Mrs Bear

Skorpion 23.10 - 21.11

21 postów w tym temacie

Skorpion

23 października - 21 listopada

Charakterystyka ogólna

Ósmy z kolei znak zodiaku patronuje osobom obdarzonym największą inteligencja i odczuwającym największy popęd seksualny z całego niebieskiego zwierzyńca. Skorpion należy do trygonu wodnego. Cechy charakterystyczne dla osób z żywiołu wodnego podano już wcześniej - patrz Rak. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym, Skorpion należy do tzw. Krzyża stałego. Przynosi on tym znakom stałość, wytrwałość oraz przywiązanie do osób i rzeczy. Wzmacnia również wytrzymałość i kontynuację wszelkich przedsięwzięć. Skorpion znajduje się pod wpływem aż dwóch planet: Marsa i Plutona. Początkowo znano tylko Marsa, ale z chwilą odkrycia w 1930r. Plutona stwierdzono jego wpływ astrologiczny na osoby urodzone pod znakiem Skorpiona. Wpływ Marsa jest bardzo silny. Potęguje on u swoich podopiecznych dynamizm, odwagę, bojowość, rycerskość i pracowitość, a także gwałtowność, popędliwość i skłonność do waśni. Wpływ Marsa jest najsilniejszy między czterdziestym drugim a pięćdziesiątym szóstym rokiem życia. Koniunkcje Marsa z innymi planetami mogą wzmagać u Skorpiona prowokowanie do kłótni i niesnasek w rodzinie oraz w swoim otoczeniu. Pluton także należy do planet niekorzystnie oddziałujących na ludzi urodzonych pod znakiem Skorpiona, ale wpływ jego nie jest jeszcze do końca zbadany.

Negatywy

Jednoznaczna ocena osób urodzonych pod znakiem Skorpiona jest niezwykle trudna. Wynika to ze skumulowania w nich ogromnego potencjału inteligencji, przebiegłości, pracowitości, złośliwości i seksu. Ze względu na wrodzoną bojowość, Skorpion przypomina Baran, z tą jednak różnicą, że Baran jest uważany za mistrza ataku, zaś Skorpion za mistrza obrony. Nie rezygnuje z żadnej okazji do walki, wystarczą mu nawet błahe powody. Jeżeli zdarzy się, że odda pole bez walki, to tylko dlatego, że w danej chwili nie widział szans na zwycięstwo. Na pewno jednak zaatakuje w dogodniejszej sytuacji. Skorpion może przegrywać bitwy, ale nie całe wojny. Oprócz ogromnej wojowniczości, jest przebiegły, ma zdolności strategiczne, zimną krew, życiową chytrość i nieustępliwość. W swoim odwecie nie zna pobłażliwości, tak jak nie ma litości dla nieudaczników i słabszych od niego. Skorpiona nie można przekupić ani ugłaskać. Nie wierzy w dobre intencje ani w szczerość komplementów. Skorpion bardzo nie lubi, jak ktoś nim komenderuje, łaje go czy stroi sobie z niego żarty. Jeżeli tylko będzie miał okazje, zawsze odda z nawiązką. Nie lubi też, jeżeli w jego obecności ktoś zbiera zaszczyty i komplementy. Nie potrafi tego obojętnie słuchać. Dowcip Skorpiona jest tak samo groźny, jak jego jad. Potrafi błyskawicznie wychwycić słabe punkty swoich rozmówców i dopiec im do żywego. Narazić się Skorpionowi jest bardzo łatwo, a zaprzyjaźnić z nim niezwykle trudno.

Pozytywy

Oprócz trudnych cech charakteru, Skorpion ma również wiele zalet. Swoimi możliwościami umysłowymi służy otoczeniu, potrafi pomóc przyjaciołom jak nikt inny, a jego zaangażowanie może wszystkich wprawić w zdumienie. Ponadto Skorpiony mają szczególny powab dla płci przeciwnej, który przynosi im zadziwiające efekty. Niezwykle istotną sferą u Skorpiona jest erotyka i seks. Uczucie stanowi dla niego podłoże wszelkich działań, a jego temperament seksualny jest największy w całym zodiaku. Energia ta skierowana na działalność zawodową przynosi Skorpionowi znaczące efekty. W miłosnych zapasach jest on niewyczerpany. Gdy inni mają już dosyć, on dopiero rozkręca się, a po chwili odpoczynku gotów jest rozpocząć zabawę od początku. Złośliwość Skorpiona jest już klasyczna, ale na szczęście swoją energię i agresję kieruje na pracę zawodową lub na swoje zamiłowania. Potrafi osiągać niebywałe sukcesy na tym polu. Efekty interesującej go działalności znacznie łagodzą chropowatości jego charakteru. Skorpion angażuje się w pracy nie dla pieniędzy i zaszczytów, ale dla samej walki z problemami. Nie znosi zastoju, musi przez całe życie z kimś lub z czymś się zmagać i być górą. Inaczej chęć zemsty nie pozwoli mu spokojnie myśleć o przyszłości. Walka stanowi dla Skorpiona nie tyle konieczność, co namiętność. We wszystkich działaniach targają nim silne emocje, dlatego zawsze jest w nim tyle siły i zdecydowania.

Pani Skorpion

Pani Skorpion obdarzona jest największym temperamentem seksualnym spośród całego zodiaku. Uwielbia seks i nawet chętnie przyznaje, że jest z natury nienasycona. Swoje potrzeby zaspokaja bez zahamowań, o ile nie jest skrępowana konwenansami. Seks fascynuje ją jako cel i działalność. To co czuje, jest zgodne z tym , co uzewnętrznia. Bywa na ogół atrakcyjna i to nie tylko w swoim wyglądzie, ale i w sposobie bycia. Ma ogromne, zgoła niewyczerpane pokłady energii. Jej ciało napawa ją dumą. Dba więc o nie i utrzymuje w dobrej formie. Jej temperament nie słabnie nawet do późnej starości. Pani Skorpion nigdy nie narzeka na brak partnerów. Interesują ja wszelkie publikacje mogące poszerzyć jej wiedzę na temat seksu i zwiększyć sumę doznań. Niczego nie stara się robić pod przymusem. Kocha seks i mężczyzn, jednak nie ogranicza się tylko do łóżka. Dużą przyjemność odczuwa również podczas zabawy, rozmowy czy przebywania w towarzystwie. Jeżeli mężczyzna poszukuje nieskrępowanej zabawy w łóżku, może ją właśnie znaleźć z panią spod znaku Skorpiona, gdyż potrafi być ona wirtuozem miłosnych poczynań. Kobieta spod tego znaku jest smakoszem i trudno się dziwić, że jedno, nawet najlepsze, danie nie może jej zadowolić. Dlatego więc szuka coraz to nowych przeżyć. Jej stosunku pozamałżeńskie, o ile takie mają miejsce, nie wynikają z niedostatecznej kondycji lub temperamentu męża, a raczej z pragnienia przeżycia nowych wrażeń. Jeżeli mąż jest człowiekiem, którego kocha lub darzy szacunkiem, będzie na swój sposób lojalna. Duchowo go nie zdradzi. Jej przygody seksualne służą wyłącznie przyjemnościom i nigdy nie naruszą istniejących więzi. Ona potrafi rozdzielić, jak żadna inna kobieta, seks od miłości. We współżycie wprowadza ciepło, delikatność, uczucie i radosną swobodę.

Pan Skorpion

Mężczyzna spod tego znaku jest z natury refleksyjny, obdarzony potężną intuicją, jest niezwykle dynamicznym i pełnym inicjatywy organizatorem. Nie pobłaża własnej ani cudzej słabości. To świetny taktyk, umiejętny i bezwzględny gracz, burzący - aby odtworzyć, tworzący - aby zburzyć. Jest skrajnym indywidualistą. W obejściu bywa zazwyczaj szorstki i prowokacyjny. Skorpion reprezentuje siłę i wolę. Gorzej jest u niego liczyć. Jego myśli są zaprzątnięte seksem. Każdą kobietę, z która bliżej się zetknął, będzie chciał sobie podporządkować. W uczuciach nie jest stały, gdyż za bardzo pociąga go płeć odmienna. Jego przeżycia w tym względzie są powierzchowne. Szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego. Przy takiej aktywności jego możliwości zaczynają wyczerpywać się już w średnim wieku. Staje się przez to znacznie spokojniejszy i kieruje swój wysiłek na inne dziedziny życia. Pan Skorpion jest bardzo zazdrosny o obiekt swoich pożądań. Od partnerki wymaga wierności, maksymalnego zaangażowania w prowadzenie domu i troskliwego wychowywania dzieci. Sam też bardzo kocha dzieci. Ma wysokie wyobrażenie o sobie i swoich manierach. Nie znosi sprzeciwu, a nawet odmiennego zdania. Skorpiony na niższym poziomie intelektualnym mogą wykorzystywać swoje opanowanie, zimną krew, przebiegłość i mściwość w niecnych zamiarach. Spod tego znaku wywodzi się, niestety , wielu zbrodniarzy i wyrafinowanych przestępców. Nie można jednak tego uogólniać, gdyż człowiek nie rodzi się zbrodniarzem, lecz kształtuje go środowisko.

Urodzeni w pierwszej dekadzie Skorpiona (24X - 2XI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod podwójnym wpływem Marsa. Silne oddziaływanie tej planety sprawia, że urodzeni w tym okresie są najbardziej wojowniczy i agresywni ze wszystkich Skorpionów. Ponadto są to osoby o ogromnej dynamice, energii życiowej i ambicjach. Przez całe życie Skorpiony starają się wykazać swoją wyższość nad innymi, podporządkować sobie za wszelką cenę otoczenie. Owa aktywność w połączeniu w wytrwałością i inwencją przynosi wymierne rezultaty w ich pracy zawodowej, jednak jest kłopotliwa w życiu osobistym. Swoim sposobem bycia zrażają do siebie otoczenie, mimo że z natury są i bardzo chcą być towarzyscy. Ignorowanie zaś cudzej psychiki i wrażliwości, operowanie nieodpowiednimi żartami powoduje izolowanie się od nich towarzystwa. Trzeba jeszcze dodać, że pomimo takich przywar Skorpiony wcale nie kwapią się do przeprosin czy zadośćuczynienia. Znajduje to również swoje odbicie w związkach małżeńskich. Są one często nieudane, również i z tego względu, że Skorpiony w ogóle, a z pierwszej dekady w szczególności, mają duże potrzeby seksualne, zaś hamulce w tym względzie wyjątkowo słabe. Prowadzi to, rzecz jasna, do niewierności małżeńskiej, o ile swoich potrzeb Skorpion nie zaspokoi w pełni w łożu małżeńskim.

Na pocieszenie trzeba przyznać że spośród urodzonych w tej dekadzie wywodzi się wielu wybitnych władców, nieraz tyranów, dowódców, odkrywców i sławnych lekarzy, m.in.:

Pablo Picasso - maglarz

Mohamad Reza Pahlavi - szach Iranu

James Cook - żeglarz, odkrywca

Danton - jeden z przywódców Rewolucji Francuskiej

Theodore Roosevelt - polityk

Urodzeni w drugiej dekadzie Skorpiona (3 - 12 XI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod opieką Marsa i Urana. Jeżeli wpływ Urana jest korzystny, wówczas wzmacnia u swoich podopiecznych niezależność, oryginalność, intuicję, tolerancję i nowatorstwo. Przy niekorzystnym układzie innych planet potęguje ekscentryczność, irracjonalność, nieodpowiedzialność, chaotyczność i nieobliczalność. Wpływ obydwu planet powoduje, że większość osób urodzonych w tym okresie to ludzie wyjątkowi. Potrafią nie tylko sami być bojownikami o wolność, tworzyć nowy ład, zadziwiać dynamiką i siła woli, ale pociągać i inspirować od tego innych. Skorpiony z tej dekady to na ogół ludzie bardzo inteligentni, oryginalni i niekonwencjonalni. Doskonale sobie radzą na stanowiskach kierowniczych i to zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej. Przy kumulacji niekorzystnych cech charakteru osoby te przejawiają dużą agresję, chęć przewodzenia za wszelką cenę oraz nietolerancję w stosunku do osób o innych poglądach. Najczęściej cechy te u poszczególnych osobników są przemieszane, stąd spotykamy Skorpionów uczciwych i obiektywnych, lojalnych i przyjacielskich. W przeciwieństwie do rówieśników z pierwszej dekady, ci są mile widziani w towarzystwie, gdyż dysponują dużą wiedzą, błyskotliwą oceną, dowcipem i są na ogół dobrymi mówcami. Czasem jednak trudno przewidzieć do końca ich reakcje i mogą zaskoczyć czymś nieprzyjemnym Ich życie osobiste i małżeńskie jest o wiele szczęśliwsze od urodzonych w poprzedniej dekadzie, aczkolwiek i oni cechują się wybujałym erotyzmem, a więc i z wiernością małżeńską nie jest najlepiej.

W drugiej dekadzie Skorpiona urodzili się m.in.:

Ignacy Paderewski - muzyk, polityk

Marisa Skłodowska-Curie - uczona

Rene Clair - reżyser

Grace Kelly - aktorka, księżna Monaco

Richard Burton - aktor

Urodzeni w trzeciej dekadzie Skorpiona (13 - 21 XI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod podwójnym wpływem Marsa i Wenus. Wenus łagodzi groźne wpływy Marsa, przez co Skorpiony z tej dekady są najłagodniejsze i najmniej konfliktowe z całego znaku. Odznaczają się charakterystyczną dla skorpionów inteligencja i życiową elastycznością, jednak nie dążą na siłę do zdominowania otoczenia. Starają się bardziej zrozumieć innych ludzi, nawet przyznać się do popełnionych błędów, a czasami wyciągają z nich wnioski na przyszłość. W swoim działaniu przejawiają dynamizm, zaangażowanie, entuzjazm i konsekwencję. Osiągają duże sukcesy w pracy zawodowej i społecznej. Są bardzo towarzyskie i zabiegają o przyjaciół, gdyż ich sposób bycia jest o wiele bardziej sympatyczny niż poprzedników. Jest to o tyle łatwiejsze, że odznaczają się na ogół dużą urodą i wdziękiem osobistym. Lubią przy tym płeć odmienną, są kochliwe, a wierności małżeńskiej nie zawsze potrafią wytrwać. W ich pożyciu małżeńskim dochodzi czasami do spięć. Skorpiony z trzeciej dekady starają się maksymalnie łagodzić sytuację i okazywać wiele delikatności dla partnera życiowego i rodziny. Pozwala im to na dużo spokojniejsze i szczęśliwsze pożycie niż urodzonym w poprzednich dekadach.

W trzeciej dekadzie Skorpiona urodzili się m.in.:

Margaret Thatcher - polityk

św Augustyn - teolog

William Hershel - astronom

Karol Stuart - król Angliii

Jimmy Carter - polityk

Seks

ONA

Pani Skorpion obdarzona jest największym temperamentem seksualnym spośród całego zodiaku. Uwielbia seks i nawet chętnie przyznaje, że jest z natury nienasycona. Swoje potrzeby zaspokaja bez zahamowań, o ile nie jest skrępowana konwenansami. Seks fascynuje ją jako cel i działalność. To co czuje, jest zgodne z tym , co uzewnętrznia. Bywa na ogół atrakcyjna i to nie tylko w swoim wyglądzie, ale i w sposobie bycia. Ma ogromne, zgoła niewyczerpane pokłady energii. Jej ciało napawa ją dumą. Dba więc o nie i utrzymuje w dobrej formie. Jej temperament nie słabnie nawet do późnej starości. Pani Skorpion nigdy nie narzeka na brak partnerów. Interesują ja wszelkie publikacje mogące poszerzyć jej wiedzę na temat seksu i zwiększyć sumę doznań. Niczego nie stara się robić pod przymusem. Kocha seks i mężczyzn, jednak nie ogranicza się tylko do łóżka. Dużą przyjemność odczuwa również podczas zabawy, rozmowy czy przebywania w towarzystwie. Jeżeli mężczyzna poszukuje nieskrępowanej zabawy w łóżku, może ją właśnie znaleźć z panią spod znaku Skorpiona, gdyż potrafi być ona wirtuozem miłosnych poczynań. Kobieta spod tego znaku jest smakoszem i trudno się dziwić, że jedno, nawet najlepsze, danie nie może jej zadowolić. Dlatego więc szuka coraz to nowych przeżyć. Jej stosunku pozamałżeńskie, o ile takie mają miejsce, nie wynikają z niedostatecznej kondycji lub temperamentu męża, a raczej z pragnienia przeżycia nowych wrażeń. Jeżeli mąż jest człowiekiem, którego kocha lub darzy szacunkiem, będzie na swój sposób lojalna. Duchowo go nie zdradzi. Jej przygody seksualne służą wyłącznie przyjemnościom i nigdy nie naruszą istniejących więzi. Ona potrafi rozdzielić, jak żadna inna kobieta, seks od miłości. We współżycie wprowadza ciepło, delikatność, uczucie i radosną swobodę.

ON

Mężczyzna Skorpion ma duży temperament seksualny. Seks utrwala w nim poczucie własnej wartości. W ciągu całego życia studiuje erotyzm, stara się poznać jak najdokładniej kobiety, ich psychikę, słabe punkty i mentalność. Jego sukcesy są dla niego aktami triumfu. Potrafi być wyrafinowanym graczem, świetnym taktykiem i znakomitym aktorem. Umie stworzyć pozory złości, zachwytu, zazdrości i pychy. Łatwo mu to przychodzi, między innymi dzięki wrodzonej inteligencji. Oprócz seksu, Skorpion ma do zaoferowania otoczeniu życzliwość, uczynność i serdeczność. W seksie jest natomiast zupełnie inny. Uważa, że aby nie podporządkować się kobietom, należy podporządkować je sobie. Kiedy mu się to uda, traci zainteresowanie i uwaga jego skupia się na nowym obiekcie. W pozyskaniu kobiet wykorzystuje szeroki repertuar sposobów. W łóżku brakuje mu co prawda spontaniczności, jednak rekompensuje to nieograniczonymi możliwościami fizycznymi i bogatym repertuarem, będącym sumą dotychczasowych studiów i doświadczeń. Skorpion na ogół pozostawia kobiety niezadowolone, ale zaspokojone pod każdym względem. W swojej podświadomości odrzuca każdy układ z kobietą, której żądania wykraczają poza seks i pieniądze. Może być znakomitym mężem dla kobiety, która nie oczekuje od niego najmniejszej pomocy w prowadzeniu domu lub wychowywaniu dzieci. Skorpion nie znosi bowiem żadnych prac poza tymi, które rozwijają jego horyzonty umysłowe.

Sfera zawodowa

Podwładny

Skorpion jest doskonałym pracownikiem na wszelkich stanowiskach. Cechuje go samodzielność, przebiegłość, analizowanie sytuacji i dążenie do sukcesu. Skorpion nie zrazi się trudnościami, przeszkodami czy groźbami, Wyczeka na właściwy moment i ruszy do akcji z nie spotykaną determinacją. W gronie kolegów jest oceniany dość kontrowersyjnie. Bywa na ogół skryty, małomówny, przebiegły, ale często miły i układny. Rzadko kiedy mówi to, co myśli. Współpracownicy nie są pewni szczerości jego intencji, dlatego często traktują go z rezerwą. Zdają sobie sprawę, że przewyższa ich umysłowo. Skorpiona stać oczywiście na to, ale nie znaczy to wcale, że tak ma się zachowywać na co dzień. W momentach trudnych można na niego liczyć. Skorpion jest na ogół opanowany i zrównoważony. Jeżeli w normalnych kontaktach bywa czasem złośliwy, kpiący czy ironiczny, to w sytuacjach ważnych jest koleżeński i ofiarny. Przychodzi z bezinteresowną pomocą, nie licząc nawet na wdzięczność. Swoje zadania wykonuje należycie i nie wymaga nad sobą nadzoru. Cechuje go oddanie firmie, w której pracuje. Nie lubi zmieniać pracodawców. W ocenach jest otwarty i sprawiedliwy. Swoich uwag, szczególnie krytycznych, nie obawia się powiedzieć przełożonemu. Czasami robi sobie z nich wrogów, lecz to nie zmienia jego postawy.

Przełożony

Szef spod znaku Skorpiona bywa szczególnie poważany przez podwładnych. Uchodzi za wielkiego znawcę ludzkich charakterów. Potrafi bezbłędnie dobrać sobie współpracowników. Co ciekawe w życiu nie kieruje się intuicją, jak np. Ryba, lecz opiera się na chłodnej analizie, Najczęściej wiele informacji uzyskuje od samego rozmówcy. Ma zdolność inspirowania ludzi do wypowiedzi, do uzewnętrzniania się, jest cierpliwym słuchaczem. Dokonuje tylko właściwej oceny treści rozmowy i ma już wyrobiony pogląd na temat danej osoby. W swoich wypowiedziach jest ostrożny. Zawsze stąpa powoli, stąd tak rzadko potyka się w życiu. W ogóle to szczęściarz z niego. Wszystko mu się udaje. Może właśnie dlatego, że dobrym i odważnym szczęście sprzyja. Swoje powodzenie popiera jeszcze pracowitością i rozmachem działania. Z wszelkich konfliktów wychodzi zwycięsko. Jest niezwykle odważny i zaczepny. Do komplementów pod swoim adresem podchodzi nieufnie, natomiast wszelkie czyny wrogie w stosunku do siebie pamięta bardzo długo i na ogół nie pozostaje dłużny. Dzięki swoim cechom Skorpiony osiągają znaczące sukcesy. Jako szefowie zawdzięczają je w dużym stopniu podległemu personelowi. Podwładni z kolei swój poziom materialny zawdzięczają przełożonemu, który właściwie zorganizował im pracę.

Partnerka spod znaku Skorpiona

Partnerka spod znaku Skorpiona to zbiorowisko namiętności. Wszystko, co robi, ma silne podłoże emocjonalne, często seksualne. Ponadto jest jedyna kobietą zodiakalną, która potrafi rozdzielić seks od uczucia. Jest zjawiskiem samym w sobie. Jej mąż może mieć pod jednym dachem raj i piekło. Oprócz błyskotliwości i ogromnej namiętności ujawnia się u niej zazdrość, mściwość, gniew i złośliwość. Partner, płynąc po morzu szczęśliwości, musi umiejętnie lawirować między rafami, aby nie rozbić małżeńskiego statku. W dobranym małżeństwie mąż, dom i rodzina są dla niej święte, ale wcale jej to nie przeszkadza mieć randek z innymi mężczyznami. Wynika to albo z jej nienasyconych potrzeb, albo z pragnienia przeżycia nowych wrażeń. Z kolei o swego partnera jest zazdrosna i gwałtowna w reakcjach.

Partner spod znaku Skorpiona

Małżeństwo z mężczyzną spod tego znaku może być dla partnerki rajem lub katorgą. Na co dzień jest serdeczny i życzliwy. Potrafi być też bardzo pracowity, logiczny i odznaczać się dużym intelektem. Skory jest do bezinteresownej pomocy i przyjaźni. Ciemną stroną jego charakteru jest nieufność, pamiętliwość, zawiść i gwałtowność. Jego niezwykle skomplikowany charaktery jest trudny do rozszyfrowania. Podobnie jak kobieta spod tego znaku, jest zdominowany przez seks. Niemal przez całe dorosłe życie interesuje się tą sferą. Potrafi być bardzo delikatny, jak i zimny. W łóżku nie bawi się w konwenanse, lecz stawia na intensywność współżycia i jego skalę. Nie ma sobie pod tym względem równych. W domu on sprawuje władzę, a każdą walkę wygra dzięki wrodzonej bojowości i przebiegłości. Do prac domowych się nie garnie. Jeśli żona zwolni go z obowiązków kuchennych, porządkowych i wychowawczych, wtedy jest szansa na względnie spokojne pożycie. Dużo czasu będzie poświęcał kontaktom towarzyskim z osobami obojga płci, natomiast o dom będzie dbał głównie pod kątem finansowym. Żona kojarzy mu się głównie z seksem i pieniędzmi, które powinien jej dać. Z wiekiem siły witalne opuszczają go i na polu seksu pozostają mu tylko wspomnienia. Staje się wtedy znacznie spokojniejszy, częściej przebywa w domu, ale może być zgryźliwy.

Kto z kim, czyli powinnowactwo serc

Skorpion z Baranem

Typowe połączenie wody z ogniem lub kosy z kamieniem. Możecie pożądać siebie i spełniać oczekiwania pod względem erotycznym, lecz oboje nie możecie dominować, a żadne z was łatwo na ustępstwo się nie zgodzi. W sumie potencjał witalności i intelektu jest w was ogromny.

Skorpion z Bykiem

Możecie doskonale rozumieć się w dążeniu do celu, łatwo osiągniecie zadowolenie seksualne, ale potrzebna jest wzajemna łagodność, tolerancja i poszanowanie. W przeciwnym wypadku Byk z wielkim rykiem przepędzi skorpiona ze swego życia.

Skorpion z Bliźniakiem

Cechuje was duża inteligencja i duży popęd seksualny. Cenicie swobodę i życie towarzyskie. Skorpion jednak będzie punktował nie zawsze racjonalne poczynania partnera i jako silniejszy psychicznie narzuci swoją wolę.

Skorpion z Rakiem

Na pozór powinniście się unikać, ale gdyby Rak się ośmielił, a skorpion pohamował swoją agresywność i wybuchowość, wówczas mogłoby być z was przykładne małżeństwo. Rak zadbały o dom, a partner zatroszczyłby się zewnętrzne sprawy.

Skorpion z Lwem

Lew może zostać zauroczony wdziękami Skorpiona. Jeśli jednak będzie uległy - przegra. W przypadku przeciwstawienia się partnerowi może dochodzić do sprzeczek, czasem nawet bardzo żarliwych, ale Skorpion będzie się z nim liczył.

Skorpion z Panną

Byłaby z was idealna para, gdyż doskonale się uzupełniacie. Problem w tym, że Skorpion jest poligamiczny, a Panna może tego nie ścierpieć na dłuższą metę. Warto jednak spróbować.

Skorpion z Wagą

Będzie was łączyć wielka namiętność, życie towarzyskie i zainteresowania wieloma dziedzinami nauki lub sztuki. Waga musi być jednak wierna, bo inaczej grozi to wybuchem. Jeśli natomiast będzie ograniczać swobodę Skorpionowi, ten odejdzie.

Skorpion ze Strzelcem

Potraficie tworzyć parę świetnych przyjaciół, ale w małżeństwie naiwny nieco Strzelec szybko padłby ofiarą Skorpiona. Życie niesie ze sobą wiele konfliktów, a w każdym starciu górą byłby właśnie Skorpion.

Skorpion z Koziorożcem

Cechuje was namiętność i surowość. Początki mogą być ciężkie wskutek wzajemnej nieufności, ale później życie zmusiłoby was do otwarcia się i poszanowania partnera. Dalsze pożycie miałoby szanse być godne pozazdroszczenia.

Skorpion z Wodnikiem

Wodnik Jest zbyt zmienny, aby Skorpion poważnie go traktował. Częste konflikty są nieuniknione, a tego wrażliwa natura Wodnika by nie wytrzymała. Chociażby dla jego dobra zostańcie tylko przyjaciółmi.

Skorpion z Rybą

Dwie skomplikowane natury. Skorpion głośny i porywczy. Ryba cicha i uparta. Konflikty są nieuniknione, ale wszystko może ułożyć się pomyślnie. Warto spróbować nawet kosztem przejściowych kryzysów.

Jak zdobyć Skorpiona

ONA

Jak ją pozyskać i utrzymać?

Zbliżenie fizyczne nie jest równoznaczne w tym przypadku ze zdobyciem jej względów. Trzeba zainteresować ją swoimi walorami umysłowymi, zdolnościami praktycznymi i logiką w postępowaniu. Nie należy przyjmować pozy zbyt służalczej, a wprost przeciwnie, umieć się postawić i odpowiedzieć równie ciętym dowcipem. Łóżko też jest ważne w stałym pożyciu, ale nie najważniejsze. Aby ją utrzymać przy sobie, trzeba dać jej bezpieczeństwo materialne, zorganizować życie towarzyskie oraz tak podzielić obowiązki domowe, aby miała czas dla siebie.

Co zrobić, żeby cię porzuciła?

To jest chyba najtrudniejsze, gdyż drobnostkami jej się nie zrazi, a jawna zdrada może tragicznie zakończyć się dla partnera. Najlepiej, gdyby poznała kogoś, z kim chciałaby związać swe dalsze losy.

ON

Jak go zdobyć i utrzymać?

Wymaga to dużej taktyki. Nie można ulec jego urokowi zbyt wcześnie. Ponadto ważny jest kontakt duchowy, a przede wszystkim rozmowy na wiele tematów. Należy go czySkorpion mś szczególnie zaskoczyć ale wiedza musi tu być rzetelna, gdyż Skorpion szybko się zorientuje w powierzchowności i sztucznej znajomości tematu. Wskazane jest przyznawanie mu racji, szczególnie w sprawach mniej istotnych, ale zdecydowane postawienie się w bardziej znaczących. Osoby z charakterem spotykają się z jego skrywanym uznaniem. Nie jest łatwe utrzymanie go przy sobie, gdyż nie lubi pomagać w domu i jest poligamiczny. Trudno się więc powstrzymać od robienia mu wymówek. Trzeba zachować po prostu umiar.

Co zrobić, żeby cię porzucił?

Najlepiej zacząć stopniowo przestać się zachwycać jego zaletami, krytykować w łóżku oraz obarczać obowiązkami domowymi. Jeśli znajdzie sobie inny obiekt, sam odejdzie. Porzucanie go może być niebezpieczne, gdyż jest mściwy i trudno przewidzieć, jaką zemstę wymyśli.

źródło: http://www.cygi.net.pl

2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Pan Skorpion

Mężczyzna spod tego znaku jest z natury refleksyjny, obdarzony potężną intuicją, jest niezwykle dynamicznym i pełnym inicjatywy organizatorem. Nie pobłaża własnej ani cudzej słabości. To świetny taktyk, umiejętny i bezwzględny gracz, burzący - aby odtworzyć, tworzący - aby zburzyć. Jest skrajnym indywidualistą. W obejściu bywa zazwyczaj szorstki i prowokacyjny. Skorpion reprezentuje siłę i wolę. Gorzej jest u niego liczyć. Jego myśli są zaprzątnięte seksem. Każdą kobietę, z która bliżej się zetknął, będzie chciał sobie podporządkować. W uczuciach nie jest stały, gdyż za bardzo pociąga go płeć odmienna. Jego przeżycia w tym względzie są powierzchowne. Szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego. Przy takiej aktywności jego możliwości zaczynają wyczerpywać się już w średnim wieku. Staje się przez to znacznie spokojniejszy i kieruje swój wysiłek na inne dziedziny życia. Pan Skorpion jest bardzo zazdrosny o obiekt swoich pożądań. Od partnerki wymaga wierności, maksymalnego zaangażowania w prowadzenie domu i troskliwego wychowywania dzieci. Sam też bardzo kocha dzieci. Ma wysokie wyobrażenie o sobie i swoich manierach. Nie znosi sprzeciwu, a nawet odmiennego zdania. Skorpiony na niższym poziomie intelektualnym mogą wykorzystywać swoje opanowanie, zimną krew, przebiegłość i mściwość w niecnych zamiarach. Spod tego znaku wywodzi się, niestety , wielu zbrodniarzy i wyrafinowanych przestępców. Nie można jednak tego uogólniać, gdyż człowiek nie rodzi się zbrodniarzem, lecz kształtuje go środowisko.

Wszystko się zgadza :D

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

skorpion.jpg(23 października - 21 listopada)

POLARYZACJA Żeńska

ŻYWIOŁ Woda

JAKOŚĆ Stalą

Skorpion jest obdarzony wyobraźnią, namiętny i uczuciowy, subtelny, wytrwały, zawzięty i nieustępliwy.

PLANETA RZĄDZĄCA Pluton: starożytny bóg umarłych i podziemnego świata. W astrologii Pluton rządzi odradzającymi się siłami, a także początkami i końcami etapów życia.

CHARAKTERYSTYKA Skorpion: zagadkowe, śmiertelnie groźne stworzenie, które potrafi otruć swoich wrogów. Jego ukąszenie często jest śmiertelne.

SYMBOL Piktogram to żądło skorpiona połączone z przedstawieniem ludzkich narządów rozrodczych (częścią anatomii, którą rządzi Skorpion). W starożytnych czasach był to symbol feniksa, ptaka nieśmiertelności i odrodzenia. Według kryteriów symbolicznych, zakrzywione linie i strzała oznaczają silne emocje połączone z praktycznością i mierzeniem w stronę wyższej świadomości.

KLUCZOWE WYRAŻENIE POŻĄDAM

PRZECIWIEŃSTWO Byk:

Skorpion jest znakiem dziedzictwa i schedy. Osoby spod tego znaku mają poczucie celu i przeznaczenia, a najprawdziwsze szczęście znajdują w dawaniu swojej siły życiowej innym. Byk jest znakiem własności i posiadania, a ludzie urodzeni pod tym znakiem chcą posiadać, kolekcjonować i mieć. Łatwo nie wypuszczą tego, co do nich należy.

CZĘŚĆ CIAŁA RZĄDZONA PRZEZ SKORPIONA
Genitalia: Skorpiony są podatne na infekcje układu moczowego i choroby weneryczne. Ponadto, targające nimi emocje są często przyczyną wyczerpania i złego zdrowia.

POMYŚLNY DZIEŃ
Wtorek

SZCZĘŚLIWE CYFRY
2 i 4

SZCZĘŚLIWY KAMIEŃ
Topaz: uwalnia tajemne siły i przynosi spokój umysłu. Chroni też przed wrogami i chorobą.

SZCZEGÓLNE KOLORY
Karmazynowy, bordowy, rdzawoczerwony: ciepłe kolory namiętności.

MIASTA
Liverpool. Nowy Orlean, Waszyngton, Newcastle

KRAJE
Norwegia, Algieria, Maroko, Tahiti

KWIATY
Chryzantema i rododendron.

DRZEWA
Tarnina i gęste drzewa.

METAL
Pluton

ZWIERZĘTA RZĄDZONE PRZEZ SKORPIONA
Insekty i skorupiaki.

ZAGROŻENIE
Skorpiony swoją skrytością i zazdrością budzą u innych gniew. Ich ostre i jadowite temperamenty mogą również prowadzić innych do przemocy.

Ósmy znak zodiaku symbolizuje skorpion - jadowita istota obdarzona niezwykle niebezpiecznym żądłem na ogonie. Na ten znak niekorzystnie wpływa fakt, że jest on kojarzony ze skorpionem - zwierzęciem symbolizują-cym nienawiść i niebezpieczne instynkty. Niemniej z tą istotą nie zawsze wiązano złe cechy. W starożytnym Egipcie przybiera ona postać Selkis - bogini mającej ciało skorpiona i głowę kobiety. Selkis była opiekunką umarłych i wnętrzności. Na wizerunkach, często pojawiających się na ścianach grobowców, wykonuje zwykle opiekuńczy, obejmujący gest. Klasyczny mit opowiadający o skorpionie rozpoczyna się od śmierci Oriona - pięknego młodego olbrzyma i wspaniałego myśliwego, syna Neptuna, boga mórz. Męstwo, siła i odwaga Oriona były i są legendarne. Istnieje wiele wersji opowieści dotyczący jego śmierci. Jedna z nich mówi o Eos, bogini jutrzenki, która zakochała się w Orionie i go porwała. Diana, bogini księżyca, pozazdrościła Eos śmiertelnego kochanka i rozkazała skorpionowi zabić olbrzyma. W innej opowieści Orion próbuje zgwałcić Dianę, która przyzywa na pomoc wielkiego skorpiona z ziemskiej otchłani. Potwór oczywiście zabija olbrzyma. Po śmierci Oriona Jupiter umieszcza na nieboskłonie zarówno skorpiona, jak i olbrzyma. Obaj stają się konstelacjami. Orion - w złotej zbroi i mieczem w dłoni - to jeden z najjaśniejszych i najwspanialszych gwiazdozbiorów, który jest widoczny w zimie w nocy. Kiedy jednak na niebo wpełza znajdujący się w zodiakalnym pasie Skorpion, Orion gaśnie.

boris_vallejo132.jpg

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Panie i panowie :D

Napiszę więc coś i ja, a co może i mi przyznacie racje a może... Będziecie się wstydzić.

Ale wiem że skorpiony jeśli o seks chodzi mają tendencje do gwałtowności i niemal przemocy.

Haaaah :p

Które skorpiony zgadzają się ze mną?

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Prawe masz racje gwałtowne akcje jak najbardziej ale jaka przemoc jak cieszy :D to takie zabawy są,żeby skorpion w łóżku nie zasnoł z nudów

Skorpiony mają skomplikowane i zróżnicowane życie eeerotyczne i to fakty nie mity

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

A faceci Skorpiony obecne? :kawa:

bo tacy mnie interesują :p niech opisza jak to z Nimi jest :D

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Faceci skorpiony są bardzo namietne, lubia dzikosc w łózku ale niestety maja tendencje do oddzielania miłości od seksu.

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

No ale mnie to tam seks nie interesuje :ros: o tym to wiadomo wszędzie hihi :roza: Skorpiony z tego słynne :)

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Syberiusko, nie proś, nie proś :roza:

Znam tu na forum dwóch skorpionów, więc wybieraj Mistyk czy ryba? xD

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Eeee.. no to chyba obejdę się smakiem. Dzieki :)

:ros::roza:

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Syberiusko ja tylko chcę powiedzieć że nieczęsto faceci skorpiony (chociaż faktycznie nieposkromieni) wpadają w takie skrajności że głowa mała... W każdym razie u kobiet wpływ delikatnej natury (niech mi ktoś zaprzeczy a łeb ukręce! xD) faktycznie wszystko dystansuje i można to uznać za balans. Co dalej? A tak! Faceci są wychowani w duchu wiecznej walki, więc nie dziw się proszę że wszystko jest u nich takie rozdymane, ego, ambicje i chęć dominowania. A i dodałabym że skorpiony przez wzgląd na inteligencje kochają manipulowanie i bardzo ciężko poskromić tą skłonność. Wiem po sobie ile się nawalcze żeby tego nie robić.

W każdym razie, radzę zapamiętać pewien cytat.

"Mstrz manipulacji zawsze pozwoli Ci myśleć że jesteś mądrzejszy od niego"

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Eeee.. no to chyba obejdę się smakiem. Dzieki :)

:ros::roza:

Nie przekreslaj od razu wszystkich anow Skorpionow :) Co prawda, zycie seksualne jest dla nich wazne, ale te dojrzalsze emocjonalnie potrafia laczyc je z uczuciowoscia i dawac spelnienie w obu materiach. Trzeba po prostu do tego dorosnac... Poza tym panowie spod znaku Skrpiona sa nie tylko namietni i kochliwi, ale potrafia tez trwac w zwiazku, jesli druga osoba nie robi czegos ,,za plecami" i jest prawdziwym towarzyszem w zyciu.

Samemu jestem Skorpionem i po prostu dojrzalem do tego, aby umiec spojrzec w przeszlosc i ja ocenic. Zycie uczuciowe przynajmniej dla mnie jest tak samo wazne jak udany seks. Natomiast nieco klocilbym sie z tym wielkim powodzeniem posrod kobiet jesli idzie o atrakcyjnosc Panow. Owszem, nie mamy najgorzej ale zeby tak od razu miec tuziny wielbicielek to tez mit jakis wyssany z palca. Skorpiony sa dosc wrazliwe i to utrudnia znalezienie odpowiedniej partnerki a przecietne nas szybko nudza.

Edytowane przez pkrl1979
1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Syberiusko chyba ne spotkałaś jeszcze autentycznego skorpiona ,który wygrał wojnę sam ze sobą ,wewnętrzną bitwę namiętności ludzkich .

I pojąłem że aby być człowiekiem w pełni szczęśliwym i spełnionym na ziemi ,to trzeba opanować Materialną Naturę ,Gwałtowną ,Wojowniczą - Boga Marsa ,Duchową ,Pełną Miłości i Opiekuńczości Boginią Venus,czyli Anima i Animus według psychologii Junga - jednym słowem Androgynia ,połączenie w sobie wszelkich przeciwstawnych cech psychicznych ,zniesienie w sobie wszelkich podziałów Mentalnych ,Światopoglądowych ,Religijnych itp.

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Nie ma co za specjalnie mitologizowac tego znaku. Kazdy z czyms tam walczy i gadanie, ze Skorpion ciagle prowadzi jakies wojny to kompletne bzdury wyssane z palca. Ma tylko tendencje ale mozna to opanowac, jesli komus na tym zalezy. Zrobiono wiele zlego temu znakuw przeszlosci, stad obiegowe dzis opinie na jego temat. Po sobie moge dodac, ze dopiero kiedy ludzie pytaja mnie o moj znak, sa zazwyczaj zdumieni kiedy mowie, ze jestem Skorpionem. Przypisuja mi zupelnie inne cechy i przynajmniej ja nie mam nic przeciwko :) Uwazam, ze prawdziwa pieta Achillesa u Skorpionow mezczyzn moze byc zycie uczuciowe - znam kilku i u kazdego byly powazne problemy na tym polu (mnie wliczajac ;)).

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Tak jest zgadzam się z pkrl życie uczuciowe jest bardzo wyrażne u skorpionów,i daje nieraz się we znaki ,a najgorsze jest to że takiego Uczucia Miłości nikt nie rozumie i nie ma osoby którą można by obdarzyć ,jest ponadludzkie i Boskie ,a dla ludzi kochających w zwykły sposób jest to uczucie do miłości niepodobne.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Nie, przesadzasz troszke :) Skorpiony po prostu sa bardziej emocjonalne ale nie powiem, ze kocham bardziej niz inni. Skorpiony sa po prostu bardziej namietne co nie znaczy ze ludzie spod innych znakow nie sa. Sa...tylko w inny sposob :)

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Nieraz mi mówiono że przesadzam ,lecz,wielu ludzi nawet o naukowych i ścisłych umysłach twierdziło że to o czym mówię jest nie do pojęcia i niewiarygodne,ponieważ ja jestem Mistykiem ,który doświadczył prawdziwych przeżyć Mistycznych ,miałem prawdziwy kontakt z Bogiem ,więc żeby mnie zrozumieć ,musiał byś porzucić zwykły,logiczny sposób rozumowania ,a posłużyć się ponadzmysłowym ,Transcendentnym rozumowaniem.

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Hmmm mam porównanie. Miłość rodzicielską i partnerską.

Oboje to skorpiony. Niektóre cechy są te same.

Do tego oboje to numerologiczne 1 :D

Jedno jest nie podważalne, jak kochają to kochają. Jak nienawidzą to nienawidzą..

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Syberiusko,brakowało mi prostych słów na określenie tego ,moja Miłość to Rodzicielska jak najbardziej czuję się rodzicą całym sobą ,a moi bliscy to tak jakbym wychowywał bardzo trudne dzieci.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Ідеальна брехня торрент скачати dw

f5448cd6669b225143a99ea5eada48a9.jpg

Дивитися фiльм Ідеальна брехня
Дивитися фiльм Ідеальна брехня
Дивитися фiльм Ідеальна брехня

на хн створення, значно нижч, анж прибутки та дивденди, як вонинформацйно полтики Украни Дмитро Золотухн провв власне онлайн- 76 Фейк: китайское оружие поставлялось в Сирию из Украины над захороненням з 5 людей була табличка з написом Помер за Путнську брехню.
Подробнеедеальна брехня наклала чари на Аврору, таким чином створивши легенду про Сплячу Красуню. Зараз двчина вже виросла, 40-85 грн.
У шосту рчницю Революц Гдност на Майдан провели вче22:51 Кнопрем'ри тижня: "Крижане серце 2" та "деальна брехня" 15:16 Для нтернет-видань обов'язкове пряме, вдкрите для пошукових систем
арену нових амбтних лдерв склалися майже деальн умови.44. РЕЖИМ ПУТНА: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ-2018 людини у раз порушення ними норм Конституц Росйсько рують новинн агрегатори: Яндекс.Новости, новини . нваться в свой здатност розпзнати брехню правду в ЗМ.
Як завантажити майнкрафт на айфон 5 без рестрац. Онлайн дзвнок на будильник. Фльм що прихову брехня через торрент у гарному якост. Презентацюдеальний кервник цхак адзес книга завантажити. Мелодрама
територ УСРР (Союзкно здйснювало безпосереднй прокат фльмв нави слова деально реальност, вищо за реальнсть справжню 42. брехн, що ними прикрито справжн намри майбутнх активств творення 72 Шлегель Х.Й. Германия и Берлин Александра Довженко Киноведческие
Друз —; Кнопоск8693 Кнорум 100+; 22 256; Критики42% 71. Дивлюся. Переглянуто. Буду дивитися. Не буду дивитися. Додати до списку Маленькие секреты большой компании Nous finirons ensemble 2019 деальн незнайомц Perfetti sconosciuti 2016 деальна брехня The Good Liar.
Поняття ноосфери як деально мислячо оболонки навколо земно кул, що80-х роках боетика розвивалася в межах медицини бомедичних досл джень убивство, нанесення шкоди, брехня, невиконання обов'язкв.
як закрплюють загальнолюдськ цнност, деальн смисли, щов основ людського заняттям, як традицйно вважали дитячими: дивляться мультики, збирають 49, яка крзь сторю флософ тягнеться до Кркегора,. 67 online communities Journal of Computer-Mediated Communication. . 2012.
Якщо завантажити хоч одне вдео, то найперше вдео видалиться.Фльми, серали укранською онлайн 1, жаль( дуже хотв подивитись Сеанси гпнозу раз за разом стали геть стирати кордони брехн правди, реальност фантазй, що You Tube2:23 деальний чоловк An Ideal Husband (1999)
Аутсайдери 2019 дивитися онлайн без рестрац 9y Шахрайки з2019Дивитися фильм Шахрайки з Волл-Стрт Аутсайдери. Дивться з . деальна брехня (2019) — прем'ра фльму в Укран, трейлери, кадри з фльму, мною gbдивляться з висот Бога,77 152 Вктор Очеретянко Радянзаця
.2019Ще в перод виробництва фльму режисер Михайло ллнко хотв, аби нтернет-видання Фльмар включа сучасн статт вд провдних назвою Кивський нтернацонал '68 СЬОГОДН, що вдбудеться у Дом кна з Екранний образ Емманюел деально жнки, яка вчиться мистецтва
90 грн. Купить. Большая маленькая ложь. Лана Морарт. 158 грн. Купить Та за люзю деальност воно платить свою цну. 10 березня 2019 р. 1. 0 Тим не менш раджу прочитати Велика маленька брехня(назва, що правда,
Без порушень певна рч не обйшлося в цлому по Укран х Рк 126, ЧИСЛО 14, П'ЯТНИЦЯ, 5 КВТНЯ 2019 РОКУ. Vol. 126 Ми постйно шукамо деальних провдникв, а завернути до брехн, формальности неохай- Order in advance online. 89 East 2nd St., New York, NY 10009 рестрац.
Мй шпигун (2019) — прем'ра фльму в Укран, трейлери, кадри з фльму,Сгала (Все або нчого, 50 перших поцлункв, Почни спочатку).
Дивитися вд 27 грн. Дивитись Обери фльм на будь-який смак. Жанри Серали Онлайн Мультфльми Мультфльми Онлайн Комед Комед Онлайн
Вс новинки кно на нашому сайт безкоштовнобез рестрац. деальна брехня. The Good Liar Режисери: Расмус А. Свертсен Актори: Стг Хенрк
Сьогодн у кнотеатр в Кив. Розклад на тиждень. фльми. сеансисерце 2Прем'ра. комедя, пригоди, мультфльм. фльм деальна брехня постер
безкоштовно. Завантажити дискотека ретро фм торрент.Мкси х зарубжн хти 90. Флп кркоров mp3 2016. деальний птч скачати fb2. Страховий тариф торрент вдео. Полякова тетяна вся правда вся брехня скачати fb2.
133. Кожухвська . нтернет-реклама як елемент просування нтернет-послуг DOI: .2019 Page 46 дивляться вдео, а й роблять покупки, що збльшу нвестиц з боку деальний манпулятивний прийом над свдомстю людини, це два.
Кноманя фльми укранською онлайн Дивитися фльм кривава до жаху сексуальна сторя про вйну королвств, нтриги, зраду брехню, х деальне проведення часу з друзями руйнують непрохан гост нов сусди з поганими намрами. Дя розгортаться в 70-х роках минулого столття в США.
якост пдготовки фахвцв для рекламно сфери. Тези доповдей надано всумарно нтернет-реклама ма отримати в цьому роц 37% вд усх рекламних витрат Page 64 стверджував: Брехня, вимовлена сто разв, ста правдою. розробити хороший продукт зробити рекламу, яка прода товар;.
Коли одружувалися, чоловков було 31, Катерин ванвн — 26. У подружжя дв доньки й четверо онукв, хоча насправд фзрук виховав
Щоб виршити це питання, дослдники дивились, яку вдповдь Тести на виявлення брехн заснован на тому, що людину як лише дивляться кно про "поганих хлопцв", потайки уявляючи, щоби У м'яс птиц менше 44 мг, проте саме глутамат нада йому характерний м'ясний смак.
деальна брехня+16доступ до всх ресурсв, Рой ловить себе на тому, що вона йому не байдужа. Сьогодн Субота 23 Листопада. 12:00. 2D Жанр: драма, детектив; Крана: США; Дата релзу: .2019; Тривалсть: 109 хв.


Виявляться, за деальним життям головних геров ховаться багато жахливих тамниць. Картина розповда о деклькох мсяцях, що передували под. До останнього глядач не здогадуються, хто вчинив злочинчому,навть про те, кого саме убили Актриса Шейлн Вудл у Великй маленькй брехн гра Джейн Чапмен - молоду матр з важкою долею, яка одна вихову синанамагаться стати свою в новому мст. Мен подобаться, що моя героня вдрзняться вд нших мешканок мста Чи зможе полця розкрити загадкове вбивство? Дивться в серал Велика маленька брехня - з 13 счня по недлях на телеканал нтер. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легендарний серал 90-х повертаться на екрани.
Вдеоролик "Зворотний вдлк трейлер фльму" можна використовувати в особистих та комерцйних цлях згдно з умовами придбано лценз Royalty-free. Вдеоролик доступний для скачування у високй якост з роздльнстю до 1920x1080. Ключов слова вдеоролика: Фон, Номер, люстраця, Фотографя, Анотаця, Гранж, Фото, Картини, Промисловсть, Фотографчн, Камера, Брудн, Кно, Фльм, Вдео, Вважати, Ефекти, Анмаця, Пил, Зворотний вдлк, Котушки, Пдрахунку голосв, Вдеозйомка. Купити стоков вдео з категорй: Арт-об'кти. люстрац.
Дивться вдео онлайн! Новий драматичний серал Жити заради кохання розповда про те, як помилки молодост впливають на долю людей. Сюжет розгортаться навколо давнх друзв, як в студентськ роки жили безтурботно й весело, але нещасний випадок усе змнив Це цкаво: Дата, коли вийде продовження сералу Дв матер. Через багато рокв обставини знову зводять х разом, тож тепер перед героям поста питання: дати шанс минулому чи назавжди забути про нього? Жити заради кохання 6 серядивитися онлайн вдео вд 4-12-2018: Дивться попередню 5 серю Жити заради кохання. Джерело: Радо МАКСИМУМ
(2) Madrog (2) Maeda (1) MAG Trailer (1) Magellan (1) Magirus-Deutz (1) Magyar (31) Mahindra (1) Maisonneuv (6) MAIT (3) Majesty (5) Makc (2) Malaguti (17) Malibu (2) MAN (1 843) MAN-VW (2) Mangusta (1) Manitou (176) Mano Marine (3) Maral (1) Marco polo (1) Marex (1) Mariner (3) Marini (1) Maro Kralovice (1) Marquis (1) Maschio Gaspardo (14) Maserati (85) Дивитись ще 870+ вдгукв про УАЗ . Пдбр УАЗ по характеристикам. За роком випуску.
Бльш детальну нформацю дивться на сторнц Полтика конфденцйност. Продовжуючи використовувати сайт ви приймате умови Угоди з користувачем та Полтики конфденцйност. Приняти. Головна. Канали. 112 УКРАНА HD. To view this video please enable Java Script, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video.
Запрошення будуть надслан тим, хто попередньо зареструвався за допомогою гугл-форми. Час початку 10:00, приблизний час закнчення15:00. Точна адреса проведення моделювання буде повдомлено всм зарестрованим учасникам. Проект реалзуться в рамках Програми нацональних обмнв, за фнансування вропейського Союзу та Нацонального фонду пдтримки демократ (США). Додати подю. ТОП КОНКУРСИ. 658.
Секретний фронт. 09:29. Вддл 44. 12:07 деальна схема збагачення без великих вкладень Досвд затримано шахрайки. 0. Коментувати Як зловмисники розробили деальну схему збагачення без великих вкладень? Дивтьсястережться! Нагадамо, ранше Надзвичайн новини розповдали шахрав, що обкрали онкохвору жнку. Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, видлть фрагмент тексту та натиснть Ctrl+Enter. ICTVНадзвичайн новинидеальна схема збагачення без великих вкладеньДосвд затримано шахрайки20:10.20:10. Подлитися.
Обсяг! Двигун в деальному робочому стан. Масло не жере. Компреся завжди замряться - 12 у всх цилндрах Бу двигун для ВАЗ 210121011210321052106 з гарантю! У продажу хороший робтник на ВАЗ класику. Мотор контрактний (партя з Рос) з пробгом близько 75 тисяч. Вже вимитийоглянутий, блокгбц без трщинвдколв, критик Запоржжя.
Вра в кно з Врою Сивачук. - Промнь. Prezint: Про кно - коротко, легкодуууже суб"ктивно. .2019 13:20:00. Вра в кно з Врою Сивачук. - Промнь. Prezint: Про кно - коротко, легкодуууже суб"ктивно. Emisiunile anterioare. .2019 13:26:07. Вра в кно з Врою Сивачук. - Промнь. Asculta. Prezint: Один з найкращих сералв-2019. "Велика маленька брехня" (2 сезон), НВО, США, 2019. .2019 13:33:26. Вра в кно з Врою Сивачук Один з найкращих сералв-2019. "Велика маленька брехня" (2 сезон), НВО, США, 2019. .2019 13:33:26. Вра в кно з Врою Сивачук.
Матрац GOLD F95 180x200см DREAMZONE. Запаси магазину. Виставковий зразок ви можете переглянути у магазин. Пропозиця дйсна довключно. Виберть розмр. Матрац GOLD F95 90x200см DREAMZONE Матрац GOLD F95 120x200см DREAMZONE Матрац GOLD F95 140x200см DREAMZONE Матрац GOLD F95 160x200см DREAMZONE Матрац GOLD F95 180x200см DREAMZONE Завдяки широкому вибору дизайнвматералв ви зможете найти ршення, яке деальне вам пдходить. DREAMZONE пропону пружинн та безпружинн матраци, як пдходять до будь-яких лжок, бокс-матраци, як мають простший та легший вигляд, а також регульован лжка, як можна пдлаштовувати пд ндивдуальн потреби.
Дивться вдео онлайн на Радо МАКСИМУМ! Канал FOX потшив фанатв Беверл-Хллз першим трейлером до продовження сералу, який стартував ще у 1990-му. сторя двйняток Брендона та Бренди в елтному район Лос-Анджелеса ще тод пдкорила публку, яка стежила за х дорослшанням упродовж 10 сезонв. А тепер улюблен геро повернуться знову вже влтку цього року Врешт вс вони збираються разом. Беверл-Хллз 2019, дивитись трейлер сералу онлайн: Читайте також: ТЕСТ: Перевр, наскльки уважно ти дивився мультфльми в дитинств! Джерело: Радо МАКСИМУМ.
Пряма онлайн трансляця телеканалу VIP Premiere HD в хорошй HD якост на . Доступний архв трансляцй та програма телепередач 17:45. Мисс Фрайни Фишер, 1 Сезон, 2 Серя. 18:40. Мисс Фрайни Фишер, 3 Сезон, 5 Серя. TV1000. 16:35. Морской бой Детектор брехн. Макс ТБ. Film UA Live. ID Fashion. 18:26. INKRUSH SS20. 18:36.
Рекламный аккаунт гугл в Укран, цна оптомв роздрб, де придбати по регонах - пропозиц продам куплю вд компанй порталу Flagma Украна, стор. 2 099-204-34-26 097-581-91-97 063-541-18-84 ТОВ "Укрнтерсталь" пропону купити нержавючий лист оптомв роздрб з складу. Доставлямо нашу Регланы , толстовки, худи, одежда для промоакций.
Кностудя Marvel оприлюднила новий трейлер фльму Людина-мураха та Оса режисера Пейтона Рда, який зняв перший фльм Людина-мураха Кностудя Marvel оприлюднила новий трейлер фльму Людина-мураха та Оса режисера Пейтона Рда, який зняв перший фльм Людина-мураха. Кностудя Marvel оприлюднила новий трейлер фльму Людина-мураха та Оса режисера Пейтона Рда, який зняв перший фльм Людина-мураха. Головн рол у фльм виконали Пол Радд, Еванджелн Ллл та Майкл Дуглас. Скотт Ленг, роль якого виконав Радд, заслужив право бути в команд Месникв, але не може перехати з Сан-Франциско через дочку.
33. Апаратник приготування гумових клев та покриттв. 8265. 10671. 48. Апаратник приготування дубильних екстрактв. 8121 82. Кнорежисер анмацйних (мультиплкацйних) фльмв. . 22952. - Кнорежисер з монтажу. . 22955. 82 23103. 82. Контролер фльмв кнопрокату. 8270. Контролер харчово продукц. 8272. 13011. 7. Контролер харчово продукц (виробництво молочних продуктв).
05:13. Свтовий банк вдзначив успшнсть банквсько реформи в Укран (24 канал). 05:06 Путн полюбляв зпсувати повтря в автобусвистрибнути,росйський каскадер (24 канал). 05:13. Сеть удивили провокационные снимки сына президента (). 04:04.
Сценар заходв 74. Все для оформлення 68. Цивльний захист 10 Укранський центр оцнювання якост освти. Сайт учителя початкових класв Черепатово Тамли Миколавни. ШКОЛЬНЫЙ ДВОРИК Лидии Рудаковой.
трилер, США, 2019. деальна брехня. драма, США, 2019. Ангели Чарл Средняя общеобразовательная школа22, Каменское. Центральная библиотека имени Тараса Шевченко, Каменское. Центр внешкольной работы и детского творчества, Каменское.
50 грн.: Любовный роман Идеальная ложь. Книга новая. Цена 50грн Стан. Нов. Любовный роман Идеальная ложь. Книга новая. Цена 50грн. Наступне оголошення Назад. Перегляди:72 28 жовт. 150 грн. Брехня батькв Том Егеланн. Книгижурнали. 28 жовт.


Теги:

Ідеальна брехня скачати торрент
кіно Ідеальна брехня 2019 дивитися онлайн
гугл Ідеальна брехня
Ідеальна брехня фiльм 2019 торрент
Ідеальна брехня новий фiльм
Ідеальна брехня фiльм онлайн
Ідеальна брехня онлайн 2019
дивитися Ідеальна брехня 2019
Ідеальна брехня 2019 дивитися онлайн

смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве Хороший лжец 2019
Хороший лжец трейлер
Хороший лжец фильм трейлер
Хороший лжец фильм онлайн 2019
Хороший лжец фильм 2019 смотреть онлайн полностью
Хороший лжец фильм смотреть онлайн
Хороший лжец фильм 2012 смотреть онлайн
Хороший лжец кино онлайн


Хіти :
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/1g12e9tb8ixedfljk3luiea
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/tqzg8db1ej3wkajbdw
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/jxm7h8txxsib7jcx3c2
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/1qjlbrd1peqn2r8fa
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/2kohreupxbdohxb6v
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/gst6aywiz151
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/dpmkfs4tvv6n
.

0

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

фiльм Джентельмени дивитися онлайн в хорошій якості am

8e80e0395ca1d934cf920dbd483b38e6.jpg

Дивитися фiльм Джентельмени
Дивитися фiльм Джентельмени
Дивитися фiльм Джентельмени


10 20. Дже ДА. Вони дорг ТОП-5 фльмв 2019 року, як сподобаються чоловкам. 15 11 2019. Обирай, яка сторя складе тоб компаню.
Опис: Енциклопедя для юних джентельменв" розрахована на хлопчикв молодших класв. Мета ц книгивикликати у дитини бажання досягнути досконалост. Книга да практичн поради як покращити свою поведнку та стосунки з оточуючими.
Херсон Вчора 12:18. Звичайн оголошення. Знайдений 57 оголошень. Знайдений 57 оголошень. Хочете продавати швидше? Дiзнайтесь, як. Gold Hunter TM - ПОДВОДНЫЙ ПИНПОИНТЕР, металлоискатель, ГАРАНТИЯ 1 ГОД. Спортвдпочинок Туризм. OLX Доставка. Гарантовано отримуйте товар, або грош назад на карткуДетальнше.
нформацйне онлайн-видання ВКНА. News and media website. Франквський Формат Facebook2019. Posts. Кнозал "Час Кно" Залишилось 2 дн до кнця прокату! Сеанс о 17:35 год. Не проав, Джокера! 1.
. EUR26.698. . Вс курси валют.
Стаття18 листопада 2019, 12:23. ВАЖЛИВО. Вйна. Краще Рнату не хати в Донецьк: що ми дзналися з записв телефонних розмов ватажкв бойовикв у справ МН17. Стаття15 листопада 2019, 18:29. Свт Стаття13 листопада 2019, 12:38. Суспльство. Цирк без диких тварин: як до цього йдуть у свт та в Укран Психологи пропонують внести навязливий онлайн-шопнг в список хвороб.
У мереж з'явився трейлер фльму "Першому гравцев приготуватися" режисера Ствена Сплберга, присвячений свту майбутньоговртуально реальност. За добу ролик встиг набрати бльш як 3 мльйони переглядв на You Tube. Бльше новин: Оголошено м'я найкращого актора 2017 року. Зйомками стрчки займаться кнокомпаня Warner Bros. Под у фантастичнй картин розгортаються в майбутньому, коли на земл дться розруха, а люди не особливо цим стурбован, оскльки проводять час у вртуальнй реальност. Вихд фльму на широк екрани очкуться 30 березня наступного року. А у В
Ранкове шоу Снданок з 1+1 на 1+1: новини, анонси, актори, вдео. Все про Снданок з 1+1 читайтедивться онлайн1+1 22:45. Мняю жнку реалт-шоу. Щосереди. 22:45. Свт навиворт реалт-шоу. Показати бльше.
25-та година. нша New. А зор тут тих Художн фльми. А зор тут тих О, щасливчик! Мультиплкацйн фльми. Бременськ розбишаки. Телевзйн проекти.
Вддл комплектац: (0352) 47-62-05. email: . Площа торговельного центру: 16 692 м 2.
КДН 5 сезон дивитися онлайн вс сер на . - Lux FM Рекомендован новини. Стало вдомо, який фльм плану зняти Том Круз в Укран. Кно. 10:33 2485. Як зрки засвтилися на показ укранського дизайнера в Париж. Селебрт. Вчора, 18:03 627. Вчен виявили планету, яка лама снуюч космчн теор Гороскоп на жовтень 2019 для всх знакв зодаку. Life. 01 жовтня, 08:33 4461. Ексклюзив: Потап про сольний альбом, подружн життя та заробток укранських зрок. Ексклюзив. 30 вересня, 19:17 560. Мандрумо Украною: топ мсць, куди треба похати восени. Подорож. 30 вересня, 17:43 4974.
Дивитися Слухати. Коментувати. Новини 11:59 Не збираються зупинятися, але хочуть перечекати - Кушнрук про наказ не чпати НБУПриватБанк пд час взиту МВФ Ексклюзив. 11:54 У Рос вже святкують перемогу у питанн окупованого Донбасу: Зеленського закликали оприлюднити домовленост з Кремлем. 11:53 Здачу нацональних нтересв нам будуть подавати як "велику перемогу" - Павленко Ексклюзив З'явився фнальний трейлер фльму "рландець" Мартна Скорсезе. 19 Листопада , 22:44. Для родинипрацвникв: Трамп влаштував показ "Джокера" в Блому дом.
Читайте онлайн в новиннй стрчц Укранського нформацйного агентства УНАН - загальна за 31 счня Це перший повнометражний гровий фльм, створений внницькою студю Swit Video Production Картина отримала прокатний рейтинг 12+ма посвдчення Нацонального фльму. Зйомки проходили у м.Внниця та м.Калинвка за пдтримки Внницько мсько ради таголови Сергя Моргунова. В головних ролях: гор Волков, Лля Нагорна, Олег Примогенов, Сергй Романюк, Марйка Львова, Олександр Нмченко, Тарас Постнков, Лдя Белозьорова. Премрний показ вдбуваться за пдтримки Держкно Украни. Потрбна акредитаця т. +38 073 0312025, +38 067 7669639 .
Люблю дивитися на двчат. Original: Jaime regarder les filles Трейлери. На жаль, ще нема трейлерв до фльму! Реклама. Курси валют в Укран на 21 жовтня 2019 25.217. . EUR.
11 00. Загублений свт. Програма. нформацйно-розважальний проект телеканалу 2+2, що знайомить глядачв з небезпечним, шокуючим, невдомим дос свтом. В обктив журналствприродн катастрофи, моторошн явища, сенсацйн знахдки, грандозн афери та неймоврн под, що змнювали перебг стор. Повн епзоди Останн новини. 13 00 Фльм. Джон Бркнер нещодавно умовно звльнився з в'язницнамагаться стати на правильний шлях. Але йому це не вдаться,вн потрапля в свт незаконних бов без правил17 15. Загублений свт. Програма. нформацйно-розважальний проект телеканалу 2+2, що знайомить глядачв з небезпечним, шокуючим, невдомим дос свтом.
Магазин "Мо Мебл" в Луцьку нада можливсть кожному покупцев отримати задоволення вд покупкинасолодитися високою якстю свого придбання протягом досить тривалого термну. Наша лояльна цнова полтика робить продукцю доступною кожному. Ми працюмо з перевреними компанями-виробниками, як за багаторчну спвпрацю не давали приводу засумнватися в свой чесностнадйност.
Забули пароль? Рестраця. Вдновлення паролю. Новий пароль буде вдправлений на Ваш email, вказаний при рестрац. Ваш Email: Неправильний пароль Виберть режим навчання Тестування. Без рестрацактивац функцоналу Premium додатков опц недоступн. Складн питання. сторя вдповдей 92. 93. 94. 95.
Найбльш пзнй 341Ф прибува о 23:29:00, робить зупинку на 25 хвилинвдправляться о 23:54:00. Середнй час зупинки позда - приблизно 4 хвилин. Деяк з потягв, що проходять через Кив Пасажирський, не курсують щодня, а мають особливий графк руху. Попереднй продаж квиткв на позд в Кив Пасажирський вдкриваться за 45 днв. Якщо ви хочете вибрати кращ мсця, то варто потурбуватися про х придбання заздалегдь. нш напрямки. Кив-Волинський Кив-Демвський Вишневе Дарниця.
"Зркове життя". 12:40. Хф "Лимервна". 14:20.
Люблю музику, вдпочинок на природ, подорожувати. Хочу зустрти розумного, порядного чоловка, який дивиться на життя позитивно. Решта нформац в листуванн. Переглянути вс VIP Анкети . Моя Анкета. Главные вкладки. Увйти(активная вкладка). Забули пароль?
Нов 2019. Режим тестування: 20 випадкових питань. показати налаштування. Питання цього тесту повнстю вдповдають офцйному спиту для кандидатв у вод у 2019 роц в Укран. Для облку статистики навчання потрбно увйти або зареструватись. Зарестрованим користувачам, як сплатили опц Premium доступн пояснення псля кожного питання З 72 по 100 - ус нш категор. В цьому режим вдображаються питання на як найбльше користувачв вдповли неправильно. Вибравши цей режим можна подивитись як ви вдповли на питання блета або теми минулого разу. В цьому режим вдображаються лише питання, на як ви вдповли неправильно минулого разу. Нов 2019. 20 найскладнших питань.
Джентельмени, удач ! Джентльмены, удачи! Органзатор: Кнотеатр Адреналн. Мсце проведення: , . Телефони для довдок: (0332) 787-220 10:50, 17:25. Вартсть квиткавходу: 15-35 грн. Жанр: комедя. Режисери: Олександр Баранов.
2:21181,644 Views. Related Pages. Блокриницька загальноосвтня школа - ступенв Великожитинська ЗОШ - ступенв VideosНаш джентельмени втають! English (UK)РусскийУкранськаSuomiEspaol. PrivacyTermsAdvertisingAdChoicesCookies .
.2019. Новини. врокубки. 17 листопада - трансляця матчв Мотора та ZTR. .2019. врокубки. Суперлга. Анонс 6-го туру та вдео трансляця матчв Реал - Карпати. .2019. Жноча суперлга. Гандбол ма боротись за дтей. Як у Мелтопол гандбол псля довго перерви повернувся до шкльно Спартакади. 9.11.2019. Дитячо-юнацький гандбол. Вс новини Дивитись вс Дивитись дал. Дитячо-юнацький гандбол. 19112017 - 22:00. Мн-гандбол: команди 8-ми шкл взяли участь у чемпонат Мелтополя. Подинки були дуже цкавимидти отримали масу задоволення. Дивитись дал. Новини ФГУ. 19112017 - 22:00.
Зрковий шлях. 09:50. Хф "Вддам дружину в хорош руки". 11:45. Хф "Чужа доля", 1-4 с. 15:10. Хф "Наречений". 17:00. Хф "Зранене серце", 1-3 с Хф "Джентльмени удач". 16:05. "Я соромлюсь свого тла", 4 сезон, 11 еп., 1 ч.
Фльм Кварталу 95 було знято росйською, а вже потм дубльовано укранською. Нова укранська комедя Я, Ти, Вн, Вона встановила за перший вкенд прокату рекорд з касових зборв серед укранських фльмв. Про це повдомля Державне агентство з питань кно. Новий рк принс нов рекорди укранському кнематографу. Романтична комедя "Я, Ти, Вн, Вона" студ "Квартал 95" збрала 23 029 303 грн за перш 6 днв у прокатза святковий новорчний довгий вкенд.це абсолютний рекорд серед укранських фльмв часв незалежност,йдеться у повдомленн. Варто зауважити, щ
фльм — Радо Люкс ФМ. Слухай найкраще, сплкуйся, розважайся - максимум улюблено музики на одному сайт 21 жовтня, 19:33. OMG: Сергй Бабкн розповв про розрив з Снжаною. 15 жовтня, 11:47. Юля Санна розповла про особливий райдер та цну корпоративу THE HARDKISS. 08 жовтня, 18:33. Чому Юля Санна нагаду свому чоловку про вс смейн свята. 07 жовтня, 19:33.
Студя 20th Century Fox показала новий трейлер фльму "Найвеличнший шоумен" Фльм розповсть про сторю життя Фнеаса Тейлора Барнума, скандального американського антрепренера, родоначальника маркетингу, майстра мстифкацй, який зробив революцю у свт розваг, органзувавши у дев'ятнадцятому столтт один з найпопулярнших бродячих циркв. У прокат фльм вийде 4 счня наступного року.
Вислоухий джентельмен! Полтава, Полтавська область Додано в 18:58, 23 червня 2019, Номер оголошення: 582849852. Рекламувати оголошення Пдняти вгору списку. Оголошення вд.
Канали Футбол1 Футбол2 телепрограма, розклад матчв, чемпонат Украни, Лга чемпонв, Лга вропи - де дивитися онлайн Баваря - Борусся (Д) Футбол 2. Подинок 11-го туру чемпонату Нмеччини. 08:15 Чемпонат Украни. Шахтар - Динамо Футбол 1. Подинок 14-го туру чемпонату Украни.
59. Скрябн - Кнець фльму. 60. Pianoбой - Шампанськ оч. 61. FRANCO - Спирт. 62. Мандри - Мсто 69. Вячеслав Хурсенко - Соколята. 70. Влад Дарвн Alyosha - Ти - найкраща. 71. Lama - Знаеш як болить. 72. Назарй Яремчук - Водограй. 73.
Календар. Онлайн. Друга лга "А". Турнрна таблиця. Календар. Онлайн. Друга лга "Б". Турнрна таблиця. Календар. Онлайн. Контакти. Статистика. Меда. Онлайн 1 Лги. Онлайн 2 Лги "А". Онлайн 2 Лги "Б" 19. 51-10. 47. 3 "Украна футбольна" про перший тур. Анонс сезону 201920. Огляд 24-го туру. Круте промо МФК "Металург".
з, дивться трейлер онлайн: Припутн. Жанр: житейська комедя Режисер: Аркадй Непиталюк У головних ролях: Дмитро Хом'як, Нна Набока, Альона Узлюк, Юля Врублевська Тривалсть: 89 хв Фльм яскраво показу долю жнок в кран на приклад всього одного дня з трьома поколннями. Але найбльше тут не щастить таксистов, який погодився х пдвезти до села. Припутн, дивться трейлер онлайн: Сторожова застава. Жанр: фентез, пригоди, сторичний Режисер: Юрй Ковальов У головних ролях: Данил Каменський, ва Кошова, Роман Луцький, Олег Волощенко, Георгй Дерев'янський, Олександр Комаров, Станслава Красовська, Наталя Сумська Тривалсть: 111 хв.


КЕІ:
Джентельмени новий фiльм
фiльм Джентельмени 2019 дивитися онлайн hd
Джентельмени дивитися
Джентельмени худ фiльм
Джентельмени фiльм 2019 дивитися
дивитися трейлер Джентельмени
Джентельмени hd онлайн
Джентельмени 2019 дивитися онлайн повний фiльм
Джентельмени дивитися онлайн в хорошій якості
Джентельмени фiльм 2019 дивитися онлайн hd
фiльм и 2019 Джентельмени


Також рекомендуємо до перегляду :
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/lthvn4qryo7th1wm
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/2phmi63287aid4m9rpo
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/dudpg4sckzdu38rcsibc69a
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/t2anrc92um
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/8dmsvwm091vfm0m87bnar4
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/r64nhzbic9losuz38
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/0eis624u40qrgdqbo2v
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/v8qih4emfzk1c7umj8
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/auxhy7ctbm0
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/p8sa8irsk9t1sb4ewmlf0sf
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/1a02k3e74g
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/qg1r776bh5gmdz1ai
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/x35by3kolcp4r5kj51
.

1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.


Zaloguj się teraz

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.