, albo pomagające w medicolegal badania podejrzanych zgonów. Ogólnie rzecz biorąc, z krwi lub osocza poziomy DMT użytkownicy rekreacyjnych leku znajdują się w przedziale 10-30 ug / L w ciągu pierwszych kilku godzinach po spożyciu. [ Potrzebne źródło ] Mniej niż 0,1% dawki doustnej jest wydalane w postaci niezmienionej w 24-godzinny mocz ludzi. [103] [104] [ wyjaśnienie potrzebne ]

Hipoteza 

W 1950, endogenny wytwarzanie środków psychoaktywnych uznano za potencjalne wyjaśnieniem halucynacji objawy pewnych chorób psychicznych; jest to znane jako hipotezę transmetylacji. [105] Kilka spekulatywne i jeszcze wypróbowane hipotezy sugerują, że endogenne DMT wytwarzana w ludzkim mózgu i uczestniczy w pewnych stanów psychicznych i neurologicznych. [106] [107] DMT naturalnie występujących w małych ilościach w mózgu szczura, płynu mózgowo-rdzeniowego ludzkich i innych tkankach ludzi i innych ssaków. [75], [101][102] [108] biochemiczny mechanizm ten został zaproponowany przez badacza medycznego JC Callaway, który jest przedstawiony w 1988 roku DMT siły być połączony z wizualnych zjawisk sennych. mózgowe poziomy DMT będzie okresowo podwyższona do wywołania marzy wizualną oraz ewentualnie inne stany naturalne umysłu [109] rola endogennych halucynogenów tym DMT na wyższy poziom sensorycznej przetwarzanie i świadomości został zaproponowany przez JV Wallach (2009 ) opiera się na hipotetycznym roli DMT jako neuroprzekaźnik. [107] W 2011, Nicholas V. Cozzi, z University of Wisconsin School of Medicine i Zdrowia Publicznego , stwierdziła, że INMT , enzym, który może być powiązany z biosyntezy DMT i endogenne substancje halucynogenne, jest obecny w naczelnych (rezus) szyszynkę, neuronów siatkówki zwojowe i rdzenia kręgowego. [92] Neurobiolog Andrew Gallimore (2013) sugerują, że podczas DMT może nie mieć nowoczesną funkcję nerwową, może nie byłem rodowa neuromodulatorem raz wydzielany w psychodelicznych koncentracji podczas snu REM , a teraz stracił funkcję. [110]

Zastosowanie 

Dmtlab.jpg
 
DMT podczas różnych etapów oczyszczania

DMT jest wytwarzany w wielu gatunkach roślin, często w połączeniu z jego bliskich chemicznej 5-MeO-DMT i bufotenina (5-OH-DMT). [111] Rośliny zawierające DMT są powszechnie stosowane w południowoamerykańskich szamanistycznych praktyk. To jest zwykle jednym z głównych składników aktywnych napojuayahuaski , [112] [113] Jednakże ayahuasca czasami parzona rośliny, które nie produkują DMT. Występuje on jako główny psychoaktywny alkaloid w kilku zakładach w tym Mimosa tenuiflora , diplopterys cabrerana i Psychotria viridis . DMT występuje jako drobne alkaloidu w tabaka wykonane z Virola żywica z kory, w którym 5-MeO-DMT jest głównym aktywnym alkaloidem. [111] DMT występuje także jako drobne alkaloidu w korze, strąków i fasola Anadenanthera Peregrina i Anadenanthera colubrina used to make Yopo and Vilca snuff in which bufotenin is the main active alkaloid. [111] [114] Psilocin , an active chemical in many psychedelic mushrooms , is structurally similar to DMT.

W psychotropowe efekty DMT były najpierw badane naukowo przez węgierskiego chemika i psycholog dr Stephen Szara , który przeprowadził badania z udziałem ochotników w połowie 1950 roku. Szara, który później pracował dla amerykańskiego National Institutes of Health , zwrócił jego uwagę na DMT po swoim postanowieniu LSD od szwajcarskiej firmy Sandoz Laboratories została odrzucona na podstawie tego, że potężne psychotropowych może być niebezpieczne w rękach państwa komunistycznego. [6]

DMT na ogół nie jest aktywny doustnie, o ile nie jest połączony z inhibitorem oksydazy monoaminowej (MAO) takie jak odwracalny inhibitor monoaminooksydazy A (RIMA), na przykład, harmalina . [3] Bez inhibitora MAO, ciało szybko metabolizuje doustnie DMT , a zatem nie ma halucynogenny efekt chyba dawkę przekraczającą potencjał metaboliczny monoaminooksydazy użytkownika. Inne środki spożycia, takie jak odparowanie, wstrzykiwanie lub insufflating lek może wywoływać silne halucynacje na krótki okres czasu (zwykle mniej niż pół godziny), a DMT dociera do mózgu, zanim będzie mogła być metabolizowane przez organizm w naturalnej monoaminooksydazy. Biorąc IMAO przed odparowanie lub wstrzykiwania wydłuża DMT i nasila efekty. [11]

Historia 

DMT został po raz pierwszy zsyntetyzowany w 1931 roku przez kanadyjskiego chemik Richard Helmutha Fredrick Manske (1901-1977). [115] [5] Ogólnie rzecz biorąc, jego odkrycie jako produkt naturalny jest dobro brazylijskiej chemik i mikrobiolog Oswaldo Gonçalves de Lima (1908-1989) który w 1946 roku, odizolowane alkaloid nazwał nigerina (nigeryną) z kory korzenia Jurema preta , czyli Mimosa tenuiflora . [5] [116] [6] jednak w dokładnym przeglądzie przypadku Jonathan Ott pokazuje, że wzór empiryczny dla nigeryną określa Gonçalves de Lima, która przede wszystkim zawiera atom tlenu, może się równać tylko częściowy, "nieczyste" lub "zanieczyszczone" formę DMT. [117] dopiero w 1959 roku, kiedy Gonçalves de Lima Nie amerykańscy chemicy z wybranymi Mimosa tenuiflora korzenie, że DMT zostało jednoznacznie określone w niniejszym materiale roślinnym. [117] [118] Mniej niejednoznaczne jest w przypadku izolacji i formalnej identyfikacji DMT w 1955 roku w nasiona i strąki Anadenanthera Peregrina przez zespół amerykańscy chemicy prowadzeni przez Evan Horning (1916-1993). [117] [119] od 1955 roku DMT zostało znalezione w wielu organizmach : w co najmniej pięćdziesięciu gatunków roślin należących do dziesięciu rodzin , [7] oraz w co najmniej czterech gatunków zwierząt, w tym jeden gorgonian [120] i trzech gatunków ssaków.

Innym historycznym kamieniem milowym jest odkrycie DMT w roślinach najczęściej używanych przez amazońskich tubylców jako dodatek do winorośli BANISTERIOPSIS CAAPI abyAyahuasca wywary. W 1957 roku amerykańscy chemicy Francis Hochstein i Anita Paradies zidentyfikowane DMT w "wodnym" ekstraktu z liści rośliny nazwali Prestonia amazonicum (sic! ) I opisany jako "powszechnie mieszany" z B. caapi . [121] Brak właściwej identyfikacji botanicznego Prestonia amazonica w tym badaniu doprowadziły amerykański etnobotanikRichard Evans Schultes (1915-2001) i innych naukowców budzą poważne wątpliwości co do podawanej tożsamości roślin. [122] [123] lepsze dowody został wyprodukowany w 1965 roku przez francuskiego farmakolog Jacques Poissona, który wyodrębnił DMT jako jedynego alkaloidu z liści, świadczonych i wykorzystywanych przez Aguaruna Indian, ustalono, że pochodzą z winorośli cabrerana Diplopterys (wówczas znanym jako Banisteriopsis rusbyana ). [123] Opublikowany w 1970 roku pierwsza identyfikacja DMT w zakładzie Psychotria viridis ,[116] inną częstą dodatek ayahuasca, został wykonany przez zespół amerykańskich naukowców kierowanych przez farmakolog Ara der Marderosian. [124] Nie tylko wykrywa DMT w liściach P. viridis uzyskane z Cashinahua Indian, ale także byli pierwszymi, którzy go zidentyfikować w próbce o wywar ayahuasca, przygotowane przez samych Indian. [116]

Status prawny

Prawo międzynarodowe 

DMT jest klasyfikowany jako załącznik I leku pod UN 1971 Konwencji o substancjach psychotropowych , co oznacza, że korzystanie z DMT ma być ograniczone do badań naukowych i celów medycznych i handlu międzynarodowego w DMT ma być ściśle monitorowane. Naturalne materiały zawierające DMT, włącznie z ayahuasca, nie są wyraźnie uregulowane w Konwencji z 1971 r. Psychotropowych [125]

Według kraju 

Australia 

W latach 2011 i 2012 roku australijski rząd federalny rozważa zmiany w australijskim kodeksu karnego , który klasyfikuje żadnych roślin zawierających dowolną ilość DMT jako "kontrolowane roślin". [126] DMT sam był już kontrolowany według obecnych przepisów. Proponowane zmiany zawarte inne podobne zakazy koc innymi substancjami, takimi jak zakaz wszelkich i wszystkich roślin zawierających efedrynę lub meskaliny. Wniosek nie został gonili skrępowania politycznego w sprawie wniosku, że byłoby to zrobić na oficjalnej Floral Godło Australii , Acacia pycnantha (Golden Wattle), nielegalnego. Therapeutic Goods Administration oraz władze federalne rozpatrzyła wniosek o zakaz ten sam, ale ten został wycofany w maju 2012 roku (jak DMT może nadal posiadają potencjalną wartość enteogeniczny do natywnej i / lub ludzi religijnych). [127]

DMT jest wymieniony jako Harmonogram 9 zakazanych substancji w Australii w ramach standardu trucizn (październik 2015). [128] Harmonogram 9 lek jest opisane w ustawie trucizn 1964 jako "substancje, które mogą być nadużywane lub nieprawidłowe wytwarzanie, posiadanie, sprzedaż lub których stosowanie powinno być prawnie zabronione, z wyjątkiem kiedy jest to uzasadnione, dydaktycznych lub szkoleniowych celów medycznych lub badań naukowych lub do celów analitycznych za zgodą prezesa. " [129]

Pod Nadużywanie narkotyków działać 1981 6,0 g DMT jest uważane za wystarczające do ustalenia sądu prób i 2.0g jest uważany zamiaru sprzedaży i dostaw. [130]

Kanada 

DMT jest sklasyfikowany w Kanadzie jako Schedule III leku pod Controlled Drugs i substancje działają.

Francja

DMT, wraz z większością swoich źródeł roślinnych, jest sklasyfikowany w Francji jako stupéfiant ( narkotyczne ).

Nowa Zelandia

DMT jest sklasyfikowany w Nowej Zelandii jako klasa lek pod Nadużywanie narkotyków Act 1975 . [131] [132]

Wielka Brytania

DMT jest sklasyfikowany w Wielkiej Brytanii jako klasy lek .

Stany Zjednoczone

DMT jest sklasyfikowany w Stanach Zjednoczonych jako załącznik I leku pod Controlled Substances Act z 1970 r .

W grudniu 2004 roku Sąd Najwyższy podniósł pobyt, tym samym pozwalając Brazylia -na União zrobić Vegetal (UDV) kościół użyć wywaru zawierających DMT w swoich usług Boże Narodzenie w tym roku. Ten wywar to herbata z gotowanych liści i winorośli, znanych jako hoasca w UDV i ayahuasca w różnych kulturach. W Gonzales v. O Centro Espirita Beneficente Uniao zrobić Vegetal , Sąd Najwyższy usłyszał argumenty w dniu 1 listopada 2005 roku i jednogłośnie orzekł w lutym 2006 roku, że rząd federalny USA musi umożliwić UDV do importowania i spożywać herbatę dla ceremonii religijnych pod 1993 Religious Freedom Restoration Act .

We wrześniu 2008 roku, trzy Santo Daime kościoły wniosła pozew w sądzie federalnym, aby uzyskać status prawny importować zawierające DMT- Ayahuasci herbatę. Sprawa, Church of the Holy Light of Queen v. Mukasey , [133] przewodniczył sędzia Owen M. Panner został orzekł na korzyść kościoła Santo Daime. Na dzień 21 marca 2009 roku, sędzia federalny mówi członkowie Kościoła w Ashland może importować, rozprowadzać i zaparzyć ayahuasca. US Okręgowy Sędzia Owen Panner wydał nakaz stałego zakazu rząd zakazu lub karania sakramentalne stosowanie "Daime herbaty". Kolejność Panner powiedział działalność Kościoła Świętego Światła Królowej są legalne i chronione w ramach swobody wyznania . Jego rozkaz zabrania rząd federalny zakłócaniu i ściganie członków Kościoła, którzy podążają listę przepisami określonymi w zamówieniu. [134]

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/N,N-Dimethyltryptamine&prev=search

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.